Grieķu versijas un Bībeles tulkojumi

Grieķu versijas un Bībeles tulkojumi

 

In English: Greek Versions & Bible Translations http://www.creationism.org/BibleUKJV/GreekVersions.htm

UKJV priekšvārds angļu valodā (http://www.creationism.org/BibleUKJV/00Preface2UKJV.htm)

 

Vai ir tādi cilvēki, kas vēlas pārtraukt evaņģēlija izplatīšanu?

Vai ir kādi mācītāji, priesteri vai rabīni, kas vēl nav glābti? Un vai šeit ir kādi garīgā semināra profesori, kas sagroza Bībeles vēstījumu?

Daži no viņiem ir ielavījušies Bībeles tulkošanas komandās, lietojot sagrozītu grieķu valodu un pat izdomā jaunas vai sagroza esošās Bībeles doktrīnas, lai pieskaņotu tās savām ticībām, kurās nav pestīšanas. Tie ir Bībeles rediģētāji, nevis tulkotāji!

Daudzos mūsdienu tulkojumos trūkst svarīgākie Svēto Rakstu panti.

Atveriet savu Bībeli un pārbaudiet Apustuļa darbos 8:37 KJV (tulkotāja piezīme: King James Version (Karaļa Džeimsa versija))  Bībelē rakstīts: ”Bet Filips sacīja: ”Ja tu no visas sirds tici, tad var.” Un viņš atbildēja: “Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.””

(Atjaunotajā KJV turpmāk – UKJV) Apustuļu darbi 8:37  „Bet Filips sacīja: ”Ja tu no visas sirds tici, tad var.” Un viņš atbildēja: “Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.” ) Tulkotāja piezīme: Izmaiņas šajā versijā ir vērojams tikai angļu valodā, un kopumā teksta jēgu nemaina, ir veiktas izmaiņas darbības vārdos (kā mayest-may), jo KJV versijā tiek lietota vecāka angļu valoda.

Taču dažos mūsdienu angļu tulkojumos, kas balstīti uz sagrozītā Aleksandrijas teksta (ko 19. gadsimtā iztulkoja Veskots un Horts [Westcott and Hort], divi ne-kristieši un grieķu valodas zinātnieki), ir izlaists šis pants.

KJV versijā, [kā arī UKJV – tulkotāja piezīme] Lūkas ev. 11:2-3 rakstīts: „Tad Viņš tiem sacīja: “Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Mūsu Tēvs Debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība, kā debesīs, tā arī uz zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu”

Ja otrais pants jūsu Bībeles tulkojumā ir „saīsināts”, tad kāds Dieva Vārds ir izņemts no jūsu Bībeles. Kāpēc un kādi cilvēki darītu tādas lietas? Kurš gribētu novājināt Bībeli?

Daudzi mūsdienu tulkojumi cenšas IZŅEMT Marka evaņģēlija pēdējās nodaļas otro pusi. Apskatiet šo rakstu (angļu valodā): http://www.khouse.org/articles/2000/201/. Dažos mūsdienu tulkojumos (balstītiem uz Westcott &: Hort Greek) tulkojumiem ir ievietota atsauce: „Šie panti iztrūkst dažosuzticamos manuskriptos” vai tamlīdzīgi. Tieši otrādi – tie ir daži sagrozīti senie manuskripti (rakstījuši „valodas zinātnieki” nevis svētie), un šie manuskripti apšauba un vājina Dieva Vārdu.

Termini: „pēc būtības burtisks” vai „dinamiska līdzvērtība” dažreiz tiešām nozīmē „meli sajaukti ar to, kas bija patiesība”. Kā būtu ar šo pantu? Vai tas ir jūsu Bībelē?

Mateja evaņģēlijs 17:21 (KJV un UKJV) „Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību.” Vai dēmoniskiem spēkiem patīk būt izdzītiem? Vai jūsu Bībeles tulkojumā ir šāds pants?

 

Kam būtu vajadzība viltīgi aizvākt no jūsu Bībeles tādus pantus kā šo?

1. Mozus 3:1 „Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem…”

 

Sagrozītās Bībeles versijas (kas balstītas uz Westcott & Hort GREEK) neiekļāva savos tulkojumos gavēni un tā nozīmīgumu! Tika arī mīkstināts pretdabiska dzimumakta grēks. Jēzus asins spēks ir mazināts. Viņi cenšas izveidot sabojātu „vājā Dieva” kristietību.

Šeit (KJV un UKJV) ir Jesajas 14:12 „Kā tu esi kritis no debesīm, O Lucifer, rīta dēls! Kā tu esi nogāzts pie zemes, tu, kas tautas novājināji!”

Taču sagrozītajās Bībeles versijās Jesajas 14:12 rakstvietai tika pievienots vārds „zvaigzne”. Kādēļ? Vārds „zvaigzne” nav minēts Jesajas grāmatā ne ebreju Masoretu tekstos, ne grieķu septuaginta versijā. Tas ir mūsdienu papildinājums nevis no tekstu tulkošanas, bet drīzāk no nebībeliskajiem uzskatiem kādās tulkotāju komandās.

Redziet, Jēzus ir „spožā Rīta Zvaigzne” nevis Sātans!

Atklāsmes grāmata 22:16 (KJV, UKJV) „Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā Rīta Zvaigzne.”

Kādēļ gan daži tulki (…drīzāk gan – vai tie nav Bībeles redaktori? … un tie, kas mērķtiecīgi sagroza Dieva Vārdu?…) pievieno tādu vārdu Jesajas grāmatā, kura ietekmē Jēzus tiek jaukts ar Sātanu? Tās ir viltīgas izmaiņas, gluži kā čūskas darbība un vārdi Ēdenes dārzā. Dieva Vārdam ir jābūt saglabātam, lasāmam un lietojamam tādam, kāds tas ir, bet ne tādam, kādu daži vēlētos – izmainītu un ar sagrozītu patiesību.

Sagrozītie Bībeles tulkojumi noved pie neskaidrības un kļūdām. Vairāk par šo tēmu skatiet Dr. Kenta Hovinda semināru Nr. 7 ( http://www.drdino.com). Par šo tēmu ir vairākas labas grāmatas, divas no tām –  autora Riplinger darbs “In Awe of thy Word” (http://www.avpublications.com/), un autora Samuel C. Gipp darbs “Gipp’s Understandable History of the Bible”.

Ir izdotas divas „atjaunotas” KJV versijas. Vienu varat meklēt  http://www.livingwaters.com “Easy Reader KJV” (arī saukta par KJVER; ©2007) un otra, saukta “UKJV”, ko izdevis „Anonymous” (Updated KJV; Public Doman; publicēta 2005. gadā) un pieejama angļu valodā drukātā versijā pie „Lulu” izdevējiem.

Daži Bībeles tulkojumi ir precīzāki nekā citi. 1611. gada KJV versija ir izturējusi laika pārbaudi! Tā ir balstīta uz Textus Receptus (no latīņu valodas „iegūtie teksti”, kurus svētie saglabāja 2000 gadu garumā; vairāk nekā 5000 manuskriptu daļas). Taču pasaulē pastāv arī ļaunums. Un ir otrā versija „Grieķu Jaunajai Derībai” (New Testament Greek), ko apkopoja divi pirmšķirīgi grieķu valodas zinātnieki Vestkots un Horts 19. gadsimta beigās. Taču neviens no abiem vīriem nebija kristietis! Veskots un Horts varēja zināt bībelisko grieķu valodu, taču neviens no viņiem nepazina Kungu. Viņi mērķtiecīgi izvēlējās paaugstināt dažus sagrozītos grieķu manuskriptus (no „valodas zinātniekiem”) augstāk par Iegūtajiem Tekstiem (vairāk nekā 5000 fragmentu), kurus saglabāja un lietoja ticīgie kopš Apustuļu laikiem.

Autorizētā 1611. gada versija tagad ir nodota mums kā KJV (un UKJV), un tā ir balstīta uz manuskriptiem grieķu valodā, kurus ir saglabājuši svētie. Visi panti ir saglabāti un precīzi pārtulkoti.Zemāk ir stingrs brīdinājums:

 

Atklāsmes grāmata 22:18-19 (UKJV) „Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus: ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās sērgas, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības grāmatas un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.”

Lai veiksmīgi studētu KJV Bībeles versiju, iesakām Henrija Morrisa (Henry Morris) “Defender’s Study Bible”, kā arī “The Evidence Bible” un Tompsona Čeina (Thompson Chain) „Reference Bible.”

 

 

 

Visizplatītākās Bībeles versijas angļu valodā:  (ASV) American Standard Version; (AB) The Amplified Bible; (ALT) Analytical-Literal Translation; (CEV) Contemporary English Version; (ERV) Easy-to-Read Version; (ESV) English Standard Version; (GNB) Good News Bible; (GNT) Good News Translation; (JPS) Jerusalem Publication Society; (KJV) King James Version; (KJ21) King James for the 21st Century; (KJVER) King James Version Easy Reader; (MKJV) Modern King James Version; (NKJV) New King James Version; (LB) Living Bible; (MLB) Modern Language Bible; (NAB) New American Bible; (NASB) New American Standard Bible; (NCV) New Century Version; (NEB) New English Bible; (NIV) New International Version; Nearly Inspired Version; (NJB) New Jerusalem Bible; (NLT) New Living Translation; (NRSV) New Revised Standard Bible; (NWT) New World Translation (Jehovah’s Witnesses); (RSV) Revised Standard Version; (TM) The Message; (TMB) The Third Millennium Bible; (UKJV) Updated King James Version; (WEB) World English Bible; (YLT) Young’s Literal Translation of the Bible; ASV, NASB, ESV, GNT, NKJV, KJV, NRSV, NLT, RSV, TMB, TM, GW, CJB, Douay-Rheims, BBE, HNV, Darby, YLT, Vulgate, and WEB Bibles

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s