Category: Citi interesanti temati

Kā apspriest radīšanu ar Jehovas lieciniekiem

Kā apspriest radīšanu ar Jehovas lieciniekiem

Autors: Robert Doolan

Original in English: http://creation.com/how-to-talk-creation-with-a-jehovahs-witness (How to talk creation with a Jehovah’s witness)

 

Konservatīvo baznīcu locekļu pētījums 10 štatos visā Amerikā atklāja, ka gandrīz 90 % aptaujāto ir satikušies ar Jehovas lieciniekiem. Tomēr gandrīz neviens no šiem cilvēkiem nezināja, kam Jehovas liecinieki tic vai kā ar viņiem pareizi runāt. Bet vislabākā vieta, ar kuru sākt, ir sākums – radīšana.

Tev ir jāsaprot par Jehovas lieciniekiem viena lieta. Viņu centība un neatlaidība, iespējams, ir nesalīdzināma starp reliģiskām grupām. Un, pat ja viņi vienmēr, šķiet, klauvē pie jūsu durvīm, kad jūs vai nu jau guļat, sēžaties pie Svētdienas pusdienām vai mēģiniet pabarot bērnu, ja jūs parunāsiet ar viņiem pietiekami ilgi, jūs atklāsiet, ka viņi ir tikpat anti-evolucionistiski kā jūs. Viņu galvenā mītne Bruklinā, Ņujorkā, izdod miljoniem grāmatu kopijas, kuras atklāj kļūdas evolūcijā un sniedz radīšanas pierādījumus.[1]

Problēma ir tā, ka Sargtorņa biedrība, Jehovas liecinieku organizācija, ir bēdīgi slavena ar virspusējām detaļām, kas pierāda viņu idejas kā aplamas. Kā daudzas citas sektas, viņu dedzība „nav saskaņā ar zināšanām”, kā Pāvils žēlojās par Izraēlu (Romieši 10:2). Diemžēl viņu idejas par radīšanu arī cieš no šī ļaunuma. Līdz ar to kreacionistiem, kuri runā ar viņiem pie durvīm, vajadzētu zināt, kur „Sargtorņa radīšana” atšķiras no Dieva radīšanas, kā tas ir atklāts 1. Mozus grāmatā un citur Bībelē.

Šī raksta mērķis nav provocēt tevi pārliecināt Jehovas lieciniekus. Tavs strīds nav ar Liecinieku uz tava durvju sliekšņa, bet ar viņa vai viņas organizācijas vadītājiem. Viņi ir pārliecinājuši jehoviešus domāt, ka izkropļotās doktrīnas, kuras ir mācītas viņam vai viņai, faktiski ir patiesība par Dievu. Tavs mērķis, diskutējot par radīšanu ar Jehovas liecinieku (un tu atklāsi, ka jums ir kopīgas intereses šajā lietā) ir – mudināt viņus redzēt, ka viņu vadītāji nenodrošina viņus ar ticamu informāciju. Viņi paļaujas uz cilvēku mācībām, kurās Bībele ir pielāgota viņu idejām. Ja Jehovas liecinieks to var ieraudzīt, viņš vai viņa var būt vairāk atvērts Evaņģēlija patiesībai.

Sāc savu diskusiju, atzīstot, ka jums ir spēcīga interese par radīšanu. Sakiet, ka jūs esat dzirdējis, ka Sargtorņa biedrība izdod daudzus materiālus, atmaskojot evolūcijas kļūdas, par ko viņiem pienākas atzinība. Tad vēl piebilsti, ka tu arī esi dzirdējis spēcīgu kritiku par viņu doktrīnām. Pajautā, vai varat ar viņu pārrunāt dažus fragmentus no Bībeles par radīšanu. Viņi nedrīkst atteikt. Ja jums ir grūti atcerēties visus turpmāk uzskaitītos punktus, palūdz, lai viņi paņem līdzi šo rakstu un izlasa to, un pēc tam, lai dara tev zināmu viņu atbildes uz katru no punktiem.

 

Cik gara ir Radīšanas diena?

Sāciet diskutēt par dienas garumu 1. Mozus grāmatā pirmajā nodaļā.

Sargtorņa izdevums „Dzīve – kā es nokļuvu šeit?” pareizi norāda, ka ebreju vārds yom, tulkojumā „diena”, var nozīmēt dažādus laika ilgumus. [2] Tā kā yom dažreiz pieļauj periodu, kas ir daudz garāks par 24 stundām, Sargtorņa organizācija ir nolēmusi, ka šādi „diena” jāsaprot visā 1. Mozus grāmatas pirmajā nodaļā.

Tomēr laba ekseģēze paredz, ka sekundāru nozīmi jebkuram Bībeles tekstam vajag meklēt, ja burtiskai lasīšanai nav jēgas. Bet burtiski 24 stundu dienai, ar katrai dienai pievienotu vakaru un rītu, 1. Mozus grāmatas sākuma pantos ir ļoti labs pamatojums. Lielākajā vairumā šajā gadījumā vārds yom nozīmē parastu, burtisku dienu – vai nu diennakti, vai gaišo diennakts daļu.  Ikreiz, kad kāds vārds Svētajos Rakstos ir lietots ar īpašiem sākuma un beigu punktiem (‘vakars’ un ‘rīts’) vai ir paskaidrots kā ‘pirmā diena’, ‘sestā diena’ utt., tas vienmēr attiecas uz burtisku diennakti.[3] Tas būtu jānorāda Jehovas lieciniekam.

Plaši pazīstamais Grieķu Jaunās Derības zinātnieks Dr. Roberts H. Countess (Dr. Robert H. Countess) ir kritiski analizējis Jehovas Liecinieku Jauno Derību. Viņš atklāja, ka Jehovas Liecinieku Jaunā Pasaules Tulkojuma tulki ir pārņēmuši, kā arī ieviesuši noteiktus principus, pēc kuriem viņi ir izvēlējušies lasīt, kas nav atrodami pamata Grieķu tekstā vai jebkurā citā Grieķu tekstā.[4] Šī tendence, šķiet, ir laikā, lai kavētu Sargtorņa burtisko Vecās Derības teksta pieņemšanu kā labu.

Vairumā tulkojumu Jāņa 1:1 parāda, ka Jēzus Radītājs (‘Vārds’) ‘bija Dievs’. Bet Jaunās Pasaules tulkojumā Rakstiem ir piemetināts sakot, ka „Vārds bija dievs”, padarot Jēzu par neīstu dievu kā Baāls vai sātans.

Pajautā Jehovas Lieciniekam šo: „Ja 1. Mozus grāmatas autors gribējis paskaidrot radīšanu sešās dienās, parastās 24 stundu dienās, kā tad viņam to vajadzēja darīt?” Katrai dienai 1. Mozus grāmatas 1. nodaļā ir vakars un rīts, un tā ir paskaidrota kā ‘pirmā diena’, ‘otrā diena’ utt. Pajautā Jehovas Lieciniekam, kā tas varētu izklausīties vēl skaidrāk.

Sargtorņa organizācija māca, ka 1. Mozus 1:3-31 nav minēta debesu ķermeņu radīšana. Tā apraksta jau eksistējošas zemes sagatavošanu cilvēku apdzīvošanai. Tāpēc Sargtorņa organizācija pieļauj miljons gadu iespējamību pirms 3. panta.[6] Bet viņi, šķiet, ignorē galveno pantu, kas atspēko to. 2. Mozus 20:11 Dievs rakstīja uz akmens galda „sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi” (1. Moz 1:1), „jūru un visu, kas tur atrodams (1. Moz 1:2)”. Nevienā no šiem pantiem nav vietas miljons gadiem vai pat dažiem gadiem.

Dieva sešas darba dienas un viena brīvdiena mums ir dotas kā iemesls, kāpēc mums vajadzētu atpūtas dienu pēc sešām darba dienām. Mēs nestrādājam tūkstošiem gadu, lai pēc tam tūkstošiem gadu atpūstos. Radīšanā nav pārtraukums starp 1., 2. un 3. pantu, kā to skaidro Sargtorņa biedrība. Jebkurā gadījumā, kā valodnieks Čārlzs Teilors (Dr. Charles Taylor) norādīja, atbildot uz Jehovas Liecinieku apgalvojumu, ka katra diena ir tūkstošiem gadus gara: „Nav jēgas tūkstošs gadus gaidīt starp augu izveidi un kukaiņu radīšanu, lai apaugļotu tos”. [7]

Vai Svētais Gars ir Dieva „Aktīvais spēks”?

Ikvienā diskusijā ar Jehovas liecinieku par radīšanas tēmu, tu noteikti nonāksi līdz viņu izpratnei par Svēto Garu.

Vairums Bībeles tulkotāju 1. Moz. 1:2 pēdējo daļu tulko līdzīgi kā King James versijā: „… Un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.” Bet Sargtorņa organizācija netic Svētā Gara personībai, tāpēc viņi šo tekstu savā Bībelē ir pārveidojuši „… Dieva aktīvais spēks kustējās uz priekšu un atpakaļ virs ūdens virsmas”. [8]

Sargtorņa organizācija noliedz Trīsvienību, tāpēc tā saviem sekotājiem māca, ka Svētais Gars ir vienkārši Jehovas Dieva neredzamais „aktīvais spēks” (kā iepriekš minēts viņu Bībelē 1. Moz.1:2). Viņu Jaunās Pasaules Tulkojums parasti padara šo šķietami bezpersonisko „aktīvo spēku” kā „svēto garu”, bez lielajiem burtiem un ne kā konkrētu personu.

Vai Sargtorņa tulkojums 1.Moz. 1:2 varētu būt pareizs? Vai Svētais Gars tiešām drīzāk ir „aktīvais spēks”, nekā reāla personas daļa no trīsvienīgā Dieva, kā tam tic kristieši? Nepavisam nē. Bībele attiecas pret Svēto Garu kā personu. Viņš runā (Ap.d. 13:2, skatiet turpinājumu 13:4), dod liecību (Jņ. 15:26), jūtas ievainots (Jes. 63:10), zina (1.Kor. 2:10-11), vēlas (1.Kor. 12:11), Viņu var aizvainot (Ebrejiem 10:29) utt. Jēzus runā par Svēto Garu kā „Viņš” nevis „tas”. Piemēram, Jņ. 16:13 Jēzus saka: „Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.” Pajautā Lieciniekam, kāpēc pats Jēzus būtu Svēto Garu uzrunājis uz „Viņš”, ja Svētais Gars ir tikai „tas” kā māca Sargtorņa biedrība. Un kā gan Gars var runāt, dzirdēt, dot liecību, justies ievainots, vadīt, parādīt, ja Viņš ir tikai „tas”?

Teksta fragments, ar kuru Jehovas Liecinieki reti saskaras viņu vadītās Bībeles studijās ir Rom. 8:26-27. Šie panti vienkārši neiederas viņu koncepcijā par Svēto Garu. Šajos pantos mēs sakām, ka Gars „veic aizlūgšanu” par mums. Vai „spēks” to var darīt? Mēs sakām, ka Garam ir prāts. Vai „spēkam” ir prāts? Mēs sakām, ka Gars iestājas par mums? Vai „spēks” var iestāties par mums? Protams, ka nē. Svētais Gars dod personiskas liecības par Jēzu un citiem Bībeles autoriem, jo Viņš ir Dievišķā persona – personiska izpausme un viena patiesa Dieva forma.

Sargtorņa buklets „Pamatojums no Svētajiem Rakstiem”, kurš galvenokārt ir izstrādāts, lai palīdzētu Lieciniekiem atspēkot argumentus pret kristiešiem, iesaka Lieciniekiem atbildēt uz iepriekšējiem argumentiem sakot, ka tas nav nekas neparasts – kaut ko personificēt Rakstos (gudrību, piemēram).9 Bet pajautā Lieciniekam: „Ja Svētais Gars tiešām bija persona, kā tad Bībeles sarakstītājiem tas būtu jāskaidro?” Atgādini viņiem, ka Jēzus nosauca Svēto Garu par „Viņu” nevis „to” (Jņ. 16:13).

Dažreiz Jehovas liecinieki var norādīt uz Ap.d. 2:4, kur ir sacīts, ka visi mācekļi bija „piepildīti” ar Svēto Garu. Viņi jautā: „Kā gars var būt persona, kad tas vienlaicīgi piepilda 120 mācekļus?” [10] Bet Jēzus Pats, kā redzams, persona, piepilda visas lietas (Ef. 1:23). Vai šis apgāž Jēzus personību?

Piedāvā Lieciniekam izlasīt Ap.d. 5:3-4. Šajos pantos Ananija tiek apsūdzēts par melošanu Svētajam Garam. Kā un kāpēc kādam būtu jābaidās melot „spēkam”? Katrā nākamajā pantā Svētais Gars tiek identificēts kā Dievs („Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam” Ap.d.5:4). Tad piedāvā Lieciniekam izlasīt 2.Kor. 3:17 viņa vai viņas pašu Jaunajā Pasaules Tulkojumā, lai parādītu, ka Dievs ir Gars – ne tikai viens, kurš sūta tālāk „aktīvo spēku”. Šajā pantā Jaunās Pasaules Tulkojumā ir teikts „Jehova ir Gars”.

Nevar būt šaubu, ka Sargtorņa organizācijas 1.Moz. 1:2 tulkojums ir neprecīzs. Diemžēl, formulējot savas doktrīnas, viņi nav ņēmuši vērā citas svarīgas Rakstu vietas. Tā vietā, lai veidotu savas doktrīnas no Rakstiem, viņi ir izveidojuši savu 1.Moz. 1:2 tulkojumu, pielāgojoties savai doktrīnai.

…un Vārds bija Dievs

Jāņa 1:1, lieliskais fragments, kristiešu lolots visos gadsimtos, vairumā tulkojumu skaidri parāda, ka Jēzus Radītājs („Vārds)” „bija Dievs”. Bet atkal, Jaunajā Pasaules tulkojumā ir papildinājums Rakstiem. Sargtorņu Organizācijas tulkojums nesaka, ka „Vārds bija Dievs” (kā persona – tulk. Piezīme) – tas saka „Vārds bija dievs” (kā lietvārds – tulk. piez.). Tātad Jēzus ir pazemināts līdz tikai kā „dievs”.

Bet pievērsiet uzmanību, kur šī teoloģija ved. Ja Jēzus nav patiess Dievs, Sargtorņa tulkotājiem jāpadara Viņš par nepatiesu dievu – ne labāku kā Baālu vai sātanu. Pēteris brīdina pret šo: „…kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepeni ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu.” (2.Pēt. 2:1)

Patiesība ir tāda, ka Jēzus Bībelē tiek saukts par Dievu, kopā ar Tēvu un Svēto Garu. Piedāvā Lieciniekam apskatīt Jāņa 20:28. Šajos pantos Apustulis Toms saprot, kas ir Jēzus un iesaucas: „Mans Kungs un Mans Dievs!” (lielais burts „D” ir pat Jaunās Pasaules tulkojumā). Jēzus atbilde neatstāj nekādas šaubas, ka Toms bija teicis patiesību. Toms ticēja patiesajam Dievam, un Jēzu viņš sauca par „mans Dievs”. Toms atsaucās uz vienīgo, patieso Dievu – viņa Dievu, saukts Jēzus. Tas, kā Toms varēja godīgi nosaukt Jēzu par „Dievu”, ir ekvivalents Viņa saukšanai par Jehovu.

Agrāk daži Liecinieki atbildēja uz šo fragmentu, sakot, ka Tomam tā vienkārši bija pārsteiguma izpausme, līdzīga kā „Ak, mans Dievs!” Bet daži šodien atzīst, ka šādā veidā Toms zaimoja, īpaši, ja ņem vērā Jēzus atbildi.

Cita vieta, kurā Jēzus tiek saukts par Dievu, ir Jesajas 9:5. Šis pants katros Ziemassvētkos ir dzirdēts baznīcās visā pasaulē. Tas ir Jesajas pravietojums no Jesajas, kurš saka:

„Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.”

Diskusija par šo pantu ar Jehovas Lieciniekiem parasti ir šāda:

„Kas ir šis bērns, kas ir dzimis pie mums?”

„Tas ir Jēzus Kristus.”

„Kā Viņš šajā pantā tiek saukts?”

„Viņš tiek saukts Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs…”

„Varenais..kas?”

„Nu, Viņš tiek saukts par Vareno Dievu, bet Viņš nav Visvarenais Dievs, kas ir Jehova, Tēvs.”

„Kā Viņš tiek saukts pēc Visvarenā Dieva?”

(klusums)

Atkal mums vajadzētu uzsvērt Jehovas Lieciniekiem, kur šāda teoloģija noved. Jehovas Lieciniekiem no šādiem fragmentiem ir jānotic, ka Jēzus ir a) vai nu nepatiesais Dievs; b) vai arī otrais patiesais Dievs. Abos gadījumos nostāja būs mulsinoša Jehovas Lieciniekam, kurš nekad nav domājis par saviem argumentiem.

Ņemot vērā Jesajas 9:5, pajautā Jehovas Lieciniekam atšķirību starp „Vareno Dievu” (par kuru viņš atzīst Jēzu) un „Visvareno Dievu” (kuru viņš sauc par Jehovu – Dievs Tēvs). Iespējams, viņš teiks, ka Visvarenais Dievs balsta visas lietas ar Sava vārda spēku. Bet Ebrejiem 1:3 par Jēzu ir teikts: „Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā”. Iespējams, viņš teiks, ka Visvarenajam Dievam ir visa vara debesīs un virs zemes. Bet Mateja 28:18 par Jēzu ir teikts: „Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.” Definējot „visvareno” nozīmē „visspēcīgo” [11] Tādēļ Jēzus Kristus ir visvarens.

Parādi Jehovas Lieciniekam, ka pat tad, ja Sargtorņa organizācija māca, ka Varenais Dievs un Visvarenais Dievs ir atšķirīgi jēdzieni, Bībele šādu versiju neapstiprina. Liec viņam izlasīt Jesajas 10:20-21 viņu Jaunajā Pasaules tulkojumā. 21. pants saka: „Atlikušie atgriezīsies, kaut arī tikai nedaudzi no Jēkaba pāri palikušie, pie visuvarenā Dieva.” Agrākais Jehovas liecinieku vecākais Deivids Rīds (David Reed), iesaka tev teikt Lieciniekam: „Tā kā Jesaja bija ebrejs un tomēr ticēja tikai vienam Dievam – Jehovam, kuram, kā Jesaja saprata, ir jābūt varenajam Dievam? Protams, ka Jesajam vajadzēja saprast, ka Varenajam Dievam jābūt Jehovam. Tātad, iedvesmojoties no Jesajas rakstītā Vārda, pravietis nosauc Jehovu par „Vareno Dievu”, kaut arī Jehovas Liecinieki atzīst, ka Jesajas 9:5 teiktais Jēzus ir Varenais Dievs” [12].

Apstiprinot galveno, palūdz Lieciniekam izlasīt Jeremijas 32:18 viņa Bībelē. Atgādini viņam, ka Sargtorņa Organizācija māca, ka Varenais Dievs un Visvarenais Dievs ir dažādi. Jeremijas 32:18 dod Varenā Dieva vārdu: „patiesais Dievs, lielais, varenais, Viņa vārds ir Jehova” Tad saki Lieciniekam, ka, tā kā Jēzus ir „Varenais Dievs” un Jehova ir ”Varenais Dievs”, kurš no šiem ir Jēzus? (ļaujiet viņam pašam secināt, ka Jēzus un Jehova ir viens – kā Jāņa 10:30 rakstīts „Es un Tēvs, mēs esam viens.”)

Nobeiguma piezīmes, kopsavilkums un secinājums

Nevar nepamanīt, ka Sargtorņa radīšana atšķiras no bibliskās radīšanas daudzos svarīgos aspektos. Daži no tiem ir:

 1. Viņi uzskata, ka diena ir tūkstošiem gadus gara;
 2. Viņu nepamatoto neskaitāmo gadu ielikšana kaut kur starp 1. un 3. pantu 1. Mozus grāmatas pirmajā nodaļā;
 3. Viņu, 1.Mozus grāmatas 1:2 pārveidošana, aizstājot Dieva Garu (personu) ar Dieva aktīvo spēku (bezpersonisko);
 4. Viņi sauc Svēto Garu par „tas”, kamēr Jēzus Viņu sauc par Svēto Garu kā „Viņš”.
 5.  Viņi pazemina Jēzu līdz Dieva radībai, nevis atzīst, ka Viņš ir Radītājs (Kol. 1:16-17).  (patiesībā viņi tic, ka Jēzus vienkārši ir  radīts eņģelis.);
 6. Viņu iejaukšanās Jāņa 1:1, ka Jēzus ir nepatiess dievs;
 7. Viņu atšķirība starp „dievu” sauktu Jēzus (kuru tie var negribīgi atzīt kā „vareno Dievu”) un „Dievu”, sauktu – Jehova (kuru viņi dēvē par „visvareno Dievu)”. Tas ir pretrunā ar Svētajiem Rakstiem, kuros abi – gan Jēzus, gan Jehova tiek saukti par „vareno Dievu”.

Visus šos faktus vajadzētu uzsvērt un diskutēt ar Jehovas Lieciniekiem tik ilgi, cik tas nepieciešams. Pat, ja Jehovas Liecinieki ir apmācīti, lai novirzītu jūs vai lai mestu jums ar sarkanām siļķēm, kuras ir ar nolūku, lai novērstu jūsu uzmanību uz Armagedonu vai kādām citām lietām, pretojieties kārdinājumam, līdz jūs esat izdiskutējuši visus radīšanas aspektus, kas minēti šajā rakstā.

Tavs mērķis ir parādīt Lieciniekiem, ka viņu organizācija ir slikti viņus apmācījusi par radīšanu. Tam vajadzētu palīdzēt viņiem saprast, ka, iespējams, arī citas Sargtorņa mācības ir nepareizas (kas tā arī ir). Ja Jehovas Liecinieks redzēs šo rakstu, viņš vai viņa var būt pēc tam gatavi pieņemt patieso Evaņģēliju – pestīšanu žēlastībā caur ticību, nevis glābšanu caur Sargtorņu organizācijas kļūdaino mācību. (Efeziešiem 2:8-9 „Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.”)

Atsauces

 1. Did Man Get Here by Evolution or by Creation?, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1967; also, Life—How Did it Get Here? By Evolution or Creation?, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1985.
 2. Life—How Did it Get Here? p. 26.
 3. Henry M. Morris and Martin Clark, The Bible Has the Answer (Revised and enlarged), Creation-Life Publishers, San Diego, 1976, p. 94.
 4. Robert H. Countess, The Jehovah’s Witnesses New Testament, Presbyterian and Reformed Publishing Co., Phillipsburg (New Jersey), second edition, 1987, p. 12.
 5. Reasoning from the Scriptures, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1985, p. 88.
 6. Ibid.
 7. Reply to a Letter to the Editor, Creation 10(4), September-November 1988, pp. 46-47.
 8. New World Translation of the Holy Scriptures, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1961 (Revised 1970), Genesis 1:2.
 9. Ref. 5, p. 380.
 10. You Can Live Forever on a Paradise on Earth, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1982, pp. 40-41.
 11. Oxford Reference Dictionary Guild Publishing, London, 1986.
 12. David A. Reed, Jehovah’s Witnesses Answered Verse by Verse, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1986, p. 42.


Tulkoja: Sintija Blumberga-Bredika un Gatis Brediks

Brīvība no sabata turēšanas

Tāpēc lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu.

Kolosiešiem 2:16

 

Brīvība no sabata turēšanas

Avots (angļu valodā [in English, Freedom from Sabbath-keeping]): http://www.evidencebible.com/witnessingtool/freedomfromsabbathkeeping.shtml

 

 

Šajā laikā ir cilvēki, kas uzstāj, ka kristiešiem ir jāievēro jeb jātur Sabata diena un ka tie, kuri slavē nedēļas pirmajā dienā (svētdienā [angļu valodā: Sunday]), pieļauj milzīgu kļūdu. Viņi to pamato ar to, [1] ka „Sun-day” nāk no pagānu kultūras, kuri slavē Saules dievu (angļu valodā „Sun god”), [2] ka Jēzus un Pāvils turēja Sabata dienu kā piemēru, kuram mums sekot, un [3] ka Romas Katoļu baznīca ir atbildīga par izmainītu slavēšanas dienu. Tie, kuri turpina slavēt Svētdienā, saņems zvēra zīmi.

Īsi aplūkosim šos argumentus. Pirmkārt, nekur Ceturtajā Bauslī nav teikts, ka kristiešiem ir jāslavē Sabatā. Šis bauslis pavēl, ka mums šajā dienā ir jāatpūšas: „Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, [..]. Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.” (2. Mozus 20:8-11). Sabata turētāji slavē sestdienā (angļu valodā Saturday). Lai nu kā, vārds „Satur-day” nāk no latīņu valodas „Saturna diena” – tā ir pagānu diena, kurā slavē planētu Saturns (astroloģija).

Ja kristieša glābšana ir atkarīga no noteiktas dienas turēšanas, tad Dievs noteikti mums to būtu pateicis. Apustuļi sanāca kopā tieši, lai diskutētu par ticīgo attiecībām ar Mozus Likumu. Apustuļu darbos 15:5-11, 24-29[i] bija tas gadījums, kad Dievs Saviem bērniem varēja skaidri izteikt Savu vēlmi. Viss, kas Viņam bija jādara, lai glābtu miljonus no nolādēšanas, bija jāsaka: „Atcerieties turēt Sabata dienu svētu!” un miljoniem uz Kristus fokusētu, Dievu mīlošu, Bībelei ticošu kristiešu ar prieku to ievērotu. Turpretī vienīgās pavēles, ko deva apustuļi, bija „lai sargās no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības un no nožņaugtu dzīvnieku un asins baudīšanas.” (Apustuļu darbi 15:20).

Jaunajā Derībā nav pat ne vienas pašas pavēles, ka kristiešiem Sabats ir jātur svēts. Faktiski, mums ir pateikts, ka lai netiesājam citus saistībā ar Sabatiem (Kolosiešiem 2:16), un ka cilvēks netika radīts Sabatam, bet Sabats cilvēkam (Marka 2:27). Sabats Israēlam bija dots kā zīme (2. Mozus 31:13-17[ii]); nekur Sabats nav dots kā zīme Baznīcai. Tūkstošiem gadu vēlāk (no brīža, kad tika doti Baušļi) mēs joprojām redzam šo zīmi, kas nodala Israēlu no pasaules – viņi turpina turēt Sabata dienu.

Nedēļas pirmajā dienā apustuļi sanāca kopā, lai lauztu maizi (Apustuļu darbi 20:7[iii]). Dāvanu vākšana arī notika nedēļas pirmajā dienā (1. Korintiešiem 16:2[iv]). Kad Sabata turētājiem jānāk kopā, lai lauztu maizi vai vāktu dāvanas? Tas nav tajā pašā dienā, kurā to darīja agrīnā Baznīca. Viņi mums saka, ka Romas Katoļu baznīca samainīja viņu slavēšanas dienu no sestdienas un svētdienu, bet kā tad tas iet kopā ar to, ka mācekļi turēja nedēļas pirmo dienu?

Romiešiem 14:5-10[v] mums saka, ka kāds vienu dienu cienī vairāk par citām, cits visas dienas ciena vienādi. Tad Raksti saka mums, ka ikvienam būtu jābūt pilnībā pārliecinātam savās paša domās. Mums nav jātiesā vienam otru saistībā ar dienu, kurā mēs slavējam.

Jēzus turēja Sabatu. Viņam bija jātur visa Bauslība, lai būtu pilnīgs, nevainojams upuris. Bībele pasaka skaidri, ka Kristus bija atbilstošs Bauslībai. Pāvils Sabatā gāja uz sinagogu ne jau tādēļ, lai turētu Bauslību – tas būtu pretrunā ar visu, ko viņš mācīja par izglābšanu tikai no žēlastības vien (Efeziešiem 2:8,9[vi]). Viņš uz turieni gāja, lai viņš jūdiem varētu sludināt evaņģēliju, kā tas redzams Apustuļu darbos. Pāvilam bija evaņģēlistiska dedzība, lai Israēls tiktu glābts (Romiešiem 10:1[vii]). Jūdiem viņš kļuva kā jūds, lai viņš varētu viņus mantot (1. Korintiešiem 9:19,20[viii]). Tas nozīmēja, ka viņš gāja tur, kur viņi pulcējās, dienā, kad viņi pulcējās.

Dwight Lyman Moody teica: „Bauslība var tikai aizdzīt cilvēku līdz Golgātai, tālāk vairs ne.” Kristus izpirka mūs no Bauslības lāsta un tādējādi mēs vairs neesam tā jūgā. Ja mēs cenšamies turēt vienu daļu no Bauslības (pat no mīlestības uz Dievu), mums ir jātur visa Bauslība (Galatiešiem 3:10[ix]) – visi 613 norādījumi.

Ja tie, kuri uzstāj turēt Sabatu, par pazudušo glābšanu būtu tikpat dedzīgi, kā tie vēršas pie citiem kristiešiem par Sabata turēšanu, mēs ieraudzītu atmodu.

 

 


[i] Apustuļu darbi 15:5-11, 24-29

5 Bet piecēlās daži no farizeju sektas, kas bija kļuvuši ticīgi, un sacīja: “Tos vajag apgraizīt un pavēlēt tiem turēt Mozus bauslību.”

6 Apustuļi un vecaji sapulcējās apspriest šo jautājumu.

7 Bet, kad radās daudz pārrunu, Pēteris piecēlās un uz tiem runāja: “Brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopš senām dienām jūsu starpā nolēmis, lai pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēliju un ticētu.

8 Un Dievs, siržu pazinējs, tiem devis labu liecību, dāvādams Svēto Garu, tāpat kā mums,

9 un nemaz nav šķirojis mūs un viņus, šķīstīdams viņu sirdis ar ticību.

10 Ko jūs tagad Dievu kārdināt, uz mācekļu kakla likdami jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējām panest?

11 Bet mēs ticam, ka ar Kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.”

24-29

24 Tā kā mēs esam dzirdējuši, ka daži no mums, kam mēs neesam pavēlējuši, jūs ar vārdiem samulsinājuši, padarīdami šaubīgas jūsu dvēseles,

25 tad mēs vienprātīgi nospriedām sūtīt pie jums izvēlētus vīrus līdz ar mūsu mīļajiem Barnabu un Pāvilu,

26 cilvēkiem, kas ar visu sirdi nodevušies mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdam.

27 Mēs esam sūtījuši Jūdu un Sīlu, kas to pašu arī vārdos pasacīs.

28 Jo Svētajam Garam un mums ir paticis jums neuzlikt nekādu citu nastu kā vien šo nepieciešamo:

29 sargāties no elku upuriem, asinīm, nožņaugtā un netiklības; no tā sargādamies, jūs labi darīsit. Dzīvojiet veseli!”

 

[ii] 2. Mozus 31:13-17

13 “Runā uz Israēla bērniem un saki: turiet Manus sabatus, jo tā ir zīme mūsu starpā uz audžu audzēm, ka jūs zinātu, ka Es esmu Tas Kungs, kas jūs svētī.

14 Turiet sabatu, jo tas jums ir svēts; kas to nesvētī, tam mirtin jāmirst, jo ikvienam, kas tanī kādu darbu dara, tam ir jātop izdeldētam no tautas vidus.

15 Sešās dienās padari savu darbu, bet septītā diena ir sabata diena, svēta Tam Kungam; ikvienam, kas šinī dienā dara kādu darbu, tam mirtin jāmirst.

16 Tāpēc Israēla bērni lai svētī sabatu un tur sabatu par mūžīgu derību uz audžu audzēm.

17 Starp Mani un Israēla bērniem tā lai ir zīme mūžīgi; jo sešās dienās Tas Kungs radījis debesis un zemi, bet septītajā dienā Viņš atdusējies un atspirdzinājies.”

 

[iii] Apustuļu darbi 20:7

7 Pirmajā nedēļas dienā, kad mēs bijām sanākuši maizi lauzt, Pāvils, gribēdams nākamajā dienā doties ceļā, runāja uz tiem, un viņa runa ieilga līdz pusnaktij.

 

[iv] 1. Korintiešiem 16:2

2 Ikkatrā pirmajā nedēļas dienā lai ikviens, cik bijis iespējams atlicināt, tur gatavībā, ka dāvanas nav jālasa tikai tad, kad es nākšu.

 

[v] Romiešiem 14:5-10

5 Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas: ikviens lai pilnīgi turas savā pārliecībā!
6 Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro Tam Kungam par godu un, kas ko ēd, ēd to Tam Kungam par godu, jo viņš par to pateicas Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara Tam Kungam par godu, jo arī viņš pateicas Dievam.
7 Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam.
8 Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam.
9 Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu Kungs pār mirušiem un dzīviem.
10 Bet kā tad tu tiesā savu brāli? Jeb arī: kāpēc tu nicini savu brāli? Mēs taču reiz visi stāvēsim Dieva soģa krēsla priekšā!

 

[vi] Efeziešiem 2:8,9

8 Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.
9 Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.

 

[vii] Romiešiem 10:1

1 Brāļi, mana sirdsvēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti.

 

[viii] 1. Korintiešiem 9:19,20

19 Jo, nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu.

20 Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus; tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības.

[ix] Galatiešiem 3:10

10 Proti, visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta; jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. –

 

 

Jēzus dievišķība

Jēzus dievišķība

Avots: Christ Before the Manger, autors – Ron Rhodes

Publicēts (angļu valodā): http://evidencebible.com/witnessingtool/deityofJesus.shtml

Spēcīgs arguments Kristus dievišķībai ir fakts, ka daudzi vārdi, nosaukumi un atribūti, kas piedēvēti Jahve(m) (ebreju valodā JHVH; jeb Bībeles Dievs), arī ir attiecināmi uz Jēzu Kristu.

Apzīmējums

TĒVS

JĒZUS

Jahve (“Es esmu”) 2. Mozus 3:14
5. Mozus 32:39
Jesajas 43:10
Jāņa 8:24
Jāņa 8:58
Jāņa 18:4–6
Dievs 1. Mozus 1:1
5. Mozus 6:4
Psalmi 45:7,8
Jesajas 7:14
Jesajas 9:6
Jāņa 1:1,14
Jāņa 20:28
Titam 2:13
Ebrejiem 1:8
2. Pētera 1:1
Mateja 1:23
1. Jāņa 5:20
Alfa un Omega (Pirmais un pēdējais) Jesaja 41:4
Jesaja 48:12
Atklāsmes 1:8
Atklāsmes 1:17,18
Atklāsmes 2:8
Atklāsmes 22:12–16
Kungs Jesajas 45:23 Mateja 12:8
Apustuļu d. 7:59,60
Apustuļu d. 10:36
Romiešiem 10:12
1. Korintiešiem 2:8
1. Korintiešiem 12:3
Filipiešiem 2:10,11
Glābējs Jesajas 43:3
Jesajas 43:11
Jesajas 49:26
Jesajas 63:8
Lūkas 1:47
1. Timotejam 4:10
Mateja 1:21
Lūkas 2:11
Jāņa 1:29
Jāņa 4:42
2. Timotejam 1:10
Titus 2:13
Ebrejiem 5:9
Ķēniņš Psalmi 95:3
Jesajas 43:15
1. Timotejam 6:14–16
Atklāsmes 17:14
Atklāsmes 19:16
Tiesnesis/Soģis 1. Mozus 18:25
5. Mozus 32:36
Psalmi 50:4,6
Psalmi 58:11
Psalmi 75:7
Psalmi 96:13
Jāņa 5:22
2. Korintiešiem 5:10
2. Timotejam 4:1
Gaisma 2. Samuēla 22:29
Psalmi 27:1
Jāņa 1:4,9
Jāņa 3:19
Jāņa 8:12
Jāņa 9:5
Klints 5. Mozus 32:3,4
2. Samuēla 22:32
Psalmi 89:26
Romiešiem 9:33
1. Korintiešiem 10:3,4
1. Pētera 2:4–8
Pestītājs Psalmi 130:7,8
Jesajas 43:1
Jesajas 48:17
Jesajas 49:26
Jesajas 54:5
Apustuļu d. 20:28
Efeziešiem 1:7
Ebrejiem 9:12
Mūsu taisnīgums Jesajas 45:24 Jeremijas 23:6
Romiešiem 3:21,22
Laulātais vīrs Jesajas 54:5
Hozejas 2:16
Mateja 25:1
Marka 2:18,19
2. Korintiešiem 11:2
Efeziešiem 5:25–32
Atklāsmes 21:2,9
Gans 1. Mozus 49:24
Psalmi 23:1
Psalmi 80:1
Jāņa 10:11,16
Ebrejiem 13:20
1. Pētera 2:25
1. Pētera 5:4
Radītājs 1. Mozus 1:1
Ījaba 33:4
Psalmi 95:5,6
Psalmi 102:24,25
Jesajas 40:28
Jesajas 43:1
Apustuļu d. 4:24
Jāņa 1:2,3,10
Kolosiešiem 1:15–18
Ebrejiem 1:1–3,10
Dzīvības devējs 1. Mozus 2:7
5. Mozus 32:39
1. Samuēla 2:6
Psalmi 36:9
Jāņa 5:21
Jāņa 10:28
Jāņa 11:25
Grēku piedevējs 2. Mozus 34:6,7
Nehemijas 9:17
Daniēla 9:9
Jonas 4:2
Mateja 9:2
Marka 2:1–12
Apustuļu d. 26:18
Kolosiešiem 2:13
Kolosiešiem 3:13
Kungs, mūsu Dziedinātājs 2. Mozus 15:26 Apustuļu d. 9:34
Visuresošs Psalmi 139:7–12
Sālamana pam. 15:3
Mateja 18:20
Mateja 28:20
Efeziešiem 3:17
Efeziešiem 4:10
Viszinošs 1. Ķēniņu 8:39
Jeremijas 17:10,16
Mateja 9:4
Mateja 11:27
Lūkas 5:4–6
Jāņa 2:25
Jāņa 16:30
Jāņa 21:17
Apustuļu d. 1:24
Visvarens Jesajas 40:10–31
Jesajas 45:5–13
Atklāsmes 19:6
Mateja 28:18
Mark 1:29–34
Jāņa 10:18
Jūdas 24
Pastāvējis pirms iesākuma 1. Mozus 1:1 Jāņa 1:15,30
Jāņa 3:13,31,32
Jāņa 6:62
Jāņa 16:28
Jāņa 17:5
Mūžīgs Psalmi 102:26,27
Habakuka 3:6
Jesajas 9:6
Mihas 5:2
Jāņa 8:58
Nemainīgs Maleahija 3:6
Jēkaba 1:17
Ebrejiem 13:8
Pielūgsmes saņēmējs Mateja 4:10
Jāņa 4:24
Atklāsmes 5:14
Atklāsmes 7:11
Atklāsmes 11:16
Atklāsmes 19:4,10
Mateja 2:8,11
Mateja 14:33
Mateja 28:9
Jāņa 9:38
Filipiešiem 2:10,11
Ebrejiem 1:6
Cerība Jeremijas 17:7 1. Timotejam 1:1
Runātājs ar dievišķu autoritāti “Tā saka Tas Kungs…”
—lietots simtiem reižu
Mateja 23:34–37
Jāņa 3:5
Jāņa 7:46
“Patiesi, patiesi es saku . . .”
Kurš piecēla Jēzu no miroņiem? Apustuļu d. 2:24,32
Romiešiem 8:11
1. Korintiešiem 6:14
Jāņa 2:19–22
Jāņa 10:17,18
Mateja 27:40
Kuram tiek gods? Jesajas 42:8
Jesajas 48:11
Ebrejiem 13:21
Jāņa 17:5

Kad tika radīti eņģeļi?

Kad tika radīti eņģeļi?

 

Autors: Dr. Kent Hovind

In English: When Were Angels Created? (http://www.drdino.com/read-article.php?id=50)

 

1.Mozus 20:11 teikts, ka Dievs radīja visu sešās dienās, debesis, zemi un visu kas tajos atrodas. Eņģeļiem vajadzēja tikt radītiem pirmo sešu dienu laikā, lai gan Bībele konkrēti nesaka, kad. Dažas norādes, šķiet, saka, ka eņģeļi priecājās, kad tika likti zemes pamati, tāpēc viņiem vajadzētu būt radītiem līdz Radīšanas nedēļas beigām. Skaties Ījaba 38:4-7. Šī rakstu vieta, iespējams, norāda uz to, ka eņģeļi redzēja sākotnējo Radīšanu vai arī viņi vēroja jauno kontinentu veidošanos pēc plūdiem. Droši to nezinu.

Kad sātans krita no debesīm?

Kad sātans krita no debesīm?

 

Autors: Dr. Kent Hovind

In English: When did Satan fall from Heaven? (http://www.drdino.com/read-article.php?id=42&c=22)

 

Es ticu, ka 1.Mozus grāmata (Radīšanas stāsts) ir jāpieņem burtiski, tieši tā kā tas ir uzrakstīts. Tas māca ka pasaule tika radīta sešās, divdesmit četru stundu dienās aptuveni pirms 6000 gadiem; un nebija nekāda starplaika. Nebija laika periods pirms pirmatnējās radīšanas. Laika faktiski nebija. Dievs radīja laiku, tāpat kā matēriju un kosmosu. Es nedomāju, ka sātans krita no debesīm ātrāk kā apmēram simts gadus pēc radīšanas. Viņš nevarēja krist pirms Radīšanas, jo par viņu tiek sacīts Ecehiēla grāmatā kā par labu būtni vēl Ēdenes dārzā:

 

Ecehiēla 28: 13-15, „tu biji Ēdenē, Dieva dārzā, visādi dārgakmeņi rotāja tavu tērpu: sardions, topāzs, jaspiss, hrizolīts, berils, onikss, safīrs, rubīns un smaragds, no zelta bija tava tērpa apmales un izgreznojumi, kas bija darināti tai dienā, kad tevi iecēla. Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā, Es biju tevi iecēlis, svētajā Dieva kalnā tu staigāji degošu akmeņu vidū. Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu.”

 

Viņš bija Lucifers, labais eņģelis, jeb ķerubs, un viņš bija Dārzā. Ēdenes dārzs netika radīts līdz sestajai dienai – šis Bībeles fakts apgāž Plaisas Teoriju jau tieši šajā vietā. Ne tikai tas, bet arī Mateja 19:4 Jēzus teica, ka Ievas un Ādama radīšana bija sākums. Lasi kā tur ir teikts:

Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu.”

 

Romiešiem 5:12 teikts, ka līdz Ādama grēkā krišanai nebija nāves,

Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku – nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši;

 

Tie, kuri saka, ka sātans nokrita no debesīm un iznīcināja pirmsādamisko civilizāciju, ir ierindojuši nāvi pirms grēka. Viņi ir iznīcinājuši vajadzību pēc Kristus, kurš nomira pie krusta. Nāves nebija, pirms pasaulē ienāca grēks. 2. Mozus grāmatā 20:11 teikts,

Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams…”

Šis teikums atrodas pa  vidu starp desmit baušļiem.

 

Dievs radīja visu universu sešās, precīzi divdesmit četru stundu dienās, ieskaitot laiku, ieskaitot eņģeļus un visu, kas ir. Kurā dienā Viņš radīja eņģeļus, nav zināms, tā kā Radīšanas stāsts galvenokārt stāsta par notikumiem uz zemes. Eņģeļi, droši vien, tika radīti pirmajā dienā, pirms Dievs lika pamatus zemei (paskatieties Ījaba 38:4-7). 1.Mozus gr. 1:31 sacīts, ka viss bija ļoti labs līdz pat Radīšanas nedēļas beigām, līdz ar to Sātans vēl nebija kritis. Sātans nekrita ātrāk kā pēc Radīšanas, varbūt apmēram simts gadus vēlāk. Viss, ko mēs zinām, ir, ka Ādamam bija 130, kad piedzima Sets. Tas ir pirmais datējums, kas minēts Svētajos Rakstos. Pirms Seta viņiem bija Kains un Ābels, bet dati nav norādīti. Pirms viņam bija Kains un Ābels, viņi tika padzīti no dārza. Tādēļ, tas varēja notikt aptuveni simts gadu laikā, kurā Sātans varēja kļūt greizsirdīgs par sadraudzību, ko Ādams un Ieva baudīja ar Dievu. Sātans, iespējams, vēroja viņu attiecības simts gadus, un teica: „Hei, es gribu, lai viņi pielūdz mani! Es gribu valdīt pār cilvēci. Es gribu ar viņiem pastaigāties dārzā. Es uzkāpšu debesu augstumos. Es ieņemšu Visaugstākā vietu. Es, es, es. ” (skatieties Jesajas grāmatu 14)

 

Mana teorija ir, es gan to nevaru pierādīt, bet esmu diezgan pārliecināts, ka Sātans nekrita ātrāk kā simts gadus pēc radīšanas. Krišana nevarēja notikt radīšanas brīdī, jo viņš joprojām bija gaismas nesējs Ēdenes Dārzā.

Kurš uzbūvēja Lielo Piramīdu, un kāpēc?

Kurš uzbūvēja Lielo Piramīdu, un kāpēc?

 

 • Autors: Creation Today
 • Tulkoja: Gatis Brediks un Sintija Blumberga-Bredika

http://www.drdino.com/who-built-the-great-pyramid-and-why/

 

Neviens īsti nezina, kurš uzbūvēja Lielo Piramīdu, bet ir izvirzītas dažas teorijas. Daži domā, ka tā ir tikai kārtējā, viena no ēģiptiešu celtajām piramīdām. Daži domā, ka Ādams un viņa dēli uzcēla to pirms Plūdiem. Daži domā, ka Ēnohs to uzcēla un ka tā ir vienīgā konstrukcija, kas pārdzīvotu plūdus. Citi saka, ka Noa un viņa dēli uzcēla to pēc plūdiem. Pēc dažu ekspertu domām, šķiet, ka dažas no tās īpatnībām norāda, ka tā bija paredzēta, lai būtu kā liecība Dievam. Ādamam nebija Bībeles, tāpēc Dievs deva viņam evaņģēlija stāstu zvaigznēs ar 88 zvaigznājiem, stāstot visu evaņģēlija stāstu un Dieva plānu paaudzēm. Pēc plūdiem Noa joprojām nebija Bībeles, tāpēc Dievs deva viņam evaņģēlija stāstu akmenī.

 • Lielajā Piramīdā nav nekāda ieraksta, kas būtu veltīts kādam Ēģiptes valdniekam;
 • Tā ir vecākā un lielākā no 67 Ēģiptē atrastajām piramīdām.  Vēlākās piramīdas ir zemākas kvalitātes un tikai Lielās Piramīdas kopijas;
 • Iekšpusē ir plata eja, kas aizved uz bedri un šaura eju, kas aizved uz valdnieka kameru (lasi Mateja 7);
 • 153 pakāpieni piramīdā saskan 153 noķertām zivīm Jāņa evaņģēlijā 21:11, kas var būt norāde uz visu zemes tautu iekļūšanu Dieva valstībā;
 • Valdnieka kamera ir uz piecdesmitās akmeņu rindas; 50. bija Jubilejas gads (3. Mozus 25:11);
 • Valdnieka kameras iekšpusē ir pamatīgi izkalts, tukšs, sarkans granīta kaps ar tādu pašu tilpumu kā Derības Šķirstam;
 •  Kaut arī lielākā daļa ir nodrupusi, piramīda sākotnēji bija noklāta ar 144 000 nopulētiem akmeņiem, apzīmogoto skaits Atklāsmes 7:4. Akmeņi bija teicami salikti tā, lai daudzās šuves nebūtu redzamas, pat papīra lapu šodien, tūkstošus gadu vēlāk, nevar ielikt starp tiem;
 • Stūrakmens augšā ir pazudis, simbolizējot Kristu – atraidīto galveno stūrakmeni (Daniēla 2:45; Psalmi 118:22; Mateja 21:42; Marka 12:10). Piecu-sānu stūrakmens varētu simbolizēt žēlastības skaitli;
 • Lielā piramīda ir tik liela, kuru nevarētu uzcelt šodien. Tā ir 90 reizes apjomīgāka par Čikāgas debesskrāpi Sears Tower. Napoleons ir teicis, ka piramīdā bija tik daudz akmeņu, lai uzceltu 10 pēdu augstu ķieģeļu mūri visapkārt Francijai. Daži akmeņi augšgalā, 400 pēdas (~122 metrus) virs zemes, sver 70 tonnas;
 • Tās pamatne aptver tik lielu laukumu (vairāk kā 13 akrus [~15600 kvadrātmetri), ka pat šodien to nevarētu uzcelt ar tādu precizitāti (mazāk kā 1/10 colla [2,54mm] kļūda uz 13 akriem). Pat visas pasaules lokomotīves, iejūgtas piramīdā, nespētu to pavilkt. Durvis ir tik labi savienotas, ka tās gadsimtiem ilgi nebija pamanāmas no ārpuses;
 • Piramīda atrodas uz garākā platuma un garākā garuma grāda līnijas virs jūras līmeņa;
 • „Tanī dienā stāvēs Tam Kungam altāris pašā Ēģiptes zemes vidū un piemiņas stabs pie zemes robežām” (Jesajas 19:19). Piramīda atrodas uz robežas, kad Ēģipte tika sadalīta ziemeļu un dienvidu karaļvalstīs, un vidū, kad tās apvienoja.

No kurienes radušās rases?

No kurienes radušās rases?

 

Autors: Creation Today
Tulkoja: Gatis Brediks un Sintija Blumberga-Bredika

http://www.drdino.com/where-did-the-races-come-from/  

 

 

 

Patiesībā ir tikai viena rase – cilvēku rase. Kā redzams, uz zemes pastāv vairākas atšķirīgas ādas krāsu cilvēki, kuriem ir atšķirīgas īpatnības, bet rase ir viena un tā pati. Apustuļu darbu 17. nodaļā ir sacīts, ka visas tautas ir no vienām asinīm. Tā kā Svētie Raksti neatklāj, no kurienes ir šīs atšķirības, daudzi nāk klajā ar dažādām teorijām.

 

Vidēji – brūna ādas krāsas teorija

Viena teorija saka, ka Ādams un Ieva bija vidēji brūni, iespējams, tāpēc, ka viņi tika radīti no zemes. Vidēji brūns pāris radīja visas rasu krāsas; viņiem varēja būt simts bērni vai vairāk, pārstāvot visas krāsas pirmajā ģimenē.

 

Kaina zīmes teoriju

Otra teorija saka, ka pirmā krāsu dalīšana radās, kad Dievs pielika zīmi Kainam (1.Mozus 4:15) pēc tam, kad viņš nogalināja Ābelu. Bībele nepaskaidro, kas ir šī zīme, bet daži ir mēģinājuši apgalvot, ka Kains kļuva par pirmo melnādaino cilvēku. Protams, šī teorija paskaidro tikai divas krāsas un neņem vērā Plūdus, kas atkal padarīja cilvēci par vienu ģimeni.

 

Kānaāna lāsta teorija

Trešā teorija saka, ka Noa nolādēja Kānaānu pēc tam, kad Noa piedzērās (1.Mozus 9:25). Daži cilvēki domā, ka Kānaāns kļuva par pirmo melno cilvēku. Tomēr nevajadzētu uzskatīt, ka kāda no cilvēku krāsām ir nolādēta. Šī teorija paskaidro tikai divas krāsas. Bībele saka, ka Kānaānam ir jābūt par vergu vergiem. Daži ir izmantojuši šo pantu ar tā izkropļoto loģiku, lai pamatotu verdzību.

 

Bābeles torņa teorija

Ceturtā (visiespējamākā) teorija saka, ka rases radušās no Bābeles torņa. 1.Mozus 10:20 saka: „Tie bija Hama dēli pēc savām dzimtām, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās”. Iespējams, visas ģimenes, zemes, tautas un valodas ir radušās vai attīstījušās no šī notikuma. Varbūt krāsas tika dievišķi radītas tajā laikā vai varbūt tās ir tikai dabisks produkts no nelielas cilvēku grupas, kuri runā savā dzimtajā valodā un precas ar saviem cilts cilvēkiem. Rasu iezīmes kļūst vēl izteiktākas, krustojoties mazām radniecīgām grupām.