Category: Daži Bībeles aspekti

Plūdi, laika josla

PLŪDI, LAIKA JOSLA

 

Kad tieši bija Plūdi?

Es ļoti iesaku šādas grāmatas (angļu valodā), ja vēlaties precīzu hronoloģiju Bībelē aprakstītajiem notikumiem, tai skaitā Plūdu notikumiem:

  1. The Annals of the World (Pasaules hronika) autors James Ussher,
  2. Adam’s Chart of HistoryNewton’s Revised History of Ancient Kingdoms (Ādama vēstures diagramma, Ņūtona pārskatītā seno karaļvalstu vēsture) un
  3. Chronology of the Old Testament (Vecās Derības hronoloģija) abu grāmatu autors Floyd Nolen Jones.

Ir divi veidi, kā var izskaitļot datumu. Pirmais veids ir – sākt no radīšanas, otrs – no šodienas. Es vairāk iedziļināšos aprēķinā sākot no radīšanas, jo otrais būs daudz sarežģītāks.

1.tabula: biblisko notikumu datumi sākot no radīšanas

Notikums/Persona Rakstvieta Kopējais laiks no radīšanas (gadi)
Dievs radīja visu. 1.Mozus 1.-2. nodaļa 0
Ādams kļūst par Seta tēvu 130 gadu vecumā 1.Mozus 5:3 0 + 130 = 130
Sets kļūst par Ēnoša tēvu 105 gadu vecumā 1.Mozus 5:6 130 + 105 = 235
Ēnošs kļūst par Kānaāna tēvu 90 gadu vecumā 1.Mozus 5:9 235 + 90 = 325
Kānaāns kļūst par Mahalaleēla tēvu 70 gadu vecumā 1.Mozus 5:12 325 + 70 = 395
Mahalaleēls kļūst par Jareda tēvu 65 gadu vecumā 1.Mozus 5:15 395 + 65 = 460
Jareds kļust par Ēnoha tēvu 162 gadu vecumā 1.Mozus 5:18 460 + 162 = 622
Ēnohs kļūst par Metuzāla tēvu 65 gadu vecumā 1.Mozus 5:21 622 + 65 = 687
Metuzāls kļūst par Lameha tēvu 187 gadu vecumā 1.Mozus 5:21 687 + 187 = 874
Lamehs kļūst par Noa tēvu 182 gadu vecumā 1.Mozus 5:28 874 + 182 = 1056
Kad Noa bija 600 gadu, sākās Plūdi 1.Mozus 7:6 1056 + 600 = 1656

Kā jau redzat 1.tabulā, plūdi sākās 1656.gadā AM1 (Anno Mundi – pasaules gads). No pārējiem Vecās Derības un citiem labi dokumentētiem vēsturiskajiem notikumiem, mēs saprotam, ka radīšana (kā to izskaitļoja James Ussher  TimelineOfTheBible) notika apmēram 4004 gadā pirms Kristus. Un tā, ar mazliet sarežģītāku matemātiku, mēs varam izskaitļot otro datumu.

Izskaitļotais (pirms Kristus) datums radīšanai: 4004
Izskaitļotais AM datums Plūdiem: – 1656
________
Izskaitļotais (pirms Kristus) datums Plūdiem: 2348
Esošais gads (mīnus viens2): + 2011
________
Gadu skaits pēc Plūdu sākuma: 4359

Lietojot Bībeli, labi dokumentētus vēsturiskus notikumus un mazliet matemātikas, mēs atklājam, ka Plūdi sākās apmēram pirms 4359 gadiem, t.i. 1656.gadā AM vai 2348.gadā pirms Kristus. Daži varētu meklēt precīzu datumu (t.i., mēnesi un dienu), bet mums no Rakstiem nav dota iespēja veikt tik precīzu aprēķinu.

Zemsvītras piezīmes:

  1. Tā kā Bībele nepiedāvā mēnešu skaitu katra patriarha (kas uzskaitīti no Ādama līdz Noa) vecumam, mēs varētu pievienot šim skaitlim apmēram 5 gadus. Piemēram, Ādams varēja būt 130 gadus un desmit mēnešus vecs, kad piedzima Sets, un Sets varēja būt 105 gadus un 4 mēnešus vecs. Vidēji rēķinot, varētu pieņemt, ka katrai paaudzei vajadzētu pielikt klāt vēl 6 mēnešus.  Tāpat tas varētu būt arī ģenealoģijai, kas aprakstīta 1.Mozus grāmatas 10.nodaļā.
  2. Mums ir jāatņem viens gads no šī aprēķina, jo nebija tāda „nulles gada”. Kalendārs, ko mēs lietojam, pārlec no 1.gads pirms Kristus līdz 1.gads pēc Kristus.

 

Autors: David Wright, Answers in Genesis, ASV (09.03.2012)

Raksta oriģināls (in English): http://www.answersingenesis.org/articles/2012/03/09/feedback-timeline-for-the-flood