Category: Radīšanisms… kreacionisms (nesenais, protams)

Kā apspriest radīšanu ar Jehovas lieciniekiem

Kā apspriest radīšanu ar Jehovas lieciniekiem

Autors: Robert Doolan

Original in English: http://creation.com/how-to-talk-creation-with-a-jehovahs-witness (How to talk creation with a Jehovah’s witness)

 

Konservatīvo baznīcu locekļu pētījums 10 štatos visā Amerikā atklāja, ka gandrīz 90 % aptaujāto ir satikušies ar Jehovas lieciniekiem. Tomēr gandrīz neviens no šiem cilvēkiem nezināja, kam Jehovas liecinieki tic vai kā ar viņiem pareizi runāt. Bet vislabākā vieta, ar kuru sākt, ir sākums – radīšana.

Tev ir jāsaprot par Jehovas lieciniekiem viena lieta. Viņu centība un neatlaidība, iespējams, ir nesalīdzināma starp reliģiskām grupām. Un, pat ja viņi vienmēr, šķiet, klauvē pie jūsu durvīm, kad jūs vai nu jau guļat, sēžaties pie Svētdienas pusdienām vai mēģiniet pabarot bērnu, ja jūs parunāsiet ar viņiem pietiekami ilgi, jūs atklāsiet, ka viņi ir tikpat anti-evolucionistiski kā jūs. Viņu galvenā mītne Bruklinā, Ņujorkā, izdod miljoniem grāmatu kopijas, kuras atklāj kļūdas evolūcijā un sniedz radīšanas pierādījumus.[1]

Problēma ir tā, ka Sargtorņa biedrība, Jehovas liecinieku organizācija, ir bēdīgi slavena ar virspusējām detaļām, kas pierāda viņu idejas kā aplamas. Kā daudzas citas sektas, viņu dedzība „nav saskaņā ar zināšanām”, kā Pāvils žēlojās par Izraēlu (Romieši 10:2). Diemžēl viņu idejas par radīšanu arī cieš no šī ļaunuma. Līdz ar to kreacionistiem, kuri runā ar viņiem pie durvīm, vajadzētu zināt, kur „Sargtorņa radīšana” atšķiras no Dieva radīšanas, kā tas ir atklāts 1. Mozus grāmatā un citur Bībelē.

Šī raksta mērķis nav provocēt tevi pārliecināt Jehovas lieciniekus. Tavs strīds nav ar Liecinieku uz tava durvju sliekšņa, bet ar viņa vai viņas organizācijas vadītājiem. Viņi ir pārliecinājuši jehoviešus domāt, ka izkropļotās doktrīnas, kuras ir mācītas viņam vai viņai, faktiski ir patiesība par Dievu. Tavs mērķis, diskutējot par radīšanu ar Jehovas liecinieku (un tu atklāsi, ka jums ir kopīgas intereses šajā lietā) ir – mudināt viņus redzēt, ka viņu vadītāji nenodrošina viņus ar ticamu informāciju. Viņi paļaujas uz cilvēku mācībām, kurās Bībele ir pielāgota viņu idejām. Ja Jehovas liecinieks to var ieraudzīt, viņš vai viņa var būt vairāk atvērts Evaņģēlija patiesībai.

Sāc savu diskusiju, atzīstot, ka jums ir spēcīga interese par radīšanu. Sakiet, ka jūs esat dzirdējis, ka Sargtorņa biedrība izdod daudzus materiālus, atmaskojot evolūcijas kļūdas, par ko viņiem pienākas atzinība. Tad vēl piebilsti, ka tu arī esi dzirdējis spēcīgu kritiku par viņu doktrīnām. Pajautā, vai varat ar viņu pārrunāt dažus fragmentus no Bībeles par radīšanu. Viņi nedrīkst atteikt. Ja jums ir grūti atcerēties visus turpmāk uzskaitītos punktus, palūdz, lai viņi paņem līdzi šo rakstu un izlasa to, un pēc tam, lai dara tev zināmu viņu atbildes uz katru no punktiem.

 

Cik gara ir Radīšanas diena?

Sāciet diskutēt par dienas garumu 1. Mozus grāmatā pirmajā nodaļā.

Sargtorņa izdevums „Dzīve – kā es nokļuvu šeit?” pareizi norāda, ka ebreju vārds yom, tulkojumā „diena”, var nozīmēt dažādus laika ilgumus. [2] Tā kā yom dažreiz pieļauj periodu, kas ir daudz garāks par 24 stundām, Sargtorņa organizācija ir nolēmusi, ka šādi „diena” jāsaprot visā 1. Mozus grāmatas pirmajā nodaļā.

Tomēr laba ekseģēze paredz, ka sekundāru nozīmi jebkuram Bībeles tekstam vajag meklēt, ja burtiskai lasīšanai nav jēgas. Bet burtiski 24 stundu dienai, ar katrai dienai pievienotu vakaru un rītu, 1. Mozus grāmatas sākuma pantos ir ļoti labs pamatojums. Lielākajā vairumā šajā gadījumā vārds yom nozīmē parastu, burtisku dienu – vai nu diennakti, vai gaišo diennakts daļu.  Ikreiz, kad kāds vārds Svētajos Rakstos ir lietots ar īpašiem sākuma un beigu punktiem (‘vakars’ un ‘rīts’) vai ir paskaidrots kā ‘pirmā diena’, ‘sestā diena’ utt., tas vienmēr attiecas uz burtisku diennakti.[3] Tas būtu jānorāda Jehovas lieciniekam.

Plaši pazīstamais Grieķu Jaunās Derības zinātnieks Dr. Roberts H. Countess (Dr. Robert H. Countess) ir kritiski analizējis Jehovas Liecinieku Jauno Derību. Viņš atklāja, ka Jehovas Liecinieku Jaunā Pasaules Tulkojuma tulki ir pārņēmuši, kā arī ieviesuši noteiktus principus, pēc kuriem viņi ir izvēlējušies lasīt, kas nav atrodami pamata Grieķu tekstā vai jebkurā citā Grieķu tekstā.[4] Šī tendence, šķiet, ir laikā, lai kavētu Sargtorņa burtisko Vecās Derības teksta pieņemšanu kā labu.

Vairumā tulkojumu Jāņa 1:1 parāda, ka Jēzus Radītājs (‘Vārds’) ‘bija Dievs’. Bet Jaunās Pasaules tulkojumā Rakstiem ir piemetināts sakot, ka „Vārds bija dievs”, padarot Jēzu par neīstu dievu kā Baāls vai sātans.

Pajautā Jehovas Lieciniekam šo: „Ja 1. Mozus grāmatas autors gribējis paskaidrot radīšanu sešās dienās, parastās 24 stundu dienās, kā tad viņam to vajadzēja darīt?” Katrai dienai 1. Mozus grāmatas 1. nodaļā ir vakars un rīts, un tā ir paskaidrota kā ‘pirmā diena’, ‘otrā diena’ utt. Pajautā Jehovas Lieciniekam, kā tas varētu izklausīties vēl skaidrāk.

Sargtorņa organizācija māca, ka 1. Mozus 1:3-31 nav minēta debesu ķermeņu radīšana. Tā apraksta jau eksistējošas zemes sagatavošanu cilvēku apdzīvošanai. Tāpēc Sargtorņa organizācija pieļauj miljons gadu iespējamību pirms 3. panta.[6] Bet viņi, šķiet, ignorē galveno pantu, kas atspēko to. 2. Mozus 20:11 Dievs rakstīja uz akmens galda „sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi” (1. Moz 1:1), „jūru un visu, kas tur atrodams (1. Moz 1:2)”. Nevienā no šiem pantiem nav vietas miljons gadiem vai pat dažiem gadiem.

Dieva sešas darba dienas un viena brīvdiena mums ir dotas kā iemesls, kāpēc mums vajadzētu atpūtas dienu pēc sešām darba dienām. Mēs nestrādājam tūkstošiem gadu, lai pēc tam tūkstošiem gadu atpūstos. Radīšanā nav pārtraukums starp 1., 2. un 3. pantu, kā to skaidro Sargtorņa biedrība. Jebkurā gadījumā, kā valodnieks Čārlzs Teilors (Dr. Charles Taylor) norādīja, atbildot uz Jehovas Liecinieku apgalvojumu, ka katra diena ir tūkstošiem gadus gara: „Nav jēgas tūkstošs gadus gaidīt starp augu izveidi un kukaiņu radīšanu, lai apaugļotu tos”. [7]

Vai Svētais Gars ir Dieva „Aktīvais spēks”?

Ikvienā diskusijā ar Jehovas liecinieku par radīšanas tēmu, tu noteikti nonāksi līdz viņu izpratnei par Svēto Garu.

Vairums Bībeles tulkotāju 1. Moz. 1:2 pēdējo daļu tulko līdzīgi kā King James versijā: „… Un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.” Bet Sargtorņa organizācija netic Svētā Gara personībai, tāpēc viņi šo tekstu savā Bībelē ir pārveidojuši „… Dieva aktīvais spēks kustējās uz priekšu un atpakaļ virs ūdens virsmas”. [8]

Sargtorņa organizācija noliedz Trīsvienību, tāpēc tā saviem sekotājiem māca, ka Svētais Gars ir vienkārši Jehovas Dieva neredzamais „aktīvais spēks” (kā iepriekš minēts viņu Bībelē 1. Moz.1:2). Viņu Jaunās Pasaules Tulkojums parasti padara šo šķietami bezpersonisko „aktīvo spēku” kā „svēto garu”, bez lielajiem burtiem un ne kā konkrētu personu.

Vai Sargtorņa tulkojums 1.Moz. 1:2 varētu būt pareizs? Vai Svētais Gars tiešām drīzāk ir „aktīvais spēks”, nekā reāla personas daļa no trīsvienīgā Dieva, kā tam tic kristieši? Nepavisam nē. Bībele attiecas pret Svēto Garu kā personu. Viņš runā (Ap.d. 13:2, skatiet turpinājumu 13:4), dod liecību (Jņ. 15:26), jūtas ievainots (Jes. 63:10), zina (1.Kor. 2:10-11), vēlas (1.Kor. 12:11), Viņu var aizvainot (Ebrejiem 10:29) utt. Jēzus runā par Svēto Garu kā „Viņš” nevis „tas”. Piemēram, Jņ. 16:13 Jēzus saka: „Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.” Pajautā Lieciniekam, kāpēc pats Jēzus būtu Svēto Garu uzrunājis uz „Viņš”, ja Svētais Gars ir tikai „tas” kā māca Sargtorņa biedrība. Un kā gan Gars var runāt, dzirdēt, dot liecību, justies ievainots, vadīt, parādīt, ja Viņš ir tikai „tas”?

Teksta fragments, ar kuru Jehovas Liecinieki reti saskaras viņu vadītās Bībeles studijās ir Rom. 8:26-27. Šie panti vienkārši neiederas viņu koncepcijā par Svēto Garu. Šajos pantos mēs sakām, ka Gars „veic aizlūgšanu” par mums. Vai „spēks” to var darīt? Mēs sakām, ka Garam ir prāts. Vai „spēkam” ir prāts? Mēs sakām, ka Gars iestājas par mums? Vai „spēks” var iestāties par mums? Protams, ka nē. Svētais Gars dod personiskas liecības par Jēzu un citiem Bībeles autoriem, jo Viņš ir Dievišķā persona – personiska izpausme un viena patiesa Dieva forma.

Sargtorņa buklets „Pamatojums no Svētajiem Rakstiem”, kurš galvenokārt ir izstrādāts, lai palīdzētu Lieciniekiem atspēkot argumentus pret kristiešiem, iesaka Lieciniekiem atbildēt uz iepriekšējiem argumentiem sakot, ka tas nav nekas neparasts – kaut ko personificēt Rakstos (gudrību, piemēram).9 Bet pajautā Lieciniekam: „Ja Svētais Gars tiešām bija persona, kā tad Bībeles sarakstītājiem tas būtu jāskaidro?” Atgādini viņiem, ka Jēzus nosauca Svēto Garu par „Viņu” nevis „to” (Jņ. 16:13).

Dažreiz Jehovas liecinieki var norādīt uz Ap.d. 2:4, kur ir sacīts, ka visi mācekļi bija „piepildīti” ar Svēto Garu. Viņi jautā: „Kā gars var būt persona, kad tas vienlaicīgi piepilda 120 mācekļus?” [10] Bet Jēzus Pats, kā redzams, persona, piepilda visas lietas (Ef. 1:23). Vai šis apgāž Jēzus personību?

Piedāvā Lieciniekam izlasīt Ap.d. 5:3-4. Šajos pantos Ananija tiek apsūdzēts par melošanu Svētajam Garam. Kā un kāpēc kādam būtu jābaidās melot „spēkam”? Katrā nākamajā pantā Svētais Gars tiek identificēts kā Dievs („Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam” Ap.d.5:4). Tad piedāvā Lieciniekam izlasīt 2.Kor. 3:17 viņa vai viņas pašu Jaunajā Pasaules Tulkojumā, lai parādītu, ka Dievs ir Gars – ne tikai viens, kurš sūta tālāk „aktīvo spēku”. Šajā pantā Jaunās Pasaules Tulkojumā ir teikts „Jehova ir Gars”.

Nevar būt šaubu, ka Sargtorņa organizācijas 1.Moz. 1:2 tulkojums ir neprecīzs. Diemžēl, formulējot savas doktrīnas, viņi nav ņēmuši vērā citas svarīgas Rakstu vietas. Tā vietā, lai veidotu savas doktrīnas no Rakstiem, viņi ir izveidojuši savu 1.Moz. 1:2 tulkojumu, pielāgojoties savai doktrīnai.

…un Vārds bija Dievs

Jāņa 1:1, lieliskais fragments, kristiešu lolots visos gadsimtos, vairumā tulkojumu skaidri parāda, ka Jēzus Radītājs („Vārds)” „bija Dievs”. Bet atkal, Jaunajā Pasaules tulkojumā ir papildinājums Rakstiem. Sargtorņu Organizācijas tulkojums nesaka, ka „Vārds bija Dievs” (kā persona – tulk. Piezīme) – tas saka „Vārds bija dievs” (kā lietvārds – tulk. piez.). Tātad Jēzus ir pazemināts līdz tikai kā „dievs”.

Bet pievērsiet uzmanību, kur šī teoloģija ved. Ja Jēzus nav patiess Dievs, Sargtorņa tulkotājiem jāpadara Viņš par nepatiesu dievu – ne labāku kā Baālu vai sātanu. Pēteris brīdina pret šo: „…kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepeni ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu.” (2.Pēt. 2:1)

Patiesība ir tāda, ka Jēzus Bībelē tiek saukts par Dievu, kopā ar Tēvu un Svēto Garu. Piedāvā Lieciniekam apskatīt Jāņa 20:28. Šajos pantos Apustulis Toms saprot, kas ir Jēzus un iesaucas: „Mans Kungs un Mans Dievs!” (lielais burts „D” ir pat Jaunās Pasaules tulkojumā). Jēzus atbilde neatstāj nekādas šaubas, ka Toms bija teicis patiesību. Toms ticēja patiesajam Dievam, un Jēzu viņš sauca par „mans Dievs”. Toms atsaucās uz vienīgo, patieso Dievu – viņa Dievu, saukts Jēzus. Tas, kā Toms varēja godīgi nosaukt Jēzu par „Dievu”, ir ekvivalents Viņa saukšanai par Jehovu.

Agrāk daži Liecinieki atbildēja uz šo fragmentu, sakot, ka Tomam tā vienkārši bija pārsteiguma izpausme, līdzīga kā „Ak, mans Dievs!” Bet daži šodien atzīst, ka šādā veidā Toms zaimoja, īpaši, ja ņem vērā Jēzus atbildi.

Cita vieta, kurā Jēzus tiek saukts par Dievu, ir Jesajas 9:5. Šis pants katros Ziemassvētkos ir dzirdēts baznīcās visā pasaulē. Tas ir Jesajas pravietojums no Jesajas, kurš saka:

„Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.”

Diskusija par šo pantu ar Jehovas Lieciniekiem parasti ir šāda:

„Kas ir šis bērns, kas ir dzimis pie mums?”

„Tas ir Jēzus Kristus.”

„Kā Viņš šajā pantā tiek saukts?”

„Viņš tiek saukts Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs…”

„Varenais..kas?”

„Nu, Viņš tiek saukts par Vareno Dievu, bet Viņš nav Visvarenais Dievs, kas ir Jehova, Tēvs.”

„Kā Viņš tiek saukts pēc Visvarenā Dieva?”

(klusums)

Atkal mums vajadzētu uzsvērt Jehovas Lieciniekiem, kur šāda teoloģija noved. Jehovas Lieciniekiem no šādiem fragmentiem ir jānotic, ka Jēzus ir a) vai nu nepatiesais Dievs; b) vai arī otrais patiesais Dievs. Abos gadījumos nostāja būs mulsinoša Jehovas Lieciniekam, kurš nekad nav domājis par saviem argumentiem.

Ņemot vērā Jesajas 9:5, pajautā Jehovas Lieciniekam atšķirību starp „Vareno Dievu” (par kuru viņš atzīst Jēzu) un „Visvareno Dievu” (kuru viņš sauc par Jehovu – Dievs Tēvs). Iespējams, viņš teiks, ka Visvarenais Dievs balsta visas lietas ar Sava vārda spēku. Bet Ebrejiem 1:3 par Jēzu ir teikts: „Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā”. Iespējams, viņš teiks, ka Visvarenajam Dievam ir visa vara debesīs un virs zemes. Bet Mateja 28:18 par Jēzu ir teikts: „Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.” Definējot „visvareno” nozīmē „visspēcīgo” [11] Tādēļ Jēzus Kristus ir visvarens.

Parādi Jehovas Lieciniekam, ka pat tad, ja Sargtorņa organizācija māca, ka Varenais Dievs un Visvarenais Dievs ir atšķirīgi jēdzieni, Bībele šādu versiju neapstiprina. Liec viņam izlasīt Jesajas 10:20-21 viņu Jaunajā Pasaules tulkojumā. 21. pants saka: „Atlikušie atgriezīsies, kaut arī tikai nedaudzi no Jēkaba pāri palikušie, pie visuvarenā Dieva.” Agrākais Jehovas liecinieku vecākais Deivids Rīds (David Reed), iesaka tev teikt Lieciniekam: „Tā kā Jesaja bija ebrejs un tomēr ticēja tikai vienam Dievam – Jehovam, kuram, kā Jesaja saprata, ir jābūt varenajam Dievam? Protams, ka Jesajam vajadzēja saprast, ka Varenajam Dievam jābūt Jehovam. Tātad, iedvesmojoties no Jesajas rakstītā Vārda, pravietis nosauc Jehovu par „Vareno Dievu”, kaut arī Jehovas Liecinieki atzīst, ka Jesajas 9:5 teiktais Jēzus ir Varenais Dievs” [12].

Apstiprinot galveno, palūdz Lieciniekam izlasīt Jeremijas 32:18 viņa Bībelē. Atgādini viņam, ka Sargtorņa Organizācija māca, ka Varenais Dievs un Visvarenais Dievs ir dažādi. Jeremijas 32:18 dod Varenā Dieva vārdu: „patiesais Dievs, lielais, varenais, Viņa vārds ir Jehova” Tad saki Lieciniekam, ka, tā kā Jēzus ir „Varenais Dievs” un Jehova ir ”Varenais Dievs”, kurš no šiem ir Jēzus? (ļaujiet viņam pašam secināt, ka Jēzus un Jehova ir viens – kā Jāņa 10:30 rakstīts „Es un Tēvs, mēs esam viens.”)

Nobeiguma piezīmes, kopsavilkums un secinājums

Nevar nepamanīt, ka Sargtorņa radīšana atšķiras no bibliskās radīšanas daudzos svarīgos aspektos. Daži no tiem ir:

 1. Viņi uzskata, ka diena ir tūkstošiem gadus gara;
 2. Viņu nepamatoto neskaitāmo gadu ielikšana kaut kur starp 1. un 3. pantu 1. Mozus grāmatas pirmajā nodaļā;
 3. Viņu, 1.Mozus grāmatas 1:2 pārveidošana, aizstājot Dieva Garu (personu) ar Dieva aktīvo spēku (bezpersonisko);
 4. Viņi sauc Svēto Garu par „tas”, kamēr Jēzus Viņu sauc par Svēto Garu kā „Viņš”.
 5.  Viņi pazemina Jēzu līdz Dieva radībai, nevis atzīst, ka Viņš ir Radītājs (Kol. 1:16-17).  (patiesībā viņi tic, ka Jēzus vienkārši ir  radīts eņģelis.);
 6. Viņu iejaukšanās Jāņa 1:1, ka Jēzus ir nepatiess dievs;
 7. Viņu atšķirība starp „dievu” sauktu Jēzus (kuru tie var negribīgi atzīt kā „vareno Dievu”) un „Dievu”, sauktu – Jehova (kuru viņi dēvē par „visvareno Dievu)”. Tas ir pretrunā ar Svētajiem Rakstiem, kuros abi – gan Jēzus, gan Jehova tiek saukti par „vareno Dievu”.

Visus šos faktus vajadzētu uzsvērt un diskutēt ar Jehovas Lieciniekiem tik ilgi, cik tas nepieciešams. Pat, ja Jehovas Liecinieki ir apmācīti, lai novirzītu jūs vai lai mestu jums ar sarkanām siļķēm, kuras ir ar nolūku, lai novērstu jūsu uzmanību uz Armagedonu vai kādām citām lietām, pretojieties kārdinājumam, līdz jūs esat izdiskutējuši visus radīšanas aspektus, kas minēti šajā rakstā.

Tavs mērķis ir parādīt Lieciniekiem, ka viņu organizācija ir slikti viņus apmācījusi par radīšanu. Tam vajadzētu palīdzēt viņiem saprast, ka, iespējams, arī citas Sargtorņa mācības ir nepareizas (kas tā arī ir). Ja Jehovas Liecinieks redzēs šo rakstu, viņš vai viņa var būt pēc tam gatavi pieņemt patieso Evaņģēliju – pestīšanu žēlastībā caur ticību, nevis glābšanu caur Sargtorņu organizācijas kļūdaino mācību. (Efeziešiem 2:8-9 „Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.”)

Atsauces

 1. Did Man Get Here by Evolution or by Creation?, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1967; also, Life—How Did it Get Here? By Evolution or Creation?, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1985.
 2. Life—How Did it Get Here? p. 26.
 3. Henry M. Morris and Martin Clark, The Bible Has the Answer (Revised and enlarged), Creation-Life Publishers, San Diego, 1976, p. 94.
 4. Robert H. Countess, The Jehovah’s Witnesses New Testament, Presbyterian and Reformed Publishing Co., Phillipsburg (New Jersey), second edition, 1987, p. 12.
 5. Reasoning from the Scriptures, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1985, p. 88.
 6. Ibid.
 7. Reply to a Letter to the Editor, Creation 10(4), September-November 1988, pp. 46-47.
 8. New World Translation of the Holy Scriptures, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1961 (Revised 1970), Genesis 1:2.
 9. Ref. 5, p. 380.
 10. You Can Live Forever on a Paradise on Earth, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1982, pp. 40-41.
 11. Oxford Reference Dictionary Guild Publishing, London, 1986.
 12. David A. Reed, Jehovah’s Witnesses Answered Verse by Verse, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1986, p. 42.


Tulkoja: Sintija Blumberga-Bredika un Gatis Brediks