Laulības būtība

Laulības būtība

Autors: Paul Washer
Video (angliski): http://www.youtube.com/watch?v=4MVdoiw1NTk&feature=related
Tulkotāja piezīme: lasīšanas ērtības un teksta labākas uztveres dēļ smaidiņa simbols tekstā norāda uz teikumu, kurš tiek teikts ar zināmu humora piedevu :)

Ir patīkami būt atkal pie jums, šoreiz mēs mācīsimies par laulību. Cik no jums ir precējušies? Oho! Bet tu esi vienīgais, kurš nav precējies.  Starp citu, ja kāda dāma ir ieinteresēta, viņš sēž šeit priekšā. Viņš nav ļoti skaists, bet neizskatās, ka viņš pārāk daudz ēstu :).

Vēstule Romiešiem 8:28 „Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.”

Šis ir viens no iespaidīgākajiem paziņojumiem par kristieša paļāvību un spēku. Dievs dara visu Savu bērnu labā. Bet mums ir jāuzdod sev jautājums, kas ir šis labais? Harizmātiskā kustība saka, ka Dievs dara visu, lai mēs būtu bagāti vai arī veseli. Viņš strādā mūsu labā visu laiku, lai mums nebūtu jācieš. Bet kāds ir Dieva galvenais mērķis mūsu dzīvei? To mēs varam atrast 29. pantā.

Vēstule Romiešiem 8: 29 „Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā.”

Šajā teikumā es vēlos izcelt: „tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam”. Tātad Dieva lielais mērķis ir darīt mūs līdzīgus Sava Dēla tēlam ar jebkādiem apstākļiem, kas mūsu dzīvē notiek. Tas ir tas lielais mērķis, pie kā Dievs strādā tavā dzīvē. Un tas ir lielais mērķis jebkam. Bet jautājums ir – vai tas ir tavs mērķis? Vai tā ir tava vislielākā vēlme? Vai tavas dzīves lielākā vēlme ir būt pārveidotam Kristus līdzībā? Vai tu vēlies pieņemt jebko, kas ir Dieva prāts, lai padarītu tevi kā Jēzu? Došu jums piemēru.

Pašlaik man sāp un es dzīvoju sāpēs. Abi mani gurni ir izņemti un samainīti ar protēzēm. Mana plaukstas locītava faktiski sastāv no metāla. Kad es lidostā eju cauri metāla detektoram, sākas signalizācija un apsardzei vienmēr ir jāpārmeklē mani. Un no maniem kauliem aug veidojumi, kas duras manā mugurkaulā un dažreiz es vēlos kliegt aiz sāpēm – kāda tam ir jēga, kā gan es varu būt laimīgs? Jēga tam ir tāda, ka šādi es tieku veidots Kristus līdzībā. Es varu būt priecīgs, jo tas tiešām mani veido līdzīgāku Kristus tēlam. Saprotiet, ka jums ir jābūt tam pašam mērķim, kāds ir Dievam – „Lai slavēts Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība, lai notiek Tavs prāts!” Tas darbojas līdzīgi kā – mūsu lielākajai dedzībai būtu jābūt Dieva godināšanai un darbošanās Viņa Valstības labumam. Un mūsu attieksmei vajadzētu būt šādai: „Tēvs, ja caur manas labklājības celšanu Tu būsi pagodināts un tas nāks par labu Tavai Valstībai, tad cel manu labklājību, bet, Tēvs, ja caur manu nabadzību Tu varēsi darīt mani līdzīgāku Kristum un Tu būsi pagodināts, un tas nāks par labu Tavai Valstībai, tad dari mani nabadzīgu. Tēvs, ja Tu mani vari darīt līdzīgāku Kristum dziedinot manu ķermeni, tad, lūdzu, dziedini manu ķermeni, bet, ja caur šo slimību Tu saņem lielāku godu un tas nāk par labu Tavai Valstībai, un tā Tu veido mani līdzīgāku Kristum, tad lai mana slimība manī paliek.” Pēc 1000 gadiem šīs sāpes nenozīmēs neko, taču šai līdzībai Kristum, kas manī būs izveidota, būs mūžīga vērtība. Vai tu tam piekrīti? Ceru, ka jā, jo tam pašam ir jābūt teiktam par tavu dzīvi! Ja tavs lielākais mērķis ir līdzība Kristum, tad visam, kas notiek tavā dzīvē, ir nozīme; un tu vari savā dzīvē visu pieņemt ar prieku. Ja šī nav mana nostāja, es tikšu iznīcināts. Es piecelšos no rīta un kliegšu: „Kāpēc, kāpēc? Kāda vērtība ir šīm ciešanām? Es vēlos aizbēgt! Es gribu prom!” Taču, ja es apzinos, ka tas mani ir veidojis līdzīgāku Kristum, tad es varu gavilēt priekā. Cik daudzi no jums saprot, ko es saku? Jūs jautāsiet – kāds tam sakars ar laulību? Absolūti viss, jo kāds ir laulības mērķis? Tieši tāds pats – pārveidot tevi Kristus līdzībā. Tā ir laulības būtība.

Kādi no jums ir precējušies un ķepurojaties savā laulībā. Tu apgalvo, ka tu un tava sieva, jūs neesat piemēroti viens otram un esat pilnīgi atšķirīgi. Viņa neapmierina tavas vajadzības, un tu neapmierini viņas vajadzības. Tu aizdomājies, vai esi apprecējis pareizo cilvēku, jo laulība neizskatās tāda, kādu to iztēlojies sākumā. Problēma ir tā, ka tavi uzskati par laulību ir nepareizi. Tavi uzskati par laulību nāk no Holivudas, televīzijas un pasaules standartiem par laulību, taču ne no Rakstiem. Vai esat redzējuši iepazīšanās pakalpojumu piedāvājumus, kur jūs varat atrast sev piemērotu cilvēku un satikties ar viņu randiņā? Vai zināt, ko šo pakalpojumu sniedzēji saka? „Jūs varat atrast cilvēku, kurš ir piemērots Jums. Jūs varat atrast cilvēki, gluži tādu pašu kā Jūs (tā gan ir baisa doma! :)). Jūs varat atrast kādu, kuram patīk tieši tas pats, kas Jums. Jums garšo pica, arī viņai garšo pica. Jums riebjas kaķi, viņai arī riebjas kaķi. Jūs varat atrast kādu, kurš ir tāds pats kā Jūs.” Taču tā nav Dieva griba. Reti kad Dievs dos dzīvesbiedru, kurš būs piemērots tev; kādēļ tas tā ir? Vai tāpēc, ka Viņš ienīst tevi un vēlas, lai tava dzīve būtu nožēlojama?  :) Nē, Viņam ir lielāks mērķis. Dievs bieži savedīs kopā divus cilvēkus, kuri ir nesaderīgi. Un viņi to nemaz neapzināsies, līdz apprecēsies. :) Dievs it kā aizmiglo jūsu skatienu. Un tad, kad jūs apprecaties, viņš šo miglu no acīm noņem. Un jūs izmisumā kliedzat – ko es esmu izdarījis? Dievs vēlas, lai tu būtu tāds kā Jēzus Kristus. Nu kas ir tāds Jēzū Kristū, kas padara Viņu tik īpašu? Kas ir tās lietas, par kurām mēs dziedam? Mēs dziedam par Viņa žēlsirdību, žēlastību un beznosacījuma mīlestību.  Un šeit ir kas ļoti svarīgs – vai tu vēlies būt kā Jēzus? Ja jā, tad tev ir jābūt pilnam žēlsirdības, žēlastības un ar beznosacījumu mīlestību. Šajos trīs raksturojumos ir kāda problēma: žēlastība ir nedot to, ko kāds ir pelnījis – kāds pret tevi izturas nevērīgi, bet tu neatmaksā ar to atpakaļ; žēlsirdība ir kaut kas, ko tu dod, ja saņēmējs to nav pelnījis. Un beznosacījumu mīlestība ir mīlestība pret kādu, kurš neatbilst visiem nosacījumiem.

Es tagad teikšu dažas lietas par vīriešiem, ko arī varētu teikt par sievietēm. Pirms jūs apprecaties, jūsu domās ir jūsu nākamās sievas vēlamās īpašības – nevainojama sieviete. Bet ir viena problēma, ja būtu nevainojama sieviete, viņa neizvēlētos tevi. :) Bet mēs domājam par to – kāda būtu nevainojama sieva. Ir arī kādas īpašības, kuras mēs noteikti vēlamies, taču tās visticamāk nebūs sievietei, ar kuru mēs apprecēsimies un šai sievietei nebūs visas mums vēlamās īpašības. Ko Dievs dara? Apprecēt sievieti, kurai nav visas pieprasītās īpašības, ir vienīgais veids, kā tu vari iemācīties beznosacījumu mīlestību. To pašu var sacīt par sievas vīru – viņš daudzējādā ziņā neatbilst tavām prasībām un vajadzībām, pat tām, kas tev ir vissvarīgākās, taču Dievs tev māca mīlēt bez nosacījumiem. Brīnišķīgais Dievā ir tas, ka Viņš nedod mums to, kas mums pienākas – mēs esam pelnījuši elli, bet Viņš mums to nedod. Vēl ir brīnišķīgi, ka Dievs dod mums to, ko mēs neesam pelnījuši – mēs neesam nopelnījuši Viņu vai Debesis, bet to Viņš mums dod Kristū. Dievs mūs mīl pat tad, kad neatbilstam nevienam no nosacījumiem. Vai tu vēlies būt līdzīgs Dievam, būt Dieva atdarinātājam, būt līdzīgs Kristum? Ja jā, tad mums ir jāmācās tās pašas īpašības. Mēs esam ievesti laulībā, lai mācītos mīlēt cilvēku, kurš dažreiz neatbilst kādiem nosacījumiem. Un kāds apprec mūs un mēs neatbilstam kādiem nosacījumiem, bet tas ir tādēļ, lai viņi būtu kā Kristus.

Daudzi cilvēki nāk pie manis, lai dalītos ar mani par problēmām viņu laulībā. „Es viņu vairs nemīlu! Viņa neapmierina manas vajadzības!” Tad es paskatos uz šo vīru un saku: „Tad novērsies! Novērsies no sava egocentrisma, novērsies no savas patmīlības, jo tu nedrīksti viņu mīlēt tikai tāpēc, ka viņa apmierina tavas vajadzības! Tu nedrīksti viņu mīlēt tikai tāpēc, ka tev pret viņu ir romantiskas jūtas. Tev viņa ir jāmīl, jo tu devi apsolījumu Dievam un vēlies būt līdzīgs Kristum.” Paskatīsimies uz to no citas puses. Tu esi apprecējies ar ļoti sarežģītu personību un tā vien šķiet, ka viņš tevi ierobežo it visā. Varbūt viņš nevēlas kalpot Kungam, varbūt viņš padara tavu dzīvi gandrīz neciešamu. Un tu saki: „Esmu kļūdījusies, vēlos pamest šo cilvēku! Es vēlos šķirties! Nav nekādas jēgas no tā, par ko es ciešu!” Tu kļūdies! Šis viss ir izveidots tā, lai tevi darītu līdzīgāku Kristus tēlam. Tev ir jāizlemj, kas ir vissvarīgākais tev – dzīvot pasakā ar pašiedomātu laulību vai tikt pārveidotam Kristus līdzībā.

Ir vēl kāds aspekts laulībās, ko es vēlos, lai jūs saprastu – Dieva suverenitāte.  Laulības ir aicinājums. Mans aicinājums ir sludināt. Es ticu, ka, ja es pārtrauktu sludināt, es nonāktu zem Dieva disciplīnas. Tas ir neatsaucams un negrozāms aicinājums. Un mana laulība ir mans aicinājums. Manas laulības pamats ir šis – Dievs ir aicinājis nolikt manu dzīvi Viņa meitai, neatkarīgi no tā, vai es kaut ko saņemu pretī no viņas, vai nē; vai viņa apmierina manas vajadzības, vai nē. Dievs ir mani aicinājis, esmu paklausībā Dievam; un tā kā Viņš mani ir aicinājis, man nekad nebūs attaisnojumu nemīlēt viņu. Taču, ja mana laulība ir balstīta uz viņu un viņa neatbilst prasībām, tad man ir attaisnojumi, jo viņa vairs nav tāda kā bija, tādēļ varu pamest viņu. Viņa neapmierina manas vajadzības, tādēļ es neapmierināšu viņas vajadzības.  Viņa neciena mani, tādēļ es necienīšu viņu. Ja mana laulība ir balstīta uz viņas attieksmi pret mani, tad es nekad nebūšu kā Kristus. Taču, ja mana laulība balstās uz Dieva nemainīgo aicinājumu manā dzīvē, tad man būtu jārīkojas tā, kā Kristus rīkojās. Daudzi no jums nodomās: „Oho, tad laulības ir kaut ļoti garlaicīgs!” Un mūsu brālis šeit priekšā jau bārsta pelnus, jo nevēlas vairs precēties. :) Taču es neteicu, ka tā ir laulības pilnība, es teicu, ka tas ir laulības pamats. Es mīlu savu sievu, man ir ļoti skaista sieva. Esmu sajūsmā par savu laulību, taču šis nav laulības pamats. Ja mana sieva rīt ciestu smagā avārijā un būtu briesmīgi sakropļota, es viņu nepametīšu, jo mūsu attiecības nav balstītas uz viņas izskatu. Tā ir balstīta uz Dieva mūžīgo pavēli manai dzīvei. Ja viņa rīt iekļūtu nelaimes gadījumā un būtu briesmīgi sakropļota un man būtu jāatstāj lielākā daļa no manas kalpošanas, lai par viņu rūpētos, mana dzīve vienalga būtu jēgpilna. Jo tad mana būtība būtu palīdzēt viņai, jo viņa nevar par sevi parūpēties. Un jūs jautāsies: „Kā tad ar kalpošanu?” Kalpošana nav mans mērķis. Darīt Dieva prātu ir mans mērķis. Būt pārveidotam Kristus līdzībā ir mans mērķis, lai arī kā tas izskatītos. Ja mana sieva ir brīnišķīgs un jauks cilvēks, tad aleluja, taču ja viņa ir ļauna un rūgtuma pilna sieviete, es vienalga neiešu prom. Es viņu nepametīšu un nečīkstēšu, ka manai dzīvei nav jēgas. Es pieņemšu, ka Dievs lietos pat šo, lai mani darītu līdzīgāku Kristum. Tas ir manas laulības pamats.

Vēlos jums pastāstīt par vīriem. Man ir meita, viņa ir visskaistākā sieviete uz pasaules. Ja kāds centīsies viņu sāpināt, es šo cilvēku nogalināšu. Es dažreiz varu būt „vecderībnieks” šādos jautājumos. :) Es jums pārbraukšu pāri ar savu smago mašīnu un to darot dziedāšu: „Aleluja!” Un tad vēlāk es nožēlošu un novērsīšos no šī grēka – tavās bērēs. :) Es mīlu savu meitu, un ja tu vēlies būt mans draugs, tad labāk izturies pret viņu jauki. Ja vēlies, lai esmu tavs murgs, tad izturies pret manu meitu slikti. Tik ļoti es viņu mīlu. Dārgie, brāļi Kristū – ja jūs esat precējušies ar kristīgu sievieti, tad jūs esat apprecējuši vienu no Dieva meitām. Vissliktākais, ko tu vari izdarīt, ir nelietīgi pret viņu izturēties. Ja izgāzīsies kalpošanā vai nelasīsi Bībeli katru dienu, Dievs būs žēlsirdīgs pret tevi. Ja sāpināsi Viņa meitu, tad tev ir jābaidās. Es runāšu vairāk par vīriem, jo vīri vada laulību. Un daudzējādā ziņā viņi noteikts laulības kvalitāti.

Vēstule efeziešiem 5:22-23 „ Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs.”

Bībele ļoti skaidri māca, ka vīrs ir sievas galva. Dažas no jums, dāmas, tam nepiekritīs, bet mani tas īsti neuztrauc, jo jūs kļūdāties. :) Tas ir tieši tas, ko Bībele saka – vīrs ir sievas galva. Daži no jums, vīri, izvirzīs krūškurvi uz āru un sāks ar rokām sist pa krūtīm kā gorilla. :) „Dzirdi, sieviete, es esmu mājas galva! Es esmu kungs! Kungs ir atnācis!” :) Tomēr tā nav patiesā nozīme. Mēs neesam tādas galvas kā Cēzars pār Romu, mēs esam ģimenes galva kā Kristus ir galva draudzēm. Un pirms Viņa nāves, Viņš mazgāja kājas savai draudzei. Viņš kalpoja savai draudzei un beigās atdeva savu dzīvību par draudzi. Tad, kad mēs runājam par sievas un ģimenes galvu, mēs runājam par ko atšķirīgu no tā, ko vairums cilvēku domā par to.  Saskaņā ar Bībeli man ir pavēlēts vadīt manu sievu. Un viņai ir pavēlēts respektēt manu vadību. Kāds ir mērķis manas sievas vadīšanai? Kad sieva skatās uz savu vīru un redz egocentrisku cilvēku, kurš visu dara pamatā tikai sev un izmanto vadību, lai nodrošinātu savu vēlmju apmierināšanu, šī sieva kļūs par dusmīgu un rūgtuma pilnu sievieti. Taču, kad viņa skatās uz viņas vīru un redz, ka viņš ir paklausīgs Dieva gribai un visu, ko viņš dara, viņš dara Dievam par godu, Dieva Valstības labā un savas sievas un savu bērnu labā – šai sievai būs daudz vieglāk respektēt savu vīru un pakļauties viņam.

Es mazliet pastāstīšu par vadību – ko tas nozīmē. Tas nenozīmē, ka esmu savas sievas kungs vai diktators, bet ka man ir bibliska autoritāte. Došu kādu piemēru. Ir jāpieņem lēmums par to, vai mēs pārcelsimies uz kādu citu dzīvesvietu vai arī par jebkuru citu svarīgu jautājumu. Kā mājas galva, es vienkārši pieņemu lēmumu. Nē! Es par to lūdzu, es to izrunāju ar savu sievu, mēs par to lūdzam kopā un ja esam vienisprātis, tad pieņemam lēmumu. Bet pieņemsim, ka esmu par to lūdzis Dievu un runājis ar sievu, bet mēs nevaram vienoties. Un kā mājas galva, es vienkārši pieņemu lēmumu. Nē! Ja sieva man kādā jautājumā nepiekrīt, tas nozīmē, ka sieva man sūta tādu kā signālu, sarkano karogu. Un mēs par to runāsim un lūgsim tik ilgi, līdz būsim vienotībā. Ko darīt, ja nonākam līdz brīdim, kad vienotība nav iespējama, bet lēmums ir jāpieņem? Tad tā ir mana biedējošā atbildība – pieņemt lēmumu; un viņas atbildība ir respektēt to. Ja man izrādīsies taisnība, tad es nevaru iet pie viņas sakot: „Redzi, es jau tev teicu!” Ja vēlāk izrādīsies, ka man nebija taisnība, sieva nedrīkst teikt to pašu. Lēmums ir jāpieņem, un man tas ir jāpieņem. Vai jūs maz apzināties, cik tā ir briesmīga atbildība? Ja es vadu savu ģimeni un es kļūdos, es par to atbildēšu pie Dieva troņa. Tādēļ mana sieva lūdz par mani un viņa man jūt līdz, jo viņa zina, ka man būs jāatskaitās Dieva priekšā. Mana sieva apzinās, ka viņas vīram ir briesmīga atbildība. Tajā pašā laikā es apzinos, ka pieņemot nepareizu lēmumu, es varu sāpināt visu manu ģimeni. Vīrs, kurš nav garīgs cilvēks un kurš neatjauno savu prātu Dieva Vārdā meklējot Dieva prātu, ir bīstams savai ģimenei. Pie mums Peru, ir upe ar nosaukumu Amazone, kura ir ļoti liela un bīstama. Vietējo cilšu kristieši par negarīgiem cilvēkiem saka: „Negarīgs cilvēks ir kā piedzēries cilvēks, kurš lielā ātrumā naktī brauc pa Amazones upi. Un aizmugures sēdeklī sēž visa viņa ģimene. Un viņš var nogalināt viņus visus.” Tādēļ arī daži no jums, kas satiekas pirms laulībām, nav nekāda sakara ar to; tas, ko jūs dariet, ir nepareizi. Pirmkārt, satikšanās pirms laulībām nav bibliska attiecībā uz to, kā tam visam ir jāsākas. Otrkārt, tu neesi kļuvis par vīru garīgā nozīmē, un tu nevari vadīt savu meiteni saskaņā ar Bībeli. Tā kā tu neesi vīrs garīgā nozīmē, tev un tavai draudzenei jau ir daudzas problēmas un esat izdarījuši daudzas lietas, kuras labāk nebūtu darījuši. Tas ir nopietni. Jā, kā vīram, man ir jāvada, jāvada žēlsirdīgi, bez egocentrisma.

Vēstule efeziešiem 5:25 „Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā,”

Vīri, mīliet savas sievas – tā ir pavēle. Un tālāk mēs mācāmies, kā šī pavēle ir jāizpilda. „[..] tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā.” Kā man vadīt savu sievu mīlestībā? Kāda veida mīlestībā? Kristus mīlestībā. Kā tā tiek parādīta? Viņš nomira par savu draudzi. Tādēļ mans pienākums ir nolikt savu dzīvi par labu manai sievai. Iegaumējiet, ka Bībele nevienā vietā nerunā par to, ka man ir jānodod sava dzīve kalpošanai, bet Bībele saka, ka man ir jānodod sava dzīve sievai. Ievērojiet, ka Bībele nesaka, ka man jānodod sava dzīve saviem bērniem, bet tā jānodod sievai. Man kā vīram, vissvarīgākajam cilvēkam uz zemes ir jābūt manai sievai. Tagad ieklausieties, ko teikšu – pat svarīgāk par bērniem. Vai esat dzirdējuši sievietēm tik mīļo teicienu, ko viņas vienmēr saka – nav nevienas tādas mīlestības kā mātes mīlestība. Tas nav bibliski. Jūs varbūt vēlaties to uzrakstīt uz Mātes dienas apsveikuma kartiņas, bet tas nav bibliski.

Es jums kaut ko pateikšu un tas kādus no jums ļoti sadusmos. Es to neteikšu, lai jūs sadusmotu, bet tas jūs sadusmos. Bet vispirms noklausieties līdz galam pirms sākat mani apmētāt ar dažādiem priekšmetiem. Vai jūs zināt, kāpēc daudzas sievietes saka, ka nav tādas mīlestības kā mātes mīlestība? Jo viņas dzīvo kā parazīti attiecībā pret saviem bērniem. Es jau teicu, ka jūs sadusmosieties. Bet klausieties, es izskaidrošu šo domu. Vairums vīru nenodod sevi savām sievām, viņi nenodod savu dzīvi savām sievām, viņi nekalpo savām sievām un nemeklē veidus kā apmierināt sievas vajadzības. Un viss atbalsts, mīlestība un līdzjūtība, kas sievietei nepieciešams, tiek ņemts no saviem bērniem. Viņa nevar sagaidīt no sava vīra maigumu, tādēļ viņa to meklē savos bērnos. Viņa meklē intimitāti savā vīrā un neatrod to, tādēļ viņa meklē to savos bērnos. Taču ir kāda problēma – bērni nav tik stipri, lai to dotu. Vīri, saskaņā ar Rakstiem, sievai būtu jābūt vissvarīgākajam cilvēkam jūsu dzīvē.

Es jums izstāstīšu vēl kādu ilustrāciju, kas jums patiešām liks justies neērti. Pieņemsim, ka es sēžu laivā kopā ar savu sievu un mūsu trīs bērniem. Esmu vienīgais, kurš prot peldēt. Laiva sāk grimt un mana ģimene sāk grimt, taču es varu glābt tikai vienu. Es glābšu savu sievu. Padomājiet par to. Jūs teiksiet: „Nē, es glābšu savus bērnus!” Taču es glābšu savu sievu. Man ir vispriecīgākie bērni, kādus jūs esat redzējuši. Vai zināt kādēļ? Jo viņi redz, ka viņu tētis ļoti mīl viņu mammu, un tētis nekur negrasās pazust. Viņi vēro tēva un mātes savstarpējo mīlestību un secina, ka šī māja ir droša un mums nav jāuztraucas. Mūsdienās mūsu bērni uz ielas pamatā tiek izvaroti, skolas ir bīstamas, un, ja nu skolas nav bīstamas, tad tā ir pilna ar perversiju. Valdības visā pasaulē nav stabilas, nekur nav drošības un daudzas draudzes vairs neuzskata, ka tām ir jābūt bibliskām. Bērniem ir jābūt vienai vietai, kur viņi var aiziet un tur būt drošībā, un būt pasargātiem. Kad viņi redz tēti un mammu, kuri mīl viens otru kā Bībele to pavēl, viņi zina, ka būs drošībā un laimīgi. Bērniem nebūs jāsaskaras ar savas mātes vai tēva vajadzībām, jo māte un tēvs apmierinās viens otra vajadzības. Man ir pavēlēts nodot savu dzīvi savai sievai, un tagad jūsu vīra krūtis vairs nav izriesušās, bet vīrs ir sakumpis. Kā sieva jūs tagad pagriežaties pret viņu un sakāt: „Redzi nu, redzi nu – es jau tev teicu! Tu neesi izturējies pret mani pareizi. Kopš šī brīža tu darīsi visu, ko es vēlēšos, jo brālis Pauls tā teica.” Kas notiktu ar maniem bērniem, ja es viņiem dotu visu, ko viņi vēlas? Kas notiktu ar mani, ja Dievs man dotu visu, ko es vēlos? Es savu dzīvi nododu sievai ne jau tādēļ, lai viņa dabūtu ikvienu lietu, ko viņa vēlas. Es nododu savu dzīvi tā paša iemesla dēļ, kādēļ Jēzus nodeva savu dzīvi. Izlasiet 26.pantu:

Vēstule efeziešiem 5:26 „lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu,”

Kā vīri mēs esam aicināti imitēt Kristu, būt par piemēriem mūsu sievām, darīt par mācekļiem mūsu sievas, piesātināt viņas ar Dieva Vārdu, lai arī viņas varētu pieaugt Kristus līdzībā. Vīri, ļaujiet man jums uzdot jautājumu – cik daudz laika jūs veltāt savas sievas māceklībai?” Tā nav mācītāja atbildība, tā ir jūsu. Vai tavai sievai ir pilnīga pārliecība par glābšanu? Vai viņa ir priecīga būt Kristū? Vai viņa aug Kristū? Vai viņa ir darīta līdzīgāka Viņam? Iespējams, ka kāds no jums – vīriem – domā sekojošo: „Tieši tā! Kad mēs brauksim mājās pēc šīs konferences, mums būs mājas Bībeles studijas!” Tu sludini sievai trīs stundas dienā, un tas vienmēr ir no tās pašas rakstu vietas – pakļaujies man! Sievām ir jāpakļaujas saviem vīriem! :) Tas nav tas, par ko es runāju. Es runāju par Kristus atspoguļošanu tavā dzīvē un Vārda studēšana ir studēšana kā brālim un māsai Kristū. Mana dārgā sieva Charo ir kaut kas vairāk man – viņa ir mana māsa Kristū. Ar manu dzīvi, ar saviem vārdiem un abi kopā mēs viens otru iedrošinām pieaugt Dieva lietās. Teiksi, ka tas prasa daudz grūta darba? Jā, tā tas ir! Bet tas ir tas, kam tu esi aicināts. Jūs jau ziniet, ka ir daudzi aktīvi cilvēki, kas skraida apkārt vēloties reformēt draudzi, izlabot kļūdas un uzvarēt pasauli, bet tikai daži cilvēki vēlas būt bibliski tajās pavēlēs, ko mums ir devis Dievs. Kristieša dzīve sākas ar vienkāršu paklausību. Ir kādas lietas, ko es vēlos, lai jūs, vīri, saprotat, ieklausieties manī – ja esat precējies dažus gadus un tava sieva tev vairs nav patīkama, iespējams, ka tā ir tava vaina. Sievas, nelietojiet to kā attaisnojumu. :) Kad vīrs uz tevi paskatās un saka: „Tu neesi laba sieva!,” tu atbildi: „Tā ir tava vaina!” Bet arī tev Dievs ir pavēlējis mīlēt un cienīt savu vīru, lai arī viņš nav tā vērts. Apskatiet 27.pantu – kādēļ Jēzus darbs svētī draudzi?

Vēstule efeziešiem 5:27 „Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas.”

Jēzus strādā pie savas līgavas, lai tā kļūtu skaista un patīkama Viņam. Līdzīgi arī tev ir jābūt kā piemēram savai sievai, tev ir jāmāca sava sieva, jāmīl sava sieva, lai viņa kļūtu līdzīgāka Kristum. Ja tu būsi dievbijīgs vīrs, arī viņa kļūs tev patīkamāka.

Apskatīsim vēl dažas tēmas, atgriežamies pie 23.panta. Panta pēdējā frāze ir, ka Kristus ir ne vien draudzes galva, bet arī miesas Glābējs. Protams, ka Kristus ir vienīgais tavas sievas Glābējs, taču jums kā vīriem arī ir uzticēta daļa no glābšanas kalpošanas. Es varu paskatīties uz tavu sievu un, pavērojot viņu, es varu noteikt, kāds tu – kā vīrs – esi. Vai esat kādreiz redzējis sievieti, kas laulībā kā zieds arvien ciešāk saraujas un noliecas? Ar katru gadu viņas sejā ir arvien mazāk dzīvības, mazāk prieka un sejas krāsa paliek blāvāka. Visi prieki un sapņi, kas tām reiz bija, kad viņas bija vēl mazas meitenes un nebija vēl precējušās, kā atklāsmē izgaist, saprotot, ka tā nebūs un ka šī ir tā dzīve, kāda tā ir. Dažreiz dzīve ir sarežģīta, bet šis nav dzīves modelis. Jūs diezgan droši varat apgalvot, ka viņas vīrs nerūpējas par savu sievu. Taču dažreiz jūs varat redzēt sievieti, kura laulībā aug un zied kā skaists zieds, viņa vienkārši kvēlo. Daļa no tā, iespējams, ir viņas vīra kalpošana.

Vēlos jums izstāstīt kādu stāstu, kas nāk no Āfrikas, tas ir ļoti unikāls. Bija kāds tēvs, un viņam bija meita, kura nu galīgi nebija skaista. Šajā ciemā ir tāda tradīcija, ka – ja jauneklis vēlas apprecēt kādu meiteni, viņš uzdāvina kādu lietu, kā balvu. Visaugstākās vērtības dāvana, ko kāds var dot par sievu, ir astoņas govis. Ja esat astoņu govju sieva, tu tiešām esi daudz vērta! :) Tā nu šim tēvam bija šī meita, kas nepavisam nebija skaista. Viņš būtu priecīgs, ja kāds iedotu par šo meitu vistu vai kazu. Patiešām tā bija, tā tēvs teica – kaut vai kāmi! Kādu dienu durvīs parādījās jauns vīrietis un viņš teica: „Es vēlos precēt Jūsu meitu!” Tēvs bija pārsteigs, viņam bija grūti tam noticēt. Tēvs pat īsti neko negribēja no viņa prasīt, viņš vienkārši gribēja izdot savu meitu par sievu šim jauneklim. Taču tēvs iejautājās: „Ko tu dosi?” Jauneklis teica: „Es došu astoņas govis.” Ikviens ciemā bija pārsteigts, jo tā neviens nedara un nebija dzirdējuši ko tamlīdzīgu. Daudzi jautāja – kādēļ tu par viņu dod astoņas govis? Viņš atbildēja: „Jo esmu vienmēr vēlējies sievu astoņu govju vērtībā.” Zinu, ka tas savā ziņā ir komiski, bet vai jūs zināt, kas šajā stāstā ir tik skaists? Šī sieviete kļuva par sievieti astoņu govju vērtībā! Visbeidzot viņa kļuva par visskaistāko sievieti ciemā. Vai saprotat, ko šis stāsts mums māca? Vīri, ieklausieties manī – jūsu sievas dzīvo briesmīgā pasaulē. Sieviešu attēli tiek likti uz žurnālu vākiem, televīzijā, taču šie attēli nav reālistiski. Dažreiz sievas salīdzina sevi ar šiem attēliem un viņas saprot, ka viņas nav tādas, kā šie attēli. Pasaule saka sievai, ka viņai ir jābūt kā supermodelei, lai varētu būt romantiskas attiecības vai lai būtu kāds, kurš pret viņu jūt kaisli. Un tad mēs, vīri, sēžam un uztveram to kā pašsaprotamu un sieva sāk izžūt arvien vairāk. Vai tu saproti, cik tas ir drausmīgi? Dažreiz cilvēki jautā – kādēļ nav man lielas atklāsmes? Bet apskatieties uz mūsu grēku, uz to, kā mēs izturamies pret savām sievām. Daži vīri teiks: „Es esmu labs vīrs! Es nodrošinu savai sievai iztiku, apģērbu un māju!” „Paldies tev, neandertālieša kungs!” Vai tu tiešām domā, ka tas ir viss, kas tev ir jādara? Ieklausies manī, es tev pateikšu, ko nozīmē būt vīram. Ja tev nepatīk šis jautājums, tad ej un esi kas cits, bet diez ko daudz iespēju gan nav. Kā vīrs tu celies agri no rīta, tu strādā smagi un strādā ļoti smagi, tad tu pārnāc mājās un… tavs darbs sākas. Tu parūpējies par savas sievas vajadzībām, par savu bērnu vajadzībām un ej gulēt. Tu piecelies no rīta un atsāc to darīt, un tā no dienas uz dienu, lai būtu biblisks vīrs. Ģimene nav tavs papildinājums, un tai nav tev jākalpo. Tu pastāvi, lai būtu par svētību. Kad viņi apraks tavu nogurušo ķermeni, uz tavas sejas būs smaids.

Mums mājās ir noteikums. Visu dienu, kamēr es esmu darbā, bērni ir manas sievas pārraudzībā; es izeju no mājas ļoti agri, lai varu atgriezties apmēram piecos pēcpusdienā. Šis noteikums ir – kad es pārnāku mājās, bērni ir manā pārraudzībā uz visu atlikušo dienas daļu. Mēs kopā spēlējamies, mēs kopīgi studējam Bībeli, es viņus mazgāju (kad mazgāju abus puikas, pats esmu izvannojies J), es ielieku viņus gulēt, kopīgi lūdzam un tad mans darbs ir beidzies… pie maniem bērniem. Tad ir mana sieva. Vai zināt, kas sievai ir ļoti vajadzīgs? Kāds, kurš klausās, kurš sēž viņai blakus, lai aprunātos. Esmu atklājis, ka sieva runās gandrīz par jebko, kamēr vien vīrs sēdēs viņai blakus. Viņa sevī var palikt ļoti vientuļa. Bībele atklāj vēl ko ļoti, ļoti svarīgu.

Vēstule efeziešiem 5:29 „Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi,”

Kā vīriem, mūsu atbildība ir apkopt un lolot savas sievas. Mēs jau runājām par kopšanu – viņai ir jāzied no mūsu dzīves un kalpošanas viņas priekšā, taču mums ir arī jālolo viņa. Vai atceraties, kad pirmo reizi satiki savu sievu? Viņa pagāja tev garām, un tu biji kā smagās mašīnas sabraukts, tava sirds dauzījās kā negudra, tu svīdi un visbeidzot uzaicināji satikties ar viņu randiņā. Tu biji kārtīgs džentelmenis, atvēri viņai durvis, pārgūlies pāri dubļu peļķei, lai viņa var pāriet tev pāri neiebrienot dubļos. :) Tu darīji jebko viņas dēļ. Pēc tam, kad apprecēji viņu – viņa stāv pie aizvērtām durvīm, un tu skaties uz viņu un jautā: „Kas ir?” Viņa saka: „Nu tu zini – durvis!” „Nē, es automašīnu vakar aizvedu uz servisu, durvīm nekas nekait!”

Es zinu, ka auditorijā ir arī jaunekļi, es vēlos, lai jūs būtu uzmanīgi. Es jums ko pateikšu, es iepriekš saniknoju sievietes, tagad es saniknošu jūs. Tad es došos prom ar pirmo reisu. :) Vienīgais laiks, kad kādi vīri apskauj vai noskūpsta savas sievas, ir pirms seksa. Tas jūsu sievai liek justies ļoti lētai un prastai.  Kad tu pēdējo reizi apskāvi savu sievu tikai tāpēc, lai viņu apskautu? Tikai, lai parādītu, cik ļoti tu viņu lolo? Tas sāp, čaļi, vai ne? Es zinu, ka zinātnieki ir iztērējuši kaudzi naudas, lai izzinātu, ka sievietes nav tādas kā vīrieši. Nepavisam nav tādas, personīgi es esmu par to ļoti priecīgs. Dažreiz mēs neapzināmies, cik ļoti mēs viņas sāpinām. Kad bija pēdējā reize, kad turējāt viņas roku vai vienkārši apskatījāt viņas roku? Kad bija pēdējā reize, kad cieši ieskatījāties viņas sejā un pētījāt to; un likāt viņai apzināties, cik ļoti tev tā patīk?

Saprotiet, kristieša dzīve var būt visai brīnišķīga. Vai tu izrādi savu pieķeršanos savai sievai savu bērnu priekšā? Es šeit nerunāju par intīmām lietām, es vienkārši jautāju, vai tu izrādi pieķeršanos savai sievai? Vīri, jūsu dēli skatoties uz jums mācīsies, kā mīlēt sievieti; bet, tēvi, ir vēl kas biedējošāks – jūsu meitas neapprecēs labāku vīrieti salīdzinājumā ar jums. Ja tava meita redzēs, ka tu esi tāds vīrs, kurš ir kaut kur tālu, nav pieķēries savai sievai, nav mīlošs, nav gādājošs un lolojošs, tad tava meita teiks: „Nu, tādi jau tie vīri ir, un tāda jau ir laulība!” Tā viņa paliks pie kā daudz mazāka, nekā Bībele saka, ko viņa varētu dabūt. Ja tu vēlies kaislīgi un mīloši dzīvot kopā ar savu sievu, tad tava meita to redzēs, un kad kāds no tiem pretīgajiem un nejēdzīgajiem puišeļiem nāks, lai mēģinātu paņemt tavu meitu prom, tad tava meita dusmīgi paskatīsies uz viņiem un teiks: „Ej, tu prom no manas dzīves! Tu esi tikai puika, tu nesaproti, ko nozīmē būt vīram un mīlēt kā vīram, jo mans tētis mīl manu mammu, lolo manu mammu, mana mamma ir dārgums manam tētim, mans tētis joprojām atver durvis mammai. Un tu te ievelcies iekšā ar savu neglīto sutenera ģīmi un saki man, ka mīli mani… labāk vācies prom!”

Laiks ir strauji aiztecējis un man pat nav sanācis pastāstīt par tēva atbildību bērnu priekšā. Daudzi no jums slavē Dievu, jo esat jau noguruši. :) Redziet, mēs sakām, ka esam bibliski, jo darām pāris lietas, taču mūsu Dievs pavēl nodot visu savu dzīvi Viņa likumiem, un tie nav farizejiski likumi. Tā ir gudrība no Dieva, lai svētītu mūsu dzīves.

Tulkoja: Mārcis Rožkalns

2 comments

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s