Category: Dr. Kent Hovind – Radīšanas semināru subtitri latviešu valodā

Dr. Kent Hovind video semināri ar subtitriem latviešu valodā

Zemes vecums (#1): http://www.youtube.com/watch?v=Q8XzivANDyM

Ēdenes dārzs (#2): http://www.youtube.com/watch?v=Mgg1NQpIc1Q

Dinozauri un Bībele (#3): http://www.youtube.com/watch?v=34mRwEQ69Co

Meli mācību grāmatās (#4): http://www.youtube.com/watch?v=vmSxuwH1phg

Evolūcijas teorijas bīstamība (#5): http://www.youtube.com/watch?v=43cJryi8xy0

Hovinda teorija (#6) : http://www.youtube.com/watch?v=juO_1PaYfE4

Jautājumi&Atbildes (#7): http://www.youtube.com/watch?v=skdUB7b9GD8

Jautājumi&Atbildes (#8): Diemžēl nebūs ar latviešu subtitriem

Jautājumi un atbildes (A daļa)

Video (angļu valodā): http://www.youtube.com/watch?v=PBkTnzbzGu8

 

Tulkotāja piezīme: šajā daļā ir izskatīti šādi jautājumi:
1. Vai tad visi zinātnieki netic evolūcijas teorijai?
2. Baznīcas nošķirtība no valsts (ASV).
3. Kāpēc mēs varam redzēt zvaigznes miljardiem gaismas gadu attālumā, ja Zeme ir tikai 6000 gadus veca?
4. Kur atrodas pēdējā zvaigzne?
5. Sarkanā nobīde.
6. Vai Saule saraujas?
7. Datēšanas metodes.
8. Vai mūsdienu cilvēks ir gudrs un senatnīgais cilvēks bija muļķis?
9. Kurš uzcēla Lielo piramīdu?
10. Vai pasaule bija karsta, kausēta masa?
11. Globālā sasilšana.

Dr. Kents Hovinds–Seminārs 7A–Jautājumi & Atbildes – _Latvian_

Jautājumi! Šķiet, ka katram ir jautājumi, uz kuriem viņš cenšas dzīves laikā atrast atbildi.

Sveiki! Mans vārds ir Ēriks.

Šajā seminārā Dr. Hovindam ir daudz dažādu jautājumu, kas viņam bieži ir tikuši uzdoti;

tie ir apkopoti un tiks sniegts vislabākais zināmais skaidrojums par to, kas notiek.

Viņš aptvers daudzus tematus, tādus kā:

Sarkanās jūras šķērsošana, Primitīvais cilvēks, datēšana pielietojot radioaktīvo oglekli?

Vai tiešām Bībelē ir pretrunas?

Noskaidro pats šajā radīšanas seminārā ar nosaukumu „Jautājumi & Atbildes”.

Seminārs 7A- „Jautājumi & Atbildes” – Latviešu valodā tulkojuši: M.Rožkalns, S.Blumberga-Bredika, G.Brediks, B.Baikovska, I.Liepiņa, G.Gulbe

Paldies par jūsu klātbūtni. Mans vārds ir Kents Hovinds.

15 gadus es pasniedzu vidusskolā zinātnes priekšmetus un šis būs 7. seminārs, jautājumu un atbilžu laiks.

Ja tu esi ticis tik tālu, es ceru, ka esi redzējis iepriekšējos 6 seminārus.

Tāpēc, ka šoreiz mēs sniegsim jaunu informāciju.

Es mācīju zinātni 15 gadus un apkopoju informāciju par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Mans uzskats ir, ka Bībele ir burtiski pareiza, zinātniski precīza visos sīkumos.

Un evolūcijas teorija, ko māca mūsu skolās, ir visstulbākā

un visbīstamākā reliģija Planētas Zemes vēsturē.

Manā Jautājumu & Atbilžu laikā mēs apskatīsim ļoti dažādus jautājumus.

Lai kur es dotos, cenšos mācīt apmēram 1 stundu, tad seko jautājumu un atbilžu laiks.

Es esmu dzirdējis lielāko daļu jautājumu, kas nākuši klajā pēdējo 17 gadu laikā, un tādēļ esmu uzsācis šo.

Mēs apskatīsim ļoti dažādas tēmas, tādas kā:

Kā mēs redzam zvaigznes, kas atrodas miljoniem gaismas gadu attālumā?

Vai kādreiz ir atrasti svaigi dinozauru kauli, ne tikai to fosilijas?

Kāpēc ir atrasts tik maz cilvēku kaulu? Kā ir ar Bībeles šifrējumiem?

Kāpēc tu izmanto Karaļa Džeimsa (King James) versiju? Vai Bībelē ir pretrunas?

Kā ir ar citām reliģijām –  vai tās varētu būt patiesas? Kā ar globālo sasilšanu?

No kurienes cēlušās rases?

Un daudz šādas informācijas mēs aptversim, cik ātri vien spējam.

Bībelē, Salamana Mācītāja grāmatā 7:25 sacīts:

„Es izmantoju savu sirdi, lai iepazītu un meklētu, un lūkotos pēc gudrības un lietu cēloņiem”.

Es domāju, ka ir gudri kristiešiem tā darīt.

Centieties būt „arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.” (1. Pētera 3:15b)

Es domāju, ka mēs varētu būt veiksmīgāki dvēseļu ieguvēji un efektīvāk strādātu Dieva valstības labā,

ja mēs vairāk zinātu un spētu sniegt atbildes. Tāds ir mērķis mūsu rīkotajiem semināriem.

Mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, kas var atbildēt uz jautājumiem, zinot Patiesību.

1. Pētera 3:15 sacīts „Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs un esiet arvien gatavi”

„aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.”

Un mēs ceram, ka šīs apmācības, ko šeit iegūsiet, sniegs jums vajadzīgās atbildes.

2. Timotejam 2:15 sacīts: „Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks.”

Mums ir jāpētī un jāmācās ne tikai tāpēc, lai varētu atbildēt citiem, bet arī, lai Dievs būtu apmierināts ar mums.

Tāds ir mācību mērķis „ Dievs, vai Tu priecājies?”

Viens no jautājumiem, kuru man bieži uzdod, kad runāju universitātēs, ir:

„Klau, Hovind? Vai tu esi vienīgais, kurš tic Radīšanai?

Vai visi zinātnieki netic evolūcijai?!” Pilnīgi noteikti nē!

Es nezinu, kā šis jautājums radies.

Pirmkārt, nē, ne visi zinātnieki tic evolūcijai.

Tūkstoši un tūkstoši un tūkstoši zinātnieku ir Radīšanas Zinātnes piekritēji.

Piemēram, Dr. Russell Humphreys, kas gadiem strādājis Sandia Nacionālajā Laboratorijā.

Šeit pieejams labs raksts par viņu: http://www.answersingenesis.org.

Tur ir sniegts pilns saraksts ar 180-200 zinātniekiem, kuri šobrīd

ir jaunās zemes kreacionisti, kas tic Bībelē aprakstītajai Radīšanai 6 dienās.

Dr. Humphreys teica: „Pielietojot vienkāršu statistikas metodi, es vēlētos piesardzīgi

novērtēt, ka tikai Amerikas Savienotajās Valstīs vien ir apmēram 10 000 praktizējošu, profesionālu

zinātnieku, kuri atklāti tic nesenai radīšanai sešās dienās.

Tātad, vispirms, tā nav patiesība, ka visi zinātnieki tic evolūcijai.

Otrkārt, pat, ja viņi to darītu, tas nepierādītu patiesību.

Nav nozīmes tam, kam tic vairākums. Vairākumam ilgu laiku nav bijusi taisnība.

Viņi mēdza mācīt, ka visas planētas kustas ap Zemi. Vairākumam nebija taisnības.

Taču, ticiet vai nē, vēl joprojām ir daži ģeocentriski zinātnieki,

kas māca, ka Zeme ir centrā un riņķo ap to.

Es esmu dabūjis viņu grāmatas bibliotēkā. Ja vēlaties, jūs varat tās izlasīt.

Izlasot virsrakstu, es vienkārši nespēju tās pirkt. Es domāju, ka viņiem nav taisnība; manuprāt, centrā ir Saule.

Bija laiks, kad viņi mācīja, ka lieli akmeņi krīt ātrāk nekā mazi.

Tāds uzskats valdīja 2000 gadus, un tas ir nepareizs.

Tāpēc – vairākums var kļūdīties. Viņi ir mācījuši smieklīgas doktrīnas.

Ja tu esi slims, tev ir sliktas asinis. Notecini savas asinis un tev kļūs labāk.

Tādā veidā nomira Džordžs Vašingtons. Viņi kļūdījās, šajā gadījumā – nāvīgi kļūdījās.

Jāņa 7:40-42 rakstīts, „Daudzi no tautas, kas šos vārdus dzirdēja,

sacīja: “Šis tiešām ir gaidāmais pravietis.” Citi sacīja: “Šis ir Kristus.”

Bet daži sacīja: “Vai gan no Galilejas jānāk Kristum? Vai nav sacīts rakstos,

ka Kristus nāk no Dāvida dzimuma, no Betlēmes ciema?”

Atcerēsimies, kas šeit notika, Jāņa evaņģēlija 7. nodaļā.

Cilvēki sprieda par jautājumu „Vai Jēzus tiešām ir Kristus?”

Daži no viņiem teica: „Kristus nevar nākt no Galilejas, bet Jēzus nāk no Galilejas.”

Problēma bija tā, ka viņiem bija nepareizs priekšstats. Viņi uzskatīja, ka Jēzus nācis no Galilejas.

Kur Jēzus patiesībā piedzima? Betlēmē. Tātad viņiem bija nepareiza problēma.

Viņi strīdējās par kļūdainu pieņēmumu.

Jāņa 7:43 sacīts: „Tā šķelšanās cēlās tautā Viņa dēļ.

un daži no viņiem gribēja Viņu gūstīt.” Viņi būtu mēģinājuši nogalināt vēstnesi.

Jo viņiem bija nepareizs priekšstats, tie domāja

„Šim Jēzum nav tiesību sludināt, un mums ir jāliek viņam apklust.”

Viņi sāka ar nepareizu pieņēmumu. Un tā tas notiek, kad cilvēki pieņem nepareizu priekšstatu.

Viņi domā, ka kreacionisti, līdzīgi kā es, rada traucējumus izglītības sistēmā.

Nē, mēs esam labie cilvēki. Mēs mēģinām novērst problēmu. Mēs mēģinām to atrisināt.

Turpinājumā, Jāņa 7:45-46 sacīts: „Kad sulaiņi atgriezās pie augstiem priesteriem un farizejiem,

tie viņiem sacīja: “Kāpēc jūs Viņu neesat atveduši?”

Ievērojiet, tas ir tipiski – priesteri sūta savus huligānus, lai tie Jēzu saņem ciet.

Jēzus atbildēja uz viņu jautājumiem. Tie nāca atpakaļ un sacīja: „Neviens cilvēks nav tā runājis kā šis.”

Un tad farizeji sacīja: „Jums vajadzēja viņam pajautāt šo.”

Es piedzīvoju to katru reizi, arī pirms 3 dienām Ziemeļu Mičiganas Universitātē.

Viņi izziņoja, ka Kents Hovinds ieradīsies universitātē.

Milvoki (Milwaukee) kādi 100 profesori atteicās debatēt ar mani.

Ziemeļu Mičiganas Universitātē 80 profesori atteicās debatēt ar mani.

Tuvu pie 4000 profesoriem jau ir atteikušies debatēt ar mani par evolūciju.

Viņi pat neatnāk, kad es runāju. Profesori sūta savus studentus

un saka tiem: „Pajautā viņam to un to, un šo.”

Studenti atgriežas un saka: „Skolotāj, viņš atbildēja uz visiem maniem jautājumiem.”

Un tad skolotāji saka: „Tu, muļķi, tev vajadzēja pajautāt viņam to un to, un šo.”

Skolotāj, tu gļēvuli, kāpēc tu pats neatnāci?

Kāpēc tu pats nepajautāji? Mūsdienās profesori rīkojas līdzīgi kā farizeji.

Profesori sūta savus studentus, lai tie mēģina kreacionistus noķert slazdā.

Viņi paši negrib nākt, un, kad tas neizdodas, tad cenšas pielietot likumu, lai kreacionistus apklusinātu.

Ļaujiet tikai pieņemt likumu, kas saka – jūs nevarat mācīt Radīšanas zinātni.

Vai, ja kāds mēģinās mācīt Radīšanu, mēs panāksim, lai to atlaiž. Aizsūtīsim viņu projām no šejienes.

Turpinājumā, Jāņa 7:47-48, rakstīts „Farizeji viņiem atbildēja: “Vai arī jums prāti sajaukti?”

(Hovinda tulkojums) „Vai jūs esat stulbi? Vai šis puisis arī jūs ir maldinājis?”

Tad seko klasisks jautājums, ko viņi vienmēr lieto: „Vai gan kāds no valdības vīriem vai no farizejiem tic Viņam?”

(Tulkojums) Neviens no citiem zinātniekiem netic šiem radīšanas māņiem; tātad, evolūcijai jābūt patiesai.

Tagad padomājiet, kur te ir loģika – vairākums tam tic, tāpēc tā ir patiesība.

Manuprāt, tas ir dumji! Pirmkārt, nav patiesība, ka vairākums tam tic.

Otrkārt, tādā veidā nenosaka patiesību.

Un tad viņi teica: „Bet šī tauta, kas nezina likumu, ir nolādēta.”

(Hovinda tulkojums) Mums ir zināšanas, jums nav. Mums ir grāds, jums nav.

Mēs jūsu grādus neatzīstam, tie nāk no neakreditētām kristiešu skolām.

Tāpēc mēs esam gudri, jūs – stulbi.

Šī ir plaši pazīstama taktika, ko profesori mūsdienās pielieto, ieskaitot tos 99 profesorus, ar kuriem es esmu diskutējis.

Tas notiek visu laiku.

Bet Nikodēms gudri jautāja (Jāņa 7:50-53): „Vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, to iepriekš neuzklausījusi?””

Nikodēmam vismaz bija veselais saprāts, lai pateiktu:

„Pirms jūs tiesājat šo puisi, Jēzu, un sakāt, ka viņam nav taisnības, viņš ir muļķis, paklausieties, ko Viņš stāsta.”

Un es gribu iedrošināt koledžu studentus un profesorus un ikvienu citu ieklausīties Radīšanas viedoklī.

Vienkārši paklausīties. Patiešām godīgi paklausīties un sadzirdēt, un tad izdarīt savu spriedumu.

Kad es dažus gadus atpakaļ runāju bijušajā Padomju Savienībā, Ukrainas universitātē,

viņi aizslēdza universitāti un nosūtīja 30 profesorus klausīties manu 2 stundu garo runu par kreacionismu.

Es biju liela slavenība, jūs zināt. Dr. Hovinds – atceļojis no pašas Floridas.

Jo tālāk es ceļoju, jo slavenāks esmu.

Lai nu kā, viņi aizslēdza universitāti un atnāca veseli 30 profesori.

Stundu vēlāk, kamēr es runāju par Radīšanu, viens profesors raudāja.

Es jautāju tulkam, Olgai: „Par ko viņš raud?”

Viņa sacīja: „Viņš nekad nebija dzirdējis radīšanas stāstu. Viņš nezināja, ka tāds ir.”

Un es domāju, ka Amerikā ir daudz cilvēku, es esmu redzējis daudz studentu Amerikā,

kuri nekad nav patiešām godīgi ieklausījušies Radīšanas stāstā.

Tātad, ja kāds saka, ka ikviens tic evolūcijas teorijai, tātad arī jūs,

pirmkārt, tas nav labs arguments un tas nav patiess.

Tikai ieklausies kreacionistu viedoklī, saproti to.

Pagājušo nedēļu es sēdēju lidmašīnā kopā ar kādu, kurš ticēja evolūcijai.

Es teicu: „Ļaujiet man tikai izskaidrot kreacionistu viedokli.”

Tas man prasīja 3 minūtes – ļoti vienkārši izskaidrot Radīšanu.

Un viņš teica: „Oho, tas ir pavisam loģiski.”

Viņi sāka ar nepareizu pieņēmumu, ka Jēzus nāca no Galilejas.

Viņš nenāca. Patiesībā viņš piedzima Betlēmē.

Daži no farizejiem neticēja viņam tikai tāpēc, ka bija „pierādījums”, ka Jēzum nav taisnība.

Šodien jūs saņemat to pašu. Daži zinātnieki netic Radīšanai, tāpēc Radīšana nav patiesa.

Tā ir pilnīgi stulba loģika. Un viņi teiks: „Vai viņš ir publicējies zinātniskos žurnālos?”

Kā tad, jūs neredzat rakstus par Radīšanu žurnālā National Geographic. Tātad tas pierāda, ka tā nav patiesība.

Jūs neredzējāt daudzus kapitālista rakstus komunista žurnālos, arī pirms desmit gadiem, starp citu.

Tas neko nepierāda, ir tā patiesība vai nav.

Vairākumam nevar būt taisnība – vairākums sekoja Āronam uz pretošanos (2. Mozus 32).

Vairākums nobalsoja neiet uz Apsolīto Zemi (3. Mozus 32).

Vairākums vairākas reizes sekoja neīstiem dieviem Vecajā Derībā.

Vairākuma vadītāji ienīda Jēzu. Pasaules vairākums ienīst kristiešus.

Vairākums nobalsoja par Bilu Klintonu divreiz, Dieva dēļ.

Es domāju, vairākumam nevar būt taisnība, viņi var nāvīgi kļūdīties.

Bet tā nav patiesība, ka visi zinātnieki tic Radīšanai.

Man šeit ir grāmata no Roberta Gentrija (Robert Gentry), laba drauga no Tenesijas.

Viņš ir ļoti slavens zinātnieks, kurš strādāja pie radioaktīvo atkritumu glabāšanas.

Ko jūs darītu ar kodolatkritumiem?

Viņš veica padziļinātu pētījumu par granītu visā pasaulē.

Viņš atklāja, ka, ja paskatās uz granītu caur mikroskopu,

var atklāt, ka tajos ir mazi sīki oreoli – radioaktīva polonija oreoli.

Par to parunāsim vēlāk.

Roberts Gentrijs (Robert Gentry) bija ļoti populārs zinātnieks publicists, līdz atklāja,

ka viņa pētījumi pierāda, ka evolūcija ir nepatiesa.

Tāpēc, ka viņš patiešām pierādīja, ka zeme nekad nav bijusi karsta kausēta masa.

Viņš nekad nepieminēja radīšanu vai Dievu. Tas bija tīri zinātnisks pētījums.

Viņi publicēja viņu visos galvenajos žurnālos, līdz kāds pateica:

“Klausieties, Dr.Gentrija darbs pierāda, ka Lielā Sprādziena teorija ir nepareiza.”

Viņi nedeva vairs viņam savu finansējumu un aizgrieza viņu kā krānu.

Viņi vajā kādu tikai tāpēc, ka viņa darbs neatbalsta svēto govi – evolūciju.

Rodžers Deharts (Roger DeHart) bija zinātnes skolotājs Burlingtonas Edisonas vidusskolā netālu no Sietlas.

Kādu dienu viņam paziņoja, ka viņš nevarēs vairs saviem studentiem stāstīt par kļūdām mācību grāmatās.

Viss, ko viņš darīja, viņš salīdzināja mācību grāmatas ar zinātnes žurnāliem.

Piemēram, mācību grāmatās ir teikts, ka mazulim ir žaunu spraugas, mēs to apskatījām Seminārā Nr.4.

Deharts atnesa zinātnes žurnālu un teica:

“Piedodiet, bet mācību grāmatā šajā lapaspusē teikts, ka mazulim ir žaunas.

Tas nav tiesa. Šeit ir pašreizējais zinātnes žurnāls.” Viņš parādīja viņiem pierādījumu.

Viņš nekad nepieminēja Dievu. Viņš nekad nepieminēja Bībeli. Viņš nekad nepieminēja radīšanu.

Viņš tikai teica, ka šī mācību grāmata nav precīza. Un viņam pateica, ka viņš vairs to nevarēs darīt.

Tu nedrīksti informēt savus studentus, ka grāmata ir novecojusi?

Tā viņi vajā ikvienu, kad kāds cenšas iet pret evolūcijas teoriju.

Evolūcija ir rūpīgi aizsargāta valsts reliģija.

Tāpat kā komunisms bija rūpīgi sargāta valsts reliģija, ja tu tajā uzaugi.

Tu nevari atļauties apšaubīt to. Kevins Haleijs (Kevin Haley) bija bioloģijas skolotājs Oregonā.

Viņš vienkārši zaudēja darbu par kļūdas izcelšanu mācību grāmatās.

Viņš teica viņiem: “Šī grāmata nav pareiza. Tajā ir kļūda.” Viņi atbildēja: “Tu esi atlaists.”

Tu nevari mācīt, ja teiksi, ka grāmatās ir kļūdas.

Teksasā, Beiloras Universitātē Vako pilsētā, 2000. gada aprīlī tika atlaists Vilijams Dembskis (William Dembski).

Viņš vienkārši pateica saviem studentiem, ka varētu būt inteliģents Radītājs.

Viņam pateica: “Tev nav atļauts tā teikt.” Un viņu atlaida.

Šī ir Beilora, kas it kā bija kristiešu koledža.

Forests Mims (Forrest Mims) gadiem bija zinātnieks rakstnieks. Viņš rakstīja daudziem nozīmīgiem zinātnes žurnāliem.

“Nacionālā ģeogrāfija”, „Zinātnes īssavilkums” un “Amerikāņu fizika”.

Viņš rakstīja visa veida rakstus žurnāliem.

Bet, kad viņš pieteicās darbam Zinātniskajā Amerikānī, viņam to liedza.

Viņi teica: “Tu nevari šeit strādāt, jo esi kreacionists.”

Kaut arī tam, ko viņš rakstīja, nebija nekāda sakara ar radīšanu vai evolūciju,

viņam pateica: “Mēs negribam, ka tu esi mūsu darbinieks, jo tas izskatīsies slikti, ja nolīgsim kreacionistu.”

Tāda veida vajāšanas jūs piedzīvosiet. Rods Lavaks (Rod Lavake) teica saviem studentiem:

“Man ir šaubas, ka Darvina teorija ir patiesa.”

Tā nu viņam neļāva vairs mācīt bioloģiju un deva viņam citu darbu.

Viņi teica: “Mēs negribam, ka tu māci bioloģiju, jo tu varētu likt mūsu studentiem

apšaubīt Darvina teoriju.” Tādā veidā tā tiek aizsargāta. Tā ir reliģija.

Indianā bija skolotājs vārdā Dens Klarks (Dan Clark).

Viņa vadītājs, Eds Ellers (Ed Eller) pasauca viņu un teica, ka viņš nedrīkst iepazīstināt savu klasi ar Radīšanu.

Nav likuma, kas aizliegtu mācīt Radīšanu.

Nav tiesu lietas, kas teiktu, ka nevari mācīt Radīšanu.

Tiesa ir tikai noteikusi, ka tam nav jābūt obligāti. Skolotājiem ir tiesības mācīt radīšanu.

Šeit ir problēma. Likums saka, tu vari mācīt to. Tiesa saka, tu vari mācīt to.

Bet tavs priekšnieks saka, ka tu nevari. Tā nu viņš pēc tā visa aizgāja no sava darba.

Viņš bija nelokāms. Viņš teica: “Es nezemošos tam.”

Dīns Kenojs (Dean Kenyon) sarakstīja grāmatu “Par pandām un cilvēkiem”.

Viņš bija zinātnes skolotājs Sanfrancisko Valsts universitātē.

Viņš sarakstīja šo bioloģijas mācību grāmatu, kurā teikts: “Ir jābūt kādam dizaineram.

Tas ir tik komplicēti. Tas ir pārsteidzoši. Ir jābūt radītājam.”

Tas nebija mēģinājums, lai viņi tiktu glābti, vai tiktu pārveidoti, vai lai viņi kļūtu par baptistiem,

vai budistiem, vai katoļiem. Tajā ir tikai teikts: “Klau, ir jābūt radītājam.”

Viņam bija bioloģijas profesora štata vieta Sanfrancisko Valsts universitātē.

Agrāk viņš rakstīja dažādas grāmatas par evolūciju, kad viņš tai ticēja.

Tad viņš mainījās un teica:

“Ziniet, es tiešām šaubos, vai šī teorija ir patiesa. Tā nedarbojas.” Un viņu atlaida.

Bet viņam bija štata vieta, tāpēc viņš iesūdzēja viņus tiesā un dabūja atpakaļ savu darbu.

Viņš tika nozīmēts kā laboratorijas asistents mēģeņu mazgāšanā, ko dara studenti.

Viņš iesūdzēja viņus atkal, lai dabūtu atpakaļ savu īsto darbu.

Tikai tāpēc, ka viņš teica: “Visumam ir jābūt Radītājam.”

Tādas vajāšanas tu piedzīvosi.

Es runāju Lubokā, Teksasā, kur man pastāstīja par profesoru vārdā Deni, kurš māca bioloģiju.

Viņš saviem studentiem teica: “Ja tu netici evolūcijai, nenāc pie manis pēc rekomendācijas,

lai iekļūtu medicīnas skolā, jo es tev to nedošu.” Gadiem tas bija rakstīts viņa mājaslapā.

“Ja tu netici evolūcijai, tu nekad nedabūsi rekomendācijas no manis.”

Kad es devos uzstāties Lubokā, Teksasā,

studenti piedāvāja Denijam 1000 dolārus, lai viņš debatētu ar mani 2 stundas. Un viņš atteicās.

Tūkstošs dolāri par divām stundām? Tā ir diezgan laba nauda.

Kā tu gribētu iegūt tūkstošs dolārus par divām stundām? Viņš teica, “Nē, viņš to nedarītu.”

Vajāšanas, kas notiek pret kristiešiem un pret kreacionistiem

sekulāro skolu sistēmā, ir prātam neaptveramas. No kā viņi baidās?

Tad nu es saku, ka tā nav patiesība, ka visi zinātnieki tic evolūcijai.

Bet daudzi zinātnieki, kuri tic radīšanai, baidās kaut ko teikt,

jo viņi zina, kādas vajāšanas viņi piedzīvos.

Cik daudz skolotāju bija Ukrainā, kuri neticēja komunismam,

bet neuzdrīkstējās teikt kaut ko? Ikviens, kurš pat neuzsmaidīja Staļinam, varēja tikt nogalināts.

Tas varēja beigties Sibīrijas gulagā vai kaut kur citur.

Tādas lietas tagad notiek Amerikā, ticiet tam vai nē.

Ja cilvēks skaļi un aktīvi neatbalsta evolūcijas teoriju,

viņš tiks izraidīts uz “akadēmisko Sibīriju.” Viņš pazaudēs viņam piešķirto naudu. Viņš pazaudēs darbu. Skumji.

2003. gada novembrī Patrika Henrija koledžai tika atteikta akreditācija, es ticu, ka viņi

nedabūja to, jo savā koledžā pietiekami nemācīja evolūciju.

Agape žurnālā ir raksts ar tādu pašu stāstu.

Universitātes profesore teica, ka viņai palūdza atkāpties par elites studentu iepazīstināšanu

ar kļūdaino darvinistu domāšanu Misisipi Sieviešu universitātē.

Es runāju ziemeļos netālu no tās vietas dažas nedēļas pēc notikušā. Es runāju ar dažiem iesaistītajiem cilvēkiem.

Šī dāma bija teikusi, ka viņai jāatkāpjas no sava darba, jo viņas mācīšana var likt studentiem šaubīties par darvinismu.

Pēc kā viņi iet uz skolu – pēc izglītības vai ideoloģijas?

Es domāju, tu ej, lai saņemtu izglītību. Un tā tiek lietota šādiem mērķiem, nekam citam. Tas ir diezgan skumji.

Šī dāma teica, ka profesors, kurš gribēja viņu atlaist no darba, pat nebija dzirdējis viņu runājam.

Bet viņa bija izraisījusi šaubas par darvinismu.

Tūkstošiem dažādi zinātnieki vēstures gaitā bijuši kreacionisti.

Visu veidu zinātnieki ir sākuši kā kreacionisti. Ej uz:

http://www.answersingenesis.org un ieraksti “scientists who believe creation” (zinātnieki, kuri tic radīšanai)

Tur tiks atlasīti dažādi raksti, kuros varēsi izlasīt par visiem šiem zinātniekiem,

kas vēstures gaitā bijuši kreacionisti. Ļoti slaveni zinātnieki.

Es bieži jautāju evolucionistiem:

“Vai jūs varat nosaukt man vienu progresu modernajā zinātnē, kas ir pateicoties evolūcijas teorijai?”

Vai tāpēc mums ir datori? Vai tāpēc mums ir telefoni? Radio?

Vai tāpēc mēs aizlidojām uz Mēness?

Kādu progresu varam nosaukt pateicoties evolūcijas teorijai?

Viņi nekad man nav snieguši atbildi. Nekā nav. Teorija ir nederīga.

Bet visas nozīmīgākās zinātnes, katra zinātnes nozare pēdējos 400 gados, ir kreacionistu iesākta.

Ne visi viņi bija jaunās zemes kreacionisti kā es un, protams, nebija tik neatkarīgi,

temperamentīgi, fundamentāli labēji radikāli baptisti kā es. Bet viņi visi ir bijuši kreacionisti.

Verners fon Brauns (Wernher von Braun), bijušais mūsu kosmosa programmas vadītājs, bija kreacionists.

A.E.Vaildersmits (Wildersmith), Viljams Ramzijs (William Ramsey), brāļi Raiti (Wright). Viņi pētīja putnus.

Viņi teica: “Mēs vēlamies redzēt, kā dizainers, Radītājs, kā Dievs ir radījis putnus

un tad mēs mācīsimies, kā uztaisīt lidmašīnu.”

Vīrs, kurš izgudroja MRI, magnētiskās rezonanses diagnostisko metodi, ir jaunas zemes kreacionists.

Mūsdienās arī ir kreacionisti. Mūsu bibliotēkā ir dažas labas grāmatas vai arī pārdošanā mūsu mājas lapā.

Eštona (Ashton) “Sešās dienās” ir viena grāmata un “Septītajā dienā” ir cita grāmata.

Šī atklāj 50 zinātniekus, kuri tic radīšanai.

Šeit ir vairāk nekā 40 zinātnieki, kuri tic Radīšanai. Tu vari iegādāties šīs.

Ir tūkstošiem zinātnieku, kuri tic Radīšanai. Viņi netic evolūcijai.

Karls Poppers (Karl Popper), slavens vadošās zinātnes filozofs, ir teicis: “Evolūcija nav fakts.

Evolūcija pat nekvalificējas kā teorija vai hipotēze.

Tā ir metafiziska pētījumu programma un tā nav pārbaudāma zinātne.”

Evolūcija ir reliģija un viņi kļūst tik nikni, kad es viņiem to pasaku.

Iespējams, tāpēc es to saku ik pāris minūtes, jo man patīk uzspiest uz īstajām pogām.

Džūljens Hakslijs (Julian Huxley), kura vectēvs Tomass Hakslijs (Thomas Huxley) bija tas, kurš patiešām izbīdīja Darvinu,

kad iznāca viņa grāmata, teica: “Es pieņemu, ka iemesls kāpēc mēs pārgājām uz sugu izcelšanos, bija

tas, ka ideja par Dievu traucēja mūsu seksuālajiem tikumiem.”

Mēs negribam, ka Dievs mums stāsta, kas jādara. Tāpēc viņi akceptēja evolūciju.

Maikls Rusē (Michael Ruse) ir teicis: “Evolūcija ir tās praktiķu veicināta vairāk kā tīra zinātne.

Evolūcija ir izplatījusies kā ideoloģija; sekulāra reliģija. Tā ir pilnībā apaugusi alternatīva kristietībai,

ar jēgu un morāli.” Viņš teica: “Es esmu dedzīgs evolucionists un bijušais kristietis,

bet man jāatzīst, ka šajā ir viena kaite. Un Dr.Duans Gišs (Duane Gish) no ICR ir viens no daudziem, kas to parāda.

Bībeles literātiem ir taisnība. Evolūcija ir reliģija.

Jau pašā sākumā tā ir bijusi patiesība par evolūciju un tā joprojām ir patiesība šodien.”

“Evolūcija ir reliģija katrā vārda nozīmē. Evolūcija ir pasaka pieaugušajiem.

Teorija neko nav palīdzējusi zinātnes progresā. Tā ir nederīga.”

Tātad, tā nav patiesība, ka visi zinātnieki tic evolūcijai.

Gandrīz visu nozaru zinātnes ir kreacionistu iesāktas. Evolūcija nekā nepapildina zinātni.

Kad studenti vai profesori baidās paust savas īstās, godīgās domas,

studenti netiek izglītoti, viņi tiek ideoloģiski apstrādāti.

Studenti tiek iegāzti eksāmenos, ja viņi neatbalsta evolūcijas teoriju.

Katru nedēļu, kad es uzstājos, kāds pie manis pienāk un saka:

“Kad es biju bioloģijas klasē, es uzrakstīju referātu un skolotājs man ielika F,

jo es neatbalstu evolūciju, vai arī es uzdrīkstos turēties pretī evolūcijas teorijai.”

Es saņemu šādus zvanus. Studenti saka:

“Ko lai es daru? Skolotājs ielika man F, jo es savā referātā pretojos evolūcijai.” Tas ir skumji.

Tā ir diskriminācija. Nevienam no modernās tehnoloģijas sasniegumiem nav nekāda sakara ar evolūciju.

Evolūcija ir šķērslis zinātnei, nevis palīdz tai.

Labi, nākamais jautājums. Kā ir ar baznīcas atdalīšanos no valsts?

Vispirms, Amerikas konstitūcijā nav tādu frāžu.

Tu vari izskatīt visu konstitūciju, tiesību likumprojektus un neatkarības deklarāciju

par 1.00 dolāru “Pilsoņu likumu grāmatā”. Ikvienam vajadzētu to izlasīt.

Tas ir lielisks stāsts par zvērinātajiem. Zvērinātajiem piemīt lielisks spēks.

Viens zvērinātais var izlemt, ka viņam nepatīk likums.

Ja viņi izdod likumu tavā pilsētā, ka tu nevari spļaut uz ietves

un kāds to izdara un tas tiek ierakstīts videolentē. Viņi ir ierakstījuši visas lietas.

Viņš pārkāpj likumu. Viņu aizved uz tiesu. Ir pierādīts, ka viņš ir pārkāpis likumu.

Bet tu, kā zvērinātais, saki: “Man nepatīk tas likums. Es nedomāju, ka ir godīgi teikt:

„Tu nedrīksti spļaut uz ielas.”” Tiesnesis gatavojas apdraudēt visus zvērinātos:

“Jums ir jāvalda saskaņā ar likumu. Jums jāklausās manos norādījumos.”

Tev nav jāklausās visā, ko tiesnesis saka. Viņš pūš dūmus.

Smaidi, pamāj ar galvu un kad nonāc tajā telpā, nobalso: “Nevainīgs.”

Pārējie zvērinātie domās, ka tu esi dīvains.

Viņi jautās: “Ko jūs domājat sakot “nevainīgs”? Jūs redzējāt ierakstu, jūs redzējāt.”

Es zinu, bet likums nav labs. Zvērināto atsaukums ir ietekmīgs, spēcīgs stāsts.

Konstitūcijā nav minēta valsts un baznīcas atdalīšanās.

Tev vajadzētu dabūt federālistu papīrus. Tos, kur ir visi papīri,

ko Tēvi Dibinātāji sarakstīja, kad viņi aizstāvēja jauno Savienoto Valstu konstitūciju.

Un tajā var redzēt viņu domāšanas  procesu.

Tā pati diena, kad viņi balsoja par Pirmo Labojumu, …

(kur cilvēki bieži domā, ka ir teikts par valsts un baznīcas atdalīšanos,

bet nav tas, kas tur teikts. Tajā ir teikts, ka valdībai jāveicina, nevis jāaizliedz reliģijas

brīvība, nevis jāizmanto tā.)

Bet, tanī pašā dienā, kongress nobalsoja par 25 000 dolāru piešķiršanu, lai palīdzētu katoļu misionāriem

sākt misiju, lai palīdzētu indiāņiem Seint Luisā. Viņi necentās atdalīt baznīcu no valsts.

Viņi vēlējās paturēt valsti ārpus baznīcas, bet ne turēt baznīcu ārpus valsts.

Savienoto Valstu konstitūcijā nav tādu frāžu par valsts atdalīšanos no baznīcas.

Kristiešu skolotāji pilnīgi legāli drīkst darīt visas kristiešu lietas

viņu skolās. Mans brālis 34 gadus mācīja sabiedriskajā skolā.

Viņam Jēzus attēls uz galda bija visus 34 gadus.

Daudzi skolotāji tur Bībeli tieši uz sava galda. Tagad viņu dēļ jums var būt grūti laiki,

direktors varētu aizliegt jums to darīt. Es nesaku, ka jūs netiksiet vajāts.

Bet tik tālu, cik tas ir legāli, tā notiks. Ja tev ir nepatikšanas,

vari sakontaktēties ar http://www.lc.org- libertycounsel.org  – Meta Steivera (Matt Staver) organizāciju.

Viņš izskata šādas lietas. Arī Deivida Gibsa (David Gibbs) organizācija Orlando, Floridā

uzņemas šādas lietas. Tātad, ja tev ir problēmas, izmanto kādu no šiem cilvēkiem.

Bet lūk, kas notika ar Tomasu Džefersonu (Thomas Jefferson), kad viņš uzrakstīja vēstuli kādiem baptistu mācītājiem,

un viņš ir viens no tiem, kurš pieminēja frāzi “baznīcas atdalīšanās no valsts” (personiskā vēstulē).

Tagad ateisti izmanto to, sakot, ka mums valdībā nav kristīgu lietu.

Kāda stulba ideja! Mūsu valsts tika dibināta kā kristīga valsts.

Viņi visi tā teica. Aizej uz http://www.wallbuilders.com, Deivida Bartona (David Barton) lielisko mājas lapu.

Viņam ir daudz informācijas. Tur nav tādu lietu kā baznīcas atdalīšanās no valsts,

neiekrītiet uz to. Mēs vairāk to apskatām mūsu koledžas klasē.

Lūk, kas notika. Savienoto Valstu konstitūcija,

Pirmais paragrāfs, 10. nodaļā teikts, Tev ir tiesības noslēgt līgumu.

Ja kāds teiktu: “Brāli Hovind, es tev maksāšu 10 dolārus stundā

visu savu dzīvi.” Viņš paraksta līgumu. Un, ja viņš nepilda līgumā sacīto,

tad es iesūdzu viņu tiesā. Viņš teiks: “Man ir konstitucionālas tiesības paturēt savu naudu.”

Jā, tev ir, bet tev ir arī konstitucionālas tiesības noslēgt līgumu.

Tu noslēdzi līgumu. Tiesnesis apstiprinās līgumtiesības.

Jautājums, kuru ļoti bieži man uzdod, es teiktu – katru nedēļu, kad uzstājos,

kas ir 52 nedēļas gadā nu jau 16 gadus. Kāds katru nedēļu jautā:

“Tā, Hovind, kā mēs varam redzēt zvaigznes miljards gaismas gadu attālumā?

Jūs sakāt, ka zeme ir tikai 6000 tūkstoš gadus veca. Kā mēs varam redzēt zvaigznes?”

Vakar uz radio programmu, kas ir mājas lapā http://www.drdino.com, kāds piezvanīja un teica:

“Hovind, es nedaudz papētīju, un 6000 gadu gaismas gadu rādiusā

mums ir tikai tik daudz kubikjūdžu un visas zvaigznes neietilptu.”

Es teicu: “Pagaidiet, kurš teica, ka viss ir 6000 gaismas gadu rādiusā?”

Viņš teica: “Nu, jūs esat vienīgais, kurš apgalvo, ka zeme ir tikai 6000 gadus veca.”

Jā, es teicu, bet nekad neesmu teicis, ka visas zvaigznes ir 6000 gaismas gadu rādiusā. Tas būtu smieklīgi.

Bet kā mēs varam redzēt zvaigznes miljards gaismas gadu attālumā, ja visums ir tikai 6000 gadus vecs?

Un es ticu, ka Bībele skaidri māca, ka tā ir tikai 6000 gadus veca.

Un Dievs radīja visu. Patiesībā, viņš radīja Zemi vispirms (1. Mozus grāmata)

un tad (1. Mozus grāmata 1:14) Viņš radīja zvaigznes. Evolūcija saka, ka zvaigznes radās vispirms

un tad Zeme. Protams, Visumā ir daudz zvaigžņu.

Nehemijas 9:6 sacīts:

“Tu vienīgais Kungs, tu veidoji debesis, debesu debesis,”

Dievs apgalvo, ka Viņš tos radīja. Vai nu Viņš ir radījis vai nav. Labi, kas ir ar zvaigznēm?

Kā tās atbilst? Astronomi var redzēt, kā zvaigznes uzsprāgst apmēram vienreiz katros 30 gados.

Tas nav tā, it kā būtu pēc grafika. Tas var atkal notikt pēc 5 gadiem vai pēc 50 gadiem,

bet vidēji zvaigznes uzsprāgst katros 30 gados.

Skatoties ar teleskopiem: “Lūk, vēl viena.”

Zvaigzne uzsprāga. To nosauca par Novu vai – ja tā ir liela – tad sauc par Super novu.

No-va no spāņu valodas nozīmē “Ne-ej” un, starp citu, automobilis Chevrolet Nova

īpaši daudz netika pārdoti Meksikā šī iemesla dēļ.

Zvaigznes uzsprāgst katros 30 gados. Pētnieki ir pārmeklējuši debesis ar saviem teleskopiem

pētot, cik daudz supernovas gredzenu tur ir.

Tās tiek sauktas par mirušām zvaigznēm. Kopsummā ir atrastas mazāk par 300.

Tātad, ja supernovu gredzenu ir mazāk par 300

un viena uzsprāgst katros 30 gados, tu vari sarēķināt. Tie ir apmēram 9000 gadi.

Ja pieņemam, ka visums ir miljards gadus vecs, vajadzētu būt daudz vairāk

supernovu gredzeniem. Kāpēc ir tikai mazāk par 300?

Tāpēc, ka visums ir mazāk nekā 10 000 gadu vecs. Viņiem nepavisam nepatīk šī atbilde.

Bet tas ir loģisks secinājums. Ja viena zvaigzne ir uzsprāgusi katros 30 gados,

vismaz vienai katros 30 gados vajadzētu rasties no jauna, vienkārši, lai uzturētu līdzsvaru.

Ar valstīm ir šādas problēmas, jo tajās mazāk dzimst, nekā mirst,

kā Vācijā šodien, ziniet, tas galu galā radīs problēmas.

Zvaigznēm vajadzētu rasties no jauna. Neviens nav nekad redzējis zvaigžņu rašanos vai izveidošanos – neviens.

Mēs tās redzam uzsprāgstam nepārtraukti, bet nekad neesam redzējuši tās izveidojamies.

Un es to tūlīt pastāstīšu. Pēdējie aprēķini ar Habla teleskopu

ir tādi, ka pavisam ir 70 sekstiljoni zvaigžņu. 70 sekstiljoni.

Saka, ka visums ir 20 miljardus gadu vecs. Tu vari parēķināt.

Tas nozīmē, ka 6,5 miljoniem zvaigžņu vajadzētu rasties katru minūti.

Mums katru minūti 20 miljardu gadu laikā vajadzētu rasties 6.5 miljons zvaigznēm,

par kurām mēs zinām. Netiek rēķinātas zvaigznes, par kurām mēs nezinām,

jo mēs tās nevaram redzēt. Kurš zina, cik zvaigžņu eksistē?

Dažreiz mācību grāmatās būs rakstīts:

“Mākoņos aizvien no gāzes un putekļiem rodas jaunas zvaigznes.” Tas ir tik stulbi.

Kā fizikas grāmatās tā var rakstīt, es nezinu.

Ikviens, kurš pārzina pirmkursnieka fiziku, zina, ka tad, kad cenšas saspiest kopā gāzes,

spiediens ceļas, temperatūra ceļas, un tās tiek atspiestas atpakaļ. To sauc par Boila Gāzes likumu.

Neviens nav redzējis putekļu sabrukšanu cietvielā.

Ir jābūt neticamam spiedienam, lai tā notiktu. Es biju debatēs un teicu:

“Kā jūs iegūstat cietvielu no putekļu sabrukšanas? Paskaidrojiet man to.”

Viņš atbildēja: “Mēs aprēķinājām, ka, ja 20 zvaigznes uzsprāgst netālu viena no otras,

tas rada pietiekamu spiedienu, lai rastos pilnīgi jauna zvaigzne.”

Es teicu: “Tas ir spīdoši. Ir jāpazūd 20, lai rastos viena.

Jums vajadzētu iet uz kongresu. Jūs varētu palīdzēt pārējiem čaļiem izkļūt no parādiem. ”

Mums nebūtu pilns visums ar zvaigznēm, ja, zaudējot 20, iegūtu vienu.

Pat, ja tas ir teorētiski. Tas nekad nav novērots.

Es biju Almagordo, Jaunmeksikā. Tur ir zinātnes centrs,

kurā viņi parādīja šīs bildes ar “zvaigžņu mazuļiem”. Viņi teica, ka šeit rodas jauna zvaigzne.

Nē, kungs, tas ir spožs plankums.

Kāds puisis “Zinātnes žurnālā” atzina: “Kluss mūsdienu astrofizikas apmulsums

ir, ka mēs nezinām, kā pat vienai no šīm zvaigznēm izdevās rasties.”

Neviens nezina, kā zvaigznes var rasties no putekļu mākoņiem.

“Neviens nepārprotami nav novērojis vielu sabrukšanu embrionālā zvaigznē,

kam būtu jānotiek, ja zvaigzne tiešām joprojām veidojas.

Un neviens nav pieķēris molekulārus mākoņus sabrukšanas procesā.”

“Tieši kā starpzvaigžņu mākoņu daļa gravitātes ietekmē sabrūk zvaigznē –

divkāršā vai daudzkārtējā zvaigznē, vai saules sistēmā – joprojām ir izaicinoša teorētiska problēma.

“Astronomiem joprojām ir jāatrod starpzvaigžņu mākonis faktiskajā sabrukšanas procesā.”

“Zvaigžņu izcelšanās attēlo vienu no visnozīmīgākajām mūsdienu astrofizikas

neatrisinātajām problēmām.” Šis puisis ir teicis:

“Neviens īsti nesaprot, kā zvaigzne veidojoties attīstās. Tas patiešām ir ievērojami.”

Neviens nezina, kā tas notiek. Tātad, ja jums kādi stāsta, ka veidojas jauna zvaigzne,

sakiet, ka Kents Hovinds teica, ka viņi ir apjukuši vai melo,

jo neviens nezina, kā tas notiek.

Nav pat nevienas labas teorijas par to, kā var saspiest putekļus zvaigznē

un tam, protams, nav pierādījumu. Lūk, kas notiek.

Viņi ierauga Visumā spožu plankumu putekļu mākonī.

Viņi paskatās uz Krabja miglāju vai Ērgļa miglāju.

Viņi cieši vēro to un pēkšņi vienā dienā plankums kļūst mazliet gaišāks.

Nekavējoties viņi secina, ka zvaigzne ir dzimusi.

Varbūt tās priekšā esošie putekļi ir izkliedējušies un zvaigzne jau atradās tur.

Varbūt tas ir zvaigznes sprādziens. Varbūt tā ir cita supernova.

Tā tas notiek, kad tās kļūst patiešām spožas. Viņi nezina, ka rodas zvaigzne.

Neļaujiet viņiem jums iestāstīt, ka esam redzējuši zvaigznes izveidošanos. Neviens nav redzējis tādu lietu.

Viss, kas mums ir iespējams, ir redzēt tās uzsprāgstam, kas ir pretējs tam, ko evolucionistiem vajag.

Bībelē 1. Mozus grāmatā 1:14: “lai tie ir zīmes, kas rāda laiku mijas, dienas un gadus”

Viņš radīja arī zvaigznes” : Šeit Dievs apgalvo, ka Viņš radīja zvaigznes. Un Viņš teica psalmos,

“Viņš noteica zvaigznēm skaitu.” Ne tikai kopējo skaitu, bet katrai ir savs numurs.

Dievs teica: “Šīs zvaigznes numurs ir 42 triljoni, 718 miljards.”

Viņš zina katras numuru. Ir teikts:

“slavējiet viņu, debesu debesis un ūdeņi, kas virs debesīm” Psalms 148:4.

Šis ir vienīgais pants, kurā teikts kaut kas šāds: “ūdeņi, kuri ir pāri debesīm.”

1.Mozus 1:6-7 pantā ir teikts par ūdeni, kas bija pāri debesīm.

Es ticu, ka tad, kad Dievs vispirms radīja pasauli, tā bija ļoti, ļoti atšķirīga no tā, ko mēs redzam tagad.

Galvenokārt, milzīgā okeāna vietā, kas mums ir tagad, bija zeme.

Lielākā daļa no ūdens atradās zemes garozā. Mēs apskatām to 2. Seminārā.

Bet zeme un debess bija vienskaitlī.

Karaļa Džeimsa Bībele ir vienīgā, ko es zinu, kurā tas ir rakstīts pareizi, 1. Mozus 1:1 ir teikts:

“Iesākumā Dievs radīja debesi un zemi.”

Visi citi raksta “debesis.” Tā ir kļūda. Tur bija debess, kas nozīmē izvērstu vietu.

Bija zeme un tad no šejienes uz āru. Vēlāk Viņš sadalīja “debesi” 3 daļās:

pirmā debess, otrā debess, trešā debess. Pirmā debess ir vieta, kur lido putni.

1. Mozus 1:20-21 ir rakstīts par to. Tad ūdens bija virs debess velves.

Daži kreacionisti netic kupola teorijai.

Es saprotu. Esmu lasījis viņu rakstus un domāju, ka viņi kļūdās.

Esmu lasījis pētījumus par to un es tiem nepiekrītu.

Es ticu, ka bija gaisa slānis Ādamam, lai elpotu, ūdens slānis pāri,

lai aizsargātu un tad zvaigžņu slānis, un tad vairāk ūdens.

Vienīgais pants, kas man ir par to, ka tas ir „virs” – ir šeit Psalmā 148:4.

“slavējiet viņu, debesu debesis un ūdeņi, kas virs debesīm!” Tas ir tagadnes teikums.

Vai ūdens joprojām ir virs debesīm? Psalmā 104:3 teikts:

“uz ūdeņiem uzcel savas istabas, paņem mākoņus sev par ratiem,

traucies ar vēja spārniem.”

Vai varētu būt, ka ir vēl viens ūdens slānis aiz visa ārējā kosmosa?

Varbūt viss, ko mēs redzam kā šo visumu, kas mums izskatās tik milzīgs, ir iekļauts ūdenī,

kristālā, un Dievs ir ārpus visa tā – trešā debess (2.Korintiešiem 12. nodaļa).

Vai tur varētu būt trešais līmenis, kurā dzīvo Dievs?

Protams, Dievam nav nepieciešama vieta, kur dzīvot. Viņš vienkārši ir. “Es esmu.”

Psalmā 29:3 sacīts: “Kunga balss pār ūdeņiem!

Kungs ir pār lielajiem ūdeņiem!” Varbūt viss, ko mēs redzam,

kad naktīs izejam ārā un sakām: “Paskaties uz visām šīm zvaigznēm!”

Varbūt visas lietas ir mazas sniega bumbas uz Dieva naktsskapīša, kuras Viņš paceļ

un sakrata ik pa brīdim, teikdams: “Kā jums tur iet?”

Bet psalmā 148:4: “ūdeņi, kas virs debesīm!” Cilvēki bieži ir jautājuši:

“Kur atrodas pēdējā zvaigzne? Un, ja reiz esam to atraduši, kas ir aiz tās?”

Es nezinu atbildi, bet saskaņā ar Bībeli pastāv iespēja, ka

virs debesīm joprojām ir ūdens. Visumā ir daudz zvaigžņu.

Pēdējie aprēķini pēc Habla teleskopa ir, ka uz katru cilvēku ir 11 triljoni zvaigžņu. Tas ir 70 sekstiljoni,

sadalot uz 6 miljardiem cilvēku. Katram no jums ir 11 triljoni zvaigžņu.

Lūk, kas notika, viņi lika Habla teleskopu nofokusēt uz tumša punkta.

Paskatieties uz šo attēlu. Viņi atrada mazu, tumšu laukumu virs Lielā Lāča,

apmēram smilšu grauda izmērā, ja tur rokas stiepiena attālumā, un tas bija melns.

Viņi nedomāja, ka tur bija kāda zvaigzne. Viņi izlēma fokusēties uz to punktu

un skatīties, ko var atrast. Viņi nepārtraukti 10 dienas uzņēma attēlus,

fokusējoties tikai uz to punktu. Pēc 10 dienām viņi atrada vairāk zvaigžņu, kā viņi varēja saskaitīt.

Pirms tam neredzētas, pilnīgi jaunas zvaigznes. Tas tika nosaukts par Habla Dziļo Laukumu (Hubble Deep Field).

Kaut kas, par ko viņi pirms tam nebija zinājuši. Pieņēmums ir tāds,

ka tā ir visā kosmosā. Patiesībā, zvaigznes cilvēks nevar saskaitīt.

Tā ir sacīts Bībelē, ka tās nevar saskaitīt.

Kā var noteikt attālumu līdz zvaigznei un kā zeme var būt 6000 gadus veca,

un zvaigznes tik tālu? Godīgs jautājums. Zinātnieks Stīvens Hokinss (Stephen Hawking) ir teicis:

“Zvaigznes ir tik tālu, ka tās parādās mums būdamas tikai kā sīkas gaismiņas.

Mēs nevaram redzēt to izmērus vai formas. Kā mēs varam nosaukt dažādu zvaigžņu veidus?

Ir tikai viena lieta, ko mēs redzam lielākajai daļai un tā ir gaismas krāsa.”

Ja tev ir lielākais teleskops uz zemes un tu skaties uz tuvāko zvaigzni, kas ir Centaura Alfa,

4 ar pusi gaismas gadu attālumā, viss ko tu redzēsi, ir punkts.

Ja es nofokusēju teleskopu uz saules, tā kļūs lielāka un lielāka.

Un tu patiesībā vari redzēt lēkājošas liesmas, tu vari redzēt spīkulas, tu vari redzēt krāsu maiņu.

Patiesībā tu vēl vari redzēt saules iezīmes. Kad skaties uz tālu zvaigzni, tu to nekad neredzēsi.

Neviens nekad nav redzējis zvaigznes iezīmes. Vari dabūt pat Zemes lielāko teleskopu.

Zvaigzne nebūs nekas cits kā punkts tavā teleskopā. Viss, ko var pateikt par to, ir krāsa.

Tā ir sarkana, dzeltena, zila. Tas ir viss, ko vari redzēt.

Viss, ko mēs varam iedomāties par zvaigznēm, mums ir minējums, balstoties tikai uz pieņēmumiem, tikai no krāsām.

Bet kā var noteikt attālumu līdz zvaigznei? Es vidusskolā vairākus gadus mācīju trigonometriju.

Ja tev ir bijusi trigonometrija, tad sapratīsi, kā tas strādā.

Ja ir divi novērošanas punkti, vari izskaitļot trešo attālumu. Tas ir tāpat kā atrisināt trijstūri.

Trigonometrija apskata leņķus un lielumus. Tiek izmantots sinuss, kosinuss un tangenss.

Ja ir zināms viens attālums un divi leņķi vai divi attālumi un viens leņķis,

var aprēķināt pārējo trijstūri, izmantojot sinusu, kosinusu un tangensu.

Lūk, kāda problēma. Zemes diametrs ir tikai 12 800 km,

kurš salīdzinājumā ar zvaigžņu attālumu ir gandrīz nulle. Tas ir nekas.

Tātad, ja es skatos uz zvaigzni un kāds no Ķīnas skatās uz zvaigzni,

mēs esam tikai 12 800 km attālumā viens no otra, mērot taisni cauri zemei.

Tas būtu gandrīz nekas, mazs attālums.

Viņi izmanto kaut ko citu, lai palielinātu attālumu starp tām, skatoties uz zvaigzni,

turklāt esot pretējās zemes pusēs. Atceries, zeme arī pārvietojas

apkārt saulei šajā milzīgi lielajā aplī. Mēs pārvietojamies ar 105 600 kilometriem stundā

un mums nepieciešams gads, lai apietu riņķī, tāpat kā liels skrējiens trasē.

Attālums no Zemes līdz Saulei ir 148 800 kilometri, kas ir daudz.

Bet gaismas ātrumam tas nav daudz. Gaismas ātrumam

tas ir 8 minūtes. Saules gaismai, lai nokļūtu līdz Zemei, nepieciešamas 8 minūtes.

Tātad, ja mēs esam 8 gaismas minūšu attālumā no Saules, mūsu orbītas diametrs

apriņķo Saulei 16 gaismas minūtēs.

Tātad, tas, ko mēs darīsim, paskatīsimies uz zvaigzni janvārī,

un tad mēs paskatīsimies uz to jūnijā, un esam nogājuši pusceļu no šī milzīgā apļa.

Un mēs iegūstam divus novērošanas punktus, lai palielinātu trijstūra pamatu,

un tas izklausās milzīgs. Tas ir 300 miljoni kilometru! Bet tas joprojām nav daudz.

Gadā ir 525 000 minūtes. Ja šinī attēlā mazais dzeltenais punkts parāda mērogu.

Tas attēlo zemes orbītu, bet ne Zemes diametru, Zemes orbītu (apkārt Saulei).

Tas ir pārāk liels attālums attēlam. Tas, ko es darīšu, parādīšu jums matemātisku aprēķinu.

Ja man būtu divi mērnieki ar saviem tranzītiem (mērinstrumentiem) un teleskopiem,

un viņi ir 40 cm tālu viens no otra, un viņi abi skatās uz punktu

1,3 miljonu cm attālumā, kas ir 13 km.

Vai piekritīsiet, ka tas būtu diezgan kārns trijstūris?

Iziesim ārā stāvvietā un uzzīmēsim trijstūri ar punktu A un punktu B 40 cm attālumā,

un punktu C 13 kilometru  attālumā. Tas radītu ļoti tievu trijstūri.

Tas ir tieši tāds pats trijstūris, kad divi cilvēki stāv pretējās pusēs

Zemes orbītā apkārt Saulei, mēģinot izmērīt vienu gaismas gadu – vienu.

Un es neesmu pārliecināts, vai vari pateikt, kur tieši tu biji kosmosā pirms sešiem mēnešiem.

Es domāju, tas varētu prasīt kādu brīdi iztēles.

Tu nevari precīzi zināt, kur tu biji pirms sešiem mēnešiem,

bet leņķis, ko tu iegūsti, ir 0.017 grādi. Tagad iztēlojies.

Es vēlos, lai tu dabū divus čaļus, lai viņi uzstāda savus mērniecības tranzītus. Viņi ir nošķirti par 40 cm,

un es nolikšu punktu 13 km attālumā, bet viņi nezina, cik tālu tas ir.

Viņi abi fokusējas uz punktu un viņi redz šo punktu.

Lūk, vienīgā informācija, ko viņi redz:

mērījums starp tiem – 40 cm un paralēles leņķis.

Es teiktu: “Es vēlos, lai jūs aprēķinātu, cik tālu ir šis punkts, balstoties uz šīm mazajām leņķa izmaiņām, ko jūs iegūstiet. ”

Es domāju, ka būtu grūti izmērīt tikai vienu gaismas gadu.

Protams, tas būtu pieņēmums.

Tātad, ja jūs gribat izmērīt 100 gaismas gadus, jums būs lielākas problēmas.

Jums ir jāpārvieto jūsu punkts 1300 kilometrus tālumā.

Ja mums uz jumta šai ēkai Pensakolā Floridā būtu divi puiši, 40 cm attālumā

un viņi abi fokusētos uz punktu Čikāgā, kurš ir 1300 km attālumā,

bet viņi nezina, cik tālu tas ir.

Viņi varēs pateikt, cik tālu tas ir, balstoties uz teleskopa ārējās paralēles leņķi.

Es teiktu, tas ir neiespējami, neiespējami izmērīt.

15 miljardi gaismas gadu – bez jautājumiem, tas ir neiespējami.

Es nedomāju, ka var izmērīt 100 gaismas gadu bez pamatīgiem mērījumiem.

Šajā mācību grāmatā teikts, ka paralakses trigonometrija var izmērīt līdz pat 100 gaismas gadiem.

Es šaubos, bet es dotu viņiem 100. Es pat dotu viņiem 1000,

ja viņi pārstātu bļaut, patiesībā, nevaram izmērīt miljardu – vienkāršs fakts.

Lūk, dažas lietas, aplūkojot zvaigžņu gaismu.

2004. gadā tika paziņots, ka ar jaunajām SIM (Kosmosa Interfenometra Misija) tehnoloģijām

viņi cer pierādīt mērījumu precizitāti zvaigžņu attālumam.

Viņi saka: “Šī precizitāte dos iespēju SIM noteikt zvaigžņu attālumu

līdz 10% precizitātei līdz 771 miljonu miljoniem kilometru.

“Tas ir 82 000 gaismas gadu.” Tad ir teikts: “Šis ir uzlabojums

simtiem reižu vairāk, kā tas ir iespējams šodien.”

Uzgaidi mirkli, ja viņi to ir uzlabojuši simtiem reizes,

un tas beidzas pie 82 000 . 82 000 dala ar vairākiem simtiem,

būtībā sanāk daži simti reižu. Izskatās, ka viņi pieļauj,

ka var tikai izmērīt vairākus simtus gaismas gadu. Es piekrītu.

Es domāju, es teiktu, ka tas ir pat pārspīlēts, bet es dotu viņiem dažus simtus.

Galvenais ir, ka nevar izmērīt miljardus. Tātad, kad jums studentiem skolā

māca, ka zvaigzne ir 14 629 miljardu gaismas gadu attālumā, atbildi: “Es tev neticu.”

Tā varētu būt, bet to nevar pierādīt. Viņi rada stāstu.

Ar SIM tehnoloģijām viņi cer, ka beidzot būs iespējams izmērīt

lielāko daļu mūsu galaktiku, un mēs tajā atrodamies. Mēs pat nevaram izmērīt mūsu pašu galaktiku,

nemaz nerunājot par attālumiem citās galaktikās. Es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz zvaigznēm un teikt:

“Kādam varenam Dievam mēs kalpojam,” tā vietā, lai ietu un teiktu:

“Mēz zinām, cik tālu tas ir. Mēs zinām, kā to attīstīt.”

Tā ir tā egoistiskā attieksme, kas ir dažiem ateistiem,

kuri liek jums gribēt iepļaukāt viņus sejā. Kāpēc tu nekalpo Dievam?

Paskatieties uz to, ko Viņš radīja. Šeit ir lietas, kuras vajag ņemt vērā par zvaigžņu gaismu.

Pirmkārt, mēs nevaram izmērīt šos lielos attālumus. To vienkārši nevar izdarīt.

Otrkārt. Neviens nezina, kas ir gaisma. Mēs to saucam par vilni, fotonu vai daļiņu.

Mēs zinām, ko tā dara. Mēs to izmantojam visu laiku. Bet iedodiet man ar to piepildītu burku un nokrāsojiet to sarkanu.

Neviens nezina gaismas substanci. Kas ir gaisma?

Un mēs pavisam droši nezinām, ka tā ceļo visumā ar vienu un to pašu ātrumu cauri laikam un telpai

Visa teorija par melnajiem caurumiem pamatojas uz to, ka gaisma pakļaujas gravitācijai.

Tātad, ja gaisma pakļaujas gravitācijai, jūs nevarat teikt, ka gaismas ātrums ir konstants.

1999. gadā Hārvardas universitātē gaismas ātrums tika samazināts līdz 60 kilometriem stundā.

Nākamajā gadā viņi gaismas ātrumu samazināja līdz 1.6 km stundā.

Un nākamajā gadā gaisma tika pavisam apstādināta.

Gaisma parasti pārvietojas diezgan ātri, ar ātrumu 297 600 kilometri sekundē.

Viņi to palēnināja. Tas tika paveikts Hārvardā. Tas tika paveikts Smitsona institūtā.

Tas tika paveikts Kembridžas universitātē. Tas iekļāva atkārtojamu un demonstrējamu eksperimentu.

Lūk, tā ir zinātne. Ja tu izdari eksperimentu un iegūsti rezultātu, tad kāds cits izmanto tavu informāciju,

izdara to pašu eksperimentu, un iegūst tādu pašu rezultātu – tā ir zinātne.

Viņi palēnināja gaismu. Fox Ziņu kanālā teica:

“Mēs esam guvuši panākumus, apturot gaismas impulsu.”

Viņi samazināja gaismas ātrumu līdz nullei. Viņi to apturēja pavisam.

Tajā pašā laikā, 2000. gadā Princentonas universitātē, viņi gaismu paātrināja

līdz 300 reizes lielākam ātrumam nekā gaismas ātrums. Tātad, kad kāds saka:

“Tā zvaigzne ir 10 miljardu gaismas gadu attālumā (par ko es ļoti šaubos, ka viņi to var noteikt),

tādējādi mēs varam noteikt, ka visums ir 10 miljardus gadu vecs.”

Viņiem uzreiz rodas vairākas problēmas savā loģikā – problēmas, ko viņi droši vien neredz.

Tas ir iemesls, kāpēc mēs rīkojam šos seminārus, lai mēs varam palīdzēt cilvēkiem saprast.

300 reizes ātrāk nekā gaismas ātrums. Neticami!

Austrālijas valdības astronoms Berijs Seterfīlds (Barry Setterfield) ir teicis:

“Pēdējo 300 gadu laikā ir publicēti 164 gaismas ātruma mērījumu rezultāti,

kas iegūti, izmantojot 16 dažādus mērīšanas paņēmienus. Gaismas ātrums acīmredzot ir samazinājies

tik ļoti, ka to nevar izskaidrot ar kļūdu eksperimentā.”

Šis grafiks parāda gaismas ātruma palēnināšanos, saskaņā ar pēdējos 150 gados publicētajiem rezultātiem.

Jūs redzat samazinājumu grafikā. Gaismas ātrums samazinās līdz apmēram 1960. gadam.

Ikviens, kurš ir izmērījis gaismas ātrumu par pēdējiem 40 gadiem, ir ieguvis vienu un to pašu skaitli:

298 051.84, es domāju, kilometrus sekundē.

Ir 2 vai 3 iespējami iemesli, kāpēc tas stabilizējās 1960.gadā.

Veids, kā tas ticis izmērīts, paliek labāks, instrumenti paliek labāki; mēs esam gudrāki.

Pagātnē ikviens bija neizglītots. Mēs esam gudri. Mēs to sapratām pareizi. Varētu būt, ka tas ir tas, ko viņi tev pateiks.

Otrs variants ir, ka mēs esam logaritmiskas līknes pašā galā, un šeit ir mazākas iespējas redzēt jebkādu samazinājumu.

Jo tu virzies tālāk pa logaritmisku līkni, viss izlīdzinās.

Bet trešais iemesls: 1956. gadā tika izgudrots atompulkstenis,

un viņi to sāka izmantot, kā savu pulksteni, lai izmērītu gaismas ātrumu.

Pašlaik atompulksteņa darbības pamatā ir Cēzija 133 atoma viļņa garums.

Tādējādi pulkstenis ir balstīts uz gaismas ātrumu.

Tātad, ja jums ir pulkstenis, kas balstīts uz gaismas ātrumu un jūs ar tā palīdzību mērāt gaismas ātrumu,

un gaismas ātrums izmainās, jūs nekad to nenoķersiet ar šo pulksteni.

Tas ir kā skatīties uz diviem dvīņiem, kas aug tieši viens otram blakus. Neviens no viņiem neaug.

Jums ir (izstiepta) “gumijas lineāla” problēma. 1987. gadā daži pētnieki teica:

“Gaismas ātrums ir desmit miljardus reižu lielāks nulles laikā”.

Ir jābūt lielākam gaismas ātrumam.

Ir bijuši raksti divdesmitā gadsimta astoņdesmitajos, deviņdesmitajos un divdesmit pirmā gadsimta pirmajos desmit gados par to, ka gaismas ātrums

nav konstants. Tie vēstīja, ka “Nav tāda fizikas likuma, kas neļautu pārsniegt gaismas ātrumu.

Divos publiskotos eksperimentos gaismas ātrums acīmredzami ir palielināts līdz 100 reizēm!”

Lielā Sprādziena teorijai ir nepieciešams daudz lielāks gaismas ātrums. Dr. Magueijo saka:

“Ir šokējoša iespēja, ka gaismas ātrums visuma dzīves laika gaitā var mainīties.”

Vai varētu būt, ka gaismas ātrums ir bijis lielāks? Šeit ir raksts no avīzes:

“Pētījums atklāj, ka gaismas ātrums vēstures gaitā ir mainījies.”

Winnipeg Free Press – “Nekas nav uzticams – pat gaismas ātrums.”

“Mēs esam parādījuši, kā laikā mainīgais gaismas ātrums varēja dot atrisinājumu

plaši zināmām kosmoloģijas mīklām.”

“Viens no noslēpumiem, kuru, iespējams, varētu izskaidrot gaismas ātrums, kurš samazinās, ir kāpēc kosmosa galējās robežas

kuras ir tik tālu viena no otras, ka nekad nav bijušas savstarpējā kontaktā, tomēr izrādās, ka pakļaujas

vieniem un tiem pašiem fizikas likumiem un pat apkārtnes temperatūra ir vienāda.

Gaismai būtu iespējams šķērsot visumu no vienas malas līdz otrai tikai tad,

ja tā pirmajos brīžos pēc visuma radīšanas ir pārvietojusies daudz ātrāk nekā tagad.”

Vai gaismas ātrums tiešām ir konstants? Reitera Ziņu dienestā ir atrodami sekojoši raksti:

“Gaismas ātrums var nebūt konstants.” Man ir ducis rakstu, līdzīgu šim, pēdējo 15 gadu laikā.

Un mēs pievērsīsim daudz vairāk uzmanības gaismas ātrumam CSE Koledžas klasēs.

Tātad, neļaujiet kādam jums iestāstīt, ka gaismas ātrums ir konstants.

Mēs to nezinām. “Discover Magazine” tika nodrukāts liels raksts,

2000. gadā: “Vai Einšteins maldījās par gaismas ātrumu?” Tur bija rakstīts,

“Jā, Einšteins kļūdījās. Gaismas ātrums nav konstants.”

Ir Eiropiešu zinātnieka grāmata, kas saka, “Gaismas ātrums nav konstants.”

Un ir publicēts daudz līdzīgu rakstu. Tos jūs varat izlasīt paši.

Trešā lieta, kas jāņem vērā, ir, ka visa radība bija pabeigta un nobriedusi, kad Dievs to radīja.

Mēs ne tikai nevaram izmērīt tos attālumus, bet arī gaismas ātrumam noteikti nav jābūt konstantam,

radība bija pabeigta. Jūs redzat, Jēzus radīja vīnu no vīnogām, kas nekad nav eksistējušas.

Tās nebija visu laiku. Tā vietā, lai pārvietots no zemē esoša ūdens

caur augu uz vīnogu, kuru kāds pēc tam saspiestu un pagatavotu vīnu,

Jēzus pārvērta ūdeni tieši vīnā. Es uzdodu cilvēkiem jautājumu,

“Cik vecs bija Ādams Sestajā Dienā?” Vai kāds zina? Nulle. Vai viņš tā izskatījās?

Nē, viņš varēja izskatīties kā 52 vai 53 gadus vecs. Viņš bija teicamā fiziskā stāvoklī.

Dievs neradīja divus mazuļus, nepalaida Ēdenes Dārzā, neiedeva sēklu maisu,

un neteica: “Še, iestādiet šos, ātri. Jums būs vajadzīgas vakariņas.”

Viņš radīja pilnīgi pieaugušu vīrieti, pilnīgi pieaugušu sievieti un pilnībā izaugušu dārzu.

Viņiem ir jāvakariņo šovakar. Labāk tur kaut kam atrasties

kokā, gatavam ēšanai. Pat, ja jūs iestādāt koku,

jāpaiet 4 vai 5 gadiem, līdz tas dod augļus. Tādēļ radībai bija jābūt nobriedušai.

Ceturtā lieta, kas jāņem vērā par gaismas ātruma distanci, ir tas, ka tas nav laiks. Tas ir attālums.

Un, tā kā nav pierādīts, ka gaismas ātrums ir konstants,

kāpēc zvaigžņu attālumam jābūt kam kopīgam ar visuma vecumu?

Es nesaku un es nekad neesmu teicis, “Visas zvaigznes atrodas 9600 km rādiusā ap zemi.”

Tas nav tas, ko es saku, un es nepazīstu nevienu kreacionistu, kurš kaut ko tādu māca.

Kad viņi kaut ko tādu saka, viņi uzstāda salmu cilvēciņu un to nogāž. Viņi melo.

Zvaigznes droši vien ir miljardiem gaismas gadu attālumā. Mēs vienkārši to nevaram izmērīt un viss.

„Tātad, kā zinātnieki nosaka zvaigžņu vecumu? “Mēs varam noteikt absolūto vecumu, salīdzinot

zvaigznes krāsu un spožumu ar informāciju zvaigžņu evolūcijas modeļos.” Ko?

Mēs varam pateikt, cik tas ir vecs, pēc tā, cik mēs domājam, ka tas ir vecs. Tas ir tieši tas, ko viņi saka.

Es domāju, ka ikviens uzdod pilnīgi nepareizu jautājumu. Viņi jautā,

kā gaisma nokļuva no zvaigznes līdz Zemei? Viņi uzdod nepareizo jautājumu.

Bībelē 17 reizes ir teikts, ka Dievs “izpletis debesis.”

Labi, ja viņš izstiepa debesis, tad Jūs uzdodat nepareizo jautājumu.

Tas ir nevis kā gaisma no zvaigznes nokļuva līdz šejienei? Bet gan, kā zvaigzne nokļuva no šejienes līdz turienei.

Tas ir jautājums, kas mums ir jājautā. Bībele pietiekoši skaidri pasaka, ka Viņš radīja Zemi pirmo.

Un ka Viņš radīja arī zvaigznes. Pieņemu, ka Viņš radīja Zemi un zvaigznes izvilka no šejienes.

Ādams redzētu zvaigznes sestajā, septītajā un astotajā dienā.

Tā kā zvaigzne tiek izvilkta laukā uz savu vietu, tā aiz sevis atstās gaismas asti.

Tādējādi zvaigznes var atrasties miljardu gaismas gadu attālumā šodien un joprojām tās ir tikušas radītas.

sešu dienu laikā pirms 6000 gadiem. Dr. Rassels Hamfrijs (Russell Humphreys) ir sarakstījis grāmatu,

kuru es izlasīju, un kuru, jāsaka, es nesapratu, pilnībā nesapratu.

”              Viņš ir ļoti, ļoti gudrs, bet ir laba grāmata “”Zvaigžņu gaisma un laiks””, ja jūs gribat ko vairāk uzzināt par šo tēmu.”

Es nezinu, vai piekrītu viņa premisām.

Es domāju, ka viņš sāk ar pieņēmumu, ka gaismas ātrums ir konstants.

Un viņš mēģina to izskaidrot. Un tad viņi nonāk līdz sagrieztā un saliektā visuma tematam.

Es domāju, ka tas ir daudz vienkāršāk. Gaismas ātrums nav konstants.

Dievs radīja lietas, un aizvilka tās līdz to vietai.

Tātad, ja ir bijusi pārvilkšana, varbūt tas izskaidro, kāpēc mums ir tā saucamā “sarkanā nobīde”.

Mēs pārrunāsim sarkanās nobīdes jautājumu uzreiz pēc pārtraukuma.

Pievērsīsimies jautājumam par sarkano nobīdi. Vai tas nepierāda, ka visums izplešas?

Vai tas nepierāda, ka visums ir miljardiem gadu vecs?

Ļaujiet paskaidrot, par ko ir runa. Ja gaisma spīd cauri prizmai,

tā sadala to varavīksnes krāsās: sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, zilā un violetā.

Ja paņemsi zvaigžņu gaismu un spīdināsi to prizmā, uzliekot prizmu uz teleskopa,

gaisma spīd cauri un tā sadalās tajās pašās krāsās:

sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, zilā, indigo un violetā. Un jūs varat apmēram pateikt, kas sadeg,

jo dažādas lietas deg dažādās krāsās, piemēram, varš sadeg zaļā krāsā.

Katrs elements rada atšķirīgu krāsu, un var apmēram pateikt, kas ir zvaigznē un

kas deg, pēc tā, kādu gaismas krāsu tas rada. No gaismas var daudz mācīties par zvaigznēm.

Lai nu kā, kad skatās spektroskopā, krāsās, ko tas rada, zvaigžņu gaismā

ir smalkas, melnas līnijas, kas norāda uz konkrētu degošu elementu, bet tās nobīdītas uz sarkano pusi.

Tur attēla centrā var ievērot, ka melnās līnijas ir nobīdītas uz sarkano pusi;

un to sauc par sarkano nobīdi. Tātad jautājums ir, kas varētu to izraisīt?

Kāpēc dažām no šīm zvaigznēm ir melnā līnija, kas nobīdīta uz sarkano pusi?

Ir dažādas teorijas par to, kas to izraisa.

Vispopulārākā teorija ir, un iespējams vienīgā, kas skolniekiem jebkad ir mācīta skolās,

ir tas, ka sarkano nobīdi izraisa tas, ko dēvē par Doplera efektu.

Ja jūs kādreiz esat gaidījuši pie dzelzceļa sliedēm, kad nāk vilciens, vilcienam nākot jums pretī,

tas saspiež skaņas viļņus tā, ka skaņas tonis paaugstinās. Kad vilciens attālinās, skaņas viļņi izstiepjas,

un tādējādi skaņas tonis strauji pazeminās. To sauc par Doplera efektu.

Tā notiek, kad skaņa pārvietojas jums garām vai jūs pārvietojaties garām skaņai.

Jebkurā gadījumā jūs piedzīvojat šo Doplera efektu; mainās skaņas tonis.

Teorija ir tāda, ka, ja zvaigzne kustas mums pretī, tā saspiedīs gaismas viļņus,

radot zilo nobīdi, un, ja tā virzās prom no mums, tas rada sarkano nobīdi, jo gaisma tiek izstiepta.

Tāda ir teorija. Bet es nedomāju, ka kāds zina, kas to patiesībā izraisa.

Šis cilvēks teica: “Tā bija agrīna zīme, ka sarkanās nobīdes ir ticama norāde attālumam līdz kvazāriem.

Lai nu kā, diagramma rāda platu, izkliedētu neapšaubāmu spilgtumu katrā sarkanajā nobīdē.”

“Patiesībā sarkanajā nobīdē vispār ir neliela spilgtuma korelācija!

Vai nu kvazāri nāk ļoti platā raksturīgā mirdzuma amplitūdā,

kā vairums cilvēku tic, vai arī sarkanā nobīde nenorāda attālumu.”

Es nedomāju, ka kāds droši zina, kas izraisa sarkano nobīdi, bet jūs noteikti nevarat noteikt

attālumu līdz zvaigznei, balstoties uz sarkano nobīdi. Taču tas ir tieši tas, ko viņi cenšas darīt.

Viņi paskatās uz zvaigzni un saka: “Tai ir lielāka sarkanā nobīde. Tai jābūt 10,5 miljardi gaismas gadu tālu,

nevis 10.2,” vai tamlīdzīgi. Manuprāt, viņi mazai kripatiņai zinātnes piešķir ļoti lielu nozīmi.

Žurnālā “Debesis un Teleskops” šis puisis teica: “Tādējādi mūsu vienīgais secinājums ir,

ka vismaz daži kvazāri ir samērā tuvu un ka liela daļa no viņu sarkanās nobīdes

ir saistīta ar kaut ko citu, nevis visuma izplešanos.”

Būtībā viņš saka, ka mēs neesam pārliecināti, kas izraisa sarkano nobīdi.

Var būt, ka tie ir tuvu. Es ļoti iesaku kādu labu grāmatu, kuru sauc

” The Evolution Cruncher “. Tā ir 900 lappušu bieza grāmata, un tā nopērkama tikai par 5,00 dolāriem.

Tajā 52. lappusē ir vesela nodaļa par sarkano nobīdi un Doplera efektu,

un par to, kas to izraisa. Tajā tiešām ir dažas labas lietas.

Un šo jūs varat dot katram vidusskolniekam.

Grāmatā ir laba informācija par sarkano nobīdi un par to, kas to izraisa.

Šinī nodaļā teikts: “Kvazārs ar milzīgu sarkano nobīdi tika atklāts

tuvu spirālveidīgai galaktikai ar daudz mazāku sarkano nobīdi.” Tad kā viena zvaigzne var

būt citā zvaigznē un tām ir divas atšķirīgas sarkanās nobīdes, ja tas norāda uz attālumu?

Ja kvazārs ir iekšā galaktikā, tiem abiem būtu jābūt ar tādu pašu sarkano nobīdi;

abi ir vienādā attālumā. Bet viņi atzīst, ka ir atklājuši šo kvazāru galaktikā,

kurai ir atšķirīgas sarkanās nobīdes, bet tomēr tie acīmredzami ir vienādā attālumā.

Tā viņi saka: “Saskaņā ar standarta visuma Lielā sprādziena uzskatu, objektiem, kurus saucam par kvazāriem,

galvenokārt jābūt redzamā visuma pašā malā.

Tiek pieņemts, ka tie ir superspīdoši melnie caurumi ar miljons

vai 100 miljonu reižu lielāku masu nekā mūsu saulei, kurus ieskauj materiāls disks.

Daži matērijas gabali iekrīt melnajā caurumā, izraisot milzīga daudzuma enerģijas noplūdi.”

Kad tas tika atklāts, bija liels raksts par to –

“Atklājums rada kosmisku puzli: vai “tāls” kvazārs var atrasties tuvējā galaktikā?”

Tas tiešām radīja problēmu. Kā mums uz zemes šie divi objekti

ar tik atšķirīgiem attālumiem var būt tajā pašā vietā?

Tā nav problēma, ja apzināties, ka nevarat uzticēties tam, ka sarkanā nobīde nosaka attālumu.

Bet viņi tik ļoti vēlas teikt, ka visums ir miljardiem gaismas gadu plašs,

un tā droši vien ir, un izmanto to kā pierādījumu, sakot, ka tāpēc visums ir miljardiem gadu vecs.

Lūk, kāpēc tas viss viņiem kļūst par problēmu.

Ja viņi vienkārši pieņemtu Bībeli, tad tā viņiem nepavisam nebūtu problēma.

Šajā rakstā teikts: “Kvazārs ar milzīgu sarkano nobīdi tika atklāts ieslēgts tuvējā spirālveida galaktikā

ar daudz mazāku sarkano nobīdi: neatrisināta mīkla Lielā sprādziena astronomijai.” Es piekrītu.

Ja jūs ticat Lielā sprādziena teorijai, tā ir neatrisināta problēma.

“Zinātnes Ziņās” bija raksts, kurā teikts: “cits novērojumu kopums rāda,

ka visums, šķiet, ir 8,4 līdz 10,6 miljardus gadu vecs. Jaunais darbs

bija balstīts uz Habla kosmisko teleskopu, lai noteiktu attālumu līdz tālu esošām galaktikām.”

“Komanda, ko vadīja Tanvirs no Kembridžas Universitātes Anglijā,

izmantoja divu soļu metodi, lai aprēķinātu Habla konstanti.”

Apstājieties un padomājiet par to. Cik daudziem no jums ir bijusi algebra?

Jums ir vienādojums ar mainīgajiem. Jūs reizināt mainīgo ar konstanto lielumu.

Ja viens konstantais lielums mainās, tas izmaina visu rezultātu.

Pārsvarā šie attālumi, kas tiek aprēķināti zvaigznēm, ir balstīti uz to, ko viņi sauc par

Habla konstanti, bet viņi pat nezina, kas tā ir.

Habla konstante ir aprēķināta. Tas radikāli ietekmēs rezultātu

jūsu vienādojumu. Tātad – vai visums ir 8,4 miljardus gadu vecs vai 10,6?

Kad es debatēju ar Hjū Rosu (Hugh Ross) par “Iemesliem, lai ticētu”, viņš teica, ka tas ir 17,42 miljardus gadu vecs.

17,42 – kā jūs to zināt? Dažās mācību grāmatās teikts 18, dažās 20, dažās 12.

Skaitļi svārstās visā amplitūdā. Patiesībā viņi to nezina.

Viņi izdomā ciparus un tikai palielina tos. Raksta turpinājumā teikts:

“Jums jābūt ļoti uzmanīgam (izdarot secinājumus), jo visiem

(Habla konstantes) mērījumiem ir lielas sistemātiskas kļūdas.”

Man patīk šis raksts, kurš bija publicēts “Discover” žurnālā pirms dažiem gadiem.

“Astronomi ticēja, ka Plīvura miglājs, viena no vislabāk pētītajām supernovas paliekām,

bija 2500 gaismas gadus tālu un 1800 gadus vecs. Viņi pilnībā kļūdījās.

Patiesībā Plīvura miglājs ir tikai 1500 gaismas gadu attālumā un 5000 gadus vecs.”

Redzat, tikai pirms četriem gadiem viņi atklāja, ka viņiem bijuši pavisam kļūdaini skaitļi.

Kā jūs varat zināt, ka jebkuri skaitļi, kuri mums tiek teikti, ir pareizi? Es domāju, mums vajadzētu teikt:

“Līdz kāds pierādīs, ka Bībele nav patiesa, es tai ticēšu.” Nevis:

“Zinātnieki saka, ka tā nav pareiza. Tādēļ mums jātic zinātniekiem.” Nepiekrītiet tam.

“Pat vistuvākās cefeīdas ir tik tālu, ka ir grūti noteikt to absolūtos attālumus

ar kaut cik lielu precizitāti. Visiem lielajiem attālumiem astronomiskajā literatūrā raksturīga kļūda,

iespējams, 10 procenti, šī iemesla dēļ vien.”

Ir tik daudz dažādu lietu, kas var izraisīt kļūdas šajos mērījumos.

Iepriekš runājām par triangulāciju, mērīšanu ar trigonometrijas palīdzību.

Tajā ir neticamas kļūdas. Skaitļi vienkārši ir tik lieli,

attālumi tik lieli, ka to nevar izdarīt. Viņi saka:

“Mēs tagad zinām, ka blāvumu rada divi iemesli [attālums un absorbējošā viela visumā],

tā tas notiek. Viņi raugās uz zvaigzni un saka: “Mēs zinām, ka šī viena ir

4 miljardu gaismas gadu attālumā, un paskatieties uz to otru, tā ir tikai uz pusi tik spoža,

tātad tai jābūt 8 miljardu gaismas gadu attālumā.”

Viņi izmanto apgriezto kvadrāta likumu, un tas viss ir loģiski, ja nekas neatrodas pa vidu,

kas absorbē gaismu vai izkliedē to.

Tikai tas vien, ka zvaigzne ir blāvāka, nenozīmē, ka tā ir tālāk.

Tas var nozīmēt, ka kaut kas ir pa vidu, piemēram, putekļu mākonis.

Ārējais visums ir pilns ar visu ko. Šis pētnieks atzīst, ka

“parasti nav iespējams sadalīt to precīzi starp diviem.”

Šeit ir vairāk par Haltonu Arpu (Halton Arp) un vajāšanām, ko viņš piedzīvoja

tādēļ, ka viņš uzdrīkstējās apšaubīt sarkano nobīdi. Viss, ko viņš izdarīja, – viņš atklāja problēmas ar to.

“Veči, ar to sarkano nobīdi ir problēmas.” “Labi, tad tu esi atlaists. Pazūdi

un nekad vairs nerādies, līdz tu nožēlosi to.” Tāpēc, ka dažas lietas vienkārši nav apšaubāmas.

Viņi ir svētie. Bībelē teikts (Jesajas 42:5), ka Dievs ir radījis debesis un tās izpletis.

Viņš “izpleta pār visu debesis” (Jeremijas 10:12).

Bībelē 17 reizes ir teikts, ka Dievs izpleta debesis. Tad ko tas nozīmē?

Manuprāt, Viņš izpleta debesis. Es nezinu, vai kāds vispār zina,

bet te var būt pāris variantu, kas var izraisīt šo sarkano nobīdi.

Atcerieties, ka sarkanā nobīde laikam ir vienīgā zinātnes datu daļiņa, kas tiek izmantota,

lai pamatotu Lielā sprādziena teoriju. Viņi skatās zvaigznēs un saka: “Sarkanā nobīde, sarkanā nobīde, sarkanā nobīde.”

Visas šīs zvaigznes pārvietojas prom. Ko tas nozīmē?

O, tas nozīmē, ka tās visas bijušas vienā vietā. Tātad pierādījums Lielajam sprādzienam ir sarkanā nobīde.

Un Lielajam sprādzienam jābūt vienai no muļķīgākajām teorijām cilvēces vēsturē.

Ir vairākas lietas, kas var izraisīt sarkano nobīdi.

Tā var būt izplešanās no radīšanas.

Ja zvaigznes pārvietojas prom tādēļ, ka tās tiek izplatītas vai tika izplatītas,

tas varētu radīt sarkano nobīdi. Varētu būt, ka gaisma nogurst.

Es nogurstu. Es nezinu, vai gaisma nogurst vai nē. Mēs zinām, ka gaisma, ejot cauri prizmai,

liecas, jo dažādiem viļņu garumiem ir dažādi enerģijas līmeņi.

Tādēļ veidojas varavīksne. Varbūt tas vienkārši ir efekts, ko rada pārvietošanās visumā.

Vai visums tiešām ir nekas vai tajā kaut kas atrodas? Vai gaisma iet cauri kaut kam,

kad tā iet cauri visumam? Es nezinu. Varbūt tas ir Doplera efekts.

Varētu būt. Varbūt tā ir gaisma, kas tiek paātrināta vai palēnināta, ejot cauri melnajam caurumam.

Robertam Gentrijam viņa mājaslapā http://www.halos.com ir lielisks raksts, ja vēlaties

lasīt vairāk par sarkano nobīdi un ar to saistītajām problēmām, uzziniet visu tehnisko informāciju.

Bet, runājot par zvaigznēm, ir laba Braiena Janga grāmata

“Zvaigznes: Dieva vārds debesīs”. Jūs varat to iegādāties mūsu ofisā par 10 dolāriem.

Tā ir lieliska grāmata par zvaigznēm. Kristiešiem nebūtu jābaidās no astronomijas.

Astroloģija ir citāda. Dievs radīja visu. Ir vēl viena grāmata –

“Astronomija un Bībele”, ko sarakstījis Donald B. DeYoung. Tā ir satriecoša grāmata.

Es domāju, ka mums ir jāpēta astronomija, jāpēta tas, ko Dievs ir radījis. Šī grāmata ir nedaudz polemiska.

Dr. D. Džeimss Kenedijs no Coral Ridge Kalpošanas, Coral Ridge prezbiterāņu baznīcas

Fort Lauderdalē, Floridā, runā par to, ka viņš tic zodiaka īstajai nozīmei.

Viņš apskata visus 12 zodiaka simbolus un saka, ka, iespējams, sākotnēji tie bijuši saistīti ar evaņģēlija stāstu,

kas tagad sagrozīts līdz horoskopam. Vārdu sakot, ejiet uz http://www.coralridge.org, lai iegādātos šo grāmatu,

kas maksā apmēram 6 vai 8 dolārus. Bet Bībelē ir runa par zvaigznājiem.

Tajā ir minēts Sietiņš un Orions (Ījaba 38:31). Un Zodiaks un Lielais Lācis Ījaba 38:32-33.

Bībelē ir pieminēti zvaigznāji. Tad ko tas nozīmē?

Tagad es to nezinu, un es nezinu nevienu, kurš to zinātu droši, bet lūk, ko domā daži kristieši.

Proti, kad Dievs iesākumā radīja pasauli, Ādamam nebija Bībeles, tā vēl nebija uzrakstīta.

Tādēļ Dievs deva Ādamam evaņģēlija stāstu zvaigznēs.

Divpadsmit dažādi zvaigznāji vēstīja stāstu par pestīšanu, par Jēzus Kristus nākšanu.

Un ir viena teorija, kas saka, ka sfinksa pie piramīdas Ēģiptē tika uzcelta, lai mums pavēstītu, kā

lasīt zodiaku, jo tā sākas ar sievietes seju un beidzas ar lauvas ķermeni.

Proti, jūs sākat lasīt zodiaku nevis no janvāra, kā mēs darām, bet sākat ar Virgo – Jaunavu

un izejat visam cauri līdz pat Leo – Lauvai. Es nezinu.

Es zinu, ka šodien viss horoskops ir sagrozīts, Sātans vienmēr ņem to, ko Dievs rada, un izkropļo to,

sagroza un maina to. Bet, ja jūs vēlaties pētīt īsto astronomiju, tas ir labi.

Šķiet, ka tajā tiešām kaut kas ir, ka jēdzienā “evaņģēlijs zvaigznēs” varētu būt kāda patiesība.

Dr. Karlam Baugh ir tiešām laba teorija, ka katrs zvaigznājs rada atšķirīgus radio viļņus.

Zvaigznes rada radio viļņus. Viņaprāt, ledus sega, kas ir pāri zemei

patiesībā varētu pārveidot šos radio viļņus par dzirdamiem viļņiem, kā to dara kristālu radio;

tie varētu reāli svārstīties. Un Ādams un Ieva varētu

dzirdēt mūziku no zvaigznēm, kas minētas Ījaba grāmatas 38. nodaļā.

Vai tā ir taisnība vai nē, es nezinu, bet tas pavisam noteikti labi pasludina, ka viss evaņģēlija stāsts

viņiem visu laiku tika dziedāts, kad viņi katru gadu ceļoja apkārt. Kas zina?

Nākamais jautājums ir – vai Saule saraujas?

Par šo jautājumu pēdējos 10 gados starp kreacionistu grupām ir bijušas zināmas diskusijas.

Saule saraujas. Tas nav īpaši apšaubāms. Bet vai tas pierāda, ka tā nav miljardiem gadu veca?

Es tā domāju. Saule acīmredzami sadeg. Jūs varat iziet laukā un paskatīties uz to.

Tā zaudē apmēram 5 miljonus tonnu katru sekundi; gluži vai svara zaudēšanas plāns.

Tas, protams, nozīmē, ka tā bijusi lielāka. Jums nav jābūt pārāk lielam

ģēnijam, lai to saprastu. “Amerikas Astronomijas biedrības biļetenā”

1979. gadā bija raksts, kura likumību daži cilvēki ir apstrīdējuši.

Bet viņi rakstīja: “Kopš 1836. gada vairāk nekā simts dažādi novērotāji

Karaliskajā Grinvičas observatorijā [Anglijā] un ASV Navalas observatorijā ir veikuši tiešus

vizuālus mērījumus, kas rāda, ka Saules diametrs saraujas ar ātrumu apmēram 0,1 % katros simts gados

vai apmēram, 5 pēdas (1,8 m) stundā.” Pieņemsim, ka tas šobrīd atbilst patiesībai.

Ja Saule sadeg un tā zaudē 5 pēdas stundā – tas varētu būt diametrs, kas sarūk.

Tādējādi rādiuss zaudētu 75 cm. Saule atrodas 148.8 miljonu km attālumā no Zemes.

Izdaliet to ar 75 cm stundā, un jūs atklāsiet,

ka tā, iespējams, nevar būt miljardiem gadu veca. Tas, protams, varētu nozīmēt dažas lietas.

vai ātrums vienmēr ir bijis viens un tas pats? Vai degšanas ātrums vienmēr ir bijis vienāds?

Es zinu, ka ir bijuši vairāki pieņēmumi. Bet es domāju, ka visi varam piekrist – saule deg.

Es domāju, ka visi varam piekrist, ka tā kļūst mazāka.

“Dažas citas netiešas metodes arī apstiprina, ka saule sarūk,

kaut gan šīs citas metodes secina, ka sabrukšana ir tikai 1/7 no iepriekšējo apjoma.”

Šis ir no žurnāla “Science”.

Lūk grafiskā tabulā parādīts, kas ir novērots, un novērojumi pierakstīti.

Viņi paskatās uz sauli. Ar trigonometrijas palīdzību izmēra sauli,

un saule ir pietiekami tuvu, lai šī metode strādātu. Viņi izmēra ciparus

un saka: “Saules diametrs, polārais un ekvatoriālais sarūk.”

Tagad es zinu, ka saule svārstās. Tā viļņojas un saraujas, un viļņojas un saraujas.

Tā deg, kā mīkstā konfekte. Bet vispār, jūs to varat ieraudzīt grafikā.

Ja tu atgrieztos miljards gadus atpakaļ, tev jāpieņem, ka tas radītu problēmas.

Ja saule būtu lielāka, tā diezgan ātri uzsūktu Merkūriju, Venēru un tad Zemi.

Es nezinu, cik senā pagātnē tev būtu jāatgriežas un es domāju, ka kristieši būtu tik gudri,

lai nesauktu kādus ciparus. Nesakiet, pirms 18.6 miljoniem gadu,

šis vai tas būtu noticis. Jo tas, kas notiek – ateisti strīdas par cipariem,

un pazaudē visu domu. Viņi pazaudē konceptu. Fakts ir tāds, ka tā deg.

Tā mēdza būt lielāka. Šis rada problēmas viņu teorijai.

Lielāka problēma par saules izmēru, ir tās masa.

Gravitācija ir tieši proporcionāla tam, cik smags ir objekts, t.i., objekta masai.

Ja saule būtu smagāka, gravitācija būtu spēcīgāka.

Un tad tā sāktu iesūkt planētas, izvelkot tās ārpus to orbītām.

Tātad jā, saule saraujas, un es domāju, tas rada problēmas tiem, kuri vēlas ticēt

ka Visums ir miljards gadus vecs. Es nesauktu nekādus ciparus,

bet tas noteikti kaut kur radītu problēmas.

Denijs Folkners (Danny Faulkner) ir astronoms Dienvidkarolīnas universitātē.

Viņš ir labs draugs, viņš ieradās šeit, kad es diskutēju ar Hjūsu Rosu, lai to ierakstītu.

Viņa mājas lapā ir lielisks raksts. Diezgan garš, bet

Danny Faulkner raksts „Jauns blāvas Saules paradokss un Saules sistēmas vecums” ir ļoti interesants.

„Jo saule, ja atgriežaties laikā, būtu blāvāka, kas rada problēmu.

Kā augi būtu izdzīvojuši ar mainīgo saules gaismu?

Evolucionisti apgalvo, ka dzīve uz Zemes parādījās pirms apmēram 3.8 miljards gadiem.

Salīdzinot ar to brīdi, pašlaik Saulei vajadzēja būt spožākai par 25%.

Ja Saule tagad ir par 25% spožāka nekā tad, kā augi varēja attīstīties?”

Viņš iet cauri dažiem labiem pamatotiem punktiem.  „Jauns blāvas Saules paradokss”

ir problēma tiem, kas tic evolūcijai.

Loģisks secinājums pie kā viņš nonāca ir tas, ka tā nav miljards gadus veca.

Protams, citi astronauti saka, ka tas nav iespējams. Protams, ka tā ir miljards gadus veca.

Protams, ka tā ir. Viņiem nepatīk tā ideja. Kas ir ar oglekļa datēšanu? Man to jautā visu laiku.

Džonatans iztērēja 70.00 dolārus, lai dabūtu šo grāmatu un ir izdota jauna un tā maksā 80.00 dolārus?

80.00 $. „Radioizotopi un Zemes vecums.”

(No ICR, Institute for Creation Research (Radīšanas Pētniecības Institūts): http://www.icr.org) projekts RATE.

Es, protams, neesmu eksperts oglekļa datēšanā. Bet es domāju, ka varu paskaidrot lietas.

Es esmu skolotājs. Es varu to paskaidrot tik labi, cik vien varu. Tas ir tas, kas skolotājam ir jādara.

Paņem ko sarežģītu un paskaidro to tā, lai vidusmēra cilvēks to var saprast.

Kopš es mācīju ceturtajai klasei, man tas ir jāsaprot vispirms pašam, lai varu paskaidrot.

Ļaujiet paskaidrot, kā oglekļa datēšanai būtu jāstrādā.

Un tad pastāstīšu nopietnu problēmu, kas ar to saistīta.

Oglekļa datēšana nebija izgudrota līdz 1949.gadam, pēdējos 60-70 gadus.

Kopš 1830.gada, kad bērniem sāka stāstīt, ka zeme ir miljardiem gadus veca,

viņi nepaskaidroja, ka tas ir dēļ oglekļa datēšanas. Viņi nekad nedomāja par oglekļa datēšanu.

Par to nekad nebija nekas dzirdēts. Kāpēc viņi pirms 160 gadiem mācīja, ka zeme ir miljardiem gadus veca?

Jo viņiem vajadzēja miljardiem gadu, lai viņu teorijas izskatītos labi. Lūk, tāpēc.

Es domāju, ja es jums teiktu, ka noskūpstot vardi, tā pārvērtīsies par princi, jūs teiktu, ka tā ir pasaka.

Bet, ja es teiktu: „Bērni, varde var pārvērsties par princi, ja pagaidīsiet miljards gadu.”

Nu tas kļūst ticami. Nē, tā joprojām ir pasaka. Tā ir stulba doma.

Bet ģeoloģiskā tabula ir tā, no kurienes tas viss ir sācies. Mēs apskatījām to, Seminārā Nr. 4,

un nedaudz vairāk Seminārā Nr. 6 par ģeoloģisko tabulu.

Zeme tika sadalīta slāņos: Kainozoja,  Mezozoja, Paleozoja utt.

Katram slānim tika piešķirts nosaukums, vecums un  fosiliju indekss.

Mēs to apskatījām seminārā nr.4. Tad viņi teica:

„Tagad mums jāpierāda, ka šie slāņi ir seni.”

Tā viņi izvēlējās skaitļus no skaidrām debesīm un jebkurai datēšanas metodei, kas šo ciparu dod,

piemēram, oglekļa datēšanai vai jebkurai citai metodei būtu jāatbilst ģeoloģiskai tabulai, vai arī tā tiek noraidīta.

Tikai tāpēc, ka ģeoloģiskā tabula tiek mācīta jau 180 gadus, protams, tā tiek pieņemta kā patiesa.

Nē, tikai tāpēc, ka tā tiek mācīta 180 gadus, nepadara to par patiesu.

Bet tā ir zinātnieku loģika.

„Mēs zinām, ka ģeoloģiskā tabula ir ieviesta,  tādēļ jebkuriem datiem, ko iegūstam ar oglekļa datēšanu, , ir jāsakrīt ar to. ”

Ja tā nesakrīt, metam to ārā. Un mēs turpināsim pārbaudīt līdz sakritīs.

Viņiem ir jāpārbauda paraugs 5 vai 6 reizes līdz viņi iegūst ciparu, kādu vēlas.

Tad kā jūs varat zināt, ka kāds no tiem ir pareizs, ja katru reizi iegūst citu ciparu?

Kā jūs varat zināt, ka kāds no tiem ir pareizs?

„Radiometriskā datēšanas metode nebūtu izpildāma, ja vispirms nebūtu izveidota ģeoloģiskā tabula.”

Kopš Viljama Smita (William Smith)  laikiem no 19.gadsimta sākuma

fosilijas ir bijušas un joprojām ir vislabākā un visprecīzākā datēšanas

metode un korelācija ar iezi, kurā tās atrodas.”

„Nemaz nerunājot par „mūsdienīgiem” piemēriem, kas patiešām ir arheoloģija, es nevaru iedomāties nevienu

radioaktīvās sabrukšanas gadījumu, ko lieto, lai fosilijām noteiktu vecumu.”

Viņi nenosaka vecumu ar oglekļa datēšanas metodi. Viņi nosaka to vecumu pēc ģeoloģiskās atrašanas vietas. Tā tas tiek darīts.

Lūk, kā tas notiek. Zemes atmosfēra ir apmēram 160 km bieza.

Kosmosa kuģim, lai tam netraucētu berze, ir jāizlido 160 km cauri gaisa slānim.

Taisni uz augšu, 160km nemaz nav ļoti tālu.

160km ir pusceļš no šejienes līdz Tallahassee.

Taču, ja jūs aplūkojat atmosfēru, tai ir ļoti atšķirīgi slāņi, kas savā ziņā ir ļoti interesanti.

Tai  11-12km augstumā ir siltuma izlietne, kur kļūst ļoti, ļoti auksts.

Tur ir apmēram -60 līdz -75 grādu aukstums (pēc Celsija skalas).

Bet zemes atmosfēras sastāvā visvairāk ir slāpeklis: 78% slāpeklis, 21% skābeklis un

mazliet CO2 augiem elpošanai. Augi ieelpo ogļskābo gāzi,

un mazliet radioaktīvo oglekli-14 – 0.0000765%.

Šis radioaktīvais ogleklis-14 atšķiras no parasta oglekļa.

Tas veidojas radiācijai ietriecoties atmosfērā. Saules gaisma ietriecas atmosfērā,

apmet slāpekli otrādi, un pēc tam pārveido to par oglekli-14.

Tas viss sākas  Saules stariem ietriecoties atmosfērā, lai šeit nodrošinātu procesu.

Katru gadu tiek saražots apmēram 9.5kg oglekļa-14, un tas tiek izplatīts pa visu pasauli.

Ja es teiktu, ka te ir 9.5kg zelta, taču tas ir izdalīts vienādās daļās

pa visu pasauli, tad varat par to vairs nedomāt, jo jūs to pat neieraudzīsiet.

Jūs to neatradīsiet. Ļoti niecīgi apjomi. Ja aplūkojat ķīmisko elementu tabulu,

ogleklis un slāpeklis atrodas blakus viens otram. Slāpeklim atoma masa ir 14.

Ogleklim atoma masa ir 12. Taču, ja saules gaisma apgriež slāpekli otrādi,

tad dažas lietas tiek noārdītas no tā un tas var kļūt par oglekli 14.

Tātad tas joprojām sver tikpat, cik slāpeklis, taču nu uzskatāms par oglekli.

To sauc par radioaktīvu, kas nenozīmē, kas tas klausās radio.

Tas nav stabils un sabruks pa daļām.

Tas ir līdzīgi kā – ja trīs puiši tiekas ar vienu un to pašu meiteni, šīs attiecības nebūs ilgstošas. Kaut kas noies greizi.

Ogleklis 14 ir nestabils. Tam nepatīk būt par oglekli 14.

Tas vēlas no šīs situācijas izkļūt, tādēļ tas sadalās sabrūkot.

Apmēram puse sabruks pēc vidējā statistiskā, apmēram puse no tā sabruks

reizi 5700 gados. Tas notiek tīri pēc nejaušības principa, izlases kārtībā. Jums ir molekulu kaudze.

Jūs nekad nevarat zināt, kas nobruks. Taču statistika mums saka, ka apmēram puse no tiem

sabruks reizi 5700 gados. Ļoti aptuveni. kamēr tas ir ogleklis 14, tas peld pa atmosfēru.

Līdzīgi kā cits ogleklis, tas pieslēdzas skābeklim (kā to ogleklis bieži dara) un kļūst par ogļskābo gāzi.

Tie saāķējas kopā un laimīgi peld pa atmosfēru. Augi ieelpo CO2.

Dzīvnieki atnāk līdz augam un apēd to. Tātad šis ir vienīgais veids, kā Ogleklis-14 iekļūst dzīvajā radībā.

Tas veidojas saulei ietriecoties atmosfērā, augi to ieelpo un dzīvnieki apēd augus.

Iespējams, ka jūsu dzīves laikā, esat kādreiz ēduši augus vai esat apēduši dzīvniekus, kas ir ēduši augus.

Cik daudzi no jums to kādreiz ir darījuši? Piemēram, šodien – pusdienās.

Visu, ko apēdam, nāk no viena no šiem avotiem – augiem vai dzīvniekiem,

kas ir ēduši augus. Augi absorbē CO2. Daži no tā ir radioaktīvi.

Tātad, ja atmosfēras sastāvā ir 0.0000765%, tad tiek pieņemts, ka arī augos ir 0.0000765%.

Iespējams, pamatots pieņēmums un es neiebilstu.

Taču es vēlos izcelt, ka šis ir viens no daudzajiem pieņēmumiem,

kas var novest pie tādām muļķībām kā oglekļa datēšanas metode.

Iespējams, ka jūsos ir 0.0000765% oglekļa, jo esat ēduši augus

vai esat ēduši dzīvniekus, kas ir ēduši šos augus.

Iespējams, dabā viss ir balansā.  Kad augs vai dzīvnieks mirst, tas vairs neuzņem C14.

Tas pārstāj elpot. Tad nu tagad viss, kas tam bija – sabruks. Tas jau bruka, kamēr bija dzīvs.

Taču tagad nav ar ko to aizvietot. Tādēļ viņi salīdzina C14 daudzumu

fosilijā ar daudzumu atmosfērā šodien un tad saka:

„Oho, šai fosilijai ir tikai puse no atmosfēras apjoma, tādēļ tas ir bijis miris vienu pusi dzīves.”

5700 gadi, jo tas turpina sabrukt pēc nāves, taču to nevar aizstāt.

Tātad, kamēr tas ir dzīvs, tajā būtu jābūt 0.0000765%.

Ja tajā būtu tikai 0.00003825%, tas ir bijis beigts vienu pusdzīvi.

Vai divas pusdzīves vai trīs pusdzīves utt.  Saskaņā ar teoriju 0 nekad netiek sasniegta.

Taču ņemot vērā praktiskos apsvērumus, tu nevari izmērīt pēc noteikta apjoma.

Tev beigsies iespēju izmērīt.

Tas sākas no 1/2 līdz 1/4 , līdz 1/8, līdz 1/16, līdz… nepietiekami lai izmērītu.

Radīšanas Izpētes institūts (Institute for Creation Research) izdeva ļoti labu rakstu par šo tēmu.

Viņi ir tie, kas veica aprēķina projektu. http://www.icr.org. Viņi teica:

„Ar viņu īso 5700 gadu ilgo pusdzīvi, nebūtu vairs neviena oglekļa 14 atoma nevienā ogleklī, kas vecāks par

250 000 gadiem. Turklāt, tas pierādīja, ka ir neiespējami atrast jebkādu dabisku oglekļa avotu, kas būtu zemāk par

Pleistocēna (Ledus laikmeta) slāni, kura sastāvā nav vērā ņemams Oglekļa-14 apjoms,

pat ja šāds slānis tiek uzskatīts par miljoniem vai miljardiem gadu vecu.

Vispāratzītas oglekļa-14 laboratorijas apzinājās šo anomāliju

sākot no 20.gadsimta 80.gadu sākuma, ir centušās to novērst un nav spējušas to paskaidrot.

Nesen pasaulē labākā šāda veida laboratorija, kura divu desmitgažu laikā ir iemācījusies

veikt detalizētus C-14 mērījumus nepiesārņojot paraugus no ārienes,

un kura veica pētījumu radīšanas pētnieku uzdevumā, apstiprināja šādus novērojumus ogļu paraugiem

un pat ducim dimantu.” Padomājiet, ko tas nozīmē.

Mācību grāmatas teiks jums, ka ogles veidojās pirms 250 miljoniem gadu Carboniferous ērā.

Taču, kad viņi pārbauda ogles, tajās joprojām ir ogleklis 14. Kā tas ir iespējams?

Ja visi oglekļa 14 atomi būtu izzuduši, piemēram, pirms 40 vai 50 tūkstošiem gadu,

tad kādēļ oglēs joprojām būtu atrodams ogleklis 14?

Man ir ideja, varbūt tās nav ceturtdaļmiljonu gadu vecas? Bet šī atbilde viņiem ļoti nepatīk.

Viņi turpinās meklējumus līdz viņi atradīs citu atbildi. Viņiem šāda atbilde noteikti nepatiks.

Un dimantos, kuri pēc viņu teiktā veidojās pirms miljoniem un miljoniem gadu,

joprojām ir ogleklis 14 un to arī nav iespējams šiem dimantiem pievienot.

Proti, tā ir viscietākā viela, kas mums ir. Tad kā var dabūt oglekli 14 dimantos?

Un kad dimanti veidojās? Es īsti nezinu, kad veidojās dimanti.

Es zinu, ka Supermens izveido tos dažās minūtēs. Nu – paņem ogles gabalu,

saspiež to, lai iedotu to savai draudzenei Luisai Leinai. Tikai pēdējo 20 gadu laikā zinātnieki ir iemācījušies

kā laboratorijās izgatavot dimantus, kas ir pilnīgi neatšķirami no dabiskajiem dimantiem.

Viņi lieto ļoti lielu spiedienu. Gadiem ilgi tiek izgatavoti mākslīgiem dimanti,

taču nav radīts neviens, kas izmēros ir ļoti liels. Tikai 2005.gadā

viņi ir spējuši sintētiskā procesa gaitā izveidot lielus dimantus.

Tikai nesen viņi sāka to reklamēt. Ņem savu mirušo mājdzīvnieku, sadedzini ķermeni, kremē to līdz ogleklim

un tad sapresē to līdz dimantam. Tu vari valkāt savu suni visu savu dzīvi.

Mēs par šo tēmu vakar radio runājām.

Lai nu kā, šis čalis saka, ka pat šiem dimantiem ir ogleklis 14.

Viņš saka, ka tie „nav piesārņojami. Tie ir ļoti pārliecinoši pierādījumi,

ka zeme ir tikai tūkstošiem, nevis miljardiem gadu veca.”

Mērījumu projekta grāmatu (no ICR) ir grūti lasīt, tā ir  smagi lasāma.

Jonatān (Jonathon), tu esi šausmīgi gudrs. Cik tālu tu tiki lasot viņa grāmatu?

Apmēram līdz pusei un tas prasīja gandrīz gadu? Jā, tā ir grūti lasāma.

Ja vēlies vienkāršotu variantu, neiedziļinies padziļinātājā versijā,

šī grāmata ir ekselenta, to sauc „Tūkstoši, nevis miljardi” (Thousands, NotBillions”), autors Donald B. DeYoung

Tā saprotamā valodā tā kā apkopo viņu teikto –

dažādi veidi, lai pierādītu, ka zeme nav miljardiem gadu veca.

Taču oglekļa datēšanas metodes ir jāizceļ.

Viņi teiks: „Nu, mēs zinām, ka ogleklis sabrūk ar noteiktu ātrumu

un mēs zinām, ja tas ir tikai puse no mums zināmā, tas ir tā vecums.”

Ir daži pieņēmumi, kas visu sabojā.

Es jums parādīšu, kā tas strādā. Ja es saku: „Mēs piepildīsim mucu ar ūdeni,”

un iedošu kādam rokās šļūteni. Un teikšu: „Piepildi to ar ūdeni.”

Tas, ko jūs nezināt, ir, ka esmu izdūris mucā caurumus.

Kamēr jūs piepildāt mucu ar ūdeni, ūdens tek laukā. Tas ir līdzīgi kā ar čeka grāmatiņu.

Tu turpināsi tajā liet iekšā, taču ūdens turpinās pa caurumiem tecēt laukā.

Zemes atmosfēra ir tāda kā šī muca.

Tā vienmēr iegūst pilnīgi jaunu oglekli-14. 9.5kg katru gadu

tiek pievienoti un tas „iztek” sabrūkot.

Tādēļ jautājums būtu, cik ilgam laikam būtu jāpaiet, lai tiktu sasniegts līdzsvara punkts?

Mucai patiesībā tu vari veikt matemātisku aprēķinu,

ja es pildu noteiktu apjomu minūtē un noteikts apjoms minūtē iztek,

kad tas sasniegs līdzsvara punktu. Mazliet matemātikas.

Taču ar atmosfēru ir tā, ka viņi jautāja: „kad atmosfēra sasniegs līdzsvara punktu?”

Pētnieki, kuri pirmie ieviesa oglekļa datēšanas metodi 20.gadsimta 40.gados, sprieda par

Zemes atmosfēras līdzsvara punkta sasniegšanu. Viņi veica vairākus pētījumus un teica:

Ja mēs ņemtu pilnīgi jaunu planētu Zeme, radītu no pilnīgas nulles un palaistu ap Sauli,

cik ilgs laiks būtu nepieciešams, lai sasniegtu līdzsvara punktu atmosfērā,

kur rašanās ātrums un sabrukšanas ātrums būtu vienāds?”

Un viņi noteica, ka tas prasītu apmēram 30000 gadu, lai sasniegtu līdzsvara punktu.

Man īsti nav skaidrs, kā viņi to izdomāja. Jūs varat iepazīties ar kādu no šādiem zinātniekiem un mēģināt izprast.

Taču viņi, pēc manām – pilnīgi objektīvām – domām, izdarīja divas kļūdas,

Viņi teica: „Pirmkārt, mēs zinām, ka Zeme ir miljoniem gadu veca.” Šī ir pirmā kļūda.

„Otrkārt, mēs līdzsvara punktu varam neņemt vērā, jo mēs šo punktu būtu šķērsojuši

pirms 30000 gadu.” Vai jūs zināt, viņi atklāja, ka Zeme joprojām nav sasniegusi līdzsvara punktu.

„Radioaktīvais ogleklis joprojām veidojas par 28-37% ātrāk, nekā sairst.”

Padomājiet par to, ja radioaktīvais ogleklis veidojas ātrāk nekā sairst,

tas nozīmē, ka Zeme ir jaunāka par 30000 gadu, tas pirmkārt;

un otrkārt – tu nevari nekam ar oglekļa datēšanas metodi noteikt vecumu, jo tev būtu jāzina,

kad tas dzīvoja, lai tu varētu izrēķināt, kad tas dzīvoja.

Tev ir jāzina, kad tas dzīvoja, lai zinātu, cik tajā brīdī daudz oglekli-14 tas elpoja

Tas nestrādā. Ir tāda mājas lapa http://www.arky.org, kurā ir vairāk informācijas,

izskaidrojot, ka Zeme nav sasniegusi līdzsvara punktu. Rakstu autors Ron Cooper.

Šī ir kalibrēšanas līkne. Ja dzīvnieks joprojām ir dzīvs, 16 klikšķiem būtu jābūt

Geigera skaitītājā par minūti uz gramu. Ja iegūstat tikai astoņus,

sakāt, ka tas ir bijis vienas pusdzīves laikā, ja četri klikšķi, tad divas pusdzīves.

To sauc par kalibrēšanas līkni. Teorijā izklausās tā, it kā tam būtu jādarbojas.

Taču tur ir daži patiešām acīmredzami pieņēmumi. Es nesaprotu, kā viņi to nespēj ieraudzīt.

Pieņemsim, ka tu ienāc telpā un es saku: „Uz galda atrodas degoša svece.

Es vēlos, lai tu man pasaki, kad tā tika iedegta.” Tu ievēro, ka svece ir 18 centimetrus gara.

Tu teiksi: „Nu, tas man neko nepalīdz.”

Mums ir jānoskaidro, cik ātri šī svece sarūk degot. Mēs svecei uz kādu brīdi veicam kādus mērījumus.

Paņemam olimpisko spēļu hronometru, ar kuru varam iegūt gandrīz vai 40 miljardo daļu no sekundes.

Mēs visi vienojamies, ka svece izdeg ar ātrumu 2.54 centimetri stundā.

Mums ir divi fakti: svece ir 18 centimetrus gara.

Tā izdeg ar ātrumu 2.54 centimetri stundā. Kad tā tik iedegta? Neviens to nevar izdomāt,

ja vien netiek izteikti kādi pieņēmumi. Pieņēmums numur viens – cik gara bija svece?

Pieņēmums numur divi – vai tā dega visu laiku ar vienādu ātrumu?

Neviens no šiem abiem pieņēmumiem nav kas tāds, ko var zināt. Ja tu smiltīs atrodi fosiliju,

var izmērīt oglekļa daudzumu, un sabrukšanas ātrumu var izmērīt.

par šiem abiem mēs nemaz nestrīdamies. Cik daudz oglekļa bija tajā, kad tas dzīvoja? Es nezinu.

Vai tas sabruka ar vienādu ātrumu? Es nezinu.

Vai tas ir ticis piesārņots, kamēr tas atradās smiltīs šo miljonus gadu?

Nav iespējams šīs lietas zināt. Ja zemei bija ūdens kupols

virs atmosfēras, vai arī ledus kupols (par to mēs vairāk stāstam otrajā seminārā),

tas bloķētu pieeju lielam daudzumam Saules radiācijas,

kas ievērojamos apjomos novērstu pat oglekļa-14 veidošanos.

Tādēļ dzīvnieki, kas dzīvoja pirms plūdiem, varēja dzīvot pasaulē,

kurā sākotnējais oglekļa-14 apjoms ir mazāks, varbūt pat nebija vispār, taču noteikti mazāk.

ja mēs izrokam fosiliju, kas ir bijusi aprakta 4400 gadus,

teiksim, ka skaitīt tas sāk ar četriem klikšķiem, turpretim šodien mēs sākam ar 16.

Mēs izrokam to 4400 gadus pēc plūdiem un sakām:

„Oho, šeit ir mamuts, kas ir aprakts, un tam ir noteikts vecums ar oglekļa datēšanas metodi.”

Nu, mēs pieņemam, ka tas sāka ar 16. Kad mēs to pārbaudām, iegūstam divus.

Mēs domājam, ka tas ir nogulējis četras pusdzīves, lai gan faktiski tas ir gulējis tur vienu pusdzīvi.

Tādēļ tas arī nedarbojas. Kad 1949.gadā pirmo reizi tika ieviesta oglekļa datēšanas metode,

William Libby veica kādas pārbaudes un teica:

„mamuta apakšstilbs bija 15000 gadus vecs, taču tā āda – 21000 gadus veca.”

Kā gan divas ķermeņa daļas vienam un tam pašam dzīvniekam vecuma ziņā var atšķirties?

Visai skaidrs, ka viens no šiem numuriem ir nepareizs.

Tad kā tu vari zināt, kurš no tiem ir pareizais?

Un ja viens no tiem ir pareizs, kā var zināt, kurš tas ir?

Es neredzu, kā to varētu pateikt. Nu, paskatīsimies, vai kļūs vēl labāk.

Četrpadsmit gadus vēlāk tika testēta dzīva gliemene un tā bija 2300 gadus veca.

Tā vēl bija dzīva. 1970.gadā Nobela Simpozijā:

„Ja C-14 datēšana atbalsta mūsu teorijas, mēs to ieliekam pamattekstā.

Ja tā nav gluži pretrunā, mēs to ieliekam zemteksta piezīmēs.

Un ja nu galīgi tā neatbilst, mēs to izmetam kā nederīgu.”

Jūs domājat, ka viņi var tā paņemt jebkādus ciparus, kurus vēlas? Tieši tā.

Ja skaitlis neatbilst viņu gaidītajam, viņi to izmet.

1971.gadā tikko nogalināts ronis bija 1300 gadus vecs, kad viņi ar šo datēšanas metodi noteica tam vecumu.

„Radioaktīvā oglekļa datēšanas metodes problēmas ir nenoliedzami dziļas un nopietnas.

Par spīti tehnoloģiju attīstībai un labākai izpratnei 35 gadu garumā,

pamatpieņēmumiem ir mests spēcīgs izaicinājums

un arī brīdinājumi ir izskanējuši, ka radioaktīvās oglekļa datēšanas metode drīz var piedzīvot krīzi.

Metodes turpmākais pielietojums ir atkarīgs no ‘izlabot to pa ceļam’ (‘fix-it-as-we-go’) piegājiena

pieļaujot piesārņojumu šeit, frakcionēšanu tur un kalibrāciju, kur vien iespējams.

Tam tad nebūtu jābūt pārsteigumam, ka pilnībā puse no datiem tiek noraidīti.”

Vai sapratāt? No tām vairāk nekā tūkstošiem reižu, kad viņi ir veikuši oglekļa datēšanu,

puse no visiem pētījuma rezultātiem ir izmetami laukā. Kā viņi zina, kurš ir nepareizs?

Un arī – kā tu zināsi, ka tie citi ir pareizi?

Ja puse no taviem pārbaužu rezultātiem ir izmetami laukā, tad kādam vajadzētu par to nopietni aizdomāties:

„Paga, tas ir stulbi. Ko mēs darām? Mēs izniekojam savu laiku.”

Raksts turpinās: „Brīnums, noteikti ir, ka atlikusī puse ir tikuši pieņemti.”

„Neskatoties uz to, cik tas ir ‘noderīgi’, radioaktīvā oglekļa metode joprojām nav spējīga

iegūt precīzus un uzticamus rezultātus. Ļoti lielas neatbilstības.

Hronoloģija ir nevienmērīga, relatīva un apstiprinātie vecumi patiesībā ir izvēlētie vecumi.

Šī visa svētītā lieta ir nekas cits kā 13.gadsimta alķīmija.” Es piekrītu.

To rakstīja 1981.gadā. Man visi šie raksti ir sakārtoti hronoloģiskā secībā. Nekad nekļūst labāk.

1984.gadā dzīva gliemežu vecums tiek datēts ar 27000 gadu.

1992.gads – atrada divus vienu pie otra blakus esošus mamutus. Viņi veica šo datēšanu. Vienam ir 22000 gadu.

Otrs ir 16000 gadus vecs. Kurš no tiem ir pareizais? Vai arī abi ir nepareizi?

Vai arī abi ir pareizi? Nav iespējams noteikt.

1996.gadā Carl Swisher Berklija Universitātē lietoja vismodernākās tehnoloģijas,

lai datētu cilvēka fosilijas. Pagājušajā pavasarī viņš pārvērtēja Homo erectus galvaskausus,

ko trīsdesmitajos gados atrada Javā. Viņš pārbaudīja šajos galvaskausos esošos nogulšņus.

Tika uzskatīts, ka šī suga izmira pirms 250 000 gadiem.

Kaut gan Sisher lietoja divas atšķirīgas datēšanas metodes, viņš sev par pārsteigumu turpināja atklāt to pašu:

kauli bija maksimums 53000 gadus veci un, iespējams, ne vairāk kā 27000.

Es šeit vēlos izcelt divas lietas. Viņš kā savu atbildi meklēja 250 000 gadus.

Taču viņš turpināja iegūt no 57 līdz 27 tūkstošiem, kas ir viena piektā daļa no vēlamā.

Vienalga viņš joprojām iegūst 96% kļūdu. Pareizi ir 27000 vai 53000? Tā nav precīza zinātne!

Tātad, kad viņi publicē rakstu avīzē sakot: „Mēs atradām dinozaura kaulu

vai mamuta kaulu, un tā vecums ir 17 221 gads, 6 mēneši un trīs dienas,”

tu vari atbildēt: „Kā tad! Viņi nezina. Viņi uztaisa tā, kā vajag.”

Profesors Rainers Pročs fon Cītens (Reiner Protsch von Zieten) 2005. gada februārī atkāpās

no profesora amata, jo gadiem ilgi bija melojis par oglekļa datēšanu.

Viņa krāpšanās tika atklāta 2005. gada februārī.

Viņš bija datējis t.s. “Bišofa-Speijera” skeletu kā 21300 gadus vecu,

bet, kad to pārbaudīja Oksfordā, tika noskaidrots, ka tam ir tikai 3300 gadu. Kļūda par 700%.

Profesors Pročs teica, ka ir atradis vecāko vācieti, kas jebkad ieradies Vācijā:

27 400 gadus vecu. To pārbaudīja Oksfordā un noteica, ka tas ir vecs vīrietis, kas miris 1750. gadā.

250 gadus vecs. Profesors gadu desmitiem bija melojis par šīm lietām,

un tā nu beidzot viņš ar kaunu atkāpās. Viņam tas bija jādara.

“Viena mamuta daļa tika datēta kā 29500 gadus veca, un otrai daļai bija 44000.”

Jūs runājat par lēnām dzemdībām. Tā tas varētu būt. Man patīk šis Rand McNally raksts.

“Pēdējos divos gados tika noteikts absolūtais vecums (Ngandong apbedījumi, virs Trinila apbedījumiem),

un tam bija ļoti interesants vecums – 300 000 gadu, plus mīnus 300 000 gadu.”

Nu gan viņi trāpīja kā naglai uz galvas – plus, mīnus 100% kļūda.

Ģeoloģiskā pārskata dienesta ziņojumā 862 (man ir tikai daļa no tā

taču man ir arī viss eksemplārs kaut kur bibliotēkā. Mēs to šeit nevarējām atrast.)

ir pieejami dažādi raksti par oglekļa datēšanu dažādām lietām, ko atrod Aļaskā.

Es jums vēlos kādas lietas parādīt. Viņi veica oglekļa datēšanu paraugam Nr. SI454.

Apskatīja to uz diagrammas un teica, ka bija 17210 gadus vecs, plus/mīnus 500 gadi.

Tad viņi pārbaudīja paraugu Nr. SI455 un teica: „Tas ir 24140 gadus vecs.”

Nu, tu teiksi, ka 17000 vai 24000 izskatās labi, līdz atklāsi,

ka tas ir tas pats paraugs paraugam Nr. 454. To pašu paraugu pārbaudīja atkal. Tad, vai tas ir 17000 vai 24000?

Paraugs Nr. 299 bija jaunāks par 20000 gadu. Tas mazais simbols nozīmē – mazāk kā.

Paraugs Nr. L136 ir vecāks par 28000. Teiksiet: „Nu, tas strādā ļoti labi.”

Šis paraugs ir jaunāks par 20000 un tas paraugs ir vecāks par 28000,

līdz jūs atklājat, ka tas ir tas pats paraugs.

Kā gan paraugs var būt vienlaicīgi jaunāks par 20 un vecāks par 28?

Es ilgu laiku mācīju algebru, un es nedomāju, ka tādu lietu varētu paveikt. Tas nav pārāk labi.

„Dzīvi pingvīni ir datēti kā 8000 gadu veci.”

Materiālam no slāņiem, kuros ir atrasti dinozauru kauli, ar oglekļa datēšanu noteica vecumu 34 000 gadu.”

Es reiz debatēju un profesors kļuva ļoti dusmīgs.

Beigās viņš teica: „Kā gan jūs varat izmantot „Reader’s Digest” kā literatūru?”

Es teicu: „Kungs, es lietoju tikai attēlu no “Reader’s Digest”, kurā ir dinozaura kauls.

Tā nav izmantotā literatūra fakta apliecināšanai. Viņš nomierinājās, un mēs turpinājām debati.

Taču dinozauru vecums tiek datēts ar 70 miljoniem gadu.

Krievu zinātnieks datēja dinozauru kaulus ar ne vairāk kā ar 30 000 gadu vecumu.

Hugh Miller no Columbus, Ohaijo štatā paņēma četrus dinozaura kaulu paraugus un teica:

„Vai jūs veiksiet man oglekļa datēšanu šiem paraugiem?” Viņi izrakstīja rēķinu par kādiem 600 dolāriem, lai ar oglekļa metodi noteiktu kaut kam vecumu.

Viņi veica tiem oglekļa datēšanu un teica, ka tie bija jaunāki par 20000 gadu.

Viņš teica: „O, un, starp citu, tie ir dinozaura kauli.”

Viņi teica: „O, tad tie nav 20000 gadus veci. Mums tad tie ir jātestē no jauna.”

Kādēļ tie nevar būt 20000? „Nu, mēs zinām, ka dinozauri dzīvoja pirms 70 miljoniem gadu,

tātad, ja  tu mums to pateiktu, mēs nekad tiem nebūtu veikuši oglekļa datēšanu.”

Viens mans draugs šeit pirms dažiem gadiem nomira, taču pirms tam viņš veica ļoti daudz arheoloģiskos izrakumus.

Viņš rakās lejā pa šo eju un atrada sadegušu koku slāņus, kuri ir pietiekami labi, lai veiktu oglekļa datēšanu,

jo tajos acīmredzot bija ogleklis. Viņš ielika to plastmasas maisiņā un nomarķēja ar zīmīti „Paraugs A”

no tāda un tāda slāņa, tādā un tādā dziļumā.

Viņš turpināja rakties dziļāk 3 vai 6 metrus, un viņš atkal atrada vēl vienu sadegušu koku slāni.

(Pilsēta bija iznīcināta.) Viņš to nomarķēja ar „Paraugs B”

un aiznesta tos datēšanai. Viņš tiem samaksāja 600 dolārus.

Viņi teica, ka Paraugs A, es piemirsu, bet bija 3000 gadi un Paraugs B bija 4000 gadus vecs.

Viņš gaidīja 6 mēnešus, samainīja marķējumus, aiznesa to atpakaļ uz to pašu laboratoriju

un palūdza viņiem veikt oglekļa datēšanu šiem paraugiem.

Tikai šoreiz paraugs B ir maisiņā ar marķējumu Paraugs A un otrādi.

Viņi iedeva viņam tos pašus datumus, ko viņi pēdējā reizē iedeva Paraugam A un Paraugam B.

Oglekļa datēšana nestrādā. Tā nekad nav strādājusi. Šeit ir dažas lietas pārdomām par oglekļa datēšanu.

Kad veic datēšanu paraugam ar zināmu vecumu – tas nestrādā.

Ja tu datē paraugu ar nezināmu vecumu – ir pieņemts, ka tas strādā. Tā nav zinātne.

Kad lietas noārdās, tās rada hēliju. Hēlija daudzums atmosfērā

ir tikai tik daudz, lai saskaitītu ne vairāk par 2 miljoniem gadu, nevis miljardiem gadu.

Ir tāda grāmata „Mūsdienu datēšanas metožu mitoloģija” (“The Mythology of Modern Dating Methods”), ko ir izdevusi ICR,

ja par šo tēmu vēlaties izlasīt vairāk. Viņi par šo tēmu veic ļoti daudz pārbaužu.

Viņi, iespējams, ir labākie eksperti par šo tēmu radīšanas piekritēju sabiedrībā.

Šis čalis teica: „Ieži datē fosilijas, taču fosilijas datē iežus vēl precīzāk.”

Tas ir smieklīgi un balstīts uz riņķveida spriedumu.

Viņi to ir zinājuši gadsimtiem ilgi. Par to vairāk mēs runājam Seminārā Nr. 4.

Es runāju ar James P. Dawson. Viņš šovakar piezvanīs uz mūsu radio programmu.

James Dawson bija viens no tiem cilvēkiem, kas nodarbojās ar Mēness iežu datēšanu.

Viņi atpirka Mēness iežus, atdeva tos laboratorijās

un jautāja, cik veci ir Mēness ieži? Viņš paņēma vienu iezi (paraugs 10017),

sadalīja to sešās daļas un pārbaudīja to vairākas reizes. Cik vecs tas ir?

Vienam un tam pašam iezim ieguva skaitļus sākot no 2.5 miljardiem līdz 4.6 miljardiem.

Tā ir 100% kļūda. 1999.gadā es ar viņu runāju. Viņš dzīvo Oklahomā un šeit ir viņa tālruņa numurs.

Viņš bija NASA vecākais inženieris un ekspluatācijas vadītājs Mēness un Zemes  Zinātnes nodaļā

Pilotējamo kosmosa kuģu centrā, Hjūstonā, Teksasas štatā.

Viņš strādāja ar Mēness paraugiem, ieskaitot Izcelsmes iezi (Genesis rock).

Viņš man pateica, ka viņi atklāja gadu skaitu sākot ar 10000 līdz par vairākiem miljardiem gadu uz viena un tā paša ieža gabala.

Viņa mājas lapa ir http://www.drjpdawson.com/

Kā gan viens iezis var būt 10000 gadus vecs un tajā pašā laikā vairākus miljardus gadus vecs?

Kaut kas ir nepareizi. Grāmatas „Bones of Contention” (Strīdābols) beigās ir plašāka nodaļa,

ko sauc par „The Dating Game” (datēšanas spēle), kurā tiek atspoguļots, ka viņi vienkārši maina datus pēc nepieciešamības.

Ja rezultāti nesakrīt ar teoriju, vienkārši pārbaudīsim atkal, līdz atbildīs teorijai. Redziet, teorija ir svarīga.

Fakti nav. Evolūcijas teorija, kā jau esmu vairākas reizes teicis, ir rūpīgi aizsargāta valsts reliģija.

Nekas vairāk. Kā ar kālija argona (K-Ar) datēšanas metodi? Vai tā darbojas?

Patiesībā cipari ir lielāki, taču problēma un pieņēmumi ir precīzi tie paši.

Un to, ka šī metode nedarbojas, ir iespējams nodemonstrēt. Kālijs sabrūk ļoti lēni.

Šī diagramma parāda dažādus elementus un attiecīgi to pusdzīves.

Ogleklim pusdzīves garums ir apmēram 5700 gadi, taču kālijam tas prasa 1.3 miljardus gadus,

lai puse no tā izzustu. Tas ļoti lēni sairst.

Starp citu, es vēlētos izcelt, Jūsu Godība,

ka visas datēšanu metodes ir balstītas uz elementa sabrukšanu.

Urāns noārdās līdz svinam. Kālijs noārdās līdz argonam. Tie visi virzās uz leju pa Periodisko tabulu;

nekad uz augšu. Tie visi virzās uz leju. Paturiet to prātā.

„80% no kālija, kas atrodas mazā dzelzs meteorīta paraugā,

ir iespējams noņemt ar destilēta ūdens palīdzību 4.5 stundu laikā.”

Ja ir iespējams izņemt 80% no tā 4.5 stundu laikā, kā gan var uzticēties šādiem datiem,

kas tiks iegūti ar šādu metodi?

Izdevums „Canadian Journal of Earth Science” (Kanādiešu Zemes zinātnes žurnāls) raksta: „Tradicionālajā interpretācijā par Kālija-Argona vecumu

vienojošais viedoklis ir noraidīt vecumu, kas savā būtība ir pārāk liels vai pārāk mazs salīdzinot

ar pārējo grupu vai ar citiem pieejamiem datiem, kā, piemēram, ģeoloģisko laika tabulu.”

Te nu tas ir. Ja tu pārbaudi paraugu un cipars ir pārāk liels vai pārāk mazs,

vai arī nesaskan ar ģeoloģisko tabulu, tas tiek izmests.

Nu, tad kādēļ tiek izniekots laiks un nauda to pārbaudot?

Tāpat jau ir zināms, kādu vecumu ir vēlme dabūt, tad nu arī ieliec, kādu vēlies.

Izvēlies skaitli. Tas ir stulbi. KBS slānis (šis slānis pelnu vai lavas slānis,

pamatā pelni, kas ir saspiesti un pārveidojušies iezī).

Kay Behrensmeyer ir datējis šo paraugu ar kālija-argona metodi (K-Ar).

Tad nu ir šī teorija – kad izvird vulkāns, ieži un citas lietas,

kas izsprāgst laukā, ir ļoti karstas un tajos esošās gāzes ir spējīgas izdalīties no tiem.

Kālijs (K – minerāls) lēnām pārtop par argonu (ar) un argons ir gāze.

Tas tiek izmantots metināšanai – argona metināšana. Argons ir gāze.

Kālijs pārvēršas argonā. Kad iezis tiek izkausēts un izmests no vulkāna, no tā izdalās visa gāze.

Teorija apgalvo – pulkstenis tiek atiestatīts ar brīdi, kad izveidojas jauns slānis.

Tagad tā vecums ir nulle gadi. Kaut gan, kad tas bija zemē,

(nu jūs jau ziniet – 4 miljardus gadu), viss argons, kas uzkrājās

3 vai 4 miljardus gadu, ir pazudis, jo šis iezis bija izkausēts.

Visa gāze ir izdalījusies, tādēļ varam ar argona datēšanu noteikt šai lavai, pelniem vai jebkuram vulkāniskajam materiālam vecumu.

Viņi datēja šo pelnu slāni, ko nosauca Kay Behrensmeyer vārdā,

jo viņš veica tā izpēti. Viņi teica, ka tas ir no 212 līdz 230 miljoniem gadus vecs.

Visi zinātnieki piekrita, ka pelnu slānis ir apmēram 200 miljonus gadus vecs.

Līdz 1972.gadā parādījās Richard Leakey.

Viņš veica izrakumus zem KBS slāņa, un viņš atrada pilnīgi normālu cilvēka galvaskausu.

Ikviens krita panikā un teica: „Kā gan var atrast normālu cilvēka galvaskausu zem 200 miljonus gadu veca ieža,

ja cilvēks pat nesāka veidoties ātrāk nekā pirms 3 miljoniem gadu?

Tas nav iespējams. Un tad viņi sāka meklēt tādas lietas, kā  – vai tā bija apbedījuma vieta,

vai kāds izrakās cauri un apglabāja personu tajā vietā? Vai ir bijusi zemestrīce?

Vai tuvumā nav pārklājuma līnija? Nē.

Viss, ko viņi spēja secināt, bija, ka zem 200 miljonus gadus veca slāņa bija normāls cilvēka galvaskauss.

Tātad, ko tu vari secināt? Kādi pētīja šo un teica:

„Tas pierāda, ka pirms 200 miljoniem gadu šeit ieradās citplanētieši.”

Vai maz pieļaujat domu, ka varbūt šis iezis nav 200 miljonus gadus vecs?

Pēc tam, kad viņi atklāja, ka tā nevar būt intrūzija, apbedījumu vieta vai jebkas cits,

tas ir, tas pilnīgi likumīgi atradās zem šī pelnu slāņa,

viņi paņēma papildus 10 paraugus no KBS slāņa un atkal tos datēja.

Paturiet prātā, viņi jau bija vairākas reizes to datējuši

un visi piekrita, ka tas bija 212 miljonus gadus vecs.

Taču tagad viņi paņēma papildus desmit paraugus un atkal tos pārbaudīja un teica:

„O, nē! Tas ir tikai 0.5 līdz 2.6 miljonus gadus vecs.” Tāds kritiens no 212.

Viņi ļoti samazināja savus ciparus, taču joprojām kļūdas procents ir vairāk nekā 500%,

no 0.5 līdz 2.6. Tā nav precīza zinātne.

1770.gadā tika mācīts, ka zeme bija 70000 gadus veca. 1905.gadā apgalvoja, ka 2 miljardus gadus veca.

Ap 1969.gadu, kad es vēl biju bērns un bija ekspedīcija uz Mēnesi, viņi atveda atpakaļ Mēness iežus

un teica: „O, tie ir 3.5 miljardus gadu veci.” Tas bija oficiālais vecums – 3.5 miljardi.

Starp citu, viņi to datēja ar Kālija-argona (K-Ar) metodi.

Šeit varat redzēt rakstu no avīzes. Šodien skolēniem māca, ka zeme ir 4.6 miljardus gadu veca.

Vai apzināties, ka Zeme noveco ar ātrumu 21 miljons gadi viena gada laikā?

40 gadi minūtē. Ar oglekļa datēšanas metodi vienmēr tiek iegūti mežonīgi dati,

arī ar kālija argona datēšanas metodi. Dati, kas neiekļaujas teorijā, tiek noraidīti.

Vienīgi (iedomātie) „pareizie dati” vienmēr tiek publicēti.

Tad kādēļ izniekot laiku? Tā nav zinātne.

Sākotnējo minerālvielu saturu nav iespējams zināt.

nevar zināt, vai nav  bijis piesārņojums.

Nevar zināt, ka noārdīšanās ātrums vienmēr ir bijis tāds pats.

Tu nevari zināt tādas lietas. Es jums parādīšu dažus kālija-argona datēšanas problēmu piemērus.

Bazalts no Etnas kalna Sicīlijā (starp citu, esmu uzkāpis Etnā, kad viesojos

Sicīlijā). Viņi zināja, ka tas izvirda 122.gadā pirms Kristus. Bija rakstītas liecības.

Viņi veica kālija argona datēšanu un teica, ka tas ir 250 000 gadus vecs.

Piedodiet man, bet vai tam nevajadzētu būt 2000. Tad viņi pārbaudīja lavu no havajiešu vulkāna.

Viņi zināja, ka tas izvirda 1801.gadā. Cilvēki vēroja šo izvirdumu.

Tā ir lava, kas apklāja mūsu ciematu. Tai tika piešķirts vecums 1.6 miljoni gadu.

Tas notika 1968.gadā. paskatīsimies, vai kļūs labāk.

Kad pārbaudīja bazaltu no vulkāna Havajās, kas izvirda 1959,

ieguva vecumu 8 ar pusi miljoni gadu.

Cita Etnas kalna vulkāna izvirdums 1964.gadā tika datēts ar 700000 gadiem.

1972.gada izvirdums – 350 000 gadi. Tas izvirda, manuprāt, 2002.gadā un es tur arī biju.

Sainthelena kalna lava arī tika pārbaudīta. (Mana māsa dzīvo apmēram 100km no turienes, netālu no Sietlas).

Viņi pārbaudīja pilnīgi jaunu lavu, kas tecēja no vulkāna. Vienkārši pagrāba paraugu.

Viņi pārbaudīja to piecos dažādos veidos un ieguva piecus dažādus skaitļus – sākot no

350 000 līdz 2.8 miljoniem gadu. Ievērojiet, ka visi pieci cipari bija atšķirīgi; tas pirmkārt.

Visi pieci cipari ir nepareizi; tas otrkārt. Tie visi ir nepareizi. Tas nestrādā.

Tad nu atkal, kad tiek pārbaudīts paraugs ar zināmu vecumu – tas nedarbojas.

Kad tu pārbaudi paraugu ar nezināmu vecumu – tiek pieņemts, ka tas darbojas.

Tas vienkārši nedarbojas. Man ir apnicis, ka viņi tērē mūsu nodokļu maksātāju naudu, lai to sauktu par zinātni.

Tā nav zinātne. Tā ir tīra iztēle. Ir vēl ļoti daudz piemēru, ko varat atrast

grāmatā “The Evolution Cruncher” (Evolūcijas ielauzējs).

Vai arī grāmata „Radioisotopes and the Age of the Earth” (Radioizotopi un Zemes vecums),

kā arī ir ļoti daudz labas informācijas Dr. Walt Brown grāmatā „In the Beginning” (Iesākumā)

Viņš ir filozofijas doktors fizikā, gadiem ilgi profesors gaisa spēku akadēmijā, kas atrodas Kolorado.

Tajā grāmatā ir lieliska informācija. Mums ir atšķirīgi viedokļi dažos maznozīmīgos jautājumos.

Protams, ka man viedokļi vairāk vai mazāk atšķiras no ikviena.

Vienīgais, kuram ir pilnīga taisnība, protams, esmu es. Taču mēs centīsimies viņus konvertēt.

Ja dinozauri noslīka plūdos, vai mēs esam atraduši svaigus (nepārakmeņojušos) dinozauru kaulus?

Vai arī – ja tie ir pārakmeņojušies, tas ir prasījis vairākus miljonus gadu, vai tad ne?

Pirmkārt, tas neprasa miljoniem gadu, lai lietas pārakmeņotos. To mēs apskatījām 6. Seminārā.

Bet jā, daži svaigi dinozauru kauli ir atrasti.

Tagad ir lieliska grāmata, kuras nosaukums ir:  „Lielais Aļaskas Dinozauru Piedzīvojums” ( “The Great Alaska Dinosaur Adventure.”)

Tā ir par 4 vīriešiem, kuri uzgāja augšup uz ziemeļu Aļasku Coleville upes krastos,

ziemeļu Aļaskas nogāzē atrada sasalušu nepārakmeņojušos dinozauru kaulus. Es runāju ar Les Zerbe,

savu draugu, kurš ir bijis misionārs Aļaskā jau daudzus gadus

Es tur biju kopā ar viņu tikai pirms pāris mēnešiem.

Viņš teica: “Viņš bija tur, un viņš varēja vadīt savu lidmašīnu tieši  līdz vietai, nosēsties tur

un izrakt kādus svaigus sasalušus dinozauru kaulus, ja mēs vēlētos.”

Bet jā, tie ir atrasti. Žurnālā “Zinātne” 1993. gada decembra izdevumā

ir atrodams ziņojums par brīnumainu jauna pīļknābja dinozaura kaulu saglabāšanos,

kas ir atrasti Montanā. Zem mikroskopa bija redzams, ka kaulu struktūra bija

saglabājusies līdz tādai pakāpei, ka šūnu īpašības varēja salīdzināt ar vistas kaula šūnām.”

Visi, kuri māca to, ka dinozauri izmira daudzus miljonus gadu atpakaļ, nav izstudējuši patiesus pierādījumus.

Ziemeļrietumu Aļaskā ģeologi 1961. gadā atrada dinozauru kaulu  slāni, kur kauli nebija

pārakmeņojušies.” Tas, iespējams, ir tas pats slānis, uz kuru dodas Les Zerbe.

Viņš man piedāvāja uz turieni doties pēdējā reizē, kad es viņu apciemoju, bet laika apstākļi to neļāva.

Mēs lidosim turp un redzēsim to. Es tur došos nākamreiz, kad došos uz to Aļasku.

Prudhoe līcī, Aļaskā, kas ir ceļš uz ziemeļu nogāzi pie Barrow, Aļaskā

viņi atrada sasalušus nepārakmeņojušos dinozauru kaulus, kas ir

“tik gaišs kā balsa koks un izskatās tik svaigi kā vakardienas suņa kauli.”

“To struktūra bija poraina un fosilijas nebija mineralizētas.” Nebija pārakmeņojušās.

Jauns kanādiešu eskimoss 1987. gadā uz Bylot salas Ziemeļ Kanādā

atrada daļu no pīļknābja dinozaura apakšējā žokļa. Tas bija svaigā stāvoklī.

Joe Taylor, mūsu draugs no Crosbyton, Teksasas (viņa mājas lapa ir http://www.mtblanco.com)

ir izracis dinozaurus, kas nav pārakmeņojušies. Viņš ir izracis dinozaurus visā pasaulē.

2005. gada vasarā viņi atrada svaigus dinozaura audus T-Rex kājas kaulā,

un dinozaura audi bija vēl mīksti. Tagad tādi zinātnieki

kā John Horner no Montanas cenšas noskaidrot to, kā tie varēja saglabāties mīksti 70 miljonus gadu?

Doma par to, ka varbūt tie nemaz nav 70 miljonus gadu veci, nekad neienāks viņu prātā.

Viņi tam jau ir nodevušies un teikt, ka varbūt tie ir tikai 6000 gadus veci

vai 4400 veci, rēķinot no plūdiem, nozīmētu pilnīgu lāstu viņiem.

Viņi nekad to neapsvērs. Tagad viņi, iespējams, saņems valdības atbalstu

tam, lai izpētītu, kā tie varēja palikt mīksti 70 miljonus gadu?

Viņi uzdod pilnīgi nepareizu jautājumu. Jautājums ir, kad tie ir veidojušies, nevis, kā tie ir veidojušies.

Šeit ir attēls no žurnāla, kurā ir parādīts, ka viņi atrada pārakmeņojušos dinozauru, kuram vēl bija,

kā viņi domāja un ticēja, ka tas ir apstiprināts, sirds, mīksti audi, iekšēji pārakmeņojušies.

Aļaskā viņi atrada dinozaurus. Labi, Aļaskā ir auksts.

Reptiļiem neiet labi aukstumā. Bet kā tad ar dinozauriem Aļaskā?

Ne daudzi, bet daži  un tā ir patiesība, daži ir atrasti,

kas nav pārakmeņojušies. Tu pats vari veikt pētījumu par to un mēs vairāk par to runāsim koledžas nodarbībā.

Cilvēki jautā: Ja ir bijuši Lielie plūdi, kādēļ tad mēs neatrodam vairāk cilvēku kaulus?

Būtu jābūt miljoniem apraktu cilvēku kaulu.

Mēs atrodam daudz gliemežu un daudz citu dzīvnieku.

Un tā ir patiesība, visvairāk izveidojušos fosiliju, es domāju kādi 90%, ir jūras organismi.

Vai Tu esi ko tādu lasījis? Es dzirdu 90 vai 98 %. Tie ir dzīvnieki, kuri dzīvo ūdenī.

Ir atrasts ļoti maz zīdītāju un cilvēku fosiliju.

Marvin Lubenow savā grāmatā “Strīda kauli” (“Bones of Contention”) ir labākais,

ko es esmu lasījis par šo tematu. Viņš ir kreacionists, bet viņš pavadīja gadus un gadus, un gadus,

apmēram 25 gadus pētot visas cilvēku paliekas. Viņš saka, ka ir atrasts apmēram 4000 cilvēku palieku.

Tas ir salīdzinājumā ar gliemežiem, kurus mēs atrodam miljardiem vai zivīm,

kuras mēs arī atrodam bagātīgi. Kādēļ tikai 4000?

Ir lietas, ko pārdomāt, kādēļ tik maz cilvēku kaulu ir atrasti.

Un, starp citu, tie visi ir 100% cilvēku.

Patiesībā, neandertāliešiem bija biezāki kauli  nekā mums. Tie bija daudz labākā stāvoklī.

Viņi saka, ka vidusmēra neandertālietis varēja pacelt futbola spēlētāju

un aizsviest viņu pāri uz mērķa vietu. Viņi bija vienkārši neticamā formā.

Viņu muskuļu struktūrai vajadzēja būt izcili spēcīgai.

Bet, kad Dievs pirms 6000 gadiem radīja pasauli, bija divi cilvēki.

Bet zeme bija piepildīta ar augiem un dzīvniekiem, 4400 gadus vēlāk

tā vēl joprojām bija piepildīta ar augiem un dzīvniekiem un tā vēl nebija pilna ar cilvēkiem.

Man nav ne jausmas, kāds bija iedzīvotāju skaits plūdu laikā.

Tas ir tikai tīrais minējums, ka apmēram miljards cilvēku.

Ja parēķina, ka viņi dzīvoja kādus 900 gadus un katrā ģimenē bija 70 vai 80 bērni,

tad tā ātri vien jau būtu liela populācija. Vienkārši izvēlēsimies skaitli, teiksim miljardu.

Bet kāpēc tad tik maz cilvēku ir atrasti kā fosilijas? Saskaņā ar 1. Mozus grāmatu, plūdu mērķis

bija iznīcināt cilvēku no zemes. Tāpēc Dievs lika nākt plūdiem pār zemi.

Bībelē (1.Mozus 6:7) ir teikts, ka tajās dienās uz zemes bija milži, un bija vareni, lieli, veci cilvēki.

Es nezinu, ko “vareni” nozīmē, bet es nojaušu, ka cilvēki

patiesībā bija lielāki pirms plūdiem.

Otrajā video mēs runājam par milzu fosiliju skeletiem, kas ir atrasti.

Tur bija cilvēki 3 līdz 3,7 m gari.

Es nezinu, vai visi bija tik lieli vai nē, bet sanāk, ka daži no viņiem noteikti bija.

Tātad ir vairākas teorijas par to, kāpēc tik maz cilvēku kaulu ir atrasti.

Pirmā – iespējams, ka bija mazāk cilvēku, ko nogalināt.

Nav tik daudz cilvēku pieejami, tāpēc jūs neatradīsiet

tik daudz viņu kaulus. Jūs atradīsiet vairāk dzīvniekus, vairāk zivis un augus, un tādas lietas.

Otrkārt, cilvēki ir gudrāki nekā dzīvnieki, daži labi cilvēki.

Viņi izvairītos no noslīkšanas līdz pat pēdējai iespējamajai minūtei.

Kamēr dzīvnieki tiktu pārsteigti un pārklāti ar ūdeni un apglabāti,

cilvēki izdomātu kādu veidu, lai no tā izvairītos.

Plus, tas vēl iespējams prasīja sešus mēnešus, lai visi aizietu bojā.

Plūdi pārklāja pasauli, bet tas nenozīmē, ka tie pārklāja visu pasauli vienā mirklī.

Lija 40 dienas un 40 naktis un iespējams, ka tas, ko mēs redzam šodien –

kontinentālās formas un viss, kas acīmredzami ir tīrā sakritība,

kas pamatojās uz ūdens līmeni un viss izlocījās augšup un lejup plūdu laikā.

Mēs to apskatām 6. seminārā, tātad zemei bija pavisam savādāks apveids,

ar šodienas zemeslodi neatpazīstams.

Bet, tā kā zemes garoza locījās augšup un lejup,

ūdens palēnināja nākšanu augšup no dziļajiem avotiem, kas atnāca vaļā.

Lietus lija 40 dienas, bet ūdens turpināja plūst 150 dienas (1. Mozus 7:24).

Tātad, ja mēs sākam ar pieņēmumu, ka plūdu laikā

bija augsta zeme pār ūdeņiem, kas varēja pastāvēt sešus mēnešus.

Augstā zeme turpināja sarukt.

Cilvēki bēgtu uz augsto zemi. Un tur būtu arī straumes.

Mēness izraisa straumes. Mēness nezina un tam neinteresē, ka uz zemes ir plūdi.

Tas vienkārši rauj ūdeni uz augšu. Tātad straume varēja iet uz augšu un noklāt noteiktu zemes virsas daļu, un tad iet uz leju,

un cilvēki un dzīvnieki pārbēgtu uz jaunatklātu salu.

“Ak, tur ir kāda augsta zeme. Dosimies uz turieni.”

Mēs atrodam pēdu nospiedumus šajās dubļu kārtās, kas tad tiktu apklātas

ar nākamo straumi. Es domāju, katras sešas stundas straume mainās.

No augstas straumes uz zemu straumi vidēji apmēram 6 stundās un 25 minūtēs.

Tā kā šīs dubļu kārtas ir pilnas ar pēdu nospiedumiem, saulē tie iekalst pāris stundu laikā,

pietiekoši, lai uz tiem izveidotos cieta virskārta. Tad no nākamās straumes virsū uz tiem tiek uzskalota jauna dubļu kārta.

Ir ļoti iespējams, ka šo plūdu laikā, šo pirmo plūdu mēnešu laikā

dažādu iemeslu dēļ nogulsnētos tūkstošiem kārtu, to mēs apskatām 6. seminārā.

un pēdu nospiedumi var būt jebkur starp katru no šīm kārtām.

Mums bija cilvēks, kurš vakar piezvanīja radio programmas laikā,

viņš ir no Zviedrijas un viņš ik pa laikam piezvana, viņš ir evolucionists.

Viņš teica, ka viņi atrod klints kārtas un pēdu nospiedumus starp kārtām.

Tas pierāda, ka katra kārta izveidojās  daudzu tūkstošu gadu laikā.

Nē, tas pierāda, ka tā izveidojās varbūt 30 minūtēs. Tas nepierāda, ka tā izveidojusies tūkstošiem gadu ilgā periodā.

Jā, ir iespējams iegūt pēdu nospiedumus, īpaši, ja paskatās uz pēdu nospiedumiem,

gandrīz visi no tiem iet vienā virzienā.

Ko tas varētu nozīmēt? Viņi cenšas no kaut kā izvairīties.

Viņi visi iet vienā virzienā, iespējams, lai izvairītos no plūdu ūdeņiem.

104. Psalmā ir rakstīts: “Kalni pacēlās un lejas nogrima”,

tātad plūdu laikā zemes garoza visa bija sadalīta plāksnēs.

Un tās bija daudz lokanākas un kustīgākas nekā tās ir šodien.

Šodien, tā kā lielākā daļa ūdens ir izsīkusi,  tās ir tādā kā slēgtā stāvoklī.

Tā bija apakšdaļa, kas eļļoja un izraisīja šo plākšņu kustību.

Tātad, viņi varēja aizskriet līdz augstākai vietai un pēc pāris dienām

tā vairs nebija augstiene. Plāksnēm pārvietojoties, kāda cita vieta kļūst par augstieni.

Otrai iemesls, cilvēki ir gudrāki un, iespējams, izvairītos no noslīkšanas.

Ja viņi nomirst virspusē, viņi sapūst; viņi nepārtop par fosilijām.

Cik daudz bifeļu tika nogalināti rietumos pēdējo 200 gadu laikā? Miljoniem.

Neviens no tiem nav fosilija. Ir tā, ka lietas pārtop par fosilijām, ja tās tiek apraktas.

Varēja būt tā, ka liela daļa cilvēku tika nogalināti plūdu beigu periodā

vai tuvāk plūdu vidusdaļai, un man liekas, ka vispār nepārtopot par fosilijām.

Treškārt, ja cilvēki bija lielāki, tad viņu kaulus neatpazītu kā cilvēka kaulus.

Piemēram, ja tu atrodi pusotru metru lielu augšstilba kaulu,

tu to neatpazīsi kā cilvēka kaulu.

Tu varētu teikt – o, šim kaulam ir jābūt dinozaura , alu lāča vai tamlīdzīga izmēra dzīvnieka kaulam.

Šie ir iemesli, kādēļ tik maz cilvēku fosilijas ir atrastas un identificētas.

Ceturtkārt, es neesmu pārliecināts par to, kurš veic aprēķinus, kad tiek teikts, ka 4000 ir atrastas.

Marvin Lubenow saka, ka tas ir viss, ko viņš var atrast publicētajos materiālos.

Taču cik daudz ir atrasti priekšmeti, kas ir cilvēku fosilijas, taču atrodas noteiktos slāņos un

tas nesaskan ar mūsdienās nostiprināto paradigmu,

tādējādi viņi saka, ka mums labāk būtu, ja neziņotu par to, jo nav atļauts atrast cilvēkus

kopā ar dinozauriem, citādi tu zaudēsi savu darbu.

Tu nevari cīnīties ar evolūcijas teoriju. Tā ir rūpīgi aizsargāta valstiska reliģija.

Es norādu, ka nav atrastas cilvēka un vistas kaulu fosilijas vienkopus

vienā iežu slānī – nevienā vietā uz pasaules.

Tādēļ tas pierāda, ka cilvēki un vistas nedzīvoja vienā un tajā pašā laika posmā.

Ziniet, tas nav labs loģisks secinājums. Mums nav jāatrod kauli vienkopus, lai pierādītu, ka tie dzīvoja līdzās.

Un mums arī nav jāatrod vienkopus pēdu nospiedumi, lai ko pierādītu.

Nav atrasti vienkopus cilvēku un vistu pēdu nospiedumu.

Nav atrasta neviena latimērijas zivs fosilija, kas būtu jaunāka par 65 miljoniem gadu, saskaņā ar tās atrašanās vietu ģeoloģiskajā tabulā.

Viņi paņem savu ģeoloģisko tabulu un saka, ka latimērija dzīvoja pirms 65 miljoniem gadu.

Kā to vispār var zināt? Nu, tā ir pēdējā fosilija, ko esam atraduši.

Un vēlāk viņi atklāj šo zivi, kas joprojām ir dzīva. Ko tas pierāda?

Pēc viņu izpratnes, 65 miljonu gadu laikā vai nu latimērijas vispār nedzīvoja vai arī nepārveidojās fosilijās.

Acīmredzot viņi teiks, ka tā vienkārši bija- tās nepārtapa par fosilijām.

Nu, varētu būt tā, ka tikai neliela daļa cilvēku pārtapa par fosilijām vai arī, ka tika nogalināti Plūdos.

Viņi netika aprakti pietiekamā dziļumā vai arī tie vēl nav atrasti. Tam ir visādi iemesli.

Es piedalījos debatē ar izbijušu mācītāju, kurš reiz kļuva par ateistu.

Tās bija debates par Noa Šķirstu. Viens no viņa argumentiem bija,

Noa nevarēja uzcelt šo šķirstu kā to apraksta Bībele, jo Bībele saka, ka Noa pārklāja Šķirstu ar darvu.

Viņš teica: „Hovind, vai tad tu nezini, ka darvu veido no naftas

un nafta, saskaņā ar tavu teoriju, ir pēcplūdu produkts.

Plūdi pārklāja šo pasauli. Visi dzīvnieki tika aprakti, saspiesti

un pārvērsti naftā. Tātad, ja nafta bija plūdu rezultāts,

Tad kā Noa varēja iegūt darvu, lai noklātu ar to šķirstu?”

Šo var paskaidrot ar vispārīgu pārpratumu.

1.Mozus grāmatā 6:14 ir teikts, ka Noa pārklāja šķirstu ar darvu no iekšpuses un ārpuses.

Darīja to ar darvu jeb piķi (2.Mozus 2:3). Mozus tika ielikts mazā grozā, kas bija pārklāts ar piķi.

Tad, kas ir šis piķis jeb darva? Bībele Jesajas 34:9-10 saka:

„Tad Edomas upes pārvērtīsies par darvu un viņu zeme par sēru, tā ka viņu zeme būs degoša darva.

Ne dienu, ne nakti tā neizdzisīs, mūžīgi kūpēs tās dūmi, tā paliks tukša uz radu radiem, neviens tur nestaigās nemūžam.”

Darva (saskaņā ar 1828.gadā izdoto Webster’s vārdnīcu) ir veidota no koka sveķiem.

Reiz bija milzīgas industrijas, kas nocirta priedes, karsēja no apakšas, ieguva sveķus un

un taisīja darvu tikai kuģu vajadzībām – ūdensnecaurlaidībai, kaut kas līdzīgs lakai, jūras lakai vai linsēklu eļļai.

Ir daudz eļļu, kas izgatavotas no lietām, kuras nav saistītas ar kaut ko no plūdiem.

Darva, saskaņā ar vārdnīcu, ir priedes sveķi vai terpentīns.

Amerikā bija milzīgas rūpnīcas, kas ražoja neskaitāmas mucas ar darvu,

lai pārdotu tās kuģu būvētavām laika posmā no 1700.gada līdz 1800.gadam. Tā bija ļoti izplatīta prece.

Tu iegādājies dažas darvas mucas. Ja tavam kuģim ir sūce, tad notriep ar darvu koka korpusu.

Tātad tai nav jābūt no plūdu izraisītiem nogulšņiem.

Es turu savā rokā. Es nezinu, vai jūs varat šo nofokusēt kamerā,

bet šis ir slānekļa gabals. Tajā, iespējams, ir apmēram 60 slāņu,

patiešām plāni slāņi un jūs varat redzēt, ka nafta lēnām sūcas no sāna.

Taču uz šī gabala virsmas ir zivs. Tā ir patiesība, ka dzīvnieki zem spiediena pārvēršas par naftu.

Tas ir fakts. Šī zivs tika saspiesta starp šiem slāņiem, un jūs varat redzēt, kādu iespaidu tas atstāj uz zivi.

Nav šaubu, ka vismaz daļa naftas zem zemes rodas no organismiem,

dzīviem organismiem: zivīm, cilvēkiem, dzīvniekiem un tamlīdzīgām saspiestām lietām.

Taču tas nenozīmē, ka Noa bija nepieciešama šāda veida nafta, lai Šķirstu padarītu ūdensnecaurlaidīgu.

Tas atrodas mūsu radīšanas dinozauru muzejā, ja nu gadījumā vēlaties tur aizbraukt un apskatīt to.

Nākamais jautājums. Man bieži uzdod jautājumu:

Vai mūsdienu cilvēks ir gudrs un senatnīgais cilvēks bija muļķis? Vai viņš bija muļķis vai arī senatnīgais cilvēks bija ļoti gudrs?

Ir ļoti laba grāmata ar nosaukumu „Senlaicīgā cilvēka mīkla” (The Puzzle of Ancient Man), kuras autors ir Donald E. Chittick

Izcila grāmata. Man liekas, ka viņiem ir bijis grūts laiks, lai nodrošinātu šīs grāmatas izdošanu.

Taču mēs tās pārdodam lielos apjomos, to es zinu. Tā patiešām ir ļoti laba.

Tā apskata visāda veida interesantus artefaktus, ko darinājis cilvēks.

Ir atrasti apbrīnojami mehānismi un artefakti, kuriem būtu jābūt ļoti, ļoti veciem.

Bībele māca, ka pirms plūdiem cilvēki dzīvoja līdz pat 900 gadiem.

Ādams ienāca pasaulē jau ieprogrammēts, pa tiešo no Dieva.

Viņš varēja staigāt, runāt, nosaukt dzīvniekus vārdā un pirmajā dienā arī apprecēties.

Viņa prātā, iespējams, bija neticami apjomīgs informācijas apjoms, kas tika viņā ieprogrammēts pirms ierašanās

vai arī simts gadu laikā iegūta, staigājot kopā ar Dievu un runājot ar Viņu,

viņš vienkārši zināja ļoti daudz, ko Dievs viņam izstāstīja. Dievs Ādamam varēja teikt: „Ādam, vai tu redzi šo koku?

Skaties. Novelc mizu, paskrāpē iekšpusi un pakošļā to.”

Oho, super. „Jā, tur ir vitamīni. Tev tie ir vajadzīgi, Ādam.”

Iespējams, liela daļa senlaiku medicīnas, ko izmanto kultūras, ir tas,

kas palicis pāri no senču nodotajām zināšanām.

Kā gan pirmais čalis zināja, ka paņemot vītolu,

noskrāpējot mizu un aplejot tēju, no tās var iegūt vitamīnu C?

Kā viņi to varēja zināt? Kurš ir tas pirmais čalis, kas ir sācis košļāt koku?

Jums būtu jābrīnās. Kāds noteikti to ir pateicis viņiem.

Viņi dzīvoja 900 gadus, viņiem bija milzīgas ģimenes un

un apguva neticami daudz zināšanu, es nezinu, cik progresīvi viņi kļuva

pirms plūdu sākuma, bet man ir aizdomas, ka viņi, iespējams, bija progresīvāki

nekā mēs esam šodien. Un kāds saka: „Nu, tad kāpēc mēs izrakumos neatrodam viņu pilsētas?”

Tā problēma ir, ka mēs skatāmies no tā, kas mums šodien ir vajadzīgs un pieņemam, ka šīs lietas viņiem bija nepieciešamas arī pirms plūdiem.

Pieņemu, ka viņi dzīvoja pasaule ar ideāliem laikapstākļiem. Māja nav vajadzīga. Vienkārši guli uz zāliena.

Iedomājies, ka tu dzīvoji pasaulē, kur neviens dzīvnieks tev nekaitētu?

Visi dzīvnieki bija draudzīgi. Viss ir veģetārs (1.Mozus 1:29).

Tātad tev māja nav vajadzīga. Kādēļ mēs neatrodam viņu automašīnas?

Ja tu esi 2.8 vai 3.7 metrus garš un vari skriet ar ātrumu 80 km stundā,

viss aug tavā pagalmā un tev nav vajadzības kaut kur doties,

tad kādēļ tev ir nepieciešamas šosejas, kādēļ tev ir vajadzīga mašīna? Tev nav vajadzīgas lidmašīnas, nav vajadzības pēc vilciena.

Tātad, ja tu domā ņemot vērā Ēdenes Dārza apstākļus,

tad lietas, kas viņiem bija vajadzīgas, nebija tās, kas nepieciešamas mums.

Pēc plūdiem cilvēki joprojām dzīvoja līdz pat 400 gadiem.

Tātad sākumā joprojām būtu saglabājies ļoti daudz informācijas.

Taču mūsdienās vecums, kurā tu zini visu, ir 80 gadi un tad arī tu mirsti.

Tu nevari šīs zināšanas nodot kādam citam. Bet, ja tu varētu dzīvot 400 gadu,

tu varētu nodot savas zināšanas tavam maz, maz, maz mazbērnam.

Tajā laikā bija jābūt pavisam citādākai pasaulei. Es domāju, ka daudz zināšanu aizgāja cilvēkam līdzi kapā.

Taču tajos laikos tu varētu aiziet un aprunāties ar savu vec, vec, vec, vectēvu,

lai iegūtu padomu un viņš iedotu tev kādu patiešām labu padomu par

to, kā darāmas noteiktas lietas. Pēc plūdiem daudzas civilizācijas ļoti ātri uzplauktu.

Ja tev ir bariņš gudru cilvēku (Noa dēliem bija 15 vai 20 bērni katrā ģimenē)

un viņi grasās aiziet uz šo teritoriju, lai celtu civilizāciju.

Nu, tas neprasītu ilgu laiku, jo viņiem bija augsts inteliģences koeficients.

Viņiem varbūt nebija visa tehnoloģija, sākumā viņi varēja izgatavot akmens rīkus

līdz brīdim, kad viņi spētu izrakt bedri un atrast dzelzi izkausēšanai un metāla instrumentu iegūšanai.

Viņi zinātu, kā tas ir izdarāms. Tā ir gluži kā šova „Giligan’s Island” situācija.

50 gados būtu iespējams uzcelt civilizāciju. Ņemiet par piemēru Robinsonu Krūzo. Viņš izpeld salā.

Pēc 20 gadiem viņam ir ferma, māja un forts. Viņš to visu paveica viens.

Ja šādā situāciju tu ieliktu gudrākus cilvēkus, civilizāciju varētu uztaisīt ļoti ātri.

Interesanti ir ievērot, ka pētot vēsturi, visas varenās senās civilizācijas kā

babilonieši, šumeri, grieķi un ķīnieši – viņi parādījās „uz līdzenas vietas”.

Puf, lūk civilizācija. Nav pierādījumu tam, ko māca skolās,

ka tie cēlās no medniekiem, vācējiem, rukšķiem un stenētājiem. No alus cilvēka vācējiem

lēnām kļuva civilizēti un cēla pilsētas. Tam nav pierādījumu.

Jo senākā pagātnē tu skaties – puf, ēģiptiešu civilizācijas sākums,

puf, ķīniešu civilizācijas sākums, it kā viņi būtu ievākušies un uzcēluši to nepilnu simts gadu laikā.

Fosiliju liecībās ir atrastas dažas dīvainas lietas, kas norāda, ka cilvēks ir bijis patiešām ļoti gudrs.

Piemēram, maza lidmašīna, kas atrodas Smithsonian (muzejs).

To atrada Kolumbijā, kādā kapā. Tā ir apmēram 1000 gadus veca.

Tā diezgan droši ir lidmašīna, ar visām lidmašīnas pazīmēm.

Taču tā nevar būt lidmašīna saskaņā ar evolūcijas piekritēju viedokli.

Tādēļ viņi Smithsonian muzejā to ir nosaukuši par „stilizētu kukaini”.

Nu pasakiet jūs man, vai tad tas tiešām izskatās pēc stilizēta kukaiņa?

Viņi vienkārši nevar pieņemt to, ka senais cilvēks zināja par lidmašīnām, jo tas runātu pret viņu teoriju.

Šī teorija saka, mūsdienu cilvēks ir gudrs. Senais cilvēks bija muļķis.

Viņš bija šimpanze, kas vairumā gadījumu staigā uz visām četrām.

Viņš lēnām izslējās un te nu mēs šodien esam – visuma dievi.

Tā gandrīz vienmēr viņu prātos izpaužas domāšana. Patiesībā pierādījumi rāda pretējo.

Šeit ir lidmašīna, kas nesen ir atrasta ēģiptiešu kapenēs, 2100 gadus veca. Tas bija vēl pirms Kristus.

Kā viņi zināja par lidmašīnām? Mazs lidmašīnas modelis. Viņi zināja par lidošanu.

Šis dzelzs podiņš (mums ir tā modelis), kas ir atrasts ogles gabala iekšpusē.

Šī ir kopija, ko varat dabūt pie Dr. Carl Baugh.

Viņi atlauž ogles gabalu un tur iekšā ir dzelzs podiņš.

Viņi izpēta iegūto ogles gabalu, un šis gabals ir piekusis klāt tieši pie podiņa abās pusēs.

Ogle veidojās ap dzelzs podiņu. Ko tu secinātu?

Ka ogļu raktuvju darbinieks to nometa uz zemes? Nē, jo tad ogle nepiegultu

pie podiņa. Es secinātu, ka viņiem pirms plūdiem bija dzelzs un izgatavoja no tā dzelzs traukus.

pirms plūdiem. Plūdu laikā tie tika aprakti koku čupās

saspiesti un pārvērsti oglēs. Protams, tas neietekmētu dzelzi.

Kā var iegūt dzelzs podiņu ogles gabalā? Senajam cilvēkam bija jābūt gudram, nevis primitīvam.

Peru atrodas milzīgas akmens sienas, līdzīgas tām, kas ir šajā bildē.

Akmens sienas ir fenomenālas. Daži no akmeņiem ir tik milzīgi,

ka mums šodien trūkst aprīkojuma, lai tos izkustinātu.

Par šo daudz vairāk varat izlasīt grāmatā „Senlaicīgā cilvēka mīkla”.

Viens no šiem Peru akmeņiem sver 20 000 tonnu.

Es jums mēģināšu izstāstīt, cik tas ir smags, jo lielākais celtnis uz šīs zemes šodien var pacelt 3000 tonnu.

Man liekas, ka vienu tādu tikko uztaisīja Japānā, lai izkrautu kuģus.

Nesen, 2003.vai 2004.gadā, par to dzirdēju. Man liekas, ka tas var pacelt 6000 tonnas.

Taču vienalga ir akmeņi, kuru svars ir 20 000 tonnas.

Kā viņi to pārvietoja? Kurš to izdarīja un kā tas tika izdarīts?

Es nedomāju, ka ir loģiski apgalvot, ka senatnīgais cilvēks bija primitīvs.

Viņiem bija jāzina kaut kas, ko mēs šodien nezinām.

„Kas patiešām ir neiespējami attiecībā uz šo blāķi, ir tā izmērs, kurš ir vienāds ar piecstāvu ēkas augstumu

un sver 20 000 tonnas. Mums šodien nav tādu iekārtu kombinācija,

kas varētu izkustināt no vietas tik smagu vienību, nemaz nerunājot par tā pārvietošanu.”

Mēs pat nevaram to atraut no virsmas, nemaz nerunājot par tā pārvietošanu.

Mēs to nevaram izdarīt. Rietumvirdžīnijā ir atrasts ogles gabals, kura iekšpusē ir atrasts zvaniņš.

Vīrs, kuram tas ilgu laiku stāvēja uz galda, pēc laika pārvācās uz Floridas centrālo daļu

(viņš pašlaik ir vecs vīrs) un man nav bijusi iespēja ar viņu satikties.

Tāpēc, ja jums ir viņa adrese, dodiet man ziņu, jo man liekas, ka viņam ir vajadzīgs, lai tas

būtu izstādīts muzejā, kas atrodas Pensakolā, Floridā.

Zvanu analizēja un pēc tam teica: „Tas ir kāds dīvains, vecs, budisma tipa dievs, kas atrodas uz zvana.”

Bet kā gan tu vari atrast misiņa zvanu ogles gabala iekšpusē? Senais cilvēks zināja, kā strādāt ar visiem metāliem.

Bībele (1. Mozus 4:22) saka: „(..) Tubal-Kainu, kas bija visādu vara un dzelzs rīku kalējs (..)”

Viņš ir Ādama mazdēls. Viņi jau strādāja ar misiņu un dzelzi.

mazi cinka un sudraba trauki ir atrasti iekšpusē akmenim, kura pieņemtais vecums ir „600 miljoni gadu”.

Es nepiekrītu sadaļai par 600 miljoniem gadu, bet viņi toreiz par šīm lietām zināja.

Grāmatā „Senlaicīgā cilvēka mīkla” ir lieliska nodaļa par mazu ierīci,

kas ir atrasta kuģī, kurš ir nogrimis Egejas jūrā apmēram 100 gadus pirms Kristus.

Jūra ir blakus Grieķijai. Kuģim uz klāja bija analogais dators.

Kā gan viņi varēja zināt par analogajiem datoriem 100 gadus pirms Kristus?

Šo ierīci sauc par Antikitēras Mehānismu. The History Channel 2005.gada martā

rādīja pārsteidzošu stundu ilgu raidījumu par šo senatnīgo iekārtu, kas atrasta Grieķijā.

Viņi patiesībā uzbūvēja šīs iekārtas darbojošos paraugu.

Viņi teica, ka pagriežot rokturi, šī iekārta spēja noteikt

planētas un saules atrašanās vietu. Tas būtu kā apbrīnojams dators

kuģa navigācijai. 100 gadi pirms Kristus. Nē, senatnīgais cilvēks nebija primitīvs.

Mūsu muzejā jūs varat dabūt šī senatnīgā āmura kopiju.

Dr. Carl Baugh muzejā atrodas oriģināls. Viņš mums atļāva izveidot tā kopijas.

To atrada 1934.gadā Jaunlondonā, Teksasas štatā.

Sākumā, kad šis āmurs tika atrasts, āmurs (tas, kas bija palicis pāri no āmura) bija pārakmeņojies.

Āmurs tika apskatīts un pēc tam atradēji teica: „Kā šis āmurs var būt akmenī?”

Turklāt, akmens tika datēts ar 400 miljoniem gadu. Tas bija ciets akmens.

Cilvēki, kuri tic evolūcijai, vienkārši teiktu, ka tas pierāda to,

ka citplanētieši apciemoja mūsu planētu pirms 400 miljoniem gadu, un vienam no viņiem izkrita āmurs.

Tas ir viņu loģikas mehānisms, pēc kā tie vadās, taču nekad neiedomāsies, ka visa viņu iedomāta laika skala ir nepareiza.

Viņi nekad to neapsvērs. Āmurā izcirta mazu robu,

lai redzētu, kāda veida metāls tas bija. Tas robs joprojām nav sarūsējis. Tas ir nerūsējoša tērauda tips.

Batelle laboratorijas to analizēja un teica, ka tā sastāvā 96% ir dzelzs, 2.6% hlors un 0.75% sērs.

Un  viņi teica: „Diez vai varētu iegūt šo elementu kombināciju,

ja vien tu to nedari daudz spēcīgāka magnētiskā lauka ietekmē.”

Iespējams, ka pirmsplūdu Zemei bija 8 vai 10 reizes spēcīgāks magnētiskais lauks,

nekā tas mums ir šodien. Šī mazā baterija ir atrasta Irākā.

Diezgan daudz tādu ir atrasts. Par elektrību kādiem bija zināms jau aptuveni pirms 2000 gadiem.

Acīmredzot arī ēģiptieši zināja par elektrību.

Šeit redzat hieroglifu, kurā attēlotas čūskas tādās kā kamerās,

kas pieāķētas pie vada, kurš ved uz kaut kāda veida ģeneratoru.

Ir divas teorijas: viena ir, ka viņi lieto elektrību, lai iebalzamētu vai

kaut ko izdarītu čūskai vai arī viņi lieto elektriskos zušus, lai ražotu elektrību.

Es nezinu, kurā virzienā plūst elektrība, pat nezinu, vai tā vispār ir elektrība.

Taču man liekas, ka mums ir nepareizs priekšstats sakot, ka mūsdienu cilvēks ir gudrs,

bet senatnīgais cilvēks bija muļķis. Es uzskatu, ka senais cilvēks zināja daudz.

Viņi zināja par smadzeņu ķirurģiju. Ir atrasti diezgan daudz šāda veida galvaskausi.

Šo procesu sauc par trepanēšanu. Faktiski tiek griezts kāda galvā.

Un daudzi ir atrasti ar saaugušu caurumu, kas norāda, ka pacients dzīvoja.

Izgriezt caurumu nav liela māksla, uz dažiem senajiem Peru Ika akmeņiem

ir attēls, kurā, izskatās, ir attēlota smadzeņu ķirurģija.

Dr. Dennis Swift, kurš teica runu mūsu treniņnometnē 2004.gadā, ir daži sacietējuša vara instrumenti,

kurus varēja izmantot smadzeņu ķirurģijai vai ķirurģijas laikā.

Senais cilvēks zināja, kā darīt visāda veida darbības ar cilvēku galvām,

citu starpā izgriezt tajās caurumu un tad likt tām sadzīt. Viņi galvām veidoja dīvainas formas.

Viņi acīmredzot veica sirds ķirurģiju, ko var redzēt gravējumos uz dažiem no Ika akmeņiem.

Šeit ir kāds cilvēks ar pievienotu mākslīgo ekstremitāti, tātad viņi arī par to zināja.

Tas varēja būt pirms 2000 gadiem.

Izskatās, ka šī mazā iekārta ir kaut kāda veida tvaika dzinējs.

Viņi varēja zināt par kaut kāda tamlīdzīga veida jaudu pirms 2000 gadiem.

Viņi noteikti zināja par riteni. Ir atrasts šis mazais kaķis, kurš stāv uz riteņiem.

Acīmredzot kāda maza bērna spēļmantiņa. Šāda veida priekšmeti ir atrasti

dažos Inku indiāņu kapos. Viņi noteikti bija gudri, ja ir runa par bioloģiju.

Šis zirneklis, kas ir 46 metrus garš, ir viens no Peru Naskas līniju zīmējumiem.

Par to mēs stāstām otrajā seminārā. Viņi zināja izveidot šo zirnekli bez acīm,

jo tas ir akls. Šāda veida zirneklis ir ārkārtīgi reti sastopams. Viņš ir tikai 3 milimetrus garš

un tas dzīvo alu tumsā Amazonē,

1600 kilometrus attālumā no vietas, kurā ir šis zīmējums.

Viņi patiešām zināja bioloģiju. Viņi zināja uztaisīt vienu kāju garāku par citām.

Tā arī ir pareizi attēlota kāja. Trešā kāja zemāk pa labi labajā pusē.

Šī kāja uz 15 sekundēm pārošanās laikā izaug garāka

un apmaina DNS no šīs kājas gala, un šie cilvēki to zināja.

Tātad viņi nebija muļķi. Piri Reis karte (1513.gads) rāda Antarktīdu bez ledus.

Pirmkārt, kā viņi atrada Antarktīdu? Kā viņi zināja uzzīmēt to uz kartes bez ledus?

Kaut kas bija citādāk. Šo metāla lodi atrada Dienvidāfrikā.

Tai ir trīs paralēlas rievas ap ekvatoru.

Taču to atrada tā sauktajā Prekembrija iezī, kurš tiek datēts ar 2.8 miljardiem gadu.

Protams, es nepiekrītu sadaļā par 2.8 miljardiem gadu.

Šis, visnotaļ droši, ir cilvēka artefakts, kurš atrasts iezī ar pieņemto vecumu – 2,8 miljardu gadu.

Taču drīzāk, lai uzdotu jautājumu – „varbūt tas nav 2 miljardus gadus vecs?”,

cilvēkiem kā Michael Cremo, kurš uzrakstīja lielisku grāmatu par tāda veida lietām,

ko sauc par OopArts – ārpus konteksta artefakti (out-of-place artifacts), ir cita atbilde.

Viņš pēta šāda veida lietas. Pašlaik viņš ir hinduists.

Michael Cremo ir grāmata „Cilvēces rases apslēptā vēsture” (The Hidden History of the Human Race)

Viņš saka, ka šis pierāda to, ka pirms 2.8 miljardiem gadu Zemi apciemoja citplanētieši.

Drīzāk jau būtu jāuzdod jautājums – varbūt visa ģeoloģiskā tabula ir nepareiza.

Es nezinu, kādēļ tas tā notiek. Viņiem vienkārši nav atļauts uzdot tādu jautājumu.

Šī grāmata ir mūsu Pensakolas muzejā, ja vēlaties to palasīt.

Šeit ir miezeris un piesta, ar kuriem saberza kviešus un kukurūzu miltos.

Problēma ir, ka to atrada iezī, kura iedomātais vecums ir 33 – 55 miljonus gadus vecs –

tas ir vēl ilgi pirms cilvēks parādījās. Tad ko jūs secināsiet? Un atkal – citplanētieši pabija šeit, uz mūsu planētas.

Ir atrastas šādas mazas spirāles, un apbrīnas vērts ir fakts, ka tās ir izgatavotas no volframa,

kas ir ļoti sarežģīti apstrādājams metāls un ļoti sarežģīti rafinējams.

Šo spirāļu diametrs ir 0,003 milimetri

un ir atbilstošs pilnīgai Zelta Vidusceļa attiecībai – to pašu lietoja Fibonači skaitļu virknē: 1 līdz 1.618

Kā viņi par to zināja? Daudz šādu spirāļu ir atrastas Krievijā.

Es noteikti vēlētos kādu no šīm pārsteidzošajām spirālēm savam muzejam.

Internetā par šo tēmu ir ļoti daudz dažāda veida informācijas.

Kā ar piramīdu? Kurš uzcēla Lielo Piramīdu?

Ja mēs uzskatām, ka senais cilvēks bija muļķis, kā gan viņi uzcēla Lielo Piramīdu?

Tā vien izskatās, ka oriģinālajai ir 66 kopijas. Izskatās, ka visā pasaulē pavisam kopā ir 67 šādas milzīgas akmens piramīdas.

Kurš tās uzcēla un kādēļ? Par kopijām īpaši daudz jautājumu nav.

Tie bija ēģiptieši vai Dienvidamerikas Maiju indiāņi u.t.t. Taču kurš uzcēla oriģinālo?

Oriģinālo piramīdu bieži sauc par Lielo Piramīdu.

Tā ir daudz lielāka par pārējām piramīdām. Un tā ir ļoti atšķirīga ar to, ka

tajā nav atrasti uzraksti, izņemot dažas atzīmes, kuras acīmredzot atstāja celtnieki.

Piemēram, uzliec šo akmeni uz šī akmens.

Taču visās pārējās piramīdās ir visāda veida hieroglifi,

piemēram, faraona varenības pasludināšana.

Taču Lielajā Piramīdā, kas līdz šim ir vislielākā celtne uz pasaules, nav uzrakstu.

Kas to uzcēla? Kādēļ tā tika uzcelta?

Par Lielo Piramīdu ir četras teorijas, kuras sadalās divās kategorijās.

Viena teorija apgalvo, ka to pirms plūdiem uzcēla kādi dievbijīgi cilvēki,

tie varēja būt Ādams un Ēnohs. Es nezinu, taču tās būtība bija saglabāt kādas senas zināšanas.

Piramīdā ir kādas pārsteidzošanas matemātiskas formulas, kā,

piemēram, augstuma un pamatnes dalījuma reizinājums ar divi ir pī vērtība.

Lielajā Piramīdā ir iebūvēts daudz dažādu pārsteidzošu matemātisko formulu.

Tātad pirmā teorija apgalvo, ka to pirms plūdiem uzcēla dievbijīgi cilvēki.

Otrā teorija saka, ka to pirms plūdiem uzcēla pagāni.

Tai vienkārši bija pagāniska struktūra, sava veida templis pielūgšanai vai kam tādam.

Trešā teorija saka, ka to uzcēla dievbijīgi cilvēki pēc plūdiem.

Un ceturtā teorija saka, ka to pēc plūdiem uzcēla pagāni.

Visai ticams, ka to necēla plūdu laikā. Es domāju, ka mēs visi tam piekrītam.

Tas nebija labākais brīdis piramīdas celšanai.

Es tā kā vairāk tiecos uz teoriju numur viens, bet es nebūšu dogmatisks attiecībā uz šo teoriju.

Es uzskatu, ka kāds dievbijīgs cilvēks (iespējams, Ēnohs), uzcēla Lielo Piramīdu, lai saglabātu Evaņģēlija vēsti.

Protams, Ādamam nebija Bībele. Tādēļ, iespējams, Dievs Evaņģēlija vēsti deva viņiem ierakstītu zvaigznēs.

Tā uzskata daudzi cilvēki un es arī tā kā tiecos tam ticēt,

bet es labprāt par to diskutētu. Arī Noa nebija Bībele

un, ja kupols vairs nebija, kas viņus pasargāja,

un kas, visticamāk, pastiprināja gaismu, lai viņi laikā pirms plūdiem varētu labāk saskatīt zvaigznes.

50 līdz 75 centimetrus biezs ledus, sakompresējies superaugstā kupolā,

par kuru mēs runājam otrajā video, ļautu daudz vieglāk

saskatīt zvaigznes, un patiesībā viņi dzirdēja zvaigžņu mūziku – zodiaku.

Tā ir viena no teorijām. Bet Noa nebija Bībeles – viņam bija dažas nodaļas,

“jo Ādams patiesībā uzrakstīja daļu no 1. Mozus grāmatas.                                                           ”

Un mēs to apskatām toledoth diskusijā, kas drīz iznāks.

Tātad Dievs viņiem Evaņģēliju deva akmenī. Tas sludina labu.

Es nezinu, vai tā ir patiesība vai nē. Tur mēdz būt Evaņģēlijs zvaigznēs,

Tad Evaņģēlijs akmenī, un šodien mums Evaņģēlijs ir Rakstos.

Tagad pieņemsim, ka tajā var būt kāda patiesība, un no tā virzīsimies tālāk.

Ja tā nav, tad es nezaudēšu nenieka miega. Bet Lielā piramīda ir apbrīnojama konstrukcija.

Vēl joprojām tā ir lielākā ēka uz planētas.

Tā ir lielākā būve pasaulē. Kopš tā laika neko lielāku cilvēks nav uzcēlis.

Kādi cilvēki domā, ka Jesajas 19:19 ir runa par piramīdu.

„Tanī dienā stāvēs Tam Kungam altāris pašā Ēģiptes zemes vidū,

un piemiņas stabs pie zemes robežām. Abi tie būs Tam Kungam Cebaotam par zīmi un liecību Ēģiptes zemē.”

Ir diezgan nedaudzi cilvēki, kuri domā, ka tā ir Lielā piramīda.

Tāpēc, ka notika mācība, Ēģipte sadalījās divās karalistēs, ziemeļu un dienvidu

karalistēs, un tās karoja, apmēram kā Pilsoņu karš.

Un šī piramīda ir tieši uz robežas.

Un tad, kad tās tika apvienotas, tā sakarā ar to tagad bija tieši pa vidu.

Tātad tā ir gan uz robežas, gan tieši pa vidu. Citādāk kā būve varētu būt tāda?

Protams, tagad Jehovas liecinieki ir kļuvuši traki ar piramīdu.

“Ir visāda veida Jehovas liecinieku grāmatas, kas saka:                                    ”

„Oho, šis  pareģo visu, un pierāda, ka Jehovas lieciniekiem ir taisnība.”

Un viņi to noved līdz īstām galējībām.

Un ir pieejamas daudzas grāmatas par piramīdu, dažas no kurām ir pavisam trakas.

Bet tās ir ļoti interesanti lasīt.

Piramīda ir milzīga celtne. Tā iet uz augšu četrās pusēs un augšējais akmens nekad nav ticis uzstādīts.

Ja jūs aplūkojat diagrammu šeit, ir tikai vienas durvis, kas ved iekšā piramīdā.

Un neviens tās nevarēja atrast līdz pat 800. gadam pēc Kristus dzimšanas.

Šī piramīda tur ir bijusi tūkstošiem gadu, un neviens nevarēja atrast ceļu iekšā tajā.

Visbeidzot 800. gadā pēc Kristus daži arābi dabūja āmuru un kaltu un sāka izdauzīt caurumu

un izkala ceļu iekšā piramīdā. Viņi kala un kala mēnešiem ilgi.

Vīrs turpināja teikt saviem strādniekiem: „Tur iekšā būs daudz zelta.

Jūs visi būsiet bagāti.” Visbeidzot, pēc daudzu mēnešu kalšanas,

Visi sāka piekust no cauruma rakšana akmenī, jo tas bija ciets akmens.

Viņi bija tuvu tam, lai padotos, un viņi izdzirdēja akmens krišanas troksni.

Viņi teica: „Tas nāca no turienes. Kalsim tur.”

Viņi kala tur, un viņi trāpīja pārejai pa vidu

Un tad viņiem bija jāstrādā atpakaļgaitā, lai atrastu durvis.

Ja viņi zinātu, kur tas bija , viņi varētu vienkārši iet tālāk un atgrūst tās vaļā.

Bet neviens nevarēja atrast šīs durvis. Vienreiz viņi iegāja piramīdā un attēloja tās karti,

Jūs redzat, ka ieeja ir tur, kur ir A. Tajā ir tikai viena ieeja.

Tas jūs uzreiz noved tieši uz plata ceļa lejā uz bedri.

Pie burta C jūs varat izvēlēties nogriezties un iet augšup pa E kanālu uz šauru ceļu,

kas ved uz karaļa istabu. Tātad jūsu izvēle ir platais ceļš,

kas ved uz bedri vai šaurais ceļš, kas ved uz karaļa istabu.

Tagad mazliet sprediķosim. Izklausās, ka tur ir mazliet no Evaņģēlija.

Ja tu nokļūsti karaļa istabā, tu nokļūsti tukšā kapā,

kur neviens nekad nav satrūdējis, un tā ir uz 50tās akmeņu rindas.

Tur ir liela galerija, kur pa ceļam ir zīmes.

Daži tic, ka šajās zīmēs, ja mēs ejam ar piramīdas collām,

kas ir nedaudz lielākas nekā mūsējās collas, katra apzīmē gadu.

Viņi saka, ka galvenie notikumi, tādi kā 1. Pasaules karš un 2. Pasaules karš, ir atzīmēti.

Platais ceļš, šaurais ceļš, karaļa istaba, bedre, tukšais kaps u.t.t.

Es neesmu to pārbaudījis, bet man ir teikts, ka šim tukšajam kapam ir tāds pats tilpums

kā Derības šķirstam. Jūs ņemat garumu, reizināt ar platumu, reizināt ar augstumu

un tas ir vienāds ar Derības šķirsta tilpumu. Varbūt kāds to varētu pārbaudīt un paziņot man.

Bet oriģināli piramīda bija klāta ar 144 000 gludi noslīpētiem bloka akmeņiem.

Katrs no tiem svēra apmēram, viņi teica, 10 tonnas.

Tie tik cieši saderēja kopā, ka daudzos gadījumos jūs pat nevarētu atrast starpslāni.

Man ir teikts, ka visos gadījumos jūs pat nevarat papīra sloksni dabūt starp tiem.

Vai jūs varat iedomāties 10 tonnu smagus akmeņus, kas tik cieši sader kopā,

Ka jūs pat nevarat dabūt papīra sloksni starp tiem. Nekāda java.

Šodien mēs būvējam ķieģeļu sienas un liekam javu starp tiem,

un jūs varat paskatīties uz ķieģeli uz mājas šeit,

un daži no tiem ir taisni un daži no tiem ir ne tik taisni.

Ķieģeļu kārtas tiek liktas mazliet steigā.

Lielās piramīdas akmeņi ir masīvi. Viņi pat nelietoja javu,

un tie nevainojami sader kopā. Augšējais akmens nekad netika uzstādīts.

Un cilvēki, kuri māca, ka piramīdā ir kristīgi principi,

saka, ka tas attiecas uz skaitli 144 000 Atklāsmes grāmatā 7.

Bībele arī runā par visu ķermeni savienotu kopā (Efeziešiem 4). Tas ir,

iespējams, vēl vairāk pierādījums tam, ka tur ir kāds kristīgs simbolisms.

Mateja 21:42 runā par galveno stūrakmeni, ko celtnieki noraidīja.

Lielajai piramīdai nekad nav bijis galvenā stūrakmens.

Iedomājieties pasaulē lielāko, visprasmīgāk uzcelto celtni pasaulē, bet bez stūrakmens.

Kāpēc viņi apstājās, kad iztrūka tikai viens akmens. Kāpēc viņi nepabeidza savu darbu?

Par to ir dažas teorijas, bet Marka 12:10 runā par akmeni, ko celtnieki noraidīja.

Lūkas 20:17 sacīts, ka  akmens, ko celtnieki noraidīja, ir tas pats, kas

kļuvis par stūrakmeni. Tas acīmredzami attiecas uz Jēzu Kristu.

Daniela grāmatā ir teikts par akmeni, kas tika izgriezts no kalna bez rokām

un satrieca attēlu uz tā pēdas. Vai šis akmens varētu būt Jēzus Kristus,

kas uzcels savu valstību šeit uz zemes?

Atklāsmes 21:2 runā par Jauno Jeruzalemi, kas nāks no Dieva no debesīm.

“Ir tādi, kuri māca, ka Jaunās Jeruzalemes pilsēta būs skaidra kā kristāls, ”

četri kvadrāti un 12 000 astotdaļjūdzes, Tas ir 1 379 jūdzes (2000 km).

Tātad tur būs pilsēta (2000 km) 1400 jūdzes uz 1400 jūdzēm uz 1400 jūdzēm.

Un visi pieņem, ka tas būs kubs. Varbūt, es nezinu. Bet varbūt tā ir piramīda.

Tādēļ, ka tā ir konstrukcija, tai varētu būt arī šīs dimensijas

un tās būtu četros kvadrātos, ja tā būtu piramīda, piramīdām ir tikai viens stūrakmens,

tieši augšā, turpretim citām konstrukcijām būtu četri.

Tātad ir tādi, kuri māca, ka Jaunā Jeruzaleme būs

Lielās piramīdas formā. Jēzus ir galvenais Stūrakmens,

un Viņš ir pasaules gaisma. Un, ja visa lieta ir tik skaidra kā kristāls,

caurspīdīga, gaisma iet tieši cauri. Tādēļ Viņš ir gaisma.

Pirmie 13 Bībeles panti sākas ar faktu, ka zemei ir gaisma,

bet tai nav saules. Pēdējie 26 panti Bībelē mums saka to, ka pasaulei atkal ir gaisma,

bet tai nav saules. Tādēļ Viņš ir gaisma. Un tā, varbūt Lielā piramīda

ir tam simbols. Man ir laba grāmata par to, ja jūs to vēlaties izlasīt.

Un, ja kaut kas no tā ir patiesība, ir acīmredzami, ka Sātans to sagrozītu savā labā,

un piramīda uz aizmugurējās daļas uz jūsu dolāra naudaszīmes ir Masonic Lodge simbols,

kas kā trīspadsmit akmeņu rindas reprezentē 13 pakāpes Blue Lodge.

Galvenais stūrakmens vēl nav vietā, un daudzi cilvēki saka, ka tas reprezentē Luciferu.

Viņš nonāks lejā un dibinās savu valstību.

Kad beigās patiesībā Dievs nodibinās Savu valstību. Kurš ir pareizs?

Es it kā sliecos uz pirmo teoriju (dievbijīgi cilvēki uztaisīja to), bet es negribētu būt dogmatisks.

Bībele nav skaidra. Nākamais jautājums, mācību grāmatās bieži vien ir mācīts, ka pasaule bija karsta, kausēta masa.

Šajā zemes zinātnes grāmatā ir teikts: „Kad zeme veidojās, tā bija karsta un tur bija lieli burbuļojošas lavas baseini.”

Ir labi zināms, ka Bībelē 1. Mozus grāmatā 1. nodaļā ir teikts: „Dieva gars lidinājās virs ūdeņiem.”

Tātad vai zeme bija karsta, kausēta masa un tā lēnām atdzisa miljardiem gadu ilgā laikā?

Vai arī tā tika radīta zem ūdens, kas, protams, nozīmē to, ka tai vajadzēja būt mazāk nekā 212 grādus (100 °C) karstai.

Tā nav karsta kausēta masa. Kāds kļūdās. Vai nu Bībele kļūdās vai mācību grāmatas.

Kāda ir patiesība par šo jautājumu?

Viena no precīzākajām grāmatām par šo tematu ir grāmata, uz kuru mēs atsaucāmies iepriekš,

ko ir sarakstījis Robert Gentry ar nosaukumu „Radīšanas Sīkais Noslēpums”.

Viņš pavadīja daudzus gadus studējot radioaktīvā polonija oreolus, kas ir sīki gredzeni,

kurus var saskatīt tikai ar mikroskopu. Katrs granīta veids visā pasaulē

satur šos mazos radioaktīvā polonija oreolus, mazus, sīkus apļus klintī.

Kas tie ir? Kad polonijs, viens no elementiem periodiskajā tabulā,

sairst, kļūstot radioaktīvs zemākā līmenī, tas izsūta nelielus fragmentus

līdzīgi kā sīka rokas granāta. Problēma ir tāda, ka polonijam ir ļoti, ļoti neilgs pussabrukšanas laiks –

kā 0, 164 no sekundes, tātad, ja tas notiktu karstā kausētā akmenī,

polonijs sairtu, izveidotu nelielu oreolu un akmens kļūtu šķidrs,

tātad tas pazustu, tas aizplūstu prom. Tieši tāpat kā salūts

no 4. jūlija svinībām nepaliktu debesīs visu gadu.

Salūts uziet gaisā, uzsprāgst, izveido mazu gredzenu un tad nokrīt lejā.

Bet, ja tu varētu uzspridzināt rokas granātu milzīgā želejas klucī,

fragmenti izplatītos uz āru, pieliptu un saglabātos.

Vienīgais veids, kā varētu saglabāt gredzenu, oreolu, būtu to darīt

iekš kaut kā tāda kā milzīga želejas kluča vai kaut kā, kas ir jau ciets.

Veids, kādā saglabāt visus šos mazo polonija oreolus, kas ir atrasti visā pasaulē,

ir to darīt, kad klints jau ir cieta. Robert Getry rakstīja visa veida rakstus

par šiem radioaktīvā polonija oreoliem, sakot: „Lūk šie ir norādījumi uz to, ka zeme nekad nav bijusi karsta, kausēta masa.”

Granīts ir interesants akmens. Es nedomāju, ka kāds zina, kā granīts ir veidojās.

Ja izkausē granītu un ļauj tam atdzist, tas nepārvēršas atpakaļ par granītu.

Tas pārvēršas par riolītporfīru. Jūs varat redzēt riolītporfīra attēlu šeit.

Tātad visiem granītiem ir šie polonija oreoli.

Ko tas nozīmē? Acīmredzami granīts bija oriģinālais izveidotais pamatakmens.

Tas bija oriģinālā izveidotā klints. Tas ir vienīgais man zināmais veids, kā iegūt šos mazos oreolus

Jūs varat parunāt ar Robert Gentry; viņa mājas lapa ir: http://www.halos.com

un uzzināt vairāk šī temata tehnisko informāciju.

Es domāju, ka pierādījumi liecinātu par to, ka zeme nekad nav bijusi karsta, izkausēta klints.

Nova TV programmā, 2005. gada vasarā viņi izdeva rakstu,

kurā viņi teica: „ Skābeklis 18, kas tika atrasts 4,4 miljardus gadu vecos  cirkonos,

uzrāda, ka tas ir bijis saskarē ar lielu daudzumu ūdens.” Kādēļ viņi to nesaprot?

Ja šie mazie cirkona kristāli, kas ir ļoti, ļoti sīki,

rāda mums, ka tiem ir bijusi saskare ar lielu daudzumu ūdens pirms 4.4 miljardiem gadu,

kam es nevienu sekundi neticu. Bet viņu pašu pierādījumiem ir jāparāda viņiem, ka

Zeme nekad nav bijusi karsta, izkausēta masa – nekad.

Bieži semināros man jautā par globālo sasilšanu. Vai zeme tiešām kļūst karstāka?

Es nezinu. Tagad es esmu uz tās dzīvojis 53 gadus. Man tā šķiet tāda pati, kāda visu laiku ir bijusi.

Protams, tas ir īss laiks salīdzinājumā ar lielo bildi.

Saskaņā ar Korintiešiem 10:26 „Zeme pieder Dievam.” Pasaule pieder Dievam.

Psalmā 8:5 ir teikts „Kad es skatu debesis….” Dievs radīja debesis,

un Viņš radīja cilvēku, lai viņš valdītu pār tām. Mūsu pienākums ir būt nomniekiem.

Dievs ir īpašnieks. Dievs ir saimnieks. Mēs esam nomnieki.

Mūsu darbs ir rūpēties par Viņa zemi. Tā nepieder mums, bet mums par to ir jārūpējas.

Tā pieder Viņam. Tagad Karls Marks savā Komunisma Manifestā

sniedza desmit veidus, lai iznīcinātu kapitālistu valsti un pārvērstu to par komunistisku valsti.

Pirmais punkts bija iznīcināt privātīpašumu. Tas bija būtiskākais, lai iznīcinātu kapitālismu.

Nevienam netika atļauts, ka tam pieder privātīpašums. Ja jūs lasāt Bībeli, 3. Mozus grāmatā 25:10

ir teikts, ka katrā 50tajā gadā viņiem ir Jubilejas gads.

Viņi pasludina brīvību pa visu zemi, un visiem tiek atgriezts atpakaļ viņu īpašums.

Ir liela saistība starp brīvību un to, ka tev pieder īpašums.

Redziet, ja tev tas pieder, tu to kontrolē. Tātad, ja Dievs radīja zemi, Viņam tā pieder. Viņš to kontrolē.

Un Viņš atļauj cilvēkam to lietot Viņa slavai. Un ir tādi, kuriem šī ideja nepatīk.

Tādi cilvēki kā Karls Marks domā, nē, pasaule pieder mums.

Un mēs to kontrolējam. Dieva nav.

Bet 1. Ķēniņu grāmatā 4:25 ir runāts par to, ka tev pieder vīna koks, pašam savs vīģes koks.

Sālamana pamācībās 5:15 ir teikts: „Dzer ūdeni pats no savas bedres, un lai tavas upes iztek no tava paša akas!”

Privātīpašums ir būtiskākais brīvībai.

Un Peter Berle saka: „Mēs noraidām privātīpašuma ideju.”

Bērniem šodien skolā ir solījumi, tādi kā šie.

Sauc to par dumju, bet tādas lietas kā šī ir uz sienām daudzās publiskajās skolās.

„Es apsolu lojalitāti zemei, ko es mīlu un uz ko paļaujos

un visai dzīvībai uz zemes, debesīs un jūrā, kas ir tikpat liela zemes daļa kā es.”

Šajā ir teikts: ”Es apsolu lojalitāti pasaulei rūpēties par zemi, jūru un debesīm,

godināt katru dzīvu lietu ar mieru un taisnīgumu visur!”

Jacob Bredsten izstāstīja man, ka, kad viņš bija trešajā klasē Džonšvilles Pamatskolā

Bleinā (Blaine), viņa skolotāja Ms. Klophockhy, noņēma nost Amerikas karogu

un lika bērniem dot solījumu zemei tā vietā.

Vai jūs varat iedomāties? Zēni un meitenes, mēs šodien dosim solījumu zemei.

Jūs zināt, puse no multfilmām, ko rāda sestdienu rītos tādas ir.

Iznīcini ļaunos vecos kapitālistus, kuri iznīcini pasauli un glāb planētu.

Kapteinis Planēta. Ir visāda veida multenes, kas ir veidotas, lai liktu pasaulei

domāt, ka mums ir jāglābj zeme. Es esmu pret piesārņojumu,

un es esmu pret nevajadzīgu lietu iznīcināšanu.

Bet patiesais vides aizsardzības kustības mērķis

un šīs lielās bailes par globālo sasilšanu nav tāpēc, lai glābtu zemi.

Mērķis ir iedibināt Komunistu pamatprincipu nr. 1: Iznīcināt privātīpašumu.

Viņi grib panākt to, lai tev ir jālūdz atļauja, lai tu varētu nocirst koku savā īpašumā.

Kādam vīram Kalifornijā bija koks, kas auga iekšā viņa mājā

un tas spieda priekšējo verandu. Māja bija 100 ar kaut ko gadus veca.

Koks bija iestādīts un tas iebruka priekšējā verandā.

Viņš aizgāja, lai saņemtu atļauju koku nocirst.

Viņi teica, ka viņš nedrīkst nocirst koku, jo koki ir aizsargājami.

Viņš teica: „Tad man ir nepieciešama atļauja, lai rekonstruētu manu verandu.

Viņi teica: „Nē, māja ir 100 gadus veca. Tā ir vēsturiska ēka.

Jūs nevarat rekonstruēt verandu.”

Bet ir ļoti laba grāmata par globālās sasilšanas jautājumu,

ja jūs vēlaties palasīt vairāk. Tās nosaukums ir „Fakti ne Bailes” (“Facts not Fear”).

Es neesmu priecināts, ka tā ir pieejama daudzās vietās, bet Marilyn Quail, Dan Quail’s sieva,

bijusī viceprezidente uzrakstīja priekšvārdu tai. Kādi ir patiesie pierādījumi par globālo sasilšanu?

Jūs varat tajā ieskatīties, ja jūs vēlaties.

Tā ir mūsu bibliotēkā vai arī jūs varat pasūtīt savu, ja vēlaties.

Viņi rakstīja žurnālos, ka „ cilvēku izveidots lietus mežs apmulsina zinātniekus.”

Viņi rakstīja: ”Cilvēku izveidots lietus mežs, kuram būtu jāaug un jāattīstās tūkstošgades laikā

ir apmulsinājis zinātniekus, izaugot tikai 150 gados.”

Šis planētas un šo seno lietus mežu iznīcināšanas bizness,

ak, tas, ka mēs iznīcinām pasauli un debesis krīt uz mums, manuprāt, ir  blēņas.

Ir ļoti daudzi vides aizstāvji, kuri ir patiesi un ļoti inteliģenti un ļoti kļūdaini domājoši.

Un viņi mēģina izcīnīt nepareizo cīņu. Tā ir patiesība, ka daži cilvēki ļaunprātīgi izmanto dabu,

un kad kāds izgāž ķimikālijas straumes no manas mājas,

es iešu un iesūdzēšu tiesā un teikšu, lai viņi nemet to manā ūdens apgādes sistēmā.

Tas ir labi. Bet, ja ir vides problēma, vai valdībai to vajadzētu atrisināt?

Parādiet man kaut ko, ko viņi ir atrisinājuši? Ja viņi to atrisinās,  tas maksās desmit reizes vairāk

nekā tam vajadzētu maksāt un iespējams, ka tas vēl joprojām nebūs kārtībā. Lai gan es ticu globālajai sasilšanai.

Bībelē Atklāsmes grāmatā 16 ir teikts: „Ceturtais eņģelis ļāva vaļu dusmām pret sauli;

Un viņam bija dota vara apdedzināt cilvēku ar uguni.”

“Globālā sasilšana būs. Tā vēl nav notikusi. Drīz tā nāks pilsētā netālu no jums.                                                    ”

Lai iegūtu vairāk informācijas: Creation Science Evangelism, P.O. Box 37338, Pensacola, FL. 32526 USA

Vai zvaniet mums uz numuru: 1-850-479-3466. Vai apmeklējiet mūsu mājas lapu http://www.drdino.com.

7A semināra beigas – Dr. Kent Hovind – http://www.drdino.com – [Ed.13.5]

Hovinda teorija

Dr. Kent Hovind – Seminar 6 – The Hovind Theory – _Latvian_

Visā pasaulē, ģeologi un paleontologi meklē fiziskas anomālijas,

kuras tie nevar izskaidrot ar evolūcijas teorijas palīdzību.

Labdien, mani sauc Džons Gusti. Savienojot Svētos rakstus ar zinātniskiem novērojumiem,

Hovinda teorija ir fascinējošs skaidrojums Noasa plūdiem, Ledus laikmetam,

ogļu formācijām, kalnu grēdu un Lielā Kanjona izcelsmei.

Dr. Kents Hovinds – Seminārs Nr.6 – Hovinda teorija – uz latviešu valodu tulkoja J.Dovgalecs, S.Blumberga-Bredika, G.Brediks un M.Rožkalns

Paldies, ka pievienojāties mums, man ir gods būt šeit – Tennessee Temple Universitātē.

Visi trīs mani bērni apmeklēja šo skolu. Pirms daudziem gadiem arī es gandrīz sāku apmeklēt šo skolu.

Es tiku piereģistrēts un uzņemts, taču viss beidzās vidējos rietumos – Mid-Western Baptistu koledžā.

Taču ir jauki būt šeit, Čatanogā, Tenesijas štatā.

Šorīt es pastāstīšu par to, ko mēs saucam par Hovinda teoriju. Kas izraisīja plūdus Noasa dienās?

Es domāju, ka kristiešiem labāk ir zināt, ko atbildēt skeptiķiem un zobgaļiem.

Ja jūs evaņģelizējiet un mēģināt kādu pievērst Dievam,

jūs sastapsiet cilvēkus, kuriem ir milzīgs šķērslis, ko pārvarēt – Evolūcijas teorija.

Jums visiem gadu no gada ir ticis mācīts, ka Zeme ir miljardiem gadu veca.

Viņi domā, ka bija nepieciešami miljardi gadu, lai izveidotu dažādus ģeoloģiskos slāņus.

Ja jūs vēlaties viņus pievērst Dievam, jums būs tas viss jāpārvar.

Pirmkārt, misionāram ir jāiemācās valoda, lai varētu runāt ar mērķauditoriju.

Un es domāju, ka mums kā kristiešiem dažas valodas vajadzētu iemācīties labāk, lai mēs būtu spējīgi

sasniegt ļaudis, kuri ir šajā kopienā un visā pasaulē.

Bībele māca, ka Zeme ir aptuveni seštūkstoš, nevis miljardiem gadu veca.

Ja tas tā ir, tad mums vajadzētu izskaidrot dažus apstākļus.

Kā uz Zemes radās šie milzīgie kanjoni, tādi kā Lielais Kanjons?

Pat kanjoni uz Marsa, kas ir lielāki par Lielo kanjonu. Kā to izskaidrot?

Kā izskaidrot sasalušos mamutus?

Tie ir milzīgi, spalvaini ziloņi, kas ir sasaluši, daži no tiem pat stāvus.

No kurienes parādījās ūdens, kas izraisīja Noasa plūdus? Kur viss šis ūdens palika pēc plūdiem?

Tie ir godīgi jautājumi, kurus ateisti jautā, un mums labāk būtu uz tiem atbildēt.

Kur Bībelē iederas Ledus laikmets? Kāpēc ķenguri mīt tikai Austrālijā?

Kur atradās Ēdenes dārzs? Ko Dievs darīja pirms Radīšanas?

Ir tūkstošiem jautājumu, ar kuriem mums kā kristiešiem nāksies saskarties,

ja mēs darbojamies ar noklīdušajiem, cenšoties tos vest pie Kristus.

Mana lūgšana ir, lai šī sesija jeb video nr.6 – Hovinda teorija,

dotu jums pamatu jeb teoriju par pasaules vēsturi, kā skeletu, ko apaudzēt ar muskuļiem.

Šī ir tikai teorija. Es neesmu īpaši piesaistīts citām teorijām.

Ja kāds atradīs kaut ko nepareizu, es to izlabošu!

Daudz cilvēku ir ietekmējuši to, bet līdz šim, pēc sešpadsmit gadu

sludināšanas un pasniegšanas par šo tēmu, es neesmu atradis nevienu nopietnu trūkumu šajā teorijā.

Ja jūs atrodat kādu, dodiet man ziņu!

Šodien mēs apskatīsim trīs galvenās lietas.

Pirmkārt, Radīšana – šo tēmu mēs apskatījām iepriekš seminārā Nr.2 un tikai nedaudz apskatīsim šo tēmu.

Otrkārt, Lāsts. Dieva lāsts pār Zemi.

Un treškārt, katastrofa – Lielie grēku plūdi. Kas izraisīja plūdus Noasa dienu laikā?

Mēs sāksim ar Pasaules radīšanu. Bībelē (1.Mozus 1:1) teikts: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”

Bībelē teikts, ka pirms plūdiem cilvēki dzīvoja vairāk nekā līdz deviņsimt gadu vecumam.

Vai jūs aptverat, ka deviņsimt gadu laikā jūs varētu daudz ko iemācīties?

Daudz cilvēku nemaz nezin šo, bet Ādams prata visas valodas uz pasaules.

Tad bija tikai viena.

Un, starp citu, viņš apprecēja visskaistāko meiteni uz pasaules.

Pirms plūdiem viss bija citādāks.

Mēs par to runājām mūsu seminārā Nr.2, kuru jūs varat iegūt.

Bībelē, Pētera 2.vēstulē 3.nodaļā (3.pants) rakstīts: “Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji…”

Vai jūs zinājāt, ka ir cilvēki, kuri ņirgājas par Bībeli?

Un iemesls tam ir to kārības. Tie nevēlas, lai Dievs tiem teiktu, ko darīt.

Tas ir pamata iemesls katrā gadījumā.

Neesmu sastapis tam izņēmumu pat pēc vairāk kā deviņdesmit debatēm universitātēs,

aptuveni septiņtūkstoš radio un televīzijas sarunu šovos.

Esmu pārliecināts, ka vienīgais iemesls, kādēļ cilvēki ņirgājas par Rakstiem, ir to kārību dēļ.

Nav zinātniska pamata noraidīt Bībeli, un nav zinātniska pamata pieņemt evolūcijas teoriju.

Taču tiem vienkārši nepatīk, ka Dievs nosaka, ko tiem darīt, tas ir visam pamatā.

Zobgaļi teiks: “Kur paliek Viņa apsolītā atnākšana?

No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma.” (2.Pētera 3:4)

Šo sauc par Uniformitārisma doktrīnu.

Viss kas notiek tagad, tādā pašā veidā ir noticis vienmēr, ilgi, lēni un pakāpeniski procesi.

Vairāk par to mēs runājam seminārā Nr.4 “Meli mācību grāmatās”

Bībelē (2.Pētera 3:5) teikts, ka zobgaļi ir tīšuprāt nezinoši. “Tīšuprāt nezinošs”

Grieķu valodā tas nozīme “Stulbs ar nodomu”. Zobgaļi ir tīšuprāt nezinoši, ka Dievs radīja debesis.

Ņemiet vērā, ka “Debesis” šeit ir daudzskaitlī, un zeme atradās ūdenī un ārpus ūdens.

Par to vairāk var uzzināt seminārā Nr.2 “Kā izskatījās Ēdenes dārzs”

Taču zobgaļi ir neziņā par Radīšanu un par plūdiem.

Jo pasaule tika pārpludināta ar ūdeni un gāja bojā.

Par diviem apstākļiem zobgaļi ir neziņā: par pasaules radīšanu, kas notika aptuveni pirms seštūkstoš gadiem

un par plūdiem, kas notika aptuveni pirms četrtūkstoš četrsimt gadiem.

Tie nevēlas atzīt, ka Dievs radīja pasauli, jo tad tas nozīmē, ka pasaule Tam pieder un Viņš raksta likumus.

Tie nevēlas atzīt, ka ir bijuši Vispasaules plūdi, kas nozīmē, ka Dievam ir autoritāte sodīt savus radījumus.

Es uzskatu, ka mums kā kristiešiem vajadzētu labāk saprast, kā viss bija Radīšanas sākumā

un ko plūdi nodarīja pasaulei. Tādējādi mēs sapratīsim, kā viss darbojas šodien.

Mēs būsim labāk sagatavoti evaņģelizācijai šai pasaulē – cilvēkiem, kurus esam aicināti sasniegt.

Zobgaļi ir nezinoši arī par gaidāmo sodu. Draugi, Dieva sods tuvojas un ir pavisam tuvu.

Zobgaļiem nepatīk Radīšana un tiem nepatīk arī plūdu ideja.

Un pilnīgi noteikti tiem nepatīk doma par gaidāmo sodu.

Taču, ja mēs labi sapratīsim šīs trīs lietas, tad,

manuprāt, mēs būsim daudz produktīvāki evaņģelizēšanā uz šīs pasaules.

Bībelē teikts, ka pasaule tika radīta seštūkstoš gadus atpakaļ un Dievs radīja izcilus radījumus.

Dinozauri dzīvoja kopā ar Ādamu un Ievu, un tā bija brīnišķīga vieta. Par to vairāk seminārā Nr.2

Taču vēlāk, cilvēku grēku dēļ, Dievs nolādēja zemi.

Dievs (1.Mozus 3:8-12) jautāja: “Ādam, kur tu esi?” Viņš slēpās, protams, grēku dēļ.

Dievs jautāja: “Vai tu ēdi no koka, no kura Es tev pavēlēju neēst?”

Ādama pirmā reakcija, kad Dievs jautāja: “Ādam, vai tu ēdi no koka?”

Ādams teica: “Sieviete, ko tu man devi.” Viņš cenšas pārlikt atbildību.

“Dievs, tā īstenībā ir tava vaina, ka es to izdarīju, jo, ja Tu man neiedotu viņu,

man nebūtu šīs problēmas. Un, ja Tu to neradītu, mums nebūtu šādas problēmas!”

Ikviens cenšas pārlikt atbildību uz citu. “Dievs, sieviete, ko tu radīji…”

Citiem vārdiem sakot, tā ir viņas vaina un tava. Taču beigās viņš atzinās un sacīja: “Jā, es ēdu no koka!”

Tad Dievs (1.Mozus 3:13-15) jautāja: “Sieviete, ko tu izdarīji?”

Un Ieva atbildēja: “Čūska, (norāde uz “kuru tu radīji”) mani pievīla un es ēdu!” Beigās viņa negribīgi atzinās.

Tad Dievs sacīja čūskai: “Tu tiksi nolādēta un rāposi uz vēdera visu atlikušo dzīvi!”

Dievs (1.Mozus 3:16-17) sacīja sievietei: “Viens no lāstiem ir tas, ka vīrs valdīs pār tevi”. Tas ir viens no lāstiem, meitenes!

Vīrietis kļūst par priekšnieku. Un tas ir lāsts daudzos gadījumos.

Vīrietim Dievs teica: “Tevis dēļ es nolādēšu Zemi! Zeme ir nolādēta tevis dēļ!”

Šis ir fascinējošs pants. Dievs sacīja: “Ādam, es gatavojos nolādēt zemi tevis paša labad!”

Tas ir labi, ka zeme ir nolādēta, tagad tev būs jāstrādā, lai izdzīvotu! Tā tu būsi nodarbināts!

Tu strādāsi visu dienu un mājās nāksi noguris!

Kā būtu, ja Dievs visus nodrošinātu ar visu nepieciešamo un mums nekad nebūtu jāstrādā?

Mēs visi sēdētu un lauzītu galvas, kā iekļūt nepatikšanās. Tā ir viena no labklājības problēmām.

Bībelē teikts, ka Dieva labklājības programma ir ļoti vienkārša. Ja tu nestrādā, tu neēd!

Tāda bija mana labklājības programma maniem bērniem. Ja tu nestrādā, tu neēd!

Tas neaizņēma daudz laika, lai viņi paveiktu savus darbus. No rīta tu iedod tiem darāmo darbu sarakstu!

Ziniet, saklāj savu gultu, izpildi mājasdarbus, sakop istabu, utt.

Pie vakariņu galda jūs visi noskaitāt lūgšanu: “Dievs, svētī šo baru, kad tie ēdīs savas vakariņas, āmen!”

Un jūs sakāt: “Stāt, pirms jūs sākat ēst, paskatīsimies! Dēls, esmu pamanījis, ka tava istaba nav sakopta,

meita, tu neesi izpildījusi mājasdarbus, tāpēc, draugi, ejiet un izpildiet, un, kad pabeigsiet, nāciet atpakaļ ēst!”

Jums šādi ir jārīkojas tikai vienu reizi, lai pievērstu to uzmanību. Ja tu nestrādā, tu neēd!

Tāda ir Dieva labklājības programma. Taču šodien Amerikā mums ir nopietnas problēmas, jo mēs maksājam cilvēkiem, lai tie nestrādātu!

Un Dievs sacīja: “Nolādēta ir Zeme, tevis dēļ!” Darbs ir viena no labākajām nodarbēm tev. Brīnišķīga terapija.

Dievs (1.Mozus 3:18-19) sacīja: “Ar sviedriem uz sejas tu ēdīsi maizi,

līdz pārtapsi par pīšļiem, no kuriem tu esi ņemts!” Tu nomirsi!

Un tad nāca Noasa plūdi. Tā ir 1.Mozus grāmata, sestā nodaļa.

Uz to mums ir jāvērš uzmanība lielāko dienas daļu.

Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums uz Zemes bija liels, un to iztēle,

un domas pastāvīgi bija ļaunas. (1.Mozus 6:5)

Un Dievs nožēloja, ka radīja uz Zemes cilvēku. (1.Mozus 6:6)

Tas sāpināja Dieva sirdi, un Dievs teica: “Es iznīcināšu no Zemes virsas cilvēku, kuru radīju,”

visus – cilvēkus, dzīvniekus, rāpuļus, jo nožēloju, ka tos radīju!” (1.Mozus 6:7)

Un Zeme pārpildījās ar vardarbību. Visi bija ļauni. (1.Mozus 6:11-12)

Un Dievs sacīja: “Lai notiek, Noa, ej un uzbūvē laivu, uzbūvē šķirstu!”

Un Noa sacīja saviem zēniem: “Ei, zēni, ejam uz mežu! Mēs būvēsim laivu!” (1.Mozus 6:13-14)

Tā viņi devās un savāca kokmateriālus un sāka būvēt milzīgu laivu. Par to mēs parunāsim vēlāk!

Cilvēki jautā: “Pagaidiet, kādēļ Dievs appludināja visu pasauli?

Kādēļ gan nenogalināt tikai visus sliktos cilvēkus? Vai tas nav nežēlīgi, iznīcināt visu pasauli?

Galu galā, pingvīni tak’ negrēkoja”. Mēs zinām, ka Dievs iznīcināja visu pasauli!

Manuprāt, šeit ir pāris lietas par plūdiem, par kurām derētu aizdomāties!

Pirmkārt, plūdi atstāja pēdas, ko brīnums neatstātu!

Ja Dievs sacītu: “Labi, tagad visi nomirstiet, izņemot Noa un viņa ģimeni!”

Kādus pierādījumus tas atstātu?

Plūdu sekas tagad kalpo kā piemiņa par Dieva sodu par grēkiem.

Turklāt, Dievs lika Noa būvēt laivu, tādējādi brīdinot cilvēkus.

Šeit mums ir Noa, kurš strādā 7 gadus, citi avoti saka – 120 gadus.

Bībelē nav teikts cik, taču viņš to cēla ilgu laiku.

Cilvēki vēroja, kā viņš cēla milzīgu laivu un sacīja: “Noa, vai tu esi traks? Ko tu dari?”

Un Noa atbild: “Draugs, drīz līs lietus!”

Paturiet šo prātā, nedomāju to var pierādīt dogmatiski, bet iespējams pirms Grēku pūdiem lietus nelija nemaz!

Noa vēstīja par kaut ko, kā vēl nav bijis!

Viņš sacīja: “Ziniet ko? Lietus līs no debesīm!”

Visi lūkojās apkārt sacīdami: “Tiešām, nekā tāda vēl nav bijis!” Viņi domāja, ka viņš bija jucis!

Taču mēs, kristieši, mūsdienās darām tieši to pašu!

Mēs staigājam apkārt runādami: “Klau, kādā no šīm dienām Dieva eņģelis nonāks lejā, kopā ar Dievu,

un tie nāks caur mākoņiem taurēdami taures, un Dienvidu baptisti augšāmcelsies (Jūs ziniet, tie kas pirmie mira Jēzus Kristus dēļ) un tad pārējie no mums celsies uz paradīzi!”

Un ikviens no mums skatīsies apkārt, runādams: “Tiešām, taisnība,

neviens nekad nav dzirdējis trompetes, pūstas no mākoņiem un redzējis cilvēkus ceļamies mākoņos. Tas nekad nav bijis!

Mēs sprediķojam par kaut ko tādu, kā nav bijis nekad cilvēces vēsturē.

Tas ir tas, ko darīja Noa. Viņš sprediķoja par to, kas notiks!

Un tas, ko viņš sprediķoja, nekad nebija noticis!

Tādēļ, kamēr viņš sprediķoja, cilvēkiem bija iespēja nožēlot savus grēkus.

Cilvēki iebilst: “Vienu mirklīti, kā visa pasaule varēja applūst? Vai varēja būt tik daudz lietus, lai apsegtu Everestu?”

Reiz es biju debatēs, un viens skeptiķis piecēlās un sacīja:

“Hovind, vai jūs saprotat, ka, lietum līstot, atmosfērā izdalās siltums?”

Es atbildēju: “Jā, kungs, es esmu mācījis fiziku! To sauc par kondensācijas latentumu. Ko jūs vēlējāties pajautāt?”

Viņš atbildēja: “Ja nolija tik daudz lietus, lai nosegtu Everestu, tad radītais siltums būtu izvārījis visu pasauli!”

Es sacīju: “Jums ir pilnīga taisnība!” Viņš vaicāja: ” Vai tad jūs nedomājat, ka lija tik daudz, lai nosegtu Everesta klinti?”

Sacīju: “Es to nekad neesmu teicis!” Viņš jautāja: “Tad jūs domājat, ka Everesta klints tomēr tika nosegta?”

Es atbildēju: “Es nedomāju, ka tad Everests bija tajā vietā!”

Es domāju, ka kalni nebija noformējušies līdz pat plūdu beigām. Bībelē par to rakstīts Psalmu 104. nodaļā.

Par kalnu grēdu formēšanos mēs parunāsim vēlāk!

Taču es domāju, ka nenolija tik daudz lietus, lai nosegtu Everestu! Es nezinu nevienu kristieti, kas tā mācītu!

Es uzskatu, ka visa pasaule tika nosegta ar ūdeni, taču tas ūdens nenāca lietus veidā!

Ļoti maza daļa no plūdu ūdens bija lietusūdens.

Tā skeptiķi ir izveidojuši vājo argumentu, ka, ja lietus lija tik ilgi, lai nosegtu Everestu, tad pasaule izvārītos.

Tas ir pareizi, taču tas ir mākslīgs arguments. Plūdu ūdens neradās no lietavām.

Ir vairākas teorijas, kas skaidro, kas Noa dienās izraisīja Lielos grēku plūdus!

Pāris minūtēs es padalīšos ar savu teoriju. “Hovinda teorija” – kas varētu to izraisīt.

Es to saucu tā, jo negribu vainot nevienu citu, ja , tā izrādītos nepareiza.

Es uzņemšos vainu, ja tā ir nepatiesa. Un tas nebūs īsti evaņģēlistiski.

Iemesls ir iedot jums nedaudz zinātnisku pierādījumu, kas sakārtos jūsu domas šajā sakarā!

Tad jūs varēsiet teikt: “Klau, iespējams tā tas notika!”

Un tas dos jums atbildes skeptiķiem, zobgaļiem un ateistiem.

Mums ir jāsaprot pāris lietas. Sākotnēji radītais ļoti atšķīrās.

Bībelē (Psalmi 24:1-2) teikts, ka bija ne tikai Zeme, bet bija arī ūdens zem Zemes garozas.

Tas atradās zem Zemes augšējās grozas.

Psalmu 24. nodaļā teikts: “Jo Viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm.”

Tas ir ļoti interesants pants. Zeme tika radīta virs ūdeņiem.

Psalmu 33.nodaļā “Viņš sakrāj jūras ūdeņus kā kādā traukā, Viņš glabā straumes Savās krātuvēs”.

Tas, kas mūsdienās ir okeāni, reiz bija zem Zemes garozas.

Psalmi 136:6 minēts “Kas zemi pār ūdeņiem izplatījis.” Šo pantu lasiet uzmanīgāk!

Tas dod spēcīgu liecību par to, kāda Zeme bija iesākumā.

Un tad “pazemes avoti” atvērās. (1.Mozus 7:11-12)

Ūdens, kas atradās zem garozas, zem spiediena šāvās virszemē, kad pazemes avoti atvērās.

Ījāba grāmatā 38:8-11 rakstīts “Un kas noslēdza jūru ar stipriem vārtiem, kad tā, dzīvi burbuļodama, izplūda ārā no savas mātes klēpja?”

Es jums teikšu, kad dzimst bērns, ūdens nāk laukā, tas ir brīnišķīgs process.

Viens no maniem draugiem bija koledžā, viņa sieva gatavoja brokastis virtuvē un viņai nogāja ūdeņi.

Tā kā viņa samērcēja bikses, ūdens bija uz grīdas. Viņas vīrs skrēja palīdzēt kliedzot: “Kas noticis?”, paslīdēja un salauza roku.

Viņai bija jāved vīrs uz slimnīcu, lai nofiksētu viņa roku. Tāds juceklis rodas, kad dzimst bērni.

Es pieņēmu vienu no maniem bērniem mājās, un, kad nogāja ūdeņi, tas bija viens karalisks juceklis.

Un Ījāba grāmatā Dievs saka mums, 38:8-11 ir rakstīts, ka:

kad ūdens astsāj zemes garozu, tas šaujas ārā zem spiediena.

Un tālāk rakstīts: “Kad Es tai noteicu Savu nolikto robežu un pieliku šai robežai aizšaujamās bultas un durvis,

un teicu: līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk, un šeit lai norimst tavi lepnie viļņi!”

Es ticu, ka Zemes garoza salūza Lielo plūdu laikā, un joprojām mēs redzam rētas uz mūsu planētas, kur tas noticis.

Tās tiek sauktas par lūzuma līnijām. Es dzīvoju netālu no San Andreasa lūzuma.

Esmu pētījis Heivardas lūzumu, Ņūmadridas lūzumu un Goldenas lūzumu, un neviens no tiem nav lūzis manas vainas dēļ.

Esmu tos pētījis. Tas nav apstrīdams, Zemes garoza ir sadalīta plātnēs.

Un neapšaubāmi šīs plātnes kustas.

Kad tās kustas, tās var izraisīt cunami, zemestrīces un vulkānu izvirdumus. Neapstrīdami, tas viss notiek!

Jautājums ir, kad tas viss notika ar Zemeslodi?

Es uzskatu, ka aptuveni 4400 gadus atpakaļ, Lielo grēku plūdu pašā sākumā.

Evolucionisti teiks: “Vai tad jūs neredzat pierādījumus Pangejas teorijai? Tie kontinenti ir saderīgi, un

kā jūs neredzat, ka Dienvidamerika un Āfrika izskatās saderīgas?” Uzgaidiet mirklīti!

Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par Pangejas teoriju? To māca macību grāmatas kā faktu.

“Visi kontinenti ir saderīgi savā starpā!”

Pirms jūs aizraujieties, es iebilstu: “Uzgaidiet mirklīti! Te ir vairākas lietas, kas jums ir jāzin par Pangejas teoriju!”

Pirmkārt, viņi visi apgalvo, ka Dienvidamerika un Āfrika esot saderīgas.

Un mana māja arī ir saderīga ar kaimiņa māju, ja tās saliek kopā. Ko tas pierāda?

Neko! Tas nenozīmē, ka iela ietecēja starp ēkām un pabīdīja tās malā. Tā ir tīrākā sagadīšanās!

Šo kontinentu formas ir tīrākā sagadīšanās, balstīta uz ūdens līmeņa starp tiem.

Interesanti ir pierādījumi, ko tie lieto, lai pierādītu kontinentu dreifa teoriju. Viņi apgalvo, ka kontinenti pēc formas ir saderīgi!

Līdzīgas fosīlijas ir atrastas pretējās okeāna pusēs. Tas tā varētu būt!

Taču, tās pašas fosīlijas ir atrodamas visur pasaulē.

Un fosīlijas visapkārt uz pasaules tikai liecina par labu Vispasaules plūdiem.

Vispasaules plūdos, cik tālu varētu aizpeldēt beigti dzīvnieki? Diezgan tālu, vai ne?

Tiek apgalvots, ka Vidusatlantijas grēdā esot magnētiskā lauka virzienmaiņa. Uzgaidiet!

Viņi jums nesaka, ka tie samazināja Āfriku par aptuveni 30-40%, lai tā būtu saderīga.

Kā arī, netiek pieminēts, ka Meksika un Centrālamerika ir vispār izņemta laukā.

“Cienītais, kur ir Meksika, Panama, Kostarika un Gvatemala?”

Netiek arī minēts, ka Eiropa un Dienvidamerika ir sagrieztas pretēji pulksteņrādītāja virzienam un

Āfrika ir pagriezta pulksteņrādītāja virzienā.

Un netiek minēts tas, ko es uzskatu, kas pat bērnu dārzā ir saprotams.

Vai jūs zinājāt, ka, ja savāktu ūdeni no okeāniem, jūs pamanītu, ka zem tā ir zeme?

Tas ir, okeāniem ir dibens. Cik daudzi no jums to jau zināja? Zem okeāniem ir zeme!

Cilvēki jautā: “Kā jūs domājat, vai kontinenti, kādreiz ir bijuši savienoti?”

Es saku: “Nu, tie joprojām ir savienoti, vai ne? Ko jūs domājat ar to “ir bijuši savienoti”?”

Tie joprojām ir savienoti. Un vienmēr ir bijuši. Zemei ir garoza.

Zemās vietās tā vienmēr ir bijusi pilna ar ūdeni, es to saprotu!

Taču macību grāmatās ir teikts: “Protams, taču Vidusatlantijas grēdas apakšā esot magnētiskā lauka virzienmaiņa!”

Tās ir pilnīgākās muļķības! Tur nav apgrieztas polaritātes, vienīgi varētu būt, ka tur ieži ir agriezušies otrādi,

kad zemes dzīles atvērās. Tā varētu notikt dažās vietās.

Taču tās ir muļķības, ja runājam par magnētiskām virzienmaiņām.

Pat grāmatas “Dziļurbumi Ziemeļatlanijas okeānā” autors zinātniskajā “Science magazine” žurnāla 204. izdevumā rakstīja:

“Tas ir skaidrs, ka vienmērīgi veidoti garozas bloki

ar apgrieztu polaritāti neatbilst realitātei!”

Tas, ko raksta mācību grāmatās, neatbilst realitātei!

Voltam Braunam ir lieliska grāmata “Iesākumā” (“In the beginning”)

Es nepiekrītu Voltam Bruanam dažos jautājumos, taču viņš ir mans draugs!

Brīnišķīgs vīrs, ar doktora grādu fizikā, viņš gadiem ilgi pasniedza Gaisa spēku akadēmijā.

Šī ir viņa mājaslapa http://www.creationscience.com

Es augsti rekomendēju viņa grāmatu, par spīti dažām mūsu domstarpībām.

Viņam ir labi raksti par tā sauktajām “magnētiskajām virzienmaiņām”. Nē, nav tādu magnētisko virzienmaiņu.

Ir tikai stiprāki un vājāki magnētiskie lauki. Īstenībā, tur apakšā, Vidusatlantijas grēdā, ir pilnīgs juceklis.

Redzat, pēdējo 150 gadu laikā Zemes magnētiskais lauks ir samazinājies par 10%!

Tas ir samazinājies par 40% pēdējo 1000 gadu laikā.

Pastāv milzīgs daudzums pierādījumu, ka Zemes magnētiskais lauks kļūst vājāks.

Un ko tas varētu nozīmēt? Tas nozīmē, ka tas kādreiz ir bijis stiprāks.

Un, ja Zemes magnētiskais lauks kļūst vājāks,

tas rada problēmas, jo, ja jūs dotos 25 000 gadus atpakaļ,

tad magnētiskais lauks būtu tik stiprs, ka lielā radītā siltuma dēļ dzīvība nevarētu pastāvēt uz Zemes.

Tāpēc evolucionistiem ir jāatrod atbilde uz šo jautājumu.

“Hei, mēs taču novērojam magnētiskā lauka pavājināšanos, tātad magnētiskais lauks maina virzienu!”

Tas nekad nav bijis novērots dabā, ir tikai novērota pavājināšanās.

Manuprāt, Voltam Braunam ir vislabākā teorija par koninentu dreifu. Ļaujiet man jums to ātri izskaidrot!

Tā tiek saukta par Dr. Volta Brauna “Hidroplātņu teoriju”. Man tā ir atbildējusi uz daudziem jautājumiem.

Uz mūsu planētas mēs varam redzēt septiņpadsmit ļoti dīvainas īpašības, kas tagad var tikt sistemātiski izskaidrotas

kā globāla mēroga plūdu rezultātu, kuru ūdeņi izlauzās no pazemes kambariem

ar enerģiju, kas pārsniedz 10 miljardus ūdeņraža bumbu sprādzienu enerģiju.

Šis skaidrojums parāda, cik ātri izveidojās kalnu grēdas,

izskaidro ogļu un naftas depozītu rašanos un ātru kontinentu dreifu,

un kādēļ okeāna dibenā ir milzīgas tranšejas, simtiem kanjonu un vulkānu.

Tā izskaidro ģeoloģisko slāņu formācijas un vairumu fosīliju,

un tā saukto “Ledus laikmetu”, virszemes kanjonus, it īpaši Lielo kanjonu.

Pirmsplūdu Zeme, iespējams, bija milzīgs superkontinents ar plaukstošu veģetāciju,

jūrām, upēm un nelieliem kalniem.

Sakarā ar Hidroplātņu teoriju, uz pirmsplūdu Zemes bija daudz pazemes ūdens.

Tie sastādītu atpuveni pusi no mūsdienās okeānos esošā.

Ūdens, savstarpēji savienots, veidoja tievu, sfērisku ūdens slāni, aptuveni pusjūdzi biezu.

Tas, iespējams, atradās 10 jūdzes zem zemes virsmas.

Augošais spiediens pazemes ūdens kambaros izstiepa virsū esošo zemes garozu.

To var salīdzināt ar balonu, kad to piepūš, un spiediens iekšpusē aug.

Lūzums garozā sākās ar mikroskopisku plaisu, kura sāka augt abos virzienos ar ātrumu trīs jūdzes sekundē.

Plaisa, ejot pa mazākās pretestības ceļu, apriņķoja zemeslodi aptuveni divās stundās.

Kamēr plaisa traucās apkārt zemeslodei, zemes garoza pārplīsa kā stipri stiepts audums.

16 km biezās Zemes garozas dēļ pazemes ūdeņi atradās zem milzīga spiediena.

Tādējādi ūdens drausmīgā ātrumā izšāvās no plīsuma.

Aprēķini rāda, ka no plaisas visapkārt zemeslodei ūdens strūklas

izšāvās ar virsskaņas ātrumu 32 km augstumā.

Ūdens šalts no šīs milzīgās strūklas radīja lietus straumes, kādas Zeme nekad iepriekš vēl nebija redzējusi.

Bībelē teikts, ka visas zemes dzīles atvērās vienā dienā (1.Mozus 7:11)

Un tā apraksta tos notikumus atpuveni četrarpus tūkstoš gadus atpakaļ.

Kurus tagad mēs varam zinātniski saisstīt ar cēloņa un seku kārtību Hidroplātņu teorijā.

Zemes dzīļu ūdens un izpletošais tvaiks radīja stiprus vējus.

Ūdens, izšāvies augstu virs augstās stratosfēras, sasala superaukstos ledus kristālos.

Tas radīja masīvas sniega vētras, aprokot, nosmacinot un ātri sasaldējot daudzus dzīvniekus.

Augsta spiediena strūklas izraisīja iežu eroziju plaisas malās,

pat izsvieda pirmsplūdu jūru saturu.

Milzīgs daudzums nogulšņu no šī duļķainā ūdens nosēdās uz Zemes.

Šīs nogulsnes notvēra un apbedīja augus un dzīvniekus, veidojot fosīlijas.

Plūdi izrāva veģetāciju un pārvietoja tos uz vietām, kur tie uzkrājās

un ātri pārtapa par oglēm un naftu, līdzīgi kā mūsdienās to var izdarīt laboratorijās.

Eksperimenti rāda, ka erozija paplašināja garozas plīsumu, tā platums kļuva tik liels, ka

saspieda iežus zem pazemes ūdens kambariem,

paceļoties un radot Vidusatlantijas grēdu, kas apvij zemeslodi kā beisbola bumbas šuve.

Kontinentālās plātnes, hidroplātnes, lēnām, ar ūdeni zem tām noslīdēja lejup,

prom no paceļošās Vidusatlantijas grēdas.

Kad masīvās kontinentālās plātnes, lēnām paātrinoties, sasniedza ātrumu 72 km stundā,

tās sastapās ar pietiekamu pretestību, kas tās saspieda, sadragāja, sabiezināja  un salieca.

Izliektās hidroplātnes izveidoja kalnus.

Ieliektās veidoja okeānu dziļvagas.

Tādēļ šī sakarība parasti ir paralēla okeānu grēdām, no kurām plātnes nolsīdēja.

Hidroplātnes, noslīdot no okeāna grēdām, atstāja ļoti dziļus okeānu baseinus.

Tajos drīz sakrājās plūdu ūdens. Visi kontinentālie baseini drīz piepildījās ar ūdeni.

Tas radīja milzīgus pēcplūdu ezerus. Katrs no tiem palielinājās no lietus un no paugstinājumu notekūdeņiem,

kuri pārplūda pāri zemākajām baseina malām.

Tas radīja nelielu malu noskalošanos, ļaujot lielākām ūdens masām plūst arvien ātrāk,

izskalojot mīkstākos nogulumiežus arvien dziļāk.

Šis process paātrinājās tiktāl, kamēr viss ezera ūdens iztecēja pa šauru spraugu, veidojot kanjonu.

Lielākais no tiem ir Lielais Kanjons.

Uz ziemeļiem un austrumiem no kanjona reiz bija milzīgs ezers, kuru es esmu nosaucis par Lielo ezeru.

Tā baseinā ietilpa vairāk ūdens nekā visos piecos Amerikas Lielajos ezeros kopā ņemot.

Lielais ezers radīja dambja nogrūšanu un ūdens pārplūda pāri malai, apmēram divdesmit jūdzes uz dienvidiem no Peidžas, Arizonā,

pāris nedēļas, katastrofiskos mērogos, izveidojot Lielo kanjonu.

Šeit Volta Brauna hidroplātņu teorija, man atbild uz jautājumiem vislabāk nekā viss cits, ko esmu sastapis līdz šim.

Tā izskaidro vairākas lietas. Ja plaisa izstieptos apkārt Vidusatlantijas grēdai, ūdens šautos ārā,

tad tā izplestos, ļaujot bazaltam zem tās izliekties uz āru, kas arī notika.

Kad bazalts izliecas, tas sasprēgā un tas mēdz slīdēt,

virzot plātnes prom.

Tās, slīdot prom, ietriecās kaut kur, veidojot saspiestas klintis, kuras mēs tagad redzam.

Piemēram, Britu Kolumbijā, kur klintis ir saspiestas no gala, krokas iet augšup un lejup.

Klintis bija kā paklājs, kurš sakrokojas, kad to stumj pret sienu.

Manuprāt, kristiešiem ir jāatbild uz šādiem jautājumiem, un šis ir viens no iespējamiem skaidrojumiem.

Kad bazalts sasprēgā, ūdens aizpilda spraugas, tās atdzesējot. Ap aukstu akmeni pastāv magnētiskais lauks.

Izkusis akmens zaudē savas magnētiskās īpašības. Tātad, tas, ko viņi sauc par magnētiskā lauka virzienmaiņu

okeāna dibenā, īstenība bija vecas bazalta plaisas.

Jo tur ietekošā ūdens dēļ bija siltākas un vēsākas vietas

Tās plaisas, iespējams, ir pilnas ar nogulsnēm. Tādēļ neļaujiet sev iestāstīt, ka tur vērojama magnētiskā lauka virzienmaiņa.

Iespējams, ka pāris akmeņu agriezās otrādi plūdu laikā, taču manuprāt, hidroplātņu teorija te iederas labāk!

Tātad, kad kontinenti lēnām slīdēja prom, dažas vietas tika ievilktas zem tām – notika plātņu pārklāšanās.

Bobam Gārdeneram bija lieliska teorija par plātņu pārklāšanos. Manuprāt, tā šeit iederas.

Plātnes mēdz paiet viena zem otras. Vai jūs kādreiz esat maisījuši pudiņu un uz tā veidojās plēve?

Kad jūs spiežat plēvi lejup, tā noies lejā un aizvilks sev līdzi visu pārējo.

Magma dara tieši to pašu, kad atdziest, lavai izveidojas cieta garoza.

Ja tā nogrimst vienā vietā, tā aizraus līdzi visu magmas slāni ar lavu.

Tā, iespējams, notika plūdu laikā. Kontinenti ir pakļauti erozijai.

Kad līst lietus, rodas noslīdeņi, dubļu straumes, erozija, masveida piesārņojumi un grunts pārvietošanās.

Visas šīs lietas notiek nepastāvīgi, kā pagājušo nakti, kad bija pērkona negaiss.

Esmu pārliecināts, ka Četanogas apkaimē notika ievērojama erozija. Šie dubļi drīz tiks ieskaloti okeānā.

Tātad, notiek divas lietas: Kalni kļūst zemāki un okeāni piepildās.

Pie mūsdienu erozijas tempiem, kontinenti kļūs plakani 14 miljonu gadu laikā.

Tā evolucionistiem ir nopietna problēma. Kādēļ okeāni nav pilni ar dubļiem?

Jo tur ir sakrājušies tikai pāris tūkstošu gadu nogulsnes. Un kādēļ kalni vēl nav kļuvuši līdzeni?

Tādēļ viņiem Pangejas teorija ir tik svarīga, jo tie saka: “Tas ir tādēļ, ka tie tiek pārstrādāti!”

Viņi teiks: “Okeāna dibenā nav tik daudz nogulšņu, jo tie tiek pavilkti apakšā un pārkausēti,

un uzrodas atkal pa vidu. Tātad, tie tiek pārstrādāti! Iespējams, tas tā varētu būt, taču ir arī cits iemesls.

Tur nav tik daudz nogulšņu, jo tie nav miljoniem gadus veci.

Plātnes, bez šaubām, kustas, taču tas nepierāda, ka tās ir kustējušās vienmēr.

Un tas nepierāda, ka kustības ātrums vienmēr ir bijis tāds, kāds tas ir šodien.

Manuprāt, studentiem ir jāmāca arī citi iespējamie varinati, nevis tā, kā tie tiek apmācīti skolās.

Es dzīvoju pie starpštatu desmitā lielceļa, Pensakolā, Floridā.

Tas stiepjas no Losandželosas Kalifornijā līdz Džeksonvilai, Floridā.

Ja es redzu kādu braucam uz austrumiem ar ātrumu 110 kilometri stundā, vai tas pierāda,

ka tie izbrauca no Losandželosas četras dienas iepriekš? Nē, tie varēja izbraukt uz lielceļa no iepriekšējā pagrieziena ,vai ne?

Un tikai tāpēc, ka mūsdienās mēs redzam kontinentus lēni kustamies, tas neko nepierāda garākā vēstures periodā.

Neuzķeraties uz tās propagandas. Kontinetu dreifa teroija ir radīta, lai evoulucionisti izvairītos no divām problēmām.

Pirmkārt, Zemes magnētiskais lauks pavājinās. Otrkārt, okeānos ir ļoti maz nogulšņu.

Cits skaidrojums ir tas, ka Bībelē ir taisnība un zeme nav miljardiem gadus veca.

Cilvēki jautā: “Kur Bībelē iederas ledus laikmets?” Ledus laikmets noteikti ir bijis.

Nav šaubu par to, ledus nāca visu ceļu lejup līdz pat Kanzasas pilsētai, Misūri.

Cik daudzi no jums ir no Aidaho, Indiānas, Mičigānas vai Minesotas, vai viena no šiem štatiem, kas tika pārklāti ar ledu?

Tie bija pārklāti ar ledu. Īstenībā – katru gadu pa ziemu tie pārklājas ar ledu.

Taču tajos štatos ir visu veidu pierādījumi, ko jūs varat izmanot, lai pierādītu, ka tur tiešām ir bijis ledus laikmets.

Kad ledus spiežas ārā, tas paceļ sev priekšā kaudzi ar iežiem.

Kad ledus izkūst un paāri paliek ieži, tā tiek saukta par gala morēnu.

Ja ieži tiek spiesti uz sāniem, to sauc par sānu morēnu.

Kas ledus izkūst, tas atstāj aiz sevis nelielus ezerus.

Minesotā ir desmit tūkstošu šādu ezeru.

Kad ledus izkūst, grunts paceļas, jo iepriekšējais smagums ir zudis.

Grunts var pacelties dažādos veidos, to sauc par izostatisko atlēkšanu.

Nav šaubu, ka šādi procesi ir notikuši.

Kristietim ir jautājums, kur tas viss iederas Bībelē. Un kas sasaldēja mamutus?

Daži no lielajiem, spalvainajiem ziloņiem ir atrasti stāvot, ar pārtiku zobos.

Kas notika ar mamutiem? Vienā gadā tika ziņots, ka no zemes ir tikušas izceltas 20 000 mamutu atliekas.

Vienā gadā, divdesmit tūkstoši ķermeņu! Pēc aplēsēm, katastrofā gāja bojā aptuveni pieci miljoni mamutu.

Sarkanie punkti norāda, kur mamuti ir tikuši atrasti.

Dzeltenie punkti norāda, kur ir atrasti sasaluši degunradži.

Kas tad notika ar mamutiem? Daži no tiem ir sasaluši vertikālā, stāvošā stāvoklī.

Nesagremota barība to vēderos un mutēs veido interesantu situāciju. Tie noslāpa.

To plaušās nav atrasts ūdens.

Mazie ledus kristāli to asinīs norāda, ka tie sasala mazāk kā piecās stundās.

Tam ir nepieciešami vairāk kā 185 grādi zem nulles. Mūsdienās nekad temepratūra nekrīt tik zemu!

Viszemākā temperatūra, jebkad izmērīta, pēc National Geographic žurnāla ir mīnus 127 grādi.

Tas ir tīri vēsi, taču nepietiekami, lai sasaldētu mamutus. Kas tad notika, lai mamutus sasaldētu?

1999. gadā es sprediķoju Aļaskā un veicu nelielu tūri ar laivu, lai redzētu Portažas šļūdoni.

Un es stāvu aiz tā vīra uz laivas un runāju ar to, mēģinot tam liecināt.

Es jautāju: “Kā jūs pelnāt iztikai?” Viņš sacīja: “Mēs veicam naftas urbumus netālu no Barrovas, Aļaskā!”

Es jautāju: “Kad jūs urbjaties lejā, vai jūs atrodat ko interesantu?”

“Jūs neticēsiet, ko mēs atrodam, kad urbjam!” viņš sacīja.

“Pāris mēnešus atpakaļ mēs urbāmies lejā,

mēs izurbāmies cauri 300 metriem sasalušas zemes, sauktas par permafrostu,

un sākām iegūt koka gabalus. Mēs vienmēr izceļam visu, ko izurbjam un izliekam uz zemes,

tā mēs iegūstam kodolu paraugu, ko mēs urbjam, lai izpētītu formāciju.”

Viņš sacīja: “Mēs izurbāmies taisni cauri vertikāli stāvošam kokam.

Koks bija 100 metrus augsts, vertikāls un 300 metrus zem pilnīgi sasalušas grunts!”

Pāris gadus atpakaļ es sprediķoju Barrovā, Aļaskā.

Barovā, Aļaskā ir tikai viens koks un tas ir apmēram tik garš un tas atrodas ķīniešu restorānā.

Viņi cīnās, lai uzturētu to dzīvu, jo viņiem mēnešiem ilgi saules gaisma ir nepietiekamā daudzumā.

Barovā, Aļaskā nav koku. Tur, protams, nav 100 metrus gari koki.

Pasaulē ir tikai daži tādi koki, kuri ir 100 metrus gari.

Tad kā var dabūt 100 metrus garu, stāvošu koku 300 metru dziļumā, pastāvīgi sasalušā zemē? Kas notika?

Es jums izklāstīšu (kā es to saucu) Hovinda teoriju, kas paskaidro visus šos fenomenus.

Man jums ir jādod arī neliels zinātnes pārskats. Daudzi cilvēki ir iesaistījušies attīstot šo teoriju, vismaz manā prātā.

Es novērtēju citu starpā Valtu Braunu (Walt Brown), Henriju Morisu (Henry Morris) un Džonu Baumgardneru (John Baumgardner), kuri darījuši šo darbu

un grāmata, ko sarakstījis Pattens (Patten) “Bibliski plūdi un Ledus Laikmets” (“The Biblical Flood and the Ice Epoch”); visam šim ir bijusi liela ietekme uz mani.

Bet galu galā, man jāuzņemas atbildība par šo teoriju, ja tā ir nepareiza.

Es iemācīšu jums dažas lietas par zinātni un tad pastāstīšu Hovinda teoriju.

Apgrieztā kvadrāta likums stāsta mums, ka divi objekti ir saistīti viens ar otru, kā Zeme un Mēness,

pievilkšanas spēks ir apgriezti proporcionāls attālumam (kas kāpināts kvadrātā) starp tiem.

Saprotamā valodā tas nozīmē, ja tu sadali attālumu uz pusēm vai ja tu noliec mēnesi vienas trešdaļas attālumā,

tu apgriez trešdaļu kā daļskaitli otrādi un … un kāpini to kvadrātā. Tagad tam ir 9 reizes (3 x 3) lielāks pievilkšanas spēks.

Apgrieztā kvadrāta likumi tiek piemēroti, kad tev ir darīšana ar tādiem spēkiem kā gravitācija, gaisma, magnētisms un meitenes.

Es ceļoju katru nedēļu. Man liekas, ka esmu bijis mājās 8 svētdienas 14 gadu laikā.

Pagājušajā gadā es lidoju 215 dienas, 210 dienas esmu prom no mājām.

Tātad, man jānokļūst mājās katru nedēļu. Kad esmu noteiktā attālumā no savas sievas, viņa jautā: “Sveiks, dārgais, kā tev iet?”

Kad tu uz pusi samazini attālumu, tam ir 4 reizes (nevis 2) lielāks pievilkšanās spēks. Kad tu atkal sadali attālumu uz pusi, tad jau ir par vēlu.

Tātad veči, nolēpums ir tāds, ka jāstāv apmēram 3 metrus attālumā un tev nebūs problēmu.

Apgrieztā kvadrāta likums ir tikai viena lieta, ko iemācīties.

Otrā lieta, ko nepieciešams iemācīties, ir vilciņš vai jebkurš rotējošs objekts,

kurš darbojas noteiktā veidā, ja tas ir atdūries pret kaut ko.

Ja tu met ar akmeni šim vilciņam, tas uz kādu brīdi grīļosies.

Vai arī tu to vari izdarīt ar žiriskopu un tas grīļosies un pēc tam tas atgūsies,

griežoties atkal vienmērīgi, bet parasti kādā jaunā, trakā leņķī.

Patiesībā tu vari noteikt, kad tas tika sakustināts, ja ir redzamas viļņotās diagrammas līnijas

kad tās izveidojās tam grīļojoties; tas ir interesanti.

Nav šaubu, ka zeme grīļojusies gadiem. Ziemeļpols ir pārvietojies.

Šodien Zeme ir sasvērusies par 23.5 grādiem.

Tāpēc globusu vienmēr noliek 23.5 grādu leņķī.

Stounhendža ir interesanta akmens celtne. Acīmredzami tā tika celta, lai pielūgtu sauli vasaras saulgriežos.

Bet šodien Stounhendža neatrodas šādā pozīcijā.

Ēģiptiešu templis Amun-Ra acīmredzami tika celts, lai pielūgtu sauli vasaras saulgriežos, garākajā gada dienā.

Bet tas arī vairs neatrodas vajadzīgā pozīcijā. Eudoxus tāpat.

Zeme šodien ir sasvērusies un tas ir tas, kas izraisa gadalaikus.

Gada garākā diena parasti ir 21. jūnijs, šad un tad 20. jūnijs, bet parasti 21. jūnijs,

jo Zeme ir sasvērusies, mūsu gadījumā ziemeļu puslode, ko esam noliekuši pretī saulei, tāpēc mēs saņemam vairāk saules gaismas.

Ziemeļpolā tīra saules gaisma spīd nepārtraukti – 24 stundas dienā.

Džordžs Dodvels (George Dodwell), slavens austrāliešu astronoms, pētīja seno astronomu saulgriežu pierakstus.

Viņš teica: “Ziniet, man izskatās, ka kaut kas ir ietriecies Zemē.”

Kad viņš izsekoja saulgriežu ēnu radītajām viļņveidīgajām līnijām, viņš teica, ka kaut kas Zemē ir ietriecies

pirms apmēram 4350 gadiem, un tas ir licis Zemei svārstīties vairākus tūkstošus gadu.

Šodien Zeme ir diezgan stabila. Ziemeļpols nav pārāk daudz pārvietojies.

Bet vai tā varētu būt, ka kaut kas patiešām satrieca planētu Zemi ap to laiku, kad bija Noa plūdi?

Tas ir tas, uz ko norāda zinātniskie pierādījumi.

Šodien Zeme ir sasvērusies vairāk, un tāpēc rodas gadalaiki.

Pirmais aukstais laiks Bībelē ir pieminēts 1. Mozus grāmatā 8:22, pēc Lielajiem Plūdiem.

Es šaubos, ka viņiem bija milzīgas polārās ledus cepures, pirms sākās Plūdi.

Es aizlidoju tik tālu uz Kanādas ziemeļiem, cik varēju, un tad braucu divas stundas pa ziemeļu ceļu uz Centrālsaskačevanu (central Saskatchewan).

Mēs bijām nokļuvuši tikai līdz apmēram šai vietai.

Virs mums bija daudz cietzemes, bet viņi saka, ka šī ir apdzīvojamās zemes robeža,

kur faktiski var nodarboties ar lauksaimniecību, bet tāpēc, ka šeit ziemeļos ir skarbi gadalaiki, nav iespējams nodarboties ar jebkuru lauksaimniecības veidu.

Uz planētas Zeme ir milzīgs zemes gabals, Ziemeļos un Dienvidos, netālu no poliem, kuri vienkārši ir neapstrādājami lauksaimniecības vajadzībām.

Bībelē sacīts, ka Dievs veidoja pasauli, lai tā būtu apdzīvota.

Es nedomāju, ka tas, kas mums ir šodien, ir līdzīgs tam, ko redzēja Ādams un Ieva.

Nākamā lieta, kura jāpatur prātā, ir – uz Mēness ir krāteri, bet mēs nekad neesam redzējuši, ka uz tā kaut kas ir nokritis.

No kurienes uz Mēness šie krāteri ir radušies? Pat uz Merkura ir krāteri.

No kurienes ir radušies šie krāteri? Uz Marsa ir kanjons, kas ir daudz lielāks par Lielo Kanjonu.

Kad zinātnieki uz Marsa pētīja šo kanjonu, viņi teica: “Oho, šis kanjons ir izveidojies dažu nedēļu laikā.”

Jo viņi saka, ka vienā no krāteriem ir kūstošs ūdens.

Tas pārplūda pāri malām un ļoti, ļoti ātri izskaloja kanjonu.

Kāpēc viņi uz Marsa var redzēt kanjonu, kurā mēs patiešām nevaram atrast ūdeni, un saka, tas izveidojās ļoti ātri,

taču apskatoties uz Zemes Lielo Kanjonu, nevar secināt, ka ūdens šo kanjonu izveidoja ļoti ātri?

Es nevaru saprast šo stulbumu. Man šķiet, ka cilvēkiem vajadzētu to redzēt.

Līdzko krātera grēdas malas padevās, Marsa kanjons izveidojās dažos mēnešos.

„Tas noteikti notika ātrāk nekā gada laikā,” teica viens no zinātniekiem.

Nākamā lieta, kas jāpatur prātā, tiek saukta par Meisnera efektu.

Cik no jums kādreiz ir redzējuši divus magnētus; tu saliec tos kopā un viens peldēs otra virspusē?

Jūs saprotat par ko es runāju? To sauc par Meisnera efektu. Šādā veidā darbojas japāņu vilcieni.

Mēs braucām ar vienu tādu vilcienu, kad bijām Japānā. Tie traucas pa sliedēm ar magnētisko levitāciju.

Nekāda pretestība tā ceļā; nekādas berzes. Nākamā lieta, kas jāpatur prātā.

Apkārt kosmosā lido komētas un šīs komētas ir ārkārtīgi aukstas.

Mīnus 185 līdz 240 grādi zem nulles pēc Celsija skalas. Nelaiziet tās.

Man jānoskaidro, kurš no jums esat vai bijāt tik dumjš kā es, kad biju bērns.

Cik daudzi no jums esat savu mēli pielīmējuši pie sūkņa roktura vai karoga kāta

un atstājuši gabaliņu no tās kādā vietā uz planētas Zeme, jo to nolaizījāt, kad tas bija auksts?

Nu taču, esiet godīgi. Ok, ir dažas rokas. Nelaiziet neko, kas ir mīnus 185 grādus auksts.

Ticiet man šajā jautājumā. Tā kādu laiku būs pēdējā lieta, ko jūs nolaizīsiet.

Ja tu mestu sniega piku pārāk ātri, tā izjuktu. Tu nekādā veidā nevarētu sniega piku izšaut no lielgabala.

Ja tu mēģināsi, tā vienkārši izjuks gabaliņos, pat pirms tā izšausies no stobra.

Tātad, super aukstam ledus meteoram, ja tas ir tuvojies Zemei, vajadzētu palielināt ātrumu apgrieztā kvadrāta likuma dēļ.

Pārvietojoties ātrāk un ātrāk, tas varētu izjukt kosmosā neskaitāmos ledus kristālos.

Tad tie nolītu uz zemes kā super auksts sniegs.

Nākamā lieta, kura jāpatur prātā – zemei ir ļoti spēcīgs magnētiskais lauks , bet tas kļūst vājāks.

Plūdu laikā tas, iespējams, bija 15 līdz 20 reizes stiprāks, nekā tas ir šodien.

Zemes magnētiskais lauks kļūst vājāks.

Magnētiskais lauks novirzītu lielāko daļu super aukstos ledus kristālus uz poliem.

Tāpat, super auksto ledu ir viegli statiski uzlādēt. Ziemeļblāzma eksistē, pateicoties zemes magnētiskajam laukam.

Cik daudzi no jums kādreiz ir redzējuši Ziemeļblāzmu? Tā ir neticami krāšņa.

Ja tu to neesi redzējis, aizbrauc tur uz augšu, tas ir tā vērts. Es tās esmu redzējis Dienviddakotā un Kanādā.

Neticami skaista, Ziemeļblāzama noteikti ir tas, ko ir vērts redzēt.

Katrā ziņā, pirms plūdiem pasaule bija ļoti atšķirīga. Pasaulei virs atmosfēras, iespējams, bija ledus vai ūdens kupols.

Mēs apskatījām to seminārā Nr.2. Tagad ir daži kreacionisti, ieskaitot Valtu Braunu (Walt Brown), kuri nepiekrīt.

Viņi saka, ka nebija nekāda kupola. Un es domāju, ka uz viņu argumentiem var viegli atbildēt.

Un es būtu priecīgs padiskutēt par to, ja jūs labprātīgi vēl gribētu to klausīties.

Nākamā lieta, kas jāpatur prātā: Kas gan bija Pelegs? Viņš ir pieminēts 1. Mozus grāmatā 10. nodaļā.

Es neciešu tā runāt par Bībeli, tā kā – Dievs, tagad uz brīdi, lūdzu, neklausies, labi?

Bet 1. Mozus grāmatas 10. nodaļa ir garlaicīga.

Ja tu lasi šo nodaļu (13.-17.panti), tajā ir visi šie lielie vārdi, kurus neviens uz zemes nevar izrunāt, izņemot Aleksandru Skorbiju (Alexander Scourby).

Tu zini: “Tas un tas dzemdināja to un to, un viņš dzemdināja to un to, un viņš dzemdināja to un to.”

Un tu lasi šo garo, garlaicīgo nodaļu, kur visi dzemdināja visus.

Un tad pēc visa pēkšņi tu nonāc pie 25. panta.

Un tur ir teikts: “Bet Ēberam tika dzemdēti divi dēli: viena dēla vārds ir Pelegs;

jo tas dzima zemes sadalīšanas laikā, bet viņa brāļa vārds ir Joktans.”

Tā, tagad uzgaidiet mirkli. Pelegs ir vienīgais čalis, par kuru kaut kas ir teikts un tur nekas nav teikts ne par vienu citu.

Kāpēc tur kaut kas ir teikts par Pelegu? Tur teikts: “jo tas dzima zemes sadalīšanas laikā.”

Un tad ir teikts: “viņa brāļa vārds ir Joktans.” Nevienam citam nav pieminēts brālis.

Kāpēc lai viņa brālis būtu pieminēts? Vārds „Joktans” nozīmē “kļūt īsākam”. Pelegs nozīmē “sadalīts”.

Pelegs ir dzimis apmēram 100 gadus pēc plūdiem. Pieminēšu, viņš tikai dzīvoja līdz 239 gadiem.

Viņa tētis, vectēvs un vecvectēvs nodzīvoja savus 400 gadus.

Kāda bija atšķirība? Kas notika Pelega laikā?

Nākamā lieta, ko vajadzētu paturēt prātā – pirmsplūdu pasaulei bija ūdens kupols

un ūdens zem zemes garozas. Pirms vairākiem gadiem, kā jauns kristietis, es pieņēmu lēmumu.

Man bija 16, kad es tiku glābts un visi ateisti manā pilsētā nāca pie manis

mēģinot mani novērst no kristietības.

Man bija dažas reālas problēmas noticēt dažām lietām Bībelē.

Viņi man parādīja šķietamas pretrunas un visu pārējo. Mēs to vairāk apskatīsim Seminārā Nr. 7.

Bet man bija jāpieņem lēmums kā 16 gadīgam, jaunam kristietim.

Es teicu: “Kungs,  es ticēšu Tavai grāmatai, līdz kāds pierādīs, ka tā ir nepareiza.”

Daži mani draugi izlēma, ka viņi šaubīsies par Bībeli, līdz tā būs pierādīta. Es domāju, tā ir kļūda.

Es domāju, ka es izdarīju pareizo lēmumu. Es teicu: “Dievs, es ticēšu Tev, pat, ja būs lietas, kuras es nesapratīšu.”

Un Viņš ir pierādījis Sevi katrā no tām lietām. Ir tikai pāris lietas, par kurām man joprojām ir jautājumi.

Reiz kāds ateists atnāca pie sludinātāja un teica: “Sludinātāj, es neticu nekam Bībelē.

Es ticu tikai zinātnei.” Viņš teica: “Sludinātāj, ja tu vari pierādīt vienu pantu no Bībeles zinātniski, es ticēšu tai.”

Sludinātājs teica: “Nu, labi.” Viņš sagrāba ateistu aiz kakla, sagrāba viņa degunu un sāka spaidīt to.

Diezgan drīz, protams, asinis sāka līt pa viņa seju un ateists teica: “Ko Jūs darāt!?”

Viņš teica: “Es pierādu Bībeli. Tur (KJV Salamana pam. 30:33) teikts: “Kad spiež degunu, tek asinis.”

Es neiesaku jums to darīt, ja vien tev negadās patiešām  „smags” ateists, tad tev varētu sagribēties pamēģināt šo versiju.

Es jums izstāstīšu Hovinda Teoriju. Šī, es pieņemu, ir laba apmācības tehnika.

Es tev pateikšu to, ko es tev pateikšu un tad es tev pateikšu,

un tad es pateikšu tev to, ko es tev pateicu.

Vai tu saprati to visu? Mēs gatavojamies tam iet cauri ļoti ātri.

Astoņi vienkārši soļi par to, ko es domāju, kas izraisīja plūdus un paskaidro visus šos dīvainos fenomenus uz planētas.

Tad mēs iedziļināsimies mazliet vairāk detaļās un tad mēs slēgsim tēmu.

1. Noa un dzīvnieki šķirstā bija drošībā.

2. 185 grādus zem nulles auksts ledus meteors lidoja pretī Zemei un sadalījās kosmosā.

Līdzko tas sadalījās, daži fragmenti tika uztverti un kļuva par gredzeniem ap planētām.

Tie izveidoja krāterus uz Mēness, krāterus uz dažām planētām,

un tie, kas palika pāri, nokrita un apšļakstīja Ziemeļpolu un Dienvidpolu.

3. Šis super aukstais sniegs lielākoties nokrita uz poliem, aprokot stāvošus mamutus.

4. Ledus izgāztuve Ziemeļu un Dienvidu polā pāršķēla zemes garozu, atbrīvojot pazemes avotus.

Ledus izplešanās radīja Ledus Laikmeta efektu. Šļūdoņa efektu, ko mēs redzam. Tas apraka mamutus.

Tas uz dažiem tūkstošiem gadu radīja zemes grīļošanos.

Un tas radīja kupola sabrukšanu, kurš kalpoja, lai aizsargātu zemi.

Un tas atvēra pazemes avotus.

5. Pirmo dažu plūdu mēnešu laikā, beigtie dzīvnieki un augi varēja nosēsties un tos visus apraka.

Tie kļuva par oglēm, ja tie bija augi un par naftu, ja tie bija dzīvnieki.

Un tie joprojām šodien ir atrodami milzīgās kapsētās. Fosīlijas ir atrastas kapsētās.

Naftu atrada milzīgās kamerās, kas atrodas zem zemes.

6. Pēdējo dažu plūdu mēnešu laikā nestabilās zemes plāksnes varēja novirzīties.

Dažas vietas pacēlās augšā; dažas iegrima. Tā izveidojās okeāna baseini un kalnu grēdas.

Un notece dažās nedēļās radīja neticamu eroziju – tādu kā Lielais Kanjons.

7. Dažos nākamajos tūkstošos gados ledus cepures lēnām izkusa, sasniedzot esošos izmērus.

Klāt pienākušais ūdens no ledus kušanas varēja pacelt okeāna līmeni, radot to, ko sauc par kontinentālo šelfu.

Tas arī absorbēja oglekļa dioksīdu no atmosfēras, kurš ļauj starojumam

iekļūt atmosfērā, saīsinot cilvēku mūžus. Un Pelega dienās tas beidzot notika.

8. Zeme joprojām šodien parāda sekas šiem postošajiem plūdiem.

Tagad mazliet vairāk detaļas par katru no šiem. Dievs teica Noa. Kungs teica Noa: “Nāc tu.” Vai uzķērāt?

Klausies ļoti uzmanīgi. Ko Dievs lika Noa darīt? Viņš lika viņam nākt šķirstā.

Viņš neteica: “Ej šķirstā.” Viņš teica: “Nāc šķirstā.” Kur Dievam būtu jābūt, lai Viņš tā teiktu?

Šķirstā. To brālis sludinās. Tieši tur ir sprediķis, tieši tur (1.Mozus 7:1-2).

“Nāc šķirstā, Noa. Nāc ar mani un mēs dosimies nelielā kruīzā. Nāc iekšā, Es esmu šeit ar tevi.”

Un kad plūdi bija beigušies, Dievs teica: “Noa, ej ārā no šķirsta.” Dievs bija ar viņu visu laiku.

Tas patiešām bija kruīzs. Un Dievs aizvēra durvis.” Starp citu, tas ir labs mūžīgās drošības pants.

Ja Dievs Tevi ir izglābis, tu esi glābts. Tu nevari izkļūt no Dieva rokām.

Tad šis mīnus 185 grādu ledus meteors nāca, lidojot pretī saules sistēmai.

Kādi gabali no tā atšķēlās. Tie radīja krāterus uz Merkura un krāterus uz Mēness.

Ap četrām planētām joprojām ir gredzeni. Un šo planētu gredzeni sastāv no akmeņiem un ledus.

Ļoti interesanti. Valts Brauns domā, ka daži krāteri uz Mēness izveidojās, kad

pazemes avoti izlauzās un akmeņi pacēlās no Zemes virsas un izgāja ārpus Zemes gravitācijas lauka,

dreifējot kādu laiku apkārt un tad atsitoties pret Mēnesi.

Iespējams, viņam ir taisnība. Es to tiešām nezinu, bet tas ir interesanti.

Viņš domā, ka komētas nāca no Zemes, un ūdens uz Marsa nāca no Zemes, kad pazemes avoti izlauzās ārā.

Tu vari pats par to palasīt, ja vēlies.

Super aukstais sniegs varēja nolaisties lielākoties uz ziemeļu un dienvidu poliem, jo super aukstais ledus

netiek ietekmēts tikai no magnētiskā lauka, tas ir arī viegli statiski uzlādējams.

Cik daudzi no jums ir redzējuši elektrisko van de Grāfa ģeneratoru, kurš liek jūsu matiem celties augšā.

Mums viens tāds ir mūsu zinātnes centrā Dinozauru Piedzīvojumu Parkā.

Tāpat kā ledus meteors nāca lidojot pretī Zemei, tas sadalījās, gabali lielākoties nolaidās uz poliem,

izraisot zemes grīļošanos uz dažiem simtiem gadu. Vai varbūt uz dažiem tūkstošiem gadu.

Ūdens kupols virs zemes sabruka, tad 40 dienas lija, ūdens apakšējā mala

zem garozas iznāca virszemē, un ūdens turpināja celties vēl 150 dienas.

Un visi noslīka. Iespējams, pagāja seši vai astoņi mēneši, līdz plūdu laikā visi nomira.

Mēs visi domājam: “Labi, lija un visi nomira pirmajā dienā.” Nē, vajadzēja ilgāku laiku, lai cilvēki nomirtu.

Cilvēki skrēja un cīnījās par nokļūšanu uz augstākām zemes vietām.

Tā kā tās kļuva arvien mazāk ūdenim 150 dienas turpinot celties un celties, ūdens līmenis paaugstinājās.

Starp citu, joprojām kosmosā tiek atklāti lidojoši ledus gabali.

Šeit ir raksts par zinātnieku, kurš atklāja gabalus, tik lielus kā šī auditorija, visu laiku triecoties pret Zemi.

Viņi izšķīst kosmosā un tas nolīst kā ūdens. Kosmosā ir ūdens, tur visur ir ūdens.

Šis ir zinātnes un tehnoloģijas izdevuma raksts.

Ja tu dodies uz Ziemeļpolu, tev būs mazliet vēsi un tu būsi viens no 400 cilvēkiem, kurš jebkad tur ir bijis.

Bet apkārt ziemeļpolam ir okeāns ar nosaukumu „Ziemeļu Ledus okeāns”.

Pirms dažiem gadiem es devos, lai redzētu Ziemeļu Ledus okeānu, un viens čalis teica:

“Brāli Hovind, vai tu zini ko interesantu par šo okeānu? Tam nav plūdmaiņu.”

Es teicu: “Es nekad neesmu domājis par to. Es mācu Zemes zinātni jau 15 gadus. Ziemeļu Ledus okeānam nav plūdmaiņas.”

Un kuru gan tas uztrauc, vai ne? Tur Krievijas krastā ir salas ar nosaukumu „Jaunsibīrijas salas”.

Uz šīm Jaunsibīrijas salām tika atrasti sasaluši lūši un sasaluši kamieļi. Kas notika?

Kad viņi nokļuva Dienvidpolā un urba ledu, zem ledus Dienvidpolā tika atrastas akmeņogles.

Es vēlos uzsvērt, godātie, to, ka Antarktīdā nav koku, neviena.

Admirālis Burds (Admiral Byrd) aizbrauca uz turieni un teica, ka netālu no Dienvidpola viņš ir redzējis palmas zarus vai palmas lapas.

Zinātnieki netālu no Dienvidpola ir atklājuši visu veidu sasalušas lapas, pat dinozaura fosīlijas, augēdājdinozaurus.

Antarktīdā atrastas tūkstošiem labi saglabājušās lapas?

Lapas klints malā, 400 kilometru no Dienvidpola?

Un lapas joprojām ir saglabājušas savu oriģinalitāti, šūnu struktūru un organisko vielu saturu. Tās nav pārakmeņojušās.

Tās ir saglabājušās. Ir atrasti dinozauri, augēdājdinozauri Ziemeļaļaskā.

Bet šodien tur nav koku. Es biju tur. Nekā, vairums vietās pat ne viena paša zāles stiebra.

Redziet, uz zemes patiesībā ir divi Ziemeļpoli. Ir ģeogrāfiskais Ziemeļpols, ap kur mēs griežamies apkārt.

Ir arī magnētiskais Ziemeļpols Kanādā, kur patiesībā norāda kompass.

Šeit, Tenesijā, iespējams nav nekādu atšķirību.

Tavs kompass norādīs uz ziemeļiem, jo tie abi ir diezgan tuvu viens otram.

Bet, ja tu dzīvo Aļaskā, tavi magnētiskie ziemeļi atrodas citā virzienā nekā īstie ziemeļi.

Pilotiem ir jāiemācās pielāgoties tam. Un kuru gan tas uztrauc? Pareizi?

Es domāju, notika šādi: mamuti atradās tur un gremdējās savos tropiskajos ziedos.

Tā bija skaista diena un sāka snigt super auksts sniegs. Viņi nekad nebija redzējuši sniegu.

Viens no mamutiem paskatījās uz savu ķermeni un teica: “Herman, šis ir dīvainākais laiks, kāds jebkad mums ir bijis.

Kas ir šī baltā viela, kas krīt no debesīm?” “Es nezinu, bet laižamies prom no šejienes.”

Tie sāka skriet apkārt un meklēt vietu, kur paslēpties, un sniegs kļuva dziļāks un dziļāks, un dziļāks,

un tie iestiga stāvoši sniegā, tie pat nevarēja nokrist zemē.

Cik daudzi no jums esat bijuši sniega kupenā tik dziļi, ka nevarat pat nokrist?

Kādreiz esat bijuši tādā? Es domāju, tas ir tas, kas notika ar mamutiem.

Cilvēki saka: “Mamutiem bija gari mati. Tie bija radīti aukstam laikam.”

Nē, mamuti netika radīti aukstam laikam. Daudziem dzīvniekiem džungļos ir gari mati.

Tur ir karsti. Ja temperatūra ir 21 grādi (Celsija skala), gari mati vienkārši ir rotājums.

Mamutiem ir daudz pazīmju, kas parāda, ka tie nebija radīti aukstam laikam.

Šajā grāmatā ir vesela nodaļa par mamutiem, kur parādīts, ka tie nebija radīti aukstam laikam.

Tu par to visu vari izlasīt. Par mamutiem, daži no tiem nosala stāvot.

Tas bija super auksts ledus, iespējams 185 grādus zem nulles!

Ledum spiežot uz ekvatoru, tas gatavojas izgriezt šļūdoņa rievas.

Ja tu esi Ohaio ziemeļos, aizbrauc uz Kellija salu Erie ezerā un aplūko šļūdoņa rievas.

Lieli, dziļi skrāpējumi uz klintīm, kilometriem gari. Es domāju, ka ledus laikmets patiešām bija.

Bet tas notika plūdu sākumā. Kreacionistu vidū pamatā ir divas teorijas par Ledus laikmetu.

Viena teorija saka, Ledus laikmets izraisīja plūdus, kurai es ticu.

Otra teorija saka, ka plūdi izraisīja Ledus Laikmetu. Mazsvarīga atšķirība; es nedomāju, ka tas ir cīņas vērts.

Bet, jebkurā gadījumā, Ledus laikmets ilga vairākus simtus gadus pēc plūdiem.

Pēcplūdu laikā iedzīvotājiem vairojoties, ja kāds slikti uzvedās, tā vietā, lai celtu cietumus un ieslodzītu viņus tajos un pēc tam visu atlikušo mūžu viņus barotu,  viņus vienkārši izraidīja.

Lika viņiem aiziet, viņi nevarēja palikt kopā ar civilizāciju.

Un, ak vai, ja bija grūti laiki un tikko sāka veidoties civilācija, kas cīnās par izdzīvošanu kā “Džiligana salā” (Gilligan’s Island),

tikt padzītam būtu pietiekams bargs sods.

Tu sekosi Ledus laikmeta dzīvniekiem un nogalināsi viņus, atstājot savu instrumentu kasti aiz sevis.

Jo tu nevēlies stiept līdzi 20 kilogramus akmens.

Tu nogaidi, līdz atrodi mamutu ganāmpulku, tad turpat uz vietas tu izgatavo savus ieročus un tur arī nogalini mamutu.

Tieši tāpēc visā pasaulē ir atrasti ādas skrāpji un visu veidu kramu bultu uzgaļi.

Šie čaļi tiešām izmantoja akmens ieročus, lai nogalinātu dzīvniekus, bet viņi nenēsāja tos apkārt.

Akmeņi ir papilnam, viņi to atrada visur, lai izgatavotu bultu galus un tamlīdzīgas lietas.

Un tad šis super aukstais ledus uz poliem sūtīja viņiem aukstuma viļņus.

Līdzīgi kad tu atver saldētavu un aukstais gaiss iznāk un uzkrīt uz tavām pēdām.

Šis aukstais gaiss saskaroties ar siltu gaisu radīja lietu.

Lija 40 dienas un 40 naktis, kupols sabruka.

Bībelē sacīts, visi pazemes avoti izlauzās vienā dienā [A daļas beigas].

[B daļas sākums] Ja tu lasi Jašera grāmatu (tu to vari iegūt pie mums) es nevaru apliecināt tās pareizību,

patiesībā Jašera grāmata ir pieminēta Bībelē. Bībelē (Jozuas 10:13, 2.Samuēla 1:18) ir atsauce uz Jašera grāmatu. Tā varētu būt un varētu nebūt. Es nezinu.

Bet tā tomēr ir interesanta lasāmviela.

Jašera grāmatā ir teikts: “Un tanī dienā Kungs visai zemei lika sajaukties, un saule aptumšojās, …

un zemes pamati trakoja un visa zeme spēcīgi kustējās.

Un zibens  liesmoja un pērkons dārdēja, un visi zemes avoti izlauzās.”

Jašera sestajā nodaļā. Interesanti. Es domāju, lūk kas notika – ledus krāvumi bija iemesls zemes garozas plaisāšanai.

Ledus izplatījās virzienā uz ekvatoru, apklājot mamutus, radīja zemes svārstīšanos un zeme pilnībā tika pārklāta ar ūdeni.

Bībelē (1.Mozus 7:19) sacīts, ka visi augstie kalni tika apklāti.

Tagad daži idioti māca, ka Noa dienās tie bija tikai lokāli plūdi.

Bībelē sacīts, ka augstie kalni tika apklāti. Tie nebija lokāli plūdi.

Ja zeme tiktu samazināta līdz šim izmēram,

visi pasaules okeāni piepildītu tikai vienu ēdamkaroti.

Ja tu nogludinātu zemi līdzenu, okeāni nokristos par 3600 metriem.

Bet ja tu nogludinātu zemi, to vidējais dziļums visās vietās būtu 2400 metri.

Uz zemes ir tik milzīgs daudzums ūdeņa, lai ar to apklātu planētu.

Tehniski pat viens ūdens piliens apklātu planētu, ja tu to izplet ļoti plānu.

Es lidoju pāri Klusajam okeānam un atgriežoties es teicu vienam čalim no mana kabineta:

“Vecīt, tas Klusais okeāns ir milzīgs.” Viņš teica: “Tā ir tikai okeāna virspuse.” Pārsteidzoši, kas par domu.

Tā ir tikai virspuse. Okeānā ir daudz ūdens.

Kad alpīnisti 1953.gadā (gadā, kad es piedzimu) nokļuva līdz Everesta virsotnei,

viņi sāka atklāt kaut ko interesantu – pārakmeņojušos gliemežus Everesta virsotnē.

Pirms dažiem gadiem Peru tika atrasta milzīga austere – 3.3 metrus gara, tas bija 3.2 km virs jūras līmeņa.

Tā ir liela austere. Jums vajadzētu redzēt pērli!

Šīs gliemenes ir interesantas. Tās ir pārakmeņojušās aizvērtā pozīcijā. Tagad mirkli padomājiet par to.

Kad gliemenes nomirst, tās atveras. Iekšējie muskuļi atslābst, saites ārpusē liek čaulai gandrīz acumirklī atvērties. Kad gliemenes nomirst, tās atveras.

Visā pasaulē uz kalnu virsotnēm ir miljoniem pārakmeņojušos gliemeņu aizvērtā pozīcijā.

Es vēlētos uzsvērt, godātie, ka Everests ir diezgan tālu no pludmales. Tas pirmkārt.

Otrkārt, gliemenes nekāpj kalnos pārāk labi.

Un treškārt, kad gliemenes nomirst, tās atveras.

Vislabākais izskaidrojums tam ir, ka tās tika apraktas dzīvas.

Dažkārt ir atrasti veseli gliemeņu slāņi.

Vīrs Alabamā teica: “Brāli Hovind, vai vēlies kādas pārakmeņojušās gliemenes tavam muzejam?” Es teicu: “Jā!”

Viņš teica, ka viņa pagalmā tās ir 1.2 m biezumā. Kad viņš uzara savu dārzu, viņš izcēla tūkstošiem pārakmeņojušos gliemju, aizvērtas pārakmeņojušās gliemenes.

Mūsu muzejā Pensakolā, Floridā to ir vesels bars.

Ir atrastas pat tādas trauslas lietas kā pārakmeņojušās olas.

Es ticu, ka nogulsnes radās no šiem plūdiem, smalkas nogulsnes varētu pasargāt lietas pat visneiedomājamākos sīkumos.

Šeit ir pārakmeņojusies medūza. Mums muzejā ir pārakmeņojusies astoņkāja roka.

Mīkstie audi tā vienkārši nepārakmeņojas; ir jābūt ļoti īpašiem apstākļiem.

Bībelē (1.Mozus 7:11) sacīts, ka pazemes avoti izlauzās.

Es domāju, ka Zeme saskārās ar meteorītu un pazemes ūdens izšāvās virspusē.

Un Zeme tika pārklāta ar ūdeni.

Redziet, Zemes garoza savā veidā ir interesanta. Tā patiesībā dažās vietās ir diezgan plāna.

Tā ir 5 līdz 8 km bieza zem okeāna. Apmēram 50 km bieza zem kontinenta.

Karsts ūdens no zemes iekšienes izšāvās ārā un nogalināja dzīvniekus, kuri dzīvoja  konkrētā rādiusa robežās no šīs plaisas, kur izlauzās karsts ūdens.

Bazaltam izspiežoties pa vidu virspusē, plāksnes noslīdēja zemāk, izskaidrojot, kā jau es teicu agrāk, rievainos kalnus.

Paskatieties uz šiem krunkainajiem kalniem Britu Kolumbijā, Kanādā.

Tie ir bijuši saspiesti no beigām, sarievojoties. Kas notika?

Ūdenim izšaujoties ārā, karstais ūdens nogalināja visa veida dzīvību konkrēta rādiusa robežās.

Ja tu ielietu galonu vāroša ūdens savā akvārijā, tas noteiktā attālumā nogalinātu visas zivis

līdz tempratūra izlīdzinātos.

Visā pasaulē ir atrastas beigtas mazas, sīkas radības, sauktas par diatomu, lielā biezā slānī, ko sauc par diatoma zemi.

Šie diatomi ir ļoti sīki. Nepieciešams apmēram tūkstotis gadu, lai iegūtu collu (2.54cm) beigtu diatomu okeāna dibenā.

Tie uzkrājas ļoti lēni. Kad tie izžūst, tos var pārvērst īpašā pulverī, kuru sauc – diatoma zeme.

To izmanto visādām vajadzībām. Tos lieto kaķēnu pakaišos.

Tos lieto, lai uzsūktu eļļu. Diatoma zeme tiek lietota peldbaseinu filtros.

Tos lieto ķieģeļos, aspirīnā un medicīnā, un visādās lietās, kuras tu nevari pat iedomāties. Diatomīta zeme. Tā ir ļoti absorbējoša.

Es biju Lompokā, Kalifornijā sludināt un devos apmeklēt pasaules lielāko diatoma karjeru. Es ticu, ka tas ir lielākais pasaulē.

Tur Lompokā, Kalifornijā, kas ir pleķis tieši San Andreas Līnijas augšgalā.

Tur Lompokā, Kalifornijā 1976. gadā tika atrasts pārakmeņojies, saslējies 25 metrus garš vaļa skelets, kurš stiepās  cauri diatoma zemei!

Es zinu, valis atrodas paralēli slāņiem, tas ir labi, jo arī slāņi ir izliekušies uz augšu.

Tātad, vaļa biezums kļūst par problēmu, nevis garums.

Bet joprojām, ja šī lieta uzkrāsies katrus tūkstošos gadus …

Cik ilgi mirušie vaļi ir tur atradušies, gaidot šo vielu apklājamies viņiem apkārt?

Okeāna dibenā mirušie vaļi ir izšķīduši dažu nedēļu vai mēnešu robežās.

Pat kauli galu galā ir pazuduši. Viņi man iedeva gabalu no viņu diatoma zemes.

Tajā vienā mazajā kvadrātpēdā (~0.093 m2) ir desmitiem, varbūt līdz pat 60 zivju skeletu.

Vai zinājāt, ka zivju skeleti, kuri ir atrasti diatoma zemē, ir atrasti ar izplestām žaunām, ieplestām spurām? Tās nomira pārbijušās.

Lai kas arī notika ar tām, tas pārbiedēja šīs radības. Ir atrastas triljoniem zivju fosīlijas.

Arī krīta klintīs Doverā, Anglijā. Krīts no latīņu vārda “kreta”, kas nozīmē krīts, šeit ir 100 metrus biezs.

Tā bija katastrofa, kas to visu izveidoja. Bībelē (1.Mozus 7:18) teikts, ka ūdeņi guva virsroku pār Zemi.

Es domāju, ka tas, kas notika pirmo plūdu laikā, beigtās lietas izskaloja virspusē.

Plūdi uz šīs planētas attēlo Dieva spriedumu.

Hovinda Teorijas punkts nr. 5 ir: –plūdu pirmajos mēnešos varēja nogulsnēties beigtie dzīvnieki.

Cilvēki jautā: “Kāpēc nav atrasts vairāk cilvēku fosīlijas”?

Nu, cilvēki ir gudrāki par dzīvniekiem. Nu labi, daži cilvēki un daži dzīvnieki.

Un viņi centās izvairīties no noslīkšanas līdz pat pēdējai minūtei.

Ar dzīvniekiem, kuri tika aprakti virspusē vai ļoti seklā augsnē, nenotika fosilizēšanās.

Padomājiet par visiem miljons bifeļiem rietumos, kuri pēdējos dažos simts gados ir tikuši nogalināti.

Neviens no viņiem nav pārakmeņojies – jo viņi netika aprakti.

Tātad fosīlijas veidojas tad, ja dzīvnieks ir aprakts dziļi un ātri, pirms tas ir satrūdējis.

Marvins Lubenovs saka, ka ir atrasti apmēram 4000 cilvēku mirstīgo atlieku komplekti.

Es domāju, ka cilvēku fosīliju ir mazāk nekā dzīvnieku, jo viņi bija gudrāki un līdz pēdējam elpas vilcienam centās izvairīties no noslīkšanas.

Tāpēc viņi nepārakmeņojās. Mēs to vairāk apskatīsim seminārā nr. 7.

Koki, kuri tika izrauti ar visām saknēm, peldēja apkārt Teksasas lieluma baļķu paklājā.

Tie tika aprakti un kļuva par ogļu slāņiem, kurus redzam mūsdienās.

Ūdens pārvietošanās bija par iemeslu dažām interesantām parādībām.

Kustoties ūdenim, tas automātiski sašķiro lietas. Tas vienlaicīgi var izveidot 5 vai 6 slāņus.

Ir labs video, saucas: “Noslāņošanās eksperimenti”,

kas parāda, ka virsējais slānis patiesībā var būt vecāks par apakšējo.

Ja ūdens kustas, tas izveido vairākus slāņus vienlaicīgi. Ūdenim pārvietojoties, notiek dīvainas lietas.

Kurš no jums kādreiz ir redzējis veikalos tās lietas, kurās ir dažādu krāsu smiltis starp diviem stikliem?

Kad tu apgriez to otrādi, tas ātri sakārto visus slāņus. Tas neaizņem daudz laika.

Noslāņošanās var notikt ļoti ātri.

Zemūdens nogruvumi, kā piemēram tas, ko mēs redzējām Indonēzijā 2004. gadā, ko sauc par dubļu straumi, zem ūdens var izdarīt milzīgus bojājumus.

Tas virspusē izraisīja cunami, kas nogalināja 250 000 cilvēku.

1929. gadā bija zemūdens nogruvums, kas virzījās ar 112 km/h lielu ātrumu. Tas pārrāva transatlantiskos kabeļus.

Šis viens zemes nogruvums apklāja 64 000 kvadrātkilometrus (Tas ir apmēram Ohaio izmēros). Viens zemūdens nogruvums.

Plūdu laikā ūdens mutuļoja riņķī apkārt. Beigtie dzīvnieki tika ierauti šajos mazajos mutuļos, ko sauc par virpuļiem. Tu vari redzēt tos upē, mazus virpuļus, kas samutuļo ūdeni.

Tas varēja notikt vispasaules Noa plūdu laikā.

Dažas nedēļas dzīvnieki peldēja apkārt, viņi sapuva. Galva atdalījās, aste atdalījās un kājas atdalījās.

Un, kad daži no tiem beidzot tika aprakti, tu galu galā tiec pie jucekļa dinozauru kaulos.

Ievērojiet, šim mugurkaulam nav pievienota galva un nav kājas, tikai mugurkauls.

Zemūdens nogruvums dara lielus postījumus un dzīvnieki, kas tika aprakti uz virszemes zem dubļiem, tika atrasti, sajaukušies juceklī.

Uz šīs planētas ir ļoti daudz fosīliju kapsētu.

Ir atrasti fosīliju kopumi, piemēram, kā koka baļķi koku sanesumā.

Ja tu dodies uz San Džuakito pieminekli Teksasā (kur Santa Ana beidzot satika savu īsto, kad teksasieši noķēra viņu), redzēsi, ka viss piemineklis ir izgatavots no fosīlijām.

Ja paskatās uz klints bluķi, tas izskatās kā liels akmens bluķis un tā arī ir, līdzko pieiet tuvāk, tā tajos ir neskaitāmi daudz sīku fosīliju.

Šeit ir četri dzīvnieki, kas atrasti pārakmeņojušies peldus pozā. Viņi turēja galvas augšā virs ūdens. Viņi, iespējams, iekļuva dubļos un dubļi parāva tos zem ūdens.

Tie noslīka vai nomira šādā peldēšanas pozā.

Kādā vietā Āfrikā, ko sauc par Karro veidojumu, esot 800 000 x 1 000 000 mugurkaulnieku dzīvnieku skeleti.

Vairākums no dzīvniekiem nomira vienlaicīgi. Beļģijas ogļu raktuvē ir atrasti iguanodonu skeleti.

Tie vertikālā stāvoklī ir izkārtojušies 30 metru biezā klintī.

Kanādas ziemeļos Aksela salā ir atrasti pārakmeņojušies sarkankoka celmi.

Tu vari aizbraukt uz Aksela salu. Aksela salā nav koku.

Un tur, protams, neaug sarkankoki.

Kā gan iegūt pārakmeņojušos sarkankoka celmus Aksela salā?

Cilvēki saka: “Hei, vai tad, lai pārakmeņotos, nevajag miljons gadus?” Nē, lietas pārakmeņojas ātri.

Ir daudz piemēru lietām, kuras ir pārakmeņojušās mazāk kā 100 gadu laikā.

Oregonā ir atrasti pārakmeņojušies zirgu nagi.

Šeit ir redzams pārakmeņojies ūdens rats. Minerāli aizstāja koku.

Šeit ir pārakmeņojies malkas pagale.

Šeit ir makšķerēšanas spole, kas iestrēgusi klintīs.

Tiek apgalvots, ka klints ir 300 miljonus gadus veca.

Starp citu, ja kāds no jums studentiem vēlas pelnīt naudu – Tenesijas universitāte Katanogā (UTC) pētīja šo lietu.

Viņi runāja ar puisi, kuram tā piederēja un analizēja visu šo lietu.

Viņi teica: “Vecīt, tas ir pārsteidzoši, spole iestrēgusi klintī”.

Ja jūs varat noteikt spoles īpašnieka atrašanās vietu un ļautu man sazināties ar viņu, es vēlētos uzzināt, vai viņš man ļautu to aizņemties savam muzejam?

UTC ģeologu eksperti nespēj to izskaidrot. Kā gan makšķerēšanas spole var tikt atrasta klintī?

Ja tu dodies uz Veikrosu Džordžijā, viņiem ir eksponāts Dienvidu Meža Pasaulē (Southern Forest World) – kokā iestrēdzis mumificēts suns.

Suns acīmredzot dzinās pakaļ jenotam kokā, iekrita iekšā un iesprūda.

Tagad suns ir mumificējies.

Koks joprojām bija dzīvs. Viņi nosauca suni par “Iesprūdušo” (Stucky).

Šeit ir pārakmeņojies kovboja zābaks ar kovboja kāju joprojām tajā.

Šeit uz galda ir raksts ar nosaukumu „Kaļķakmens kovbojs”.

Šeit ir pārakmeņojusies zivs (ihtiozaurs) dzemdību laikā.

Šeit ir pārakmeņojies āmurs, atrasts Havaju salās.

Pārakmeņojusies cepure, atrasta Jaunzēlandē.

Pārakmeņojies zīmulis, atrasts Arizonā.

Pārakmeņojies adatu spilvens Viskonsīnā.

Montanas pludmalē tika atrasts kāds vīrs, kas bija pārakmeņojies, pārakmeņojies cilvēks.

Gainsberijā, Tenesijā ir stāsts par pārakmeņojušos cilvēku.

Puisis nomira 1881. gadā. Viņš tika aprakts. 14 gadus vēlāk, kad nomira viņa sieva, viņu gatavojās aprakt blakus viņam.

Vecmāmiņas kapam tika izrakta bedre un kapa bedrē satecēja ūdens. Viņi teica: “Ak, mēs negribam aprakt vecmāmiņu ūdenī.”

Tad vecmāmiņa tika aprakta kaut kur citur. Tad bērni sāka uztraukties par vectētiņu. Aprakts ūdenī.

Tad viņi atraka viņa kapu. Ķermenis bija kļuvis par akmeni, izņemot rokas, kas bija nopuvušas.

Pārējais ķermenis pārakmeņojās 14 gadu laikā zārkā, Tenesijā.

Fort Bentonā, Montānā 1897. gadā Toms Dunbars atrada cilvēku, puisis bija 1.72 metrus garš.

Daudzi medicīnas doktori pārbaudīja viņu. Viņi teica: “Šis ir pilnībā pārakmeņojies cilvēks, ne tikai kauli, pilnīgi viss cilvēks ir pārakmeņojies.”

San Paulo, Brazīlijā 63 gadus veca dāma aizgāja pie ārsta un teica: “Man sāp sānos.”

Viņi to apskatīja caur rentgenu un atrada pārakmeņojušos bērna skeletiņu viņā. Viņa bija stāvoklī un nezināja to.

Bērns bija nomiris un kļuvis par akmeni sievietes ķermenī.

Tā vien izskatās, ka bērns nebija tālu no piedzimšanas, teica dakteris, kurš viņu pārbaudīja.

Es runāju ar puisi no Merilindas, viņš teica: “Jā, es braucu uz ambulanci. Mēs reiz vedām sievieti uz slimnīcu Snovdenā, Vašingtonā, lūk, viņas telefona numurs, es runāju ar Braienu,

viņa tika aizvesta uz slimnīcu un viņi izņēma pārakmeņojušos augli no šīs sievietes.

Tas viņas ķermenī bija pārvērties akmenī.

Šeit ir pārakmeņojušies miltu maisi, atrasti Eureka Springsā, Arkanzasā.

Šeit ir pārakmeņojies marinēts gurķis, atrasts Montonā. Tagad tas ir manā muzejā.

Tas tika atrasts burkā. Puisis, kurš to atsūtīja man, teica: “Brāli Hovind, es atradu šo pārakmeņojušos gurķi burkā. Vāks nopuva. Vai tu to negribētu savam muzejam?”

Es teicu: “Protams. Kurš pie pilna prāta negribētu pārakmeņojušos gurķi savam muzejam?”

Šeit ir pārakmeņojusies suņu sēne Dienvidblumingtonā, Ilinoisā, pārsteidzošā muzejā ar nosaukumu „Baiļu, dārgakmeņu un minerālu muzejs” Širlejā, Ilinoisā. Ja tu kādreiz brauc tur, apstājies un apskati to vietu.

Šis bērns (attēlā) atsūtīja man šīs pārakmeņojušās ozolzīles.

Viņš ir septiņus gadus vecs. Viņš teica: “Brāli Hovind, es ieliku šīs ozolzīles ūdens spainī, cerot, ka tās izdīgs.

Un es aizmirsu par tām.”

Gadu vēlāk, kad mamma atrada tās aizmugurējā lievenī, ūdens spainī tās bija pārvērtušās akmenī.

Pārakmeņojušās ozolzīles.

Šeit ir pārakmeņojies zemesriekstu saišķis. Tas atrodas Riplija muzejā Floridā.

Šeit ir pārakmeņojušās kokogļu briketes. Mēs dabūjām tās savam muzejam. Atbrauc uz Pensakolu un apskati pārakmeņojušās kokogļu briketes.

Šeit ir redzams kaut kas, kas izskatās pēc pārakmeņojušos kokosrieksta. Tas viss atrodas mūsu muzejā Pensakolā.

Šeit ir pārakmeņojusies astoņkāja roka, es par to jums stāstīju agrāk. Šī ir kopija no tā.

Pārakmeņojusies astoņkāja roka.

Šeit ir raksts no “Parocīgas Saimniecības Ierīces” (Handy Farm Devices) publicēts 1909. gadā, kā pagatavot pārakmeņojušos koku.

Jau gadsimtiem cilvēki ir zinājuši, kā radīt pārakmeņojušos koku, lai tas kalpotu ilgāk.

Cilvēki saka: “Tā, pagaidi mirklīti, vai tad vienādu dzīvnieku fosīlijas nav atrastas tajos pašos slāņos, vai tad tas nepierāda, nu, evolūciju, jo rāpuļi ir atrasti vienā un tajā pašā slāni?”

Ja tajā ir dažādu veidu fosīlijas, tas nepierāda evolūciju. Tas nu ir skaidri zināms.

Patiesībā mācību grāmatas māca, ka slāņi ir sašķiroti ļoti kārtīgi; tā vienkārši nav patiesība.

Šis čalis, Deivids Robs, man liekas, ka viņš ir profesors no Čikāgas universitātes.

Viņš saka: “Viena no evolūcija-radīšana debašu ironijām ir, ka kreacionisti

ir akceptējuši kļūdainu uzskatu, ka fosīliju liecības parāda detalizētu un secīgu attīstību.

Un viņi smagi strādājuši, lai pielāgotu šo “faktu” viņu Plūdu ģeoloģijā.”

Slāņi nav tādā kārtībā, kādā viņiem patiktu, lai jūs domātu, kādā tie ir.

Nils Eldregeds ir teicis: “Mēs datējam slāņus ar fosīlijām un mēs datējam fosīlijas ar slāņiem.”

Tā ir apļveida spriedelēšana.

Ja ir kādi slāņi ar fosīliju liecībām, tos vislabāk ir izskaidrot ar plūdiem.

Redziet, kustīgs ūdens plūdu situācijā sašķiro visādas interesantas lietas.

Tas ir fenomens, ko sauc par kavitāciju. Šī parādība ir notikusi Gravas Kanjona Dambī Arizonā.

Kad ūdens sāka pārvietoties pārāk ātri, tas patiesībā izsūca klints malas tieši pie kanjona sienām.

20 sekunžu laikā tas izveidoja platību, kas bija apmēram basketbola laukuma lielumā, un kas bija apmēram 1.2 metrus dziļa.

Kustīgais ūdens kavitācijas dēļ iesūca akmens bluķus no krasta sienām.

Ir vēl viens fenomens, ko sauc par hidraulisko noplūkšanu (hydraulic plucking).

Tas ir papildus nodilšanas procesam. Kustīgais ūdens plūdos varēja uzcelt iežus.

Tas nav tikai kustīgs ūdens, tagad tas ir šķidrs smilšpapīrs.

Tas ir ieguvis smiltis, akmeņus, dubļus, koku celmus  un visu ko citu.

Tas izies cauri cietam akmenim. Tas izlauzīsies cauri klintij.

Ir arī tāds fenomens, ko sauc par atšķaidīšanu (liquefaction).

Atšķaidīšana notiek, kad smilšu graudi tiek saspiesti un tad spiediens tiek atbrīvots.

Ja dodies uz pludmali Pensakolā un dodies sērfot, tad pastāvi ūdenī līdz ceļiem, pastāvi kādu brīdi tā.

Kā nāk vilnis, augšējā viļņa daļa sver vairāk nekā apakšējā viļņa daļa, acīmredzot, tajā ir vairāk ūdens. Tātad virsējā viļņa daļa pagrūž lejā zem jūsu pēdām smiltis, kamēr apakšējā daļa iet tev garām, spiediens ir atbrīvots.

Un smilšu graudi sāk lēkāt no apakšas uz augšu, līdzko ūdens tos saspiež.

Šo fenomenu sauc par atšķaidīšanu.

Vispasaules plūdu laikā, tiklīdz kā Zeme pagriezās zem Mēness, ieguvām plūdmaiņas, kuras pacēlās un nolaidās lejā apmēram 60 metrus.

Iedomājieties 60 metru paisumu un bēgumu, kas izmaina visu 6 stundās un 25 minūtēs.

Tātad, plūdu dēļ atšķaidīšana notiktu visā pasaulē.

Tas paceltu ūdeni par 60 metriem, kurš savukārt spiestu lejā nogulsnes,

un tad spiediens tiktu atbrīvots. Tas varēja izraisīt visa veida slāņošanās procesus, kas norisinājās ļoti ātri.

Kāds čalis paņēma milzīgu akvāriju un ielika tajā pudeli ar karstu ūdeni, lielu gumijas pūsli,

kurā viņš sadūra neskaitāmi daudz mazus caurumus. Piesprauda to pie šļūtenes.

Viņš ielika to tukša akvārija apakšā.

Tad viņš paņēma cementa maisītāju un samiksēja akmeņus, granti, smiltis un visu veidu lietas, sajauca tās kopā.

Viņš sāka laist ūdeni pa šļūteni caur šo karsto pudeli un akvārijs no apakšas sāka piepildīties.

Tā kā tas viss ūdens pieplūdes rezultātā paceļas, tas šīs lietas automātiski pacels uz augšu.

Visa masa atšķaidoties ar ūdeni sakritīs atpakaļ un sakārtosies pēc katras lietas blīvuma.

Piepildot akvāriju viņš atklāja, ka šis process sašķiroja visu noteiktā secībā – putni, zīdītāji, rāpuļi un abinieki.

Lūk, šī ir kārtība, kuru jums paskaidros kā evolūcijas attīstības posmus.

Atcerieties apzīmējumu “ZARZ” z – a – r – z; zivis būtu apakšā: zivis, abinieki, rāpuļi, zīdītāji.

Nē, tādā secībā tie nav atrasti. Un, ja tie ir atrasti tādā secībā – atšķaidīšana.

Vislabāk to izskaidro Plūdi. Par šo tēmu daudz vairāk informācijas ir grāmatā “In the Begining”, autors  Walt Brown

Ja kādi slāņi ir mazāk blīvi, tie uzklājas uz blīvākiem slāņiem.

Ja nosacījumi ir precīzi, tad mazāk blīvs slānis ātri izsprauksies uz augšu, tas izlauzīs sev ceļu.

Tas var radīt tā saucamo smilšu strūklu.

Šīs smilšu strūklas var sacietēt un, iespējams, Aijera klints Austrālijā ir milzīga smilšu strūkla.

Vislabāk izskaidrojama ar Plūdiem.

Ja aplūkosiet šīs smilšu strūklas tuvāk, tad ieraudzīsiet, ka tās viscaur ir pārklātas ar gaisa burbuļiem.

Tas bija gaiss, tajā viscaur ir gaisa tuneļi, pa kuriem gaiss varēja izkļūt laukā.

Zemestrīces laikā zemes virsma var drebēt un pazemes ūdens izlauzties virspusē.

Un virszeme var kļūt līdzīga tādai kā zupai.

Japānā bija zemestrīce, kas nogremdēja šīs ēkas.

Ēkas faktiski iegrima zemē  augsnes sašķidrināšanas fenomena dēļ, ūdenim uzceļoties virszemē.

Šis process sakārto slāņus citādi un sairdina augsni. Gluži kā grimstošās smiltis.

Evolūcijas teorijas piekritēji teiks: “Hovind, vai tad tu nezini, ka putni tiek atrasti augšpusē? Tas pierāda, ka putni bija pēdējie evolūcijas attīstībā.”

Un arī teiks: “Gliemenes atrodas apakšā. Tas pierāda, ka gliemenes bija evolūcijas attīstības pirmais posms.”

Es saku: “Nu, ir labāks izskaidrojums. Varbūt gliemenes tiek atrastas apakšā, jo tur ir to biotops.”

Tā ir vieta, kur tās dzīvo. Gliemenes varēja būt pirmās, kas tika apraktas plūdos.

Labrīt! Nu, tās jau bija apakšā.

Putns jau nu būs pēdējais, ko apraks, jo viņš var lidināties, kamēr viņam pietrūkst skābekļa.

Varbūt tie ir sakārtoti pēc to inteliģences līmeņa.

Nu visi tā kā varētu izdomāt, ka gliemenes nav pārāk attapīgas.

Varbūt tie ir sakārtoti pēc iespējām pārvietoties.

Gliemenes nevar ļoti ātri paskriet. Varbūt tie ir sakārtoti pēc ķermeņa blīvuma.

Gliemeņu vāki ir smagāki par putnu spalvām.

Fosīliju izkārtojums, ja tāds ir, nav pamatots ar evolūcijas teoriju.

Tas ir daudz labāk pamatots ar Plūdiem.

Bībele (1. Mozus 7:19-20) saka, ka visa zeme tika apklāta ar ūdeni. Visi augstie kalni bija apklāti.

Kalni tika apklāti. Tad (1.Mozus 8:1) ūdeņi nomierinājās, kas nozīmē nokristies.

NIV Bībeles tulkojums saka, ka ūdeņi atkāpās. Nē, nē, nē – ūdeņi neatkāpās, un tie nebija mežonīgi savvaļas dzīvnieki. NIV tulkojums ir divkārši nepareizs tajā pantā. Tie visi Plūdu laikā bija pilnīgi mierīgi dzīvnieki.

Ūdeņi neatkāpās, ūdeņi nomierinājās. Bībele saka, ka ūdeņi stāvēja pāri kalniem, Psalmi 104:5-6.

Hugh Ross māca, ka Noa laikā tie bija lokāli plūdi. Es atvainojos – 15 olektis virs augstākā kalna un tie ir lokāli plūdi? Es to gribētu redzēt.

Kad es debatēju ar Hugh Ross, teicu: “Dr. Ross, vai Jūs ticat vispasaules plūdiem, kas notika Noa laikā?”

Viņš teica: “Es ticu vispārīgiem plūdiem.” Tā vienkārši ir maldinoša atbilde.

Es jautāju: “Ko Jūs domājat – vispārēji plūdi?”

Viņš teica, ka tie nopludināja Noa mazo visumu. Tie nopludināja ieleju, kurā viņš dzīvoja.

Es jautāju: “Vai Jūs, lūdzu, atbildēsiet uz manu jautājumu? “Ja tie bija tikai lokāli plūdi, kas nogremdēja Noa ieleju, tad kādēļ Dievam vajadzēja teikt Noa, lai tas uzceļ milzīgu laivu?

Un tad piepildīt to pilnu ar dzīvniekiem, un palikt tur vienu gadu!”

Kādēļ gan vienkārši neteikt, lai Noa pārvācas?” Šī lokālā plūdu ideja ir stulba. Ar lieliem burtiem – STULBA!

Cilvēki jautā: “Ja jau zeme bija pārklāta ar ūdeni, kur tas viss palika?”

Plūdu pēdējo mēnešu laikā, nestabilās Zemes garozas plāksnes varēja pārvietoties un dažviet varēja nogrimt.

Plānās vietas varēja nogrimt. Citas vietas varēja pacelties.

Ūdens strauji aiztecētu un piepildītu bedres.

Tas izraisītu ļoti ātru eroziju. Bībele (Psalmi 104:7) saka: “no Taviem draudu saucieniem tie bēga.”

Šeit ir runa par ūdeni. “no Tava pērkona tie aizsteidzās bailēs.”

… Ūdens strauji aizplūda. “Kalni pacēlās augstu, un lejas nogrima…

līdz tai vietai, kā Tu tām biji licis.” Tie ir – okeāni.

Kalni pacēlās; ūdens aizplūda jaunās zemās vietās.

Ja mēs šo auditoriju piepildītu ar ūdeni 1,2 metru augstumā, esmu pārliecināts, ka mācītājs būtu sašutis, bet veiksim to tīri zinātniskos nolūkos. Ja mēs paceltu ēkas vienu galu,

visiem puišiem šajā ēkā vajadzētu pacelt šo ēkas daļu, tad ūdens aizplūstu uz otru pusi cauri ēkai uz to ēkas daļu. Tas ir veselais saprāts.

Ja Zeme bija pārklāta ar ūdeni un dažas vietas sāktu grimt, tad citas vietas paceltos uz augšu.

Gluži kā ūdens gulta. Cik no jums kādreiz ir gulējuši ūdens gultā?

Mana sieva ir tikai pusotru metru gara. Kad viņa iegrimst saldā miegā uz ūdens gultas…, man nepatīk ūdens gultas; mums tādas nav, bet uz tādām dažas reizes esam gulējuši.

Gaidu līdz viņa saldi iemigs. Tad uz pirkstgaliem klusi pienāku klāt. Uzkāpju uz krēsla, un palecos cik vien augsti spēju. Švv….būūm!

Es piezemētos ūdens gultas savā pusē! Un viņa savukārt uzsāk lidojumu tiklīdz mans ķermenis sasniedz manu pusi ūdens gultai.

Un tad es dodos gulēt uz dīvāna. Bet man tik un tā nepatīk ūdens gultas.

Ja kāda vieta iegrimst, cita vieta celsies uz augšu.

Iespējams, ka Noa Plūdu laikā Zemes garoza ļoti locījās.

Un, iespējams, arī nākamos dažus simtus vai pat dažus tūkstošus gadus pēc Plūdiem.

Faktiski, es ticu, ka tā joprojām kustas mazliet, izraisot dažas no zemestrīcēm.

Joprojām zem Zemes garozas atrodas ūdens, kas tur ir iesprostots.

Tā kā noteikts ūdens daudzums, pēc ūdens plākšņu teorijas, aizplūda, tad plāksnei vajadzēja nosēsties zemāk.

Iesprostojot tur ūdeni. Joprojām ir milzīgas platības ar iesprostotu ūdeni.

Vai zinājāt, ka okeāna dzelmē ir zemūdens atveres?

No tām okeāna dzelmē izplūst karsts ūdens. No kurienes tad tas nāk?

Vai tam nebūtu jānāk no zemākas vietas kā okeāna dzelme?

Zemes garozā joprojām ir ūdens. Iesprostots tur lejā.

Okeāna garoza ir visai šaura. Tā ir tikai apmēram 5-8 km bieza.

Kontinetālā garoza ir apmēram 50 km bieza. Jums to pateiks jebkurš ģeogrāfijas skolotājs.

Tas ir noteikts diezgan precīzi, nolasot zemestrīces seismogrāfiskos viļņus zemestrīces laikā.

Zemes garoza ir sasprēgājusi, es to saprotu, un vairākas plāksnes ir kustīgas, un tās joprojām mazliet kustas.

Saskaņā ar šo karti, iespējamība, ka Pensakolā būs zemestrīce, ir nulle, bet kādās citās vietās šāda iespējamība ir ļoti liela. Saplaisājumi ir atrasti un tie joprojām ir aktīvi, joprojām kustīgi.

Zeme būtu kā liels balons, kas piepildīts ar ūdeni. Tas peldētu pa virsmu, iegrimstot un uzpeldot. Mēs runājam tikai par dažiem kilometriem uz 12900km diametra zemes; dažu kilometru kustība šādā mērogā ir pielīdzināma tuvu nullei.

Pat kustība, kas mērāma tikai dažos kilometros, radītu ūdens strauju aiztecēšanu radot milzīgu eroziju kanjonus.

Hjūstonas dienvidos Teksasas štatā plūdi bija tikai pirms pāris gadiem. Ūdens spēcīgi pārplūda, un tam, pārplūstot pāri ūdens dambim, radās neticama erozija.

… Un ja lidojat uz rietumiem un aplūkojat kādus erozijas veidojumus, …

ir prātam neaptverami, cik daudz eroziju šai planētai ir bijis.

Šeit jūs redzat trīs izvirzījumus:  akmens smailes, kas iznākušas no zemes; šeit  akmens pingvīni; vai arī aizbrauciet apskatīt Arches nacionālo Parku Jūtā; vai uz Bryce kanjonu.

Jūs redzat šos akmeņus, kas no zemes ir izslējušies stāvus. Jums teiks: “Ir vajadzīgi miljoniem gadu, lai kas tāds izveidotos.”

“Jā, meitenes un zēni, šis parāda miljoniem gadu ilgu eroziju!” – tā viņi māca bērniem.

Es tā neuzskatu. Šis ir manā pagalmā, uz tā ir mana tintes pildspalva.

Tā bija dubļu kaudze, uz kuras lija lietus; vienreiz uzlija un atstāja lielas erozijas pēdas.

Šeit ir erozijas “miljoniem gadu ilgs periods” gar šoseju, kas uzbūvēta pirms dažiem mēnešiem.

Vai tas attēlo erozijas “miljoniem gadu ilgo periodu”? Nē, es tā neuzskatu.

Man liekas, ka tur atrodas manas brilles. Erozija var veidoties ātri.

Pēc Missoula (pazīstams kā Spokane) plūdiem Vašingtonā un Idaho acīmredzot ir atstātas lielas erozijas pēdas.

Tur bija ledus aizsprosts. Es ticu, ka tas notika neilgi pēc Noa Plūdiem, iespējams dažus simtus gadu vēlāk.

Ledus cepures kusa. Liels ūdens daudzums tika iesprostots un strauji arī izlauza sev ceļu. Un tas apstājās Portlendā, Oregonā.

Tas atstāja neiedomājas erozijas pēdas.

Tālāk atrodas ūdenskritums, viens no lielākajiem ūdenskritumiem pasaulē un to sauc par Sauso Kritumu (Dry Falls), atrodas Vašingtonā.

Bet pa šo ūdenskritumu neplūst ūdens. Tas ir pilnībā sauss.

Bet, kad tur plūda ūdens, tas, iespējams, bija lielāks par visiem pasaules ūdenskritumiem kopā.

Studējiet par Sauso Kritumu (Dry Falls) Vašingtonā, ja vēlaties uzzināt ko vairāk.

Vēl ir interesanti tas, ka gandrīz visas pasaules kalnu grēdas iet līdz krasta līnijai.

Walt Brown pieminēja savā hidroplākšņu teorijā (hydroplate theory), ka tas tā ir, jo tie veidojās vienlaicīgi…

kā viena notikuma rezultāts. Kalni pacēlās, ielejas iegrima.

Plūdi Teksasā, Gvadalupes upe pārplūda, nolija 76cm nedēļā. Ūdens pārpludināja noteci.

Plūdi nodarīja neticamu postu šīs pilsētas apkārtnē, kad pārplūda dambis.

Tas cauri cietam kaļķakmens iezim izkala pusotru kilometru lielu kanjonu, kurš bija 15 metrus dziļš un simtiem metru plats.

“Gvadalupes Upes iedzīvotāji pēc plūdiem atjauno apkārtni”. Interesanti… dažās vietās 22 metrus dziļš.

Taču ņemiet vērā, ka plūdi izlauzās cauri cietam iezim. Viens plūdu gadījums. Mazi, mazītiņi plūdi.

76 centimetri vienā nedēļā.

Izliekti iežu slāņi arī tiek atrasti visā pasaulē.

Šie izliektie iežu slāņi norāda, ka iezis tika izliekts, kamēr tas bija mīksts.

Ja tu liec cietu akmeni, tas saplīsīs un veidos mazas lūzuma līnijas pa visu locījuma vietu.

Es biju Crystal Cove dabas parkā Losandželosā, es redzēju tos ieliektos iežus, uzkāpu augšā, lai nofotografētu. Piekļūstot tuvāk, kļuva mulsinošāk, jo iezī nebija lūzuma līnijas.

Visi šie daudzie slāņi bija mīksti dubļi, kad tie izliecās.

Tad tie sacietēja. Visi izliektie slāņi, ko tu redzi uz planētas, visi reiz bija mīksti.

Un tiem nav atšķirīga vecuma. Kāds mans draugs ir pilots. Viņš man atsūtīja šo bildi.

Viņš teica: “Brāli, Hovind, kad mēs lidojam pāri Lielajam Kanjonam, gar tā malām var redzēt lielus notekcaurumus.

Ūdens ieplūst šajos caurumos un notek lejā, nezinot cik dziļi, un tad izšļācas pa kanjona malu, iekšā Lielajā Kanjonā.

Ja tas turpina izgrauzt šo caurumu virzienā uz pamatkanjonu, tas rezultātā izskalosies un tiks izveidots kārtējais kanjona piedēklis.

Pēc Plūdiem Noa laikā virsma varēja izžūt, vispirms atstājot iekšpusē mīkstu un dubļainu zemi.

Tā lēnām izžūtu, sarautos un savilktos. Tas uz virsmas izraisītu deformāciju.

Kalniem paceļoties sāktos metamorfisku iežu veidošanās. Manuprāt, tie veidojās Noa Plūdu laikā un arī pēc tam.

Skeptiķi jautā: “Paga, kā tad visi tie ķenguri nokļuva Austrālijā?”

Es ticu, ka pēc Plūdiem okeāni bija mazāki, nekā tie ir šodien.

Šodien vairāk nekā 70% no zemes virsmas atrodas zem ūdens. Es neuzskatu, ka tas tā bija uzreiz pēc tam, kad Noa izgāja no Šķirsta.

Ja jūs apskatāt šo karti, varat redzēt, ka Anglija un Īrija bija daļa no Francijas.

Ja ūdens daudzums tiktu pazemināts tikai par dažiem simtiem pēdu (1 pēda = 30.48cm), vieta starp Angliju un Franciju izžūtu.

Noradītā vieta, iespējams, bija piekrastes līnija. Jūs to varat redzēt no šī satelīta uzņēmuma.

Ja jūs ielūkojaties uzmanīgi, tā ir Anglija un Īrija.

Jūs varat redzēt to, kas ir zem ūdens un ka zem ūdens ir krasta līnija, kur tā reiz ir bijusi.

Ūdens tur tiešām ir ļoti sekls.

Starp Aļasku un Krieviju ūdens dziļums ir tikai 19 metri.

Ja pazeminātu ūdens līmeni okeānos par 19 metriem, tad Aļaska un Krievija būtu savienotas.

Ja ūdens līmeni paceltu, visa Centrālamerika nopludotu.

Ja ūdens līmeni okeānos paceltu tikai par 10%, tad Amerika izskatītos šādi.

Viena maza sala Apalačos un visa Rocky Mountain teritorija – un vairs nekā. Visa Apvienoto Valstu centrālā daļa būtu nopludināta.

Vai zinājāt, ka Čikāga ir tikai 180 metrus virs jūras līmeņa? 180 metri ir no šejienes līdz stop zīmei – divi futbola laukumi.

Tas ir tik, cik augstu atrodas Čikāga.

Ja jūs samazinātu ūdens daudzumu okeānos par dažiem simtiem pēdu, tad Florida būtu milzīga.

Kuba tiktu pievienota Floridai.

Es domāju, ka Plūdu beigu periodā, kad piepildījās okeāni, viss nostabilizējās.

Tad, ledus cepurēm kūstot, okeāna līmenis tika pacelts vēl vairāk.

Iespējams, ka Atlantijas okeāns kļuva pārāk pilns un daļa ūdens pārvēlās Meksikas līcī.

Par to vairāk pēc brīža.

Pensakolas un Mobilais līcis katrs ir apmēram 2 metrus dziļš. Tu vari gandrīz jebkurā vietā nostāties uz kājām.

Ja ūdens līmenis tiktu samazināts par apmēram 100 metriem, tad Austrālija būtu savienota ar Vjetnamu.

Ūdens starp Austrāliju un Vjetnamu ir ļoti sekls.

Dažreiz cilvēki jautā par ķenguriem: “Kā ķenguri nokļuva līdz Austrālijai?”

“Nu, tie pārlēca.”

Tas ir veids, kā viņi nokļūst jebkurā vietā.

Ķenguri, koalas un vombati nav agresīvi.

Ja salīdzina ar tīģeriem, tie ir pat ļoti miermīlīgi.

Kad dzīvnieki izgāja no Šķirsta šeit, Turcijas apgabalā, vietā, kur tas nosēdās, viņi sāka izplesties un apgūt savas teritorijas.

Tad nu lūk, ķenguri savās mājās audzina savu ģimeni un pēkšņi ienāk tīģeris un saka: “Rrrr – es vēlos šo īpašumu!”

Viņi tam piekrīt un tā vietā lai cīnītos, tie aizbēg, ja var paspēt. Mazāk agresīvus dzīvniekus varēja aizdzīt uz tālāku migrāciju vietu.

Ķengurs drīzāk bēgtu, nevis cīnītos.

Un tā no paaudzes uz paaudzi, iespējams, simts gadu garumā, viņi izplatījās pa sauszemi.

Tie, kuri nebēga, tika nogalināti. Tā tie nonāca šeit lejā līdz Austrālijai.

Tajā pašā laikā, kamēr tie tika spiesti tālāk migrācijas nomalē…

ūdens cēlās, jo kusa ledus cepures.

Tā kā ledus cepures kusa, ūdens cēlās; kādā brīdī Austrālija kļuva aizsargāta no papildus migrācijas.

Šodien Austrālija ir sala. Pirms ilgāka laika tā bija daļa no kontinenta.

Tie tika cik tālu vien varēja būt prom no tīģeriem, un tur Austrālijā arī iesprūda.

Mums šodien ir kontinetālais šelfs, jo kūstot ledum, padziļinās okeānu ūdens līmenis.

Ja Zemi samazinātu līdz šī globusa izmēram, tu pat nevarētu atrast Everestu.

Vai esat kādreiz redzējuši tādus globusus, kur var just izvirzījumus – kur var sataustīt kalnus?

Tās ir blēņas. Kalnu izmēri ir pat ļoti pārspīlēti.

Ja tu samazinātu Zemi līdz biljarda bumbiņas izmēram, Zeme būtu apaļāka un gludāka par šo biljarda bumbiņu.

8 kilometru kalns uz 12800 kilometru Zemes diametra ir nenozīmīgs.

Paaugstinot okeānu līmeni, pilnībā mainās kontinentu forma.

Es domāju, ka šie erozijas kanjoni radās pēc Plūdiem.

Mineapolisa, piemēram, ir apmēram 200 metru virs jūras līmeņa.

Misisipi upe plūst no Mineapolisas līdz Jaunorleānai.

Misisipi upes kritums ir 200 metri 1850 kilometru garumā. Tas ir apmēram 11 cm uz kilometru.

Misisipi upei ir jāplūst kilometrs, lai kritums būtu 11 cm. Tas ir ļoti maz, neliels slīpums.

Ja tu uzceltu ūdens aizsprostu Lielajā Kanjonā, aiz tā izveidotos patiešām milzīgs ezers.

Mācību grāmatā teikts: “Miljoniem gadu laikā Kolorādo upe no cietas klints izgrauza Lielo Kanjonu.”

Es tā nedomāju.

Esmu diezgan aktīvi pētījis Lielo Kanjonu.

Lielajam Kanjonam bija jāveidojas milzīgas erozijas rezultātā, par ko vairāk stāstīts seminārā Nr. 4.

Tāpat kā redzējāt to Valta Brouna (Walt Brown) hidroplākšņu teorijas video klipā.

Lielais Kanjons ir tāds kā puzle, jo Kolorādo upe met cilpas uz priekšu un atpakaļ.

Taču tam ir arī stāvi krasti. Līkumaina upe, tāda kā Misisipi, parasti norāda uz lēzenu kritumu.

Pakapeniski slīpa zeme, kas liek upei līkumot turp un atpakaļ. Stāvi krasti parasti norāda uz ātri plūstošu upi, kurai ir liels kritums.

Lielajam Kanjonam ir abi – gan stāvi krasti, gan cilpas un līkumi.

Evolūcijas piekritējs teiks: “Oho, nez kādā veidā šī upe izveidoja šo kanjonu?”

“Eh, upe neizveidoja šo kanjonu.”

Plūdi izveidoja Lielo Kanjonu. Tie to izdarīja ļoti, ļoti ātri.

Viena katastrofa var pamatīgi pārkārtot nekustamo īpašumu.

1964. gadā Aļaksā bija zemestrīce, kas krasta līniju samazināja par 12-15 metriem!

Es biju vietā ar nosaukumu Turnagain Heights, sludināju netālu no Anchorage, kas ir Aļaskā.

Šai kopienai tas bija neiedomājams posts, kas notika dažās sekundēs.

Kad Senthelensa kalna virsotne uzsprāga, visa ziemeļu puse kalnam noslīdēja ielejā.

Mana māsa dzīvoja netālu no tās vietas, kad tas notika. Visa kalna virsotne noslīdēja uz sāniem atkorķējot vulkānu, kas savukārt lika tvaikam un pelniem izšauties no tā.

Šis pelnu mākonis noklāja zemi ar ātrumu apmēram 160 kilometri stundā.

Mana māsa pagalmā ieguva 15 centimetru biezu pelnu slāni.

Rezultātā, apmēram Sainhelena kalna izvirdums un visu to pelnu un tvaika eksplozija, kas pārklāja visu apkārtni, nogalināja 60 cilvēkus.

Daļa pelnu nosēdās Ņujorkā. Vairums no putekļiem nosēdās šajā zonā, ko varat redzēt šajā kartē.

Sainthelena kalns – posta diena.

Bija arī piroklastiski mākoņi, kas plūda vietās, kas atzīmētas ar sarkanu.

Putekļu mākoņa nosēdumi ir atzīmēti brūnā. Gružu nogruvuma nogulsnes.

Sprādziens sānos – iznākošais tvaika sprādziens, enerģija – nosita gar zemi kokus apgabalā, kas atzīmēts ar gaiši brūno krāsu.

Pēc vulkāna standartiem Senhelena kalns bija mazs vulkāns.

Tas nebija nekas salīdzinājumā ar Krakatoa kalnu Indonēzijā.

Mutuļojošā masa lija pa kalnu uz leju un automātiski sakārtojās pa slāņiem.

Šie dubļu šļūdoņi, kas slīdēja no kalna, apklāja ledus klučus, kas tika aizmesti no paša vulkāna, kad sākās izvirdums.

Šeit jūs redzat smago automašīnu, kas ir ierakta līdz pusei putekļos.

Tas izmeta tik daudz putekļu, ka katram Zemes iedzīvotājam varētu piešķirt vienu tonnu.

Ar šādu daudzumu varētu piepildīt septiņi ar pusi kubikmetru pašizgāzēju katru sekundi, 24 stundas dienā 600 gadu garumā.

Tik daudz putekļu šis vulkāns izmeta.

Dubļiem slīdot uz leju, tie slīdēja pāri ledus klučiem, kas bija ēkas lielumā un kurus izmeta vulkāns.

Kādreiz šis kalns bija noklāts ar ledus šļūdoņiem. Tas bija ļoti skaists kalns.

Ledus kluči zem šiem karstajiem dubļiem uzsprāga, veidojot eroziju bedres.

Tas notika dažu sekunžu laikā.

Kādu dienu kāds skolotājs atvedīs uz šejieni savus skolēnus un teiks:

“Zēni un meitenes, vai jūs redzat šo eroziju blakus šai bedrei? Erozija ilga miljoniem gadu.”

Nē, skolotāj! Mans tētis redzēja, kā tas notiek. Tas ilga apmēram 50 sekundes.

Zemes nogruvums 1980.gada 18.maijā apraka Toutle upi un šoseju, …

un tā biezums līdz Spirita ezeram vidēji bija 30 metri.

Nogruvums apraka arī citas drenāžas Toutle Ielejā 60 kvadrātkilometru platībā un aizsprostoja upesgrīvu.

22 mēnešus ūdenim nebija izveidots ceļš līdz zemākiem ūdensceļiem.

Pēc tam 1982.gada 19.martā izvirdums izkausēja milzīgu sniega daudzumu, kas ziemas laikā bija uzkrājies krāterī.

Kalna nogāzē ūdeņi sajaucās ar birstošo materiālu.Tas radīja milzīgu dubļu šļūdoni.

Deviņu stundu laikā, kamēr neviens to neredzēja, jo tas notika nakts laikā, dubļu šļūdonis izlauza

juceklīgu drenāžas sistēmu lielākajā ielejas teritorijas daļā un atjaunoja notekūdeņu ceļu līdz Klusajam okeānam.

Drenāža saturēja vismaz trīs kanjonus, kas bija 30 metru dziļi.

Vienam ir iedota iesauka “Mazais Toutle Lielais Kanjons”, jo tas ir izveidojies kā Lielā Kanjona modelis pēc mēroga 1 pret 40.

Dubļu noslīdenis aizturēja aiz sevis ūdeni. Kad tas kļuva par dziļu, tās pārlija pāri.

Ūdens izgreba kanjonus ļoti lielā ātrumā. Viens kanjons ir 330 metrus plats, 45 metrus dziļš.

Tas notika dažu stundu laikā.

Kad ūdens sāk smelties pāri dambim, tas ļoti, ļoti ātri izlauzīs šķēršļus savā ceļā.

Jums tuvumā ir bijis viens – Grassy ieleja – Deitonas ziemeļi, Tenesijā.

Kur viss ūdens notek lielā caurumā un izlīst ārā citā vietā, kādā alā apmēram 13 km attālumā netālu no Deitonas. Kopā ar Kurt Weise, kurš pasniedz lekcijas Bryant koledžā, es devos izstaigāt šīs alas. Mēs šo pētījām vairākus gadus.

Šī bija ala, kas, iespējams, stiepās visu šo ceļu līdz Chattanooga teritorijai; tagad tā ir sabrukusi.

Tikai kādi astoņi kilometri ir palikuši.

Ja dodies uz rietumiem no Kolumbus Džordžijas štatā, tur būs pilsēta Lumpkin.

Tur ir milzīga kanjonu teritorija. Šodien tas ir valsts dabas parks.

Tiek uzskatīts, ka tas sākās 1830.gadā no Metodistu baznīcas, kas uz ēkas tajā gadā neuzstādija notekcaurules.

Tas sākās kā maza noteka. Tā kļuva arvien lielāka. Nu tur ir vairāki desmiti hektāru izgrauztas zemes.

Tas sākās 1830.gadā.

Kad esat kanjonos blakus Senthelena kalnam, jūs redzēsiet, cik neticami liela ir šī erozija.

Aplūkojot kanjonu sienas, jūs redzēsiet skaisti sakārotus stratificētus slāņus.

Viņi jautās: “Uzgaidiet mirklīti, visi šie dubļi nošļūca vienlaicīgi. Tad kādēļ tie ir saslāņojušies?”

Nu tādēļ, ka kustīgi dubļi automātiski noslāņojas.

Paņemiet krūzi ar dubļiem. Sakratiet to un nolieciet. Tie paši noslāņosies.

Šī lielā kanjona apakšā ir pavisam niecīga grīva, ko sauc par Toutle upi. Apmēram tikpat plata kā attālums no manis līdz tam televizoram, kādus 6 metrus plata.

Šī mazā upe neizveidoja šo lielo kanjonu.

Un tā mazā upe, kas ir Lielā Kanjona apakšā, arī neizveidoja pašu Lielo Kanjonu. Tas veidojās no daudz lielāka ūdens daudzuma.

Mācību grāmatas melo tev, kad tās apgalvo, ka Kolorādo upe izveidoja Lielo Kanjonu.

Kad Senthelena kalns izvirda, tas nonesa neskaitāmu daudzumu koku visā apkaimē. Koki tika nolauzti – neticami daudz koku tika nolauzti.

Tie nosprostoja upes – neiedomājams posts.

Apskatieties uz tām lielajām automašīnām, kas atrodas blakus milzīgajiem kokiem Oregonā, Vašingtonas štatā.

Cik nu daudz varēja, tik kokus vilkta laukā. Tika izvilkti tūkstošiem un tūkstošiem koku vairāku gadu garumā.

Izglāba tikai 10% no visa meža.

Spirit ezerā tika iemests tik daudz koku, ka bija iespējams pāriet pāri šim ezeram.

810 hektāru peldošu koku Spirita ezerā.

Ūdenslīdēji nonira zem šī milzīgā peldošā paklāja un pamanīja kaut ko ļoti interesantu.

Daži koki peldēja ačgārni.

Tie piemirkst, un saknes gals nogrimst lejā.

Hmm. . . Pēc tam, šādā ačgārnā pozīcijā peldot, tie pamazām nogrimst un iestrēgst dubļos ezera dibenā.

Daudzi no šiem Spirita ezerā peldošajiem Senthelena kokiem ir jau pārklājušies ar nogulumiežiem.

Koki sāk pārvērsties par akmeni, un tas notika tikai pirms 20 gadiem.

Visā pasaulē pārakmeņojušies koki visvairāk tiek atrasti vertikālā stāvoklī.

Tie ir pārakmeņojušies, stāvus pozīcijā un stiepjas cauri vairākiem iežu slāņiem.

Plūdi šai parādībai ir vienīgais izskaidrojums. Par šo tēmu mēs vairāk stāstam ceturtajā video seminārā.

Ceturtajā seminārā mēs runājam par pārakmeņojušiem kokiem, kas atrodas stāvus pozīcijā.

Kad šis pārakmeņojies koks nokrīt, tas salūzt gabalos.

Es nezinu, vai esat kādreiz zāģējuši koku malkai, bet nozāģējot koku, pats tas nesadalās gabalos. Cik daudzi no jums zāģējot koku ir pamanījuši šo fenomenu?

Tam būtu jānotiek, kad koks stāv stāvus pārakmeņojies un tad nokrīt, kad no šī koka nobirst zeme.

Ūdensslīdēji dodas zem šī baļķu paklāja, lai redzētu, kas notiek. Vējam pūšot baļķi veļas viens otram pāri.

Tā rezultātā tiek norauta visa miza. Spirit ezera apakšā ir apmēram metru biezs mizu slānis.

Ja šis slānis tiks apklāts ar vēl kādu materiālu, tas pārvērtīsies par ogļu slāni.

Ateisti saka: “Ogļu izveidošanās process prasa miljoniem gadu.”

“Nē, tā tas nav. Ogles var rasties dažu stundu laikā.”

Ir bijuši daudzi eksperimenti, kur ogles ir iegūtas ļoti ātri.

Plūdu laikā varēja būt tik lieli peldošo koku paklāji, cik liela ir Teksasa.

Starp citu, uz šiem paklājiem ļoti daudz kukaiņu varēja pārdzīvot Plūdus.

Tur, kur cilvēks nevarēja. Kukaiņi varēja izdzīvot Plūdos atrodoties ārpus Šķirsta.

Šie koku paklāji plūstu apkārt un aiz sevis atstātu gružu pēdas. Interesanti, ka ogles gandrīz vienmēr tiek atrastas slāņos.

Vīles. Ogļu vīles kā Kentuki vai Ilinoisā.

Reiz diskutēju ar Eugenia Scott, kas ir kādas ateistu organizācijas prezindente.

Viņa teica, ka Vidējos Rietumos ir 80 ogļu slāņu. Viņai ir taisnība.

Viņa teica, ka, aplūkojot ogļu apjomus visā pasaulē, tad visa biomasa

vai visi pasaules augi, kas ir šobrīd, nevarētu radīt tik daudz fosīlās degvielas. Viņai atkal ir taisnība.

Viņa teica: “Vai tad Jūs neredzat? Ir nepieciešams ļoti daudz laika, lai izveidotu šo ogļu apjomu.”

Nē, šajā aspektā viņa kļūdās.

Notika sekojošais – plūdu laikā riņķī apkārt peldēja lieli peldošo koku paklāji un tie varēja dreifēt uz priekšu un atpakaļ ļaujoties straumei un vējam, un tie varēja atstāt aiz sevis atbiru pēdas.

Baļķu, koku, mizu atbiru pēdas, viss sabira dažādos slāņos.

Plūdu laikā varēja iegūt 80 ogļu slāņus.

Montanā ir ogļu šahta, kur ogļu slānis ir 61 metru biezs. Tas pārklāj 25900 kvadrātkilometru plašu teritoriju.

Uz vienas no ogļu šahtas griestiem ir atrastas dinozauru pēdas.

Rokot ārā ogles, skatoties uz griestiem, tur var redzēt dinozauru pēdas.

Plūdu laikā dinozauri pārvietojās. Iespējams, seklā ūdenī bradājot uz visiem šiem gružiem un pūstošiem koka gabaliem.

Aiz sevis tie atstāja pēdu nospiedumus, kas ar nogulsnēm tika aizpildīti uzreiz pēc tam, kad šīs nogulsnes tur nokļuva.

Pārakmeņojušies koki Alabamā atrodas stāvus krustojot divus dažādus ogļu slāņus.

Bieži vien, kad tiek veikta ogļu izrakšana, ogļu slāņi saplūst kopā, savienojot ogļu slāņus.

Tas ir absolūts pierādījums tam, ka tie veidojās ļoti ātri.

Tie savā vecumā neatšķiras viens no otra ar miljoniem gadu starpību.

Ogļu raktuve Montanā ir 61 metru bieza. Ik pa laikam oglēs tiek atrasti cilvēku veidoti artefakti.

Šeit ir zvaniņš, kas atrasts ogles gabalā.

Šeit ir trauks, kas atrasts cietā akmenī, kura pieņemtais vecums ir “600 miljoni gadu”.

Kāda dāma Ilionoisā atlauza ogles gabalu un atrada tajā zelta ķēdīti 25 cm garumā.

Izgrebta akmens figūra ir atrasta Iovas ogļu raktuvē.

Šeit ir dzelzs  kausiņš, kas ir atrasts ogļu raktuvē Oklahomā.

Šeit ir kurpes zole, kas atrasta Nevadā, kāda ogles gabala iekšpusē.

Bībele saka (1.Mozus 8:1), ka ūdeņi kritās.

Un ūdeņi mētājās šurpu turpu (1.Mozus 8:2-3)

Ja Zemes daļa nogrima, ūdens aizplūstu, lai piepildītu šo tukšumu.

Tādā gadījumā tas kādu laiku mētātos no vienas puses uz otru.

Būtu paisuma un bēguma viļņi, kas skrietu no vienas vietas uz otru.

Bībele saka 1. Mozus grāmatā 8. nodaļā, ka ūdeņi “gāja un atgriezās”. Frāze ebreju valodā “Halak-va-shub”, gāja un atgriezās.

Es ticu, ka Plūdu laikā nogulumiežu dubļu slāņi izklājās.

Kalni pacēlās un ielejas iegrima. Tie varēja sagriezties un salocīties.

Tad erozija varēja nonest daļu virsmas, veidojot papildus slāņus uz jaunās virsmas.

Tādēļ ģeoloģijā ir tā saucamā nesakārtotība. Tās labākais izskaidrojums ir Noa Plūdi.

Bībele saka (1.Mozus 8:4), ka Šķirsts nolaidās septītajā mēnesī. Noa neizgāja laukā līdz trīspadsmitajam mēnesim.

Viņi palika šķirstā vēl 6 mēnešus – kāpēc? Nu, viens no iemesliem, ka ārā vēl nebija ko ēst.

Otrkārt, zeme vēl bija dubļaina, un ūdens joprojām mētājās turpu šurpu.

Nebija vēl droši izkāpt no laivas. Iespējams, Noa, nosēžoties uz zemes, nogrieza nost enkuru akmeņus.

Šķirsts tika pacelts un pārvietots vairākus kilometrus un tika atkal pārcelts ar atpakaļnākošo vilni, ko izraisīja ūdeņu šūpošanās.

Par Noa Šķirsta enkuru akmeņiem vairāk apskatām video numur 3. Turklāt ārpusē nebija nekā, ar ko uzcelt sev māju.

Bībele saka (1. Mozus 8:5), ka ūdeņi nepārtraukti samazinājās.

Tātad, Hovinda teorijā ledus cepures pakāpeniski izkusa, lēni ceļot okeānu līmeni.

Pirmie gadu simti bija pietiekams laiks, lai izplatītos pa visu pasauli.

Bābeles Torņa laikā Dievs nonāca un sajauca valodas.

Cilvēki teica: “Es eju prom no šejienes!”, un aizgāja pa visu pasauli.

Viņiem dzima bērni un mazbērni un pēc vairākiem simtiem gadu cēlās ūdens līmenis un viņi tika iesprostoti tur, kur viņi ir šodien.

Ir izdota ļoti laba grāmata par iedzīvotāju izplatīšanos pa visu pasauli pēc Plūdiem. Grāmatas nosaukums ir “Noah to Abram- the turbulent years” (No Noa līdz Ābramam – vētraini gadi)

Tas ir mūsu katologā, jūs to varat pasūtīt.

Cilvēki nokļuva Amerikā no abām pusēm. Viņi nāca pāri Beiringa šaurumam.

Tu varētu staigāt no Anglijas līdz Īslandei, Grenlandei un Amerikai, ja ūdens līmenis būtu zemāks.

Ledus cepurēm kūstot, tās aiz sevis atstāj acīmredzamas pēdas, ko arī mēs varam ieraudzīt.

Jā, ledus laikmets patiešām bija, un to vislabāk var izskaidrot ar Plūdiem.

Pelega laikā Zeme tika sadalīta (1. Mozus 10:25)

Pelegs piedzima 100 gadus pēc Plūdiem.

Es domāju, ka viņa Tēvs viņam deva tādu vārdu, jo kaut kas bija mainījies.

Ir četras teorijas par to, ko nozīmē “Pelega laikā”. Ko tas nozīmē – sadalīta? Kas tika sadalīts?

Viena teorija skaidro to kā – valodas un tautas tika sadalītas Bābeles Torņa laikā.

Otrā teorija – ka kontinenti pārvietojās. Uz šo es neuzķertos.

Trešā teorija – ūdens cēlās ledus cepurēm kūstot. Tas sadalītu kontinentus.

(tā ir kategorija, kurai es ticētu)

Ceturtā teorija – zeme tika apgūta un izzināta.

Bija jābūt tik daudziem cilvēkiem, kuri savā starpā teiktu: “Klau, uzzīmēsim šeit uz zemes kādas līnijas. Šis ir mans pagalms, un šis ir tavs pagalms. Uzliksim šeit akmeni, un arī šeit.”

Kad kūstošais ledus tecēja okeānos, okeāno kļuva dziļāki, platāki un aukstāki.

Auksts ūdens absorbē CO2. Tas samazinātu siltumnīcas efekta aizsardzību.

Dzīves mūžs bija mazāks.

Dziļākā vieta Anglijas Kanālā ir tikai 46 metrus dziļa. Pat mazāk nekā attālums no šejienes līdz šīs telpas aizmugurei.

Tad nu mums ir šīs idejas: “Oho, tas ir zils, tādēļ tas ir ūdens.” Jā, tas ir ūdens, bet dažviet tas ir dziļš, bet citur – ne tik dziļš.

Es domāju, ka šim labākais izskaidrojums ir Plūdi.

Plūstot ūdenim okeānos, tas pakāpeniski pārpildītos un pārplūstu pāri Vidusjūrā.

Iespējams, Gibraltāras šaurumi tika izskaloti ūdeņiem pārplūstot un piepildot Vidusjūru.

Tad tā kļuva pārpildīta un piepildīja Sicīliju.

Varbūt tādēļ tiek atklātas zemūdens pilsētas.

Cilvēki droši vien šajos apgabalos pirmajos gadsimtos cēla sev pilsētas.

Un tad pēkšņi ūdeņi sāka kustēties un līmenis paaugstinājās. “Klau, ļaudis, mums vajadzētu pazust no šejienes!”

Ir vietas, kurās tiek atklātas zemūdens pilsētas.

Ūdenim pieplūstot Melnajā jūtā, bija jāatstāj vesela civilizācija.

Melnajā jūrā tika atrastas zemūdens pilsētas – 46 metru dziļumā.

Šodien Zeme joprojām liecina par Plūdu sekām, lai atgādinātu mums, ka Dievs ienīst grēku.

Kad vien tu pildi degvielu savā automašīnā, tu vari sev atgādināt: “Mjā, šīs ir Noa Plūdu sekas.”

Elektrība liek spīdēt šīm gaismām, kura, iespējams, tiek ražota ar ogļu palīdzību. Viņi dedzina kokus, kas auga Ēdenes dārzā pirms Plūdiem.

Katru reizi, kad redzi rakstus avīzēs par dinozauru kauliem, tas tev var atgādināt par Plūdiem Noa laikā.

Dievs ir atstājis pietiekami daudz pierādījumu, lai tas, kuram ir smadzenes, varētu aplūkot apkārtni un nosprist: “Mjā, Dievs, tu ienīsti grēku; es labāku dzīvošu Tev.”

Sātans ir smagi strādājis, lai novāktu visus pierādījumus uz šīs planētas, kas parāda Dieva Plūdus; un viņš visu ir apgriezis kājām gaisā.

Skolēni šodien tiek mācīti, ka šie pierādījumi pierāda evolūciju. Sātans ir paņēmis to, ko Dievs bija radījis kā pierādījumu, un apgrieza visu kājām gaisā.

Es beigšu šodien ar šo fosīliju.

Šī ir fosīlija, kur viena zivs norij otru. Vai nu norija, vai mazā zivs ir zobārsts. Es nezinu.

Neviena no tām nedomāja tajā dienā nomirt.

Lielā jau bija gandrīz norijusi mazo, un tad nāca Plūdi, un, iespējams, dubļi apraka tās un tās nomira.

Bībele saka (Ebrejiem 9:27), ka katram cilvēkam ir jāmirst un pēc tam ir tiesa.

Harijs Trūmens (Harry Truman) dzīvoja tieši blakus Senthelena kaulnam. Tims Berends (Tim Berends), mans draugs, no Sentluisas man stāstīja, ka esot liecinājis Harijam, cerot vest viņu pie Kristus.

Bet Harijs neklausījās. Harijs lādējās, zvērēja, taču arī klausījās, bet viņš netika izglābts.”

Ierēdņi ieradās un teica: “Harij, tu dzīvo blakus vulkānam, Senthelena kalnam.”

“Šis vulkāns eksplodēs. Mēs vēlamies, lai Jūs pārvāktos.”

Harijs teica: “Esmu šeit dzīvojis visu savu mūžu un es šeit palikšu.”

Un tā arī izdarīja. Harijs tur arī palika. Viņš nomira.

Harijs ir viens no tiem, kuru nekad tā arī neatrada pēc eksplozijas.

Vai tas nav stulbi – dzīvot blakus vulkānam, kurš teju eksplodēs un nepārcelties uz citu dzīvesvietu?

Viņš neieklausītos brīdinājumā.

Tas ir tikpat muļķīgi, kā zināt, ka Dievs sūtīja Savu eņģeli un viņa ziņotājus,

un Savu Bībeli, lai teiktu: “Hei, šī pasaule dodas pazušanā, tev labāk būt glābtam.”

Bet cilvēki saka: “Es negribu tikt glābts. Es vēlos palikt šeit.”

Nu labi, tu esi tikpat dumjš, cik Harijs. Tev vajadzētu savu sirdi atdot Kungam un tik izglābtam. Skaidrs?

Harijs atteicās pieņemt Kristu. Tik tālu, cik mēs zinām, viņš šodien ir ellē.

Es ceru, ka nē, bet tas ir tik tālu, cik mēs zinām.

Bībelē sacīts: „Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.” (1.Jāņa 5:12)

Dievs negrib, ka kāds ietu pazušanā (2.Pētera 3:9). Ja tu šodien esi šeit un tu vēl neesi glābts, Dievs vēlas, lai tu esi glābts.

Viņš vēlas piedot tavu grēku. Kad tu nomirsi, Viņš vēlas tevi paņemt debesīs.

„Un, kā tas bija Noas dienās, Bībelē sacīts, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās.

Viņi ēda un dzēra, un precējās un devās laulībā.” (Mateja 24:38)

Viņi neuztraucas, ka mums šodien ir tās pašas lietas.

„Tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.” (Mateja 24:39)

Jēzus nāks ļoti drīz. Mums visiem būs jāparādās Kristus tiesas priekšā.

Tad nu pazīdami bijību Tā Kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus. (2.Korintiešiem 5:10-11)

Es jums iesaku to ņemt vērā un teikt: “Dievs, lieto mani kaut kam. Es vēlos pārliecināt kādu doties uz Debesīm.”

Viņš nāk ātri (Atklāsmes 22:20). Ko tu dari ar savu dzīvi?

Ja tu vēlies tikt glābts un ja tu vēlies, lai kāds tev paskaidro, kā nonākt debesīs,

šī ieraksta beigās būs uzaicinājums.

Mēs tev parādīsim, kas Bībelē ir teikts par to, kā tu vari nonākt Debesīs.

Mēs ceram, ka tev patika šīs video sērijas par Radīšanu, Evolūciju un Dinozauriem.

Tomēr daudz svarīgāk, kā zināt visu patiesību un faktus par zinātni,

ir zināt patiesību par to, kur tu dodies – uz Debesīm vai nē.

Ja tu nekad neesi uzticējies Kristum kā savam Glābējam, ļauj man ātri paskaidrot, kas tev ir nepieciešams, lai dotos uz Debesīm.

Bībelē sacīts, ka mēs visi esam grēcinieki. Mēs visi esam pārkāpuši Dieva likumus. Mēs neviens neesam klausījuši Radītāju.

Mēs esam darījuši negantas lietas. Mēs esam grēcinieki. Kādi ir ļaunāki par citiem, vismaz cilvēku acīs.

Bet mēs visi esam pārkāpuši Dieva likumus. Un Bībelēs sacīts, ka tev ir jānožēlo.

Vārds “nožēlot” nozīmē „atgriezties”, tas patiesībā nozīmē divas lietas – aizgriezties no sava grēka un pievērsties Dievam.

Dievs skatās tavā attieksmes maiņā, kad saki:

“Kungs, es nevēlos vairs darīt nepareizi. Es atvainojos, ka aizvainoju tevi. Es vēlos darīt pareizi.”

Un tu aizgriezies no grēka un tu pievērsies Dievam un saki: “Dievs, vai tu, lūdzu, piedosi man? Vai tu izglābsi mani?”

Bībelē, vēstulē Romiešiem, 3. nodaļā, 23. pantā teiks: “Visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības”

Tev jāatzīst, ka esi grēcinieks. Otrkārt, Bībelē, vēstulē Romiešiem 6:23 sacīts: “Grēka alga ir nāve.”

Mēs esam pelnījuši nomirt un doties uz elli, mūsu grēku dēļ. Jēzus nomira tevis dēļ.

Viņš mīl tevi. Viņš vēlas, lai tu nāc uz debesīm.

Un ikvienam, kurš prasīs Viņam glābšanu par brīvu, Dievs dos mūžīgo dzīvību, tā ir teikts Romiešiem 6:23.

Tā ir dāvana par brīvu. Un tā ir teikts Romiešiem 10. nodaļā 13. pantā,

“Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.”

Ja tu tagad sauktu un sacītu: “Kungs, es esmu grēcinieks. Vai tu lūdzu piedosi man?” Un jautā Viņam.

Viņš tev dos šo mūžīgās dzīvības dāvanu par brīvu. Kāpēc lai tu nelūgtu tagad kopā ar mani?

Un tu varētu saņemt Kristu kā savu glābēju? Šeit nav maģisku vārdu. Dievs skatās uz tavu sirdi.

Bet, ja tu šo vari pateikt un tā arī domā, Dievs piedos tev.

Vienkārši saki: “Dārgais Kungs Jēzu, Es zinu, ka es esmu grēcinieks. Esmu pārkāpis tavus likumus. Man ir žēl. Lūdzu, piedod man.

Lūdzu apklāj ar savām asinīm manu vainu. Piedod manus grēkus un pieņem mani Debesīs. Jēzus vārdā, Āmen.”

Bībelē ir sacīts: “Ja tu piesauksi Kungu, tu tiksi izglābts.”

Tātad, ja tu prasi Dievam, lai Viņš tevi glābj, Viņš apsola, ka Viņš tevi izglābs. Tagad tavs darbs ir augt.

Lasi savu Bībeli, lūdz un pievienojies labai, uz Bībeli balstītai, ticīgai draudzei.

Un sāc augt, lai būtu labs kristietis.

Liels paldies. Zvani vai raksti, ja mēs varam, kā palīdzēt. Mēs būsim priecīgi palīdzēt.

Vairāk informācijai: Creation Science Evangelism, P.O. Box 37338, Pensacola, FL. 32503 USA

Tas ir 1-850-479-3466 vai apmeklē mūs http://www.drdino.com

6. semināra beigas – Dr.Kents Hovinds – http://www.drdino.com

Zemes vecums

Seminārs 1a – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – Latvian

Vai jūs esat kādreiz par to domājuši?

Nu tiešām, kāda ir dzīves jēga?

Kāpēc mēs esam šeit? No kurienes mēs nākam?

Vēl vairāk – kur mēs dosimies, kad šī dzīve būs galā?

Šis seminārs ir par Zemes vecumu.

Dr. Hovinds sniedz pārliecinošus pierādījumus, ka Zeme nav miljardiem gadu veca.

Patiesībā, pierādījumi burtiski norāda uz radīšanu sešās dienās.

Tieši tā, kā mums par to vēsta pirmā nodaļa Pirmajā Mozus grāmatā.

Sveiki, mani sauc Ēriks, un mēs ceram, ka jums patiks šis pārliecinošais seminārs.

Ar semināru iepazīstina Dr. Hovinds. Tā nosaukums ir “Zemes vecums”.

Seminārs 1a – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – Latvian

“Zemes vecums” – Seminārs Nr.1a – Tulkoja: Mārcis Rožkalns

Man ir tas gods šovakar būt šeit – Tennesī pilsētā. Mans vārds ir Kents Hovinds.

Es 15 gadus vidusskolā pasniedzu zinātnes mācību stundas un pašlaik 16 gadus esmu evaņģēlists, gatavojot seminārus par Radīšanu, Evolūciju un Dinozauriem.

Un es stāstu cilvēkiem, ka ticu – Bībele ir Dzīvā Dieva nekļūdīgs un inspirēts vārds.

Es pat ticu manas Bībeles vākam, tā saka: Kents Hovinds.

Un tiem, kuri nezina, Bībele ir jūsu Pamatinstrukcija pirms Zemes atstāšanas.

Jums tiešām ir jāizlasa šī grāmata, jo jūs būsiet prom ārkārtīgi ilgi.

Ja jūs šo vietu pametīsiet, atpakaļceļa nebūs. Tā, ka pārliecinieties, vai ejat uz pareizo vietu.

Viens no maniem darbiem kā kristietim ir: “būt arvien gatavam aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos” (1. Pētera 3:15)

Es domāju, ka pēdējos pāris simts gados kristieši nav labi padarījuši savu darbu, atbildot uz evolūcijas teoriju.

Un esam bijuši iecietīgi pret evolūcijas filozofiju, kas patiesībā ir reliģija.

Mēs esam atļāvuši šai reliģijai pārņemt mūsu skolas sistēmu un tiesību sistēmu.

Viss mūsu domāšanas process pašlaik ir balstīts uz filozofiju, kurai nav nekāda zinātniska pierādījuma. Neviena pierādījuma!

Mēs esam piedāvājuši 250 000 dolāru jebkuram, kurš spēs dot īstu un godīgu zinātnisko pierādījumu evolūcijai.

Nu jau 12 gadus šis piedāvājums ir bijis spēkā. Vēl neviens šo naudu nav paņēmis!

Nav neviena īsta zinātniska pierādījuma par evolūciju.

Cilvēki tai tic, es to saprotu. Bet tas to nepadara par zinātni.

Ir trīs lietas, ko cenšos paveikt savos semināros.

Pirmkārt, es vēlos stiprināt tavu ticību Dieva Vārdam.

Otrkārt, ja neesi vēl glābts, es vēlos tevi pievērst kristietībai, kas balstīta uz Bībeli.

Es pateikšu skaidri – es eju pēc tevis. Es tev neuzglūnu ar viltu – es eju pēc tevis.

Treškārt, ja esi jau izglābts un neko daudz nedari tam Kungam, …

… tad es mēģināšu likt tev justies neērti. Vai tas bija saprotami?

Tagad tu zini, kur mēs tagad ejam!

Šī nav mana sieva. Tā ir tikai tās bilde.

Pagājušajā gadā bija mūsu kāzu 31. gadadiena un mēs apsēdāmies, lai aprēķinātu, cik daudz naudas esam iztērējuši kopš apprecējāmies.

Mēs esam iztērējuši visu naudu.

Mēs dzīvojam Pensakolā, Floridā jeb tajā vietā, kas no tās palicis pāri.

Viesuļvētra “Ivan” nopūta to no kartes.

Atjaunojot tur visu, mēs patīkami pavadām laiku.

Man ir trīs pieauguši bērni. Esmu visus izprecinājis un suns ir miris. Esmu to paveicis, slava Dievam.

Esmu brīvs savās mājās, tas ir jauki.

Pašlaik mēs, visa ģimene, darbojamies garīdzniecībā, un man jau ir četri mazbērni.

Un starp citu, ja tā padomā – mazbērni ir Dieva atlīdzība par to, ka nenogalinājāt savus bērnus.

Cik daudzi no jums ir par to iedomājušies?

Viņi visi dzīvo pie manis un palīdz manā kalpošanā; viņi visi vēlas kalpot Dievam ar savu dzīvi.

Tas kādam kaut ko arī nozīmē.

Mums garīdzniecībā ir ap 40 cilvēku, un mēs vēlamies darīt lietas, kas palīdzēs stiprināt tavu ticību Dieva Vārdam.

Mēs vēlamies mainīt cilvēku pasaules uztveri.

Ir divi veidi kā raudzīties uz šo pasauli. Tā saucamā – Tava pasaules uztvere.

Daži cilvēki uzlūko šo pasauli vienā veidā un daži to redz citādi.

Starp citu, veids, kā tu uzlūko pasauli, nosaka tavas atbildes uz četriem dzīves pamatjautājumiem.

Ir četri pamatjautājumi, uz kuriem ikviena  šīs pasaules reliģija mēģina atbildēt.

Kas es esmu? No kurienes es nāku? Kāpēc es esmu šeit? Kur es nokļūšu, kad nomiršu?

Atbildes uz šiem jautājumiem ir pilnībā saistītas ar tavu pasaules uztveri.

Daži cilvēki skatās uz šo pasauli un saka: “Zini, tas ir apbrīnojami, ka no nekā visu šo ir radījis Lielais Sprādziens.” Tas ir humānistu dzīves skatījums, kas balstīts uz evolūcijas teoriju.

Citi cilvēki skatās uz šo pasauli un saka: “Ziniet, tas ir neticams plānojums… ir jābūt Plānotājam!” Tā ir radīšanas piekritēju pasaules uztvere, kas balstīta uz Radīšanu.

Starp šiem pasaules uzskatiem notiek nepārtraukts karš. Kāds kļūdās, un es ar prieku parādu viņiem, kurš tas ir.

Mums ir bijušas daudz debašu – pāri par 90.

Līdz šim esmu piedalījies 92 debatēs dažādās universitātēs. Viena no tām bija šeit – Tenesijas Universitātē Knoksvillā – pret Dr. Pigliuči (Dr. Pigliuchi).

Ar viņu esmu debatējis divreiz un būšu priecīgs debatēt atkal. Es nedomāju, ka viņš gribēs, bet es būtu pagodināts.

Cilvēki, ar kuriem es debatēju, ir daudz zinošāki par mani, bet es viņus pārliecinoši uzveicu, jo man ir taisnība, bet viņi kļūdās. Tas tiešām ir vienkārši.

Bet, ja evolūcijas teorija ir patiesa, kā tu atbildētu uz četriem lielajiem dzīves jautājumiem?

Kas es esmu un kāda ir mana vērtība?

Nu, ja evolūcijas teorija ir patiesa, tad tu neesi nekas īpašs.

Tu esi tikai gabaliņš protoplazmas, kas izskalots krastā. Tu neesi svarīgāks par priekšmetu.

Patiesībā tu esi daļa no problēmas. Saproti, tu esi viens no vides piesārņotājiem, un jo vairāk mēs varam no tevis izspiest, jo labāk.

Redziet, tā ir normāla domāšana, ja evolūcija ir patiesa.

No kurienes es esmu?

Nu, ja evolūcija ir patiesa, tu atnāci no kosmiskas atraugas pirms 20 miljardiem gadu.

Kāpēc es šeit esmu? Kāda ir dzīves jēga?

Nu, ja evolūcija ir patiesa, nav tāda jēdziena kā dzīves jēga, tādēļ tev vajadzētu tā kārtīgi izklaidēties. Ja tev liekas, ka tā ir labi – dari tā.

Kur es nokļūšu, kad nomiršu?

Nu, ja evolūcijas teorija ir patiesa, tad tu nonāksi kapā un tu pārstrādāsies par tārpu vai augu.

Bet Bībele saka: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1)

Ja tā ir patiesība, tad atbildes uz šiem jautājumiem veidojas pavisam savādāk.

Tas nozīmē, ka mums labāk vajadzētu: saprast, kas ir Dievs; uzzināt, ko Viņš vēlas; un darīt tā kā Viņš saka. Tas, ka Viņš radīja šo vietu, nozīmē to, ka Viņam tā pieder un Viņš nosaka likumus.

Mums labāk jāizzina, ko Viņš vēlas. Un ja tu nepaklausi Viņa noteikumiem, tev varētu būt nepatikšanas kādā no tām dienām.

Mēs par to runāsim vēlāk.

Velnam nepatīk šī ideja, ka Dievs radīja Zemi. Sātans nāca pie Ievas Ēdenes dārzā.

Pirmā lieta, ko viņš pateica sievietei bija: “Vai tad tiešām Dievs ir teicis…?” (1. Mozus 3:1)

Viņš cenšas vairot šaubas par Dieva vārdu.

Sātans vienmēr cenšas vairot šaubas par Dieva vārdu.

Tas ir viens no iemesliem, kādēļ mums ir juceklis dažādās Bībeles versijās.

Mēs par to vairāk stāstīsim Video seminārā Nr. 7.

Otrā lieta, ko viņš teica sievietei bija: “Jūs mirt nemirsit.” (1. Mozus 3:4)

Pamatā viņš Dievu nosauc par meli.

Trešā lieta, ko viņš teica Ievai ir tā, par ko es ar jums šovakar gribu parunāt.

Viņš teica: “Ieva, ja tu ēdīsi no tā koka, jūs būsiet kā dievi.” (1. Mozus 3:5)

Un tieši tur ir tas, no kā visa evolūcijas ideja aizsākās.

Tā nesākās ar Čārlzu Darvinu, tā sākās ar Sātanu Ēdenes dārzā.

Viņš vēlas, lai tu domātu, ka vari kļūt par dievu.

Jā, meitenes un zēni, mēs visi sākām kā amēbas un mēs attīstāmies. Mēs kļūstam lielāki un labāki, stiprāki un gudrāki…

…un kādu dienu mēs kuģosim pa Visumu un atklāsim jaunas dzīvības formas, gluži kā ilgs zvaigžņu ceļojums.

Cilvēki man vienmēr jautā: “Hovind, vai tu domā, ka uz citām planētām ir inteliģentas dzīvības formas?”

Es saku: “Nē, vidusskolā es biju skolotājs 15 gadus. Neesmu manījis daudz inteliģentas dzīvības uz šīs planētas!”

Sātans ir melis. Viņš teica, ka tu vari būt kā Dievs. Es jums teikšu, ka mormoņu baznīca uz tā uzķērās.

Viņi māca saviem cilvēkiem, ka ja būsi labs mormonis, tev jānokļūst debesīs un jākļūst par dievu. Un ja tu būsi laba mormoņu sieva, tu nokļūsi debesīs un būsi mūžīgi stāvoklī, dzemdējot dvēseļu mazuļus.

Mana sieva negrib iet. Viņa teica: “Tās nav debesis, dārgais.”

Bet ir labas grāmatas, lai uzzinātu par mormoņiem, kā arī laba interneta lapa: http://www.utlm.org.

Ja gribi uzzināt vairāk par mormoņiem, tev jāpēta šīs lietas.

Es biju pārsteigts, ka pirms dažiem gadiem vairums bijušo katoļu teologu mācīja, ka cilvēks var kļūt par dievu.

Tas joprojām ir viņu katķismā.

Tagad vairums katoļu tam netic un pat nenojauš, ka kāds no viņu līderiem par to ir mācījis.

Bet pat Kenets Kopelands (Kenneth Copeland) teica: “Ādams Ēdenes dārzā bija dieva atspulgs miesā.”

Viņš teica: “Tevī nav dieva, tu esi dievs.”

Piedod, Kenet, bet tu esi traks.

Kenets Hagans (Kenneth Hagan) teica, “Ticīgie ir saukti par Kristu; tas ir tas, kas mēs esam, mēs esam Kristus.”

Nē, tu esi jucis. Šis darbiņš nav pieejams un tu pat nevarētu ar to tikt galā, ja tev tas arī būtu.

Tu neesi Dievs, skaidrs? Ne arī Kristus. Pastaigā pa ūdens virsmu kādreiz, gribu to redzēt.

Lucifers ir tas, kurš vēlas būt Dievs.

Lucifers teica: “es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm, …” (Jesajas 14:13)

“es nometīšos uz saiešanas kalna pašos ziemeļos! …” (Jesajas 14:13)

“…Es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats Visaugstākais!” (Jesajas 14:14)

Redzat, Sātans vēlas būt Dievs. Tā kā šis darbs nav pieejams, viņš ir par to sarūgtināts.

Kopš viņš nevar būt Dievs, viņš meloja Ievai teikdams, ka viņa var būt kā Dievs.

Sātans mūs ienīst, jo esam radīti Dieva līdzībā.

Ieva iekrita šajās lamatās domādama, ka var kļūt kā dievs.

Hitlers teica: “Ja tu teiksi melus pietiekami ilgi, pietiekami skaļi un pietiekami bieži, cilvēki tam ticēs.” Viņš teica, ka viņi visdrīzāk noticēs lieliem meliem, nekā maziem.

Ja gribat likt kādam noticēt jūsu meliem, jums jādara tas tā, kā to ar man izdarīja mani abi lielie brāļi.

Mani ir divi vecāki brāļi. Viņi vienmēr ir bijuši vecāki par mani. Un joprojām tādi ir šodien.

Es uzaugu Peorijā, Ilinoisā.

Starp citu, es zinu, ka esmu Tenesijā, bet vai šeit zālē nav vēl kāds no “jenkijiem”? Kāds no ziemeļiem?

Pieci, seši, septiņi, labi. Un cik mums ir šodien no dienvidiem ?

Oho!

Atceraties tikai, kuri uzvarēja. Zinu, ka tas vēl nav beidzies, vai ne?

Bet mani izaudzināja Peorijas austrumos, Ilinoisas ziemeļos.

Es pārcēlos uz Floridu, tiklīdz kļuvu tik gudrs, ka izdomāju – dienvidi gatavojas atkal atdzimt.

Kad man bija 6 gadi, kādu rītu es aizskrēju brokastīs.

Es biju pirmais; tad nu es izvilku pēdējo banānu no trauka, lai uzliktu to uz manām brokastu pārslām.

Pēc pāris minūtēm ienāca mani brāļi.

Viņi teica: “Klau, Kent, vai tas ir pēdējais banāns?” Teicu: “Ir gan un tas ir mans.”

Cikiem no jums ir vecāku brāļu vai māsu?

Jūs jau ziniet to brīnišķīgo sajūtu, kad gūstat pārsvaru pār viņiem?

Nudien, torīt es biju pārāks un viņi to zināja.

Viņi gribēja manu banānu. Bet lielie brāļi jau nelūdzas mazajiem.

Viņi, vai nu ar spēku atņem, vai arī samelo tiem, vai arī to kaut kā izmāna.

Tā nu mani brāļi teica: “Klau, Kent, vai zini no kā rodas banāns?”

Teicu, ka nezinu gan.

Man bija tikai seši gadi. Laboratorijas testos ir pierādīts, ka smadzenes bērniem līdz 18 vai 20 gadiem pat nesāk augt.

Cik daudz vecāku, kas audzina bērnus, var to apliecināt? Es teicu: “Nē, kā tad rodas banāni?”

Un viņi teica, ka Dienvidamerikā zirnekļi dzīvo kokos. Un kad tie nomirst, tad kājas izslejas stāvus un pelējums sāk apaugt uz beigtā zirnekļa kājām.

Un banāns nav nekas cits kā appelējušas zirnekļu kājas.

Es teicu: “Jūs man, džeki, melojat. Jūs tikai gribat šo banānu, jo zināt, ka tas ir pēdējais.”

Viņi teica: “Nē, brālīt, mēs nemelojam.”

Pārgriez to uz pusēm un paskaties vidū; tu joprojām vari redzēt melnos punktiņus, kur bijušas to kājas.

Es pēc tam neēdu banānus turpat 3 gadus.

Viņi man meloja. Vai esat kādreiz apmānīti?

Jūs zināt, ka neticētu meliem, ja vien nebūtu šie melnie punktiņi.

Redziet, ja gribat, ka kāds notic jūsu meliem, jums tie jāsajauc mazliet ar patiesību.

Tā ir tehnika, ko jau gadiem pielieto, lai nogalinātu žurkas. Žurkai nedod indes bumbiņu. Žurkai dod bumbiņu, kas sastāv no laba ēdiena un mazliet indes.

Viņi sajauc divas lietas, kas patiesībā nesader kopā.

Žurku inde ir 99,995% labs ēdiens. Tā tu apmāni viņas.

To pašu jau gadiem pielieto pārdodot Marlboro cigaretes.

Viņi sajauc tās ar kovbojiem.

Varat skatīties jebkuru Marlboro reklāmu; tur ir kaut kas par kovbojiem.

Vai esat kādreiz apstājušies un padomājuši par to?

Kāda ir saistība starp Marlboro smēķēšanu un kovbojiem? Vai visi kovboji smēķē Malboro? Nē. Vai tev ir jāsmēķē, lai būtu kovbojs? Nē.

Ja tu sāksi smēķēt Marlboro, vai tad tu automātiski kļūsi par kovboju? Nē.

Tu varbūt smirdēsi kā zirgs, bet tu neesi kovbojs, piekrītat?

Faktiski laboratorijas testos ir pierādīts, ka neviens uz pasaules nesmēķē jeb nekūpina.

Kūp pašā cigaretē un persona ir “iesūcējs”.

Viņiem būtu jānosauc tās par: Vēzenes, Elpas maitātāji, Gļotu bumbas un Naudas sūcējas.

Un tas pats tiek darīts ar alu.

Viņi vēlas asociēt alu ar sportu. Kas gan alum ir kopīgs ar sportu?

Viņi noliek kādu lielu futbolistu turot rokā “Bud Dumber” vai “Bud Stupid” [“muļķīgs”: vārdu spēle]

Viņi sauc to par “Budweiser” [“gudrāks”: vārda spēle]. Tas tomēr nepadara viņus gudrākus, tas gan.

Viņam ir kāds Budweiser, Millera lēnā dzīve vai Mirušais suns, lai nu kas tas būtu..

Viņš saka: “Vecīt, ja tu dzersi šo mantu, tu būsi futbolists.”

Bībele saka, ja tu dzersi šo mantu, tu sagrausi savu dzīvi.

Kur ir sāpes un gaudas? Kur ir brūces bez kāda pamata?

Pie tiem, kas vēlu sēž pie vīna kausa, lai izdzertu, kas ieliets. Bībele saka, pat neskaties uz to, kad tās sāk rūgt. (Salamana pam. 23:29-31)

Habakuka grāmata 2:15 saka, “Bēdas tam, kas savu tuvāku dzirdina no lielas krūzes,”. Ir ļoti daudz vietas Bībelē, kuras mums saka, ka nevajag pat pieskarties šai lietai.

Reiz kāds puika man teica: “Kas par lietu, Hovind, vai tev negaršo alus?”

Es teicu: “Es nezinu. Neesmu nekad pagaršojis. Man ir 52 gadi un es nekad savā dzīvē pat mazliet neesmu pamēģinājis!” (Nu esmu lietojis dažreiz NyQuil)

Viņš teica: “Kā tu zini, ka tas tev nepatiks, ja pat neesi pamēģinājis?”

Es atteicu: “Tas nu gan ir spīdošs veids, kā dzīvot savu dzīvi.”

Ļauj man tev uzdot jautājumu, dēls. Vai esi kādreiz palicis galvu zem kravas mašīnas?

Nu kā gan tu zini, ka tas tev nepatiks, ja neesi pamēģinājis?

Tev nav jāpamēģina viss, lai izdomātu, vai tas ir labs vai slikts.

Ir citi veidi, kā to mācīties; vērot kādu, kurš to dara.

Ei, nedari to, tas tevi sāpinās.

Kā pēdējie neaptēstā cilvēka slavenie vārdi: “Ei, visi – skatieties!”

Man patīk zinātne, draugi; Es kolekcionēju grāmatas par zinātni.

Šajās grāmatās ir ļoti daudz zinātnes, bet tajās ir arī iejaukta inde.

Līdzīgi, kā ar žurkas indi. Es neesmu pret labu ēdienu, bet gan pret indi!

Mums patīk zinātne. Mums ir Dinozauru Piedzīvojumu Parks Pensakolā. Brauciet ciemos.

Tas ir zinātnes centrs, muzejs un tematiskais parks.

Viss ir balstīts uz radīšanu. Mums tur iet jautri.

Mums bija vairāk nekā 50 000 apmeklētāju jau pirmajos gados, kad atvērām parku.

Ir daudz lietu, ko tur darīt.

Mums ir ļoti daudz lietu, ar kurām spēlēties. Mēs apkopojam dzīvnieku ādas un kaulus.

Tā, mednieki ,dodieties  laukā un atsūtiet man uz muzeju Bembija tēva galvu, ja tā vēlaties.

Viss, ko darām, ir kā zinātnes un garīgā mācību stunda.

Mums patīk zinātne. Mums ir visādas jautras lietas, ko tur darīt.

Džons nošāva dinozauru un uzkarināja to uz ēkas tajā vietā.

Mums ir muzejs, viss balstīts uz radīšanu. Tur ir arī zinātnes centrs ar zinātniskām un garīgām mācību stundām.

Faktiski mēs apmācam bērnus zinātniskā veidā šaut ar gumiju.

Man ir vajadzīgs zēns un meitene, kuri vēlētos iemācīties zinātnisku veidu, kā aizšaut gumiju.

Kurš vēlas iemācīties? Labi, zēns lūk tur, nāc šurp! Un meitene, nāc!

Atpakaļceļš ir tur. Labi, pasteidzieties!

Nu tad tā, zinātnisks veids, kā aizšaut gumiju.

Kāds ir Jūsu vārds, kungs? – Džošs. – Cik vecs tu esi Džošs?… Es reiz biju 10 gadus vecs veselu gadu. Tas ir apbrīnojami.

Man bija jābūt vienpadsmit, bet biju slims trīs gadus, kad man bija divi ar pus.

Un cik tev būs gadu, ja tev tūlīt būs divpadsmit? “Vienpadsmit.”

Un cik daudz tava mamma maksā, lai tu būtu labs?

Tātad tu esi labs bez maksas un tev ir desmit. Izņem no šejienes gumiju, Džoš.

Brūnā, labi. Un kāds ir tavs vārds, cienītā? “Laura.”

Laura? Izņem gumiju no šejienes, Laura.

Tu vēlies rozā, protams. Nu tā.

Tad nu lūk, ko es gribu, lai jūs izdarītu, Džoš un Laura.

Mēs stāvēsim te un šausim gumiju tur – uz centru.

Ar to neizdosies, jo ir dubults, Ļauj man pamēģināt.

Pamēģini oranžo. Tie ir sasieti, to es neredzēju.

Labi, Džoš, šauj gumiju uz centru. Pāri galdam; nav pārāk tālu.

Laura, pamēģini! Oooh, trīs ailes!

Skaties uzmanīgi! Es mazliet vienkāršošu to priekš jums un parādīšu zinātnisku veidu, kā aizšaut gumiju.

Vai esat tam gatavi? Gribu, lai redzat, ka mani pirksti no rokas neatraujas ne mirkli.

Vai ticat tam? Labi, skatieties.

Redziet to puisi, kas sēž baznīcas aizmugurē? Apmēram trīs ceturtdaļas no attāluma.

Iespējams, ka pašlaik jūs domājat par jautājumu, kurš sastāv no pieciem vārdiem.

Par kādu jautājumu jūs domājat? Kādā veidā tu to izdarīji?

Redziet, es jums jau teicu, ka ir pieci vārdi, vai ne?

Tagad, pirms es rādu kā to izdarīt, gribu ko paskaidrot.

Dažiem bērniem nevajadzētu mācīties darīt dažas lietas, jo viņi kļūst par tā saucamo “draudu sabiedrībai”.

Kurš ir atbildīgs par šo bērnu? Kur ir tava mamma vai tētis? Vai viņš ir drošs ar šo informāciju? Mamma saka – nē!

Un kurš ir atbildīgs par šo, kur ir… Neviens?

Ā, tur aizmugurē. Vai jūsu vīrs arī ir šeit? Nē.

Labi, tagad skatieties: zinātnisks veids kā šaut gumiju.

Gumijai ir divas puses. Vai tiktāl ir skaidrs?

Viena daļa simbolizē miesu, tas ir tavs ķermenis. Otra daļa simbolizē dvēseli.

Tavai dvēselei ir jādzīvo miesā vai arī būsi miris.

Ja tavai dvēselei kādreiz ir jāpamet tava miesa, tev tā ir liela problēma! (Patiesībā problēma ir kaimiņiem.)

Vairums ļaužu liek vienādu uzsvaru uz miesu un dvēseli, kas ir nepareizi gumijas šaušanā un arī īstajā dzīvē.

Tātad, ja tu velc abas puses vienādi un ļauj tai lidot, (ja tu varētu noskatīties to palēninājumā) tad abas puses kustas.

Un visa gumijas enerģija ir izniekota, jo miesa ar dvēseli savstarpēji cīnās.

Lai palielinātu ātrumu caur tādu vidēji mainīgu vidi, kā atmosfēra,…

… kas rada pretestību, ir jāsamazina vai jālikvidē turbulence. Skaidrs?

Visu, ko izdarīju, kamēr jūs neskatījāties, bija – nostiepu vienu gumijas sānu stingrāk nekā otru. Viena puse ir pievilkta.

Tagad pievērsiet uzmanību tam, kas notiks. Ja jūs to darīsiet pareizi, dvēsele vadīs miesu un noņems lielāko daļu no turbulences, un tad tā lidos daudz tālāk.

Trāpīju puikam aizmugurē! Kad esmu šeit augšā ar visām gumijām…

… un zinot, ka varu trāpīt jebkuram šajā zālē, tas man dod šo varas sajūtu,…

… ar ko daži bērni vienkārši netiek galā. Vai jūs zināt par ko es runāju?

Jūs domājat par to pašlaik, vai ne? Jā, tā jau es domāju. Aplaudēsim viņiem, lūdzu, sēdieties. Liels paldies jums!

Bībele saka: “Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat.” (Galatiešiem 5:17).

Tas ir tāpēc, ka kādi no jums nevēlas iet tālāk garīgajā dzīvē. Jūs pārāk daudz barojat savu miesu.

Izslēdziet TV ik pa laikam… Vienkārši. Pagaidiet, līdz redzēsiet mūsu superlidmašīnas lidojam.

Rīt mēs jums parādīsim mūsu superlidmašīnas.

Es izgatavoju tādas lidmašīnas, kas lido tik tālu, ka, ja tās nenosēžas kokā vai ēkā, tās nolido visu ceļu līdz zemei.

Mūsu rekords papīra lidmašīnai ir 137 metri.

Mēs grasāmies rīt tās izvietot pilnībā virs ēkas un torņa smailes.

Mums patīk zinātne. Mēs neesam pret zinātni, bet esam pret to indi, kas ir sajaukta ar zinātni.

Tas ir tas, ko viņi saka bērnam pirmajā klasē. Zeme ir ļoti mainījusies, kopš tā izveidojās pirms 4.5 miljardiem gadu.

Vai Zeme ir 4.5 miljardus gadu veca? Nē! Bet, ja pateiksiet to pirmklasniekam, viņš noticēs jums.

Pirmklasnieks tic visam, ko viņam saka. Viņi tic, ka banāns ir sapelējušas zirnekļa kājas. Es ticēju.

Un otrajā klasē atkal tiek teikts.

Kopš Zeme izveidojās pirms 4,5 miljardiem gadu, tā ir izmainījusies. Lejā, apakšdaļā tur rakstīts: “arī dzīvība ir izveidojusies uz Zemes.”

Šis vārds “izveidojusies” ir ļoti viltīgs vārds.

Esmu piedalījies vairāk nekā 90 debatēs un apmēram 7000 radio un TV sarunu šovos. Esmu iemācījies kā uzvarēt debatē par evolūciju pirmajās piecās minūtēs.

Tas ir tik vienkārši. Ja kāds saka: “Vai tu tici evolūcijai?” Es saku: “Ko tu ar to domā?” “Nu, tu zini – evolūcija.”

“Nē, par kuru tieši tu runā?” Šim vārdam ir 6 nozīmes. Vai mēs runājam par kosmisko evolūciju – laika, telpas un matērijas evolūcija? Es tai un lielajam sprādzienam neticu. Mēs par to runāsim pēc brīža.

Vai mēs runājam par ķīmisko evolūciju? Jo saskaņā ar Lielā Sprādziena teoriju, Lielais sprādziens izveidoja ūdeņradi un, iespējams, arī hēliju.

Nu kā tad mēs ieguvām pārējos elementus? Vai gribi, lai noticu, ka urāns ir izveidojies no ūdeņraža?

Viņi teiks, nu jā, zvaigznēs taču ir sakausējumi. Jā, bet nevar jau tik vienkārši sakausēt dzelzi (Fe).

Starp citu, šeit parādās arī vistas un olas problēma: zvaigznēm ir jāveido elementi un elementiem ir jāveido zvaigznes. Kas bija pirmais?

Tas, protams, noved pie zvaigžņu evolūcijas. Kā radās zvaigznes?

Vai zinājāt, ka neviens nav redzējis, kā veidojas zvaigzne?

Zinātniekiem nemaz nav nojausmas par to, kā varētu veidoties zvaigzne. Nav pat labas teorijas par to, kā veidojas zvaigznes. (Vairāk par to Video seminārā Nr. 7)

Mēs visu laiku redzam, ka zvaigznes uzsprāgst. To sauc par nova vai nu par supernova, ja sprādziens ir ļoti liels. Tas notiek visu laiku. Bet mēs neesam redzējuši tās veidošanos.

Un vēl ir pietiekami daudz mums zināmo zvaigžņu, ka ikvienam indivīdam varētu piederēt 11 triljoni zvaigžņu.

Tās ir tās, kuras mēs zinām. Mēs nezinām neko par tām, par kurām mēs nezinām.

Ceturtkārt, ir jābūt organiskai evolūcijai, dzīvības sākums. Tai būtu jāsākas no nedzīva materiāla.

Nevienam nav nojausmas par to, kā tas varēja notikt. Un tad būtu jābūt tā sauktai makro-evolūcijai.

Nu tā, kur dzīvnieks pārmainās par citas ģints dzīvnieku.

Vai zinājāt, ka neviens nekad nav redzējis, ka suns radītu “ne-suni”? Nekad!

Tu varētu iegūt lielu vai mazu suni, bet vienmēr iegūsi suni. Un ir iespējams, ka sunim, vilkam un koijotam ir kopīgs sencis.

Es par to nestrīdēšos, iespējams tā bija. Bet jebkurš piecgadīgs bērns zina, ka tie ir no vienas ģints. Es jums parādīšu.

Ir kāds šeit, kam ir 5 vai 6? Kurš ir 5 vai 6 gadus vecs? Vai tādu mums ir?

Labi. Cik vecs tu esi, draugs? Seši? Es gribu, lai tu izpildi testu.

Šeit mums ir suns, vilks, koijots un banāns.

Kurš ir atšķirīgs no pārējiem?

Banāns! Ļoti labi!

Mums ir koledžu profesori, kas to nevar izdomāt! Es tev pateikšu, ko gribu, lai izdari.

Kad mēs būsim pabeiguši, izej ārā gaitenī pie galda un paņem jebkuru no bezmaksas video vai DVD pēc savas izvēles, labi?

Mums ir vesela kaudze ar video un DVD materiāliem par dinozauriem.

Bībele saka, ka dzīvniekiem ir jādzimst pēc to ģints. Čārlzs Darvins sarakstīja grāmatu, lūk šo grāmatu “Sugu izcelšanās”. Redziet, suns un vilks ir tā pati dzīvnieku ģints, bet dažādas sugas.

Viņš apmuļķoja visus izmainot vārdu “ģints” uz vārdu “suga”.

Par to vairāk parunāsim Video seminārā Nr. 4. Visbeidzot – tā saucamā mikro evolūcija.

Šīs ir izmaiņas ģints ietvaros. Tādas notiek, es turpināšu ar sesto evolūcijas veidu.

Es domāju, ka dzīvnieki var radīt virkni pēcnācēju variācijas. Gari mati, īsi mati, garkājains, īskājains – tā notiek.

Bet pirmie pieci evolūcijas veidi ir tīri reliģiozi. Tā nav zinātne.

Mēs nevienu no tiem neesam novērojuši! Ja gribat uzvarēt debatēs par evolūciju, vienkārši precīzi definējiet, par ko jūs runāsiet.

Un jūs atklāsiet, ka visu, ko viņi piedāvā – ir piemēri no sestā evolūcijas veida; par kuru nav pretargumentu. Tā notiek.

Bet viņi netieši norādīs, ka kaut kādā veidā, maģiski, tas ir pieradījums pārējiem pieciem. Bet tas tā nav.

Skolotāji ir apmācīti būt pārliecinātiem uzsverot, ka Zeme ir miljardiem gadu veca.

Pārliecināties, ka bērni tam tic. Ziniet, es kļūstu mazliet vecmodīgs.

Es domāju, ka zinātnes stundās mums būtu jāmāca zinātne.

Zinātne iekļauj lietas, kuras mēs varam novērot, izpētīt, pārbaudīt un nodemonstrēt. Piemēram, Pirmais termodinamikas likums.

Pirmais termodinamikas likums saka mums “Matērija nevar būt izveidojama vai iznīcināma”.

Viss ir radīts no matērijas, tātad – ja matēriju nevar izveidot vai iznīcināt, tad kā gan pasaule nokļuva šeit?

Ziniet, mēs esam šeit. Tātad ir divas iespējas.

Kāds radīja pasauli; vai pasaule izveidoja pati sevi. Nav citas iespējas.

Nu, ir pāris tur ārā uz vājprāta robežas, kuri jums teiks: “Mēs patiesībā šeit neesam vispār, mēs tikai domājam, ka esam šeit.”

Jūs varat aizmirst par šiem ļautiņiem. Lai nu kā, mēs esam šeit.

Tātad, vai nu kāds radīja pasauli, tā kā to saka Bībele, proti, Dievs to radīja; vai pasaule vienkārši pati sevi radīja, kā tam tic humānisti.

Tā vienkārši ir pašeksistējoša un nav radīta. Nu, ja pasaule radīja pati sevi – kā tas varēja notikt?

Velns par to domāja ilgi. Visbeidzot viņš nāca klajā ar Lielā Sprādziena teoriju.

Cik daudzi ir jau dzirdējuši par Lielā Sprādziena teoriju?

Pirms vairākiem gadiem es lidoju lidmašīnā no Dallasas uz San Francisko. Un man gadījās sēdēt tieši blakus profesoram no Berklijas.

Es nezinu, vai jūs ļaudis no Knoksvillas esat jebkad dzirdējuši par Berkliju, bet teikšu, ka Berklija nav Bībeles koledža.

Tā nu es tur lidmašīnā sēdēju, apmēram, tik tālu no šī cilvēka, un mēs sākām runāt par Radīšanu un Evolūciju.

Visi, kam es sēžu blakus lidmašīnā, vēlas runāt par to, nu tad es par to arī runāju.

Viņš teica, ka ticot evolūcijai. Es teicu: “Jā, kungs, es tā sapratu; Jums jātic, ja Jūs mācat Berklijā.”

Es teicu: “Sakiet man, kungs, ja Jūs ticiet evolūcijai, kā pasaule nokļuva šeit?”

Viņš teica: “Ā, nu tā radās no Lielā Sprādziena.” Es teicu: “Tiešām? Es labprāt par to paklausītos!”

Viņš teica: “Jūs esat zinātnes stundu skolotājs, un Jūs nekad neesat dzirdējis par Lielo Sprādzienu?”

Es teicu: “Jā, kungs, esmu dzirdējis daudz par Lielo Sprādzienu un es ticu Lielajam Sprādzienam. Bet man Lielais Sprādziens atšķiras no Jūsu.”

Es teicu: “Pastāstiet man par Jūsu Lielo sprādzienu un es Jums pastāstīšu par manu Lielo Sprādzienu.”

Un tā profesors paņēma vienu no tām atbildēm, kas izskatījās gluži, kā no mācību grāmatas.

Viņš teica: “Hovinda kungs, es ticu, ka pirms 18-20 miljardiem gadu…” (tas ir ilgs laiks)

“…visa matērija, kas ir Visumā…” (tas ir ļoti daudz)

Starp citu, vārds Visums (angļu val. “Universe”) ir cēlies no latīņu vārdiem: “Uni”, kas nozīmē “viens” un “verse”, kas nozīmē “izteikts teikums”.

Vai zinājāt, ka mēs dzīvojam vienā izteiktā teikumā? Dievs teica: “Lai top…” (1. Mozus 1:3)

Tajā vietā ir sprediķis. Un, ja jūsu mācītājs nevar to atrast, viņam nevajadzētu sprediķot vispār!

“Visa matērija Visumā bija sakoncentrēta vienā ļoti blīvā, ļoti karstā reģionā, kas varēju būt daudz mazāks par punktu uz šīs lapas.” Kā lūdzu?

Viss, kas Visumā, bija mazā punktā, kas ir mazāks par punktu šajā lapā?

Oho! Tas ir pārbāzts punkts! Smags arī!

Zēni un meitenes, bet tas tā nenotika pirmo reizi.

Šī mācību grāmata saka: “Kādu dienu pēc miljardiem gadu, visa matērija un enerģija atkal tiks saplacināta mazā telpā, kas nav lielāka par punktu pēc šī teikuma. Tad būs cits lielais sprādziens. …

…Tas notiek katrus 80-100 miljardu gadu.” Spējat noticēt, ka viņi nozāģēja koku, lai šo nodrukātu?

Kur ir Als Gors, kad viņš ir vajadzīgs? To gan es gribētu zināt!

Un kādēļ jūs, draugi, nosūtījāt Alu Goru uz Vašingtonu? Viņš jums būtu šeit.

Šīs mācību grāmatas autors bija spīdošs. Es nevarēju noticēt, cik gudrs šis cilvēks bija.

Viņš teica: “Zēni un meitenes, nekas, patiesībā, nozīmē – nekas”. Jums jābūt vismaz tik gudriem, lai rakstītu grāmatu.

Viņš teica: “Ne tikai matērija un enerģija zudīs, bet telpa un laiks arī.”

Lai nu kā, fiziķi izsaka teoriju, ka no šī “nekā” stāvokļa Visuma pirmsākumi aizsākās gigantiskajā sprādzienā. Ko?

Jā, zēni un meitenes, redziet – “nekas” eksplodēja…

… te mēs esam! Mēs varam pavadīt trīs dienas runājot par Lielā Sprādziena teoriju.

Parasti viņi teica, ka tas, kas eksplodēja, bija pāris gaismas gadu diametra lielumā. Tad teica, ka tikai 442 miljons kilometru. Un tad tikai 114 miljons kilometri.

Viņi turpināja to samazināt, un tagad viņi saka – “nekas” eksplodēja.

Pirms pāris gadiem “Discover magazine” rakstīja: “No kurienes viss radās?”

“Zēni un meitenes, Visums uzsprāga no absolūti nekā. Nulle, nekas.

Kļūstot lielākam, tas kļuva piepildīts ar vēl vairāk lietām, kas uzradās no nekurienes.

Kā tas ir iespējams? Jautājiet Alanam Gutam (Alan Guth).

Viņa teorija izskaidros visu. Oho, man šis Alans ir jāsatiek.

Alans Guts rakstīja izdevumā “Scientific American” (tulk. “Zinātniskais amerikānis”): “Novērojamais visums varēja veidoties no bezgalīgi maza reģiona.” (Senebreju valodā tas ir “punkts”)

Viņš teica: “Ir vilinoši iet soli tālāk un prātot, ka viss visums veidojās no burtiski nekā.” Redziet, meitenes un zēni, mēs visi radāmies no punkta un punkts – no nekā.

To viņi sauc par zinātni un ievieto zinātnes žurnālā?

Es domāju, ka es to nosauktu  par pasaku un izmestu to atkritumos.

Es teicu: “Profesor, kas notika ar Jūsu punktu?”

Viņš teica: “Hovind, pirms 20 miljardiem gadu visi putekļi Saules sistēmā bija savilkti šajā mazajā, niecīgajā punktā.

Un tas griezās; tas griezās ātrāk un ātrāk, līdz pēkšņi tas eksplodēja: Lielais Sprādziens!

Un gabali, kas atlidoja, kļuva par galaktikām un sauli, mēnesi, zvaigznēm un mēs arī šeit esam. Cilvēki. Nekas cits kā kosmiskie putekļi.

Es teicu: “Kungs, vai es varu jums uzdot pāris jautājumus?”

Viņš teica: “Protams, ko Jūs vēlaties zināt?”

Mums bija trīs stundu lidojums sēžot lidmašīnā tik tālu vienam no otra.

Teicu: “Kungs, man ir jautājums. Jūs teicāt, ka pirms 20 miljardiem gadu visi putekļi saplūda kopā lielā masā, lielā virpulī un lielā sprādzienā. No kurienes radās putekļi?” Kurš radīja matēriju? Viņš teica: “Mēs nezinām.”

Teicu: “Labi, kungs, vēl nesakiet. Ja es Jums teikšu, ka ticu, ka pirms apmēram 6000 gadiem Dievs radīja debesis un Zemi, tad Jūs jautāsiet – no kurienes radās Dievs? Man nav ideju.”

Bet Jūs teicāt, ka pirms 20 miljardiem gadu bija Lielais Sprādziens un Jūs neziniet, no kurienes radās putekļi.

Tātad, pamatā es ticu: “Iesākumā Dievs” un Jūs ticat: “Iesākumā putekļi”.

Nesakiet man, ka mana teorija ir reliģiska, bet Jūsu – zinātniska. Nē, nē, nē!

Tās abas ir reliģiskas. Ziņu mēdiji mēģina to atspoguļot kā cīņu starp zinātni un reliģiju.

Nav zinātne pret reliģiju, bet ir divas reliģijas.

Gan Evolūcija, gan Radīšana ir reliģiskas.

Jums ir jātic vienai vai otrai.

Atšķirība ir – Evolūcija tiek subsidēta ar nodokļu naudu.

Tā ir atšķirība. Viena no daudzajām atšķirībām.

Starp citu, lūk tās divas laika diagrammas aiz manis ir par vienu tēmu.

Uz augšējās joslas katra colla atspoguļo 150 gadus.

Ābrahams Linkolns nebija prezidents pat pirms vienas collas.

Ja es rādītu, kā izskatās 20 miljardi gadi pēc tā paša mēroga…

(…man būtu jābūt šai diagrammai zem šīs skalas…)

…Šai skalai būtu jābūt apmēram 3380 kilometrus garai.

Tas ir no Pensakolas Floridas štatā līdz Portlendai Oregonas štatā.

Es nevēlos nēsāt tik lielu diagrammu, tādēļ es izgatavoju otru ar citu mērogu.

Profesors teica, ka viņš nezinot, no kurienes radās putekļi.

Tad es teicu: “Kungs, vai varat man pateikt, no kurienes radās likumi?”

Šis Visums darbojas pēc likumiem. Gravitācija, Centrbēdzes spēks, Inerce, Boila likums, Kola likums (Tu vari tos ēst kopā ar kartupeļu salātiem).

Ir visāda veida likumi visumā. No kurienes radās šie likumi?

Un, starp citu, kādēļ joprojām šie likumi neturpina attīstību? Vai Jūs par to kādreiz domājat?

Kādēļ gravitācija ir vienmēr tā pati? Kādēļ kādu dienu jūs nesverat par 4.5 kilogramiem vairāk? (Jūs teiksiet “Es sveru!”

Nu, tam ir citi iemesli). No kurienes radās enerģija? Kas nopirka degvielu, lai darbināto šo mašīnu?

Profesors teica: “Es nezinu, mēs nezinām ne par vienu no šīm lietām.” Es teicu: “Vai es varu uzdot citu jautājumu?”

Viņš teica: “Protams. Ko vēl tu vēlies zināt?”

Vēl? Kā Jūs to domājat – ko vēl? Jūs man vēl neko neesat pateicis.

Es jautāju: “Kungs, vai Bērklijas universitātei ir karuselis?”

Cik no jums zina, kas ir karuselis? Jūs griežaties un griežaties uz riņķi līdz jums paliek slikti.

Viņš teica: “Nē, mums nav karuseļa Berklijā.”

Teicu, ka viņiem vajadzētu.

Jo tad Jūs varētu mācīties no tā par zinātni.

Ja Jūs uzliktu dažus četrklasniekus… Vai šeit ir četrklasnieki?

Pagājušā gada vai nākamā gada četrklasnieki. Es zinu, ka šeit ir vasaras brīvlaiks.

Man patīk četrklasnieki; Es pavadīju labākos piecus gadus ceturtajā klasē.

(Tas bija pirms tam, kad viņi noteica diagnozi: Uzmanības deficīta traucējumi. Pa to laiku mans brālis bija ceturtajā klasē, mēs visi zinājām, kas viņš būs pēc vidusskolas beigšanas – trīsdesmitgadnieks!)

Tā, mēs uzliksim dažus četrklasniekus uz karuseļa un dabūsim vidusskolas futbola komandu, lai tā grieztu pēc iespējas ātrāk karuseli pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

Ja jums ir digitālais pulkstenis, Jūs varētu arī nezināt, ko nozīmē pulksteņrādītāja kustības virzienā. …Es jums pateikšu vēlāk.

Mēs griezīsim karuseli pulksteņrādītāja kustības virzienā un bērni izies četras fāzes.

Uzsākoties pirmajai fāzei, bērni kliegs futbola komandai: “Ātrāk, griežat ātrāk! Vai var vēl ātrāk?”

Sasniedzot 48 kilometrus stundā, bērniem sākas otrā fāze, kurā tie vairs nekliedz.

Viņi tikai klusi koncentrējas noturēt savas dārgās dzīvības.

Sasniedzot 96 kilometrus stundā, bērniem sākas trešā fāze, kur viņi atkal kliedz, bet nu tie kliedz: “Stop! Stop! Lūdzu lēnāk!” Tomēr neapstājies, turpiniet ātrāk un ātrāk.

Kad ātrums būs 160 kilometru stundā, sāksies ceturtā fāze. Tas ir tad, kad bērni sāk izlidot no karuseļa. Tad, kad tas notiek, jūs pamanīsiet ļoti interesantu fizikas fenomenu.

Ja karuselis griežas pulksteņa radītāja kustības virzienā un bērns izlido no tā, bērns griezīsies pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

Līdz viņš sadursies ar pretestību – koku vai stabu.

Tas dēļ tāda fizikas likuma, kuram nosaukums ir “Impulsa momenta saglabāšana”.

Redziet, ja rotējošs objekts sadalās, tad gabali, kas atlido, turpinās griezties tajā pašā virzienā, jo ārpuse griežas ātrāk nekā iekšpuse.

Ja jūs gribētu, mēs varētu runāt visu dienu par Saglabāšanas likumiem, bet profesors teica: “Jā ,es zinu Saglabāšanas likumus.”

Es teicu: “Ļoti labi, kungs, tad ļaujiet man uzdot jautājumu. Ja visums sākās kā rotējošs punkts, kā Jūs teicāt, tad kāpēc divas planētas griežas pretējā virzienā un iespējams pat trīs?”

Viņš seja izmainījās un palika ļoti kluss. Es teicu: “Kungs, kāpēc astoņi mēneši no deviņdesmit viena griežas pretēji?

Kāpēc Jupitera, Saturna un Neptūna mēneši griežas abos virzienos?

Kāpēc Saule sastāv no 98% ūdeņraža un hēlija, bet citām planētām ūdeņradis un hēlijs ir mazāk par 1%?

Un kādēļ šīs deviņas planētas tik ļoti atšķiras viena no otras? Ja tās radās no Lielā Sprādziena, kādēļ tās ir tik atšķirīgas?

Ļoti atšķirīgas kompozīcijas.

Un kādēļ visas galaktikas griežas pretēji?”

CNN uzrakstīja rakstu “Stulba galaktika griežas nepareizā virzienā.”

Es teicu: “Kungs, kādēļ šīs lietas griežas pretējā virzienā?”

Viņš teica: “Es nezinu. …

…kā Jūs domājat, kādēļ tās griežas pretēji?”

Es cerēju, ka viņš man uzdos šo jautājumu.

Es teicu: “Kungs, tas ir gaužām vienkārši. …”

“… redziet, “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi” (1. Mozus 1:1), un Dievs to tā izdarīja ar nolūku – lai padarītu Lielā Sprādziena teoriju muļķīgu.”

Jā, āmen.

Es ticu Lielajam Sprādzienam, jo Bībele māca par Lielo Sprādzienu.

Tā saka: “debesis ar lielu troksni zudīs” (2. Pētera 3:10); grieķu valodā: Lielais Sprādziens.

Tātad būs Lielais Sprādziens. Tas tikai vēl nav noticis.

Bērni, ja jūs ejat uz skolu un kāds profesors saka: “Klau, vai jūs ticat Lielajam Sprādzienam?”

Jums būtu jāsaka: “Jā, es ticu un labāk Jums būtu būt izglābtam un būt uz to gatavam.”

Lielais Sprādziens nāks drīz pie mums.

Starp citu, ja pasaule radās no Lielā Sprādziena un lēnām attīstījās miljardu gadu laikā, kādēļ Jēzus nomira pie krusta?

Kāda ir Kristus nāves jēga?

Un kad Bībele saka – Dievs atjaunos pasauli tādu, kādai tai jābūt…

…Atjaunot to par ko? Vairāk nāves un ciešanas?

Video seminārā Nr. 7 mēs aplūkosim vairāk par teisma pozīciju evolūcijā.

Lielā Sprādziena teorija ir smieklīga dēļ daudziem iemesliem. Ja lielā sprādziena teorija būtu patiesa, tad matērija būtu vienmērīgi izkliedēta. Bet tā nav.

Nopietnas, tiešām nopietnas problēmas pastāv ar Lielā Sprādziena teoriju. Pat Freds Hoils (Fred Hoyle) teica: “Man ir mazliet jāvilcinās sakot, ka zārka pārklājs knapi turas virs Lielā Sprādziena teorijas.”

Uzziniet vairāk par to grāmatā “Evolution Cruncher”. Tā ir 900 lapaspušu grāmata un maksā tikai 5 dolārus. Tā ir izcila grāmata, ko izdalīt ikvienam bērnam jūsu vidusskolā.

Otrs termodinamikas likums saka mums: “Viss tiecas uz nekārtību”.

Ja jūs kaut ko atstājat vienu uz laiku, tas sapūs, sarūsēs, nomirs, apkritīs, salūzīs.

Nekas nekļūst labāks pats no sevis. To māca Bībele. “Un: sākumā Tu, Kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir Tavu roku darbs. Tās zudīs, bet Tu paliec; tās visas sadils kā drēbes” (Ebrejiem 1:10-11)

Nekas nekļūst labāks pats no sevis. Paskatieties uz saviem matiem, kad no rīta pamostaties.

Jūs sapratīsiet par ko tieši  es runāju. Viss tiecas tuvāk haosam.

Šeit Sjū ir 20 gadi. Šeit viņai ir 90. Un šeit viņai ir 3000. Viss tiecas uz haosu, ļaudis, piekrītat?

Viss, kas jums ir jādara, ir nedarīt neko un viss sabojāsies, sagrūs, salūzīs, sabeigsies.

Tas ir tas, par ko ir Otrais likums. Viss kļūst sliktāks.

Nekas nekļūst labāks. Bet mācību grāmatas saka: “Cilvēks, iespējams, attīstījās no baktērijas pirms 4 miljardiem gadu.”

Vai jūsu vec, vec, vec, vec, vec, vec vectēvs ir baktērija?

Evolūcijas piekritēji teiks: “Nu, Hovind, vai tad Jūs nezināt, ka pievienojot enerģiju, Jūs varat uzvarēt Otro termodinamikas likumu?”

Zeme saņem enerģiju no Saules, tātad, Zeme ir atvērtā sistēma. Tā mēs pieveicam šo likumu.”

Es saprotu šo argumentu, bet viņi kļūdās. Pirmkārt, Visums ir slēgta sistēma.

Otrkārt: enerģijas pievienošana ir destruktīva, ja vien nav speciāla mehānisma enerģijas ierobežošanai.

Redziet, japāņi pievienoja veselu lērumu enerģijas Perlharborā. Viņi mums neko nesakārtoja, vai ne?

Pēc pāris gadiem mēs pievienojām enerģiju dažām viņu pilsētām. (Laipnības atdarīšana)

Mēs arī nesakārtojām viņiem lietas, vai ne? Enerģijas pievienošana ir destruktīva.

Saule pievieno enerģiju jumtam uz jūsu mājas, bet tā iznīcinās jūsu māju.

Saules enerģija iznīcinās visu māju.

Saules enerģija iznīcinās jūsu mašīnas jumtu, polsterējumu un jūsu krāsojumu.

Patiesībā ir tikai viena lieta, kas lieto saules enerģiju: hlorofils.

Un viena maza auga šūna ir daudz sarežģītāka par kosmosa kuģi.

Par to vairāk – Seminārā Nr. 4.

Evolūcija ir pretrunā ar Otro likumu, un evolūcija ir nepatiesa.

Šī mācību grāmata rāda bērniem jūras zvaigznes fosiliju un raksta: “3.4 miljardu gadus veca… modernās cilvēces agrā priekšteča atliekas.”

Vai jūsu vec, vec, vec, vec, vectēvs bija jūras zvaigzne?

Un kā ar “Discover Magazine”, novembris, 2004. gads?  Vai tavs sencis bija Jūras sūklis? Šis ir tavs sencis. Oho, kurš ir tavs tētuks?

Lūdzu, tikai nesmejaties par nākamo bildi, labi?

Tā būs mana brāļa bilde: kad viņš pamostas no rīta pēc pirmās kafijas tases, kas, acīmredzot, bija mazliet par stipru.

Starp citu, man ir jābrīdina šie bērni.

Bērni, klausieties uzmanīgi. Nedzeriet kafiju! Jo, ja jūs dzersiet kafiju, kamēr esat jauni, pēc tam, kad jūs apprecēsieties – jūsu bērni piedzims kaili un neizglītoti.

Un tēja ir sliktāka. Bija kāds indietis, kurš izdzēra 18 litrus ledus tēju.

Tonakt viņš noslīka viņa paša tējas urīnā. Esiet uzmanīgi ar to lietu, tā ir nāvējoša.

Lai nu kā, šis būs mans brālis, lūdzu, nesmejaties, te viņš ir!

Pamanījāt, ko saka mācību grāmata: “Pirms 30 miljoniem gadu”. Bērni, ļaujiet man jums to pārtulkot.

Vienmēr, kad mācību grāmata saka: “pirms miljoniem gadu..”, tas nozīmē: sen atpakaļ un tālu prom.

Tas nozīmē, ka tūlīt sekos pasaka. Tas ir jūsu brīdinājums, tūlīt būs pasaciņa.

“Pirms 30 miljoniem gadu šie radījumi attīstījās”. Tur atkal ir šis vārds, jums tas bija jāpatur atmiņā.

Tā saka: “tie ir cilvēku un moderno pērtiķu priekšteči”. Cilvēku senči?

Vectēv? “Kādas tev lielas acis, vectēv!” “Tas lai redzētu tevi labāk, manu zēn.”

Ziniet, mēs esam mācījuši bērnus, ka viņi ir nekas cits kā dzīvnieks un daudzi tā arī uzvedas.

Pat Barbara Reinoldsa (Barbara Reynolds) to izdomāja. “Jūsu bērni iet mērkaķoties uz skolu?” Redziet kāpēc – jo viņiem tiek mācīta evolūcija.

“Zini, Džon, tu esi dzīvnieks un ar sliekām dali kopīgo mantojumu. Tu domā, ka esmu tikai dzīvnieks? Ok!

Vai esi kādreiz apstājies un padomājis, ka, iespējams, tas, ko mācām saviem bērniem, ietekmē viņu uzvedību?

Tas, kam tu tici, ietekmē tavu uzvedību. Bērni šodien tiek mācīti, ka tu esi tikai dzīvnieks.

Rokmūzika šajās dienās ir pilna ar nāvi, postu un asinīm. Bībele saka: “visi, kas mani ienīst, mīl nāvi.” (Salamana pam. 8:36) Bērniem šodien māca: “Nav absolūtisma”.

Es reiz biju debatēs un kāds profesors teica: “Klau, Hovind, nav nekāda absolūtisma!”

Es teicu: “Vai esi par to absolūti pārliecināts?” Apstulbināju viņu.

Pagaidiet, kā tu vari būt absolūti pārliecināts, ja nav absolūtisma?

Es uzstājos kādā Pensilvānijas valsts skolā pirms dažiem gadiem un kāds zēns sēdēja otrajā rindā.

Viņš teica: “Hovind, esmu ateists. Dieva nav!” Es teicu: “Vai esi pārliecināts?”

Viņš teica: “Es esmu pārliecināts” Es teicu: “Ļauj man tev uzdot jautājumu, dēls”

Es teicu: “Vai tu zinu visu?” Viņš teica: “O, nē, nē!”

Es teicu: “Labi. Varbūt tu domā, ka zini pusi no visa?” Nu pieņemsim, ka tu zini pusi.

Vai tas būtu iespējams, ka Dievs pastāv tajā otrajā pusē, kuru tu neko nezini? Pilnīgi jauna doma pagrabinājās viņa smadzenēs uz laiku un pazuda – par to esmu pārliecināts!

Es teicu: “Starp citu, dēls, ja tu esi ateists, ļauj man tev uzdot vienkāršu jautājumu.”

“Kā tu atšķir labo no ļaunā?”

Uzdodiet šo jautājumu kādreiz ateistam.

Kā tu atšķir labo no ļaunā?

Viņš teica: “Tas ir viegli… Es izlemju, kas ir labi un kas ir slikti.”

Viņš teica: “Es esmu dievs savā visumā.”

Es teicu: “Esmu priecīgs to dzirdēt, dēls, jo es tevi nošaušu pēc 5 minūtēm.”

Viņš teica: “Jūs to nevarat!”

Es teicu: “O, es varu gan! Saproti, es esmu sava visuma dievs un es izlēmu, ka būtu labi, ja tevi nošautu.”

Jūs redzat, kur šāda loģika ātri novestu, ja “ikviens darīja, kas šķita taisns paša acīs” (Soģu 21:25), kā to māca Soģu grāmata. Nopietnas problēmas sabiedrībai! Kā tu vari nošķirt labo no ļaunā?

Vienkāršs jautājums, ko uzdot evolūcijas piekritējam. Viņiem nav iespēju to izdarīt.

Varbūt Osama bin Ladens varētu izlemt – kas labs un kas ļauns. Varbūt Bils Klintons izlems, kas labs, kas slikts.

Ja viņam būtu kaut ideja, kur to meklēt. Kā atšķirt labo no ļaunā?

Ir ļoti viegli atšķirt labo no ļaunā.

“Tā saka tas Kungs.” (413 reizes Bībelē). Tagad redziet, tas ir absolūts.

Un Dievs teica: “jums nebūs iegriezt zīmes savā miesā, nedz savās miesās iededzināt rakstus” (3. Mozus 19:28)

Daži cilvēki vai nu nezina, ko saka Dievs, vai nu vienkārši viņiem ir vienalga, ko saka Dievs.

Bet Dievs saka to nedarīt. Ja esi to izdarījis pagātnē, tu vienkārši vari teikt: “Dievs, piedod!” un vairs tā nedari.

Šķiet, ka daudzi skolotāji to nesaprot.

Viņi vienkārši akli seko mācību grāmatai un domā, ka viņiem ir jāmāca evolūcijas teorija.

Nē, jums nav jāmāca šī evolūcijas teorija! Skolotāji var mācīt radīšanu valsts skolās, ja viņi to vēlas.

Mums ir video kasete “Valsts skolas prezentācija”, kurā ir visi likumi, kas saistīti ar radīšanas mācīšanu valsts skolā.

Arkanzasa un Luiziāna pieņēma nepieciešamos likumus, lai varētu mācīt Radīšanu.

Tiesa izgāza šo domu abās lietās. Tiesa teica: “Nevar pieprasīt mācīt Radīšanu.”

“Skolotāji to var mācīt, ja viņi to vēlas, bet tam ir jābūt pēc brīvprātības principa no skolotāju puses.”

Pat Stefans Guilds (Stephen Gould) teica: “Nepastāv tādi noteikumi nevienā štatā, kas aizliegtu ‘Radīšanas zinātnes’ mācīšanu.”

To varēja mācīt agrāk un to var mācīt tagad. Viņš komentēja 1987. gada Augstākās tiesa spriedumu.

Amerikas komunistisko juristu apvienība (ACLU) tiešām smagi centās izplatīt propagandu, lai jūs nevarētu runāt par radīšanu valsts skolās. Tā vienkārši nav taisnība.

Vienmēr it bijis pilnīgi normāli mācīt Radīšanu valsts skolās. nekad pret to nav bijis likums.

Bet, ja skolotājs pieceļas klases priekšā un saka: “Labi, bērni, klausieties! Jūs sākāt kā gļota, un jūs lēnām attīstījās par cilvēku.”

Jums nav jābūt ģēnijam, lai izdomātu, ka tāda mācīšana iznīcinās kāda bērna ticību Bībelei.

Un jebkuram, kas iznīcina bērna ticību, būtu jāizlasa, ko par to saka Jēzus.

Viņš saka: “Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, kas tic uz Mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla …

…un to noslīcinātu jūras dziļumā.” (Mateja 18:6) Stāvot Dieva priekšā – cilvēkam ir nepatikšanas, ja viņš māca Evolūciju. Bībele saka: “Netopiet, mani brāļi, daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā” (Jēkaba 3:1)

Ir notikušas interesantas lietas. 20. gadsimta piecdesmitajos gados parastā Amerikas mācību grāmatā bija pavisam nedaudz informācijas par evolūciju. 2000 vai 3000 vārdi, ne vairāk.

Bet 1957. gadā krievi pieveica mūs visuma sacīkstēs palaižot Sputnik un amerikāņi krita panikā.

Cik no jums ir tik veci, lai atcerētos paniku Amerikā, kad krievi uzvarēja visuma sacensībās?

Izdevumā “Life Magazine” bija raksts – “Kā pārdzīvot kodolsprādziena nokrišņus”

“Padomju republikas ir soli priekšā zinātnē, jo padomju republikās māca Evolūciju.”

“Mēs to nemācām mūsu skolās.” Viņiem bija arī raksti par to, kā uzbūvēt savu bumbu patversmi.

Ļaudis tās būvēja savās sētās, lai izdzīvotu kodolsprādziena nokrišņus.

Paga, paga; Padomju republikas zinātnē ir soli priekšā, jo tur māca Evolūciju?

Kāds Evolūcijai sakars ar satelīta palaišanu kosmosā?

1959. gadā bija pagājuši 100 gadi kopš tika izdota pirmā Darvina grāmata.

Un 1959. gadā Eizenhauers (Eisenhower) pieprasīja no kongresa 1 miljardu dolāru, lai iepludinātu skolu sistēmā Evolūcijas teoriju.

Un naudu viņš dabūja.

Amerikāņu grāmatas tika pārrakstītas piecdesmito gadu beigās, sešdesmito gadu sākumā, iekļaujot vairāk informāciju par Evolūciju. Tas tika nosaukts par “aukstā kara rekonstrukciju amerikāņu zinātnes izglītībā”.

Visa mūsu zinātnes mācību programma un citas mācību programmas tika pārrakstītas, lai būtu droši, ka tiek mācīta Evolūcija.

No 1963. gada mācību grāmatās bija vidēji 33 000 vārdu par Evolūciju.

No 1963. gada izņēma mācītājus no mūsu skolas sistēmas.

Vai kāds to atceras? Madeline Murray O’Hare?

Mēs pieredzējām milzīgu seksuāli transmisīvo slimību pieaugumu 10 līdz 14 gadīgiem bērniem.

Mēs redzējām milzīgu bērna dzimšanas pieaugumu neprecētām meitenēm, 550% grūtniecību pieaugums.

Starpība tika samazināta ar abortiem.

Pašlaik 1/3 no visiem bērniem, kas piedzimst slimnīcās, ir neprecēti vecāki.

Ārlaulību bērni. Tagad klausieties uzmanīgi. Ja esat viens no tiem, šis ir priekš jums.

Timotejs bija “metiss”, kuram nekad nebūtu bijis jāpiedzimst.

Timoteja māte bija ebrejiete, tētis bija grieķis. Ebrejiem nebija paredzēts precēt nevienu citu kā tikai ebrejus.

Māte neklausīja. Tā rezultātā radās Timotejs. Bet viņš vēlējās kalpot Dievam un Dievs teica: “Es tevi ņemšu, dēls.” Viņš sarakstīja divas Bībeles grāmatas.

Tātad, ja tavi vecāki kļūdījās – tu paklusē, beidz attaisnoties un ej kalpot Dievam ar savu dzīvi.

Nav attaisnojumu. Dievs lietos ikvienu.

Kopš 1963. gada radikāli pieauga neprecējušos pāru kopdzīves skaits.

Viņš teica, “netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs.” (Ebrejiem 13:4) Jēzus teica: “…ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.” (Mateja 5:28)

Starp citu, dāmas, ir ļoti svarīgi, kā jūs ģērbjaties.

Mans tēvs vienmēr teica: “Ja neesi biznesā, nereklamējies.”

Šajā valstī šķiršanās skaitļi ir nejēdzīgi lieli. Bērnu ļaunprātīga izmantošana par 2300%. Nelikumīga narkotiku lietošana par 6000%. Vardarbīgie noziegumi par 1000%.

Es neesmu tik vecs, bet es atceros tās dienas, kad tev nebija jāaizslēdz sava māja.

Un tu visu laiku atstāji atslēgas aizdedzē. Tu tās neņēmi ārā, jo varēji tās pazaudēt.

Un tu gāji uz normālu vidusskolu un pusei no pikapiem stāvvietā uz aizmugurējā stikla bija pakarināta pielādēta bise.

Un neviens netika sašauts tajās dienās, vai ne? Jūs, iespējams, neesat dzirdējuši par to, bet bērni Kolumbainas Vidusskolā, kas sašāva visus, bija īsteni evolūcijas piekritēji.

Viņi ar nolūku veica apšaudi Hitlera dzimšanas dienā.

Viņi nošāva Izāku Šoelu (Isaiah Shoels) tikai tāpēc, ka bija melnādainais.

Hitlers ienīda melnādainus cilvēkus; viņi tāpat. Šī bija Evolūcijas motivēta šaudīšanās.

Un tieši pēc apšaudes Rozija O’Donela (Rosie O’Donnell) savā raidījumā teica: “Saprotiet taču, mums ir nepieciešama lielāka ieroču kontrole.”

Rozij, tie bērni pārkāpa 18 ieroču likumus ieejot tajā skolā. Es nedomāju, ka vēl divi ieroču likumi būtu tos apturējuši.

Rozija to nevarēja izdomāt, bet viens cits to visu saprata un to visu uzrakstīja uz rezerves riteņa savai mašīnai. Es to ieraudzīju un teicu: “Vecīt, man ir jādabū šāda bilde!” Tā visu izskaidro.

“Vainot ieročus par Kolumbainā notikušo ir tas pats, kas vainot karotes par to, ka Rozija O’Donela ir resna.”

Tā nav karotes vaina, Rozij! Un tā nav arī ieroču vaina. Vainot ieročus – tā gan ir spīdoša doma.

Pēdējos četrdesmit gadus uz pusi ir samazināts nepieciešamais zināšanu līmenis eksāmenos.

Eksāmens tika padarīts trulāks, lai uzlabotu rezultātus. Tīņu pašnāvību skaits auga nejēgā.

Ja es jums pateiktu – ja jūs noskūpstīsiet vardi, tā kļūs par princi…

…jūs teiktu: “Nē, vardes nepārvēršanas par prinčiem.”

Cik daudzas no jums, dāmas, ir dabūjušas savus vīrus, skūpstot vardi?

Uz priekšu, skatāmies. Izskatās, ka kādas trīs.

Redziet, tas nenotiek ļoti bieži, bet tā tas notiek mācību grāmatās.

Mēs sākām kā amēbas un lēnām attīstījāmies par vardi, un tad ļoti lēni attīstījāmies par princi.

Tā ir tā pati pasaka. Ja vardes kļūst par prinčiem ātri, mēs visi zinām, ka tā ir pasaka.

Bet, ja varde pārvēršas par princi lēnām, tad tā ir modernā zinātne.

Nē, piedodiet, tā joprojām ir pasaka. Pat vairāk nekā pasaka.

Tomēr atšķirība nav skūpsts. Skūpsts to vairs neizdarīs.

Šodien, zēni un meitenes, ja jūs vēlaties pārvērst vardi par princi, jums būtu jābūt pārākai, speciālai, spēcīgākai un maģiskai sastāvdaļai, ko sauc par: miljardiem un miljardiem gadu.

Cik daudzi no jums ir par to dzirdējuši agrāk?

“Pirms miljardiem un miljardiem gadu…” Tas viss ir mācību grāmatās. Jūs to redzat TV un laikrakstos piemēram “National Geographic”.

“Pirms miljardiem un miljardiem gadu…” Tiek runāts par to tā, it kā tas būtu zinātnes fakts.

Šeit ir 4. klases mācību grāmata, kurā rakstīts: “Pirms daudziem miljoniem gadu…”

Uzgaidiet mirklīti. Ja kāds kādreiz man to saka, es saku: “Vai tu tur biji?” Viņi teiks: “Protams, ka neesam tur bijuši.”

Viņi saka: “Vai zināt, ka Zeme ir miljoniem gadu veca?”

Vai tā tiešām ir zinātnes sastāvdaļa? Vai šis ir kas tāds, ko mēs varam novērot, pētīt, testēt un nodemonstrēt?

Viņi teiks: “Nē. Bet visi tic, ka Zeme ir miljoniem gadu veca.” Nē tā nav.

Vairums amerikāņu tic, ka zeme ir jaunāka par 10000 gadiem un to ir radījis Dievs.

Evolūcijas piekritēji un ateisti šajos pētījumos aizņem mazāk par 15%. Lielākā daļa amerikāņu netic, ka Zeme ir miljoniem gadu veca.

Tā ir tiesa, ka nedaudz vairāk kā 50% zinātnieku tic evolūcijai. Tas ir tiesa, es piekrītu. Bet tas nepadara to par patiesību. Tā ir patiesība, ka viņi tic Evolūcijai, bet tam, kam viņi tic, nav taisnība.

Tikai tas, ka zinātnieku bariņš tic kaut kam, nenozīmē neko.

Bija reiz laiki, kad zinātnieki mācīja, ka planētas riņķo ap Zemi.

Zinātnieki mācīja, ka liels akmens kritīs ātrāk nekā mazs akmens.

Tika mācīts – ja esi slims, tev bija sliktas asinis. Nolej savas asinis un tev kļūs labāk.

Amerikā bija speciālas vietas, kurās varēja noliet asinis.

Jūs varējāt noteikt, kur tās vietas atrodas, jo pie tām bija balts stabs ar sarkanu strīpu ap to.

Frizieris bija asins nolējējs. Un tieši blakus Džordžam Vašingtonam,…

…, kad viņi nolēja viņam asinis līdz nāvei, bija Bībele, kurā teikts: “Jo miesas dvēsele mīt asinīs” (3. Mozus 17:11)

Ja viņi būtu izlasījuši šo pantu, viņš, iespējams, būtu dzīvs vēl šodien. Nu, dzīvojis ilgāk noteikti.

Bet ieklausieties. Ja jūs nirstat ar akvalangu un atrodat dārguma lādi, kas pilna ar zelta monētām.

Un es jums uzdotu vienkāršu jautājumu: “Kad nogrima šis kuģis?”

Jūs teiktu: “Es nezinu!” Apskatiet datumu uz monētām.

Ja tur tajā kastē ir monēta no 1750. gada, jūs uzreiz varētu izdomāt, ka kuģis nogrima pēc 1750. gada.

Cik daudzi to varēja izdomāt bez palīdzības? Tas nevarēja nogrimt ātrāk, vai ne?

Jums nav jāpārmeklē kastes saturs un jāatrod vecākā monēta.

Jums ir jāatrod visjaunākā monēta. Un tas nosaka kuģa iespējamo nogrimšanas laika robežu.

To sauc par ierobežošanas faktoru.

Vai jūs zinājāt, ka, iespējams, ir simtiem dažādu veidu kā noteikt Zemes vecumu?

Daudzi no tiem dod lielus skaitļus un daudzi no šiem veidiem dod mazus skaitļus. Mums ir jāuztraucas par mazajiem.

Ja jūs atrodat dinozaura kaulu, jums nekavējoties būtu jāievēro divas lietas par to.

Pirmkārt: tas nerunā. Otrkārt: uz tā nav uzspiests datums.

Uz tā nav rakstīts “Dinozaurs, radīts 70 milj. gadu pirms Kristus, Taivānā”. Uz kauliem tas nav rakstīts.

Tad kā noteikt fosilijas vecumu? Kā noteikt Zemes vecumu?

Cik Zeme ir veca? Bībele datē Zemes vecumu līdz pat 6000 gadiem.

Mācību grāmatās rakstīts, ka miljardiem gadu. Kāds kļūdās.

Ir atšķirība starp 6000 gadiem un 20 miljardiem gadu.

Kongress, šķiet, nesaprata atšķirību, bet atšķirība ir.

Mēs par to runāsim nākamajā sesijā.

Kā tev uzskatāmi parādīt, ka Zeme nav miljardiem gadus veca?

Ja tā ir tikai 6000 gadus veca, kā to māca Bībele, tad rodas interesanti jautājumi.

Un kā tad ar dinozauriem? Kā tad ar oglekļa metodi?

Kā gaisma no zvaigznēm nokļuva šeit? Kā ar Lielo kanjonu?

Vai tas prasīja miljoniem gadu, lai izveidotos? Kā ar ģeoloģisko tabulu?

Redziet, tādēļ mans seminārs ir apmēram 17 stundu garš. Es runāju tik ātri, cik varu, bet mēs apskatām visu.

Vairāk par to mēs aplūkosim pēc minūtes.

Seminārs 1b – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – Latvian

Cik daudzi no jums jau ir redzējuši manus video vai ir bijuši manā seminārā? Cik daudzi no jums nekad nav? Cik daudzi līdz šim nesaprot jautājumus?

Mans vārds ir Kents Hovinds. Es pasniedzu mācību stundas par zinātni 15 gadus. Un līdz šim es 16 gadus esmu vadījis seminārus par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Bībele saka 1. Mozus grāmatā 1. nodaļas 1. pantā “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”

Kad bija iesākums?

Bībele saka, ka Jēzus radīja visas lietas debesīs un uz zemes.

Uzgaidiet, vai Dievs radīja debesis un Zemi vai Jēzus radīja debesis un Zemi?

Abi der!

Jēzus ir Dievs visuvarens miesā par spīti tam, ko māca “Jehovas viltus liecinieki”.

Jēzus teica Mateja evaņģēlijā 19:4 “Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu,”

Starp citu, tie bija Ādams un Ieva, nevis Ādams un Stīvs. Bet Jēzus teica, ka tas bija iesākums.

Tas pats Marka evaņģēlijā 10:6 “Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu.”

Bībele saka, ka nāve ienāca pasaulē cilvēka grēka dēļ.

Nekas nemira, pirms Ādams grēkoja.

Ar cilvēku ienāca nāve. Bībele par to raksta nepārprotami.

Ādams bija pirmais cilvēks un Ieva bija visu dzīvo māte.

Tas to padara diezgan vienkāršu, ja pievienojam datumus.

Bībele saka, ka Ādamam bija 130 gadi, kad piedzima Sets (1. Mozus 5:3).

Setam bija 105 gadi, kad piedzima Ēnošs (1. Mozus 5:6).

Enošam bija 90, kad piedzima Kānaāns (1. Mozus 5:9).

Ejot cauri Bībelei pievienojiet datumus, tas nav grūti.

Jūs varat diezgan vienkārši izveidot šādu diagrammu.

Ja jums ir mana semināra piezīmju bloks, pēdējā lapa, kas krīt ārā, ir šī diagramma vai arī šādi ielaminētu.

Ja vēlaties, izmantojiet to kā galda paliktni, kad jūsu skeptiskie draugi nāk ciemos.

Jūs tiešām varat uzsākt sarunu ar paliktņa palīdzību. Mūsu garīdzniecībai ir diezgan daudz paliktņu. Un bērni brokastu pārslu kastes vietā var lasīt no šiem paliktņiem.

Ja jūs Bībelē pievienosiet datumus, jūs rezultātā iegūsiet radīšanu, kas bija apmēram 4000 gadu pirms Kristus.

Nevis pirms miljoniem gadu, bet 4000 gadus pirms Kristus.

Es neesmu viens no tiem cilvēkiem, kas mēģina noteikt precīzu datumu.

Es nesaku, ka tas bija pirms 4004. gads pirms Kristus.

23. oktobris divos pēcpusdienā.

Es nedomāju, ka varat tikt precīzi noteikt ar Rakstu palīdzību.

Es domāju, ka Ādams tika radīts pēcpusdienā, jo tas notika neilgi pirms Ievas. Tas ir vienīgais pavediens, ko atradu.

Es to nevaru pierādīt, bet domāju, ka esmu atrisinājis jautājumu – kāpēc Dievs radīja Ādamu pirmo.

Es domāju, ka Dievs radīja Ādamu pirmo, jo Viņš negribēja nekādus padomus par to, kā to izdarīt.

Cik daudz vīriešu piekrīt tam?

Starp citu p. Kr. (angliski – B.C.) nozīmē: pirms Kristus. Gandrīz visās jaunajās mācību grāmatās šis apzīmējums ir nomainīts uz p.m.ē. (angliski – B.C.E.)

Kristus ir nozudis no mūsu skolām, ļaudis. Mācību grāmata saka, ka Zeme ir miljoniem gadus veca. Jēzus teica, ka Ādama radīšana bija iesākums.

Vai Viņš meloja? Vai viņš nesaprata zinātni? Vai tomēr viņam bija taisnība?

Cik veca ir Zeme? Kad bija iesākums?

“sākumā Tu, Kungs, zemi esi dibinājis, un debesis ir Tavu roku darbs” (Ebrejiem 1:10) Cik veca ir Zeme?

Vai šis datums 4000 gadu p.Kr. varētu būt pareizs?

Es piedalos daudzās debatēs, kas notiek universitātēs un piedalos daudzos TV šovos un tur vienmēr ir kāds ateists…

… kurš pajautās: “Hovind, man ir jautājums: ko aprecēja Ādama dēli?”

Labs jautājums un godīgs jautājums.

Es saku, ka tas ir labs jautājums un būšu priecīgs uz to atbildēt, lai gan jūs esat tie, kam ir nopietna problēma. „Un Kains aizgāja no Dieva acīm un dzīvoja Noda zemē, austrumos no Ēdenes.

Un Kains atzina savu sievu, un tā tapa grūta (..)” (1. Mozus 4:16,17) Tā nesaka, ka viņš atrada viņu tur.

Bet, kas bija viņa sieva un ko tad Sets aprecēja?

Es domāju, ka varu atbildēt, lai gan salīdzinājumā ar evolūcijas piekritējiem, mums ir mazāka problēma.

Viņi tic, ka pirms 18-20 miljardiem gadu bija liels sprādziens, kur eksplodēja nekas un radīja visu.

Un pirms 4.6 miljardu gadu Zeme atdzisa un tā bija karsta akmens bumba.

“Zeme iesākās kā karsta akmens bumba,” viņi māca.

Un tad miljons gadu lietusgāzes radīja lielus okeānus un virpuļojošos okeānu ūdeņos ir burbuļojoša komplekso ķīmikāliju zupa.

“Attīstība no kompleksas ķīmikāliju zupas līdz dzīvam organismam ir ļoti lēna.”

Tā tas noteikti ir, jo tas pat nav noticis. Tik lēni tas ir!

Šis cilvēks teica: “Pirmajām paškopējošām sistēmām bija jāattīstās šajā organiskā zupā.”

Tātad saskaņā ar Lielā Sprādziena teoriju, pirms 20 miljardiem gadu bija Lielais Sprādziens un tad pirms 4.6 miljardiem gadu Zeme atdzisa.

Lija lietus uz akmeņiem miljoniem gadu, akmeņi izveidojās par zupu un zupa atdzīvojās pirms 3 miljardiem gadu.

Un pirmā dzīvības forma atrada kādu, ko aprecēt. Lūk, šeit ir labs triks. Un kādu ko apēst, protams, un lēnām attīstīties līdz visam, ko šodien redzam.

Tā ir Lielā Sprādziena teorija.

Tātad vec vec vec vectēvs bija zupa. “Pirmatnējā zupa”

Es reiz aprunājos Bostonas koledžā, viņi teica: “Hovind, Jūs varat nākt uzstāties mūsu koledžā, ja mūsu profesori var uzdot viņiem vēlamus jautājumus…

… jo mēs gribētu parādīt studentiem, cik Kristieši patiesībā ir stulbi.”

Es teicu: “Es būšu pagodināts doties uz Bostonu.”

Tā es tur parādījos. Tur bija 6 profesori un visi viņu studenti. Ziniet, es jutos kā Daniēls lauvas bedrē!

Es izvilku savas diagrammas un teicu: “Klātesošie, es ticu Bībelei. Es ticu, ka pirms 6000 gadiem Dievs radīja visu. Tad pirms 4400 gadiem Dievs sūtīja plūdus, kas visu izpostīja.”

“Noa izglāba divus no katras ģints – ne sugas – divi no katras dzīvnieku ģints arkā.”

Tad es izstāstīju, kam viņi tic, jo vairums no viņiem nezina, kam viņi tic.

Pirms 20 miljardiem gadu bija Lielais Sprādziens.

Tad pirms 4.6 miljardiem gadu Zeme atdzisa. Lija lietus uz akmeņiem miljoniem gadu. Tas pārvērtās zupā; un zupa atdzīvojās.

Viens profesors bija tiešām dusmīgs.

Viņš teica: “Hovind, vai Jūs apzināties, ka pasaulē ir simtiem suņu variācijas?”

Es teicu: “O, jā – to ir daudz.”

Viņš teica: “Vai gribat man teikt, ka Jūs ticat – visi suņi radās tikai no diviem suņiem Noa šķirstā?”

“Vai Jūs gaidāt, ka es tam noticēšu?”

Es teicu: “Kungs, vai Jūs paskatītos uz to, ko jūs mācat saviem studentiem?”

Jūs mācāt saviem studentiem, ka visi šie suņi radās no akmens.

Viņam pēc tam vairs nebija jautājumu.

Lai nu kā, – ko Ādama dēli apprecēja? Bībele saka, ka Ādams dzīvoja 800 gadus pēc Seta piedzimšanas un radīja dēlus un meitas.

Cik bērnu jums varētu būt 800 gadu laikā? Vairāki, vai ne?

Manam draugam Arkanzasā ir 15 bērni, visi 15 gadu laikā.

Es satiku ģimeni no Minesotas ar 20 bērniem, visiem nebija vairāk par 20 gadiem. Minesotā ir auksts.

Tātad – ko aprecēja Ādama dēli? Viņi aprecēja savas māsas.

Jūs teiksiet: “Aprecēja viņu māsas?!”

Lūdzu nomierinieties, pirmkārt, nebija citu iespēju (nevienam neienāca prātā doma, ka tas ir nepareizi).

Otrkārt, kuram jūs par to ziņosiet. (Viņi bija vienīgie iedzīvotāji uz zemes). Padomājiet par to.

Treškārt, pret to nebija nekādu likumu līdz 2500 gadus vēlāk šo likumu deva Mozus. (3. Mozus 18:6-18)

Viņiem sākumā nevajadzēja likumus. Pirmajos tūkstoš gados cilvēkiem gandrīz nebija nevienu ģenētisku defektu.

Nebija problēmu apprecēt māsu. Redziet, viss tevī ir iedzimts. Pat spēja radīt bērnu ir iedzimta. Ja jūsu vecākiem nav neviena, jums arī nebūs.

Jūs teiksiet: “Oho, es par to nekad nebiju padomājis.” Padomājiet gan.

Cilvēki saka: “Jūs nevarat precēt māsas, kā ar ģenētisko līdzību?”

Ādams apprecēja viņa paša ribu. Runāt par ģenētisko līdzību! Tolaik tā nebūtu bijusi problēma.

Un jūs to nepamanīsiet lasot Bībeli, bet, ja grafiski attēlosiet datumus, atklāsiet apbrīnojamu lietu.

Jūs sapratīsiet, ka Ādams dzīvoja pietiekami ilgi, lai zinātu viņa maz maz maz maz mazdēlu.

Noa tētim vajadzēja būt pazīstamam ar Ādamu 56 gadus.

Vai spējat iedomāties ģimeņu sapulcēšanos tajās dienās?

Labi, visi lecam uz kamieļa. Mēs dosimies apciemot vec vec vec vec vectēvu Ādamu.

Un viņš mums izstāstīs kā tas ir – dzīvot Ēdenes dārzā (pirms pirmā sieviete izēda vīru no mājām).

Es daudz stāstu jokus par Ādamu un Ievu. Un tūlīt jums vienu pateikšu. Kāda sieviete teica: “Nu kur gan jūs, vīrieši, būtu bez mums – sievietēm?”

Es teicu: “Ēdenes dārzā.”

Bet es būtu vientuļš. Tas būtu daudz ļaunāk.

Jūs arī šo nepamanītu lasot Bībeli, bet, ja attēlojat grafiski, ieraudzīsiet interesantu lietu.

Noa dēls Šems pēc plūdiem dzīvoja tik ilgi, lai pazītu Ābrahamu, Īzaku un Jēkabu.

Jēkabam bija 13 bērni: 12 zēni un 1 meitene. Viens no zēniem bija Jāzeps.

Viņš ir tas, kuram bija mētelis daudzās krāsās. Viņa brāļi kļuva greizsirdīgi un piekāva viņu. Viņi iemeta viņu bedrē un beigās viņš nonāca Ēģiptē.

Un Ēģiptē viņu padarīja par “Vice faraonu” vai arī kā viņi sauca šo amatu.

Un vēlāk Jāzeps ielūdza visus viņa brāļus ciemos uz dzīvošanu Ēģiptē kopā ar viņu.

Tā Jāzeps iepazīstina viņa tēvu Jēkabu faraonam. Un faraons jautāja Jēkabam: “Cik tev gadu?”

Un Jēkabs teica: “Esmu 130 gadus vecs.”

“Mani svešniecības gadi ir simts trīsdesmit; īsi un bēdu pilni ir mani mūža gadi, un tie nesasniedz manu tēvu mūža gadus viņu klejošanas laikos.” (1. Mozus 47:9)

Es lasīju šo pantu pirms 36 gadiem kā pilnīgi jauns kristietis un domāju – ko gan viņš šeit saka?

Man ir 130, bet tas nav nekas salīdzinot ar maniem senčiem?

Nu ja, ja tā padomā, viņš varēja personiski pazīt Šemu, Arpahsadu, Šelu un Ēberu.

Ja tev būtu 130, bet tu zinātu kādu 600 gadus vecu, kas dzīvo tepat aiz stūra, tu vairs nejustos tik vecs.

Lai nu kā, mācību grāmatas saka, ka Zeme ir miljardiem gadus veca.

Jēzus teica, ka Ādama radīšana pirms 6000 gadiem bija iesākums.

Vai Jēzus meloja? Viņš bija muļķis?

Vai arī viņam bija taisnība? Cik veca ir Zeme?

Vai grāmatas šajā pilsētā māca bērniem, ka Zeme ir miljardiem gadus veca?

Vai viņi to mācīsies skolā, kad atgriezīsies? Protams!

“Pirms 4.6 miljardiem gadu….”

Pat daži kristieši māca, ka Zeme ir miljardiem gadus veca.

Daži no šiem cilvēkiem no sirds un patiesi mīl to Kungu.

Šis laužu saraksts parāda dažus no tiem, tikai dažus no tiem, kas māca, ka Zeme ir miljardiem gadus veca.

Es debatēju ar Hjū Rosu (Hugh Ross) trīs stundas “John Ankerberg” šovā.

Abi šie vīrieši tic, ka Zeme ir miljardiem gadus veca. Cilvēki saka: “Kuru tas uztrauc?”

Tam ir milzīga atšķirība.

Jo, ja būtu miljards gadu, tad arī būtu nāve pirms grēka.

Nu jums ir ķecerība. Un tā ir ķecerība.

Tā nav ķecerība ticēt, ka Zeme ir miljardiem gadu veca. Bet tā ir ķecerība nolikt nāvi pirms grēka.

Lūk, tā ir tīra ķecerība.

Bībele saka, ka nāve valdīja no Ādama līdz Mozum (Romiešiem 5:14). Ar cilvēku ienāca grēks (1. Korintiešiem 15:21). Ādamā visi mirst (1. Korintiešiem 15:21).

Kuru uztrauc Zemes vecums?

Viens no variantiem – 1. Mozus grāmatas ticamība ir izaicinājuma priekšā.

Jo normāls vidējais cilvēks neatradīs tur miljardus gadu.

Jautājums ir tiešām vienkāršs.

Vai normāls cilvēks lasa Bībeli un to saprot vai katram no mums būtu jābūt pieejamam kādam guru, lai pateiktu mums, ko tas nozīmē?

Otrkārt, Jēzus ticamība ir izaicinājuma priekšā kopš Viņš citēja 1. Mozus grāmatu 25 reizes. Un gandrīz katra cita grāmata Bībelē atsaucas uz 1. Mozus grāmatu.

Tā ir nopietna tēma. Un evolūcijas piekritējiem tas rūp.

Ja jūs izņemtu miljardus gadu, viņu teorija izskatītos muļķīgi.

Jēzus teica: “Jo, ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī Man, jo par Mani viņš ir rakstījis.” (Jāņa 5:46)

Bībele skaidri māca par 6000 gadiem.

Paskatīsimies, ko saka zinātniskie pierādījumi.

1999. gadā pasaules populācija šķērsoja 6 miljardu atzīmi.

1985. gadā bija 5 miljardu cilvēku uz planētas Zeme.

1800. gadā bija 1 miljards cilvēku.

Visi piekrīt, ka 1800. gadā bija apmēram 1 miljards cilvēku. Un visi piekrīt, ka pasaules populācija strauji aug.

Bet pasaule nav pārpildīta. Neuzķeraties uz šīs pārapdzīvotības propagandas, kas izskan visās skolās.

Pasaule nav pārpildīta.

Šodien visa pasaules populācija, visi 6 miljardi iedzīvotāju, ietilptu Džeksonvillā, Floridā divreiz.

Tai mazajai pilsētai ir 2.3 miljardi kvadrātmetru.

Pasaule nav pārpildīta ļaudis.

Vai esat braukuši pa Nebrasku? Vai Kanzasu? Vai Jaunmeksiku? Vai Teksasu?

Pabrauciet pa Teksasu. Vai ir kāds braucis pa Teksasu?

Jūs varat doties trīs dienas. Vai esam vēl Teksasā?

Jep, nekā tur nav, tikai plakani truši, es jums saku.

Pasaule nav pārpildīta.

Brauciet pa Tenesiju. Tā nav pārpildīta.

Ja tur, kur jūs dzīvojat, ir pārpildīts – pārvācieties!

Jo ir diezgan daudz brīvu vietu citur. Tajā laikā, kad Jēzus bija šeit, pasaules populācija sasniedza apmēram 250 miljonus!

Tā izskatās, ka visas populācijas pieauguma līkne sākās apmēram pirms 4400 gadiem.

Bet, ja jūs ticat evolūcijai, jums ir problēma.

Evolūcijas piekritēji domā, ka cilvēks ir bijis šeit 3 miljonus gadu.

3 miljonu gadu laikā populācijai būtu jāaug. Pašlaik šeit būtu jābūt apmēram 150 tūkstošiem iedzīvotājiem uz katru kvadrātcollu.

Tad tas skaitītos pārpildīts. Nē, cilvēks nav bijis šeit miljoniem gadu.

Dievs lika Ādamam piepildīt Zemi, piepildīt to ar bērniem; daudz bērniem. (1. Mozus 1:28)

Viņš radīja zemi, lai to apdzīvotu, kā to saka mums Jesajas 45:18.

Mums ir cilvēki, kas saka, ka mums būtu jāsamazina Zemes populācija.

Tāds ir Sātana plāns, protams.

Džeks Kousteu (Jacque Cousteau) teica: “Mums ir nepieciešams likvidēt 350 tūkstošus cilvēku dienā.”

Teds Turners (Ted Turner) teica: “Mums ir nepieciešams samazināt populāciju par 95%.”

Labi, Ted, tu pirmais.

Šie cilvēki no Jaunās Pasaules Kārtības vēlas samazināt pasaules populāciju līdz pus miljardam cilvēku.

Tas Kungs teica Sātanam Ēdenes dārzā: “Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas” (1. Mozus 3:14)

Tad Kungs teica: “Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.”” (1. Mozus 3:15)

Sātans zina, ka kādu dienu kāds sievietes dīglis sadauzīs viņa galvu un viņš cer, ka tas nenotiks.

Tā viņš izlēma nogalināt ikvienu cilvēcisku būtni uz planētas.

Sātana mērķis ir nogalināt visu cilvēci, lai izjauktu Dieva plānu.

Dievs lika piepildīt Zemi ar bērniem, ar daudziem bērniem.

Sātans saka: “Nē, mēs to likvidēsim pavisam.”

Atcerieties, ka Hērods gribēja nogalināt Jēzus mazuli Betlēmē? Ko viņš izdarīja?

Viņš nogalināja visus bērnus. Viņš teica, lai būtu droši, ka nogalināsim īsto – vienkārši nogaliniet viņus visus. Un Sātans centās nogalināt ikvienu cilvēku uz planētas.

Čārlijs Vursters (Charles Wurster) teica: “Cilvēki ir visu problēmu cēlonis, mums no vairākiem jātiek vaļā.”

Bils Klintons (Bill Clinton) parakstīja bioloģiskās daudzveidības līgumu, kurā bija rakstīts, ka mums ir jāsamazina Zemes populācija līdz 1 miljardam.

Zeme jau ir sadalīta reģionos.

Sarkanie laukumi uz kartes ir domāti tikai dzīvniekiem. Cilvēkiem tur atrasties nav atļauts.

Līgums ir parakstīts, tas tikai vēl nav stājies spēkā. Taču drīz tas notiks.

Pīters Singers (Peter Singer) ir tas cilvēks, kurš vēlas abortus pēc bērna piedzimšanas.

Jums būs 28 dienas, lai izlemtu – vai jūs gribat paturēt bērnu.

Viņš teica: “Kristietība ir mūsu ienaidnieks. …”

“Ja dzīvnieku tiesības gūs panākumus, mums ir jāiznīcina ebreju un kristiešu reliģiskās tradīcijas.”

It kā dzīvniekiem būtu vairāk tiesību nekā cilvēkiem. Alans Gregs (Alan Gregg) teica: “Pasaulei ir vēzis, un vēzis ir cilvēks.”

Princis Filips (Phillip) ir Karalienes Elizabetes vīrs. Viņa ir tā, kas izgudroja “mikro-vilni”.

Princis Filips teica: “Ja es varētu reinkarnēties, es gribētu atgriezties uz Zemes kā slepkavniecisks vīrus, lai samazinātu populāciju.”

Jauks cilvēks esi, Fil. Starp citu, Monsento ļoti aktīvi attīsta ģenētiski modificēto pārtiku.

Šai kompānijai aizliedza darboties Eiropā.

Bet 70% no visa, ko jūs tagad ēdat, ir ģenētiski modificēta pārtika, kas izraisa visa veida veselības problēmas.

Sameklējiet grāmatu “Seeds of Deception” (Krāpšanas sēkla), ja vēlaties par to uzzināt vairāk.

Vai izlasiet “Engineered Extinction” (Konstruētā izmiršana) no “New American” laikraksta par to, kā mūsu ēdiens ir ticis rafinēts, lai samazinātu populāciju.

Apvienoto Nāciju Organizācija teica: “Ēdiens ir spēks, mēs to lietojam, lai kontrolētu uzvedību, … mēs neatvainojamies.”

Un pirms jūs priecājieties par vakcīnām, jums vajadzētu izlasīt, kas notiek ar vīrusiem tos injicējot.

Vīrusa laika bumbas ir izvietotas.

Par to ir garš stāsts un mēs to vairāk apskatīsim video “Bībele & Veselība”.

Autisms ir izplatījies ārprātīgi. Par 75000 procentiem Ilinoisā! Vairums cilvēku tic, ka autisms ir no vakcīnām.

Šķiet arī Pēkšņs Bērna Mirstības Sindroms (SIDS) ir no vakcīnām.

Austrālijā vakcinācijas nav obligātas.

50% iedzīvotāji vairs neizmantoja vakcīnas un SIDS Austrālijā samazinājās par 50%.

Apskatiet http://www.marytocco.com – ja vēlaties uzzināt vairāk par vakcīnām.

Ir cilvēki, kas vēlas samazināt populāciju uz Zemes.

Dodieties uz Atlantu, Džordžijā, kur ir pilsēta Albertona. Ejiet uz ziemeļiem apmēram 11 vai 13 kilometrus pa 77. šoseju.

Paskatieties pa labi. Jūs ieraudzīsiet vietu, kur viņi māca, ka mums būtu jāsamazina populācija uz planētas.

Ja paskatīsieties pa labi, jūs redzēsiet šos akmeņus, kas izskatās gluži kā Stonehedžā (Stonehenge).

Dodieties tur. Tā ir dīvainākā vieta nekurienes vidū.

Uzkāpiet un izlasiet uzrakstu uz tiem, kurš ir 12 valodās: Desmit baušļi Jaunajai Pasaules Kārtībai.

Pirmais bauslis, Saglabājiet cilvēci līdz pusmiljardam.

Uzgaidiet mirklīti, pašlaik jau ir 6 miljardi.

Kā viņi iedomājas “noturēt cilvēci līdz pusmiljardam”?

Būtu jābūt dramatiskam cilvēku populācijas samazinājumam. Tas ir tieši tas, ko vēlas velns.

Vairāk par to mūsu koledžas stundā: CSE 101.

Neņemot vērā to, kas notiks nākotnē, populācijas skaits šodien mums norāda, ka cilvēks ir bijis šeit tikai apmēram 4400 gadus.

Izskatās it kā šajā vietā būtu bijis Ģenētiskais pudeļkakls. Visa populācija tika samazināta līdz dažiem tūkstošiem pirms vairākiem simts gadiem.

Klau, viņi jau ir tuvāk patiesībai. Patiesībā tā tika samazināta līdz 8 personām pirms apmēram 4400 gadiem.

Es visiem saku, ka jāmācas un jāpēta. Kad pabeigsiet kāpt par patiesības kalnu, jūs ieraudzīsiet, ka kalna galā jau visu šo laiku ir sēdējuši baptisti.

Galaktikas griežas, bet zvaigznes galaktikas vidū griežas ātrāk par zvaigznēm ārpusē.

Tad kāpēc vēl joprojām galaktikām ir spirālzari? Tiem nevajadzētu tur būt.

Galaktikas ir pierādījums, ka Visums nav miljardiem gadus vecs.

Zvaigznes uzsprāgst nepārtraukti. To sauc par supernova vai nova.

Zvaigznes uzsprāgst katrus 30 gadus un joprojām atrasto supernovu atlieku un fragmentu skaits ir mazāks par 300.

Tas ir norādījums uz zvaigznes vecumu – ne mazāku par pāris tūkstošiem gadu.

Kāpēc nav miljardiem supernovas atlieku?

Daži cilvēki saka: “Nu jaunās zvaigznes veidojas Krabja Miglājā vai Zirga Galvas Miglājā”

Nē, tās ir muļķības. Skatieties Semināru Nr.7. Neviens nav redzējis, kā veidojas zvaigzne. Planēta Jupiters strauji atdziest.

Zvaigznes no sarkaniem milžiem kļūst par baltiem punduriem.

Mācību grāmatās ir rakstīts, ka tas prasa miljardiem gadu. Mēs zinām, ka tā nav patiesība.

Visi vēsturiskie astronomi teica, ka Sīriuss ir sarkana zvaigzne. Šodien tas ir balts punduris.

Tas notiek pāris tūkstošs gados. Neļaujiet viņiem jums ieskaidrot, ka tas prasa miljardiem gadu.

Jupiters strauji atdziest.

Tas konstanti zaudē siltumu. Tas nevar būt miljardiem gadus vecs. Savādāk ap šo laiku tas būtu auksts.

Jupitera mēnesim “Ganymede” ir spēcīgs magnētiskais lauks, kas norāda uz šķidru kodolu. Tas nozīmē, ka tas nav miljardiem gadus vecs.

Saturna gredzeni izplešas attālinoties no planētas. Tie nevar būt miljardiem gadus veci.

Par to vairāk ir Valta Brauna grāmatā “Iesākumā” (Walt Brown “In the beginning). Lieliska grāmata, starp citu.

Mēness griežas ap Zemi. Cik daudzi no jums jau to zināja?

Vai zinājāt, ka mēness kustas ap Zemi un tas pakāpeniski attālinās arvien tālāk un tālāk no Zemes?

Mēs lēnām zaudējam mēnesi. Tas attālinās no mums par dažiem centimetriem gadā; nekas sevišķs.

Nav nekas tāds, par ko uztraukties. Pie tam, jūs tur neko nevarat ietekmēt.

Bet mēness attālinās no mums katru dienu.

Šis, bērni, būs sarežģīti, tādēļ klausieties uzmanīgi. Mēness attālinās no Zemes katru dienu.

Tātad tas nozīmē, ka tam bija jābūt tuvāk. Cik daudzi no jums to izdomāja paši bez palīdzības?

Ja jūs dabūsiet mēnesi tuvāk, jūs radīsiet problēmu, jo mēness izraisa plūdmaiņas.

Jūs ļaudis, kas dzīvojat Knoksvillā, dziļi iekšzemē, iespējams, neuztraucaties par plūdmaiņām.

Bet Pensakola, Floridā, kas atrodas piekrastē gan uztraucas par plūdmaiņām.

Saprotiet, ja mēness atradās tuvāk, plūdmaiņas būtu bijušas augstākas.

Ir tāds “apgrieztā kvadrāta” likums.

Ja jūs atvelkat mēnesi tuvāk par 1/3 distances, apgrieziet to uz 3/1, tad kāpiniet kvadrātā. Tas ir: 9 reizes paaugstināta gravitācija!

Ja jūs veiktu matemātiskus aprēķinus, jūs atklātu, ka Mēness un Zeme gandrīz saskārās pirms 1.4 miljardiem gadu.

Dr. Valts Brauns (Walt Brown) saka, ka 1.2 miljardi gadu ir maksimālais mūža ilgums Zemei un Mēnesim.

Nu ja mēness švīkstēja ap Zemi gar pašu Zemes virsmu, tas izskaidro, kas notika ar garajiem dinozauriem.

Viņus “nomēnešoja”.

Komētas lido apkārt cauri visumam konstanti zaudējot savu materiālu.

Dažādas komponentes atlido no komētas astes.

Nevar tā vienkārši turpināt zaudēt, visai drīz tā izbeidzas.

Ziniet, gluži kā ar jūsu čeku grāmatiņu.

Ja jūsu izdevumi pārsniedz ienākumus, jūsu paša uzturēšana būs jūsu pagrimums. Tā katru reizi!

Šīs komētas visu laiku zaudē materiālu. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar norisināties mūžīgi.

Vairums astronomu saka, ka komētas nevar pastāvēt ilgāk par 10 000 gadiem. Nu tad man ir jautājums.

Kāpēc mums joprojām ir komētas? Tām vairs nebūtu jābūt.

Es pirms dažiem gadiem kādā seminārā pieminēju, ka komētas ir indikācija tam, ka saules sistēma ir ne vecāka par 10 000 gadiem.

Un ateists aizgāja mājās un veltīja veselu mājas lapu pret mani – anti-Hovinda mājas lapu.

Pašlaik to ir pāri par tūkstoti.

Kāds cilvēks man teica, ka anti-Hovinda mājas lapu skaits tuvojas 2000. Es tā lepojos ar sevi.

Man dēls un es atbildam vairumam no tiem mūsu video sērijā “Atbildot kritiķiem”.

Man ir arī radio programma, kas skan katru dienu. Cilvēki var zvanīt un uzdot jautājumus.

Tā bija Radīšanas Zinātnes Stunda. Tagad tā ir pusotru stundu gara, no pirmdienas līdz piektdienai, 16.30-18.00 pēc ASV centrālā laika (GSM -6).

Tieši internetā. Ejiet uz http://www.drdino.com un sekojiet norādēm uz Radīšanas Zinātnes Stundu. Jūs varat tur ierakstīt savus jautājumus. Mums cilvēki zvana no visas pasaules, jo viņi tic evolūcijai.

Šis viens zobgalis savā mājas lapā rakstīja: “Hovind, vai tad tu nezināji, ka 1950. gadā dzīvoja holandiešu astronoms Jans Orts (Jan Oort).

Viņš ierosināja (viņš cerēja, viņš vēlējās, viņš lūdzās), ka pastāv liels komētu kopums un jaunas turpina parādīties, lai aizvietotu tās, kas izdegušas.

Viņš teica, ka iemesls tam, ka mums joprojām ir komētas – ir process, kur jaunās aizvieto izdegušās komētas.

Tas tika nosaukts par Orta mākoni.

Viņš teica, ka šis Orta mākonis ir 50 000 Astronomisko vienību attālumā.

Ja jūs nezināt, kas ir astronomiskā vienība – tas ir attālums no Saules līdz Zemei.

Tā ir viena Astronomiskā vienība.

Ir ļoti grūti redzēt Plutonu bez ļoti laba teleskopa. Un Plutons ir tikai 39 Astonomisko vienību attālumā.

Jūs noteikti neredzēsiet komētu 50 000 astronomisko vienību attālumā.

Neviens nekad nav redzējis Orta mākoni. Pats astronoms Orts nekad nav redzējis Orta mākoni.

Viss šis ir balstīts uz matemātisku kļūdu. Nav tāda Orta mākoņa.

Pat Karls Seigans (Carl Sagan) teica: “Katru gadu daudzi zinātniski raksti tiek sarakstīti par Orta mākoni – par tā īpašībām, izcelšanos un veidošanas. …

… Joprojām nav pat mazumiņš tiešu novērojamu pierādījumu par tā eksistenci.”

Nav tāda Orta mākoņa.

Bet zobgalis savā mājas lapā teica: “Hovind, ja tu gribi lietot komētu argumentu, lai pierādītu, ka Zeme ir jauna, …

… tas ir tavā ziņā pierādīt, ka Orta mākonis un citi avoti nepastāv!”

Paga, paga. Kā jūs pierādīsiet kaut kā neesamību?

Vai man būtu jābūt vienlaicīgi visās vietās visumā, lai pierādītu, ka kaut kas neeksistē?

To, ko viņš vēlas, sauc par pierādījuma nastas samainīšanu.

Liberāļi to dara katru reizi un mēs uz to iekrītam.

Es jums parādīšu, cik viegli to ir izdarīt. Pieņemsim es saku, ka arbūzi iekšpusē ir zili, līdz jūs pārgriežat mizu. Pierādiet, ka es kļūdos.

To sauc par pierādījuma nastas samainīšanu. Vai tas būtu diezgan grūti izdarāms?

Tiklīdz jūs iegriežat mizā – oh, redziet tas ir kļuvis sarkans. Man bija taisnība, pirms mirkļa tas bija zils.

Viņš saka, ka man ir jāpierāda, ka Orta mākonis nepastāv. Uzgaidi, Deiv, šeit ir tas, ko mēs zinām.

Mēs zinām, ka ir komētas. Un komētas nepastāv ilgāk par 10 000 gadiem.

Mēs zinām, ka Bībele stāsta par 6 000 gadiem. Man nav problēmas ar komētām. Bet viņš vēlas, lai izskatītos, ka man būtu problēmas ar komētām, taču viņš ir tas, kuram ir problēma.

Bībele saka “Debesis daudzina Dieva godu.” (Psalmi 19:2) Tas ir interesanti. Evolūcijas teorijā saule un zvaigznes izveidojās pirms zemes.

Bībele saka, Dievs radīja Zemi pirms Saules un zvaigznēm (1. Mozus 1. nodaļa).

Viss evolūcijas teorijā ir pretēji Bībelei. Ikviena lieta – absolūti pretēji!

Šīs teorijas nesaskan. Viss ir pretēji.

Bībele saka, ka cilvēks ienesa nāvi pasaulē. Evolūcija saka, ka nāve ienesa cilvēku pasaulē.

Bībele saka, Dievs radīja cilvēku, bet evolūcija saka – nē, cilvēks radīja Dievu.

Šīs teorijas ir pilnīgi atšķirīgas.

Cilvēki saka: “Vai Dievs nevarēja izmantot evolūciju, lai radītu?”

Viņš varētu, bet tas noteikti nebūtu Bībeles Dievs.

Dievs, kurš lietotu evolūciju ir nežēlīgs, izšķērdīgs un garīgi atpalicis.

Tas noteikti nebūtu Dievs, kuram tu izteiktu lūgšanas.

Mēs par to vairāk runāsim septītajā video.

Psalmists teica: “Kad es redzu Tavas debesis,…” (Psalmi 8:4)

Starp citu, debesis ir daudzskaitlī, par to vairāk Seminārā Nr. 2.

Viņš teica: “Kad es redzu”. Bērni, jums vajadzētu izdarīt pašiem sev pakalpojumu – kādreiz izslēgt TV.

Un izejiet laukā, lai aplūkotu debesis. Ejiet apskatīt, ko Dievs ir radījis.

Psalmists teica: “Manas pārdomas lika iedegties ugunij manā dvēselē.” (Psalmi 39:4)

Vārds “pārdomas” nozīmē – domāt. Domā.

Bībele lieto šo vārdu divreiz. Domā.

Angļu valoda ir ļoti interesanta valoda.

Teists (theist) ir persona, kas tic Dievam.

Ja jūs pieliekat burtu “a” šī vārda priekšā, tam ir pavisam pretēja nozīme.

Tātad ateists (Atheist) ir kāds, kurš saka, ka netic Dievam.

Pārdomas (Muse) nozīmē domāt. Tad kā būtu pretēja nozīme? Sapratāt.

Uzjautrināties (Amuse) burtiski nozīmē – nedomāt.

Vai zinājāt, ka mums ir parki, kuros jūs maksājat naudu, lai to darītu.

Tos sauc par izpriecu (amusement) parkiem. Vieta, kur nedomāt.

Viņš teica: “Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,- kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini?” (Psalmi 8:4-5)

Ziniet, kas ir interesanti? Cilvēkam, kas pavada savu laiku apskatot, ko Dievs ir izdarījis, vienkārši neatstāj iespaidu tas, ko cilvēks var izdarīt.

Dažiem no jums, vecāki, vajadzētu doties mājās un ielūkoties bērna guļamistabā. Un ja jūs redzēsiet sporta varoņus pa visu sienu – klausieties uzmanīgi – jūs mācāt savus bērnus domāt par to, ko cilvēks var izdarīt, ne to, ko Dievs var izdarīt.

Un viņa smadzenes, viņa domāšana būs apmēram tik dziļa.

Vai zināt cik dziļa ir viņa saprašana? Tā ir – oho, viņš iemeta bumbu vārtos.

Kas par to interesēsies pēc tūkstošs gadiem? Kurš pēc 5 gadiem?

Vai kāds zina, kurš dabūja Stulbo Kausu, emm, Super Kausu pirms 5 gadiem?

Vai kādu tas uztrauc? Tam nav nozīmes, vai ne?

Visi tie pieaugušie vīrieši cīnās par vienu bumbu, bet viņi visi var atļauties nopirkt savu.

Nē, es domāju, ka tas nav grēkpilni. Es vienkārši domāju, ka ir stulbi maksāt cilvēkam 5 miljonus dolārus, lai iznestu cūkas pūsli pa govju ganībām cauri caurulēm.

Tas nebūs pēdējais, ļaudis.

Domājiet par to, kas ilgs mūžīgi – ko Dievs ir izdarījis. Domājiet par to.

Bībele saka (tulk.no James King versijas): “vai jautā zemei, un tā tevi pamācīs” (Ījaba 12:8)

Bībele saka, ka Zeme ir kā liels magnēts. Magnēti vienmēr zaudē savu spēku.

Zemes magnēts ir zaudējis 10% no sava spēka pēdējos 150 gados.

Tas, protams, nozīmē, ka laukam bija jābūt stiprākam pirms palika vājāks.

Un Zeme nevar būt vecāka par 25 000 gadu. Tikai Zemes magnētiskais lauks vien norāda uz robežu – ne vecāku par 25 000 gadiem.

Un tas arī nozīmē, ka oglekļa metode nedarbojas. Parādīšu jums pāris piemēru. Šeit mamuta kāja ir datēta ar vecumu 15 000 gadu, bet tā āda – 21 000 gadu.

Viena mamuta daļa ir 29 000 gadus veca un otra daļa – 44 000. Šeit ir runa par lēnu piedzimšanu.

Vairāk par radioaktīvā oglekļa C14 metodi un visām šīs metodes nopietnajām problēmām Seminārā Nr. 7.

Mācību grāmatas teiks – jā, magnētiskais lauks paliek vājāks, bet tikai tāpēc, ka tas ir pretējs process.

Viņi pastāvēs uz to, ka tas ir reversēšanas modelis.

Nē, nav tāda magnētisko lauku maiņas zem okeāna.

Par to vairāk Seminārā Nr. 6. Tā ir daļa no Pangejas teorijas.

Cik daudzi no jums jau ir dzirdējuši par Pangeju?

Tā izsaka pieņēmumu, ka visi kontinenti ir bijuši kopā.

Varu saderēt, ka viņi nepateica, ka samazināja Āfriku pa 40%, lai saietu kopā.

Vai viņi pateica, ka novāca visu Meksiku un Centrālameriku?

[Runā spāniski] “Kungs, kas notika ar Meksiku, Panamu, Kosta Riko un Gvatemalu?”

Un vai ziniet, ka viņi nesaka to, kas, manuprāt, ir bērnudārza līmeņa domāšana.

Vai zināt, ja jūs izņemtu ūdeni no okeāniem, jūs pamanīsiet apakšā zemi. Cilvēki saka: “Hovind, vai jūs domājat, ka kontinenti reiz ir bijuši savienoti?”

Es saku: “Ko tu ar to domā? Viņi joprojām ir savienoti.”

Es domāju – nu kā tagad – tās ir tikai zemas vietas, kas atrodas ūdenī.

Ko tu domā ar “bijuši savienoti”? Labrīt! Tie joprojām ir savienoti.

Cik muļķīga teorija. Par Pangeju vairāk Seminārā Nr. 6, kas saucas “Hovinda teorija”.

Zeme Ekvatorā griežas ar ātrumu apmēram 1600 km stundā. Bet Zeme kļūst lēnāka.

Patiesībā Zeme samazina ātrumu par tūkstošdaļu sekundes katru dienu.

Zeme samazina ātrumu. Astronomu Žurnāls (Astronomy Magazine) uzrakstīja rakstu 1992. gadā.

“Zemes rotācija palēninās. …Jūnijs būs par sekundi ilgāks nekā parasti.” Mums būs lieka sekunde. Lieka sekunde?

Jā, būtu jābūt “liekai sekundei” gandrīz katru gadu un vēl pusgadu, jo zeme griežas arvien lēnāk.

Bērni, šis būs sarežģīti, tādēļ klausieties uzmanīgi.

Zeme griežas un griešanās paliek lēnāka.

Tas nozīmē, ka tai bija jāgriežas ātrāk.

Cik daudzi no jums to izdomāja bez palīdzības? Pieci, seši , deviņi…

Tā nav problēma, ja Zeme ir tikai 6000 gadus veca.

Es domāju, ka tā griezās mazliet ātrāk. Ādams to nepamanītu. Viņam tāpat nebija pulkstenis.

Daži cilvēki vēlas, lai es ticu, ka Zeme ir miljardiem gadus veca.

Ja tu dodies atpakaļ laikā uz pagātni – pirms miljardiem gadu, tad tev būs problēma.

Zemei bija jāgriežas ļoti ātri.

Celies, ej gulēt. Celies, ej gulēt. Celies, ej gulēt. Tu neko neizdarītu līdz galam.

Centrbēdzes spēks būtu bijis neiedomājams. Vecīt, vēji pūstu ar stiprumu 8000 km stundā dēļ Koriolisa efekta.

Un jūs gribat, lai es ticētu, ka dinozauri dzīvoja pirms miljoniem gadu?

Es zinu, kas ar viņiem notika. Viņus aizpūta! Nē, tie nedzīvoja pirms miljoniem gadu.

Sahāras tuksnesī ir tā saucamā valdošo vēju sistēma.

Vējš gandrīz vienmēr pūš tajā pašā virzienā. Tas rada nopietnu problēmu.

Karstais gaiss pūš no tuksneša, nogalina kokus tam blakus un šī teritorija kļūst par tuksnesi.

Šo procesu sauc: pārtuksnešošanos. Par to varat izlasīt Zemes Zinātnes grāmatā.

Sahāras tuksnesis ir ļoti rūpīgi izpētīts. Sahāras tuksnesis, iespējams, ir apmēram 4000 gadus vecs.

Tas ir tad, kad tas sāka izplesties. Visai Ēģiptes zemei reiz vajadzēja būt auglīgai.

Labi, bet tad man ir jautājums: Ja Zeme ir miljoniem gadus veca, tad kāpēc mums nav lielāka tuksneša kaut kur citur?

Kāpēc tad planētas Zemes lielākais tuksnesis ir ne vairāk kā 4000 gadus vecs.

Nu, man par to ir teorija. Lūk, šeit ir mana teorija.

Es ticu, ka pirms 6000 gadiem Dievs radīja visu. Un pirms 4400 gadiem bija Plūdi.

Nu ir ļoti grūti dabūt tuksnesi zem plūdiem. Jums jāpiekrīt, ka tas būtu grūti.

Tātad tuksnesis nevarēja sākt izplesties līdz nokritās ūdeņi.

Tātad es pieņemu, balstoties uz Bībeli, lielākais tuksnesis pasaulē ir jaunāks par 4400 gadiem.

Tā ir! Oho, varbūt Bībele ir patiesa.

Jūs jau ziniet, ka urbjot zemē, reizēm uzduras arī naftai?

Nafta dažās vietās ir zem neticami liela spiediena; līdz pat 14 000 tonnām uz kvadrātmetru (t/kv.m). Tā izšļāktos no zemes – 14 000 t/kv.m.

Cilvēki, kas pēta naftas virsējos akmeņus saka:

“Ziniet, tie nevarētu izturēt spiedienu vairāk par 10 000 gadiem.”

Es zinu, ka akmeņu svars palielina spiedienu, bet spiediens šahtā ir lielāks par pārslodzes svaru.

Tam vajadzētu salauzt akmeņus un noplūdināt naftu mazākā laika periodā kā 10 000 gadi.

Nu tad man ir jautājumi: No kurienes radās nafta? Un kādēļ tā vēl joprojām ir zem spiediena?

Daudzi zinātnieki piekrīt, ka nafta rodas no saspiestiem organismiem.

Karstuma un spiediena rezultātā organismi ir pārveidoti par naftu.

1971. gadā tika izgudrots veids, kā 20 minūšu laikā iegūt naftu laboratorijas apstākļos. Austrālijā ir attīrīšanas iekārta, kas savāc notekūdeņu dūņas un pārvērš tās naftā 30 minūtēs.

Teksasā ir rūpnīca, kas tītaru iekšas sapresē un karsē. Tad šī masa kļūst par naftu.

Citāts no publikācijas: “Mēs izdarījām to pašu, ko māte daba, bet mātei dabai tas prasīja miljoniem gadu, bet mums 30 minūtes, lai to paveiktu.”

Sinklairam (Sinclair) ir dinozaurs viņa logo. Viņi saka, ka dinozauri pārvērtās naftā.

Jā, zēni un meitenes, nogatavojās 80 miljonu gadu. Es tā nedomāju.

Man ir teorija par naftu, un šeit tā ir:

Es ticu, ka Dievs radīju visu pirms 6000 gadiem. Un pirms 4400 gadiem bija Plūdi.

Šajos plūdos noslīka daudzi radījumi un cilvēki.

Tos apraka grants, akmeņi, dubļi un smiltis un pēc laika tas viss palika ļoti smags.

Un šī masa saspieda to naftā. Tātad šodienas nafta tur lejā sastāv no cilvēkiem un dzīvniekiem, kas noslīka Plūdos. Ja tā padomā, jūs braukājat šovakar pāri saviem senčiem.

Nu jebkurā gadījumā – Noa tēvoči. Nākamreiz, kad dodaties uz benzīntanku uzpildīties, jūs varat teikt:

“Atā, vectēv. Tev bija jāklausa Noa, viņš taču teica, ka līs!”

Es reiz uzstājos Denverā un pie manis pienāca kāds puisis un teica: „Hovind, mēs zinām, ka tu māci, ka Zeme ir tikai 6000 gadus veca. Mēs labprāt gribētu pierādīt, ka tev nav taisnība.”

“Nāciet mums līdz, lūdzu” Es teicu: “Protams!”

Viņi aizveda mani uz lieli saldētavu, kas atrodas ārpus Denveras, Leikvudā, Kolorado štatā.

Tā ir Nacionālā Ledus Seržu Laboratorija. Tur ir -38 grādu pēc Celsija.

Viņi uzvilka man šo lielo apģērbu, lielu cepuri, pirkstaiņus un zābakus. Man jau sala pēc 5 sekundēm, kad biju iegājis.

Man ir Floridas asinis. Tās ir blāvas.

Viņi teica: “Hovind, mēs devāmies uz Grenlandi un urbām caurumus ledū.”

Nu jūs jau ziniet, valdības uzdevums.

Un mēs paņēmām šo lielo cauruli, un urbām to ledū un pēc tam izņēmām šo ledus serdi no caurules vidus.

Un saglabājām to lielajā saldētavā šeit Leikvudā, Kolorado.

Mums ir 10 garas ledus serdes no Grenlandes, kas tiek glabātas šajā saldētavā.

Viņi mani tur aizveda un parādīja vienu no ledus serdēm. Viņi teica: “Vai redzat šos gredzenus, kas izskatās pēc koka gredzeniem?”

Es teicu: “O, jā, skaidri redzams.”

Viņi sacīja: “Vasarā sniegs mazliet izkūst un tad tas atkārtoti sasalst, radot tīru ledu.”

Attēlā tas ir tumšāks.

Ziemā sniegs vienkārši krīt, tam nav iespēju izkust.

Un tā tas rada balto slāni.

Un šie slāņi parāda: vasara, ziema, vasara, ziema, vasara, ziema. Un viņi teica: “Lielākais caurums, ko esam jebkad izurbuši, ir 3 kilometrus dziļš.

Un mēs saskaitījām šos gredzenus. Un to bija 135 000.

Un nu jūs staigājat apkārt un sakāt visiem, ka Zeme ir 6000 gadus veca.

Bet mēs varam pierādīt, ka tā ir vismaz 135 000 gadus veca.

Es teicu: “Draugi, vai tikai jūs neiedomājaties, ka tie ir gadskārtēji gredzeni?”

Viņi acīmredzot nezināja par Pazudušo Eskadriļu.

2. Pasaules kara laikā, dažām lidmašīnām izbeidzās degviela un tā nosēdās Grenlandē. Vai kāds jebkad ir dzirdējis par Pazudušo Eskadriļu? Par to daudzreiz ir rādīts TV.

1942. gadā lidmašīnas tur tika pamestas .

Piloti lidoja tālāk, karoja karā un visi aizmirsa par viņiem.

Līdz bagātam miljonāram no Kentuki ienāca prātā lieliska ideja. Doties uzmeklēt lidmašīnas un atvest tās mājās.

Viņš devās lidmašīnu meklējumos. Viņiem bija jālieto radiolokācijas zondēšanas metodes, lai zondētu ledu. Un viņi noteica lidmašīnu atrašanās vietas.

Viņi izkausēja caurumu, lai tiktu līdz P-38. Tā atradās 80 metru dziļumā. Viņi izkausēja caurumu, lai tiktu līdz lidmašīnai, sadalīja lidmašīnu pa detaļām, un pa detaļām dabūja lidmašīnu laukā.

Un kopā salika Midlesborā, Kentuki. Nav tālu no šejienes.

Cik tālu ir Midlsbora no Knoksvillas, Kentuki? Varbūt divu stundu brauciens?

Lidmašīnas ir Midlsborā, šo lidmašīnu galvenā bāze. Lidmašīnas atradās ledū 48 gadus. Tās atradās 80 metru dziļumā. Sanāk apmēram 1.67 metri gadā.

Dziļākais caurums, kas jebkad ir izurbts Grenlandē, ir 3 kilometri. Izdaliet to un sanāk 1800 gadu.

Es zinu, ka dziļākie slāņi ir saspiesti, ko sauc par ledāja sniegu.

Patiešām, 4000 gadu ir daudz laika, lai dabūtu visu ledu uz ziemeļu un dienvidu poliem.

Tad kādēļ nav vairāk ledus uz ziemeļu un dienvidu pola?

Es apmeklēju muzeju un redzēju to puisi, kas izvilka ārā P-38 lidmašīnu. Viņu sauca Bobs Kardens (Bob Carden).

Es teicu: “Bob, kad devies lejā, lai tiktu pie lidmašīnas, vai jūs izkausējāt caurumu, kurā bija daudzi ledus gredzeni?”

Viņš teica: “O, jā! Simtiem.” Es teicu: “Kā var būt simtiem ledus slāņi 48 gadu laikā?

Vai tur nebija jābūt apmēram 48 gredzeniem?

Viņš teica: “Kurš teica, ka tie bija gadskārtēji slāņi? Tie neparāda vasaru, ziemu, vasaru ziemu…

Tas parāda – silts, auksts, silts, auksts, silts, auksts.”

Knoksvillā tādus piecus var dabūt vienā nedēļā, vai ne?

Bet šeit ir cilvēks, kas tos sauc par gadskārtējiem slāņiem. Vai nu viņš ir neizglītots, vai melo.

Es ceru, ka neizglītots, jo izglītotības trūkumu var labot.

Saprotiet, stulbs ir uz mūžu, bet nezināšanu var labot. Tā, starp citu, ir atšķirība.

Puisis, kas strādā Aļaskā ar Eskimos, teica: “Brāli Hovind, es dabūju 15 slāņus uz sava sniega 8 stundās.”

Ne 15 collas (38 cm), bet 15 skaidri redzami sniega slāņi.

Jūsu bērni tiek mācīti, ka katram Zemes slānim ir atšķirīgs vecums.

Viņiem ir Kainozoja, Mezozoja, Paleozoja, Arheozoja u.t.t.

Vai zinājāt, ka visa ģeoloģiskā tabula ir muļķības?

Tā neeksistē. Par to vairāk Seminārā Nr. 4. Visā pasaulē ir atrasti stāvoši pārakmeņojušies koki, kas savieno klints slāņus.

Pārakmeņojušies koki savieno virkni slāņu un šo slāņu vecums nevar atšķirties pa miljoniem gadu.

Viens no tiem ir Knoksvillā, Tenisijā, kas nav tālu no šejienes.

Apakša ir pārogļojusies, vidus ir pārakmeņojies un augša atkal ir pārogļojusies.

Koka stumbrs iziet cauri diviem ogļu slāņiem.

Par oglēm vairāk apskatīsim Seminārā Nr. 6.

Tie pārakmeņojas ļoti ātri – stāvot.

Tas ir veids, kā tie nogrima. Tos nogāza ūdens. Koks pārakmeņojas ātri. Šeit ir pārakmeņojusies malka.

Šeit ir pārakmeņojusies zivs, kas dzemdē. Nevajag miljoniem gadu, lai piedzemdētu.

Šis ir pārakmeņojies kovboja zābaks ar kovboja kāju tajā.

Tur uz galda ir dažādi raksti par Kaļķakmens Kovboju.

Misisipi upe uzkrāj nogulsnes katru dienu ar vidējo rādītāju – 80 000 tonnas katru stundu. 80 000 dubļu tonnas veļas lejā un sakrājas ap Jaunorleānu un tās delta aug arvien lielāka.

Upes delta tika pētīta ļoti uzmanīgi un tika paziņots, ka tam, iespējams, vajadzēja 30 000 gadu, lai visus šos dubļus dabūtu upes deltā.

Nu tad man ir jautājums.

Ja Zeme ir miljoniem gadus veca, kāpēc viss Meksikas līcis nav pilns ar dubļiem?

Viņi teiks: “Hovind, šie 30 000 gadi pierāda, ka Bībele ir nepareiza.” Bībele saka, ka 6000 gadu. Es zinu, bet man par to ir teorija.

Es ticu, ka pirms 6000 gadiem Dievs radīja visu, pirms 4400 gadiem bija plūdi.

Kad plūdu ūdeņi noskrējās, apmēram puse no dubļiem tika aizskaloti 20 minūtēs.

Tā tikai izskatās, ka tam vajadzēja 30 000 gadu, lai tur dabūtu dubļus, bet tas aizņēma apmēram 20 minūtes un pēc tam 4400 gadus.

Mans draugs no Luiziānas ir baznīcas mācītājs.

Viņš teica: “Brāli Hovind, es reiz strādāju uz naftas urbuma platformas Meksikas līcī.”

Viņš teica: “Mēs izurbāmies caur 4.27 km bieza iežu slāņa un trāpījām kokiem, kuri tur atradās stāvus un to garums bija līdz pat 18.2 metriem.”

18.2 metru augsti koki 4.27 km biezā iežu slānī.

Vairāk par to Seminārā Nr. 6.

Šeit ir pasaulē vecākā koka fotogrāfija.

To sauc par Bristlekones priedi (Bristle Coned Pine: saraino čiekuru priede).

Mums ir gabaliņš no Bristlekones priedes mūsu Pensakolas Muzejā.

Tās diametrs ir tikai 76 centimetri un ir 700 gadus veca. Jūs varat saskaitīt gredzenus ar lupas palīdzību.

Tā aug ļoti lēni. Koka vecuma noteikšana pēc tā gredzeniem nav precīza zinātne.

Koki var radīt divus vai pat trīs gredzenus gadā.

Un esiet ļoti uzmanīgi par koka vecuma datēšanu pēc gredzeniem ar dubultu saskaitīšanu.

Par to vairāk Seminārā Nr. 7 (Jautājumu un atbilžu laiks), ja vēlēsieties.

Šī mācību grāmata saka, ka vecākais koks pasaulē ir 4300 gadus vecs.

Tas ir diezgan vecs koks. Bet man ir jautājums.

Ja Zeme ir miljoniem gadu veca, kāpēc mums nav kaut kur vecāks koks?

Kāpēc vecākais koks ir 4300 gadus vecs? Man par to ir teorija.

Es ticu, ka pirms 6000 gadiem Dievs radīja visu un pirms 4400 gadiem bija plūdi.

Un tā es pieņemu, ka vecākajam kokam vajadzētu būt apmēram 4300 gadus vecam. Tā tas ir!

Varbūt Bībele ir pareiza! Varbūt man vajadzētu to izlasīt un ticēt tai.

Šeit ir koraļļu rifa fotogrāfija. Vai jūs zinājāt, ka lielākais rifs ir Austrālijā?

Reiz es saņēmu zvanu no baznīcas Brisbānē (Brisbane). Viņi jautāja: “Vai Jūs negribētu ierasties Austrālijā un sludināt šeit?”

Es teicu, kam man par to ir jālūdz. Es lūdzu. Viņš teica – jā!

Es un mana meita devāmies nirt ar akvalangu Lielajā Barjerrifā.

Daļu no rifa iznīcināja kuģi, enkuri, sprāgstvielas un tamlīdzīgas lietas Otrā Pasaules kara laikā.

Un tā apkārtējās vides aizsargātāji devās vērot, cik ātri tas ataugs atpakaļ.

Viņi 20 gadus vēroja, kā aug rifs. (Tas bija valdības projekts).

Pēc šiem 20 gadiem viņi teica, ka rifs nav vecāks par 4200 gadiem.

Nu tad man ir jautājums.

Ja Zeme ir miljoniem gadus veca, kāpēc mums nav lielāka rifa kaut kur citur?

Kāpēc mums uz Zemes lielākais rifs ir tikai 4200 gadus vecs? Man ir teorija par to.

Es varu saderēt, ka jūs zināt, kāda tā ir, vai ne? Vai tagad to varat izdomāt paši? Šī ir Niagaras ūdenskrituma bilde.

Mācību grāmatā rakstīts: “Zēni un meitenes, klints radze virs Niagaras ūdenskrituma ir skalojusies turpat 9900 gadus.

Nu kā gan viņi to var zināt? No radzes akmeņi nolūzt.

Tas tā ir visiem ūdenskritumiem. Tie lauž nost akmeņus un ūdenskritums izlauž sev ceļu pretējā virzienā. Tek vienā virzienā, bet izskalojas pretējā virzienā.

Niagaras ūdenskritums pārvietojas par 1.43 metriem gadā.

Čārlzs Laiels (Charles Lyell) devās turp 1841. gadā un teica: “Niagaras ūdenskritums ir šeit. Acīmredzot, tas sākās šeit augšā pie Levistona klints, Ņūjorkā [atvirzot ieplaku].”

Viņš teica: “Tas parāda eroziju 10 000 gadu garumā.” Cilvēki, kas tur dzīvoja, teica: “Čārlij, tās izskalojas daudz ātrāk, nekā tu domā.

Viena kārtīga lietusgāze un tajā vietā būs ļoti daudz erozijas.” Viņš domāja 90 cm gadā.

(Viņš to darīja ar nolūku, lai izskatītos, ka Bībele ir nepareiza.)

Viņš ienīda Bībeli. Vairāk par Laielu mēs apskatīsim Seminārā Nr. 4.

Šodien Niagaras ūdenskritums ir lūk tur, sadalījis to zemi.

Patiesībā Niagaras ūdenskritums ir 2 daļās: Kanādas puse un Amerikas puse.

Kopš Čārlza Laiela laika tas turpināja visu laiku skaloties.

Mācību grāmatā rakstīts: “Šī aiza, par kuru tek upe, ir 12 kilometru gara. Vienkāršs aprēķins parāda, ka tas ir noticis 9900 gadu laikā”. Nu tik vienkārši tas nav.

Redziet, Niagaras ūdenskritums ir tieši šeit. Tas sākās augstāk uz ziemeļiem no Levistonas (Lewiston).

Ja Zeme ir miljoniem gadus veca, kādēļ tas līdz šim nav izskalojies līdz Erī (Erie) ezeram.

Kāpēc Niagaras ūdenskritums ir tieši tur? Man par to ir teorija. Lūk, mana teorija.

Pirms 6000 gadiem Dievs radīja visu un pirms 4400 gadiem bija plūdi.

Kad noskrējās ūdeņi, apmēram puse no tās pietekas 20 minūtēs tika izskalota.

Tā tikai izskatās, ka tam vajadzēja 9900 gadus. Viņi aizmirsa par Lielajiem Plūdiem.

Viņi arī aizmirsa aprēķināt pareizo skaitli. Pēc idejas bija jābūt 8400, bet viņi lietoja 4.7, bet nu ko gan jūs gaidījāt?

Kad līst, 30% no ūdens ietek okeānā.

Kopā ar minerālsāli. Okeāni katru dienu kļūst sāļāki.

Šodien okeāni ir 3.6% procenti sāls. Tas varēja kļūt tik sāļš ne vairāk kā 5000 gados.

Jautājums: Kāpēc okeāni nav sāļāki?

Nu redziet, pirms 6000 gadiem Dievs visu radīja un pirms 4400 gadiem bija plūdi.

Pēc Plūdiem, kas bija pār okeāniem, tie kļuva pakāpeniski sāļāki.

Kāds ateists debatēs teica: “Hovind, vai varat man paskaidrot – kā saldūdens zivs izdzīvoja plūdos?”

Es teicu: “Kungs, vai tik jūs nepieņemat, ka plūdu ūdens bija sālsūdens?” Viņš atbildēja: “Okeāns ir sālsūdens.” Es teicu: “Jā, tas tā ir – šodien.”

Plūdu laikā, iespējams, pārsvarā bija tikai saldūdens un tas pakāpeniski kļuva sāļāks. Un šodien kādiem dzīvniekiem ir jāpielāgojas sālsūdenim.

Un šodien mums ir saldūdens krokodili un sālsūdens krokodili un tiem, iespējams, bija kopīgs sencis.

Krokodils. Viņš teica: “Tā ir evolūcija.” Es teicu: “Nē, tā nav.”

“Pārveidošanās no saldūdens krokodila uz sālsūdens krokodila ir mazākas izmaiņas, ja salīdzina ar Jūsu evolūcijas stāstu. Jūs ticat, ka tie pārveidojās no akmens par krokodilu. Tā, lūk ir liela izmaiņa!”

Mans draugs Alabamā audzē zivis un stāstīja, ka bija paņēmis saldūdens zivi – Melnā melonāzija.

Viņš pamazām pievienoja sāli akvārijā. Un pēc divām nedēļām tā kļuva par sālsūdens zivi.

Kad viņš to ielika saldūdenī, tā nomira pēc 30 minūtēm.

Tās var piemēroties bez problēmām dzīvei sālsūdenī.

Cik no jums ir bijuši alā, kur gids teica: “Neaiztieciet veidojumus, pagāja miljoniem gadu, lai tie izveidotos.”

Vai dodieties uz Carlsbad alām Arizonā, un tur jums teiks, ka tas prasīja 250 miljonus gadu.

Viņi izpētīja šos stalaktītus. Un viens puisis teica: “Ātrākais, ko tie var sasniegt, ir 6.35 centimetri tūkstošs gados. Tas ir ātrākais augšanas ātrums.” Es tā nedomāju. Šeit ir 1.27 metrus gari stalaktīti, kas 40 gadu laikā ir izauguši zem Linkolna Memoriāla.

Šeit ir akmens nogulsnēs iesprostots sikspārnis pat pirms tas ir sācis trūdēt.

Šeit ir 5 cm stalaktīti, kas aug saldētavas angārā Pensakolā, Floridā.

Šeit ir redzams cilvēks ēkā, kas ir uzcelta Indiānā tikai pirms 40 gadiem. Tai ir milzīgi alus veidojumi pagrabā, kur ūdens sūcas cauri kaļķakmenim.

Šeit ir šahta Austrālijā, kuru slēdza uz 55 gadiem. Kad tie to vēlāk atvēra, lai pārbaudītu, tur jau bija milzīgi alu veidojumi, kas radās šo 55 gadu laikā.

Šeit ir caurule, kas pilēja 7 gadus. Tā radīja 33 cm stalaktītu. Man likās, kas tas bija 5 centimetri tūkstošs gados. Vairāk – 5 centimetri gadā.

Viņi nolauza stalaktītu, kas bija zem tā un iedeva to man. Tas ir manā muzejā.

Šeit ir stāvvietu garāžas, kas uzceltas 1997. gadā, Teksasā. Stalaktīti veidojās uz studentu automašīnām, kas bija noliktas stāvēšanai.

Viņiem bija jānoliek ūdens trauks, lai savāktu ūdeni.

Puisim Termopolisā, Vaiomingā (Termopolis, Wyoming) savā īpašumā bija karsto minerālūdeņu sūce. Viņš iedūra zemē cauruli.

Ūdens nāca laukā pa caurules augšu un mutuļoja lejā pa caurules sāniem. Viņiem bija maza strūklaka. Viņi to nosauca par Vigvama Strūklaku.

Šis puisis nomira. Caurule tika atstāta iesprausta pagalmā.

Kad tur bija caurule, tā aiz sevis atstāja minerālu nogulsnes, kad ūdens iztvaikoja.

Cik daudzi no jums ir redzējuši šīs minerālu nogulsnes? Jums tādas ir izlietnēs.

Puisis nomira un pēc 95 gadiem caurule joprojām bija iesprausta pagalmā. Es devos to apraudzīt.

Te tā ir 1998. gadā. Tas prasītu diezgan daudz kaļķa tīrītāju, lai to notīrītu, vai ne?

Jā, mazliet vajadzēs. Vēlāk kāds puisis uz tās ielas uzsāka to pašu. Tas gluži nav tik liels.

Vai zinājāt, ka pie pašreizējā erozijas ātruma kontinenti būs plakani pēc 14 miljoniem gadu?

Kāpēc mums tiek stāstīts, ka mums ir bijušas fosilijas, kas ir 300 reizes vecākas par tām, kas joprojām ir virs jūras līmeņa.

Tiem vajadzēja izbalēt izskalojoties jūrā 300 reizes.

Viss, kas jums ir jādara – jālido uz rietumiem un aplūkojiet erozijas paraugus. Un jūs teiksiet: “Šo vietu iznīcināja plūdi.”

Plūdi iznīcināja visu pasauli.

Vienkārši dariet kā es – lidojiet un ik pa laikam paskatieties pa logu.

Pasaules vecākās valodas ir visai interesantas. “Lielāko rakstīšanas sistēmu izcelsme” no “National Geographic”. Ko viņi saka?

Ir teikts, ka vecākās rakstu sistēmas pasaulē parādījās apmēram 3000 gadus p. Kr. jeb pirms 5000 gadiem.

Vecākās rakstu sistēmas. Vecākās valodas ir mūsdienīgas, sarežģītas un pilnīgas.

Ķīnieši apgalvo, ka 2000. gads ir 4700. gads.

Viņi uzskata, ka viņi savu kalendāru uzsāka ar plūdiem. Noa viņi sauca par “Phu Hi”.

Vecākais reģistrētais nāves sods notika pirms 3800 gadiem. Ebreju kalendārs norāda, ka 2000. gads ir 5760. gads.

Mēs zinām, ka Rabīns ar nolūku izņēma dažus gadus sajaucot Ebreju kalendāru, lai tas nesaskanētu ar Jēzus pareģojumu Daniēla grāmatā 9:25.

Sakšiem bija raduraksti līdz Ādamam. Dāņiem un Norvēģiem valdnieku saraksts līdz pat Noa.

Neticiet Ēģiptiešu valdnieku sarakstam. Tas ir pārāk samākslots.

Par to vairāk varat atrast Korvila (Corvil) darbā “The Evolution Cruncher.”

Kāpēc vecākie uzticamie vēstures fakti nav vecāki par 6000 gadiem?

Nu man par to ir teorija. Varu saderēt, ka jūs jau zināt, kāda tā ir, vai ne?

Ļaudis, Bībele ir absolūti pareiza. Absolūti precīza, zinātniska.

Jaunas Zemes pierādījumi ir ļoti daudz. Studentiem tos nemāca.

Studentiem tikai ir rādīts šķietamais pierādījums par vecu Zemi. Atceraties monētās kastē?

Viņi labāk tiek galā ar jaunākajām nevis vecākajām.

Šīs grāmatas tiešām vairs nav zinātniskas grāmatas. Tās ir grāmatas par evolūciju.

Es domāju, ka tā ir tikai daļa no kopbildes Jaunajai Pasaules kārtībai (New World Order).

Cilvēki, kas dibināja šo valsti teica: “Mēs paturam šīs patiesības kā pašsaprotamas,…

…ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi un ka viņiem Radītājs ir piešķīris neatņemamas tiesības.” Vai tev ir tiesības veidot baznīcas, vai arī valdībai tās ir jāveido? Vai tev ir tiesības precēties, vai arī valdība šīs tiesības tev piešķir? Ir liela atšķirība starp laulības apliecību un apsolījumu.

Bet vai zinājāt, ka 75% no kristiešu ģimenēm, kas mācās valsts skolās noliegs kristieša ticību pēc viena mācību gada koledžā?

Tas notika ar Kravfordu Toiju (Crawford Toy).

Vairums cilvēku nav dzirdējuši par Kravfordu Toiju, taču viņš bija ļoti slavens Dienvidbaptistu garīgā semināra profesors.

Viņš gandrīz apprecējās ar meiteni vārdā Lotija Mūna (Lottie Moon). Vai kāds ir dzirdējis par Lotiju Mūnu?

Jums katros Ziemassvētkos ir Lotijas Mūnas ziedojumi. Viņa bija izcila misionāre Ķīnā.

Pēc Pilsoņu kara, Kravfords Troijs devās uz Eiropu un mācījās par evolūciju.

Viņš uz to uzķērās un ticēja tai. Viņš kļuva par evolūcijas piekritēju.

Kavfords atgriezās pie saviem Bībeles skolēniem un teica: “Bībele liek mācīt vienkāršu sešu dienu radīšanu…

… Bībelē šajā vietā vienkārši ir kļūda.”

Bībele ir kļūdaina? Uzgaidi, Kravford!

Varbūt tava teorija ir kļūdaina vai arī tev “izskaloja smadzenes”. Ir ļoti viegli izskalot smadzenes.

Es centīšos izskalot smadzenes visai zālei, un tad mēs beigsim un dosimies mājās.

Rīt mēs runāsim par Ēdenes dārzu. Kā tur bija? Un kā viņi varēja nodzīvot 900 gadus?

Bet vispirms es mēģināšu visiem izskalot smadzenes. Lūk, kas tagad notiks.

Es jums izstāstīšu mazu stāstu. Stāstot stāstu, es jums izskalošu smadzenes.

Varbūt jums līdz šim nav skalotas smadzenes, taču tas nav sāpīgs process.

Kad es pabeigšu savu stāstu, es uzdošu divus vienkāršus jautājumus par stāstu.

Ja jūs ziniet atbildi, es tikai gribu, lai jūs paceltu roku.

Ja jūs neziniet atbildi, tas apliecinās, ka jums ir veiksmīgi izskalotas smadzenes.

Tagad uzmanību, lūk stāsts. Kādu dienu vīrs skrienot atstāja māju.

Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi. Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi.

Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi un aizskrēja atpakaļ uz mājām.

Kamēr viņš skrēja uz mājām, viņš pamanīja divus vīriešus maskās, kuri gaidīja viņu pie mājām.

Kas bija cilvēki maskās? Un kāpēc viņš atstāja māju skrienot?

Ja ziniet, paceliet roku, bet nesakiet to skaļi. Apmēram piecas vai sešas.

Pārējie – pievērsiet uzmanību – mēs mēģināsim atkal.

Kādu dienu vīrs atstāja māju skrienot. Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi.

Es jums došu mājienu: tas ir svarīgi. Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi.

Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi un aizskrēja atpakaļ uz mājām.

Kamēr viņš skrēja uz mājām, viņš pamanīja divus vīriešus maskās, kuri gaidīja viņu pie mājām.

Kas bija cilvēki maskās? Un kāpēc viņš atstāja māju skrienot?

Vai vēl kāds saprata? …Vēl divi.

Pārējie, lūdzu, pievērsiet uzmanību. Mēs mēģināsim vēl vienu reizi.

Bet šoreiz es jums ieviesīšu skaidrību jūsu “izskalotajās smadzenēs”.

Redziet, jūs pat to nepamanījāt, bet es jau jums izskaloju smadzenes pirmajās trīs sekundēs.

Tagad es ieviesīšu jums visiem skaidrību, parādot tikai dažas bildes.

Es jums stāstīšu to pašu stāstu vārdu pa vārdam, bet skatieties uz bildēm.

Jūs paši jutīsiet, ka tiekat apskaidroti.

Tā ir lieliskākā sajūta. Vai esat gatavi? Nu tad tā.

Kādu dienu vīrs atstāja māju skrienot. Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi.

Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi. Viņš paskrēja mazu gabaliņu un pagriezās pa kreisi un aizskrēja atpakaļ uz mājām.

Kamēr viņš skrēja uz mājām, viņš pamanīja divus vīriešus maskās, kuri gaidīja viņu pie mājām.

Kas bija cilvēki maskās? Bumbiņas tvērējs un tiesnesis!

Jūs jautāsiet: “Brāli Hovind, vai ir tik viegli ļauties izskalot smadzenes?” O, jā!

Redziet, tiklīdz es teicu “Vīrs atstāja māju…”

Jūs sākāt domāt par ēku kā māju. Un jūs jau novirzījāties no ceļa.

Un tiklīdz jūs novirzāties no ceļa, ir ļoti sarežģīti tikt atpakaļ.

Vai jūs vēlaties redzēt, kā bērniem ar miljoniem gadu tiek skalotas smadzenes jūsu skolu sistēmā katru gadu?

Miljoniem Amerikas bērniem katru gadu tiek skalotas smadzenes. Un tas tiek darīts tik vienkārši.

Bērnus ieliek bērnudārzā, kur tie vēl nemāk lasīt.

Un viņiem tiek iedotas tādas grāmatas kā šī: “Es protu lasīt par dinozauriem.” (“I Can Read About Dinosaurs.”)

Vai kāds nevēlas uz labu laimi uzminēt, kā skan pirmais teikums šajā grāmatā?

“Pirms miljoniem gadu….”

Un šie bērni tiek novesti no ceļa pirmajās piecās sekundēs.

Cik daudziem bērniem jūsu pilsētā tiek mācīts par evolūciju? Visiem. Tā sauc Jēzu par meli.

Vai dinozauri dzīvoja pirms miljoniem gadu. Dr. Seuss (Seuss) pat saka: “Miljoniem gadu pirms tavas dzimšanas.”

Jēzus teica: “..Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu,..” (Mateja 19:4)

Ļaudis, kāds kļūdās! Uzgaidiet mirklīti, Bībelē ir teikts, ka pirms plūdiem cilvēki dzīvoja līdz pat 900 gadiem.

Kā tas ir iespējams? Par to vairāk Seminārā Nr. 2. Rīt. Kā ar Lielajiem plūdiem?

Par to vairāk Seminārā Nr. 6. Un kā ar dinozauriem? Par to vairāk Seminārā Nr. 3.

Bet klausieties, jums stāstīs skolā, ka jūs sākāties kā gļotas un jūs lēnām kļuvāt par cilvēku. Esiet uzmanīgi, jo tā filozofija sabojās jūs.

Jēzus teica: “Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu.” (Kolosiešiem 2:8)

Ja jūsu bērns mācīsies jūsu pilsētas skolā, kā viņš ieraudzīs pasauli?

Iespējams, kā evolūcijas piekritējs.

Jā, Bībele ir pareiza par iesākumu, tad varbūt tā ir pareiza par beigām. Savilksim visu kopā.

Dievs izveidoja pasauli. Viņam tā pieder un Viņš nosaka likumus. Un mēs esam vainīgi pārkāpjot šos likumus.

Ikviens no mums. Ļaujiet man jums nodemonstrēt. Šeit ir desmit baušļi.

Viņš teica: “Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.”  (2. Mozus 20:16) jeb nemelo. Cik daudzi no jums ir kaut reizi melojuši savā dzīvē.

Paceliet rokas vai sakiet citam, ja neceļat!

“Tev nebūs zagt. ” (2. Mozus 20:15) Cik daudzi kādreiz ir ko nozaguši?

Nu beidziet, jūs jau man teicāt, ka esat melis. Paceliet rokas. (Vai tava roka ir pacelta, brāli? Pacel to.)

Tiktāl mēs zinām, ka esam bars melīgu zagļu, vai ne?

Vai gribat izlasīt visu sarakstu un redzēt kā mums ies? Labāk apstāsimies šeit.

Nav nekādu šaubu, mēs esam vainīgi. Un mūs par to tiksim sodīti.

Dievs ir taisnīgs tiesnesis. Viņš nevar uzlūkot grēku un mēs tiksim sodīti.

Vai arī jums ir jāatrod aizstājējs. Tāpēc nāca Jēzus.

Viņš vēlas maksāt par jūsu grēkiem.

Pirms 36 gadiem, es lūdzu Viņam samaksāt par manējiem. Es lūdzu Viņam, lai Viņš man piedod un izglābj mani.

Klau, ja tu šodien nomirsi, kurp tu dosies? Pie smēķētājiem vai nesmēķētājiem?

Kurp tu dosies, kad tu nomirsi?

Jums par to ir jāpadomā, jo jūs būsiet beigts uz patiešām ilgu laiku.

Viss, ko jūs iegūstat šajā dzīvē, ir maza niecīga līnija starp diviem datumiem. Es nomiršu kādu dienu.

Es centīšos to izdarīt kā pēdējo lietu dzīvē, bet tas notiks. Tas var notikt šodien.

Vai redzējāt, kā tie brauc pa Knoksvillu, Tenesijā?

Jums šeit ārā ir daži vājprātīgie ar vadītāja apliecībām.

Kāds jūs var nogalināt, kamēr dodaties mājās. Kurp jūs dosities, kad nomirsiet?

Ja neesi pārliecināts, ka esi glābts, kādēļ tev nelūgt tam Kungam, lai viņš piedod tev un izglābj tevi.

Un, ja tu esi izglābts, ko tu uz Zemes vari darīt Debesīm?

Visiem būtu jāatrod, ko darīt tam Kungam. Pašlaik notiek karš, atrodiet, ko darīt.

Strādā, atgriez dvēseles, esi Svētdienas skolas skolotājs, autobusa šoferis, dari kaut ko Dievam savā dzīvē.

Mēs varam palīdzēt, tādēļ mums ir mūsu materiāli. Aizmugurē uz galda ir katalogs.

Tāpat kā mūsu video, kas palīdz stiprināt ticību Dieva Vārdam.

Es ceru, ka jums patika šī sērija par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Tomēr daudz svarīgāk, par to, ka zini patiesību un faktus par zinātni,

ir zināt patiesību par to – vai tu būsi vai nebūsi debesīs.

Ja tu nekad neesi ticējis Kristum kā savam glābējam,

ļauj man ātri izskaidrot, kas tev nepieciešams, lai varētu nokļūt debesīs.

Bībele saka, ka mēs visi esam grēcīgi. Mēs visi esam pārkāpuši Dieva likumus.

Mēs neesam paklausījuši Radītājam. Mēs esam darījuši ļaunas lietas, mēs esam grēcinieki.

Daži ir sliktāki cilvēka acīs, bet mēs visi esam pārkāpuši Dieva likumus.

Bībele saka, ka tev ir jānožēlo (repent). Vārds “repent”  – novērsties.

Tas patiesībā nozīmē divas lietas “novērsies no saviem grēkiem un pievērsies Dievam.”

Dievs meklē tavu attieksmes maiņu, kad tu saki:…

…”Kungs, es vairs negribu būt nepareizs. Piedod, ka es tevi nepaklausīju. Es gribu darīt pareizi.”

Un tu novērsies no grēka un pievērsies Dievam,

un saki: “Dievs, vai tu man, lūdzu, piedosi un glābsi mani?”

Bībelē Romiešiem 3:23,

“jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” Tev ir jāatdzīst, ka esi grēcinieks.

Otrkārt, Bībelē Romiešiem 6:23 ir rakstīts “Tātad grēka alga ir nāve.”

Mēs esam pelnījuši mirt un iet uz elli, jo esam grēkojuši, bet Jēzus mūsu dēļ mira.

Viņš tevi mīl. Viņš vēlas, lai tu nonāktu debesīs.

Un ikviens, kas lūgs Viņam bezmaksas glābšanu, Dievs dos viņam mūžīgās dzīvības dāvanu.

Tā ir bezmaksas dāvana un Romiešiem 10:13 ir rakstīts “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.”

Ja tu vienkārši sauksi sakot: “Kungs, es esmu grēcinieks,” un lūgsi Viņam, Viņš tev dos bezmaksas mūžīgās dzīvības dāvanu.

Kāpēc tev vienkārši nelūgt ar mani tieši tagad un tu varēsi saņemt Kristu kā savu Glābēju.

Nav maģisku vārdu, Dievs lūkojas tavā sirdī, bet ja tu vari to pateikt un tā arī domā, Dievs tev piedos.

Tikai saki: “Dārgais Kungs Jēzu, es zinu, ka esmu grēcinieks un esmu pārkāpis Tavus likumus. Es to nožēloju. Lūdzu, piedod man…

… Lūdzu, attiecini Savas asinis uz mani. Piedod manus grēkus un ved mani uz debesīm. Jēzus vārdā, Āmen.”

Bībele saka – ja sauksi uz to Kungu, tu būsi izglābts.

Ja esi lūdzis Kungam tevi glābt, Viņš apsolīja un Viņš izglābs tevi. Nu tavs uzdevums ir augt.

Lasi savu Bībeli, lūdz, iesaisties labā baznīcā, kur tic Bībelei un sāc augt kā labs kristietis.

Paldies jums liels. Zvaniet vai rakstiet, ja mēs varam kā palīdzēt. Mēs ar prieku palīdzēsim.

Lai dabūtu vairāk materiālu par Radīšanas Zinātnes Evaņģēliju

zvaniet mums uz (850)-479-DINO – jeb (850)-479-3466 – Vai arī apmeklējiet mūs internetā: http://www.drdino.com

Ēdenes dārzs

Brahiozaurs bija apmēram 26 metrus garš un tā svars bija no 30 līdz 80 tonnām.

Taču pastāv kāda problēma. Nāsis bija apmēram tikpat lielas, cik mūsdienu zirgam.

Vai tādēļ tie nosmaka? Vai arī pirms 6000 gadiem bija citādāka atmosfēra uz Zemes?

Uzzini, cik ļoti sākotnējās radības vide atšķīrās no mūsdienu vides šodien un kā tā ļāva cilvēkam nodzīvot ilgāk par 900 gadiem.

Tā radīja milzīgus augus un dzīvniekus un nodrošināja perfektus apstākļus dinozauru augšanai.

Seminārs 2a – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – in Latvian – tulkoja Mārcis Rožkalns

Seminārs 2a – “ĒDENES DĀRZS”

Paldies, ka esat ieradušies. Mani sauc Kents Hovinds (Kent Hovind). Es 15 gadus vidusskolā mācīju zinātnes mācību;

un pašlaik jau 16 gadus es vadu seminārus par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Un šajā seminārā mēs runāsim par šādām tēmām: (1) kāds izskatījās Ēdenes dārzs.

(2) Kāpēc cilvēki pirms Plūdiem dzīvoja līdz 900 gadu vecumam?

(3) Kas bija atšķirīgs sākotnējā radībā, atšķirībā no tā, ko redzam šodien?

Un izstāstīšu, (4) kā tu vari pieņemt Dieva apsolījumu, ka Viņš atjaunos zemi, kāda tā reiz bija.

(Ja vien to vēlies, tu varētu būt tajā) Bet vispirms – šī nav mana sieva, tā ir tikai viņas bilde.

Mēs dzīvojam Pensakolā (Floridā), kartē kaut kur te, un kur nākamās stundas laikā būs tropiskā vētra.

Kopš dzīvoju tur, mums ir bijušas pāris viesuļvētras – nekas ārkārtējs.

Man ir trīs bērni, viens no katra. Viens no katra? Es esmu viņus izprecinājis un suns ir miris.

Esmu to paveicis un esmu brīvs savās mājās! Un līdz šim brīdim man ir četri mazbērni;

un tā ir Dieva atlīdzība par to, ka nenogalināji savus bērnus, kad par to domāji.

Cerams, ka būs vēl. Mums tur ir vesela cilts.

Viņi visi dzīvo netālu no mums un nāk ciemos katru dienu.

Tas ir brīnišķīgi, ka ir lieliska ģimene. Viņi visi ar savām dzīvēm vēlas kalpot Dievam.

Kolosiešiem 1:16 “Viņā (runa ir par Jēzu) radītas visas lietas

Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu.”  Jēzus radīja visu.

Un Jēzus teica: “Vai neesat lasījuši,

ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu?” (Mateja 19:4)

Vai tas tiešām bija iesākums? Jēzus teica, ka bija.

Bībele (Marka 10:6) saka, ka no radīšanas sākuma Dievs radīja viņus par vīrieti un sievieti.

Bībele (Romiešiem 5:12) māca, ka no viena cilvēka grēks ienāca pasaulē un no grēka – nāve.

Ar cilvēku ienāca grēks (1. Korintiešiem 15:21,22). Evolūcija māca, ka nāve ieveda cilvēku pasaulē;

Bībele saka, ka cilvēks ienesa grēku pasaulē. Šie abi skatījumi ir pilnīgi un galēji pretēji.

Bībele saka: Ādams bija pirmais cilvēks; un kad viņam bija 130 gadu, piedzima Sets (1 Mozus 5:3); un Setam bija 105 gadi, kad piedzima Ēnošs (1 Mozus 5:6)

Mēs to visu aplūkojām iepriekšējā seminārā.

Ja jūs ejat cauri Bībelei un pievienojat gadu skaitļus (tas nav tik grūti),

jūs nonāksiet līdz radīšanas gadam – radīšana bija apmēram pirms 6000 gadiem jeb 4000 pirms Kristus.

Tas ir vecums, ko varat dabūt no gadu skaitļiem, kas ir minēti Bībelē.

Tagad mēs aplūkosim pāris tēmas. Kā pirms Plūdiem tas viss bija?

Vai tas ir iespējams, ka cilvēks dzīvoja ilgāk par 900 gadiem? Tu varētu iemācīties ļoti daudz 900 gados.

Daudzi cilvēki nekad nav par to domājuši, bet vai jūs apzināties, ka Ādams runāja jebkurā valodā, kas bija uz pasaules?

Jo bija tikai viena. Pie tam apprecējās ar skaistāko meiteni uz pasaules.

Taču tad lietas bija pavisam citādās!

Skolas mācību grāmatas teiks jūsu bērniem, ka dinozauri dzīvoja pirms miljoniem gadu.

Vai tas tā ir? Nu, ja zeme ir tikai 6000 gadus veca, tad tā nevar būt.

Kur tad paliek dinozauri? To mēs aplūkosim mazliet vēlāk.

Vai dinozauri dzīvoja pirms miljoniem gadu vai arī tie ir dzīvojuši kopā ar cilvēkiem?

Tikai tiem bija cits nosaukums – tos sauca par drakoniem. Kāda bija sākotnējā radīšana?

Ko dinozauri ēda pirms Plūdiem?

Kā viss būs un notiks Kristus tūkstoš gadu valdīšanas laikā,

kad Kungs sakārtos lietas tā, kā tām jābūt?

No kurienes radās viss tas ūdens, kas bija Plūdos? Un kur tas palika?

Un vai patiešām bija milzīgi cilvēki (virs 3 metriem) uz šīs zemes?

Nu, tad turieties! Mēs mēģināsim aplūkot no tā visa, cik vien varēsim. Nu tad tā!

Bībele, Pētera 2. vēstule 3:3 “Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji,…”

Vai zinājāt, ka ir cilvēki, kas izsmej Bībeli?

Es ar viņiem saskaros regulāri. Es viņus pievelku kā zibensnovedējs. Smējēji, kas ir tur ārā – viņi ienīst mani!

Es cenšos izturēties jauki pret viņiem, bet es viņiem vienkārši nepatīku.

Viņi nenovērtē, cik es esmu jauks un brīnišķīgs cilvēks.

Smējēji, pēc Bībeles teiktā, dzīvos paši savās kārībās (Pētera 2. vēstule 3:3).

Vai ziniet, kāpēc cilvēki izsmej Bībeli? Tas nav viņu zināšanu dēļ par zinātni.

Viņi domā, ka ir, taču tā tas nav. Viņi izsmej Bībeli savu kārību dēļ.

Viņi negrib, ka Dievs norādītu viņiem, kas jādara. Tā ir tā būtība.

Smējēji teiks: “Kur ir apsolījums par viņa atnākšanu?” “kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, …

… viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. – ” (Pētera 2. vēstule 3:4)

Tā ir ļoti nozīmīga frāze; par to vairāk 4. video seminārā. Bet smējēji teiks:

tā, kā lietas notiek pašlaik, ir noticis vienmēr.

Uniformisms – mums nav laika, lai to aplūkotu – par to vairāk 4. video seminārā.

Bībele saka, ka smējēji ir nezinoši pašiem gribot (Pētera 2. vēstule 3:5).

Neizglītoti pašiem gribot! Grieķu valodā tas nozīmē “nejēgas ar nolūku”.

Smējēji ir nejēgas ar nolūku par divām lietām, un te tās ir.

Pirmkārt: “ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva Vārda spēkā.” (Pētera 2. vēstule 3:5)

Ievērojiet, ka vārds debesis ir daudzskaitlī (angliski: heavens). Ir vairāk nekā viena debess. Par to runāsim mazliet vēlāk.

Smējēji nezin to, ka Dievs radīja debesis ar Savu Vārdu.

“Un zeme bija ārpus ūdens un iekšpus ūdens”. (Karaļa Džeimsa Bībele (KJV), Pētera 2. vēstule 3:5)

Šī ir dīvaina frāze. Kā gan zeme var būt ārpus ūdens un ūdenī?

Bet skatieties, tā saka, ka debesis un zeme bija radīta ar Viņa Vārdu.

Vai zinājāt, ka Dievs radot visumu nepacēla pat vienu pirkstu?

Viņš neieskrūvēja pat vienu skrūvi un neiedzina kilogramu naglu. Viņš tikai teica, un ikviena molekula izvietojās pa vietām.

Tas liekas tik neticami, kad par to domāju. Kad Viņš runā, viļņi norimstas un vējš pārstāj pūst.

Kad Viņš runā, mirušais atdzīvojas. Kad Viņš runā, Visums ir radīts!

Viss pakļaujas Dieva balsij, izņemot mūs. Viņam tagad ir vairākas problēmas mūsu dēļ.

Bet Viņš sakārtos visu tajās dienās, kad “Manā priekšā locīsies visi ceļi un

atzīs ikviena mēle, un visas mēles apliecinās, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu” (Filipiešiem 2:10,11)

un drīz tas notiks arī jūsu pilsētā. Bet smējēji ar nolūku ignorē to, ka Dievs radīja debesis ar Viņa Vārdu,

Un arī to – ka zeme atradās iekšpus ūdens un ārpus ūdens.

Citiem vārdiem, viņi ignorē sākotnējo radīšanu. Kāda tā bija? Par to pēc mirkļa.

Otra lieta, ko tie ignorē, ir Plūdi. “Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos.” (Pētera 2. vēstule 3:6)

Šo pasauli izpostīja Plūdi, pilnībā iznīcināja.

Trešā lieta, ko tie ignorē, ir pastarās dienas tiesa, kas tuvojas.

Nākamais pants (Pētera 2. vēstule 3:7) saka: “Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un …

… uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai.”

Redziet, smējēji ignorē radīšanu. Viņi negrib atzīt, ka Dievs radīja pasauli,

jo tad tas nozīmētu, ka tā Viņam pieder. Viņi negrib atzīt, ka bija Plūdi, jo,

saprotiet, tas pierāda, ka Dievam ir pilnvaras tiesāt Viņa radīšanu. Viņiem šī doma nepatīk.

Un viņi noteikti negrib atzīt, ka pastāv pastarās dienas tiesa!

Man patīk tas uzraksts uz bufera uzlīmes: “Jēzus nāk un, nudien, viņš ir dusmīgs!” Tā ir patiesība!

Diemžēl daudzi kristieši ignorē arī sākotnējās radīšanas būtību,

un to, ko pasaulei nodarīja Plūdi. Un tāpēc, ka viņi ignorē radīšanu un Plūdus,

tas liek kristiešiem mācīt Dieva Vārdu ar kompromisiem.

Mozus 1. grāmata 1:1 “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”  Starp citu, šajā pantā,

ir debess, vienskaitlī. (KJV: ang.val. “heaven”). Vēlāk vienmēr ir debesis (“heavens”) daudzskaitlī. Kad Viņš pirmo reizi radīja to, tā bija debess, viena debess.

Vēlāk Viņš sadala tās trīs slāņos: pirmā debess, otrā debess, trešā debess.

Par to vairāk pēc mirkļa. Bet apskatiet piekto pantu.

Tur rakstīts (KJV versija), ka vakars un rīts bija pirmā diena (“the first day”). Iegaumējiet šo vārdu “the”.

Angļu valodā tas tiek saukts par noteikto artikulu, pirmā diena (“THE first day”).

Šī ir Karaļa Džeimsa (King James) versija (KJV), ko es lietoju un iesaku to lietot ikvienam, kas runā angļu valodā.

Es krāju arī citas Bībeles versijas. Es no tām nebaidos,

bet dažās versijās ir veiktas ļoti nopietnas izmaiņas.

Daudzās versijās tika izņemtas asinis, daudzās izņēma Kristus dievību.

Nopietnas izmaiņas. Daudzās ir izņemtas vairāk nekā 200 panti! Par to vairāk 7. video seminārā.

Tur mēs diskutējam, kāpēc Karaļa Džeimsa versija (KJV) ir labākā. Es dabūju savu Pārstrādāto Standarta Versiju (Revised Standard Version – RSV),

ko es dabūju ceturtajā klasē par teicamu apmeklējumu Metodistu Baznīcā.

Mani uzaudzināja ekstrēmi liberālā Metodistu baznīcā Peorijas (Ilionoisā) apkaimē.

Ne visi metodisti ir liberāli, bet manējie tiešām tādi bija.

Mūsu baznīcai bija divas kanceles, tas bija patiešām dīvaini! Viņiem bija viena kancele vietā, kur tie lasīja Bībeli,

un tad sludinātājs pārgāja uz otru kanceli, no kurienes viņš sludināja.

Pagāja ilgs laiks līdz es sapratu, kāpēc viņi tā darīja,

bet visbeidzot es sapratu: tas ir tādēļ, ka tas, ko viņš lasa tur

ir tik tālu no tā, ko viņš saka šeit, un viņiem bija jāsadala tas starp abām kancelēm.

Bet man bija perfekts apmeklējums ceturtajā klasē,

un viņi man iedeva Bībeles “Nonievāto nestandarta perversiju” (RSV, vārdu spēle).

Tā nu es paņēmu savu Bībeles kolekciju un gribēju ieraudzīt, kā tajās ir rakstīts Radīšanas stāsts (1. Mozus). Vai zināt, kāda tur ir atšķirība?

Un “apgrieztajā versijā” (RSV, vārdu spēle), “bija vakars un bija rīts, viena diena.”

Uzgaidiet mirklīti! Kas notika ar pirmo dienu (the first day)?

Cik daudz “pirmo dienu” ir vēsturē? Viena. Cik daudz vēsturē ir “vienu dienu”?

Visas, ikviena no tām, vai ne? Kāpēc viņi nosauca to par “vienu” dienu?

Tālāk, astotajā pantā nosauca “otra diena”, nevis “otrā diena”.

Es uzzināju, ka cilvēki, kas uzrakstīja “nonievāto versiju”, netic burtiskai sešu dienu radīšanai.

Un gandrīz ikkatrs cits pieejamais tulkojums nomaina šo “pirmā diena” uz “viena diena”.

Tu to pats vari pārbaudīt. Šie cilvēki (daudzi no viņiem) tic tā saucamajai Plaisas teorijai (Gap Theory).

Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par Plaisas teoriju? Plaisas teoriju izveidoja 1814. gadā,

skotu sludinātājs Tomass Čalmers (Thomas Chalmers). Viņš teica: “Pastāv plaisa starp pirmo un otro pantu,

un tajā ir miljoniem vai pat miljardiem gadu.” Neviens nemācīja par Plaisas teoriju līdz 1800. gadam,

līdz kļuva populāri mācīt, ka zeme ir miljoniem gadus veca.

Redziet, 1975. gadā izdotajā grāmatā bija rakstīts, ka zeme ir miljoniem gadus veca.

Un kristieši (daži no viņiem) ticēja tam un teica: “Oho, mums jāpanāk, ka Bībele saka to pašu.”

Un tā viņi aizsargājās ar pielāgotām pozīcijām: plaisas teoriju, dienas-gadsimta teoriju, progresīvo radīšanu…

Par to vairāk pēc mirkļa. Bet plaisas teorija bija viena no tām, kura nāca klajā 1814. gadā,

lai mācītu, ka varbūt ir miljoniem vai miljardiem gadu starp pirmajiem diviem pantiem.

Tas ir tas, ko man mācīja, kad apmeklēju Bībeles koledžu. To pašu māca Skofilda Izziņas Bībele (Scofield Reference Bible).

Tā māca, ka starp pirmajiem diviem pantiem 1. Mozus grāmatā ir pietiekami plašs lauks visām ģeoloģiskajām ērām.

Tā saka, ka ir bijusi sacelšanās starp cilvēkiem pirms Ādama un, ka ir bijusi Lucifera tiesa.

Uzgaidiet! Vai šeit ir kāds bijis pirms Ādama? Vai ir bijusi šī sacelšanās pirms Ādama?

Un kad tieši notiesāja un nometa no debesīm Luciferu? Labāk apskatīsimies, ko par to saka Raksti.

1. Mozus grāmata 1:2 “Bet zeme bija neiztaisīta un tukša.” Ebreju valodā: “tohu vabohu”,

tas nozīmē “neizveidota un nepiepildīta”. Neizveidota jeb bez formas nozīmē …”bez formas”.

Un tukšums nozīmē “tukšums”, nu ziniet – tukšs. Tas nenozīmē izpostīts, tas vienkārši nozīmē, ka tas vēl nav pabeigts.

Ārpusē uz galda ir laba grāmata. Ja gribat ļoti iedziļināties, tad iedziļinieties ilgi

lasot šo “Neizveidots un nepiepildīts” (“Unformed and Unfilled”). Vai arī, ja gribat īsu un kodolīgu versiju,

tad meklējiet “Plaisas teorija” (“The Gap Theory”).

Priekš manis plaisas teorija ir visbīstamākā ķecerība kristietības vēsturē; un tā ir ķecerība.

Šī māja, piemēram, ir neizveidota un nepiepildīta. Neviens tajā nedzīvo, taču tā nav izpostīta!

Neizveidota un nepiepildīta nebūt nenozīmē iznīcināta.

Lūk, šeit ir tas pats pants Jeremijas grāmatā 4:23 “tā ir izpostīta un tukša” (KJV: “without form and void.”)

Taču šoreiz Jeremija runā par pilsētu, kas ir tikusi izpostīta.

“Es uzlūkoju kalnus, (..), tie trīc, visi pakalni šķobās! (..), tur nav neviena cilvēka, un visi putni (..) ir aizlidojuši!” (Jeremijas 4:24-25)

Šeit nevar būt runa par radīšanu. Putni netika radīti līdz piektajai dienai.

Šeit nav runa par radīšanu. Šeit ir runa par pilsētu, ko sodīja.

Šai rakstvietai nav nekāda sakara ar radīšanu. Māja arī ir neizveidota un nepiepildīta.

2. Mozus grāmata 20:11 “Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams.”

Kā jūs domājat – ko Viņš ar to domāja? Šī ir Desmit Baušļu sastāvdaļa.

Viņš to uzrakstīja ar Savu pirkstu. Dievs nestostās!

Man tā izskatās, ka Viņš cenšas mums pateikt, ka Viņš to visu izdarīja sešās dienās.

Vai tas iekļauj arī Luciferu? Vai tas iekļauj arī eņģeļus?

Tas iekļautu visu, vai ne? Visu, kas debesīs un uz zemes.

Jautājums nav par to, kas tur rakstīts, bet jautājums ir – vai tu tici tam, kas tur rakstīts?

Ja kāds saka: “Lucifers nokrita no Debesīm pirms radīšanas”,

Viņš jau ir pretrunā ar šī panta (2. Mozus 2:11) turpinājumu: “un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās”

Ja ir plaisa starp pirmo un otro pantu, šī nav septītā diena.

Bet viscaur Rakstos tiek atkārtots “septītajā dienā”.

2. Mozus grāmata 31:17 “Starp Mani un Israēla bērniem tā lai ir zīme mūžīgi; …

…jo sešās dienās Tas Kungs radījis debesis un zemi, bet septītajā dienā Viņš atdusējies un atspirdzinājies.”

“Septītajā dienā”. Tas tiek pieminēts atkal un atkal – septītajā dienā. Ebrejiem 4:4 “septītajā dienā”.

Romiešiem 5:12 “..kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku – nāve..”

Nāve valdīja no Ādama līdz Mozum. Cilvēka vainas dēļ ienāca nāve. Bībele šajā ziņā izsakās skaidri.

Bet, ja Plaisas teorija ir patiesa un pastāvēja pirms-Ādama civilizācija, (un tā izmira), un

ja Lucifers nokrita no debesīm, tad nāve ir pirms grēka. Skaidri redzama ķecerība.

Tas nebūt nav tas, ko māca Bībele! Bībele saka, ka nāve ir ienaidnieks.

Cilvēki saka: “Vai tad augi nemirst! Ja Ādams apēda ābolu, vai tas nenomira?”

Nu, tad vispirms labāk pārbaudiet, vai augi patiešām ir dzīvi. Tiem nav asinis, nav elpa. Tie nokalst.

Tie novīst. Par to vairāk 7. video seminārā. Augi nav dzīvi bibliskajā lietu klasifikācijā.

Bībelē rakstīts, ka Dievs teica Ādamam piepildīt (angļu val.: replenish) zemi. Un plaisas teorijas piekritēji vienmēr saka:

“Redziet, tur ir rakstīts ‘replenish’ un vārds ‘replenish’ nozīmē piepildīt no jauna.”

Sameklējiet šo vārdu vārdnīcā. Un sameklējot šo vārdu vārdnīcā,

tur noteikti būs rakstīts “replenish: piepildīt no jauna”. Labāk apskatiet šī vārda nozīmi 1611. gadā,

kad viņi pārtulkoja šo Bībeles tekstu. Karaļa Džeimsa tulkotāji pārskatīja vārdu “male”, kas nozīmē piepildīt (fill),

un viņi izvēlējās vārdu “replenish”, jo 1611. gadā vārdam “replenish” bija tikai viena nozīme – piepildīt.

1650. gadā autors vārdā Bēkons (Bacon) pievienoja otro definīciju vārdam “piepildīt no jauna”.

Šis vārds nenozīmēja “piepildīt no jauna” līdz 1650. gadam. Paņemiet vecas vārdnīcas, piemēram, šo 1828. gada vārdnīcu.

Jūs paši redzēsiet, ka primārā nozīme šim vārdam ‘replenish’ ir piepildīt.

Otrā nozīme ir “piepildīt no jauna, atjaunot iepriekšējo pilnību”, ko pievienojis Francis Bēkons (Francis Bacon).

Šeit ir 1891. gada vārdnīca. Pirmā definīcija šim vārdam ir piepildīt.

Otrā definīcija ir “atjaunot iepriekšējo pilnību”. 1892. gadā vārdnīcas apmainīja vietām šīs definīcijas.

Pirmā definīcija ir “piepildīt”, kas noteikta 1891. gada vārdnīcā, bet 1892. gada vārdnīcā pirmā definīcija ir “piepildīt no jauna” un par otro definīciju kļūst “piepildīt”.

Hm, kas šeit notika? Mūsdienu vārdnīcas atkal to izmainīja. 1989. gada vārdnīcā ir tikai “piepildīt no jauna”.

Viņi vispār izņēma to definīciju, kurai bija jābūt pirmajai – “piepildīt”. Šeit ir 21. gadsimta vārdnīca.

“Replenish: vēlreiz piepildīt.” Redziet, vārdi visu laiku mainās angļu valodā. Kad es biju vēl tikai bērns,

“vēsi” (“cool”)  nozīmēja “nav karsts”. Un “gay” (latviski arī: homoseksuāls, gejs) nozīmēja “laimīgs”. Vai kāds atceras tās vecmodīgās dienas?

Kā jūs atšifrētu šo pantu Jēkaba 2:3 “un jūs uzlūkotu to, kas valkā grezno tērpu” (KJV: “ye have respect to him that weareth the gay clothing.”)?

Jūs taču piekrītat, ka vārdi ir mainījuši savu nozīmi pēdējos 30 gados?

Un, iespējams, jums nevajadzētu šodien kādam teikt: “Oho, tev šodien ir uzvilkts gejisks apģērbs!”

Tas nebūtu labākais teikums, ja gribat saglabāt savus zobus, vai ne?

Pāvils teica (Romiešiem 1:13): “(..)es jau daudzreiz biju apņēmies pie jums nākt, (..) bet līdz šim tiku aizkavēts.” (KJV: I would have come to you, but I was let hitherto.”)

Vai zinājāt, ka vārdam “let” bija nozīme “aizkavēt”? Tagad tas nozīmē “atļaut”. Vārdi angļu valodā mana savu nozīmi.

Jums jāsaprot – Dievs apsolīja saglabāt Savu Vārdu, bet Viņš neapsolīja saglabāt mūsu angļu valodu.

Ecēhiēla grāmatas 28. nodaļā ir teikts, kad Lucifers nokrita no Debesīm.

Ecēhiēla 28:13 “tu [Lucifer] biji Ēdenē, Dieva dārzā, visādi dārgakmeņi rotāja tavu tērpu: (..),

kas bija darināti tai dienā, kad tevi iecēla (KJV: radīja – created).”  Šeit ir runa par viņu tur ar dārgakmeņiem un visu pārējo.

Tur rakstīts: “tai dienā, kad tevi iecēla”,  “Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā.”

15. pantā Viņš saka: “Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu (KJV: radīja – created),

līdz kamēr atrada tevī noziegumu”. Mēs par Luciferu varam mācīties dažas lietas no šīs rakstvietas.

Pirmkārt, viņu radīja. Dievs tā saka divreiz. Viņš nav mūžīgs atšķirībā no Dieva. Viņu radīja!

Otrkārt, viņš bija Ēdenes dārzā. Un, treškārt, viņš bija Ēdenē līdz viņš sagrēkoja.

Tātad, Ēdenes dārzs nebija radīts līdz pat sestajai dienai (1. Mozus 2:8).

Nu jūs nevarat teikt, ka Lucifers nokrita no Debesīm starp pirmo un otro pantu,

jo Ēdenes dārzs vēl nebija radīts.

Lucifers bija labs puisis un, iespējams, diezgan ilgu laiciņu.

Ecēhiēls saka (Ecēhiēla 26:2) mums, ka Sātanam piemita lepnums, viņu paaugstināja. Viņš teica: “Es esmu Dievs.”

Viņš tika paaugstināts savas gudrības dēļ, bagātības un, protams, skaistuma un

varas dēļ (Ecēhiēla 26:3-5). Četras lietas, kas joprojām sabojā cilvēku: gudrība, bagātība, skaistums un vara.

Viņa sirds bija paaugstināta. Ījaba grāmatas 38. nodaļā (4. un 7. pants) ir rakstīts, ka viņš bija viens no Dieva dēliem.

“Dieva dēli” Vecajā Derībā ir pieminēti piecas reizes; tas vienmēr norāda uz eņģeļiem.

Dievs teica Ījabam: “Kur tu biji tolaik, kad Es zemi veidoju?…

… un visi Dieva dēli (eņģeļi) gavilēja?”

Acīmredzot, visi bija sajūsmā, kad Dievs veidoja zemes pamatus.

Lucifers arī bija šajā pulkā un viņš bija sajūsmā!

Oho, Dievs gatavojas kaut ko darīt ar šo planētu.

Kad tas notika? Tur rakstīts, kad Viņš veidoja zemes pamatus.

Ne tad, kad Viņš radīja zemi – bet tad, kad veidoja pamatus.

Es ticu, ka tā bija trešā diena, kad Viņš lika parādīties sausai zemei  (1. Mozus 1:9-13).

Kad tā bija pirmo reizi radīta, tā bija ūdens bumba bez formas un pildījuma,

un tad Viņš trešajā dienā lika parādīties zemei,

kas, savukārt, nozīmē – eņģeļiem vajadzētu būt radītiem pirmajā vai otrajā dienā.

Bībele mums tieši to nesaka, bet tam bija jābūt kādā no šīm divām dienām.

Jo sešās dienās tika radīts viss, tai skaitā Lucifers.

Sestās dienas beigās Dievs uzlūkoja visu un teica: “tas bija ļoti labi.” (1 Mozus 1:31)

Nebūtu visai labi, ja Velns būtu skrējis apkārt kā ļaundaris. Viss bija ļoti labi.

Cilvēki saka: “Vai tad vārdiem ‘radīts’ un ‘veidots jeb darīts’ nav atšķirīgas nozīmes?” Nē, tie ir savstarpēji aizstājami.

Dievs teica: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības;(..)” (1. Mozus 1:26)

Manā video seminārā Nr. 7 ir visdažādāko lietu saraksts, kas atrodamas Rakstos.

Koki ir ‘veidoti’, koki ir ‘radīti’. Kukaiņi ir ‘veidoti’, kukaiņi ir ‘radīti’.

Putni ir ‘izveidoti’, putni ir ‘radīti’. Es aplūkoju tāda veida pantus 7. video seminārā.

Plaisas teorijas piekritēji māca mums, ka “pirmā zeme” bija iznīcināta un Dievam bija “jāpārveido” zeme.

Džonam Hagī (John Hagee) ir skaists attēls kā priekšā viņš sludina.

Tur attēlota “pirmā zeme”, kad tā tika iznīcināta pēc tam, kad Sātans tika nogāzts no debesīm. Un “otrā zeme”.

Un viņš saka, ka kādu dienu Dievs veidos “trešo zemi”. Un tas ir labs sprediķis, un viņš labi sludina.

Un tas ir skaists attēls: viņam ir labs gleznotājs, bet attēls nav atbilstošs Bībelei.

Mēs joprojām stāvam uz pirmās zemes. Jāņa Atklāsmes 21:1 “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, …

… jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav.”  Šī joprojām ir pirmā.

Tā tika mazliet sagrozīta Plūdos, bet šī joprojām ir pirmā zeme!

Ebrejiem 1:14 ir teikts, ka Viņš veidoja eņģeļus kā garus – kalpotājus tiem, kas ir pestīšanas mantinieki.

Ja esi kristietis, tev ir sargeņģelis! Manējam būs ātri jāiet pensijā.

Apmēram ik pa sešiem mēnešiem viņi saka: “Kungs, vai tu vari man piešķirt kādu citu? Vai esi redzējis, kā viņš brauc?

Kungs, es gribētu citādu, lūdzu. Viņi, tur lejā, mani nobeigs.”

Lūk dažas lietas, kas jāņem vērā. Pirmkārt, viss tika radīts sešās dienās (2. Mozus 20:11).

Otrkārt, Sātanu radīja. Sātans bija Ēdenē līdz tas sagrēkoja (Ecēhiēla 28:13,14).

Ēdene tika radīta sestajā dienā (1. Mozus 2:8). Eņģeļi mums tika radīti kā kalpotāju gari (Ebrejiem 1:14 un Mateja 18:10),

tad kāpēc lai Dievs radītu viņus miljoniem gadu pirms mums.

Sātans līksmojās, kad zemes pamati tika likti (Ījaba 38:1-4), zemes pamati tika likti trešajā dienā (1. Mozus 1:9).

Viss bija ļoti labi līdz pat sestās dienas beigām (1. Mozus 1:31). Un Ādamam bija 130 gadi, kad piedzima Sets (1. Mozus 5:3).

Un pirms tam bija piedzimuši Kains un Ābels, bet nav doti nekādi dati. Nu, ja saliksiet to visu kopā,

jūs varat izdomāt, ka Sātanam bija jānokrīt no debesīm, iespējams, apmēram 100 gadus pēc radīšanas.

Viņš nevarētu nokrist no Debesīm pirms radīšanas. Tas nesakristu ar citām vietām Rakstos.

Pētera 2. vēstule 1:20 saka mums, ka neviens pareģojums Rakstos nav patvaļīgi interpretējams.

Jums jāsalīdzina Rakstu vieta ar citu Rakstu vietu, un tikai tā jūs varēsiet kaut ko salikt kopā.

Plaisas teoriju ieviesa skotu teologs Tomas Čalmers (Thomas Chalmers).

Teorija daudzviet ir pretrunā ar Rakstiem; tā noliek nāvi pirms grēka un Sātana nokrišanu pirms septītās dienas.

Ir ļoti daudz jautājumu, ko varat uzdot Plaisas teorijas piekritējiem.

Jūs varat dabūt manu mazo grāmatu par Plaisas teoriju, ja vēlaties par to uzzināt ko vairāk.

Plaisas teorijas argumenti ir vai nu ārkārtīgi vāji, vai nepareizi vai arī iesaista papildinājumus Dieva Vārdam.

Man nav zināmi nekādi argumenti par Plaisas teoriju, kas saturētu patiesi rūpīgu pārbaudi un salīdzināšanu ar Rakstiem.

Tā nu es paņēmu Dzīvo Bībeli (Living Bible) no savas Bībeļu kolekcijas, un tur bija pants:

“Lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, (..)…

tas notika trešajā dienā.”  (1. Mozus 11,13) Es teicu: “Jā, mums šeit ir ļoti labs pants”,

taču tad es izlasīju zemteksta piezīmi. Lejā Kens Teilors (Ken Taylor) ievietoja “tas ir laika periods.”

Atšķirībā no dienas, katra diena ir ilgs laika periods. Cik daudzi no jums ir dzirdējuši šo ideju?

Varbūt dienas Pirmajā Mozus grāmatā nav dienas: varbūt tie ir ilgi laika periodi.

Vienmēr tiek citēts Psalmu 90. nodaļas 4. pants “Jo tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena (..)”

Vai Pētera 2. vēstule 3:8 “(..) viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena.”

Ievērojiet, ka abi šie panti saka “tūkstoš”, nevis miljons.

Un nevienam no šiem pantiem nav nekāda sakara ar radīšanu.

Tie tikai saka, ka Dievam laiks neko nenozīmē. Redziet, Debesīs šis nav 2005. gads.

Tur nav tādas lietas kā laiks. Kad kāds saka: “Ko Dievs darīja pirms radīšanas?”

Uzreiz jums jāsaprot, ka viņi domā par kaut ko, kas nav Dievs.

Jo Bībeles Dievs nav laika, telpas un matērijas ietekmēts.

Mēs esam tie, kas ir ieslēgti laikā, telpā un matērijā. Dievs nav.

Ja Dievs ir ierobežots laikā, Viņš nav Dievs.

Tātad nav tādas lietas kā ‘laiks’ pirms radīšanas. Dievs radīja laiku. Vairāk par to mēs runāsim 7. video seminārā.

Redziet, kādā no nākamajām dienām tas atkal apstāsies. Debesīs nebūs laiks.

Mēs dziedam dziesmas: “Kad mēs tur būsim 10 000 gadus… ”

Tā ir lieliska dziesma, man tā ļoti patīk, bet tā nav saskaņā ar Bībeli. Mēs tur nebūsim 10 000 gadus.

Mēs vienkārši tur būsim. Nekāda laika vairs. Pirmā lieta, ko dari, kad tiksi Debesīs, ir noņem pulksteni un

pasvied to malā. Tev tas nebūs vairs vajadzīgs. Izņem ārā kabatas kalendāru, aizsvied to prom.

Tev tas nebūs vairs vajadzīgs. Nekad vairs nenokavēsi! Pirms radīšanas nebija laiks.

Un beigās nebūs laiks. Eņģelis palidoja garām un teica: “Tur vairs nebūs laika”.

Kas nozīmē, ja tā kārtīgi padomā: kādreiz bija laiks, kad nebija laiks.

Jūs varat censties domāt par to un jūsu smadzenes sāks sāpēt no pārpūles.

Šī ir 1903. gada Ferara Fentona (Ferrar Fenton) Bībele.

Viņš teica: “Periodos Dievs radīja to, kas izveidoja Saules Sistēmu, tad to, kas izveidoja Zemi.”

Vai tas jums izklausās pēc 1. Mozus grāmatas 1. panta? Un pēc 5. panta?

“Šis bija noslēgums un pirmsākums pirmajai ērai … Noslēgums un pirmsākums otrajai ērai.”

Viņš šausmīgi smagi cenšas likt Bībelei teikt, ka zeme ir miljoniem gadus veca!

Starp citu, šai Bībelei nebija visai labi pārdošanas apjomi. Apskatieties uz 11. pantu:

“Dievs teica, lai zeme izdod zāli, augus un augļu kokus trešajā dienā.”

Ceturtajā dienā Viņš radīja sauli. Ja šajās dienās ir miljons gadu,

tas būtu visai grūti augiem sagaidīt sauli, lai tie varētu sākt augt, vai ne!

Un piektajā dienā Viņš radīja kukaiņus, un tie apputeksnēja augus.

Nu, ja šie cilvēki māca, ka dienas ir ilgs laika periods, jums šeit ir ļoti nopietna problēma.

Jo tagad jums ir augi bez saules, bez kukaiņiem un putniem, kas tos apputeksnē, tomēr

tie pastāv miljoniem gadu. Tas ir brīnums, ļoti liels brīnums, es teiktu!

Neviens ebreju profesors jums neteiks, ka 1. Mozus grāmatā diena nozīmē kaut ko citu, nevis 24 stundu dienu.

Viņi tam varētu neticēt, bet viņi zina, ka tieši to māca šī grāmata.

Grāmata skaidri māca, ka dienas 1. Mozus grāmatā ir normālas dienas.

Viņi vienmēr saka: “Vai tad vārds ‘yom’ (ebreju val. “diena”) nenozīmē “Kunga diena”?”

Ir tikai viena norāde no 1800 reizēm, kad tiek lietots “yom”, tas vienmēr nozīmē diena.

Vārdam diena ir trīs nozīmes: (1) 24 stundu diena;

(2) Jēzus teica: “Vai dienai nav divpadsmit stundu?” (Jāņa 11:9)

Tā ir diennakts dienas gaismas daļa. (3) Un Bībelē “Tā Kunga dienā”

Vai šeit ir runa par garu laika periodu vai arī ir tikai par vienu dienu?

Es nezinu, Es domāju, ka tikai vienu dienu.

Bet, protams, kad Bībelē ir “vakars un rīts”, “pirmā diena” un “otrā diena”,

nav iemesla teikt, ka tās dienas ir kas cits, nevis 24 stundu dienas, kā tas ir šodien.

Nevienā Bībeles pantā vārds “yom” nav lietots, lai norādītu ko citu, nevis 24 stundu dienu!

Paņemiet grāmatu par plaisas teoriju vai manu mazo bukletu “Plaisas teorija”, ja jūs vēlaties iedziļināties.

Džeims Hatons (James Hutton) 1795. gadā sarakstīja grāmatu. Un cilvēki sāka domāt, ka zeme ir miljoniem gadu veca.

Tomas Čalmers (Thomas Chalmers) uzsāka Plaisas teoriju un mēģināja ievietot to Bībelē.

Un kopš tā laika kristieši šo ēsmu ir norijuši. Tā neatbilst Rakstiem. Un Darvina grāmata iznāca 1859. gadā.

Un ap to laiku kristieši jau bija pieņēmuši domu, ka zeme ir miljoniem gadu veca.

Un nebija tādas īsti efektīvas pretestības evolūcijas teorijai, kad tā parādījās.

Kristieši pat necīnījās pret Darvina teoriju,

jo viņi jau bija pieņēmuši, ka zemes vecums ir mērāms miljons gados.

Lūk, tāpēc es saku, ka tā ir bīstama, bīstama ķecerība!

Un šodien 75% no kristiešu bērniem, kuri apmeklē valsts skolas, noliegs kristieša ticību,

visbiežāk lielā zemes vecuma jautājuma dēļ, par ko mēs runājām vakar.

Kā pierādīt, ka zeme nav miljardiem gadus veca?

Hjū Ross (Hugh Ross), protams, māca, ka katra šī diena ir ilgs laika periods.

Viņam ir mājas lapa “Iemesli ticēt”. Es ar viņu debatēju trīs stundas “John Ankerberg” šovā.

Viņš to vairs nedarīs. Es ar viņu debatēšu jebkurā laikā, jebkur. Viņš ir ārkārtīgi zinošs cilvēks.

Esmu pārliecināts, ka viņš ir ļoti sirsnīgs cilvēks, kurš mīl Kungu. Es par to nešaubos.

Bet viņš kļūdās par to, kam tic. Un tikai tāpēc, ka kāds ir jauks, smaidīgs un

ļoti zinošs, nepadara šī kāda cilvēka viedokli par patiesu. Salīdziniet Rakstus ar Rakstiem. Meklējiet Rakstus,

un apskatiet vai šīs lietas tādas ir. 1. Mozus grāmatas 1:6 “Lai top velve ūdeņu vidū,

kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem.”  Kas šeit ir velve (angļu val. “firmament”)?

Daži cilvēki saka, ka tai ir jābūt augsnei, nu ziniet, jo augsne nošķir ūdeņus no ūdeņiem.

Nē, tā nav augsne. Lasiet 20. pantu (KJV), kas saka

“(..) putni lido virs zemes debess atvērtajā velvē.”

Putni lido velvē. Putni nelido augsnē. Putni lido pa gaisu.

Tātad pirmā debess (tas šeit rakstīts) ir tā, kurā lido putni.

Raksti skaidro paši sevi. Otrā debess ir tā, kurā ir saule, mēness un zvaigznes.

Dievs teica (1. Mozus 1:14) “Lai top spīdekļi debess velvē (..)” Pantā ir runa par sauli, mēnesi un zvaigznēm. Tā ir otrā debess.

Trešā debess ir tikai vienreiz pieminēta Bībelē, lūk, šeit 2. Korintiešiem 12:2.

Apustulis Pāvils stāsta stāstu par laiku, kad viņu noakmeņoja līdz miegam.

Es domāju, nomētāja ar akmeņiem līdz nāvei, un viņš teica, ka ticis aizrauts trešajās debesīs.

Trīs debesis, kas minētas Bībelē: pirmās debesis, kur putni lido;

otrā debess, kur ir zvaigznes; trešā debess, kurā dzīvo Dievs.

Kādu dienu mēs arī tur iesim, mēs dzirdēsim taures skanam.

Luterāņi pacelsies pirmie, ziniet: “(..) tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši.” (1. Tesaloniķiešiem 4:16)

Un tad mēs paņemsim nokosto kumosu no šokolādes “Milky Way” un visbeidzot nonāksim trešajās debesīs.

Mēs tur būsim drīz. Psalmi 19:2 “Debesis (daudzskaitlī) daudzina Dieva godu”; debesis.

Atcerieties 1. Mozus 1:1, tur bija debess vienskaitlī (KJV – “heaven”).

Tad Viņš sadala to trīs gabalos: pirmā debess, otrā debess un trešā debess. “Debesis daudzina Dieva godu” (Psalmi 19:2)

1. Mozus 1:7 “Un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus,

kas zem velves, no ūdeņiem virs velves.”

Uzgaidiet! Vai Viņš mums saka, ka ir ūdens virs vietas, kurā lido putni?

Psalmi 148:4 “Teiciet Viņu, (..) jūs ūdeņi, kas pāri debesīm augšā!”

Varbūt vēl joprojām ir ūdens Visumā. Bībele saka, ka Kungs ir pāri daudziem ūdeņiem (Psalmi 29:3).

Varbūt viss šis, ko mēs redzam, šis milzīgais Visums ar visām nesaskaitāmajām zvaigznēm

ir pārklāts ar ūdeni? Tas ir vienīgais pants, kas man ir, lai pamatotu šo teoriju.

Bet varbūt tas viss, ko redzam, ir iekšā mazā stiklā bumbā uz Dieva naktsgaldiņa,

ko var paņemt un pakratīt ik pa laikam, lai redzētu krītošās sniegpārsliņas.

Dievs saka: “Kā jums iekšpusē visiem tur iet?”

Pētera 2. vēstule (KJV) “(..) zeme atradās ārpus ūdens un ūdenī.”

Acīmredzot, kad sākumā Dievs veidoja zemi, bija ūdens vai ledus apvalks virs atmosfēras.

Tas tur vairs nav, tas viss nokrita lejā Plūdu laikā.

Jesajas 40:22 ir teikts, ka Kungs sēž virs zemes loka (“on the circle of the earth”).

Interesanti! Pirms trīs tūkstošiem gadu Bībelē ir teikts, ka zeme ir apaļa.

Kristieši nekad nav mācījuši, ka zeme ir plakana.

Daži pagāni ir ticējuši tam un cenšas vainot par to kristiešus.

Bet mēs esam vienmēr zinājuši, ka zeme ir apaļa.

Teikums “Viņš izstiepa debesis” (Jesajas 40:22) Bībelē ir pieminēts 17 reizes, kas nozīmē, ka Viņš izstiepa debesis.

Varbūt tāpēc mums astronomijā ir tā saucamā sarkanā nobīde.

Un cilvēki saka: “Kā tad gaisma no zvaigznēm nokļuva šeit?”

Tagad tas tiek pagriezts otrādi. Bībele saka, ka Dievs vispirms radīja zemi un tikai tad zvaigznes.

Tātad jautājums ir: kā zvaigznes nokļuva no šejienes uz turieni?

Nevis kā gaisma nokļuva no turienes uz šejieni.

Par to vairāk 7. video seminārā. Bet Viņš izstiepa debesis. Interesanti!

Šodienas atmosfērai, ko mēs ieelpojam, ir seši slāņi:

troposfēra, stratosfēra, mezosfēra, termosfērai, ekosfēra un jonosfēra. Bet bija jābūt vēl septītajam slānim.

Tas bija ūdens vai ledus slānis virs atmosfēras. Es nezinu, kas tas bija, jo tā vairs nav.

Visu, ko es varu piedāvāt, ir teorija par to. Šo sauc par debess pārsega teoriju (canopy theory),

kas saka, ka ir bijis ūdens vai ledus slānis, iespējams ledus, virs atmosfēras.

Man liekas, ka tas, iespējams, bija 25 līdz 50 centimetrus biezs ledus, ārkārtēji auksts ledus, kuru noturēja magnētiskais lauks.

Vai zināt, kā magnēts var slīdēt virs cita magnēta? To sauc par Meisnera (Meissner) efektu.

Par to vairāk 6. video seminārā. Bet zemei varēja būt ledus pārsegs, ko noturēja

magnētiskais lauks, kurš varēja slīdēt virs zemes.

Šis ledus vai ūdens aizturētu UV starus, vismaz dažus. Tas palielinātu gaisa spiedienu. Šodien gaiss ir apmēram 160 kilometrus biezs.

Tas saspiestu to visu līdz 15-30 kilometriem un dubultotu gaisa spiedienu uz zemes virsmas.

Starp citu, kad kosmosa kuģis uzsāk lidojumu un atstāj izplūdes gāzes aiz sevis, tad veidojas ledus mākoņi.

Un ledus mākoņi slīd uz ziemeļu un dienvidu polu un lido tur apmēram 8 kilometrus virs Arktikas.

Ledus mākoņi, kas slīd! Tie nenokritīs, acīmredzot iesprūduši magnētiskajā laukā, es nezinu.

Bet par to ir raksts. Flāvijs rakstīja savā grāmatā, ka ebreji ticēja tam, ka

Dievs izveidoja zemi otrajā dienā, Viņš nolika kristālisku debess velvi. Kristālisku debess velvi?

Iespējams, ārkārtēji aukstu ledu. Ap zemi nebija tikai ūdens pārsegs,

ūdens bija arī zemes garozā.

Psalmi 24:1-2 “Tam Kungam pieder zeme (..) Viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm.”

Redziet, vairums ūdeņu, kas pašlaik ir okeānos, reiz atradās zemes garozā.

Psalmi 136:6 “kas zemi pār ūdeņiem izplatījis (..)”. Šodien tā vairs nav.

Es ticu, ka sākotnēji tika radīts: augšējais ūdens slānis, varbūt 15-30 centimetrus biezs ledus; un

tad gaisa slānis elpošanai, iespējams, 15 līdz 30 kilometru platumā, bet to es nezinu. Un tad augsne un akmeņi uz kā stāvēt.

Jeb zemes garoza, kas mums joprojām ir. Bet zemes garozā bija ūdens.

Tas ir tas ūdens, kas izšāvās uz zemes virsmu, kad dzīles strūklas izlauzās uz āru (1. Mozus 7:11-12).

Starp citu, joprojām ir ļoti daudz ūdens zemes garozā.

Citādi nevarētu būt karstā ūdens atveres, kas izšaujas okeāna dzelmē.

Ja ir karstā ūdens strūklakas okeāna dzelmē, no kurienes tad tas ūdens nāk?

No zemākas vietas, vai ne? Joprojām ir milzīgi karstā ūdens atvari okeāna dzelmē!

Es domāju, ka tas ūdens joprojām ceļas augšā. Par to vairāk 6. video seminārā par ūdens plāksnes teoriju (hydro plate theory).

Bet es domāju, ka zemes garozai joprojām ir lūzuma vietas, kur tās pārlūza Plūdu laikā.

Es gadiem ilgi mācīju zinātni par zemi. Zeme ir salūzusi plāksnēs, nav jautājumu.

Esmu bijis San Andreas lūzumā (Fault), Hayward lūzumā, New Madrid lūzumā un Golden lūzumā.

Neviens no tiem nav mana vainas dēļ (vārdu spēle). Esmu dažos pabijis.

Nav jautājumu, zemes garozā ir lūzumi, un, kad tie kustas, tad brūk ēkas.

To sauc par zemestrīci vai cunami, kas rodas no zemūdens zemes slīdēšanas un dubļu straumēm.

Nav jautājumu, ka zeme ir salūzusi daļās un nav jautājumu, ka plāksnes joprojām kustas.

Jautājums ir – kad tas viss notika?

Evolūcijas piekritējs teiks jums, ka tas notika pirms miljoniem un miljoniem gadu.

Radīšanas teorijas saka – Nē, visa šī katastrofa, iespējams, sākās Plūdu laikā,

kad dziļumu strūklas izlauzās uz āru.

Strūklas izraisīja lūzumu līnijas, un ūdens šāvās uz zemes virsmas; un tā tas joprojām turpinās.

Es reiz debatēju ar vienu ateistu. Jautājumu un atbilžu laikā šis students piecēlās un teica:

“Hovind, kur tas viss ūdens no Plūdiem palika?” Es teicu: “Nu, tas joprojām ir šeit.”

Es teicu: “Okeāni ir milzīgi! Ūdens okeānos ir tik daudz, ka, ja jūs to izlīdzinātu uz visas pasaules,

tas visur apklātu zemi 2 kilometru dziļumā.”

Es lidoju atpakaļ no Austrālijas pāri Klusajam okeānam un birojā kādam no kolēģiem teicu:

“Vecīt, tas Klusais okeāns ir milzīgs!” Viņš teica: “Nu, tā ir tikai virspuse.” Kas par domu!

Karstā ūdens spraugas ir pierādījums, ka zemes garozas ūdens joprojām ceļas uz augšu.

Iespējams, lielākā ūdens daļa tur vairs nav – tā ir virspusē.

Bet šis ūdens kupols, kas bija sākotnēji radīts, padarītu visu zemi kā

lielu siltumnīcu. Cik daudzi zina, kas ir siltumnīca? Tām ir stikla sienas.

Jums jāpārģērbjas pagrabā, ja dzīvojat siltumnīcā!

Zinātnieki Visumā starp zvaigznēm joprojām atrod lielus ūdens daudzumus.

Visumā ir ļoti daudz ūdens. Interesanti. Par to vairāk mazliet vēlāk.

Tagad ir jauna teorija, kas apgalvo, ka, iespējams, skābekļa trūkums nogalināja dinozaurus.

Skābekļa trūkums? Kāpēc tā būtu jāsaka?

1993. gadā bija liels simpozijs. Zinātnieku bariņš sanāca kopā, lai izpētītu Apatozaurus.

Un viņi teica: “Ļaudis, mums ir problēma. 24 metrus lielajam Apatozauriem bija tāda paša izmēra nāsis kā zirgam.

Kā gan 24 metrus liels dzīvnieks dabūs pietiekami daudz gaisa caur nāsīm, kas ir tādā pašā izmērā kā zirgam?”

Šis dinozaurs tik spēcīgi censtos ievilkt elpu, ka nāsis aizdegtos no berzes,

kas rastos no vēja svilpieniem, un tāpēc nespētu paelpot!

Acīmredzot, tie elpoja, jo dinozauru kauli ir atrasti uz visas planētas,

pat Antarktīdā un Aļaskā. Es domāju, dinozauri dzīvoja visur.

Tad kā 24 metrus lielais dzīvnieks dabūja pietiekami daudz gaisa?

Nu šodien tas, iespējams, nevarētu. Ne jau 24 metrus liels!

Bet es domāju, ka pirms Plūdiem bija šis gaisa vai ūdens, vai ledus apvalks,

kas palielinātu gaisa spiedienu. Pie tam, skābeklis bija vairāk piesātināts.

Vai zinājāt, ka ieurbjot dzintarā… Cik daudzi no jums ir redzējuši filmu “Jūras laikmeta parks”?

To epizodi, kur viņi ieurba dzintarā, lai dabūtu ārā moskīta asinis?

Dažreiz dzintarā, kas pēc būtības ir pārakmeņojusies koka sula, tiek atrasti gaisa burbulīši.

Kad tika analizēti šie gaisa burbulīši, tika konstatēts, ka skābeklis tajos ir par 50% vairāk nekā šodien uz zemes.

Šodien mēs elpojam 21% skābekli. Dzintara burbuļos ir 32% skābeklis.

Ja jūs dzīvotu pasaulē ar dubultu gaisa spiedienu un papildus 50% skābekļa,

tad tikai elpošana vien būtu aizraujoša. Ādams ievilktu gaisu un teiktu: “Oho! Tas bija jautri!”

“Klau, Ieva, darām to vēlreiz. Gatava? Aiziet!”

Zemei pagātnē bija vairāk skābekļa nekā šodien.

Jums, bērni, mācību grāmatās būs teikts, ka sākumā, kad veidojās dzīvība,

zemei vispār nebija skābekļa, ko sauca par “ūdeņraža atmosfēru” (“reducing atmosphere”). Tās ir muļķības!

Par to vairāk 4. video seminārā, kur stāstīsim par dzīvības rašanos.

Dzīvība nevarēja izveidoties ar skābekli vai bez skābekļa!

Taču, ja tiek dubultots gaisa spiediens un piesātina skābekli, tad ne tikai tavs hemoglobīns uzņems skābekli,

kā tam būtu arī jābūt, bet arī tava plazma būs piesātināta ar skābekli, kas, savukārt, nozīmē – tu varētu skriet simtiem kilometru

bez noguruma! Ādamam un Ievai nevajadzēja mašīnu. Viņi varēja aizskriet pie vecmāmiņas.

Tikai viņiem nebija vecmāmiņas. Sievasmāte arī nebija. Starp citu, tāpēc tā ir paradīze, bet

patiesībā manas sievas māte bija lieliska sievasmāte.

Bet nu,.. Es domāju, ka pirms Plūdiem viss bija pavisam citāds.

Ar piesātinātāku skābekli varētu daudz ātrāk izārstēties.

Kurš atceras mazo meiteni Džesiku, kura iekrita šahtā Teksasas štatā?

Viņa bija 18 mēnešus veca, viņas kreisā kāja ieslīdēja caurulē uz leju, viņas labā kāja palika uz augšu – aiz muguras,

un tā viņa ieslīdēja 20 cm platā caurulē.

Viņa noslīdēja 6 metrus un palika tur iesprūdusi divas ar pus dienas!

Viņi izpostīja visu apkārtni mēģinot dabūt bērnu ārā no šahtas.

To rādīja ziņās ik pa 15 minūtēm, vai atceraties? “Mazā meitene Džesika ir joprojām dzīva!”

Kad visbeidzot viņi dabūja viņu ārā no šahtas, lielākā ķermeņa daļa nepietiekamas asins cirkulācijas dēļ bija kļuvusi melna.

Viņas labā kāja bija pilnībā melna, jo bija savijusies un iesprūdusi viņas sejā no aizmugures,

Viens no ārstiem teica, ka kāja nekavējoties ir jāgriež nost!

Cits ārsts teica: “Klau, pirms mēs griežam kāju, pamēģinām ielikt viņu

paaugstināta skābekļa kamerā (hyperbaric chamber).” Kur? Paaugstināts skābeklis!

Džesiku ielika vienā no kamerām, kas piepildīts ar tīru skābekli

un piepildīja to ar dubultu spiedienu salīdzinājumā ar normālu spiedienu.

Pēc pāris stundām viņas kāja kļuva rozā. Viņi atjaunoja asins cirkulāciju.

Viņi izglāba viņas kāju. Viņiem bija jāamputē puse no viņas mazā kājas pirksta. To viņi nespēja glābt.

Taču tas pārspēj kājas zaudēšanu! Starp citu, vai jūs ziniet, kā sauc meitenei, ja viena kāja ir īsāka

par otru? Ilene. Tikai tādi sīkumi.

Pensakolā, Floridā ir paaugstināta skābekļa kamera. Šī kamera Pensakolā nodarbina 30 cilvēkus.

Šīs kameras saņem ļoti daudzas slimnīcas.

Vai Tenesijas Universitātes Medicīnas Centram ir šāda kamera? Vai ir?

Vai jūs ziniet, cik tā ir liela? Vai tā ir kamera vienam, diviem vai trim personām? Ā, vienai personai.

Rietumvācijā insulta pacienti, kurus ārstē ar paaugstinātu skābekli, pārsteidzoši labi atgūstas no insulta.

Anglijā ārstē izkliedēto sklerozi. Ar šo kameru palīdzību ārstē dažādas slimības.

Indijā ārstē lepru un iegūst pārsteidzošus rezultātus.

Šeit bērnu ārstē no smadzeņu paralīzes ar paaugstinātu skābekli.

Ārsti ir atklājuši, ja operācijas laikā, kad pacienti ir narkozē, pievieno vairāk skābekli, tad

divreiz mazāk pacientu iegūst infekcijas un divreiz mazāk cilvēku izjūt nelabumu.

Tādi rezultāti dodot vairāk skābekļa gulošam pacientam. Interesanti!

Šī ir kamera, kas atrodas Ņujorkā – tā ārstē autismu ar paaugstinātu skābekli.

Raksta nosaukums: “Paaugstinātā skābekļa terapiju arvien vairāk lieto kā ārstēšanas līdzekli”. Šeit ir kamera vienai personai.

Vai zināt, ka amerikāņu futbola komandai Dallasas Kovboji (Dallas Cowboys) ir šāda kamera?

Kādēļ gan profesionālas sporta komandas gribētu paaugstināta skābekļa kameru?

Tādēļ, ka tās ir atklājušas – savainotie spēlētāji atkopjas divreiz ātrāk.

Saprotiet, ja jūs maksājat cilvēkam 1000 dolārus minūtē, lai tas spēlētu bumbu,

jūs gribat, lai viņš spēlētu bumbu un nopelnītu savus 1000 dolārus minūtē vai arī cik viņi tur saņem.

Šis ir Zaks Kautkāds no “Delfīniem”. “Apmēram trīs reizes nedēļā sezonas laikā,

Zaks atslābinās stundu paaugstināta skābekļa kamerā – 3,65m reiz 1,2m maiss, kas piepildīts ar tīru skābekli,

kas palīdz ķermenim veseļoties un uzlabo esošo pašsajūtu līdz lieliskai pašsajūtai.” Ja vēlies, tu pats arī vari dabūt savu paaugstināta skābekļa maisu!

Manam draugam Oregonā ir paaugstināta skābekļa kamera.

Šeit ir mans dēls (pašlaik stāv pie video kameras tur aizmugurē), viņa sieva un es “skābekļa bārā” Aļaskā.

Tas nav bārs, kur dzer alkoholu. Nekad savā mūžā neesmu lietojis alkoholu. Taču tu sēdi un ēd pusdienas

un ieelpo tīru skābekli. Maksā 5 dolārus un elpo tīru skābekli ēdot pusdienas.

Un kad esi pabeidzis, vecīt, tu jūties it kā būtu gatavs vēl vienam šopingam. Tā ir sazvērestība, to es jums tagad varu teikt!

Tā visa lieta ir sazvērestība, lai piespiestu tevi tērēt vairāk naudas. Bet tu jūties lieliski.

Manam draugam Oregonā ir paaugstināta skābekļa kamera. Es tur biju.

Viņš jautāja: “Brāli Hovind, vai gribi izmēģināt to?” Teicu: “Protams!” Viņš ielika mani tur iekšā,

iedeva man grāmatu, ko palasīt, un teica: “Es aizvēršu durvis un piepumpēšu kameru līdz trīskārtīgam spiedienam.”

Viņi lieto niršanas jēdzienus: tu ienirsi 30 metrus.

Tu sēdi, lūk, tur, kamerā un nekur neej. Bet tas ir kā ienirt 30 metros.

Viņš teica: “Es tevi izlaidīšu apmēram pēc stundas.” Es tur atrados apmēram stundu elpojot tīru skābekli,

lasot savu grāmatu zem trīskārša spiediena. Kad viņš mani izlaida laukā, prasīja: “Kā tu jūties?”

Es teicu: “Es jūtos kā skrienot apkārt pasaulei!” Tas bija neticami!

Senjori, cik daudzi no jums ir “piecelies-un-dodies” cilvēki; un cik ir tā arī darījuši – piecēlušies un gājuši?  Vai zināt, par ko es runāju?

Patīkamākā lieta, par ko jūs domājat, ir snaudiens svētdienas pēcpusdienā, vai ne?

Ja pirmsplūdu pasaulē viņiem bija dubults gaisa spiediens un paaugstināts skābeklis,

viņi visu laiku būtu enerģijas pārpilni!

Japānā ir puisis, kas sāka audzēt tomātu stādus ar saspiestu ogļskābo gāzi (CO2).

Augi elpo CO2, ne skābekli. Viņa tomāta stāds auga ātrāk nekā parasts stāds.

Kad tas bija divus gadus vecs, tas bija 4,9 metrus garš un saražoja 900 tomātus.

Stādu pārvietoja uz iepirkšanās centru un uzcēla sastatnes, lai noturētu zarus.

Viņi teica: “Ziniet, šis stāds varētu saražot 10000 tomātus.”

Šis ir viens tomātu stāds! Tas pārstāja augt, kad bija 12,2 metrus liels un saražoja 15000 tomātus.

Tas bija ķiršu tomātu stāds. Bet tomāti izauga beisbola bumbiņas lielumā (~7,6cm diametrā).

Puisis Aiovā bija ziņkārīgs. Vai jūs ziniet, kāpēc putni sāk čivināt stundu pirms saullēkta?

Viņš atklāja, ka putnu čivināšanai ir noteikta frekvence, kas atver atvārsnīti uz lapu šūnām.

Vai zinājāt, ka lapai, ja apskatīsiet to zem lupas,

ir šie mazie caurumiņi, kas atveras, lai CO2 varētu iekļūt. Čivināšana pamodina lapu no rītiem.

Viņš atklāja, ka šī frekvence diezgan bieži ir atrodama klasiskajā mūzikā.

Tā nu viņš sāka spēlēt Bēthovenu, Bahu un Šopēnu pret savu kukurūzas lauku.

Viņa kaimiņi droši vien domāja: “Viņš ir palicis traks!”

Nu ziniet, viņš ir pustraks vai kaut kā tā.

“Viņa siers izkrita no viņa sviestmaizes.” Lai nu kā, viņi domāja, ka viņš ir ķerts, līdz brīdim, kad viņa kukurūza sasniedza 4,5 metrus.

Viņš spēlēja uz gurķiem un uz vienas lapotnes viena gurķa vietā izauga pieci gurķi.

Viņš spēlēja uz viņa melnā rieksta koka un tas izauga divreiz ātrāk nekā normāli.

Viņa kartupeļi izauga divreiz vai trīsreiz lielāki nekā parasti.

Viņa melones bija futbola bumbas lielumā.

Viņi nosauca to par “Skaņas ziedu”. Ir labs žurnāls “Creation Illustrated” (Ilustrētā radīšana).

Man ir viens uz galda šeit. Ir divi radīšanas žurnāli: regulārs izdevums “Creation Magazine” (Radīšanas žurnāls),

kas ir labs, un šis “Creation Illustrated”, kuru varat apskatīt manā mājas lapā [www.drdino.com]

un vienkārši uzklikšķiniet uz punkta, lai atvērtu “Creation Illustrated”. Jums atsūtīs bezmaksas eksemplāru, lai apskatītos to.

Tas maksā 20 dolārus gadā, ja vēlaties abonēt, bet varat doties uz manu mājaslapu drdino.com un uzspiežot uz tā,

jūs saņemat bezmaksas eksemplāru. Vienā no iepriekšējiem izdevumiem bija raksts par “Skaņas ziediem”,

kas patiešām bija neticami; tas izdevums ir šeit uz galda. Piesakies izdevumam drdino.com. Es reiz debatēju ar Džīniju Skotu (Genie Scott).

Viņa ir Nacionālā Zinātnes Apmācības Centra prezidente Berserkelijā (Berserkely), Kalifornijā.

“Nacionālais” centrs ir tāda kā viena skatlogu ēka ar pieciem cilvēkiem tajā.

Nacionālais Zinātnes Apmācības Centrs. Tad nu es debatēju ar Džīniju Skotu.

Viņa teica: “Dr. Hovind, Ziemeļcentrālajā reģionā (Midwest) ir 80 nošķirti ogļu slāņi.”  Viņai ir taisnība.

Viņa teica: “Ja jūs šodien apskatāt ogļu daudzumu visā pasaulē, visu biomasu,

tad visus šodienas augus pasaulē nebūtu iespējams pārvērst tik lielā fosilā kurināmā.” Viņai atkal ir taisnība.

Ir tik daudz ogļu uz pasaules, ka – ja jūs paņemsiet jebkuru koku un nopļauto zāli un krūmus un tos saspiedīsiet,

jūs neiegūsiet tik daudz ogļu. Uz pasaules ir šausmīgi daudz ogļu.

Es teicu: “Džīnij, tev ir taisnība.”  Viņa teica: “Nu, vai tad jūs nesaprotat, Hovind,

ir jābūt milzīgam laika periodam, lai nogulsnētos visi ogļu slāņi.”

O, nē, nē, nē. Tieši šeit viņa kļūdās.

Redziet, viņa skatās uz šodienas pasauli un pieņem, ka tā tas ir bijis vienmēr.

Ogles, ko mēs šodien atrodam zemē, ir rezultāts tiem Plūdiem, kas apraka pirmsplūdu pasauli, kad bija daudz vairāk koku.

Šeit ir ogļu raktuves Montanā, kur ir 28000 kvadrātkilometru ogļu, līdz pat 61 metru biezumā.

Kāds man teica pirms dažiem mēnešiem, ka ir atrasts 90 metru biezs slānis.

Tur ir ļoti daudz, nu ļoti daudz ogļu! Dažreiz oglēs ir atrasti cilvēku artefakti jeb cilvēka darinājumi.

Šo zvanu atrada ogļu gabala iekšpusē. Šis dzelzs katliņš ir atrasts ogļu gabala iekšpusē.

Kurpes zole atrasta ogļu gabala iekšpusē! Mēs par to vairāk apskatīsim 6. video seminārā par ogļu veidošanos.

Bībele saka, ka augi bija visā pasaulē (1. Mozus 1:29)

Tas tā nav šodien. 70% pasaules taču ir zem ūdens.

Tā nav pārklāta ar augiem. Zeme bija pārklāta ar augiem, kad Dievs to radīja.

Vai zinājāt, ka Antarktikā ir atrastas lapas? 400km no Dienvidpola

tiek atrastas lapas! Šodien nav koku uz Dienvidpola. 70% pasaules ir zem ūdens.

Vai zinājāt, ka no visas zemes tikai 3% ir cilvēkam piemērota apdzīvošanai?

Ļoti daudz zemes ir zem tuksneša, ledus klučiem, tundras un kalnu grēdām, kur neviens nevar dzīvot.

Trīs procenti ir apdzīvojami. Tas, kas ir redzams šodien, to neredzēja Ādams un Ieva.

Bībele saka, ka Viņš veidoja to apdzīvojamu. (Jesajas 45:18) Tādēļ Viņš to izdarīja!

Iespējams, pirmsplūdu pasaulē bija (es tikai minu skaitli), teiksim, 80% zemes,

un tikai 20% ūdens. Okeānu nebija! Ūdens bija zemes garozā vai virsējā apvalkā.

Bet pirms atnāca Plūdi, koki bija no pola līdz polam.

Šis ūdens slānis virs zemes būtu kā barjera, kas bloķē ultravioletos starus, rentgena starus

un citas kaitīgas vielas, kas rodas no saules. Saule bez gaismas izdod ļoti daudz citu lietu.

Tā veido rentgena starus, gamma starus un beta starus, un visi šie stari nāk uz šejieni!

Un tie spēcīgi ietekmē jūsu ķermeni.

It sevišķi rentgena stari ir bīstami. Cik daudziem ir taisīts rentgens?

Kad augu, es salauzu 9 kaulus. Man brālis lauza 21! Mēs pagalmā spēlējāmies skarbi.

Viens no maniem kaimiņiem izšāva savam brālim cauri kājai ar arbaletu. Viņš teica: “Es nezināju, ka tas bija pielādēts.”

Kā tu vari zināt, ka arbalets ir pielādēts? Nu gan!

Lai nu kā, tu ej uz slimnīcu, un viņi liek novilkt drēbes un uzvelk tev šo mazo apģērba gabalu.

Tu uzvelc šo apģērbu, un ziniet, to tā īsti nevar aiztaisīt aizmugurē.

Tas ir mazliet apkaunojoši. Tad viņi saka: “Ej pa gaiteni 19 kilometrus

un tu redzēsi rentgena istabu.” Ja tik tālu tiksi, viņi teiks:

“O, mēs tā priecājamies, ka tev izdevās. Lūdzu, gulieties uz galda!”

Un viņi to galdu ir izvilkuši no saldētavas pāris minūtes pirms tavas atnākšanas.

Cik daudzi ir bijuši uz tā paša galda? Vai jūs ziniet par ko es runāju.

Tas ir ledus auksts. Un dakteris novieto šo dīvaino iekārtu virs tevis un saka:

“Ievelciet dziļi elpu… un turiet.” Un viņš izskrien no zāles.

Un viņš uzliek svina priekšautu. Tu saki: “Dakter, nāciet šurp. Vai šī iekārta ir bīstama?”

Viņš saka: “Nē, tā ir nekaitīga.” Viņš melo.

Tu saki: “Dakter, kā šī iekārta darbojas?”

Viņš saka: “Nu, kad es spiežu pogu, rentgena staru lodes izšaujas no iekārtas,

un tās izies cauri tavam ķermenim kā no automāta.

Un mēs saspridzināsim caurumus viscaur Jūsu ķermenī.

Miljardiem caurumu. Mazi sīki rentgena staru caurumiņi.

Patiesībā mēs veidosim ēnu tam, kas ir tavā ķermenī,

(kas, starp citu, ir par iemeslu daudzu radiologu negatīvam skatījumam uz dzīvi); mēs tevī sataisīsim caurumus!”

Bet viņš zina, ka rentgenu staru iedarbība ilgtermiņā ir bīstama.

Tāpēc viņš velk svina priekšautu un skrien aiz svina sienas.

Viņš negrib pakļauties šiem rentgena stariem!

Bet daudzi cilvēki neapzinās, ka katru dienu no saules nāk rentgena stari. Mēs esam pakļauti šiem stariem arī tagad!

Betons apturēs rentgena starus un ūdens apturēs šos starus, bet šīs baznīcas jumts neapturēs rentgena starus.

Tie pašlaik nāk caur jumtu un iziet cauri jūsu ķermenim.

Un tu esi apstarots ar rentgena stariem sēžot tur; un tur tu neko nevari darīt.

Nu es jums pateikšu pēc brīža, ko jūs varat darīt.

Bet tava āda jūt pilno rentgena staru spēku.

Un tavam ķermenim ir jāsalabo bojājums. Tu labo miljoniem caurumu savā ādā katru dienu.

Miljoniem. Un pēc 50 vai 60 gadiem… vai 70 vai 80 noteikti,

visi jums apkārt sāk pamanīt, ka tu zaudē cīņu ar bojājumu kontroli. Tava seja sāk krunkoties!

Tu teiksi: “Brāli Hovind, es negribu kļūt vecs un krunkains.”

Ja tu negribi krunkas, tad ir trīs lietas, ko tu vari darīt. Pirmkārt, tu vari nomirt jauns.

Otrkārt, tu vari nēsāt visu laiku svina vai betona lietussargu sev virs galvas. Nekad nebūsi pakļauts rentgena stariem.

Vai, treškārt, tu vari izdarīt to, ko izdarīja Elizabete Teilore (Elizabeth Taylor).

Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par kino zvaigzni Elizabeti Teilori?

Pirms vairākiem gadiem kāds man teica, ka viņai uz pieres ir caurums.

Katru rītu viņa piepilda to ar vasku un notušē to ar kosmētikas palīdzību.

To, patiešām, ir grūti ieraudzīt, bet … saprotiet. Patiesībā tas ir ļoti slepeni!

Reiz biju “Wal-Mart” lielveikalā – tāpat apskatīties, apskatīt Wal-Martu.

Bez manis tur bija arī visādi žurnāli un uz viena no šiem žurnāliem bija Elizabetes Teilores fotogrāfija.

Viņa gatavojās precēties četrdesmito vai kuro tur reizi.

Un es tā iedomājos, klau – man tas ir jāizdibina.

Es jau tad dzirdēju par caurumu pierē, bet nu saprotiet, es pats gribēju to redzēt.

Tā nu es izvilku savu Šveices armijas nazi, uz kura bija lupa, paņēmu žurnālu un

sāku blenzt uz viņas pieri. Cilvēki gāja man garām un skatījās uz mani.

Es teicu: “Kas tev kaiš? Es tikai apskatu žurnālu! Ej iepērcies!”

Es kādu laiku to apskatīju un visbeidzot sapratu, kas bija tas caurums. Es tā lepojos ar sevi.

Šai dāmai bija taisītas tik daudz sejas ādas pievilkšanas operācijas pa šiem gadiem, lai atbrīvotos no grumbām. Caurums, lūk tur, ir viņas naba!

Klau, aizej uz Wal-Mart veikalu (viņa, iespējams, gatavojas precēties arī šonedēļ); tu varēsi apskatīt viņas seju.

Tu teiksi: “Brāli Hovind, es negribu kļūt vecs un krunkains.”

Piedod. Ja tu būsi vecs, tev būs krunkas. Tev labāk būtu, ja tu tam sagatavotos.

Bet tā tas nebija pirms Plūdiem.

Bībele saka, ka pirms Plūdiem cilvēki dzīvoja vairāk kā 900 gadu (1. Mozus 5:5,11 u.c.) un, iespējams, viņiem nebija krunku.

Kāds cilvēks staigā apkārt un uzsver, ka ir Radīšanas teorijas piekritējs. Viņš saka: “Šie cilvēki nedzīvoja 900 gadus,

jo viņi katru mēnesi skaitīja kā vienu gadu. Viņi lietoja mēness kalendāru un šie skaitļi ir jādala ar divpadsmit.”

Oho, tas pat ir vēl lielāks brīnums. Ēnošam bija 65 gadi, kad viņam piedzima Metuzāls (1. Mozus 5:21).

Divi no šiem vīriem bija 65 gadus veci. Tātad tā, izdalot ar divpadsmit – sanāk, ka viņam bija pieci gadi, kad viņš kļuva par tēvu.

To es patiešām nopietni apšaubu. Man tam būtu tiešām grūti noticēt.

Nē, viņi dzīvoja 900 gadus. Un viņi bija lielāki!

Šeit esmu es blakus Robertam Vadlovam (Robert Wadlow), garākajam šī gadsimta cilvēkam – 2,74 metrus garš.

Viņam bija 37 kurpju izmērs (ASV skala; 58cm). Diezgan liels zēns!

Roberts Valdlovs bija tikai dažus centimetrus īsāks par Goliātu, kurš bija apmēram 2,87 vai 2,89 metrus garš.

Roberts Valdlovs 12 gadu vecumā bija pasaulē lielākais Skautu zēns (Boy Scout).

Lūk, šeit viņš ir 12 gados ar Skautu komandu.

Mēs ievērotu tik milzīgu, gandrīz 2,74 metrus garu, vai ne?

Bet es domāju, ka pirms Plūdiem cilvēki bija vēl lielāki.

Šis ir vīriešu skelets, kura garums ir 3.5 metri.

Nu, liels, ne garš. Viņš tagad ir guļus stāvoklī.

3,5 metri. Vai jūs negribētu šādu spēlētāju savā basketbola komandā?

Tenesijas Universitāte no šodienas jau būtu čempioni. 3,5 metri!

Dažreiz sievietes apvainojas uz mani.

Un viņas saka: “Tu, Hovind, teici, ka šis ir vīrieša skelets.

Varbūt tā bija sieviete!” Es mācīju bioloģiju un anatomiju.

Es zinu, kā noteikt atšķirību starp vīrieša un sievietes skeletu.

To nenosaka pēc ribu skaita. Tikai Ādamam trūka viena riba. Un tikai uz īsu laiku.

Jo ir tikai viens kauls cilvēka ķermenī, kas atkal izaugs, ja to izņem ārā.

Tava apakšējā riba izaugs atkal, ja to izņems.

Ķirzakas aste ataug, ja to nogriež.

Apakšējā riba izaugs atkal, ja to izņemsi ārā.

Varētu gandrīz domāt, ka Dievs zināja, ko viņš darīja, ja vien tu nezini labāk!

Lai nu kā, ir divi veidi, kā noteikt atšķirību starp vīrieša un sievietes skeletu.

Viens variants ir apskatīt pēdas. Ja tās ir virzienā uz lielveikalu rajonu, tā ir sieviete!

Otrais variants ir apskatīt galvaskausa un apakšžokļa savienojuma vietu pie deniņiem.

Ja tas savienojums ir vairāk izdilis, tā ir sieviete!

Viena dāma teica, ka tas ir tādēļ, ka sievietēm ir viss jāsaka vīriešiem divreiz.

Jūs neklausiet ar pirmo reizi! Labi, vainīgs, vainīgs!

Garākais cilvēks bija 2,5 metrus garš, kad šī bilde tika uzņemta.

Man teica, ka pašlaik viņš ir 2,61 metrus garš un dzīvo Ukrainā. Diezgan liela izmēra zēns.

2,61 metri, lielas plaukstas! Šeit viņš mēģina lietot mobilo tālruni. Tas būtu ļoti grūti, vai ne?

Romiešu imperators Maksimus (Maximus) bija 2,59 metrus garš – tas bija pirms 2000 gadiem. No turienes arī mums radies vārds “maksimums”.

Indianas štatā atrada 2.95 metrus lielu skeletu.

Virdžīnijā (Nevadas štats) ir atrasti 2,74 metrus lieli skeleti.

Ikkatrs skelets, kas atrasts šajā Luiziānas pilskalna apbedījuma vietā, ir 2,74 metrus garš – kopā 20 skeleti.

3,05 metrus liels skelets ir atrasts Humbolta ezerā, Nevadas štatā.

Guamā ir leģenda, ka milži lidoja uz Guamas salu,

kur tie uzcēla šos lielos “latte” akmeņus (“Latte” stones).

Indiānā tika atrasti astoņi milži, no 2,4 līdz 2,74 metriem gari.

Viņiem bija uzvilktas smagas vara bruņas. Muzejs par viņiem nebija ieinteresēts.

Kādēļ lai muzejs nebūtu ieinteresēts izstādīt 2,74 metrus lielus skeletus?

Vai varētu būt tā, ka ir tāda evolūcijas teorija, kas saka, ka mēs sākām kā mazi un kļūstam lielāki?

Šī teorija liek mums justies īpašiem, protams. Mēs attīstāmies.

“(..) jūs būsiet kā dievi (..)” (KJV: 1. Mozus 3:5) Tu kļūsti labāks! Vai tā varētu būt, ka patiesība ir tieši pretēja?

Cilvēki bija daudz lielāki pirms Plūdiem un nu mēs kļūstam sliktāki? Un varbūt viņi cenšas to slēpt!

Lompoka rančo, Kalifornijā (Lompoc Rancho, California) ir atrasts 3,65 metrus liels skelets. Vēl viens tikpat liels Tuksonā, Arizonā (Tucson, Arizona).

Viņam bija seši kāju pirksti. Seši rokas pirksti, seši kājas pirksti un galvassega putna formā.

Kad Kortess (Cortes) devās uz Meksiku un iekaroja daļu no tās, cilvēki, kas tur dzīvoja, teica:

“O, šeit bija jābūt milžiem, kas dzīvoja šajā kontinentā.”

Viņi atnesa vienu kaulu no tiem cilvēkiem.

Tikai augšstilba kauls vien bija tik liels kā Kortess! Tikai augšstilba kauls vien!

Un viņš teica: “Es esmu normāla izmēra cilvēks. Esmu normāla izmēra vīrietis, bet šis kauls bija tikpat liels cik es!”

Šis ir milzīgs akmens bluķis. Kurš uz zemes pārvietoja šīs lietas?

Ievērojiet, ka tur priekšā ir kamielis salīdzināšanai.

Kurš izcirta un pārvietoja šīs lietas? Šis ir 18 kg smags cirvja asmens.

Paviciniet kādu laiku 4.5 kg smagas kamanas un sapratīsiet, kāpēc es brīnos, kurš vicina 18kg smagu cirvja asmeni.

Šis akmens ir veidots, lai to turētu starp īkšķi un pirkstu dažādu lietu asināšanai.

Smitsona institūts (The Smithsonian) ir atbildīgs par daudzu milzīgo cilvēku atradumu slēpšanu.

Viņi negrib, ka cilvēki zina par šiem milžiem, jo tas ir pretrunā ar evolūcijas teoriju.

Šis skelets reiz bija izstādīts Vinnemukā, Nevadā (Winnemucca, Nevada), līdz to pirms pāris gadiem izņēma no apskates.

Tas ir pagrabā. Tev ir speciāli jāprasa atļauja to apskatīt. Milzīga cilvēka skelets!

Šeit ir normāla cilvēka īkšķa kauls, zem tā ir milzīga cilvēka īkšķa kauls.

Šī ir skeleta daļa, ko atrada kapā, kas atradās Turcijā, tieši blakus Ararata kalniem.

Turcijas valdība saka, ka viņi ir atraduši Noa kapavietu.

Skelets bija 3,66m garš. Tas taču padarītu olekti mazliet lielāku, vai ne? (Olekts: garuma mērvienība – attālums no plaukstas līdz elkonim)

Cilvēki saka, ka viens vīrs un trīs zēni nekad nevarētu uzcelt tāda izmēra laivu.

Bet jūs neredzējāt tos zēnus! “Ei, dēls, vai tu man neatnestu to koku.” “Protams, tēti, kur tev to aiznest?”

Mūsu muzejā ir augšstilba kaula modelis no kāda puiša skeleta, kas varēja būt 3,95m garš.

Ja satiekat tādu puisi, labāk uzrunājiet viņu ar “kungs”.

Ja gribat uzzināt par to vairāk, šeit lejā uz galda ir raksts par to.

Šie žokļa kauli ir izstādīti Turcijas viesnīcā; 16,5 cm no vienas temporomandibulārās locītavas līdz otrai (locītava starp apakšžokļa augšdaļu un deniņu kaulu).

Ikviens no jums var ielikt galvu šajā žoklī un lēkāt uz riņķi.

Vausaukijā (Wausaukee), Viskonsinā tika atrasts cilvēka skelets, kurš ir trīs reizes lielāks par parasta cilvēka skeletu.

Atrasts indiāņu apglabāšanas pilskalnā. “Tanīs dienās milži bija zemes virsū” (1. Mozus 6:4)

To saka Bībele. Tur bija milži.

Bībele saka, ka esam radīti pēc Dieva tēla (1. Mozus 1:26,27)

Ja esam radīti pēc Dieva tēla, kāpēc mēs maksājam, lai bērniem mācītu, ka šis ir vectēvs?

Kāda ir patiesība par alu cilvēku? Kur šajā visā bildē var ielikt alu cilvēku?

Es domāju, ja Bībele ir patiesa un zeme ir tikai 6000 gadus veca, kā tad ar alu cilvēku?

Mēs to aplūkosim pēc mazas pauzes. Turpinājumā par alu cilvēku.

Semināra 2a beigas – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – tulkoja Mārcis Rožkalns.

Semināra 2b sākums – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – tulkoja Mārcis Rožkalns.

Mēs turpinām tēmu par Ēdenes dārzu, kā tur varēja būt. Seminārā 2b mēs runāsim par alu cilvēku un vēl dažām citām tēmām.

1. Mozus grāmatā 1:26 Dievs teica: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības (..)”

Ja esam radīti pēc Dieva tēla, kāpēc mēs mācām bērniem, ka vectēvs ir pērtiķis?

Evolūcija māca, ka mēs kļūstam labāki un kādu dienu mēs kļūsim par dievu.

Fakti liecina, ka mēs kļūstam sliktāki. Lietas izjūk. Mums ir neticams ģenētiskais mantojums.

Mēs esam garīgi un fiziski atpalikuši salīdzinājumā ar Ādamu un Ievu.

Lietas nekļūst labākas, bet mācību grāmatas māca: “Šis ir vectēvs.” Kāda ir patiesība par alu cilvēku?

Vai ir iespējams, ka pērtiķveidīgs radījums pārtop par cilvēku?

Nu, tas ir atkarīgs no tā, ko jūs domājat ar jēdzienu “alu cilvēks”. Arī šodien ir cilvēki, kas dzīvo alās.

Mēs viņus nesaucam par puspērtiķiem un puscilvēkiem.

Šeit ir redzams pasaulē vismeklētākais alu cilvēks – Osama bin Ladens.

Šeit ir bijušais alu cilvēks. Es domāju, ka kāds cenšas no mums iztaisīt mērkaķi.

Vai tavs sencis bija pērtiķveidīgs radījums? Es tā nedomāju.

Mazliet parunāsim par tā saucamo alu cilvēku.

Mēs varētu stundām ilgi par šo tematu runāt, bet mums šeit ir jāapskata vēl citas tēmas.

Nebraskas cilvēks gadiem tika lietots kā pierādījums evolūcijai.

Visu, ko viņi atrada no Nebraskas cilvēka, bija viens zobs.

Tas ir viss Nebraskas cilvēks…lūk, tur. Viens zobs!

Un tad viņi uzbūvēja veselu vīrieti no viena zoba un vēlāk izveidoja viņam sievu.

Tev jābūt patiešām labam, lai no viņa zoba zinātu, kāda izskatās viņa sieva.

Bet šie ir profesionāļi, nejautājiet neko viņiem. Viņi zina, par ko viņi runā.

Vēlāk viņi atklāja, ka zobs, patiesībā, bija no cūkas.

Lūk, šeit ir īstais Nebraskas cilvēks!

Kā ar Piltdauna (Piltdown) cilvēku, kas tā nosaukts pēc tam, kad to atrada grants bedrē Piltdovnā, Anglijā.

Kāds paņēma cilvēka skeletu un pērtiķa žokli, ieraka to un piemuļķoja ikvienu.

Piltdaunas cilvēku atklāja 1912. gadā. Par to rakstīja laikraksts “New York Times”.

“Darvina Teorija ar Piltdovnas cilvēku ir pierādīta kā patiesa.” Arguments tika izmantots 1925. gadā

tā saucamajā Skoupa Mērkaķu lietā (Scopes monkey trial) kā viens no evolūcijas pierādījumiem, bet tiesnesis teica:

“Jautājums nav par to, vai evolūcijai ir pierādījums, bet jautājums ir – vai tas ir pretrunā ar mācību likumu?”

Viņš tika atzīts par vainīgu likuma pārkāpšanā. Skolotāja vārds bija John T. Scopes, kurš dzīvoja šeit Deitonā, Tenesijā.

Bet Pildovna cilvēks bija mānīšanās. Kāds paņēma pērtiķa žokļa kaulu un cilvēka skeletu,

nolauza temporomandibulāro locītavu, salika tos kopā un visus piemuļķoja!

Viņi ievietoja tur zobus! Mācību grāmatās 40 gadus tas tika minēts kā pierādījums evolūcijai.

Tā bija krāpšana. 1953. gadā izsludināta kā krāpšana.

Neandertālietis (Neanderthal man) joprojām ir jūsu mācību grāmatās šeit Knoksvilā, Tenesijā!

Bet jau pirms vairākiem gadiem tika pierādīts, ka tas nekādi nevar būt par trūkstošo ķēdes posmu.

Ir garš stāsts par Neandera Ieleju, nosaukta Joahima Neandera (Joachim Neander) vārdā, kurš sarakstīja dziesmu dziesmas grāmatā:

“Slavējiet to Kungu, Visvareno Radīšanas Ķēniņu.” Ļoti dievbijīgs vīrs.

1856. gadā tika atrasts pārakmeņojies skelets.

Vīrietis, kas pārakmeņojās šajā ielejā (saukta par Neandera Ieleju), tika nosaukts par Neandertālieti. Mugura bija saliekta.

Pērtiķi staigā uz četrām kājām un cilvēks uz divām; kad Darvina teorija kļuva populāra,

Neandertālieti atdzīvināja un paziņoja: “Oho, varbūt viņš lēnām attīstījās un izliecās uz augšu.”

Viņi jau no paša sākuma zināja, ka tas bija vecs vīrs ar artrītu, kurš lēnām saliecās.

Viņš vispār neiztaisnojās. Viņam ir galva uz leju; bet joprojām šis arguments ir mācību grāmatās.

Ir atrasti apmēram 300 Neandertāliešu. Smadzenes ir lielākas par mūsējām.

To kaulu uzbūve bija neticami spēcīga. Viņi teica, ka viņi bija tik ļoti muskuļoti,

ka vidējais Neandertālietis, iespējams, spētu paņemt vidēju Nacionālās Futbola Līgas aizsargu un

aizlidināt viņu pāri vārtu stabam. Fenomenāls spēks ir Neandertāliešos!

Deviņiem dažādiem māksliniekiem iedeva vienu un to pašu skeletu un teica: “Kā tas izskatījās dzīvē?”

Viņi saņēma deviņas dažādas atbildes. Viņi teica: “Kā jūs gribat, lai viņš izskatās? Mēs taču esam mākslinieki.

Jūs gribat to kā pērtiķveidīgo vai cilvēkveidīgo? Jūs mums pasakiet, ko vēlaties un mēs to izdarīsim.”

Džeks Kuozo (Jack Cuozzo), mans draugs no Ņūdžersijas, 32 gadus ir bijis zobārsts.

Viņš ieradās un uzstājās mūsu konferencē pirms dažām nedēļām Pensakolā, kur rīkojām nometni.

Viņš izpētīja patiesos Eiropas Neandertālieša skeletus.

Viņš teica: “Šie Neandertālieši ir tikai pilnīgi normāli cilvēki, kas ir dzīvojuši patiešām lielā vecumā.”

Redziet, pirms nāca Plūdi, cilvēki dzīvoja 900 gadus. Bet pēc Plūdiem,

dzīves mūžs samazinājās līdz 400, un tad 200, un tad 100 gadiem; bet tas joprojām ir ilgs laiks dzīvošanai.

Un tas ir vienkāršs fakts, ka uzacs velves kauls nekad nepārstāj augt.

Tātad, ja jūs varētu nodzīvot trīssimt vai četrsimt gadus, jūsu uzacs velve būtu ļoti izvirzījusies uz āru!

Šodienas cilvēkiem, kas bieži lieto žokļus, gluži kā aborigēni Austrālijā vienmēr lieto žokļus kā skrūvspīles,

(viņi nenēsā sev līdzi darbarīku kasti), uzacs velve izvirzās patiešām tālu, ko veicina košļāšanas muskuļi . Tie velk kaulu.

Neandertālieši ir pilnīgi normāli cilvēki, kas dzīvoja divsimt vai trīssimt gadus.

Un tas arī viss. Viņu smadzenes ir lielākas par mūsējām. Tie nav nekādi pirmcilvēki!

Viņi vienkārši ir patiešām veci cilvēki. Lūk, tur ir aborigēns tālāk pa kreisi.

Redziet, ka uzacs velve ir izvirzījusies uz āru. Tas ir no biežas košļāšanas jeb žokļa muskuļu lietošanas.

Galvas formas ir ļoti dažādas.

Jūs varat nostādīt Knoksvillas (Tenesija) ļaudis ierindā un pierādīt evolūciju tikai ar galvaskausa formu vien.

Aizbrauciet uz pilsētas centru, jūs redzēsiet, par ko es runāju.

Tur ir Cro-Magnons, kurš joprojām ir mācību grāmatās, bet joprojām tas ir pilnīgi normāls cilvēks.

Nu tad kādēļ tas tiek uzskatīts par trūkstošo ķēdes posmu?

Viņi ir ieguvuši tā saukto Homo sapiens jeb moderno cilvēku. Viņš tiek uzskatīts par Cro-Magnonu. Viņš nu nepavisam nav trūkstošais ķēdes posms!

Vēl viens atradums ir Australopithecus africanus. 1973. gadā tas tika pierādīts kā nepatiess.

Pirms trīsdesmit gadiem pierādīts kā nepatiess! Kādēļ tad tas tiek paturēts mācību grāmatās kā pierādījums evolūcijai?

Ir arī tāds Australopithecus afarensis, labāk zināms ar nosaukumu Lūsija (Lucy).

Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par Lūsiju?

1974. gadā Donalds Johansons (Donald Johanson) Etiopijā atrada Lūsiju.

Viņš tur aizbrauca par subsīdijas līdzekļiem, lai meklētu trūkstošo ķēdes posmu.

Kāds viņam iedeva naudu un teica, lai nu iet un sameklē trūkstošo ķēdes posmu. Ja neatradīsi, naudu vairs nedabūsi.

Viņš atrada Lūsiju divas nedēļas pirms viņam izbeidzās nauda.

Ļoti laba motivācija, man būtu aizdomas. Un šis fakts, starp citu, būtu ar statusu – aizdomās turamais – tiesā.

Lūsija bija 92cm gara; tā, protams, bija kāds šimpanzes paveids.

Galvaskausa kauli bija pilnīgi sadauzīti.

Tu nevari neko pateikt par galvaskausu, bet saliekot to kopā bērnu mācību grāmatām,

tie to padara par puscilvēku, puspērtiķi. Viņi nosauca to par Lūsiju, jo tajā brīdī klausījās dziesmu

“Lucy in the sky with diamonds” (Lūsija debesīs ar dimantiem). Ļoti populāra dziesma tajā laikā.

Kurai, starp citu, ir iniciāļi LSD, un viņi droši vien bija tā ietekmē, kad atrada šo lietu.

Bet ceļa locītava, kas tika marķēta kā Lūsijas celis TV kanālā “National Pornographic…Geographic”,

patiesībā bija atrasta 2,4km tālāk un 60 metrus dziļāk.

“National Geographic” atzīmēja to kā Lūsijas celi. Tas nav Lūsijas celis!

To taču atrada 2,4km tālāk. Joprojām ir lieli strīdi par šo ceļa locītavu.

Bet šī ceļa locītava ir labākais pierādījums, ka Lūsija attīstījās par cilvēku.

Jo pērtiķim ir apakšstilbs un augšstilbs, kas atrodas uz taisnas līnijas.

Cilvēka kāja (sākot no ceļa virzienā uz augšu) novirzās uz sāniem, jo gurni ir platāki par ceļiem.

Lūsijas celis izliecās uz ārpusi. Augšstilba kauls izliecās.

Donalds teica: “Redziet, tas pierāda, ka viņa pārveidojas par cilvēku.”

Nē, jo mērkaķim, kas rāpo pa kokiem, ir izliekts augšstilba kauls.

Tas, ko viņš atrada, bija pa kokiem rāpojošs mērkaķis. Tas nav pierādījums, ka tas pārveidojas par cilvēku.

Viņš teica: “Kauli ir nedaudz lielāki par parasta pērtiķa kauliem.” Tā ir taisnība.

Tas nepierāda, ka tas kļūst par cilvēku.

Clydesdale zirga kauli ir mazliet lielāki nekā parastam zirgam. Tas nepierāda, ka tas kļūst par kravas mašīnu,

Un viss, ko viņš atrada, bija lieljaudas šimpanze.

Un, iespējams, pirmsplūdu šimpanzes un viss cits bija daudz jaudīgāks,

ja tie dzīvoja ilgāk un daudz veselīgāk. Tas ir viss, ko viņš atrada.

Starp citu, šodien ir lieli zirgi un mazi zirgi.

Saint-Louis zoodārzs pielika cilvēka pēdu pie Lūsijas statujas.

Neviens pēdas kauls vai rokas kauls nav atrasts. Neviens.

Jebkuram citam atrastajam Australopithecine ir savijušies kāju pirksti.

Profesors Mentons (Menton) no Vašingtonas Universitātes teica: “Statuja ir pilnīgs sagrozījums.”

Tas ir ļoti liels un smalks vārds meliem. Es dodu priekšroku mazākiem vārdiem. Tie ir meli.

Zoodārza direktors teica: “Zoodārza amatpersonas neplāno piekāpties.

Mēs nevaram atjaunot ikvienu izlikto elementu pamatojoties uz katru jaunu pierādījumu.

Mēs aplūkojam statuju pilnībā un mēģinām saprast, kādu iespaidu tā rada,

un mēs domājam, ka iespaids, ko rada šī statuja, ir pareizs.” Brūsa kungs, vai Jūs man sakāt, ka melotu bērniem,

kas apmeklē Jūsu zoodārzu, lai viņiem rastos iespaids, ka evolūcija ir patiesa?

Vai uzskatāt, ka Jūsu teorija ir svarīgāka par faktiem? Tieši tā arī izskatās.

Viņi melos bērniem, kas apmeklēs zinātnes centrus un zoodārzus,

lai liktu viņiem noticēt, ka evolūcijas teorija ir patiesa! Un mācību grāmatās ir apmēram 60 melu!

Par to vairāk stāstīsim 4. video seminārā “Meli mācību grāmatās”.

Āfrikā tika atrasti pilnīgi normāli pēdu nospiedumi pelnu slānī, kas bija pārakmeņojies.

Pilnīgi normāli cilvēka pēdu nospiedumi! Bet pēdu nospiedumiem pelnos būtu jābūt 3,75 miljonus gadu veciem.

Viņi izpētīja pēdu nospiedumus un teica: “Oho, šie pēdu nospiedumi ir tieši tādi paši kā šodien mums.”

Rasels Tutls (Russell Tuttle) no Čikāgas Universitātes pētīja pēdu nospiedumus ļoti uzmanīgi.

Viņš devās uz vietu, kur cilvēki nekad nevalkā apavus.

Viņi nekad nevalkā apavus! Un viņš pētīja viņu pēdu nospiedumus.

Viņš lika tiem skriet cauri dubļiem, iet cauri dubļiem, lēni skriet cauri dubļiem, ātrā gaitā un lēkājot.

Viņš teica, ka to cilvēku pēdu nospiedumi, kas nekad nevalkā apavus, ir

tieši tādi paši kā tie, kas atrasti Laetoli, Āfrikā. Identiski.

Un tad viņš teica: “Ja vien nebūtu zināms, ka Laetoli pēdu nospiedumi ir tik veci,

mēs nospriestu, ka tos atstāja mūsu ģints loceklis.” Citiem vārdiem, ja mēs nezinātu labāku izskaidrojumu,

tad mēs domātu, ka tās atstājis cilvēks! Kā tu vari zināt labāku versiju? “O, jo akmens ir pārāk vecs.”

Šis ir piemērs, kur evolūcijas teorija ir šķērslis veselajam saprātam un zinātniskai izpētei.

Šī teorija ir viens no lielākajiem šķēršļiem zinātnei. Tā nav zinātnes sastāvdaļa. Tā ir zinātnei neproduktīva.

Tad “National Geographic” pievienoja šiem radījumiem, kas iet caur pelniem, cilvēka/pērtiķveidīgā sajaukuma pazīmes.

Bet paturiet prātā, ka neviens kauls netika atrasts. Neatrada nevienu kaulu.

Ja tu atrodi pilnīgi normāla cilvēka pēdu nospiedumus, kas tev dod tiesības nolikt tur tumšādainus,

pērtiķveidīgus radījumus, kas staigā pa tavu zīmējumu? Un ja es būtu Afroamerikānis,

es būtu sarūgtināts, ka trūkstošajiem ķēdes posmiem vienmēr tiek lietota tumša āda!

It kā tumšāka āda būtu mazāk attīstījusies!

Tas ir tas, ko viņi šeit netieši cenšas norādīt. Un kāpēc viņi pievienoja šo kājas pirksta izvirzījumu?

Ievērojiet, ka šajā bildē lielais kājas pirksts ir nošķirts no pārējiem.

To viņi izdarīja ar nolūku, jo tā ir nopietna problēma, lai pērtiķveidīgā pēda pārveidotos par cilvēka pēdu.

Pērtiķiem ir kājas pirksts, kas novirzīts uz sāniem kā īkšķis.

Tas tā ir tādēļ, lai tie var sagrābt koka zaru un karāties ar aizmugurējo pēdu. Tu tā nevari!

Ja tu vēlies tam trenēties, es ieteiktu sākt trenēties ar zemu zaru.

Jo tā tu savai galvai nodarīsi sāpes. Bet šeit viņi to sauc par “bipedalismu četri ar pus miljonu gadu garumā”.

Un viņi pielika ikvienam no tā saucamajiem trūkstošajiem posmiem cilvēka pēdu.

Jo pēda evolūcijas piekritējiem ir nopietna problēma.

Čārlzs Oksnards (Charles Oxnard) pētīja Lūsiju un teica: “Lūsijas kauli ataino dzīvnieku, kas neatrodas uz cilvēka attīstības līnijas.”

Tas nav trūkstošais posms. Viņš veica datorizētu kaulu daudzfaktoru analīzi.

Tās radības, tās mazās pērtiķveidīgās radības, kas staigā stāvus, iespējams, joprojām ir dzīvas Sumatrā.

Lūsija varētu atainot dzīvnieku, kas joprojām ir dzīvs.

Pekinas cilvēks tika lietots kā pierādījums evolūcijai gadiem ilgi.

Viss pazuda Otrā pasaules karā laikā; bet tika atrasta ala

ar kaudzi salauztiem mērkaķa kauliem tajā. Galvaskauss bija sasists,

un vēl turpat tika atrasti vairāki cilvēka darināti darbarīki. Un kāds izcils zinātnieks teica:

“Oho, šie mērkaķi mācās taisīt darbarīkus.” O, jā – un viņi tos iemēģina uz savām galvām.

Šis ir labais. Parunāsim par šo mazliet vairāk.

Nu viņi neteica nevienam, ka viņi atrada 10 normālus cilvēkus tajā pašā alā. Cilvēka skeletus.

Saprotiet, dažās kultūrās cilvēki labprāt ēd mērkaķu smadzenes. Vai esat redzējuši filmu “Indianas Džons” (“Indiana Jones”)?

Viņi vienkārši atrada alu, kur tika ēsti mērkaķi. Tā bija vieta, kur notika viņu dzīres vai kaut kas tāds.

Tas nav trūkstošais posms. Homo erectus joprojām ir mācību grāmatās.

Homo erectus, ko pirms tam sauca par Java cilvēku, tad to pārsauca par Pithecanthropus erectus,

un tagad to sauc par Homo erectus. To atrada Dr. Dubois, holandiešu anatoms, kurš devās uz Indonēziju ar mērķi –

mēģināt atrast trūkstošo posmu. Viņš nolīga vairākus cietumniekus rakšanas darbiem.

Viņš pat nebija tur, kad to atrada. Atrada pērtiķa galvaskausa augšdaļu, trīs cilvēka zobus,

un augšstilba kaulu atrada pēc gada un 15 metrus tālāk. Dubois tos salika kopā un teica:

“Mums šeit ir trūkstošais posms.” Tu pat nezini, vai tie kauli sader kopā.

Trīs zobi, augšstilba kauls un galvaskausa augšdaļa no pērtiķa!

Un arī šo 1925. gada Skoupa Mērkaķu lietā izmantoja kā pierādījumu evolūcijai. Java cilvēku!

Slavens anatoms Virčovs (Virchow) teica: “Manuprāt, šis radījums ir dzīvnieks, patiesībā, milzīgs gibons.”

Augšstilba kaulam nav pat nenozīmīgākā saistība ar galvaskausu.”

Dubois noslēpa faktu, ka viņš atrada divus cilvēka galvaskausus tajā pašā vietā.

Viņš palika tos zem viņa gultas, zem grīdas, kā Edgara Allena Po stāstā “Denuncianta sirds” (“The Tell-Tale Heart”)

Tikai šoreiz tā bija “denuncianta galva”. Nav neviena pierādījuma par to, kā cilvēks attīstījās.

Fosilie pierādījumi cilvēka evolūcijai ir fragmentāri.

Fosilo šimpanzes evolūcijas pierādījumu vispār nav.

Nav nekādu pierādījumu par to, kā šimpanzes attīstījās.

Bet joprojām visu laiku ir raksti žurnālos par evolūciju.

“Kurp mēs ejam?”, to es jums varu teikt. Tu dodies pa tiešo uz Elli, ja tu nepieņem Kristu.

Tas ir patiešām vienkārši. Tas nav nekāds atjautības uzdevums. Spānijā gatavojās izstādīt lielu eksponātu par Orce cilvēku (Orce man).

O-r-c-e, Orce cilvēks. Viņi gatavojās lielām svinībām par atklāto Orce cilvēku.

Līdz tie atklāja, ka patiesībā tas ir gabals no 4 mēnešus jauna ēzeļa galvaskausa. Tas jau gatavojās kļūt par trūkstošo posmu.

Delfīna riba muzejā ilgu laiku ir bijusi marķēta kā “cilvēka atslēgas kauls”, līdz kāds teica:

“Klau, tā ir delfīna riba, ne cilvēka atslēgas kauls.”

2004. gadā šeit tika atrasti hobiti. Hobiti bija maz mazītiņi, sīki cilvēki.

Iespējams, sekundārās mikrocefālijas dvarfisma (secondary microcephaly dwarfism) rezultāts. Pavisam normāls cilvēks, apmēram 1 metru garš!

Ir tādi cilvēki, kā šie, un viņi dzīvo uz planētas.

Ir laba grāmata par tā saukto alu cilvēku, ja vēlies par to izlasīt.

Ja tev māca par šīm lietām skolā, dabū Marvina L. Lubenova (Marvin L. Lubenow) grāmatu “Strīda ābols” (“Bones of Contention”).

Teicama grāmata, tā tev ļaus labāk izprast šo tematu.

Vienīgais trūkstošais posms, ko es varu atrast, ir posms starp šo puišu ausīm. Saprotiet, kaut kas trūkst!

Daži no šiem profesoriem pavada savu brīvo laiku rokoties pa dubļiem meklējot kaulus.

Mans suns dara to pašu, bet mēs par to nodokļu maksātājiem neliekam viņam maksāt algu, kamēr viņš to dara.

Vairumā štatu ir likumi, kas pieprasa, lai mācību grāmatas būt precīzas.

Floridai ir tāds likums, Kalifornijai arī, Teksasai arī, Viskonsīnai un Alabamai arī.

Likums nosaka, ka mācību grāmatām ir jābūt precīzām.

Minesotas likums saka: “Skolotāji nedrīkst apzināti aizliegt vai sagrozīt tēmu.”

Bet Minesotas mācību grāmatas joprojām māca visu šo kā pierādījumu evolūcijai,

lai gan visi, kas šeit atzīmēti sarkanajā aplī, ir pierādīti, ka nevar būt trūkstošie posmi.

Starp citu, Minesotas mācību grāmata (un vairums mācību grāmatu pašlaik) mums pierasto “homo sapiens”

aizstāj ar “homo sapiens sapiens.”

Oho, ko tad tas nozīmē? Sapiens nozīmē “gudrs”. Tātad mēs esam gudri, gudri cilvēki.

Redziet, Bībele saka: “Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi.” (Romiešiem 1:22)

Un ja tu domā, ka tavs vectēvs nošūpojās ar savu asti no koka, tu esi muļķis un prasts.

Šī mācību grāmata saka: “Šis ir visu mūsu tētis.” Tas ir muļķīgi.

Tu nevari zināt, ka viņš ir jebkura tētis.

Ja atrodi dubļos kaulus, tu nezini, ka tas ir kāda tētis.

Tas saka: “Visu zīdītāju māte”, no Smitsonianas (Smithsonian).

Ja tu atrodi kaulus, ka tā var būt māte visam. Redziet, ja tu atrodi fosiliju dubļos,

visu, ko tu zini – tas ir miris. Tu nevari pierādīt, ka tam ir bijuši bērni, un tu noteikti nevari pierādīt, ka tam bija citādāki bērni.

Un kāpēc lai tu domātu, ka kauls, ko atradi dubļos, spēja darīt ko vairāk nekā šodienas dzīvnieki,

tas ir, radīt kaut kādu citu ģinti?

Neviena fosilija tiesā neskaitās kā pierādījums evolūcijai.

Nu, tad kur mēs varam ielikt Bībelē “Akmens laikmetu”? Vai vispār bija Akmens Laikmets?

Tieši pēc Plūdiem Noa nevarēja pateikt savam mazdēlam aiziet uz darbarīku veikalu un nopirkt lāpstu.

Nebija tādu darbarīku veikalu. Sabiedrība bija izpostīta.

Viņi izkāpa no šķirsta, un ārpusē viss bija iznīcināts.

Bija pilnībā jāatjauno civilizācija. Viņiem bija “Gilligan’s Island” (Džilianas sala) situācija. Ir vairāki gudri cilvēki.

Nu, “Gilligan’s Island” nebija vairāki gudri cilvēki. Varbūt viens. Viņi atrodas uz šīs izpostītās planētas.

Tā nu viņiem bija jāatjauno viss no nulles; un tu taisītu akmens rīkus,

jo tas ir daudz ātrāk nekā izrakt dzelzsrūdu, izkausēt to un izveidot dzelzs darbarīkus!

Laika izteiksmē tas aizņem trīs nedēļas, lai izgatavotu savu cirvi. Pa to laiku tu no bada nomirsi. Tāpēc viņi taisīja akmens rīkus.

Un cilvēki, kas izgāja no sabiedrības, ceļoja mazās grupās ar nedaudziem līdzpaņemtiem rīkiem, tā

sekojot migrējošiem dzīvniekiem. Un viņi negribēja nēsāt sev līdzi 22.7kg smagu akmens rīku komplektu.

Izgatavot savus akmens rīkus uz vietas ir daudz ātrāk.

Tu seko mamutiem (vai bifeļiem) līdz tu viņus panāc, un tad tu ātri izgatavo savus rīkus.

Nogalini bifeli vai mamutu, tad apstrādā to, atstāj savus rīkus turpat un ej uz citu vietu.

Un šodien mēs atrodam šos akmens rīkus un sakām: “Oho, apskati šo “Clovis” bultas galu!”

Oho, perfekti veidota forma, perfekts līdzsvarojums; šis cilvēks ir bijis gudrs, tā ir attīstīta civilizācija!

Un tad tiek atrasts cits bultas gals, kas izskatās mazliet paviršs. Tas nav nokalts tik gluds.

Un tad viņi saka: “Oho, šis pirmcilvēks nav bijis diez ko gudrs.”

Ziniet, varbūt jums ir pavisam nepareizs skatījums uz to.

Varbūt, ka to, kas izskatās pavirši apstrādāts, izgatavoja cilvēks, kurš mazliet steidzās,

jo mamuts bēg prom. Viņam vienkārši nav laika tur sēdēt un

stundu spēlēties ar savu bultas galu. Viņš grib nomedīt to radījumu tūlīt – pirms tas aizmūk.

Tātad tas varētu norādīt tikai uz to, cik daudz laika viņiem bija šo lietu izgatavošanai.

Bet nevis piemērs tam, cik augsts ir viņu inteliģences līmenis.

Ne tikai cilvēki pirms Plūdiem dzīvoja ilgāk, bet dzīvnieki arī.

Un viņi auga lielāki. Iespējams, daudz lielāki.

Šeit ir 5.5 metrus garš bezragu degunradzis (hornless rhinoceros). Tas ir liels degunradzis!

Cilvēki saka, ka tas ir aizvēsturisks dzīvnieks.

Nē! Vai zinājāt, ka vārds “aizvēsturisks” (“prehistoric”) pirms 100 gadiem nebija vārdnīcā?

Mēs krājam vecas vārdnīcas savā zinātnes centrā.

Ja jums ir vecas vārdnīcas no 1700. līdz 1800. gada, mēs labprāt tās pieņemtu.

Man ir 1766. gada vārdnīca. Vārds “aizvēsturisks” tur nav.

Man ir arī 1860. gada vārdnīca un arī tajā nav vārda “aizvēsturisks”.

Nav tāda jēdziena “aizvēsturisks” līdz pat 1860. gadam.

Šeit ir 1892. gada vārdnīca un joprojām vārds “aizvēsturisks” nav iekšā.

Ir tādi jēdzieni kā Pirmsplūdu laiks, bet nav tādas lietas kā “aizvēsturisks”.

Mums ir vēsture no pirmās dienas: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1)

Tu tālāk nevari aiziet. Tātad nav tādas lietas kā “aizvēsturisks”.

Bet pirms Plūdiem, šis ūdens ietvars palielinātu gaisa spiedienu,

kas lika lietām izturēties un uzvesties citādāk. Paaugstinātais gaisa spiediens liek kukaiņiem augt daudz lielākiem.

Kukaiņi ir ierobežoti izmērā, kam par pamatu ir skābekļa daudzums, ko tie var dabūt.

Kukaiņi, kas dzīvo ūdenī ar bagātīgu skābekļa daudzumu, kļūst 1000 reizes smagāki par tiem, kam nav tādu apstākļu.

Tam ir saistība ar virsmas laukuma un tilpuma attiecību.

Lai nevienu negarlaikotu pusstundas garumā – jo lielāks kļūst kukainis, tam paliek lielāks virsmas laukums.

Bet ne proporcionāli tā tilpumam. Virsmas laukums pret tā tilpuma attiecību samazinās.

Kā jūs to varat redzēt šajā attēlā. Tātad, kukainim augot, vienā brīdī sāk pietrūkt ādas.

Jo kukaiņi elpo caur savu ādu.

Taču  ir atrastas milzīgas kukaiņu fosilijas; kā šī spāre ar spārnu platumu – 1.3 metri.

Kā jums patiktos tādu notriekt ar ātrumu 110 km stundā?

Tā norautu kukaiņu aizsargu un motora pārsegu un pievienotos jums uz priekšējā sēdekļa.

Uz šīs planētas ir atrastas lielu spāru fosilijas.

Šodien ir 10 līdz 13 centimetru lielas. Nav diez ko lielas.

Pirms Plūdiem tās bija milzīgas. Tarakāni arī šodien izaug diezgan lieli.

Mēs tos audzējam savā muzejā Pensakolā; Madagaskaras šņācošie tarakāni.

Bet vai jūs zinājāt, ka ir atrasti milzīgi tarakāni?

45 centimetru garas tarakānu fosilijas. Tajās dienās nezvanīja uz Orkin (kukaiņu indētāji)!

Zvanīja Nacionālajai Gvardei…

Ir atrasta milzīga simtkāja fosilija, 2,6 metrus gara.

Ir atrasti 60 centimetru gari pārakmeņojušies sienāži. No tiem varētu pagatavot maltīti.

Tarantula fosilija, 90 centimetru platumā; 18 metrus garas vilkvālīšu fosilijas ir atrastas.

Ēzelis 2,75 metrus augsts, no Teksasas, protams. Viss Teksasā ir lielāks.

Acīmredzot, milzīgi sliņķi ir dzīvojuši uz šīs planētas. Tev teiks, ka tas bija pirms miljons gadiem.

Nē, tad tas nebija. Tas bija līdz brīdim, kad sākās Plūdi. Ir atrasts bifelis ar 3,7 metrus platiem ragiem.

Alnis ar 3,7 metrus platiem ragiem. Kāds no jums, medniekiem, domā: “Oho, tas izskatītos labi uz sienas!”

Cik daudzi no jums iet medīt Bembija tēti? Nu, nu – tikai esiet godīgi.

Te nu ir! Labi, labi, tikai apēdiet to arī.

3 metrus garas ķenguru fosilijas ir atrastas, un vombata fosilijas minivena automašīnas lielumā.

Šeit ir jūrascūciņas fosilija, kas bija 680 kilogramus smaga. Tā ir liela jūrascūciņa.

Ir atrasti 4 metrus gari putni.

Šī ir ziloņputna ola. Tā ola, kas ir aiz tās, ir strausa ola, kas arī ir milzīga.

Viņi atrada aizvēsturiskas zoss fosiliju, kas bija tikpat gara, cik zilonis; un svēra pus tonnu.

Kā tev patiktu tādu dabūt Pateicības dienas pusdienās? Pasakiet mazajam Timam par to zosi!

Ir atrastas bebru fosilijas 2,4 metru garumā.

Šis puisis rokās tur bebra žokli, kura paša augums ir apmēram 2,14 – 2,45 metri.

Ohaio ir atrasts 2 metrus garš bebrs.

Ja koki bija lielāki pirms Plūdiem un vajadzētu taču lielākus bebrus, lai tos nograuztu.

Dievs tajās dienās turēja visu līdzsvarā. Salamandra mūsdienās parasti izaug garumā no 12,7 līdz 20,3 centimetrus.

Vai jūs zinājāt, ka ir atrastas 2 metrus garas Salamandras fosilijas?

Palielinot gaisa spiedienu, vairāk gāzes nokļūst ūdenī; un zivīm ūdenī ir jāelpo ar žaunām.

Tātad, ja ūdenī ir vairāk izkliedētas gāzes no lielāka gaisa spiediena,

tad zivs var izaugt lielāka. Un uz kubikjūdzi būtu vairāk zivju.

Ja mūsdienu haizivij zoba lielums ir apmēram 2,5 centimetri,

tas norāda, ka haizivs ir apmēram 4,5 metrus gara.

Vai zinājāt, ka ir atrasta haizivs zoba fosilija,

kas norāda, ka haizivis uz šīs planētas reiz bija 25 metrus garas? Vai spējat iztēloties 25 metrus garu haizivi?

Filmā “Žokļi” (“Jaws”) bija 7,6 metrus gara haizivs.

Jums būtu jāizmanto šīs filmas haizivs par ēsmu, lai noķertu kādu no megalodona haizivīm.

Dr. Baugh audzē piraiju akvārijā, kam apkārt ir spēcīgāks magnētiskais lauks.

Tikai magnētiskā lauka palielināšana jau kaut ko ietekmē, jo viņa piraija ir 4 reizes lielāka par normālu.

Kad viņš audzēja augļu mušas paaugstināta gaisa spiediena kamerā, tās dzīvoja 10 reizes ilgāk. Tikai palielinot gaisa spiedienu!

Ja sakombinē gaisa spiedienu, filtrētu saules gaismu un spēcīgāku magnētisko lauku,

iespējams, tiek iegūti Ēdenes dārza nosacījumi. Mēs, iespējams, zaudējām vismaz šīs trīs lietas.

Varbūt no tā brīža ir zaudētas vēl vairāk lietu. Bruņurupuči izaug diezgan lieli. Tas pa kreisi ir liels bruņurupucis.

3,2 kilometrus virs jūras līmeņa ir atrastas austeres.

3,35 metrus lielas austeres, ar svaru 270kg, 3,2 kilometrus virs jūras līmeņa Andu kalnos!

Kāda ekspedīcija kāpa Everestā un atrada ēdamgliemenes Everesta virsotnē.

Interesanti ir tas, ka šo pārakmeņojušos ēdamgliemeņu vāki bija aizvērti ciet.

Es gribētu izcelt, ka, pirmkārt, Everests atrodas diezgan tālu no krasta.

Apmēram 700 kilometru līdz pludmalei un ēdamgliemenes diez ko labi neprot kāpt kalnos.

Un, kad ēdamgliemene nomirst, tā atveras! Staigājot gar krastu, jūs varat atrast miljoniem jūras gliemežu čaulas.

Grūti ir atrast divas vienādas, turklāt nekad neatradīsiet aizvērušos čaulu, ja ēdamgliemene būs mirusi.

Čaulas atveras uzreiz. Kā var dabūt pārakmeņojušās ēdamgliemenes Everesta virsotnē?

Es domāju, ka ar Plūdu palīdzību, bet es nedomāju, ka Plūdu ūdens nosedza Everestu.

Everests tur nebija. Psalmi (104:8) saka mums, ka Plūdu beigās pacēlās kalni.

kad beidzās Plūdi, izveidojās kalnu grēdas.

Iespējams, ka tās bija sekas, ko izraisīja zemes garozas pārlūšana un sadalīšanās gabalos.

Un gabali paceltos un atkal izlīdzinātos atpakaļ. Par to vairāk 6. video seminārā.

Rāpuļi nekad nepārstāj augt. Tas ir vienkāršs fakts. Vairums rāpuļu nekad nepārstāj augt, viņi aug visu savu dzīvi.

Cilvēki pārstāj augt. Kad tev ir 16 vai 18, tu pārstāj augt, vismaz vertikāli.

Daži pēc tam sāk augt horizontāli. Bet rāpuļi nepārstāj augt.

Kas notiktu ar rāpuli, ja tu to ievietotu Ēdenes dārzā un ļautu nodzīvot tam līdz 900 gadiem?

Tev būtu liela ķirzaka – ļoti liela ķirzaka!

Dinozauri bija lielas ķirzakas, kas dzīvoja kopā ar Ādamu un Ievu līdz Plūdu sākumam.

Jūs varat veikalā iegādāties (kaut vai tūlīt) šos Džeksona hameleonus.

Kāds viņš izskatītos, ja svēru 15 tonnas? Iespējams, kā dinozaurs – triceratops.

Dinozaurs nozīmē “šausmīga ķirzaka” un dinozauri dzīvoja kopā ar cilvēkiem visā vēstures gaitā.

Tikai viņiem bija cits nosaukums, par to vairāk runāsim 3. video seminārā.

Taču dinozauru un cilvēku kauli ir atrasti līdzās.

Dinozaura kauli ir atrasti tajā pašā akmens slānī, kurā atradās cilvēka roku fosilijas.

Dinozaura un zīdītāja kauli, atrasti līdzās!

Šeit ir viens no Ika akmeņiem (Ica stones), uz kura ir attēlots, ka cilvēks jāj uz dinozaura.

Dr. Baugh ir vairāki šādi akmeņi viņa muzejā. Mums mūsu muzejā ir astoņi no šiem Ika akmeņiem.

Man liekas, ka mums ir lielākā Peru Ika akmeņu kolekcija Amerikā.

Uz daudziem ir attēloti dinozauri. Par to vairāk 3. video seminārā – par dinozauriem un Bībeli.

Glenrouzā (Glen Rose), Teksasā ir atrasti dinozaura pēdu nospiedumi un cilvēku pēdu nospiedumi turpat līdzās.

Es zinu, ka par šo tēmu ir dažādi viedokļi. Esmu tur bijis piecas reizes.

Esmu dzirdējis visus argumentus pret to un pats esmu bijis tur, lai pats to pārbaudītu.

Dodaties uz Dallasu, Teksasā un dodaties uz dienvidiem 72 kilometrus līdz Glenrouzai.

Un jūs pamanīsiet, ka Paluksijas (Paluxy) upe tek cauri šai mazajai pilsētai. Un tajā ir ļoti daudz kaļķakmeņu.

Visa teritorija ir no kaļķakmens, līdzīgi kā šeit ap Knoksvillu.

Šī upe izlaužas cauri kaļķakmens slāņiem.

1908. gadā šeit bija plūdi. Upes kritums bija 5 metri uz jūdzi (1,6km); šie plūdi bija iespaidīgi.

Tie bija, manuprāt, 9 metri virs plūdu līmeņa. Tie bija vienkārši iespaidīgi plūdi 1908. gadā.

Tie uzlauza upes apakšu, sadragāja kaļķakmens slāni. 61 centimetrus biezs kaļķakmens tika uzlauzts.

Apakšā bija jauns kaļķakmens slānis, un kad upe izžuva nākamajā vasarā,

tika atklāti simtiem dinozauru pēdu nospiedumi. Dinozauru pēdu nospiedumi.

Šo vietu sauc par Dinozauru Ielejas Valsts Parku (Dinosaur Valley State Park). Lūk, tur ir grāmata uz galda,

ja vēlaties uzzināt par to vairāk. Viņi izkala plāksnes ar šo pēdu nospiedumiem

un aizveda to muzejiem, lai izglābtu tos no erozijas upē.

1930. gadā tika izņemti milzīgi bluķi un uzstādīti zem dinozauru skeletiem.

Pēdu nospiedumi ir lieli. Šeit mazs puika vannojas vienā no tiem.

Taču dažreiz šajā apkaimē tiek atrasti cilvēku un dinozauru pēdu nospiedumi.

Cilvēku pēdas un dinozauru pēdas līdzās! Mēs varētu pavadīt visu dienu runājot par šo tēmu.

Ir bijuši tūkstošiem ziņojumu par to. Daži tam tic, daži tam netic.

Šeit cilvēka pēdu ceļš krustojas ar dinozaura pēdu ceļu.

Un daži no cilvēku pēdu nospiedumiem ir diezgan liela izmēra.

Šad un tad šie nospiedumi ir atrasti dinozauru pēdu nospiedumu iekšpusē.

Ja tu skrien cauri dubļiem, lai bēgtu no Plūdiem, tā ir loģiska vieta, kur spert soli,

tieši tur, kur kāds jau ir iekāpis.

Tas ir tāpat kā iet pa dziļu sniegu. Man liekas, ka daudzi cilvēki nepareizi izprot šo tēmu.

Viņi domā, ka Noa iekāpa šķirstā, sākās lietus, un visi nomira pirmajās 10 minūtēs.

Iespējams, pagāja seši mēneši, lai nogalinātu ikvienu uz šīs planētas.

Viņi skrietu meklējot augstāku vietu. Ūdens turpināja celties.

Redziet, lietus lija 40 dienas (1. Mozus 7:12), bet Bībele saka, ka ūdens turpināja celties vēl 150 dienas (1. Mozus 7:24).

Jo lielākā daļa ūdens nāca no zemes garozas iekšpuses.

Uz augšu, cauri dziļuma avotiem (1. Mozus 8:2). Plūdos lietus īpaši neko neietekmēja.

Tas bija ūdens no iekšienes, kas izraisīja Plūdus. Iespējams, ka vajadzēja sešus mēnešus, lai iznīcinātu ikvienu.

Tāpēc viņi skrēja; ja straume iet uz leju, viņi skrietu uz augstāku vietu.

Un diezgan ātri viņi sāktu cīnīties par augstāku zemi, kas kļūst arvien vairāk un vairāk nepieejama.

Taču atrastie pēdu nospiedumi ir diezgan lieli.

Mēs pārdodam šī te nospieduma izlējumu, ja vien vēlaties to iegūt. To varat nopirkt mūsu mājas lapā http://www.drdino.com

Šeit jūs redzat 24. izmēra (kurpju mērvienība ASV) pēdu.

Reiz kāds liels puika centās tajā ievietot savu kāju, tā īsti nesanāca. Viņam bija 18. izmērs (kurpju mērvienība ASV).

Viņi izkala akmens plāksnes un atrada vēl vairāk pēdu nospiedumus zem neaiztiktā kaļķakmens.

Tad viens no pēdu nospiedumiem bija pārzāģēts šķērsām pāri.

Viņi paskatījās uz izgriezumu, un jūs varat redzēt, kur tas ir iegrimis un izkropļojis slāņu līnijas.

Es zinu, ka par šo ir diskusijas. Esmu izlasījis, manuprāt, visu par šo tēmu.

Es noteikti esmu izlasījis daudz. Es esmu ļoti pārliecināts, ka tie ir patiesi.

Pēdu nospiedumu soļa platums ir no 1.8 līdz 2.1 metrus plats.

Tam vajadzētu būt lielam vīram, lai katru reizi spertu tik lielu soli.

Man draugs bija tur uz vietas, kad tika izrakti šie pēdu nospiedumi.

Viņš man atrakstīja šo vēstuli. Pašlaik viņš ir mācītāja palīgs Arizonas Dienvidu Baptistu baznīcā.

Viņš teica: “Dr. Hovind, es uzaugu Glenrouzā. Izrakumos es biju kopā ar Dr. Carl Baugh,

mēs sekojām cilvēka pēdu nospiedumiem, kas atradās līdzās dinozaura pēdu nospiedumiem.

Izskatījās, ka cilvēks ir staigājis kopā ar dinozauru. NOVA televīzija bija šeit, lai filmētu izrakumus.

Tajā vietā bija arī evolūcijas piekritējs, kas strīdējās ar Baugh visu laiku.

NOVA diez ko daudz nefilmēja pēdu nospiedumus vai mūsu rakšanu, bet viņi intervēja šo evolūcijas piekritēju.

Viņiem viņš teica, ka neredzot neko tādu, kas būtu pretrunā ar evolūcijas teoriju.

Taču viņš filmēšanas laikā nepateica, ka viņš atteicās pagriezties un apskatīt pēdu nospiedumus, ar kurām mēs strādājām.”

“Kad viņi atrada šos nospiedumus, viņi uzsita viņam uz pleca un teica ‘Kungs, vai nevēlaties apskatīt šo?’

un viņš teica ‘Nē, es to nevēlos apskatīt.’

Viņš stāvēja ar muguru pret izrakumiem un pēdu nospiedumiem, kamēr viņš klāstīja savu nostāju.

NOVA zināja, ka šis cilvēks neapskatīja sliedes, bet par to neko neziņoja.”

Redziet, NOVA acīmredzot ir saistīta ar evolūcijas teoriju

un visu, kas ir pretrunā ar šo teoriju, vienkārši neparādīs televīzijā.

Punkts. Teorija ir jāaizsargā no kritikas.

Kāds vīrs teica: “Ja cilvēka un dinozaura pēdu nospiedumi tiek atrasti līdzās,

tad tas pierāda, ka bija tāds dinozaurs, kura pēda bija tāda pati kā cilvēkam.”

Vai šis nav spīdošs piegājiens, kā izskaidrot šo lietu?

Vēl viens piemērs, kur evolūcija ir šķērslis izpētei!

“Radīšanas teorijas piekritēji uzskata, ka cilvēki un dinozauri pastāvēja vienlaicīgi.

Ja šis nozīmīgais uzskats ir patiess, tad to atklājēju vārdi sadragātu laika koridorus tāpat kā

tās personības, kuras ir veikušas vienu no visizcilākajiem atklājumiem 20. gadsimtā.”

Nu tā ir taisnība, ja vien mēdiji to nebloķē. Par šo tēmu ir ļoti daudz labu grāmatu.

Ir atrasts āmurs, cilvēka āmura fosilija, cilvēka darināts āmurs.

Cilvēki saka: “Pirms plūdiem nebija dzelzs.” O, viņiem noteikti bija.

Bībele saka, ka Tubal-Kains bija visādu vara un dzelzs rīku kalējs (1. Mozus 4:22).

Jūs varat dabūt šī āmura paraugu, kas atrodas uz galda.

Apskatiet mūsu katalogu vai mājas lapu http://www.drdino.com. Šis zvaniņš ir atrasts ogles gabala iekšpusē.

Pirms Plūdiem cilvēki zināja par tēraudu un dzelzi. Viņi bija ārkārtīgi gudri.

Jūsu bērniem skolā mācīs, ka ģeoloģiskā tabula attēlo zemes vēsturi,

un karbona periods bija tad, kad veidojās ogles. Tās ir muļķības.

Ogles veidojās Plūdu laikā, jo pasaule tika aprakta.

1881. gadā Illionoisā atrada zelta ķēdīti, kas atradās ogles gabala iekšpusē.

Šis dzelzs podiņš arī ir atrasts ogles gabala iekšpusē.

Šo lietu atrada cietā akmenī, un tam būtu jābūt 600 miljonus gadus vecam.

Šeit es esmu Nampā (Nampa), Idaho turot to, ko sauc par Nampa tēlu.

Akas urbējs atrada šo mazo lelli 97 metru dziļumā, kamēr viņš urba aku. Iespējams, Pirmsplūdu lelle.

Šis, baterijai līdzīgais priekšmets ir atrasts Irākā, šķiet 2000 gadus veca baterija.

Cilvēki par elektrību zināja jau pirms ilga laika. Ēģiptieši zināja par elektrību. Viņi zināja, kā galvanizēt lietas.

Strādnieki ir atraduši sudraba dzīslā cilvēka kaulus un vara bultas galu.

Prasmīgi izstrādāti akmens rīki ir atrasti Kalifornijas zelta raktuvēs.

Viņi raka šī kalna vidū, raka šahtu šajā grants bedrē

zem lavas slāņiem, kam būtu jābūt 55 miljonus gadus veciem. Un viņi tur atrada cilvēku darinātus instrumentus!

Profesors Holmes no Smitsonianas bija visskaļākais kritiķis par Kalifornijas atradumiem.

Viņš teica: “Iespējams, ja profesors Vitnijs (Whitney) būtu pilnībā cienījis cilvēka evolūcijas stāstu,

kā tas šodien tiek saprasts, viņš vilcinātos paziņot secinājumus,

kas nesakrīt ar iespaidīgo liecību klāstu.” Vai viņš saka, ka viņam nevajadzēja atklāt šo atradumu,

jo tas ir pretrunā ar teoriju? Vai to viņš saka? Tieši to viņš arī saka.

Un ļaudis, es jums saku, ir cilvēki, kas ir tik ļoti saistīti ar to muļķīgo evolūcijas teoriju,

ka viņi norobežos savu prātu un nepieļaus (ja viņi to varēs) drukāt ko tādu, kas ir pretrunā ar to.

Viņi aizstāv to ar reliģisku dedzību.

Smitsoniana ir lielā mērā atbildīga par daudzu šo lietu, kas ir pretrunā ar evolūciju, slēpšanu.

1950. gadā Tomas Lī (Thomas Lee), no Kanādas Nacionālā muzeja, atrada prasmīgi izstrādātus akmens darbarīkus grants nogulsnē.

Problēma tāda, ka grants nogulsne ir datēta ar vecumu no 65 līdz 125 tūkstošs gadiem.

Tas Kanādas apdzīvotājiem ir pārāks sens periods.

Tā nu muzeja direktors tika atlaists par to, ka neatlaida atklājēju.

Artefaktu tonnas pazuda atkritumu tvertnēs. Atklājums bija jāiznīcina.

Tas spiestu pārrakstīt ikvienu grāmatu šajā biznesā.

“Mēs jums nevaram pieļaut atklāt kaut ko, kas ir pret mūsu teoriju,

jo visas grāmatas, ko esam izdevuši, stāsta mums, cik šī teorija ir brīnišķīga.

Un tagad jūs mums liksiet pārrakstīt visas šīs grāmatas; tātad esat atlaists.”

Šo monētu ir atradis akas urbējs Illionoisā, vairāk nekā 34 metru dziļumā.

Tā nekad nav analizēta. Plūdi apraka to pasauli.

Dievs teica viņiem ne tikai to, kā dzīvot līdz Plūdiem,

Viņš teica viņiem arī, ko ēst. Viņš deva viņiem ideālu diētu.

Dievs teica, Es gribu, lai jūs ēstu augus. Bērni, ēdiet dārzeņus, augļus un sēklas (1. Mozus 1:29).

Mēs diez ko daudz šīs lietas neēdam. Mēs ēdam hamburgerus, kartupeļus frī un kolu.

Dievs teica, lai ēdam augļus, dārzeņus un sēklas. Kad tu apēd augli, tev vajadzētu apēst arī sēklu.

Kad ēdat persiku, apēdiet sēklu. Teiksiet, ka tā lieta ir cieta. Sasitiet čaulu ar āmuru.

Sēkla atrodas čaulas iekšpusē. Par to ir arī ļoti laba grāmata, starp citu.

Kāda dāma redzēja manu semināru, bija sajūsmā un uzsāka Ēdenes dārza diētu, ar ko viņa pilnībā revolucionizēja savu veselību.

Viņa, ievērojot Ēdenes dārza diētu, sarakstīja labu grāmatu. Ja gribat to iegādāties – “Tavas tiesības būt skaistam” (“Your Right to Be Beautiful.”).

Jums vajadzētu ēst sēklas. Bet tikai pārliecinieties, ka lietojat dabiski izaudzinātas sēklas,

ne tās, kas audzētas ar steroīdu un pesticīdu palīdzību. Sēklas satur rūgtu vielu, ko sauc par cianīdu.

Šī viela izveidos jums krunku uz kādu pusotru stundu.

Daži no jums vecāka gada gājuma cilvēkiem teiks: “Krunka, krunka, tā ir.. – kam tas domāts? Nu gan, es taču zināju.”

Mans tēvs saka, ka tu paliec vecs tad, kad tu, šķērsojot visu istabu, lai iedotu sievai buču,

esi aizmirsis, kādēļ tu vispār atnāci. Jā, tu paliec vecs, tēti.

Taču šīs sēklas satur vitamīnu B-17, kas ir puse no cianīda.

Jūs teiksiet, ak, tā taču ir inde. O, nē – tas nav gluži tā!

Ūdeņradis ir sprāgstošs; pajautājiet to cilvēkiem, kas atradās uz “Hindenburg” dirižabļa. Viņi to atklāja. Un skābeklis veicina sadegšanu.

Nu tad, kurš, kas ir pie vesela saprāta, izsmidzinātu ūdeņradi un skābekli uz uguns liesmām, lai tās likvidētu?

Ikviens ugunsdzēsējs uz šīs planētas! Ko iegūst, kad sajauc ūdeņradi ar skābekli? Ūdeni.

Nātrijs ir indīgs un hlors ir indīgs.

Sajaucot tos abus kopā, jūs iegūstat sāli, kas ir pilnīgi brīnišķīga.

Tātad cianīds, kas atrodas sēklās, ir sajaukts ar benzaldehīdu. Abi ir indīgi, bet kopā tie ir nekaitīgi.

Līdz tie iekļūst vēža šūnā! Par šo tēmu ir grāmata “Pasaule bez vēža.” (“World Without Cancer”).

Par šo tēmu ir ļoti daudz interneta vietņu, ja par to vēlaties izlasīt vairāk.

Šeit uz ekrāna ir ducis adrešu un mana mājas lapa http://www.drdino.com.

Ziemeļpakistānā ir Hunzas cilts. Hunzas cilvēki nekad neslimo ar vēzi.

Kad pirmo reizi atklāja šo cilti, viņu vidējais vecums bija 160 gadi.

Šī ir viena no Himalaju kalnu ielejām. Tā aizveda līdz Shangri-La leģendai.

Cik daudzi no jums ir kādreiz dzirdējuši par Shangri-La ieleju – ieleju, kurā tu dzīvo mūžīgi?

Nu, viņi nedzīvoja mūžīgi, bet viņi dzīvoja ārkārtīgi ilgu laiku.

Hunzas iedzīvotāju iecienītākais ēdiens ir aprikožu sēklas.

Šodien viņi dzīvo vidēji līdz 90 gadiem.

Viņiem ir bijusi ļoti liela saskarsme ar ārējo pasauli. Taču aprikožu sēklas ir visai interesantas.

Viņi paņem aprikožu sēklas, saspiež tās un iegūst no tām eļļu.

Viņi uzliek eļļu un ādas un sievietei neveidojas krunkas.

Viņi patiešām labi izskatās 70 un 80 gadu vecumā. Hunzas cilvēki ēd aprikožu sēklas tāpat kā mēs zemesriekstus.

Viņiem tās vienkārši ļoti garšo un viņi nekad nedabū vēzi.

Vai zinājāt, ka cilvēkiem, kas lieto uztura terapiju, lai ārstētu vēzi, ir daudz labāks izdzīvošanas procents?

Vēl joprojām neizdzīvo visi, es saprotu. Bet ir apmēram 10 reizes lielāka iespēja dzīvot,

nekā tiem, kas lieto parastās terapijas. Par šo tēmu ir ļoti daudz labu grāmatu.

Džeisons Veils (Jason Vale) māca, ka vajag ēst aprikožu sēklas, lai ārstētu vēzi.

Un viņš teica: “Vēzis nespēj izdzīvot tāda cilvēka ķermenī, kurš lieto aprikožu sēklas.”

Džeisons Veils vienkārši ieteica cilvēkiem ēst aprikožu sēklas.

Un viņš tika arestēts un ieslodzīts cietumā. Viņš joprojām atrodas ieslodzījumā par to, ka stāsta cilvēkiem, lai tie ēstu aprikožu sēklas.

Jo ASV Veselības departamenta Pārtikas un Zāļu aģentūra (FDA) vēlas, lai cilvēki lietotu medikamentus, nevis sēklas.

Jo viņi nevar regulēt sēklas. Viņi nevar no tā izspiest naudu. Tas viss noved pie tēmas par naudu.

“Seko dzeltenajam ķieģeļu ceļam”, (zeltam) naudas takai.

Daudzus gadus jūrnieki mira no šausmīgas slimības, ko sauc par cingu. Britu flote cingas dēļ zaudēja miljoniem jūrnieku.

Vai kāds zina, kā viņi ārstēja cingu? Vitamīns C. Viņi tad pat nezināja par C vitamīnu.

Viņi zināja tikai to, ka ēdot laimus, cingu nevarēja dabūt. Vai viņus nesauca par “laimijiem” (limeys)?

Paņemiet laimus uz borta! Daudzas slimības, ar ko mēs saslimstam šodien, izraisa vitamīnu trūkums.

Nav gluži tā, ka – tas, ko tu ēd, nogalina tevi. Bet ir tā, ka – tas, ko tu neēd, nogalina tevi.

Ja tu neuzņem pietiekami daudz vitamīnu B, tu sirgsti ar avitaminozi, pelagru un rahītu.

Visas tās ir slimības, ko izraisa vitamīnu trūkums.

Bībele saka (KJV), ka Dievs deva augus dažādām cilvēku vajadzībām un maizi, lai stiprinātu cilvēka sirdi (Psalmi 104:14,15).

Vai zinājāt, ka maize stiprināja jūsu sirdi?

Bet paturiet prātā: “Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība (..)” (1. Timotejam 6:10). Pirms vairākiem gadiem tika atklāts,

ka izņemot vitamīnu E, lecitīnu un omega-3 taukskābes (izņēma no kviešiem;

un cepa maizi no baltiem miltiem), maize saglabājas mēnešiem ilgi.

Taču cilvēki sāka mirt no sirdslēkmēm, triekas un asinsrites problēmām.

Redziet, pastāv vienkārša formula: jo maize baltāka, jo nāve ātrāka.

Ne jau baltmaize ir tā, kas tevi nogalina. Tevi nogalina tas, kas tur nav iekšā.

Redziet, Dievs deva maizi, lai stiprinātu tavu sirdi.

Vai atceraties, ka Bībele stāstīja mums par “dienišķo maizi”. Bet cilvēki, kas gatavo maizi, lai to pārdotu,

nogura no tā, ka puse no sortimenta sabeidzās veikala plauktos un vairs nevarēja to tirgot.

Tā nu viņiem nācās izdomāt veidu, kā likt maizei saglabāties ilgāk, lai palielinātu peļņu.

Tas viss nonāk atkal līdz naudai. Seko dzeltenajam ķieģeļu ceļam. Pastāv divas veselības filozofijas.

Viena ir balstīta uz evolūciju, kas apgalvo, ka tavs ķermenis nav nekas cits kā vienīgi ķīmija, kas nejauši sakombinējās

miljardu gadu garumā. Tātad, lai ārstētu slimības, tev jāpievieno vairāk ķīmijas. To sauc par medikamentu terapiju.

Ja tev sāp galva, tu saki: “Dakter, man ir galvassāpes.” Viņš saka: “Ņem un iedzer aspirīnu.”

Uzgaidiet mazliet. Kas izraisīja tavas galvassāpes?

Vai tas bija aspirīna trūkums, kas izraisīja galvassāpes?

Vai tu sirgsti no aspirīna nepietiekamības? Vai tu ārstē simptomu nevis cēloni?

Padomājiet par to. Ja jūs braucat pa lielceļu un jūsu mašīnā iedegas eļļas lampiņa,

tad jums ir divas iespējas. Atrodi problēmu un salabo to vai arī izskrūvē lampiņu.

Teiksi, ka nekad neskrūvētu lampiņu. Tas būtu muļķīgi. Jā, es zinu, ka tas būtu muļķīgi.

Lampiņa nav problēma. Lampiņa tev cenšas paziņot par problēmu. Un ticiet vai nē,

jūsu galvassāpes nav jūsu problēma. Jūsu galvassāpes cenšas ziņot jums par problēmu.

Varbūt magnija vai olbaltumvielu trūkums, es nezinu.

Bet vairums zāļu, ko mēs šodien lietojam, ir domātas lampiņu izskrūvēšanai.

Tās nav domātas, lai salabotu problēmas. Tās salabo simptomus. Un dažreiz tas ir nepieciešams.

Ne jau vienmēr es esmu pret medikamentiem, bet es jums saku, ļaudis, ka esam zaudējuši prātu.

Medikamentu kompānijas negūst ienākumus, ja tev ir labi; un visa ļaunuma sakne ir mantas kārība (Timoteja 6:10).

Vairums slimību ir “kaut kā trūkuma” slimības. Tev nepietiek vitamīnu, minerālvielu vai eļļas.

Ir sešpadsmit vitamīnu, sešdesmit minerālvielu un trīs eļļas, kas nepieciešams tavam ķermenim katru dienu.

Vienkārši dod daudz. Bilam Sardi (Bill Sardi), manam draugam, kas dzīvo Kalifornijā, ir laba grāmata

“Dziedināšanas spēks, Dieva spēks” (The Power of Healing, The Power of God.) Mums tā nav šeit uz galda, bet jūs varat to pasūtīt,

ja vēlaties vairāk uzzināt par veselību vai arī dabūt citu Bila Sardi grāmatu “Bībeles recepte veselībai un ilgmūžībai”.

Un pirms tu priecājies par to, ka ūdenim tiek pievienots fluorīds,

tev vajadzētu izlasīt patiesību, kas slēpjas aiz fluorīda, kas tiek pievienots ūdens sistēmai, un cik tas ir bīstami.

1845. gadā Vīnē, Austrijā kāds ārsts bija paniski pārbiedēts,

jo slimnīcā 30% sieviešu dzemdībās nomira. Trīsdesmit procentu!

Tā nu šis ārsts pamanīja, ka ārsti pārbauda mirušo sieviešu ķermeņus un tad,

nemazgājot savas rokas, iet pārbaudīt nākamo topošo māmiņu.

Tajā laikā viņi neko nezināja par mikroorganismiem.

Taču atšķirībā no citiem ārstiem, doktors Semmelvais (Dr. Semmelweis) mazgāja savas rokas pēc mirušo ķermeņu pārbaudes.

Mirušo skaits samazinājās līdz diviem procentiem. Vai kāds zina, kas notika ar Dr. Semmelvaisu saistībā ar viņa lielo atklājumu?

Viņu atlaida. Trīs slimnīcas pēc kārtas atlaida viņu.

Visbeidzot viņš savu dzīvi izbeidza psihiatriskajā slimnīcā, kur kāds pacients noslepkavoja viņu. Tikai tāpēc, ka doktors uzstāja mazgāt viņam rokas!

Agrāk, pirms 3000 gadiem 3. Mozus grāmatā 17:15 Dievs teica Mozum,

lai viņš saka cilvēkiem, ka aizskarot mironi, cilvēks kļūst nešķīsts.

Un mazgājiet savas rokas un ķermeni pirms aizskarat kādu citu.

Dievs to teica jau pirms 3000 gadiem, pirms to atklāja zinātne.

Cita medicīnas filozofija ir balstīta uz radīšanu, kas apgalvo, ka tavu ķermeni ir veidojis Dievs.

Un Viņš deva mums ēdienu, lai apmierinātu mūsu vajadzības: vitamīnus, minerālvielas u.c. To sauc par uztura terapiju.

Par to daudz vairāk mēs stāstam mūsu video sērijā “Bībele un Veselība” (The Bible and Health).

Noskatieties to, ja jūs gribat uzzināt vēl vairāk par šo tēmu.

Redziet, vidējais cilvēku skaits (no 1983. līdz 1992. gadam), kas mirst katru gadu no augu lietošanas, ir nulle.

Katru gadu trīs cilvēki mirst no vitamīnu lietošanas.

Katru gadu apmēram 320 cilvēki mirst no bezrecepšu medikamentiem.

Apmēram 9000 cilvēku mirst no pārtikas izraisītām slimībām.

Un katru gadu no 90 000 līdz 110 000 cilvēku mirst no pareizi izrakstītiem medikamentiem.

Šeit netiek ieskaitīts mirušo skaits no nepareizi izrakstītiem medikamentiem!

Šīs ir tās, ko viņi lika lietot, un tu tās lietoji un tu nomiri.

Vjetnamas karā 10 gados nomira divreiz mazāk cilvēku nekā katru gadu mirst no pareizi izrakstītiem medikamentiem.

Pastāv arī divu veidu valsts pārvaldes filozofijas.

Par to vairāk 5. video seminārā. Taču viena ir balstīta uz evolūciju, kas apgalvo, ka likums tiek radīts saskaņā ar cilvēka viedokli.

Tiesības nodrošina valsts pārvalde un valsts pārvaldei būtu jābūt ekskluzīvai

labklājības un visa cita nodrošinātājam. To sauc par demokrātiju. Demokrātijas ir bīstamas valsts pārvaldes formas.

Tās vienmēr kļūst par diktatūrām; un tās gandrīz vienmēr runā par universālo veselības aprūpi.

70 līdz 80 procentu no visām veselības aprūpes izmaksām Amerikā ir no pašu cilvēku izraisītām problēmām.

Ja tu vēlies lietot medikamentus, lietot alkoholu un smēķēt, tā ir tava darīšana.

Bet, ja tu gribi, lai es maksāju par to, ka tu saslimsti, tā jau ir mana darīšana.

Ja mums būs universālā veselības aprūpe, tad kāpēc mums nevarētu būt universālā automašīnas aprūpe?

Es domāju, ja tu ieskrien kokā ar auto, valdība nopērk tev jaunu auto.

Tu kādam uztriecies ar aizmuguri stāvvietā un saskrāpē auto. Klau, tas nekas. Valdība to salabos.

Tu sabojā savu motoru, jo aizmirsi tajā ieliet eļļu. Tas nekas. Valdība to salabos.

Kāpēc mums nav universālā ēku uzturēšana? Ja jūsu īpašumā ir māja, un esat to kādam izīrējis, tad jūs to sapratīsiet.

Cik daudzi saprot, par ko es runāju? Īrnieki vienkārši neuztver to tā, kā to uztver paši īpašnieki, vai ne?

Un, ja par savu veselības uzturēšanu būtu jāatbild tev pašam, tu par to rūpētos.

Un, ja tu nopirktu auto, un ar aizmuguri ietriektos kokā, tu par to nesmietos.

Tu raudātu, kad ietriektos kokā. Otra valsts pārvaldes filozofija ir balstīta uz radīšanu,

kas apgalvo, ka likumi nāk no Radītāja, tiesības ir neatņemamas un valsts pārvaldei būtu jābūt ierobežotai.

To sauc par republiku. Vairāk par to 5. video seminārā. Mēs par to varētu runāt divas stundas.

1. Mozus 1:30 un ar to mēs arī beigsim. Dievs teica: “Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā,

un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemes virsu, kam dzīvība, Es dodu visu zaļo zāli par barību.”

Vai tu gribi teikt, ka visi, kas dzīvoja uz zemes, ēda augus līdz atnāca Plūdi? Tieši tā.

Tu teiksi, brāli Hovind, apskaties uz tiem zobiem. Tas taču ir gaļēdājs! Nē, tas ir panda.

Vai zinājāt, ka haizivs zobi nenorāda uz gaļas ēšanu? Šis ir briedis Ķīnā. To sauc par ūdens briedi.

Jūs to varat sameklēt internetā, ūdens briedis. Viņam zobi ir kā zobenzobu tīģerim.

Jūs paskatieties uz tiem zobenzobiem. O, tas ir gaļēdājs. Nē, tas ir veģetārietis.

Kā ar šo? Tas gan būs gaļēdājs! Paskaties uz šiem asajiem zobiem, Hovind.

Nē, piedod, tas ir augļu sikspārnis. Nu, kā tad ar to? Tas ir gaļēdājs! Nē, tas ir veģetārais mērkaķis.

Bija lauva, kas visu savu dzīvi atteicās ēst gaļu. Šī lauva nodzīvoja 11 gadus.

Viņa tika izmantota filmās kā aktieris. Šī lauva gāja bojā negadījumā uzņemšanas laukumā. Tā atteicās ēst jebkādu gaļu.

Pēc Plūdiem (1. Mozus 9. nodaļa) Dievs svētīja Noa un puikas, un teica, lai viņiem būtu bariņš bērnu. Un, debestiņ, viņi to paveica. Lūk, mēs esam šeit.

Viņš teica: “Bailes un izbīšanās jūsu priekšā lai pārņem visus zemes zvērus, visus putnus gaisā un visus tos, kas vien kust zemes virsū, un visas zivis jūrā. Jūsu rokās tie ir nodoti.” (1. Mozus 9:1-2)

Vai jūs zināt, kas bija pirmā izmaiņa pēc Plūdiem? Dzīvnieki sāka baidīties no cilvēka.

Pirms tam tie nebaidījās. Tagad tie sāka baidīties no cilvēka.

Otrā izmaiņa pēc Plūdiem, Dievs teica: “Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai jums ir par barību.(..)” (1 Mozus 9:3)

Tagad var ēst gaļu un tādēļ tagad pasaulē ir tik daudz ciešanu.

Dzīvnieki cieš, lai mēs varētu ēst. Un tas ir pilnīgi normāli ēst gaļu.

Dievs radīja pilnīgu pasauli un cilvēks to iznīcināja. Cilvēks ienesa nāvi un grēku šajā pasaulē.

Pāvils teica: “Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, (..)” (Romiešiem 8:18,22)

Vai šodien pasaulē ir ciešanas? Daudz. Visa pasaule ir pilna ar mocībām, vaidiem un sāpēm.

Čārlzs Darvins teica: “Es esmu apmulsis. Man nebija nolūku rakstīt ateistiski,

bet šķiet, ka tik daudz posta ir pasaulē.” Čārlzs nesaprata, kāpēc

Dievs radīja pasauli ar ciešanām. Čārlz, Dievs neradīja pasauli ar ciešanām!

Bet Čārlzs Darvins mācīja, ka “tādā veidā no kara, bada, dabas un nāves iznāk cildenākais objekts,

ko esam spējīgi iedomāties.” Uzgaidi mirklīti. Čārlz, vai tu saki, ka karš, bads un nāve ir

tas, kas paceļ mūs augstākā līmenī? Tas ir tieši tas, ko viņš saka un tas ir tieši tas, ko šodien māca evolūcija.

Nekas nemainījās. Evolūcijas piekritējiem nāve ir šī sižeta galvenais varonis.

Bībele saka, ka Dievs radīja pilnīgu pasauli. Cilvēks to izpostīja.

Viena cilvēka dēļ ienāca grēks pasaulē un ar grēku – nāve (Romiešiem 5:12)

Tā bija Ādama vaina. Tu nevari vainot ražotāju par sadragātu mašīnu.

Aizsūti ražotājam automašīnas vraku un saki: “Kāpēc tu izlaidi šādu mašīnu?”

Tā neizskatījās šādi, kad to izdzina no rūpnīcas. Šodien, ļaudis, mēs dzīvojam izgāztuvē.

Man patīk dzīvot uz šīs planētas zemes un Knoksvilla ir brīnišķīga vieta, bet es jums saku, ļaudis,

šis viss nav nekas salīdzinājumā ar to, ko redzēja Ādams un Ieva. Šī ir izgāztuve, bet Dievs to atkal salabos.

Kādu dienu “vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies pie kazlēna;

teļš un jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs.” (Jesajas 11:6)

Mazs bērns ganīs leopardu vai lauvu?

“Skat, mamma, kādu lielu kaķēnu es atradu. Vai es varu to paturēt?”

“Protams, mīļā, ieliec lielo kaķēnu sētā un iedod mazliet zāli.”

Tu saki: “Hovind, lauvas neēd zāli.” O, vienu dienu ēdīs. “(..) lauva ēdīs salmus kā vērsis.” (Jesajas 11:7)

Kāds vīrs no Kanādas man atsūtīja video, kur lāči divas stundas no vietas ēd zāli.

Neko citu kā tikai zāli. Bībele saka, ka visjaunākais mirs tikai 100 gadu vecumā (Jesajas 65:20).

Viņi kļūs dzīvi un valdīs kopā ar Kristu tūkstoš gadus (Atklāsmes 20:4)

Nav tik daudz Rakstu, lai būtu ļoti kategorisks, bet tā vien izskatās, ka būs tūkstoš gadu sprīdis,

kas nāks pēc šī laikmeta, kad – ja būsi izglābts – tu dzīvosi tur tūkstoš gadus.

Kur viss būs salikts atpakaļ pēc Ēdenes Dārza nosacījumiem!

Bērni, jums būs pašiem savi mājdzīvnieki dinozauri. Tas būs forši.

Tad Viņš veidos jaunas debesis un jaunu zemi. Jesajas 65:17, Pētera 2. vēstule 3:13, jaunas debesis un jaunu zemi!

Atklāsmes grāmata 21:1, jaunas debess un jauna zeme. Jūs pat iedomāties nevarat, kā tur būs. Es noteikti nevaru.

Bībele saka: “ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis,

to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.” (1. Korintiešiem 2:9)

Dievs ir ieplānojis tāds lietas Viņa bērniem, par kurām tu nevari iedomāties.

Es jums mēģināšu izstāstīt vienu piemēru pārdomām un tad mēs beigsim, lai ietu pusdienās.

Šis ir elektromagnētiskais spektrs. Es mācīju fiziku. Šo es dabūju kaut kur šeit.

Tas satur dažāda garuma viļņus: radio viļņus, mikroviļņus,

kā arī ļoti maziņu daļu, ko sauc par gaismu – krāsu spektrs:

Sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, zils, indigo un violets. Tavs acu ābols ir spējīgs redzēt šīs krāsas.

Bet tas ir tikai mazs gabals no milzīga spektra. Iedomājaties, ka Dievs mums iedod jaunas acis, kad mēs nokļūsim Debesīs.

Un mēs varēsim redzēt visu spektru. Tas nozīmē, ka būs pavisam jaunas krāsas.

Nevis jauni toņi no šīm krāsām; es runāju par pilnīgi jaunām krāsām.

Tāpēc debesīm ir jābūt tik lielām. Tās ir domātas sieviešu drēbju skapjiem.

Mana sieva teiks: “Mīļais, vai šis saskan ar šo?” Es teikšu: “Dārgā, es jau uz zemes to nevarēju izdomāt.”

Viņai ir jāsanumurē kaklasaites pēc atbilstošiem uzvalkiem, jo es nezinu, kas ar ko saskan.

Otrkārt, man vienalga. Es tikai vēlos apģērbties.

Vai tu nesaliktu priekš manis, lūdzu? Vai vēl kādam ir tāpat?

Tu saki: “Es nezinu, kas ar ko saskan. Vienkārši saliec priekš manis.”

Tava mamma vai tava sieva saka: “Tas nesaskan.”

Nu kā gan es lai zinātu? Kur par to ir noteikumu grāmata?

Iedomājaties, mēs nokļūstam Debesīs un Dievs mums dod jaunas acis, lai redzētu visu spektru.

Un mēs spēsim redzēt skaņas, kas nāk no mūzikas instrumentiem.

Pašlaik tu vari tās tikai dzirdēt. Kā būtu, ja tu tās varētu redzēt vai pat saost? Mmm.. C mažors dim akords. Nospēlē to atkal.

Un ja nu mēs iegūtu jaunas ausis, lai dzirdētu visu spektru?

Kā būtu, ja mēs dzirdētu krāsas vai saostu tās, vai pat sagaršot tās?

Oho, zils, oho! Mums ir tikai piecas maņas, ļaudis. Varbūt ir vairāk.

Bet, ja Dievs paņemtu šīs piecas un izstieptu līdz maksimumam, mēs varētu pavadīt mūžību staigājot pa debesīm

sakot: “Oho, vai tu to saodi? Nolaizi to. Oho.”

Mans pirmais dators bija IBM XV-8088. 4.77 megaherci.

Kad liku palaist programmu, varēju iet pusdienās, atvērt pastu

un nosnausties, jo tas aizņēma kādu laiciņu. Cik daudziem no jums ir bijuši šie veclaicīgie datori?

Mēs uzlabojām. Tagad mans dators ir Pentium 4, 3.4 gigaherci ar Hyper-threading tehnoloģiju un

60 gigabaitu cieto disku, 2 gigabaitu operatīvā atmiņa. Tās pašas programmas darbojas, bet tās strādā daudz ātrāk un tās ir krāsainas!

To sauc par sistēmas uzlabošanu. Ja tev patīk dzīvot tavā ķermenī ar šīs pasaules skatiem, skaņām un

garšām, pagaidi, līdz nokļūsi Debesīs. Tava sistēma tiks tā uzlabota,

ka nespēsi visu aptvert. Vienīgais jautājums ir – vai tu nokļūsi tur?

Pāvils teica: “Es pazīstu cilvēku iekš Kristus, priekš četrpadsmit gadiem (..) tas tika aizrauts trešajās debesīs.” (2. Korintiešiem 12:2,3)

Es domāju, ka viņš runā par sevi. Es domāju, ka viņš nomira un tika uzrauts uz trešajām debesīm,

un viņš dzirdēja tādas lietas, ko nevarēja aprakstīt vārdiem. Tu pat nevari to izskaidrot.

Klau, vai tu vari izskaidrot aklam cilvēkam, kas ir krāsa? Pamēģini kādreiz.

Vai tu vari kurlai personai izskaidrot skaņas? Vienkārši pamēģini kādreiz.

Vai tu vari izskaidrot Debesis zemes iedzīvotājam? To nevar izdarīt. Tu to nesaprastu.

Ārpus tavām spējām. Bet visā savā atlikušajā dzīvē, kad Pāvils nonāca atpakaļ,

viņš nemitīgi gribēja nokļūt atpakaļ Debesīs. Viņš filipiešiem teica: “(..) es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk,

bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā.” (Filipiešiem 1:23,24). Pāvils ietu uz pilsētu sludināt un viņi teiktu:

“Pāvil, ja tu nepārstāsi sludināt, mēs tevi nogalināsim.” Patiešām? Rādi ko māki, vecīt!

Aiziet! Viņš ļoti gribēja aiziet. Kā ar tevi? Esi gatavs aiziet?

Dievs radīja šo pasauli. Viņam tā pieder. Viņš izdod noteikumus un mēs visi pārkāpām Viņa noteikumus.

Viņš mums pavisam skaidri pateica: “Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku” (2. Mozus 20:16). Nemelo. Mēs visi esam melojuši.

Viņš teica mums – nezodziet! Mēs visi esam zaguši. Un šie ir tikai Desmit…

Vecajā Derībā ir vairāk nekā 600 pavēles. Tur ir tikai desmit.

Mēs no tiem esam ļoti daudz pārkāpuši, ļaudis. Nav jautājumu, mēs esam vainīgi un tiksim sodīti.

Vai arī mums ir jāatrod aizstājējs. Šajā vietā ienāk Jēzus.

Viņš vēlas un var aizstāt tavus grēkus.

1969. gada 9. februārī es teicu: “Kungs, es esmu grēcinieks un es esmu pelnījis doties pa taisno uz Elli,

bet es ticu, ka Tu nomiri par mani un es gribētu, lai Tu man piedod. Es vēlos, lai tu maksā par maniem grēkiem, Kungs.

Piedod man. Esmu pārkāpis tavus likumus un esmu bezcerīgi, bezpalīdzīgi pazudis.

Bet es ticu, ka tu to vari vērst par labu. Lūdzu, glāb mani!”

Bībele saka: “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13).

Tā nu es tanī dienā saucu uz Kungu un atdevu savu sirdi Viņam, un Viņš mani izglāba.

Un ja es šodien nomiršu, es došos uz debesīm. Ne jau tāpēc, ka esmu labs.

Tu joko? Ja es saņemtu to, ko esmu pelnījis, tad man ir nepatikšanas, un tev arī.

Reiz sludinātājs ar diakonu lūdza Dievu, un sludinātājs aizskrēja pa eju

iznesdamies ārā pa sētas durvīm. Un kāds viņu apturēja un teica: “Sludinātāj, sludinātāj, kurp tu skrien?”

Viņš teica: “Man no šejienes jātiek ārā.” Viņš teica: “Kāpēc? Kāpēc, sludinātāj?”

Viņš teica: “Es lūdzu Dievu kopā ar diakonu.” “Nu, un kas?”

“Diakons lūdza sakot ‘Kungs, dod man to, ko esmu pelnījis.’

Es negribu būt tuvumā, kad viņš to saņems. Es pazūdu no šejienes!”

Nudien, es negribu saņemt to, ko esmu pelnījis. Es vēlos Dieva žēlastību. Vai tev tā ir?

Ja tu šodien nomirsi, kurp tu dosies? Smēķētāju vai nesmēķētāju zonā?

Tu būsi miris uz patiešām ilgu laiku. Labāk padomā par to.

Ja esi izglābts, ko tu dari Debesīm? Ko tu dari tam Kungam?

Bērni, jūs varat iet gulēt. Jūs šo nesapratīsiet, bet, vecāki, jūs to sapratīsiet.

Mamma var izmazgāt drēbes, izžāvēt tās, salocīt tās un nolikt pie guļamistabas durvīm.

Bērns ejot iekšā istabā pat neredz tās drēbes.

Cik daudzi saprot, par ko es runāju? Vai tad tu neredzēji tās drēbes? Nē.

Es domāju, ka Dievs debesīs skatās uz kādu no Viņa bērniem un saka: “Vai tad tu neredzi, kas ir jāizdara?”

Labrīt, dari kaut ko? Izdaliet evaņģēlija vēsti. Palīdziet izglābt kādu.

Uzsāciet Svētdienas skolas stundas. Dari kaut ko. Ko tu dari Dievam?

Mēs ceram, ka jums patika šī video sērija par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Daudz svarīgāk par zinātnes patiesību un faktiem,

ir zināt patiesību par to, vai tu tiksi uz Debesīm vai nē.

Ja tu nekad neesi ticējis Kristum kā savam Glābējam, ļauj man ātri izskaidrot, kas tev ir jādara, lai tiktu uz Debesīm.

Bībele saka, ka mēs visi esam grēcinieki. Mēs visi esam lauzuši Dieva likumus.

Mēs neesam paklausījuši Radītājam. Mēs esam izdarījuši ļaunas lietas. Mēs esam grēcinieki.

Daži ir sliktāki par citiem, vismaz cilvēka acīs; bet mēs visi esam lauzuši Dieva likumus.

Un Bībele saka, ka tev ir jānovēršas. Vārds novērsties nozīmē “pagriezties”.

Tas patiesībā nozīmē divas lietas: nogriezies no sava grēka un pagriezies pret Dievu”.

Dievs meklē izmaiņas tavā attieksmē, ar kuru tu saki:

“Kungs, es vairs negribu darīt nepareizi. Piedod man. Es esmu tevi aizvainojis. Es gribu darīt pareizi.”

Un tu novērsies no grēka un pagriezies pret Dievu un saki: “Dievs, vai tu man piedosi? Vai tu mani izglābsi?”

Vēstulē Romiešiem 3:23 “jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.”

Tev jāatzīst, ka tu esi grēcinieks. Otrkārt, Bībelē Romiešiem 6:23 “Tātad grēka alga ir nāve, (..)”

Mēs esam pelnījuši mirt un iet uz Elli mūsu grēku dēļ, bet Jēzus tevis dēļ nomira. Viņš tevi mīl.

Viņš grib, lai tu nāc uz Debesīm. Un ikviens, kas lūgs Viņam bezmaksas glābšanu,

Dievs tam dos mūžīgās dzīvības dāvanu, kā to saka Bībele Romiešiem 6:23. Tā ir bezmaksas dāvana.

Un tā saka Romiešiem 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.”

Ja tu tikai sauktu sakot: “Kungs, es esmu grēcinieks, vai tu man piedosi?” Un to lūdzot Viņam,

Viņš dos tev šo mūžīgo dzīvības dāvanu. Kādēļ tev gan nelūgt tagad kopā ar mani

un tu saņemsi Kristu kā savu Glābēju. Nav tādu “maģisko vārdu”.

Dievs uzlūko tavu sirdi, taču ja tu varētu pateikt šo un tā arī domāt, Dievs tev piedos.

Vienkārši saki: “Dārgais Kungs Jēzu, Es zinu, ka esmu grēcinieks. Esmu pārkāpis Tavus likumus. Es to nožēloju un, lūdzu, piedod man.

Lūdzu, pielīdzini Savas asinis man. Piedod manus grēkus un ņem mani uz Debesīm. Jēzus vārdā, Āmen”.

Bībele saka, ja tu sauksi uz Kungu, tu tiksi izglābts.

Ja esi lūdzis Kungam izglābt tevi, Viņš apsolīja, ka Viņš izglābs tevi. Tagad tavs pienākums ir augt.

Lasi savu Bībeli, lūdz, iesaisties labā baznīcā, kas tic Bībelei un sāc pieaugt, lai būtu labs Kristietis.

Liels jums paldies. Zvaniet vai rakstiet, ja mēs varam kā palīdzēt. Mēs ar prieku palīdzēsim.

Lai uzzinātu vairāk par Radīšanas Zinātnes Evaņģelizācijas garīdzniecību,

rakstiet mums uz adresi “Creation Science Evangelism, 29 Cummings Road, Pensacola, FL 32503 USA.”

Vai zvaniet mums uz 1-850-479-3466; jeb 1-850-479-DINO. Jūs varat arī apmeklēt mūsu mājas lapu http://www.drdino.com.

http://www.drdino.com.

Semināra 2b beigas – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – in Latvian – Kontaktpersona – Paul: cse.pabramson@gmail.com

Dinozauri un Bībele

Seminārs 3a – http://www.drdino.com – Dr. Kents Hovinds – Latvian

Daudzu gadu garumā, tika uzskatīts, ka atrastās dinozauru fosilijas ir pretrunā ar Bībeli.

Sveiki, mani sauc Ēriks. Mēs ceram, ka jums patiks šis pārliecinošais seminārs.

Seminārā tiks izklāstīti Dr. Kenta Hovinda 30 gadu pētījumu pieredze.

Tā tiek dēvēta par kriptozooloģiju, kas pēta zudušus dzīvniekus.

“Dinozauri un Bībele” no angļu valodas tulkoja Jurijs Dovgaļecs

Seminārs 3a – http://www.drdino.com – Dr. Kents Hovinds – Latvian

Paldies, ka ieradāties, man ir tas gods būt šeit, Indiānā.

Cik no jums, jau iepriekš ir bijuši uz maniem semināriem vai redzējuši tos?

Labi, cik no jums nav redzējuši? Un cik no jums vēl nesaprot jautājumu?

Tikpat, cik vakar. Labi. Mani sauc Kents Hovinds. Es esmu pasniedzis vidusskolā zinātni 15 gadus.

Un pēdējos sešpadsmit gadus es ceļoju un sludinu evanģēliju.

Es runāju par pasaules radīšanu, kreacionismu un evolūciju 900 reizes gadā.

Es pastāvu uz to, ka Bībele ir burtiski patiesa un zinātniski pamatota.

Evolūcijas teorija tiek mācīta mūsu skolās, par spīti pirmajam labojumam likumprojektā.

Tā ir visstulbākā un visbīstamākā reliģija cilvēces vēsturē!

Es dzīvoju Pensakolā, Floridā. Man ir trīs bērni, visi pieauguši.

Esmu viņus visus sekmīgi izprecinājis un mans suns ir miris. Paldies Dievam, es to izdarīju un esmu brīvs!

Un līdz šim man ir četri mazbērni, kuri ir kā atlīdzība no Dieva par to,

ka nenogalināji savējos bērnus, ja par to esi domājis.

Tādēļ turieties, vecāki, tas ir to vērts!

Mana ģimene dzīvo man visapkārt un tā visa strādā garīdzniecībā.

Tas tiešām ir jauki, ka tavi bērni kalpo Dievam

Pāris ir tur pie galda, un viens no tiem pie kameras.

Mūsu pagalmā Pensakolā, Floridā, ir izveidota “Dinozauru piedzīvojumu zeme”

Man patīk dinozauri. Mūsu telefona numurs ir 1-850-479-DINO, (1-850-479-3466) un mājaslapa: http://www.drdino.com.

Dinozauru piedzīvojumu zemes kontakttālrunis ir 1-850-478-DINO, (vai 1-850-478-3466).

Mums patīk dinozauri, mums ir tūkstošiem apmeklētāju.

Aptuveni tūkstoš apmeklētāju, kas nāca pie mums uz Dinozauru piedzīvojumu zemi

ir tikuši pievērsti Dievam.

Viss, ko mēs tur darām, ir saistīts ar garīgās un zinātniskās mācības apgūšanu.

Kopā ar dinozauriem, stundas mums paiet ļoti jautri un svētīgi!

Pēdējos divsimt gados kristieši ir bijuši ārkārtīgi apjukuši

par dinozauriem un to vietu Bībelē.

Vakarnakt es viesnīcā sludināju šai kundzei, un viņa teica:

“Man ir draugs, kurš teica, ka dinozauri nekad nav eksistējuši!”

Viens paziņa man teica, ka Velns ieraka zemē tos kaulus, lai mūs apmuļķotu.

Stāstot šādas lietas saprātīgam cilvēkam,

jūs drīzāk riskējat izskatīties muļķīgi.

Jā, dinozauri dzīvoja,  tikai kad? Vai dinozauri ir pieminēti Bībelē?

Šeit ir divi mani mazbērni, kas spēlējas ar dinozauru

Dinozauru piedzīvojumu zemē. Mums tur laiks paiet brīnišķīgi.

Parasti kristieši apmulst mēģinot izdomāt, kur tos dinozaurus likt.

Notika tā ka kristieši piekrita kompromisiem, nevis turpināja mācīt

Bībeles patiesības, tikai tāpēc, ka bija jāpielāgojas dinozauriem.

Tādēļ tika izdomāta “Plaisas teorija” jeb “Diena – laikmets”,

“Progresīvā radīšana” jeb “Teistu evolūcija”. Nav vajadzības to darīt.

Šorīt es jums parādīšu Bībeles skatījumu par šo tēmu.

Šis puisis no “National Geographic” ir teicis, ka cilvēks nekad nav redzējis dzīvu dinozauru.

Uzgaidiet mirklīti, viņš zin, vai domā, ka zin? Viņš domā.

Nav cita veida, lai viņš zinātu kaut ko tādu,

kā vienīgi pajautāt ikvienam cilvēkam, kurš šo visu laiku ir dzīvojis.

Kā jūs domājat, vai viņš saskaņoja rakstu ar Ādamu un Ievu, pirms to uzrakstīja?

Vai viņš runāja ar tevi, pirms uzrakstīja rakstu? Nē! Labi, tas nav nekas tāds, ko tu varētu zināt?

Bībelē rakstīts, (1.Mozus 1:1) “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”

Rakstīts arī “sešās dienās Dievs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā”.

Ja Viņš radīja, tad Ādamam bija jāredz dinozauri.

Vakar mēs skatījām otro semināru, par Ēdenes dārzu.

Tad Dievs sacīja: “Lai top velve ūdeņu vidū,

kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem.” (1. Mozus 1:6)

Mēs runājām par to, kā sākumā Dievs radīja ūdens kupolu virs zemes,

kas nokrita plūdu laikā.

Tagad tas ir prom, īstenībā, lielākā daļa ūdens atradās zem zemes garozas.

“Jo Viņš zemi virs jūras nostiprinājis

un to pacēlis virs ūdens straumēm.”(Psalmi 24:1)

“Kas zemi pār ūdeņiem izplatījis…” (Psalmi 136:6)

Es nesaprotu, kādēļ kristieši, pārlasot šo vietu, nesaprot to?

Lielākā daļa ūdens, kas appludināja zemi, atradās zem zemes garozas.

Tas top skaidrs no Bībeles teksta “pārplūda lielo dzelmju avoti.”

Mēs to jau apskatām 6. Video seminārā. Kas izraisīja Lielos Grēku plūdus Noa laikā?

Mēs to saucam par Hovinda teoriju, tādējādi nevienam citam nekas netiks pārmests.

Pasaule ir mainījusies kopš pasaules radīšanas pirms 6000 gadiem un grēku plūdiem pirms 4400 gadiem!

Bībelē rakstīts, ka tajā laikā cilvēku mūža ilgums vidēji bija 900 gadi.

Nopietni, cilvēku dzīves ilgums bija 900 gadu un vairāk.

Daudzām senām tautām ir leģendas par tā saucamo “Zelta laikmetu”.

Senajiem babiloniešiem, šumeriem, ēģiptiešiem un citām tautām,

kuras ziņoja, ka “Zelta laikmetā” cilvēku dzīves ilgums bija tūkstoš gadu.

Protams, leģendas pārspīlē, taču tās balsta uz patiesiem faktiem. Viņi tiešām dzīvoja tūkstoš gadus.

Seminārā “Ēdenes dārzs” mēs apskatījām, ka reptiļi aug visu mūžu.

Reptiļi nekad nepārstāj augt. Tādēļ dinozauri bija lielas ķirzakas,

kas dzīvoja ar Ādamu un Ievu Ēdenes dārzā.

Dinozauri nedzīvoja pirms miljoniem gadu.

Jautājums: “Vai Noa paņēma dinozaurus uz šķirsta?”

Kāds pajautāja Bilam Gremam: “Vai uz šķirsta bija dinozauri?”

“Nē, Noa nevarēja tos paņemt uz šķirsta, jo tad tie jau bija izmiruši!”

Es pateicos Dievam par to, ko labu ir darījis Bils, bet šajā jautājumā viņš galīgi maldās.

“Dinozauri šķirstā?”, cilvēki jautā.

Es ceru, ka Noa bija tik tālredzīgs, un turēja dzeņus metāla būros.

Cilvēki jautā: “Dinozauri šķirstā?” Tie taču ir milzīgi, vai ne?

Lielie bija lieli, mazie bija mazi.

Noam bija 600 gadu, kad viņš uzbūvēja šķirstu.

Viņš bija pietiekami gudrs, lai neņemtu lielos dinozaurus uz šķirsta.

Jūs tak varat paņemt divus mazuļus, tikai neaizmirstiet paņemt vienu rozā un otru zilu.

Šeit ir vairāki iemesli, kādēļ labāk ņemt mazuļus.

Mazuļi ir mazāki, vai ne?

Lielākā dinozaura olas izmērs nav lielāks par futbola bumbu.

Jūs ņemtu mazuļus, jo tie mazāk sver un ēd mazāk.

Tie guļ ilgāk un ir izturīgāki.

Vai jūs zinājāt, ka mazulis, kad tas paklupis, ceļas un skrien tālāk?

Kad pieaudzis dzīvnieks paklūp, tas neceļas uzreiz.

Un vēl, mazuļus izdevīgāk ņemt, jo tiem vēl visa dzīve priekšā, tie var radīt vairāk pēcnācējus.

Tie ir iemesli, kādēļ labāk ņemt mazuļus pieaugušo vietā.

Kādēļ ņemt pieaugušos dzīvniekus uz šķirsta?

Tas būtu tuvredzīgi.

Kādēļ gan jūs ņemtu milzīgu žirafi? Labāk, paņemiet tikai mazuļus!

Dievs lika Noam ņemt tikai divus dzīvniekus no katras ģints, nevis sugas, divus no ģints! (1. Mozus 6:19)

Viņš sacīja: “Paņem no katras ģints!”

Bībele ir pilnīgi skaidra šajā jautājumā. Jūs ņemat visas ģintis, nevis sugas. (1. Mozus 7:14-15)

Un jums ir jāņem tikai sauszemes dzīvnieki – tos, kuriem ir nāsis. (1. Mozus 7:22)

Noam nebija jāņem līdzi zivis. Ārpusē bija pietiekami ūdens.

Viņam nebija nepieciešamības ņemt arī kukaiņus,

jo kukaiņi elpo ar ķermeņa virsmu, caur sarežģītu traheju sistēmu.

Kukaiņus nevajadzēja glābt no plūdiem. Kukaiņi var dzīvot ūdenī.

Aizejiet uz jebkuru vietu pēc plūdiem.

Pastaigājiet pa dubļiem un pavērojiet tos. Ko jūs tur ieraudzīsiet?

Neskaitāmi daudz kukaiņu, vai ne? Kukaiņus nevajadzēja glābt.

Daži atrodas šeit, kaut gan tiem te nebūtu jabūt.

Vai Noa ņēma 400 pārus suņu uz šķirsta?

Iespējams, dzīves laikā Noa nekad nebija redzējis čivauvu.

Kādēļ kāds nodarīja pāri tam sunim?

Tik daudz pūļu, lai radītu pilnīgi nederīgu suni.

Noa, iespējams, bija ģenētiski līdzīgs suns kā mūsu Niki.

Kad mūsu suns Niki bija mums jau 12 gadus, es uzzināju, kas tā par šķirni.

Reiz atnāca draugs, un sacīja: „Kent, tev ir tīrasiņu kenhērdlijs? (Canhardly)

Es sacīju: “Ko?” Viņš atbildēja: “Tavs suns, tas ir kenhārdlijs?”. Es jautāju: “Vai tad tas ir?”

Viņš sacīja: “Paskaties uz to, grūti noteikt, kas tā par šķirni”. Ak, jā, tīrasiņu kenhārdlijs!

Iespējams, zirgam un zebrai ir kopīgs priekštecis, kā rakstīts meksikāņu mācību grāmatā.

Un es piekrītu, zebrai un zirgam ir kopīgs priekštecis.

Zebra tiešām ir līdzīga zirgam – “Četru riepu pilnpiedziņa, īstas ādas pārvalks” – visi zirga atribūti.

Skeptiķi saka: “Kā Noam izdevās sabāzt miljoniem dzīvnieku šķirstā?”

Pirmkārt, viņš ņēma tikai sauszemes dzīvniekus.

Otrkārt, viņš ņēma tikai tos dzīvniekus, kuri elpo caur nāsīm.

Treškārt, viņš ņēma mazuļus, kas šķiet visai saprātīgi.

Ceturtkārt, viņš ņēma tikai divus no ģints, nevis katru sugu.

Dievs radīja ģintis. Un Dievs sacīja Noam, kādu šķirstu celt.

Varu saderēt, ka Dievs aprēķināja, cik lielas ietilpības šķirstu celt un cik dzīvniekiem tas paredzēts.

Daudzi eksperti jums piekritīs, ka uz pasaules ir aptuveni 8000 pamatdzīvnieku.

8000 pamatdzīvnieku. Noa ņēma pa pārim, un dažus pa septiņi, viss skaidrs, kāpēc!

Šķirstā bija pietiekami daudz vietas tiem.

Daži ateisti uzskata, ka Ādams nevarēja iedot dienas laikā nosaukumus visiem dzīvniekiem.

Kad es esmu aizrāvies, varu norunāt 350 vārdus minūtē.

Ar ātrumu 300 vārdi minūtē, visus dzīvniekus var nosaukt 26 minūtēs.

Suns, kaķis, zilonis, skudrulācis, kāmis, u.c. Tur nav nekā tik sarežģīta.

Jums vēl jāņem vērā, ka Ādamam bija neticami augsts intelekta līmenis.

Viņš tika radīts Dieva rokām, pilnīgi ieprogrammēts.

Vai jūs zināt kādu, kas prastu visas pasaules valodas?

Ādams zināja, tad bija tikai viena…

Tas vīrs varēja staigāt apkārt, nosaukt visus dzīvniekus un apprecēties pirmajā dienā!

Ādamam, iespējams, bija neticami augsts intelekta līmenis.

Tā viņam nebija problēma, nosaukt visus dzīvniekus pusstundas laikā.

Labi, kas tālāk, kas vēl Tev, Dievs, ir priekš manis? Tātad, cik liels bija šķirsts?

Esmu debatējis ar ateistiem, kuri saka: “Noa nekad nevarētu sabāzt šķirstā visus dzīvniekus!”

Es sacīju: “Tiešām, un cik to bija?” Tie atbildēja: “Mēs nezinām!” Es jautāju: “Cik liels bija šķirsts?”

“Nu.. mēs nezinām.Viss, ko mēs zinām, ir tas, ka viņš to nevarēja izdarīt.” Tātad, tā tās lietas notiek!

Tas nesaskan ar viņu pārliecību, viņi tic, ka pirms 20 miljardiem gadu notika Lielais Sprādziens.

Nekas uzsprāga un izveidoja visu. Un pirms 4,6 miljardiem gadu  Zeme atdzisa.

Un izveidoja zemes garozu. Jā, mūsu planēta atdzisa un radās akmens virskārta.

Tad, kad zemes garoza izveidojās, virsma bija karsta, un uz tās bija milzīgi lavas baseini.

Šajā mācību grāmatā rakstīts: “Uz zemeslodes nebija skābekļa. Ne procenta.

Taču akmens garoza absorbēja skābekli.” Es to mēģināju izprast četrus gadus.

Tad  „Lietum līstot miljoniem gadus, izveidojās okeāni.”

„Miljonu gadu laikā lietusūdens izveidoja okeānus.”

Un „Virpuļojošie okeāni izveidoja kompleksu ķīmisko elementu zupu.”

„Taču pāreja no šīs kompleksās ķīmisko elementu zupas līdz dzīvajiem organismiem ir ļoti lēna.”

Tik lēna, ka pat nav sākusies.

“Dzīvība uz zemes radās okeānu dzelmes akmeņos.” Jautri, dzīvība radās no akmens!

“Pirmajai dzīvības formai vajadzēja rasties šajā organiskajā zupā.”

Saskaņā ar evolucionistu teoriju, pirms 20 miljardiem gadu notika Lielais Sprādziens.

Pirms 4.6 miljardiem gadu izveidojās planēta Zeme.

Tā bija karsta akmens lode. Tad sāka līt lietus un lija, un lija, un lija.

Tādējādi okeāni piepildījās ar ūdeni, un okeānos radās pirmās dzīvības formas.

Tātad, jūsu vecvecvectēvs bija zupa.

Tā ir evolūcijas teorija. Es to neizdomāju!

Jūs varat smieties par to, cik vien vēlaties.

Reiz mani uzaicināja uz debatēm Bostonas koledžā.

Es devos uz turieni, lai uzstātos ar sprediķi baznīcā.

Man sacīja: “Brāli, zvanīja no koledžas un aicināja tevi uz debatēm!”

Man ļoti patīk debatēt ar tiem puišiem viņu pašu universitātēs.

Viņš apzvanīja visas koledžas simts jūdžu rādiusā; tur, Bostonā, ir daudz koledžu.

Galu galā, viena koledža atsaucās: “Nē, mēs nevēlamies debatēt ar viņu,

taču viņš var nākt un runāt ar mūsu studentiem, ar nosacījumu, ja mūsu profesori varēs uzdot viņam jebkādus jautājumus.

Tas tādēļ, ka mēs vēlamies parādīt, cik stulbi jūs, kristieši, īstenībā esat!”

Es sacīju: “Es būšu pagodināts ierasties!” Tā es tur uzrados.

Tur bija 6 profesori, un visi viņu studenti. Es jutos kā Daniēls lauvu bedrē.

Es izvilku savu divu mērogu laika tabulu: “Draugi, es ticu Bībelei.” Neviens neapplaudēja.

Es ticu, ka pirms 6000 gadiem Dievs radīja visu.

Pirms 4400 gadiem notika Lielie Grēku plūdi.

Plūdos tika iznīcināta visa zemes virsa.

Noam šķirstā bija pāris dzīvnieku no katras ģints. Nevis no sugas, bet gan divi dzīvnieki no katras ģints.

Kopš tā laika radās ļoti daudz dzīvnieku variāciju.

Un tad es izstāstīju, kam es ticu.

Vairums evolucionistu nezin, kam tie tic, un tad tev nākas viņiem to stāsīt.

Es sacīju: “Jūs, zēni, ticat, ka 20 miljardus gadu atpakaļ notika Lielais Sprādziens.

Pirms 4.6 miljardiem gadu zemes garoza atdzisa.

Miljoniem gadu lija lietus un izveidoja zupu.

Tad, pirms 3 miljardiem gadu, zupa atdzīvojās.”

Tad viens profesors kļuva ļoti dusmīgs. Šķiet, ka es viņus tādus padaru.

Viņš sacīja: “Hovinda kungs, vai jūs saprotat, ka uz zemeslodes ir aptuveni 400 suņu šķirņu?”

Es atbildēju: “Kungs, es nezinu, cik to ir, bet 400 skan pieņemami!”

Viņš sacīja: “Jūs gribat, lai es noticu, ka tās 400 šķirnes radās no tiem diviem suņiem Noa šķirstā?”

„Jūs gribat, lai es tam noticu?”

Es atbildēju: “Kungs, vai jūs neizstāstītu mums, ko jūs māciet saviem studentiem?”

“Jūs mācat viņiem, ka visi suņi ir radušies no akmens.”

Pēc tam viņam nebija vairs jautājumu.

Reiz es dabatēju kādā universitātē, un pēc dabatēm es gaitenī satiku kādu lēdiju.

Viņa bija nikna, varēja redzēt tvaiku, kas nāca no viņas nāsīm.

Es jums pateikšu, kādēļ viņa bija tik dusmīga. Viņa nāca man tieši virsū.

Es lūdzos: “Dievs, es dodos mājup!”

Viņa uzlika rokas uz gurniem un sacīja: “Šovakar jūs visiem sacījāt,

ka dzīvība ir cēlusies no akmens. Mēs tam neticam!”

Es sacīju: “Kundze, nomierinieties!”

Turpināju: “Kundze, vai jūs ticat evolūcijai?”

Viņa atbildēja: “Jā, es ticu. Esmu šīs universitātes profesore!”

Es atbildēju: “Kundze, vai jūs, lūdzu, neizstāstītu, kā radās dzīvība uz Zemes?”

Viņa sacīja: “Mēs esam cēlušies no makro molekulas!”

Sacīju: “No kurienes tā uzradās?” Viņa atbildēja: “No okeāna, no pirmsbiotiskas zupas.”

Es atbildēju: “No kurienes tā radās?” Viņa atbildēja: “Miljoniem gadus lietus lija uz akmeņiem…”

Varēja redzēt, kā viņa lēnām tika apgaismota par to, kam tic.

“Ziniet, es tiešām ticu, ka esmu cēlusies no akmens.”

Jā, kundze, un jums vajadzētu uzmanīties, kad iesiet ārā!

Neuzkāpiet uz sava vectēva!

Es atradu viņas dzīves skatījumu, (Jeremijas 2:27) “kas saka malkas gabalam: tu esi mans tēvs!

– un akmenim: man tev jāpateicas par manu dzīvību!”

Šī klints ir vectēvs.

Esmu pat atradis sava tēva mīļāko Bībeles pantu, (Mateja 17:15)

“Kungs, apžēlojies par manu dēlu, viņš ir mēnessērdzīgs, un viņam daudz jācieš!”

Bībelē rakstīts, (1. Mozus 6:11-12) “Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu.”

“Un skatīja Dievs to zemi, un redzi, tā bija samaitāta,

jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes”.

(1.Mozus 6:13-14) Tad Dievs sacīja Noa: “Ikvienas radības gals nāk Manā priekšā!

jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara,

tādēļ Es viņus izdeldēšu kopā ar zemi. Taisi sev šķirstu!”

Un Noa teica saviem zēniem: “Zēni, ejiet pēc kokmateriāliem, mēs būvēsim laivu!”

Tā viņi devās un savāca daudz kokmateriālu, un uzbūvēja milzīgu laivu.

Pēc plūdiem Noa dēlam piedzima bērns, un tas to nosauca vārdā Arpahsads.

Kādēļ saukt savu bērnu vārdā Arpahsads?

Vai tu redzi to nabaga bērnu bērnudārzā? Kā tevi sauc?

Arpahsads. Vai tu vari to izrunāt? Nē, neviens to nespēj!

Vai jūs nedomājat, ka Arpahsads reiz izauga tik liels, lai sēdētu vectēva klēpī?

Un viņš lūkotos apkārt un sacītu:

“Vectēv, man ir viens jautājums, kā tas nākas, ka esam vienīgie cilvēki uz zemes?”

Tu gribi teikt, ka visa šī planēta pilnīgi pieder mums? Kas notika?

Un vectēvs taisās stāstīt par Lielajiem Grēku plūdiem.

Īstenībā, viņi par to runāja ilgu laiku.

Pensakolā, Floridā mēs ilgi runājām par vētru “Ivans”.

Taču tā bija tikai neliela vētra.

Vai jūs varat iedomāties vispasaules plūdus? Viņi runātu par to simtiem gadu.

Arpahsada tēvs, Šems, dzīvoja pietiekami ilgi, lai pastāstītu par plūdiem Ābrahamam, Īzakam un Jēkabam.

Jūs to nekad nepamanīsiet, lasot Bībeli, taču, paskatoties grafikā, jums viss taps skaidrs!

Vai jūs zinājāt, ka daudzas pasaules tautas joprojām runā par plūdiem?

Pašlaik ir zināmas aptuveni 290 leģendas par plūdiem, tās stāsta tautas visā pasaulē.

Havajiešu leģenda vēsta, ka ilgi pirms pirmā cilvēka, Kuninhonas, nāves

pasaules kļuva ļauna un kļuva neciešami dzīvot uz tās.

Taču uz zemes bija palicis viens godīgs un labs cilvēks, vārdā Nuū.

Viņš uzbūvēja milzīgu kanoe ar ēku uz tās, un piepildīja to ar dzīvniekiem.

Ūdens līmenis cēlās un pārklāja visu pasauli, un visi cilvēki noslīka.

Tikai Nuū un viņa ģimene laivā izglābās, kopā ar zvēriem.

Skan kā Bībelē aprakstītie plūdi, vai ne?

Ķīniešiem ir leģenda, kuru tie sauc par Haikina klasiku.

Tajā teikts, ka Fuhai bija visas civilizācijas tēvs.

Vīrs, ko tie sauca par Fuhai, iespējams bija Noa.

Leģendā teikts, ka Fuhai, viņa sieva, trīs dēli un to sievas, izglābās no Lielajiem plūdiem.

Viņš un viņa ģimene bija vienīgie cilvēki, kas palika dzīvi uz zemes.

Pēc plūdiem  viņi atjaunoja cilvēku populāciju.

Tolteku indiāņiem Meksikā ir interesants stāsts.

Viņi stāsta, ka pirmā pasaule pastāvēja 1716 gadus, tad plūdi to iznīcināja, pārklājot kalnus ar ūdeni.

Vienīgi Kokskoksu ģimene izdzīvoja. 1716 gadi?

Ziniet, Bībelē ir minēti 1656 gadi no pasaules radīšanas līdz plūdiem. Nav slikta precizitāte 4000 gadus vecai leģendai.

Kādēļ pastāv aptuveni 300 leģendu par plūdiem?

Man liekas, tāpēc, ka tie patiešām notika. Tā ir mana teorija.

Iespējams, ka leģenda par Atlantīdu,

visi meklē zudušo Atlantīdas kontinentu,  ir vēl viena leģenda par plūdiem.

Ciktāl ļaudis uz laivas bija pārliecināti, visa pasaule noslīka zem plūdu viļņiem.

Es domāju, ka leģenda par Atlantīdu ir vēl viena leģenda par plūdiem.

Ja jūs paskatīsieties uz Turcijas karti, Austrumos jūs atradīsiet Ararata kalnu.

Tas ir 19 kilometrus no Krievijas robežas, politiski nestabils reģions.

Turku kartē tā nosaukums ir “Nuhun Gemisi”, kas nozīmē “Noa lielā laiva”.

Viņi pat salika zīmes: “Jūs braucat Noa Lielās laivas virzienā, brauciet šeit 5 kilometrus.”

Bībelē rakstīts, ka Noa neizgāja no šķirsta 7 mēnešus, tas paliek interesanti!

Viņš negāja ārā līdz trīspadsmitajam mēnesim.

Kādēļ viņš negājā laukā vēl 13 mēnešus pēc tam, kad šķirsts apstājās?

Mēs to visu apskatām sestajā seminārā “Hovinda teorija”.

Bībelē rakstīts, ka Noa atpūtās uz Araratu kalniem (daudzskaitlī) 7 mēnešus.

Bībelē nav rakstīts, ka šķirsts apstājās uz Ararata kalna (1. Mozus 8:4). Lasiet uzmanīgi, tur tā nav teikts!

Tur ir teikts, ka tas apstājās uz Araratu kalniem.

Pastāv četras teorijas par to, kas notika ar Noa šķirstu.

Viena teorija apgalvo, ka viņi izmantoja šķirstu kā kokmateriālu celtnēm.

Otra teorija saka, ka šķirsts sapuva. Trešā teorija apgalvo, ka tas joprojām ir uz klints.

Un ceturtā, ka tas ir ielejā.

Tie ļaudis, kuri uzskata, ka tas ir uz kalna, jau vairākus gadus dodas uz turieni lielās ekspedīcijās.

Viņi kāpj kalnā, meklē un pārrodas mājās ar vārdiem, ka tas ir gandrīz atrasts.

Nevaru īsti saprast, kā var gandrīz atrast kaut ko.

Tā viņi saka. Varbūt tas ir šeit, es nezinu. Un īstenībā tas mani nemaz neinteresē.

Taču citi saka: “Zēni, tas nemaz nav uz klints, tas ir lejā, ielejā, 27 kilometrus tālāk no kalna!”

Un viņi uzskata, ka šis, pēc formas laivai līdzīgais objekts ir šķirsts.

1960. gadā to atklāja izlūklidmašīna.

1978. gadā šeit notika zemestrīce, zeme pacēlās vai nolaidās, nav svarīgi.

Tagad šis objekts atrodas 5,8 metrus virs zemes.

Rons Vaiets nomira 1999. gadā, viņš bija labs draugs.

Viņš un daudzi citi gadiem ilgi pētīja šo objektu, kuru tie uzskatīja par Noa šķirstu.

Es saku tā: es to nezinu. Mani pilnīgi neinteresē, kur tas ir.

Daži kreacionisti ķildojas viens ar otru par to, kura teorija ir patiesa.

Klausieties manu pieeju: ja jums ir vairāki varianti, pastāstiet to visiem.

Ja jums ir vairākas teorijas, uz priekšu, ņemiet un pētiet tās personīgi!

Man liekas, jums vajadzētu apskatīt visus variantus. Ričards Rīvzs pārņēma no Rona Vaieta.

Šeit viņš stāv ar savu šķirsta modeli. Vadoties pēc tā, viņš noteica, kā tie sabruka.

Acīmredzami, tik veca laiva iebruktu uz iekšu vai izgāztos uz sāniem.

Viens no argumentiem, ko skeptiķi min, ir tas, ka objekts ir pārāk plats, lai tas būtu no Noa šķirsta.

Bet, protams, tā notiek ar visām laivām. Tās izjūk uz sāniem.

Ja jūs kaut kur redzēsiet satrupējušu laivu, redzēsiet līdzību, taču radars uzrādīja klāja brangas.

Sava veida milzīga koksne. Acīmredzot tur ir milzīga konstrukcija. Viņi arī atrada dzelzs kniedes.

Šķirsts tika sakniedēts kopā. Viņi zināja par dzelzi, tādēļ tā nebija problēma.

Kniedes jūs varat redzēt Vaieta muzejā, http://www.wyattmuseum.com, uz dienvidiem no Nešvillas,  Tenesijas štatā.

Viņi lietoja līmētu koksni, viņi ar darvu salīmēja trīs koksnes slāņus vienā.

Darvu ieguva no koku sulas.

Acīmredzams, koksni izgatavoja kā parasto saplāksni; milzīgi koksnes slāņi, un tajos nav gadskārtu gredzenu.

Izskatās, ka koksne, ko tie izmantoja, ir augusi apstākļos, kuros nemainījās laika sezonas.

Vaieta muzejs ir pārbūvēta degvielas uzpildes stacija, nedaudz uz Austrumiem no Nešvillas.

Tas ir uz Dienvidrietumu pagrieziena, varat apmeklēt šo vietu un aplūkot tos.

Marija Nella Vaieta uzrakstīja grāmatu

“The Boat Shaped Object on Doomsday Mountain” ar visiem pētījumiem, ko viņa ar savu vīru bija veikusi.

Acīmredzams, ka šķirsts apstājās nedaudz nostāk no Ararata kalna, iestrēdzis dubļos, tad visi tika brīvībā un izklīda.

Pēc kāda laika pār šķirstu nāca dubļu straume vai lavas straume, un norāva tam apakšējo daļu.

Apakšējā daļa bija pilna ar balastu, kas noturēja šķirstu ūdenī taisnu, tādēļ tas palika augšā kalnā.

Tas nolūza un palika augstāk uz klints nogāzes.

Acīmredzami, ka šķirsts noslīdēja zemāk pa nogāzi no vietas, kur tas bija sākumā.

Šeit pa kreisi ir jābūt ceļam uz mazu ciematu Kazan, kas turku valodā nozīmē “Astoņu cilvēku ieleja”

Astoņu cilvēku ieleja? Uzgaidiet mirklīti, šķirstā bija astoņi cilvēki!

Acīmredzami, ka šķirsts noslīdēja zemāk par vietu, kur tas bija sākumā.

Turcijas valdība izstudēja visu šo lietu un noteica, ka tas ir Noa šķirsts.

Viņi tur uzbūvēja apmeklētāju centru.

Daži mēģina iebilst, ka tas nav Šķirsts, bet gan vienkārša akmens plūsmas formācija.

Tā ir plūsmas veidota formācija ap stāvošu objektu.

Kad dubļi plūst ap kaut ko, tas veido piliena veida formu.

Kā lidmašīnas spārns. Taču asais gals ir vienmēr vērsts lejup, straumes virzienā.

Apaļais gals ir vērsts augšup, kā lidmašīnas spārns, tikai otrādi.

Tur ir straumes veidojumi, taču šis noteikti nav tas gadījums.

Viens puisis iebilda, ka tas ir forts. Kurš ceļ fortu klints pakājē?

Citi zēni varētu sviest akmeņus fortā no kalna.

Daži kreacionisti uzstāj, ka tas nav Noasa šķirsts, un kļūst dusmīgi, kad es to pieminu.

Es to turpināšu atkārtot, kamēr tu to sapratīsi, tad vari iet, labi?

Bībelē rakstīts, ka šķirsts bija 300 olektis garš (140 metri), olekts ir no elkoņa līdz pirkstgaliem. (1. Mozus 6:15)

Esmu 1,85 metrus garš, mana olekts ir 53 centimetrus gara.

Vidējā ēģiptiešu olekts ir 52 cm, nedaudz īsāka par manējo.

Laivveida objekts ir 153 metrus garš, kas ir 300 ēģiptiešu olektis.

Taču tas vēl nepierāda, ka tas ir šķirsts.

Interesanti, ka tas ir pareizā izmērā. Tas ir apmēram divas trešdaļas no Titānika izmēra.

Divu futbollaukumu garumā, liela laivele!

Tajā ielejas ciematā, Kazanā, tika atrasti 12 milzīgi akmens bluķi.

4000 kilogramu katrs. Katra akmens augšā ir caurums.

Acīmredzami, ka šie bluķi tika piesieti šķirsta sānos.

Tie varēja būt kā peldošie enkuri.

Un caurumi bluķu augšējā daļā bija ovāli.

Esmu uzbūvējis daudz ēku, un esmu izurbis daudz caurumu.

Taču nevaru iedomāties, kā var izurbt akmenī ovālu caurumu, taču tie tur ir.

Kad pirms desmit gadiem izžuva Galilejas jūra,

tā atklāja tik daudz atradumu, kas nebija redzami gadsimtiem ilgi.

Visapkārt bija simtiem mazu akmeņu ar caurumiem augšdaļā.

Tā ir pierasta lieta vētrainos reģionos, turēt laivā balasta akmeni,

kas noturētu laivu stabilu. Tie palielināja laivas svaru.

Ja tuvojas vētra, izmet akmeni, un tas darbosies kā enkurs.

Daudz cilvēku patiešām domā, ka tie ir Noa šķirsta peldošie enkuri.

Tie stabilizēja šķirstu vētras laikā.

Tas ir gandrīz kā noenkuroties ūdenī, ja spējat iztēloties.

Ja kļūst patiešām vētraini, akmeņi vilksies aiz šķirsta.

Un šķirsta priekšgals nostāsies perpendikulāri viļņiem, un jūs neapgāzīsieties!

Viens ateists man rakstīja: “Hovind, es dzirdēju jūsu seminārā par Noa šķirstu, ka

akmens bluķi tika piekārti šķirsta sānos, jūs esat muļķis…

Vai tad jūs nezinājāt, ka piekārti bluķi palēninās šķirsta peldēšanas ātrumu!?”

Es atrakstīju: “Uz kurieni viņš devās?” Īstenībā viņš nekur nepeldēja.

Visa pasaule bija tobrīd zem ūdens. Viņš tikai dreifēja.

Redzi, instrukcija priekš Noa ir vienkārša. Iekāp, sēdies, dreifē, apstājies un kāp laukā!

Tev nekur nav jādodas, nav buru, tev nav jāstūrē šķirsts!

Viens ateists sacīja: “Tika uzbūvēts burinieks ar sešiem mastiem, un tas pārlūza uz pusēm buru dēļ.”

Noa šķirstam nevajadzēja buras, tas bija konstruēts dreifam.

Daži cilvēki uzskata, ka tam varēja būt tukšums centrā.

Tas tādēļ, ka šķirsts ir garš un tas varētu pārlūzt atrodoties uz viļņiem.

Tādēļ, ka šķirsta gali cilātos nevienmērīgi un vidū tas pārlūztu.

Ja šķirstā būtu tāds dobums centrā, tas izskaidrotu dažas nianses.

Kas tas ir? Tas ir dobums kuģa konstrukcijas centrā.

Kad viļni kāpj un krītas, ūdens līmenis ceļas šajā dobumā.

Protams, jums ir izbūvētas sienas no iekšpuses.

Un kad viļni kāpj un krītas šajā dobumā,

tas darbojas kā vārstulis, kas veicina gaisa cirkulāciju šķirstā.

Dažreiz jums nāktos lūgt Dievu, lai nosūta jums lielu vilni.

“Dievs, mēs tikko pabarojām ziloni, lūdzu, nosūti vilni!”

Kas notika ar dinozauriem, kad Noa peldēja ar šķirstu?

Jūs zināt, ka šis jautājums par dinozauriem tiek iztirzāts skolās,

lai sāktu sarunu par evolūciju: “Sen, sen atpakaļ…”

Viens no Sātana mīļākajiem rīkiem ir dinozauri, jo bērniem tie patīk.

Es reiz mēģināju runāt ar 300 pirmklasniekiem.

Es 17 gadus vadu baznīcu. Es arī vadu jauniešu baznīcu 17 gadus.

Tur bija 300 pirmklasnieku, kad es runāju ar tiem.

Es izvilku savus dinozaurus un teicu: “Zēni un meitenes, kad dzīvoja dinozauri?”

Nekavējoties visi kliedza: “Pirms miljoniem gadu!”

Es padomāju, uzgaidiet mirklīti, tie ir pirmklasnieki.

Tie knapi prot lasīt. Kā viņi tic tam jau tagad?

Kur ir kristieši, kas māca bērniem patiesību par Radīšanu?

Kādēļ tie gaida, kad bērniem piesārņos smadzenes ar evolūciju, un tikai tad sāks tos pārliecināt?

Kādēļ mēs tos nemācām jau sākumā?

Kāpēc nav kristiešu, kas atbalsta dinozaurus?

Ko kristieši izdarīja 19. gadsimtā?

Viņi ieviesa “Plaisas teoriju”, lai pielāgotu dinozaurus.

Viņi ļāva Sātanam savākt dinozaurus, un to viņš izdarīja.

Šā vai tā, ir 60 teorijas, kas notika ar dinozauriem.

Vienā teikts, ka pirms 65 miljoniem gadu asteroīds ietriecās Jukatanas pussalā, Meksikā.

Šeit Indiānā zinātnieki uzskata, ka dinozauri nogalināja paši sevi ar savām gāzēm.

Tie nevarēja izturēt karstumu. Neesmu drošs, lai zinātu, ko var iesākt ar tādu teoriju.

Šeit ir patiess iemesls, kādēļ tie izmira – smēķēšana.

Kādēļ dinozauri izmira?

Vai jūs saprotat, ka uzdodat nepareizu jautājumu?

Jautājums nav: “Kad dinozauri izmira?”

Jautājums ir: “Vai tie izmira?”

Liberāļiem vienmēr izdodas likt mums strīdēties par nepareizu tēmu.

Tie vienmēr jautā: “Vai mums vajadzētu mācīt Radīšanu valsts skolās?”

Tas ir labs jautājums, es labprāt padiskutētu par to.

Taču vispirms man ir cits jautājums.

Īstais jautājums ir: “Vai mums vispār vajag valsts skolas?” Padiskutēsim no sākuma par to.

Ja mums tās ir vajadzīgas, kas tajās tiks mācīts?

Kas izlemj, kas tajās tiks mācīts?

Vai Bils Klintons lems, ko mācīt? Vai Osama Bin Lādens lems, ko mācīt?

Izlemsiet jūs, vai lemt man?

Visa problēma ir tur, ka dažiem cilvēkiem ir idiotiska ideja, ka bērns pieder valstij.

Nē, nē, nē, bērns pieder Dievam, tie ir uzticēti vecākiem.

Vecākiem ir jāsaprot, ko Dievs vēlas tiem iemācīt. Valstij nekad nav bijuši bērni.

Tā ir sterilizēta, tai nav bērnu, un tā vēlas nozagt jūsējo.

Desmitais labojums ASV konstitūcijā ziņo, ka federālajai valdībai

ir tikai zināma, ierobežota vara. Viss pārējais ir štatu pārziņā.

Federālajai valdībai nav tiesību iejaukties izglītībā,

sociālajā apgādē, nekur citur.

Ja jūs gribat zināt iemeslus, kādēļ tiek veidotas valsts skolas, varat atrast daudz rakstu par šo tēmu.

Viena ir Semjuelam Blumenfeldam (Samuel Blumenfeld), tas ir neticami, tajā aprakstīts, kas notiek valsts skolās.

Tas viss ir daļa no “Jaunās pasaules kārtības.” Lielākā daļa no lielā plāna.

Es mācu koledžā kreacionismu, tas viss ir daudz smalkāk.

Es izsekoju ikvienu trusi. Jūs arī to varat darīt, ja jums ir laiks.

Aizejot no šķirsta, dinozauriem sākās grūti laiki.

Klimats izmainījās, pasaule izmainījās.

Atcerieties, ka cilvēki pirms plūdiem dzīvoja 900 gadu, lasiet savu Bībeli!

Pēc plūdiem tie dzīvoja 400, tad 200 un tagad 100.

Kaut kas bija mainījies. Ūdens kupols virs zemes bija zudis.

Protams, augsne vairs nebija pilna ar minerāliem, kas lika augiem augt griezdamies.

Un arī atmosfēras spiediens bija cits. Ūdens slānis virs zemes tika norauts.

Saules stari netraucēti tika cauri, nesot līdzi kaitīgo saules radiāciju.

Pēc plūdiem radās vēl citas problēmas.

Dinozauriem tās bija divas: Pirmā – klimata izmaiņa.

Otrā, iespējams, sliktākā – cilvēki medīja tos, viņi tos nogalināja.

Nē, viņi toreiz nesauca tos par dinozauriem. Viņi tos sauca par pūķiem.

Vārds “dinozaurs” neeksistēja līdz 1841. gadam.

Tā visas cilvēces garumā dinozaurus sauca par pūķiem.

Dinozauri nav minēti pat 1891. gada vārdnīcā.

Tā visas cilvēces garumā dinozauri bija zināmi kā pūķi.

Dinozauri ir minēti Bībelē 34 reizes. (5. Mozus 32:33)

Cilvēki runā: “Kādēļ Bībelē nav minēti dinozauri?”

Reiz es sarunājos ar kundzi pie viesnīcas letes, viņa apgalvoja, ka Bībelē nav minēti dinozauri.

Es teicu, ka piekrītu, jo vārds “dinozaurs” parādījās vārdnīcās tikai 1841.gadā.

Ja jums ir pareizā Bībele, tad tā ir tulkota 1611. gadā.

Protams, arī tajā jūs neatradīsiet tādu vārdu, viņi sauca tos par pūķiem.

Pūķi ir minēti 1946. gada vārdnīcā kā „tagad reti”.

Tā kā pēc plūdiem cilvēku populācija auga, dinozauru populācija samazinājās.

Tādēļ, ka neviens nevēlas dzīvot kaimiņos ar dinozauru.

Tas pats notika Kobas apgabalā, Džordžijas štatā, tur, kur tagad ir Atlanta.

Ziniet, cik daudz grizli lāču ir Atlantas apkaimē šodien? Nulle.

Vai jūs zināt, cik lāču bija pirms trīssimt gadiem? Simtiem.

Kas notika ar grizli lāčiem Atlantas apkaimē?

Kad cilvēki apdzīvo kādu teritoriju, lielie un agresīvie dzīvnieki tiek padzīti vai nogalināti, tā notiek visur.

Kas notiktu, ja piecos no rīta ziņās paziņotu, ka Atlantas apkaimē klaiņo pieci grizli lāči?

Ziniet, kas notiktu sešos no rīta? Tie visi būtu miruši.

Tas tādēļ, ka ikviens neaptēstais cilvēks ar bisi no apkārtējiem četriem štatiem gribētu nošaut vienu no tiem.

Un, kurš nošaus lielāko, būs varonis.

Un avīžu pirmajās lapās būtu uzraksts: “Džons nošāva grizli lāci un izglāba ciematu!”

Tas ir tieši tas, kas notika ar dinozauriem.

Ja jūs izstāstīsiet, kā jūs nogalinājāt pūķi, cilvēki runās par jums sēdot pie ugunskuriem.

Pūķi tika nogalināti arī gaļas dēļ, un, tā kā tie ir ļoti traucējoši, jums ir iespēja kļūt par varoni.

Pierādot, ka esat pārāks cīņā par zemi.

Daudzās senajās zāļu receptēs ir minētas pūķu asinis, kauli, siekalas. Kāpēc?

Gilgamešs kļuva slavens, slaktējot pūķus.

Ķīniešu leģenda vēstī par puisi vārdā Ju, kurš apsekoja zemi.

Pēc plūdiem viņš apsekoja zemi un sadalīja to apgabalos.

Viņš izveidoja kanālus un novadīja ūdeni jūrā un padarīja zemi atkal dzīvei derīgu.

Daudzi pūķi un čūskas tika padzītas no purvājiem.

Ziniet, tas ir normāli, ja jūs vēlaties uzcelt pilsētu.

Jums ir tikai jāpadzen pūķi, un varat celt pilsētu.

Tas bija pašsaprotami, ka pūķi ir jānogalina, lai atbrīvotu zemi.

Kādēļ ķīniešu kalendārā ir vienpadsmit reālu dzīvnieku:

cūka, pīle, suns… un pūķis?

Kādēļ tie tur ievietoja “mītisku” dzīvnieku?

Vai varētu būt, ka tad, kad tie nāca klajā ar tiem dzīvniekiem, to bija 12?

Šeit ir viena no vecākajām keramikas izstrādājuma daļām.

Tā ir lauska, no Apvienotās Ēģiptes laikiem.

Uz tās ir attēlots garkakla pūķis. Mēs uztaisījām kopijas.

Ja jūs vēlaties iegūt sev vienu, kā balvu par savu autobusa tūri, vai iedot bērnam, tas nav svarīgi.

Viņi kļūs traki uzzinot, ka tā ir kopija visvecākajām atrastajām keramikas lauskām;

kādēļ tie attēloja dinozauru attēlus uz lauskāmm pirms 3800 gadiem?

Šeit ir divi garkaklaini dinozauri ar aitu to rīklēs.

Šeit ir nīlzirga ilknis no 12. gadsimta pirms Kristus, uz kura attēlots dinozaurs ar garu kaklu.

Šeit ir zīmogs, uz kura attēlots dinozauram līdzīgs radījums.

Bībelē ir minēta spārnota čūska (Jesajas 14:29).

Uzgaidiet mirklīti, spārnota čūska? Dažreiz palasiet Hērodota stāstus.

Hērodots ziņo, ka devies uz Arābiju, tieši pretī Buto,

lai veiktu izmeklēšanu sakarā ar spārnotām čūskām.

“Kad es ierados, es redzēju tik daudz ribu un citu kaulu visapkārt, ka grūti iedomāties”.

Spārnota čūska pēc izskata ir līdzīga ūdensčūskai.

Tās spārni ir bez spalvām, pēc uzbūves tie ir ļoti līdzīgi sikspārņa spārniem.

Vieta, kur atradās kauli, bija šaurā aizā, starp kalniem.

Tika stāstīts, ka pavasarī spārnotās čūskas lido no Arābijas uz Ēģipti.

Taču tajā aizā tās satiek ibisi, kuri neļauj tām ielidot un iznīcina tās.

Jāzepa Flāvija grāmatā ir rakstīts par lidojošu pūķi, kuru Mozus nogalināja ceļā uz Etiopiju.

Un viss beidzās ar to, ka viņš apprecēja Etiopijas princesi, skaidrs, kāpēc viņa māsa vēlāk sajuka prātā.

Ne jau tāpēc, ka viņš apprecēja Etiopijas princesi.

Nevis tāpēc, ka viņa bija tumšādaina, bet tādēļ, ka tas viss notika.

Palasiet dažreiz Jāzepa Flāvija grāmatās par Mozu.

Anglo-sakšu hronikā ir minēti lidojoši pūķi 793 gadus pēc Kristus.

Babiloniešu dievs Mardoks ir attēlots uz pūķa, kas elpo ar liesmām.

“Brāli Hovind, vai jūs ticat ugunspūķiem?”

Jā, es ticu, ka bija tādi, mēs to apskatām daļā par Leviatānu.

Ījāba 41:19-20 ir teikts par Leviatānu:

“No viņa mutes izšaujas liesmas, izsprakšķ veseli dzirksteļu kūļi!

Bet no viņa nāsīm paceļas dūmi kā no verdoša katla vai mitru salmu ugunskura”. Ziniet, esmu redzējis diakonus no Dienvidu Baptistu Draudzes, un tie dara tāpat.

Tādēļ tas nav nekas īpašs: “Viņa elpa liek gailēt oglēm, no viņa mutes izverd liesmas un karstums” (Ījaba 41:21).

Uzgaidiet, vai tiešām ir bijuši ugunspūķi?

Jums vajadzētu noskatīties Leviatāna video, par ugunspūķiem.

Ja jūs paņemsiet katoļu Bībeli, jūs tajā atradīsiet divas papildus Daniela grāmatas nodaļas.

Tā ir daļa no Apokrifu grāmatas, Daniela 13. un 14. Ļoti interesanta lasāmviela.

Protams, nav Bībeles teksts, taču Daniela 14:22 teikts:

“Tur bija liels pūķis un visi Babilonieši to pielūdza.”

Un karalis sacīja Danielam: “Padotais, tu nevarēsi noliegt, ka šis ir dievs un tas ir dzīvs!” (Daniela 14:23)

“Uz ko Daniels atbildēja, es pielūdzu tikai savu Dievu. Viņam es dzīvoju, un šis nav dievs!” (Daniela 14:24)

“taču ļauj man iet …

un es nogalināšu pūķi ar zobenu vai rungu.” (Daniela 14:25)

„Tad Daniels ņēma darvu, taukus un matus, izvārīja to visu kopā un izveidoja gabalus,

un ielika to pūķim rīklē, un pūķis nobeidzās.” (Daniela 14:26)

Kāds dīvains stāsts, ļaujiet man jums izklāstīt Hovinda skaidrojumu šim stāstam.

Bībelē teikts, ka Daniels bija tas, kas pārzināja zinātni. (Daniela 1:4)

Tie bija tie vīri, kurus Nebukadnēcars aizveda gūstā uz Babilonu.

Daniels zināja, ka darva sastāv no koku sveķiem, un ir lipīga.

Tauki ir sāļi, un vairumam dzīvieku patīk sāļas uzkodas.

Un Daniels zināja, ka matus nevar sagremot.

Tā viņš izveidoja mazus kumosiņus no matiem, taukiem un darvas, un sameta pūķa midzenī.

Pūķis norija tos, taču nevarēja pārstrādāt kuņģī, un tie nosprostoja pūķa zarnas.

Un tas notika krietni pirms pirmajiem santehniķiem. Tādējādi pūķim pārsprāga zarnas.

Sadamam Huseinam bija nelielas problēmas ar savu ego, viņš domāja, ka ir jaunais Nebukadnēcara iemiesojums.

Džordžs Bušs to vienmēr sauca: “Sā-dām”, es painteresējos, kādēļ viņš Sadamu Huseinu sauc tā.

“Saddam” nozīmē princis, Sā-dām – zirga aizmugurējā daļa.

Viņš to sauca par: “Sā-dām Husseinu.”

Sadams izlaida banknotes ar savu un Nebukadnēcara attēlu.

Sadams iztērēja milzu līdzekļus atjaunojot seno Babilonijas pilsētu.

Senā Babilonija tika atrasta šeit, zem smilšu kalniem.

Ķieģeļi bija gandrīz perfekti saglabājušies sausajās smiltīs.

Tā viņi atraka seno pilsētu un restaurēja to.

Babilonija pēdējo 20-30 gadu laikā tika pilnīgi atjaunota.

Sadams lika ķieģeli ik pēc trijiem metriem un teica, “Esmu Sadams Huseins,

es restaurēju seno Babiloniju, esmu Nebukadnēcera mazdēls”.

Uz oriģinālās sienas tika atrasti daudzi lauvu un pūķu grebumi.

Es saprotu, kādēļ tur bija attēlotas lauvas, mēs zinām par tām.

Taču kādēļ tie greba pūķu attēlus uz ķieģeļiem pirms 2600 gadiem?

Varbūt tādēļ, ka tolaik zināja par pūķiem.

Tie joprojām ir tur. Mans draugs dienēja tur.

Ištaras vārti ir noklāti ar tiem, pamīšus pūķu un lauvu grebumi.

Mēs no tiem izveidojām modeli Dinozauru piedzīvojumu zemei.

Ja jūs vēlaties ierasties Pensakolā, Floridā. Tas ir nedaudz tuvāk par Irāku vairumam no jums.

Aleksandrs Lielais ziņoja, ka pūķis pārbiedēja viņa karavīrus, iekarojot Indiju, 300 gadus pirms Kristus.

Šajā romiešu mozaīkā ir attēloti divi pūķi kaujoties, vai skūpstoties. Tā tik būtu maigošanās!

Kā romieši zināja par dinozauriem 200 gadus pēc Kristus dzimšanas?

Svētais Juris kļuva slavens slaktējot pūķus 275. gadā pēc Kristus.

Beovulfs noslaktēja divus pūķus, trešais noslaktēja viņu.

Jums vajadzētu izlasīt Beovulfa leģendu vecajā angļu valodā.

Vēlu veiksmi, tā ir angļu valoda. Pirms 1500 gadiem tā bija angļu valoda.

Es varēju izlasīt tikai pirmo vārdu, tas izskatījās pēc “DUH”.

Modernais angļu tulkojums vēsta, ka Beovulfs nogalināja pūķi Grendelu,

noraujot tam vienu mazo ķepu, un radījums noasiņoja līdz nāvei. Norāva tam ķepu?

Tika atrasts Babiloniešu cilindrs, uz kura bija attēlots vīrs, kas rāva nost pūķim ķepu, interesanti!

Izlasiet grāmatu “After the Flood” (Pēc plūdiem) Bils Kūpers (Bill Cooper), ja vēlaties uzzināt vairāk par cilvēku dzīvi kopā ar dinozauriem.

Francijā ir slavena pilsēta, kurā reiz no jūras iegāja pūķis un viens puisis to nogalināja.

Viņš nocirta tam galvu un uzlika virs ēkas stūra.

Pūķa galva tika uzstādīta uz viņa ēkas jumta.

Viņi nosauca to par Gārgoilu. Cik no jums ir dzirdējuši par Gārgoliem(Gargoyle)?

Jūs varat tos nopirkt pat šodien, mazi neglīti radījumi, kurus var uzlikt uz jumta karnīzēm vai virs durvīm.

“Gargoyle” nozīmē “Rīkle”.

Mēs atradām angļu vārdus: gargle, gurgle, regurgitate, gorge and glutton, tie visi nozīmēja “rīkle”.

Tātad, nākamreiz, kad skalojat rīkli, varat iedomāties, ka slaktējat pūķus.

Jūs teiksiet: “Brāli Hovind, es slaktēju pūķus, kad skaloju rīkli?”

Īru rakstnieks ziņo, ka tie nogalināja pūķi ar adatām uz tā astes.

Stegozauram ir milzīgi dzelkšņi uz astes, tas tā, informācijai.

Šeit ir vikingu grebums, uz kura attēlots pūķis, kas rij nost cilvēku.

Tas ir no 11. gadsimta, pirms 1000 gadiem.

Vikingi lika pūķu galvas uz saviem kuģiem pirms tūkstoš gadiem. Kādēļ viņi to darīja?

Viņi zināja par lielajiem jūras pūķiem, viņi sauca tos par “Krekiniem.”

Bilam Kūperam ir daudz informācijas par to grāmatā “Pēc plūdiem”.

Slavenais islandiešu varonis Zigfrīds nogalināja pūķi Fāfniru.

Tika atrasti ķieģeļi no 12. gadsimta, uz kuriem tika attēloti pūķi.

Šeit ir 12. gadsimta pils Vācijā, uz kuras attēlots pūķis.

Kādēļ gan attēlot pūķi uz pils? Marko Polo dzīvoja Ķīnā 17 gadus.

Kad viņš atgriezās, viņš ziņoja, ka imperators izmanto pūķus, lai tie vilktu viņa ratus parādes laikā.

Kādēļ Marko Polo tā teica? Iespējams, tāpēc, ka

ķīniešu imperators izmantoja pūķus, lai tie vilktu viņa ratus parādes laikā. Tā ir mana teorija.

1611. gadā Ķīnā tikai izveidots amats “Karalisko pūķu barotājs”.

Kādēļ jums ir vajadzīgs karaliskais pūķu barotājs? Ļaujiet man uzminēt – lai barotu pūķus.

Šeit ir 13. gadsimta pils ar pūķa attēlu uz tās.

Šeit ir 15. gadsimta zārks ar iegravētiem diviem garkaklainiem pūķiem.

Šī ir 16. gadsimta pils ar pūķi uz tās.

Mūsu muzejā ir septiņas sudraba dolāru monētas no 16. un 17. gadsimta.

Tie ir sudraba dolāri, un uz visiem ir attēlots kāds, kas slaktē pūķus.

Pūķi bija parasti dzīvnieki pirms 400 gadiem.

Ikviens zināja par pūķu nogalināšanu. Protams, tiem nācās tos medīt.

Tā bija ierasta parādība. Nogalini pūķi, izglāb princesi, vai kas tamlīdzīgs.

Šeit ir krievu medaljons ar attēlotu vīru, kas kauj pūķi.

Arī uz bulgāru pastmarkas ir attēlota pūķa nogalināšana.

Uz lietuviešu gērboņa arī ir attēlota pūķa nogalināšana.

Pilsēta Francijā tika pārdēvēta par Nerluku, pagodinot vīru, kas nokāva pūķi.

Indiāņi Lielā kanjona sienās gravēja dinozauru attēlus.

Kādēļ gan tiem gravēt dinozauru attēlus Lielā kanjona sienās?

Varbūt tāpēc, ka tie redzēja un medīja tos?

1925. gadā kāda grupa ceļoja lejup pa kanjona upi un uzrakstīja atskaiti.

Viņi bija redzējuši vienu no tiem dinozauru attēliem. Viņi ziņoja, ka fakts, ka kāds aizvēsturisks cilvēks

varētu izveidot dinozaura piktogrammu uz kanjona, ir pilnīgi pretstatā ar visām mūsdienu teorijām.

Vai šie attēli apgāza visas teorijas? Ak, nē! Viņš stāstīja, ka apmēram pēc gada,

kad tie parādīja fotogrāfiju ar dinozaura grebumu kādam zinātniekam, kas specializējās dinozauru izpētē,

viņš sacīja: „Tas nav dinozaurs, tas nav iespējams, jo tie izmira pirms 12 miljoniem gadu,

vēl pirms cilvēks parādījās uz zemes.”

Pirmkārt, tev nav iespēju uzzināt, kas notika pirms 12 miljoniem gadu.

Otrkārt, pievērsiet uzmanību, ka viņš sacīja, ka tie izmira pirms 12 miljoniem gadu.

Šodien bērniem māca, ka tie izmira pirms 65 miljoniem gadu.

Pirms 65 miljoniem gadu? Tiešām, ir interesanti vērot Zemes vecuma inflāciju!

1770. gadā teica, ka zeme ir 70000 gadu veca. 1902. gadā Zeme bija 2 miljardus gadu veca.

1969. gadā tā bija 3,5 miljardus gadu veca, šodien tā ir 4,6 miljardus gadu veca.

Vai jūs zinājāt, ka Zeme noveco ar ātrumu 21 miljons gadu gadā?

Tas ir 40 gadi minūtē. Zeme noveco zibenīgi!

Ja jūs pameklēsiet Blendingu, Jūtas štatā, jūs redzēsiet dinozauru grebumus uz klints sienām.

Neapšaubāmi, tie zināja par dinozauriem.

Indiāņi zināja par tiem. Acīmredzami, tie tos nogalināja.

Šis ir alu zīmējums, uz kura atēlots vīrs, kurš bēg no radījuma, kas izskatās pēc dinozaura.

Es nespēju izrunāt šo vietas nosaukumu Ontario, Kanādā – Misšepezī.

Izskatās, ka indiāņi ir attēlojuši uz klints – kaut ko līdzīgu dinozauram.

Ar ādas krokām uz tā muguras.

Šeit ir Austrālijas aborigēnu zīmējums, uz kura attēloti cilvēki, kas dejo ap dinozauru..

Acīmredzams, viņi ir neapmierināti ar to, ka tas apēda viņu draugu.

Tur iekšā ir draugs! Tūlīt pat atdod to atpakaļ!

Šis vīrs apgalvo, ka neviens nekad nav redzējis dinozauru, tad kādēļ tie zīmēja tos uz klintīm un alās?

Kādēļ tie gleznoja tos uz seniem keramikas izstrādājumiem?

Kādēļ mēs dzirdam leģendas par pūķiem, ja tos neviens nekad nav redzējis?

Peru atrodas viens no sausākajiem tuksnešiem uz Zemes.

Manuprāt, tur lietus ir lijis divreiz 400 gadu laikā.

Kad tur 16. gadsimtā ieradās spāņi, tie tuksnesī atrada baltas līnijas.

Tās, acīmredzot, bija cilvēku darinātas. Kāds sakrāva akmens grēdas.

Tur ir baltu akmeņu kaudze, kas stiepjas taisni jūdzēm tālu kā bulta.

Šodien tās sauc par Naskas zīmējumiem.

Tie zīmējumi tur atrodas joprojām, varat braukt un pētīt, ja vēlaties!

Šie zīmējumi ir interesanti, taču viens no tiem attēlo zirnekli.

Zirneklim nav acu, un viena kāja ir garāka par citām.

Un simtiem gadu garumā uzskatīja, ka tie bija nabadzīgi un neizglītoti ļautiņi, kas tos veidoja.

Tie aizmirsa izveidot zirneklim acis, un kļūdas dēļ izveidoja vienu kāju garāku par otru.

Nesen, tūkstoš jūdžu attālumā, Amazones džungļos tika atklāts līdzīgs zirneklis.

tas mīt tikai alās un ir ļoti reti sastopams. Iespējams, tas ir visretākais zirneklis.

Tas ir trīs milimetrus garš, niecīgi sīks zirneklis.

Tas dzīvo tūkstoš jūdžu attālumā alās un tam nav acu.

Pārošanās laikā viena kāja tam izaug garāka, un tās galā tiek veikta DNS apmaiņa ar mātīti 15 sekunžu laikā.

Kā cilvēki Peru, tūkstoš jūdžu attālumā, varēja to zināt? Varbūt galu galā, tie nemaz nebija tik stulbi.

1535. gadā spāņu konkistadori atrada akmeņus ar dīvainiem dzīvnieku gleznojumiem uz tiem.

Tie nosūtīja dažus karalim, un jautāja: “Kas tie par dzīvniekiem, kas attēloti uz akmeņiem?”

Karalis atbildēja: “Nav ne jausmas!” Šodien tie ir pazīstami kā Ikas akmeņi.

Deniss Svifts, iespējams, ir pasaules līmeņa eksperts šajā jomā.

Viņš veica milzīgu darbu mūsu pasaules radīšanas nometnē 2005. gadā.

Mūsu pasaules radīšanai veltītā nometne atrodas Pensakolā, Floridā.

Mums ir viņa DVD diski, kuros tiek stāstīts par Ikas akmeņiem.

Jūs pat varat tos iegādāties mūsu mājas lapā.

Uz tiem akmeņiem ir attēloti dinozauri.

Akmeņu vecums ir ap 2000 gadu.

Uz dažiem ir pat attēlota smadzeņu trepanācija. Tika atrasti trepanācijas instrumenti no rūdīta vara.

Acīmredzot, tiem bija rūdīta vara instrumenti, lai veiktu ķirurģiskas operācijas.

Uz dažiem no tiem ir attēlotas sirds operācijas un locekļu pievienošana.

Uz viena ir attēlota ierīce, kas atgādina tvaika dzinēju.

Dīvainas lietas ir attēlotas uz šiem Ikas akmeņiem.

Aptuveni 500 akmeņi ir ar dinozauru attēliem. Kādēļ tie attēlo cilvēku kopā ar dinozauru uz akmeņiem?

Varbūt tāpēc, ka tie dzīvoja kopā ar tiem? Šeit ir viens no muzeja.

Uz tā ir attēlots dinozaurs, kas tur kāda vīra galvu.

Uz šā ir attēlots vīrs, kas cērt nost dinozauram galvu, jo tas apēda viņa biedru.

Jūs varat redzēt vīru dinozaura iekšpusē, taču tam trūkst galvas.

Tātad, šis vīrs dara to, kas Bībelē teikts: “Atriebība ir laba, saka tas Kungs”

Šis vīrs caurdur vienu dinozauru rīklē ar šķēpu.

Šeit ir grūti saskatīt, taču uz tā ir attēlots šķēps, kas ir dinozaura rīklē.

Pūķis ir saķēris vīru aiz rokas, un acīmredzot viņa dvēsele atstāj ķermeni un dodas uz paradīzi.

Vai kur citur, kur tie tic, ka tā nonāks.

Šā vīra duncis ir iesprūdis pūķa galvā, un pūķi kož viņam.

Mums ir astoņi no šiem akmeņiem, es ticu, ka tā ir vislielākā kolekcija šeit, ASV.

1500 dolāru gabalā, nav daudz cilvēku, kam tie ir.

Uz dažiem dinozauru sāniem ir attēloti riņķi. Tas ir interesanti.

Kādēļ tie attēloja riņķus uz dinozauru sāniem?

Pirms 20 gadiem atrada pārakmeņojušos dinozaura ādu, neviens pirms tam nav atradis dinozaura ādu.

Tas ir interesanti, jo uz dinozauru ādas bija riņķi.

Peruāņiem bija jāredz dzīvs dinozaurs, lai to attēlotu uz akmens,

tādēļ, ka, spriežot pēc kauliem, nevar pateikt, kāds raksts bija uz ādas.

Mums muzejā ir mazliet no dinozaura ādas.

Nesen tika atrasti nepārakmeņojušies, mīksti dinozaura audi. Dinozaura audi?

Tagad izcilie zinātnieki cenšas izdomāt, kā 70 miljonu gadu garumā varēja saglabāties dinozaura audi.

Viņi nekad neiedomāsies, ka to 70 miljonu gadu nekad nav bijis.

Tāda doma nekad neienāks viņiem prātā.

Šis vīrs cērt nost dinozauram galvu. Šis vīrs jāj uz viena no tiem.

Mums ir tonnām informācijas, ka cilvēks ir dzīvojis kopā ar dinozauriem.

Dažreiz tiek attēloti draudzīgi žesti.

Piemēram, šeit vīrs ir pieradinājis dinozauru, šeit tā galva ir uz vīra pleca.

Tika atrasti māla trauki ar dinozauru attēliem uz tiem.

Kapenēs tika atrasta mūmija, kas bija ietīta segā, kas bija izrotāta ar dinozauru attēliem.

Kādēļ tie rotāja segas ar dinozauru attēliem? Kādēļ tie rotāja ar tiem māla traukus?

Kādēļ tie greba tos uz klintīm? Kādēļ tie attēloja dinozaurus uz saviem līķautiem?

Akambro, Meksikā, tika atrastas aptuveni 56 000 keramikas dinozauru figūru.

Tolaik Meksikā zināja par dinozauriem.

Tie vienmēr ir dzīvojuši kopā ar cilvēkiem, nevis pirms miljoniem gadu.

Taču mūsdienu evolucionisti teiks, ka dinozauri ir dzīvojuši pirms miljoniem gadu,

un tos neviens nekad nav redzējis. Es domāju, ka ir gan redzējuši.

Itāliešu gans nogalināja pūķi, kas biedēja viņa govis.

1572. gadā viņi izveidoja izbāzeni no tā pūķa un novietoja muzejā.

Starp citu, vai jūs zināt, kādēļ tik daudziem itāļiem ir vārds Tonijs?

Pirms pāris desmit gadu tie pārceļoja uz ASV un uz pieres bija uzraksts „TO: NY”.

Suttonas artefakts izskatās pēc pterodaktila ar paceltiem spārniem.

Šī lēdija man nosūtīja attēlu ar dinozauru, kas tika atrast Jūtas štatā.

Viņa sacīja: ” Hovinda kungs, man tas izskatās pēc dinozaura, izgrebta uz klints.”

Romiešu artefakti tika atrasti Tiksonā, Arizonā.

Starp citu, romieši apmeklēja Amerikas kontinentus ilgi pirms Kolumba.

Kolumbs nebija pirmais, kas apmeklēja Amerikas kontinentus.

Gadsimtiem ilgi starp kontinentiem notika aktīva tirdzniecība, pirms pienāca tumšie laiki…

…kā rezultātā zuda sakari un zināšanas.

500 gadus pēc Kristus Brendans Ceļotājs šķērsoja Atlantijas okeānu.

Ohaijo štata apbedījumā tika atrastas ebreju monētas.

Jēzus laikā notika savstarpēja tirdzniecība starp kontinentiem.

Los-Lunā, Jaunmeksikā tika atrasts Desmit baušļu akmens.

Tas ir 80 tonnu smags bluķis, uz kura ir uzrakstīti 10 baušļi senebreju valodā.

Tā ir valoda, ko lietoja Zālamana valdīšanas laikā.

Kāds pirms 1500 gadiem devās evanģelizēt uz Ameriku, un nokļuva līdz Jaunmeksikai.

Uz viena no romiešu zobeniem neapšaubāmi ir attēlots dinozaurs.

Kā tie varēja dabūt uz saviem zobeniem dinozauru attēlus, romiešu impērijas laikā?

Burinieku laikmetā tika stāstīti stāsti par cilvēkiem, kas uz jūras satikuši jūras briesmoņus.

Ja jūs atrodaties uz burinieka, tad tas pārvietojas relatīvi klusu.

Mūsdienās dīzeļdzinējus var dzirdēt simts kilometru attālumā.

Protams, ka jūs neieraudzīsiet nevienu jūras briesmoni (Tie sadzirdēs jūs pirmie.)

Daudzām tautām ir leģendas, kurās cilvēks dzīvo kopā ar dinozauru.

Mēs varam veselu dienu pavadīt pētot leģendas par pūķiem.

Esmu lasījis vēsturiskus rakstus par sastaptajiem jūras briesmoņiem.

Šajā seminārā jūs uzzināsiet vairāk par tiem.

Vai jūs zinājāt, ka joprojām ir stāsti par uz jūras sastaptajiem milzu astoņkājiem?

Ļoti, ļoti lieliem astoņkājiem.

Viens tāds milzenis tika izskalots Sietlas piekrastē.

Tas bija 60 metrus garš un svēra 5 tonnas. Tas ir milzīgs astoņkājis.

Netālu no Sietlas tika nomedīts valis, kura vēderā tika atrasts 50 metrus garš astoņkāja tausteklis.

Vaļiem garšo astoņkāji. Un, ja valis pārēdas ar tiem, tam kļūst nelabi, un tas izvemj apēsto barību.

Ja jūs okeānā atrodat vaļa izvemtu astoņkāji, nekavējoties savāciet to!

Tas maksā veselu bagātību. Vai kāds no jums zin, kur izmanto vaļa izvemtus astoņkājus?

Smaržās, tieši tā! Tas šo to izskaidro, vai ne tā?

Dārgā, tu od kā izvemts astoņkājis!

Tiešām? Tādā gadījumā tu turpmāko mēnesi vari gulēt uz dīvāna!

Okeānā ir atrasti milzu kalmāri.

Tiešām milzīgi.

Jaunzēlandes piekrastē tika izskalots milzu kalmārs.

Taču tas bija tikai mazulis. Pieaudzis tas sasniegtu 50 metru garumu.

Cilvēki jautā: “Dr. Hovind, vai vēsturē ir minēti dinozauri,

vai tie ir minēti arī Bībelē?” Protams!

Vai Bībelē ir minēti dinozauri? Protams, nākamjā sesijā mēs to aspkatīsim!

Dinozauri ir ne tikai minēti Bībelē, bet, iespējams, daži no tiem ir joprojām dzīvi.

Par to pēc mirkļa. (Semināra 3a beigas)

Seminārs 3b – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – Tulkoja Jurijs Dovgaļecs

Labi, kur mēs palikām? “Dinozauri un Bībele”

Ļaudis runā: “Dinozauri nav minēti Bībelē!”

Protams, vārds “dinozaurs” nav tur minēts. Līdz 1814. gadam tas vēl neeksistēja.

Vārds “dators” arī tur nav minēts, taču tie eksistē.

Dinozauri ir minēti Bībelē, lasiet Bībeli uzmanīgi!

Ja jūs atvērsiet Ījaba grāmatu, tur ir 42 nodaļas.

Ījaba grāmata atrodas gandrīz Bībeles centrā, netālu no Psalmiem.

Jūs pamanīsiet, ka tā ir ļoti aizraujoša grāmata.

Pirmajā nodaļā (1.-3. pants) ir rakstīts, ka Ījabs bija nevainojams vīrs, kurš bijās Dieva un neieredzēja grēku.

Starp citu, tas ir labs padoms. Ījabam bija 7 dēli un 3 meitas.

Viņam bija tūkstošiem aitu, vēršu, kamieļu. Viņš bija patiešām bagāts.

Ījaba grāmata, iespējams, bija sarakstīta laika posmā starp plūdiem un Mozus likumiem.

Pirms plūdiem cilvēku mūžs bija ilgāks nekā 900 gadi. Pēc plūdiem tie dzīvoja aptuveni 400 gadus.

Kā jūs redzat, Ījabs dzīvoja pietiekami ilgi, lai viņa bērni pieaugtu un pamestu mājas, pēc tam tie visi nomira.

Pēc tam viņam bija vēl 10 bērni, un viņš redzēja savus mazmazmazbērnus.

Lai kaut ko tādu pieredzētu, jums ir jānodzīvo ievērojams laika sprīdis!

Šie ir iemesli, kāpēc uzskata, ka Ījaba grāmata tika sarakstīta pēc plūdiem.

Tas bija laiks, kad cilvēki vēl dzīvoja pietiekami ilgi.

Kādu dienu atnāca vēstnesis un sacīja (Ījaba 1:14-15):

“Man ir dažas sliktas ziņas, visi vērši un ēzeļi ir nozagti,

tavi padotie ir nogalināti, aitas ir sadegušas un arī kamieļi ir nozagti!”

Tas burtiski bija fondu biržas sabrukums. Atnāca cits vēstnesis un sacīja (Ījaba 1:18-19):

“Ījab, visi tavi bērni ir miruši. Visi desmit tavi bērni ir miruši.” Ījabam gadījās neveiksmīga diena.

Tad Ījabs sacīja: “Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, Tā Kunga Vārds lai ir slavēts!” (Ījaba 1:21)

Kas tas bija par vīru? Ko tu dari, kad ar tevi notiek sliktas lietas?

Sātans viņu pilnībā noklāja ar augoņiem. (Ījaba 2:7)

Augonis ir kā vissliktākā pūtīte. Ījabs bija pilnībā noklāts ar tiem, un viņa sieva arī vērsās pret viņu (Ījaba 2:9).

Vīrs var izturēt jebkuru traģēdiju savā dzīvē, taču šī ir vissmagākā.

Šo pantu jūs, iespējams, nekad neesat dzirdējuši sprediķos.

Efeziešiem 5. nodaļā (33. pants) ir rakstīts: “Vīri, mīliet savas sievas, sievas, esat paklausīgas saviem vīriem!”

Jūs, iespējams, esat dzirdējuši šo pantu sprediķos. Taču jūs nekad neesat dzirdējuši šo daļu.

Sievām būtu jāzin, kā godāt savus vīrus. Jā, cieniet kā Dievu!

Piedāvājiet viņiem “ceptus ziedojumus” trīs reizes dienā.

Otrajā nodaļā, desmitajā pantā Ījabs saka: “Tu runā kā muļķīga sieva …

Vai mēs no Dieva varam dabūt tikai labumu?”

Ījaba četri draugi atnāca to apciemot.

Viens no vīriem, vismazākais augumā, šuahietis Bildads.

“Shuhite” (angliski izruna: shoe-height – pēdas augstumā); Tas ir ļoti īss vīriņš!

Tie četri draugi atnāca pie Ījaba un runāja ar viņu 35 nodaļu garumā.

Lielāko daļu Ījaba grāmatas sastāda viņa draugu prātojumi, kādēļ viss notika ne tā, kā vajadzēja.

Spriežot pēc tā, kā tie visu izskaidroja, tie laikam bija baptisti.

Tie sacīja: “Ījab tu esi sagrēkojis.” Ēlihus sacīja: “Vai kāds, kas kādreiz ir kritis, var būt negrēkojis?”

“Ījab, iemesls visam, kas ar tevi noticis ir tas, ka tu es nogrēkojies!” (Ījaba 4:1-7)

Tā ir pasaules gudrība un tā ir nepatiesa.

Ja ar kādu  notiek kas slikts, tu nezini, kādēļ tas notika.

Tev vajadzētu mīlēt to, iedrošināt, lūgt par viņu un galu galā aizvērties!

Neejiet uz slimnīcu, kad tur kādam ņem laukā žultsakmeņus un nesakiet:

“Brāli, tie nav žultsakmeņi, tā ir desmitā tiesa,

Dievs to paņems no tevis šā vai tā.”

Atstājiet Dieva ziņā to. Ja kaut kas ir noticis ne tā, Viņš pats tiks ar to galā.

Tā Ījabs sēdēja pie savu desmit bērnu kapa un domāja:

“Dievs, vai tu man neatbildētu, kādēļ tas viss notiek ar mani?” (Ījaba 31:35)

Ļaudis, jums nebūs jānodzīvo uz šīs planētas ilgi, lai uzdotu to pašu jautājumu!

Dievs, kādēļ tu to dari ar mani? Es netaisos nevienam vilkt ārā skeletus no viņu skapjiem.

Varbūt kādam no jums ir notikušas traģēdijas dzīvē.

Es nedaudz zinu, par ko runāju, man ir trīs bērni šeit un trīs debesīs!

Jā, traģēdijas var notikt arī laba cilvēka dzīvē.

Jautājums ir, ko jūs darīsiet, kad tā notiks?

Ījabs vēlējās, lai Dievs tam atbild, viņš nezināja par Romiešiem 8:28.

“Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu,

tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.”

Šajā pantā nav rakstīts, ka viss, kas notiek, ir labs.

Tajā rakstīts, ka viss kas notiek, notiek priekš kā laba. Es jums parādīšu piemēru.

Vai jūs kādreiz esat bijis izsalcis?

Jūs nāksiet pie mana nama un klauvēsiet pie durvīm un sacīsiet:

“Hei, Hovind, esmu izsalcis.” Es sacīšu: “Nāc iekšā,” un iedošu jums sauju miltu…

Tas neskan labi. Es sapratu. Kā būtu ar karoti sāls?

Jūs sacīsiet: “Nē, tas man nelīdzēs!”

Es sapratu. Kā būtu ar karoti cepamās sodas?

Tu izskaties nedaudz izkaltis, kā būtu ar karoti eļļas?

Un sajauksim to ar paniņām.

Jūs sacīsiet: “Hovind, tas garšos briesmīgi.”

Kā būtu, ja mēs to visu sajauksim un uzcepsim pankūkas?

Jūs zināt, ka pankūku sastāvdaļas nav garšīgas pašas par sevi, taču kopā tās veido kaut ko ēdamu.

Vai jūs zinājāt, ka viss, kas varētu ar jums notikt, var nebūt labs?

Taču visā visumā tas darbojas priekš kaut kā laba, ja jūs mīlat Dievu un izpildat to, kā dēļ Viņš jūs sūtījis! (Romiešiem 8:28)

Kā jūs redzat, kristieša dzīve ir vienkārša. Esiet ar Dievu, un tā būs.

Tas būs grūti, jo sirds ir mānīga un bezcerīgi ļauna. (Jeremijas 17:9)

Tā Ījabs sēdēja un sacīja: “Dievs, vai tu man, lūdzu, neatbildētu?”

38. nodaļā Dievs atbild Ījabam no viesuļa (1. pants).

Ziniet, ja tornado censtos ar mani runāt, es pievērstu tam uzmanību.

Dievs sacīja: “Kas ir tas, kas Dieva glābšanas nodomus aptumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas?” (Ījaba 32:2)

Ījab, tavi draugi nezināja, par ko runā!

Un, starp citu, esiet uzmanīgi, kad citējat no Ījaba grāmatas.

Tā ir taisnība, ka tas vīrs to sacīja, bet tas, ko viņš sacīja, ir nepatiess.

Kulti prot veiksmīgi izņemt pantus no Ījaba grāmatas, taču no sākuma izlasiet visu nodaļu.

Es ticu, ka Bībele ir patiess Dieva Vārds, taču Bībelē ir daži meli.

Tajā ir akurāti pierakstīti cilvēku meli. Tā ir taisnība, ka viņi runāja, taču tas, ko tie sacīja, bija nepatiesība.

Šis ir tieši tas gadījums ar Ījaba četriem draugiem.

Dievs sacīja (Ījaba 38:3), “Celies, apjoz kā varonīgs cīnītājs savus gurnus, tad Es tev jautāšu, bet tu Man atbildi!”

“Kur tu biji tolaik, kad Es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts! ” (Ījaba 38:4)

Es to lasīju pirms 36 gadiem kā jauns kristietis un domāju: “Kas tas par stulbu jautājumu?”

“Dievs, kādēļ Tu jautāji Ījabam, kur viņš bija pirms tika izveidota zeme?”

Es sacīju: “Dievs, Ījaba te nebija. Viņš to zin un Tu zini, kādēļ Tu viņam to jautā?”

Cik daudzi no jums bija te, pirms Dievs izveidoja zemi?

Vai kāds tad bija te?

Tikai pāris mormoņu, viņi ir savā otrajā eksistencē, es saprotu.

Kad Dievs izveidoja zemi, te neviena nebija.

Bērni, klausieties uzmanīgi, tas būs sarežģīti.

Ja neviens no jums nebija te, kad Dievs izveidoja zemi, tas nozīmē, ka Dievs ir vecāks par jums.

Cik daudzi no jums to saprata bez palīdzības?

Vai jūs kādreiz aizdomājaties, ka Dievs ir gudrāks par jums?

Vai jūs kādreiz aizdomājaties, ka Dievs ir stiprāks par jums?

Vai jūs kādreiz aizdomājaties, ka Dievs ir bagātāks par jums?

Jūs sacīsiet: “Ikviens ir bagātāks par mani!” Protams, bet Dievs ir neapšaubāmi bagātāks.

Izmēģiniet šo, esmu to sacījis tūkstošiem reižu un neesmu sapratis ne reizi.

Taču es to atkārtoju un domāju par to ilgi, kamēr sāk sāpēt smadzenes:

vai jums kādreiz ir ienācis prātā, ka Dievam nekad nekas nav ienācis prātā?

Viņš jau padomāja par visu. Viņš pat zina visu, ko jūs esat un būsiet iedomājies.

Bībelē rakstīts, ka Viņš zin ikvienu domas iztēli (1. Laiku grāmata 28:9)

Viņš ne tikai zin katru jūsu domu, bet zin arī, kā jūs to iztēlojaties.

Kā redzat, jūs ne tikai varat domāt par kaut ko,

bet arī domāt par to, ko jūs domājat. Padomājiet par to!

Smadzenes ir apbrīnojamas. Bībelē rakstīts, ka Dievs zina ikvienu cilvēka domu (Psalmi 94:11).

Starp citu, Lūkas evaņģēlijā 11:17 rakstīts, ka Jēzus zināja viņu domas!

Tas ir viens no pierādījumiem, ka Jēzus bija Dievs cilvēka ķermenī.

Dievs zin visas jūsu domas un vienalga jūs mīl. Slavēsim Dievu par Viņa žēlastību!

Ījaba 38:4-5 Dievs saka: “Kas ir noteicis tās samērus – tu laikam to zini? Vai, kas pāri tai ir izstiepis mērauklu?”

Ījabs neatbildēja. Īstenībā Ījabs neatbildēja uz nevienu jautājumu.

Dievs saka (Ījaba 38:16), “Vai tu jebkad esi nonācis pie jūras iztekas vai arī pastaigājies pa pasaules jūru tumšākajām dzelmēm?”

Līdz 1977. gadam zinātnieki nemaz nezināja, ka jūrās ir dzelmes.

Zinātne ļoti lēni tiek skaidrībā ar dažām Bībeles daļām.

Dievs sacīja: “Kur ir ceļš, kas ved uz gaismas mājokļiem?” (Ījaba 38:19)

Šis ir fascinējoši! Esmu mācījis fiziku. Vai jūs zinājāt, ka gaisma nestāv uz vietas. Tā vienmēr kustas.

Tālāk sacīts: “Un kur ir tumsas mītne?”

Gaismas ātrums ir 300 000 metri sekundē.

Ziniet, kāds ir tumsas ātrums? Nulle.

Tumsa nespēj kustēties. Padomājiet par to, mēs esam gaismas bērni (1. Tesaloniķiešiem 5:5).

Mums ir jākustas, jāpievērš cilvēki Dievam.

Ļaudis runā: “Paliek tumšs, pasaule ir tik slikta.” Nu tad ieslēdz savu gaismu!

Un iemesls tumsai esat jūs. Jūs esat gaisma, ieslēdziet to!

Bībelē rakstīts, ka tumsas vārti negūs pārsvaru. (Mateja 16:18)

Vārti jums neuzbrūk, jūs uzbrūkat tiem. Aiziet, ļaudis! Izdariet kaut ko Dieva labā!

Ījaba 38:24 rakstīts: “Kur tad ir ceļš turp, kur gaisma dalās, un no kurienes pa visu zemi izplatās austrumu vējš?”

Uzgaidiet, Dievs saka Ījabam, ka gaisma izraisa vēju? Tieši tā!

Pajautājiet jebkuram meteorologam, viņš apstiprinās, ka saules gaisma izraisa vējus.

Zeme sasilst un gaiss izplešas.

Mums uz Zemes ir vējš, jo to izraisa saules gaisma. Tieši tā, kā to Ījabam teica Dievs pirms 4000 gadiem.

Dievs sacīja (Ījaba 38:35): “Vai tu spēj sūtīt zibeņus?” Tas ir labi, ka cilvēks nespēj!

Cik daudz cilvēku jūs spējat atcerēties, kas vēl ir dzīvi tikai tādēļ, ka jūs nespējat sūtīt zibeņus?

Domāju, ka daži varētu būt. Dievs sacīja: “Vai tad tu izsūti zibeņus, ka tie dodas savās gaitās, un tad tev atkal paziņo: redzi, še mēs esam?”

Uzgaidiet, Dievs saka Ījabam, ka elektrība var tikt izmantota, lai pārraidītu informāciju?

Tas būtu kā radio, telefons vai mikroviļņu krāsns, TV.

Ar elektrību informāciju var nosūtīt divos veidos.

Pirmā, elektrība pārvietojas pa vadiem un arī cauri eletromagnētiskajam laukam.

Tie ir radioviļņi. Dievs to sacīja Ījabam pirms 4000 gadiem.

Markoni un citi zinātnieki to atklāja tikai pirms kādiem simts gadiem.

Dievs jautāja Ījabam 84 jautājumus, Ījabs neatbildēja ne uz vienu.

Tie ir jautajumi, uz kuriem nav vajadzīga atbilde.

Jautājumi tika uzdoti tā, lai mainītu cilvēka attieksmi.

Tie ir tie paši jautājumi, ko tēvi uzdod saviem bērniem.

Man ir trīs bērni, un es zinu, par ko es runāju.

Bērni sasniedz noteiktu vecumu un sāk uzskatīt, ka viņi var mājās uzstādīt savus noteikumus.

Kādu dienu bērns atnāk un saka: “Klausies tēt, es uzskatu, ka es jau varu palikt ārā ..

līdz četriem rītā, kopā ar maniem draugiem, galu galā man jau ir 10.”

Tēvs atbild: “Uzgaidi mirklīti, dēls, tev vajadzētu zināt, kādēļ tu nevari palikt ārā līdz četriem rītā!”

“Ļauj man uzdot tev pāris jautājumu! Kurš maksā elektrības rēķinus?

Kurš maksā par māju? Dēls, kurš maksā par drēbēm, kuras tu valkā?

Kurš maksāja par gultu, kurā tu pagājušo naktī gulēji?

Kurš maksā par pārtiku, kuru tu ēd un ēd, un ēd, un ēd?

Kurš maksāja par ūdeni un ziepēm, kuras tu lietoji – apmēram pirms mēneša?

Dēls, tiksim skaidrībā.” Šajā ziņā Bībele ir skaidra: kurš maksā rēķinus – raksta likumus.

Redzi dēls, es esmu tēvs, tu – dēls!

Un, ja tu taisies gulēt zem mana jumta un ēst manu pārtiku…

… tu to darīsi tā, kā to teikšu es, ja tu gribi to darīt pēc sava prāta, tad ej…

…atrodi sev pajumti un guli zem tās pēc saviem uzskatiem. Tas ir zelta likums, dēls!

“Tas, kam ir zelts – raksta likumus.”

Ko tu no sevis iedomājies, bērns? Kur tu biji, kad mēs ieguvām šo īpašumu un attīrījām zemi,

izšāvām visus grizli lāčus, un soļojām uz skolu 64 kilometrus un atpakaļ?

Cik no jums ir dzirdējuši šādu runu? Jūs zināt, par ko es runāju!

Tiksim vienreiz skaidrībā, es – tēvs, tu – bērns!

Es domāju, ka Dievs tieši tāpat darīja ar Ījābu. Dievs uzdeva 84 jautājumus.

Ījabs neatbildēja ne uz vienu, taču viņa attieksme izmainījās.

Redziet, Ījabam bija tā pati problēma, kas mums.

Viņš īsti nesaprata, kas Dievs īstenībā ir.

Ījaba 40:15 Dievs sacīja: “Bet palūko, te ir behemots.” Kas ir “behemots”?

Lai arī kas tas būtu, Ījabs redzēja to, jo Dievs nekad neteiktu jums darīt kaut ko, ko jūs nespējat izdarīt.

Dievs nekad neteiku: “Palūkojies uz behemotu,” ja viņš nespētu to izdarīt.

Tā ir sarežģīta teoloģija, es zinu, taču mēģiniet to saprast!

Dažas norādes Bībelē vēstī, ka “behemots” ir zilonis vai nīlzirgs.

Tas ir smieklīgi. Nē! Es ticu, ka “behemots” ir dinozaurs ar garu kaklu.

Ir atrasti 13 dinozauri ar gariem kakliem:

Brahiozaurs vai apatozaurs, un citi.

Ir arī Blondozaurs. Šeit ir viens no tiem.

Es domāju ka “behemots” ir brahiozaurs. Bībelē rakstīts, ka tas ēd zāli kā vērsis (Ījaba 40:15).

Daži iebilst un saka: “Klausies, manā Bībelē rakstīts “ziloņi” un ziloņi ēd zāli!”

Truši arī ēd zāli, daudzi dzīvnieki ēd zāli.

Izlasiet nākamo pantu. “Bet palūko, kāds tam ir spēks viņa gurnos,

un to stiprumu, kāds viņa ķermenī!” (Ījaba 40:16).

Ziloņiem ir liels vēders, es zinu!

Nīlzirgiem ir liels vēders. Brahiozauram ir liels vēders.

Viņam ir liels vēders. Vai ne? Viņš nav vesels, kurš gan pozētu tādā izskatā?

“Tas labprāt izstiepj taisnu un stingru savu asti kā ciedru koku.” (Ījaba 40:17) Uzgaidiet, viņa aste ir kā ciedrs?

Vai jūs esat redzējuši ziloņa asti? Vai tā atgādina jums ciedru?

Vai nīlzirga aste? Neizskatās pēc ciedra.

Brahiozaura aste nedaudz līdzinās ciedra kokam.

Pirms tie rakstīja šīs piezīmes Bībelē,

tiem vajadzēja izlasīt visu nodaļu vismaz reizi, un tad komentēt.

Starp citu, jūs, mācītāji, ja, jūs taisāties sprediķot par šo tēmu, izlasiet to vismaz vienu reizi!

Nākamais pants (Ījaba 40:18) vēstī: “Viņa kauli ir kā varā lietas caurules, viņa kauli kā izkalti dzelzs stieņi.”

Tam ir milzīgi un izturīgi kauli.

Šis ir īsts dinozaura kājas pirksta kauls.

Tas ir viens no brahiozaura kājas pirkstu kauliem. Klausieties uzmanīgi, tas būs sarežģīti.

Iemesls tam, ka viņam bija tik milzīgi pirkstu kauli, ir tas, ka viņam bija milzīgi pirksti.

Cik daudzi to saprata bez palīdzības?

Iemesls tam, ka viņam bija tik milzīgi pirksti, ir tas, ka viņam bija milzīgas pēdas.

Šeit bērns spēlējas dinozaura pēdas izveidotā vannā.

Attēls ir šeit, apakšā, uz kāpnēm!

Tā, kā viņam bija milzīgas pēdas, viņam vajadzēja arī milzīgas kājas.

Viņa priekšējā kāja ir 6 metrus augsta.

Vislielākais dinozaurs, kas tika atrasts, ir 20 metrus garš, no galvas līdz astei.

Arheologi ziņo, ka vajadzēs 20 gadus, lai to izraktu.

Laikam tas ir valdības projekts. Uzskata, ka dzīvam esot, tas dinozaurs svēris simts tonnas.

Simts tonnas sver 14 skolas autobusi kopā ņemot.

Tas nozīmē, ka, uzkāpjot jums, tas jūs “dziļi iespaidos”.

Jūs kļūsiet par lielceļa picu. Starp citu, runājot par valdības projektiem, es vēlētos padalīties ar jums savā izgudrojumā!

Ar tā palīdzību es kļūšu par bagātāko cilvēku pasaulē.

Es ietaupīšu milzu naudu Ceļa departamentam,

celtniecības kompānijām, labiekārtošanas iestādēm, arī armijai.

Viss, ko es gribu, ir 10% ietaupījumu. Un es kļūšu par bagātāko cilvēku uz Zemes.

Es izgudroju lāpstu, kas stāv pati.

Jums tam vairs nebūs jānolīgst strādnieki.

Nākamajā pantā (Ījaba 40:19), “Viņš ir pirmais Dieva ceļos.”

„Viņš ir pirmais” – lietots ebreju vārds re’-shiyth.

Viņš ir vislielākais sauszemes dzīvnieks, ko Dievs radījis.

Tātad, tas nav ne zilonis, ne nīlzirgs. Tas ir brahiozaurs.

Šis ir labs piemērs tam, kā velns rīkojas.

Visu, ko Dievs rada, velns cenšas iznīcināt.

Dievs rada brīnišķīgas lietas, Sātans cenšas tās iznīcināt.

Jautājums: “Cik liels ir tavs Dievs?” Vai jūs esat aizdomājušies par to?

Kad jūs lūdzat: “Debesu tēvs”, vai jūs zināt, ar ko runājat?

Vai jūs kādreiz esat aizdomājies, ar ko tieši jūs runājat?

Es domāju brīdi, kad jūs pie galda lūdzat Dievu:

“Labi Dievs, svētī tautu, kas te sēž un ēd, āmen!”

Mēs sagaidām, ka Dievs gluži kā kucēns skries pie mums pēc komandas. Vai tā nav?

“Dievs, man ir laiks Tev, pievērs uzmanību manām lūgšanām!”

“Dod man to un šo, iedod to un šito, un vēl to, kas tur un te, un dod to ātri!”

Tas ir tas, līdz kam mēs nonākam!

Padomājiet vienreiz, ar ko īsti jūs runājat?

Cik varens ir jūsu Dievs? Vai Viņš ir pietiekami varens, lai teiktu jums, ko darīt?

Un jūs to izpildāt bez kavēšanās?

Starp citu, vai Dievs jums ir teicis, kādu apģērbu valkāt?

1. Timotejam 2:9 teikts, ka sievietēm ir jāģērbjas pieklājīgi.

Man tēvs vienmēr ir teicis: “Ja tu neesi biznesā, nereklamējies!”

Vai Dievs jums saka, kā griezt matus?

1. Korintiešiem 11:14 teikts, ka tas ir vīra kauns, ja tam ir gari mati.

Kad es pievērsos Dievam, es biju skaisti iededzis un ar gariem blondiem matiem.

Es to izlasīju un teicu, ka tie ir jāapgriež. Pat nebija, ko domāt.

Dievs, tu neesi priecīgs? Tad jā, Kungs! Tik tiešām, nav ko ilgi domāt.

Cik varens ir jūsu Dievs? Kurš ir jūsu dzīves Dievs?

Ja viņš tiešām ir Dievs, tad jūs lasāt Bībeli un darāt visu, kas tajā rakstīts, un tas ir viss.

Vai Dievs jums saka, kādu runu teikt?

Efeziešiem 4:29 teikts: “No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds.”

Vai Dievs priecājas par visu, kas nāk no jūsu mutes?

(Lūka ev. 6:45) “Jo no sirds pārpilnības mute runā.”

Tas ir labs pants, ko jūs varat teikt kādam, kad dzirdat to izsakot lāstus.

Vai Dievs kontrolē, kādus televīzijas raidījumus jūs skatieties?

Psalmos 101:3 teikts: “Es neraudzīšos uz ļaunām un kauna pilnām lietām.”

Kā jūs varat neskatīties uz ļaunām lietām?

Ieviesiet likumu savā namā. Tikai iztēlē, vienkārši iztēlojaties.

Ja jūs redzat, skatoties televīziju, kādu lāstu, izslēdziet to uz 2 stundām.

Ja jūs redzat, skatoties televīziju, kādu nepieklājīgi apģērbtu, izslēdziet to uz 2 stundām.

Ja jūs skatoties televīziju redzat kādu dzeram alkoholu, izslēdziet to uz divām stundām.

Kā būtu, ja jūs ieviestu trīs šādus vienkāršus likumus?

Cik ilgi jūs skatītos televīziju? Necik.

Tikpat labi, jūs varat pārdot to un ziedot naudu kādai misijai.

Vai tādā veidā mēs neiegūtu visu pasauli Kristum?

Vai Dievs jums saka, kādu mūziku klausīties?

Efeziešiem 5:19 “Runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās,

dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.” Vai Dievs ir priecīgs par jūsu mūziku?

Kā redzat, Dievam patīk mūzika. Dievs ieviesa mūziku.

Taču Sātans ieviesa bezdievīgu mūziku, kuru jums nevajadzētu klausīties.

Kāds reiz man jautāja: “Hovind, zini kas notiks,

ja tu noklausīsies kantrī mūziku atpakaļgaitā?” Es sacīju: “Nē!”

Jūs atradīsiet savu sievu, suni, mašīnu un tiksiet laukā no cietuma.

Dievs radīja vīrieti un sievieti (1. Mozus 1:27).

Vai jūs zinājāt, ka Dievs ieviesa laulību, ģimeni un seksu?

Viņš ieviesa visu, un vēlas, lai tas būtu brīnišķīgi!

Tādēļ Viņš ieviesa pāris likumu. Zēni, neaiztieciet meitenes, pirms neesat precējušies ar viņām! (1. Korintiešiem 7:1-2)

Ja jūs nevēlaties tām pieskarties, tad netuvojieties man! Šeit nav Sanfrancisko!

Dievs ieviesa likumus, jo Viņš vēlas, lai jums būtu labi.

(Salamana pam. 6:26), “…sveša vīra sieva sagrābj savā varā visu kāda pat cildena cilvēka dārgo dzīvību. ”

Dievs nevēlas, lai jūs medītu kāda cilvēka dārgo dzīvību.

Viņš vēlas, lai jums būtu cildena dzīve.

Vai jūs zināt, kādēļ Holivudā ļaudis precas atkārtoti, ik pēc sešiem mēnešiem?

Britnija Spīrsa, 55 stundas; Dženifera Lopesa, 7 mēneši;

Brandijs Norvuds, mazāk par diviem gadiem. Za Za Gabor – 1 diena.

Vai jūs zināt, kādēļ viņi precas atkārtoti ik pēc sešiem mēnešiem?

Viņi medī dārgas un cildenas dzīvības, jo pašiem tādas nav.

Klausieties uzmanīgi, nepievērsiet uzmanību Holivudai!

Viņi nav paraugs, viņi jums nespēs parādīt veidu, kā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Ja jūs vēlaties dzīvot pilnvērtīgu un cildenu dzīvi, jums ir jābūt tīriem…

…un jāuztur sevi tīrībā, līdz novītīsiet, un tas notiks.

Lai arī ko jūs darītu, palieciet uzticīgi tam, ko darāt!

Tā ir dzīves vērtība. Neticiet Holivudai ne mirkli!

Viņi nezin, kā dzīvot. Dievs radīja visu dzīvo radību, jebkuru radību

kā tas teikts 1. Mozus 1:21. Dievs radīja dinozaurus. Viņš tos radīja, taču Sātans teica:

“Man liekas, ir jabūt veidam, kā es varētu izmantot dinozaurus pret Dievu!”

Taču viņš nevarēja piekrāpt Ādamu ar dinozauriem. Ādams nosauca dinozaurus.

Varat iedomāties, ka velns varētu teikt Ādamam:

“Klausies, Ādam, vai tu zināji, ka dinozauri dzīvoja pirms miljoniem gadu?”

Ādams sacītu: “Vai tu esi stulbs? Šeit, sētas pusē, viens ēd no ķiršu koka!”

Ko tu domāji ar “pirms miljoniem gadu?”

Velns nevarēja apkrāpt Noa, viņš personīgi tos baroja plūdu laikā.

Taču nākamajos 4000 gados dinozauri kļuva par retumu.

Tie izmira vai tos izmedīja, nav svarīgi kā, bet to skaits samazinājās.

1809. gadā, kad tie bija tuvu izmiršanai, kāds atrada kaulus un salika tos kopā.

Pirmais dinozaurs tika salikts kopā 1809. gadā.

Sātans bija tur un sacīja: “Tā ir mana iespēja!”

Šie dzīvnieki vienmēr dzīvoja kopā ar cilvēku, es to zinu, Dievs to zina.

Taču šie ļaudis to nezin. Un velns sacīja:

“Man liekas, ka vajadzētu viņiem pateikt, ka dinozauri dzīvoja pirms miljoniem gadu.”

Un, ja tie noticēs, tie apšaubīs Bībeli. Un tā tas arī notiek!

Ziniet, pēdējos 200 gadus bērniem skolā bija aptuveni šāda grāmata

ar nosaukumu: “Es protu lasīt par dinozauriem”.

Varbūt kāds vēlas uzminēt, kāds ir pirmais teikums šajā grāmatā?

“Pirms miljoniem gadu!” Cik daudz bērniem to mācīs skolā rīt, šajā pilsētā?

Ar savām finansēm jūs apmaksājat nākamās paaudzes degradāciju.

Varbūt tas tagad jūs neuztrauc, taču tas uztrauc mani.

Un vai jūs domājat, ka es atstāju savu brīnišķīgo sievu, lai ceļotu?

Gadiem ilgi esmu bijis prom 200 dienas gadā.

Es lidoju 215 reizes pagājušajā gadā, un uzstājos 900 reizes.

Un ja jūs domājat, ka es atstāju savu brīnišķīgo sievu un četrus mazbērnus tādēļ, ka man tā patīk, jūs pilnīgi maldāties!

Es labprāt paliktu mājās, taču šeit norisinās karš!

Kādam ir jābrīdina bruņotie spēki: “Labrīt, pie ieročiem! Tveriet ieročus un aiziet!”

Uz šīs planētas ir miljoniem bērnu, kam katru dienu skalo smadzenes. Un Sātans izmanto dinozaurus.

Gandrīz katrā grāmatā ir minēts “pirms miljoniem gadu “, un vēl ir pāris kristiešu,

kuri pilnīgi ignorē šo tēmu, tikai tāpēc, ka tiem nav atbilžu.

(2. Timoteja 2:15), “Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.”

Atrodiet atbildi un ejiet to stāstīt visiem!

Es regulāri apmeklēju muzejus, tas tikai uzsilda man asinis.

Simtiem bērnu apmeklē dinozauru skeletu ekspozīcijas.

Un uzminiet, kas rakstīts zem tiem? “Pirms miljoniem gadu”.

Kristieši to nesaprot, muzeji un zinātņu centri ir šo cilvēku baznīcas.

Viņi sprediķo savus sprediķus tāpat, kā to darāt jūs.

Un viņi izmanto jūsu nodokļus, lai sludinātu savu reliģiju.

Tā tas notiek!

Bībelē rakstīts, ka behemots guļ koku ēnā un purvā. (Ījaba 40:21)

Vārds “fenz” senjā angļu valodā nozīmē – purvs.

Vai jūs zinājāt, ka lielākais purvs pasaulē atrodas Āfrikas centrā?

Tas saucas Likavalas purvs. Purvs ir milzīgs.

Lielākā daļa amerikāņu neaptver Āfrikas izmērus.

Šeit ir Āfrika salīdzinājumā ar ASV. Āfrika ir milzīga.

Purvs aizņem apmēram tikpat lielu teritoriju kā Floridas štats, apmēram 142 500 kvadrātkilometrus.

Purvs ir milzīgs. Un pat šodien 80 procenti no šīs teritorijas ir neizpētīti.

1885. gadā Beļģija kolonizēja Kongo, daudzus gadus tā saucās par Beļģu Kongo.

1960. gadā komunisti to atbrīvoja. Jūs ziniet, kā komunisti atbrīvo valstis.

Nogalina visus. “Kārtībā, tagad jūs esat brīvi!”

Kopš 1700. gada no purva nāca ziņojumi. Kad misionāri devās turp,

tie sacīja, ka purvā dzīvojot dinozauri! Dzīvi dinozauri?

1910. gadā, “New York Herald” publicēja rakstu, ka dinozauri, iespējams, vēl dzīvo Āfrikā.

Šeit ir “Saturday Evening Post” 1948. gada izdevums, “Iespējams, Āfrikā joprojām vēl dzīvo dinozauri.”

Kad slavenais mednieks Gablers atgriezās Keiptaunā no ceļojuma uz Angolu,

viņš paziņoja Keiptaunas laikrakstam “Cape Argus”, ka tur bija

liela izmēra dzīvnieks, kas pēc izskata varēja līdzināties tikai dinozauram.

Vietējie iedzīvotāji to sauc par “Čipveke”. Centrālās Āfrikas republikā to sauc par  “Ngururi”

Rojs Makals ieradās tur 1980. gadā, viņš ieguldīja ekspedīcijā ceturtdaļmiljonu dolāru.

Viņš atgriezās pēc gada un devās uz purvu.

Viņš ziņoja, ka tas ir vissliktākais purvs uz Zemes.

Moskīti aplipa ap viņu ar ātrumu tūkstoš moskītu minūtē, …

konstanti kā putekļi, asinsūcēji moskīti.

35 grādi pēc Celsija, un 90% gaisa mitruma.

Viņš ceļoja pa purvu, un vietējie iedzīvotāji runāja par dzīvnieku “Mahomba”.

Viņš tiem jautāja, kas tas ir, un tiem parādīja krokodilu.

Tie atbildēja: “Jā, tas ir Mahomba,” un viņš pajautājot, cik liels tas ir,

tie uz smiltīm attēloja 15 metru garu krokodilu.

Ja jūs esat pigmejs (1,3m), 15 metrus garš krokodils jums šķitīs tiešām liels!

Parasti atbild: “Nē, krokodili neizaug garāki par 5,2 metriem!”

Es nedomāju, ka tas būtu korekti. Tajā pašā purvā 2005. gadā tika nomedīts astoņmetrīgs krokodils.

Protams, iezemieši teiks, ka jums ir jāredz lielāki eksemplāri.

Iezemieši arī runā par kādu dzīvnieku: Mokele-Mbembe.

Mokele-Mbembe? Kas tas tāds?

Ja jūs viņiem parādīsiet apatozaura attēlu, viņi teiks: “Jā, tas ir tas!”

Pēc iezemiešu teiktā, šis dzīvnieks dzīvo zem ūdens.

Tie ir ļoti reti, protams, dziļi Centrālāfrikas purvos.

Vienalga neviens tur neiet laukā pa naktīm, jo tur nav nevienas laternas.

Dzīvnieks parasti ir redzams agri no rītiem vai vēlu vakarā.

Kad tie parādās, to iecienītākā barība ir malombo augs.

Šeit ir Dr.Makals, turot rokā malombo.

Dr. Makels ir Čikāgas universitātes mikrobioloģijas profesors.

Viņš ieradās šeit, lai visu smalki izpētītu.

Kad viņš atgriezās no turienes, viņš uzrakstīja grāmatu “A Living Dinosaur”.

Viņš tic evolūcijas teorijai, taču viņa grāmata ir teicams pierādījums,

ka dinozauri Āfrikas purvos ir dzīvojuši vienmēr. Tika atrasti radījuma pēdu nospiedumi.

Mans draugs, misionārs Eižens Tomass, dzīvoja tur 43 gadus.

Tagad viņš dzīvo Ohaio štatā. Šeit ir viņa telefona numurs, pazvaniet, viņš tur dzīvoja 43 gadus!

Viņš stāstīja, ka viņa baznīcā gāja divi pigmeji, kas nogalināja vienu radījumu un ēda tā gaļu, dinozaura gaļu.

Jau ilgu laiku ir pienākuši ziņojumi par dinozauru purvā.

Kāds beļģu Kongo biologs, kas devās 800 kilometru lejup pa upi, ziņoja, ka redzējis vienu.

Taču viņa kamera nedarbojās augstās temperatūras un mitruma dēļ.

No purva ir pienākuši daudzi ziņojumi par dinozauru. Varat personīgi pastudēt šo tēmu.

Kāda grupa devās turp un ziņoja, ka radījums ir brūnā krāsā, un āda tam ir gluma un spīdīga.

Garš kakls un maza galva, kā arī dzirdēja to izdvešot rūcošu troksni.

Valdības pārstāvji apgalvo, ka arī esot to redzējuši.

“Boston Herald” laikrakstā bija raksts par grupu, kas devās meklēt  dinozauru.

Dinozauru, kas dzīvojot milzīgajā, neizpētītajā Kongo purvā.

Viss, kas jums ir jāizdara, ir jāieraksta interneta meklētājā “Kriptozooloģija”(“Crypto zoology”), Kripto nozīmē apslēpts, zooloģija ir zinātne, kas pētī dzīvniekus.

Kriptozooloģija – un jūs atradīsiet daudz materiāla par mūsdienās dzīvojošiem dinozauriem.

Pēc iezemiešu stāstiem, mokele mbembe dzīvojot alās, upju krastos.

Viljams Gibons ir bijis Kongo purvā četras reizes.

Mēs kopā uzrakstījām grāmatu bērniem “Nagi, žokļi un dinozauri”(“Claws, Jaws and Dinosaurs”)

Viljams Gibons vēstulē man rakstīja: “Saskaņā ar mūsu gida Pjēra Sima teikto,

mēs bijām pirmie baltie cilvēki, kas šķērsojuši mežus un purvus pie Boumbas upes.

Mūsu pavadoņi, kas pārsvarā bija Bakas pigmeji, izņemot vienu Kamerūnas musulmani,

perfekti pārzināja purva floru un faunu, kā arī dzīvniekus, kas tur mīt.

Un tie neatzina lekela bembe (kas ir citā valodā mokele mbembe) par neparastu dzīvnieku.

Viņi vairās no tā dzīvnieka, jo tas agresīvi uzbrūkot ziloņiem, nīlzirgiem un krokodiliem.

Dzīvnieks izturas pilnīgi neiecietīgi pret citiem dzīvniekiem, kas uzturas upē,

un kontrolē lielas upes platības, it īpaši, kur ir barība.

Samērā bieži ir sastapti divi iespējamie dinozauri mokele mbembe un engubu.

Es izjautāju pigmeju pāri, kas strādāja Pjēra plantācijā.

Kā vairums pigmeju, tie labi pārzināja apkārtējo vidi.

Es tiem parādīju grāmatu ar Āfrikā dzīvojošiem dzīvniekiem un dinozauru attēlus.

98% dinozauru attēlu tika noraidīti, izņemot divus,

kurus tie bez emocijām parādīja un apgalvoja, ka tie ir zināmi.

Viens bija zauropods, otrs – triceratops.

Kādēļ cilvēki Āfrikas purvā mierīgi apgalvo: “Jā, mēs esam redzējuši tādu!”

Misionārs Kels Bombejs pavadīja trīs gadus Āfrikā.

Viņš stāstīja, ka ar sievu esot redzējuši vienu.

Taču tas vairāk līdzinājās stegozauram.

Dienvidamerikā atrodas milzīgi Amazones džungļi.

1907. gadā Britu armija nosūtīja pulkvedi P.H.Faucetu marķēt robežas starp Brazīliju un Peru.

Viņš bija pazīstams kā ļoti pedantisks cilvēks, kas precīzi pierakstīja visus notikumus.

Viņš stāstīja, ka Beni purvā esot redzējis diplodoku.

Iezemieši no apkārtējām ciltīm apstiprināja, ka tāds dzīvnieks dzīvojot purvā.

Pulkveža dēls uzskicēja pēdu nospiedumus.

1883. gada “Scientific American” ziņoja par šo atgadījumu. Tas vēl bija tad, pirms tie pievērsās evolūcijas teorijai.

Šāds raksts mūsdienās nekad neparādītos “Scientific American” izdevumos

tādēļ, ka tie ir nolēmuši pasargāt evolūcijas teoriju.

Taču tajā izdevumā bija teikts, ka kāds Brazīlijas ministrs Lapazā, Bolīvijā, nosūtīja

ārlietu ministram Riodežaneiro fotogrāfijas ar neparastu

zaurveidīgo, kas tika nogalināts Beni purvā pēc 36 šāvieniem.

Pēc prezidenta rīkojuma dinozaura ķermeni nogādāja Lapazā.

Tas bija 12 metrus garš.

Tam bija bieza āda, garš kakls, un tam bija milzīgs vēders.

Profesors Gilveti pētīja radījumu, un nonāca pie slēdziena, ka tas ir izmirušas sugas pārstāvis.

Iezemieši tajā reģionā māla traukus veido dinozaura formā.

Iespējams, ka šo formu aizguva no dabas. No dinozauriem?

Misionārs Vaugns Gofs man piezvanīja pirms 3 dienām, jo es devos uz Indiānas štatu.

Viņš stāstīja, ka iezemieši runā par 9 metrus garu un pusotru metru augstu ķirzakveidīgu radījumu.

Tas rada pērkondimdošu troksni, biedējot dzīvniekus.

Vaivai indiāņi sauc to par”urufere”, un tie bīstas no šā radījuma.

Aizrakstiet viņam e-pastu, ja vēlaties uzzināt par dinozauriem tajā purvā.

Šeit ir milzu čūska, kas tika nogalināta pirms pāris gadiem.

Tā ir 10.7 metrus gara, un tā apēda vīrieti, kas aizmiga darba laikā.

Tas ir labs piemērs, lai darba laikā nesnaustu!

No Indonēzijas ziņoja par 15 metrus garu čūsku. Nezinu, vai tā ir vai nav taisnība.

Iespējams,  cilvēki pārspīlēja, taču noteikti tie redzēja milzu čūsku.

Pulkvedis Persijs Faucets stāstīja, ka esot nogalinājis 19 metrīgu anakondu, kas ļoti nobiedēja iezemiešus.

Tie sacīja: “Pulkvedi, ja te ir viena, tad jabūt arī otrai!”

1933. gadā robežsargi uz Kolumbijas un Brazīlijas robežas nogalināja 30 metrīgu čūsku, pusmetra diametrā.

Tā svēra 2 tonnas. Pavārs no viesnīcas Amazones krastos esot redzējis 30 metrīgu čūsku.

Armija to izsekoja un nogalināja, pēc tam, kad tā apēda divus kareivjus. Tās galva bija 1,5 metrus gara.

1997. gadā Reuters ziņu dienests ziņoja par 39,6 metrus garu čūsku.

Un šeit ir vēl viena Amazones upē. Neviens to nebakstītu, lai pārbaudītu, vai tā dzīva.

Ziņoja, ka tā bijusi 46 metrus gara. Amazones upe ir milzīga.

Amazones upe tās pusceļā ir 14,5 kilometrus plata.

Amazone ir diezgan gara un plata upe!

Skotijā ir Lohnesas ezers. Vai kāds ir dzirdējis par to?

Lohnesa ezers ir milzīgs, tas ir 39 kilometrus garš un 2 kilometrus plats un 275 metrus dziļš.

Tas ir pietiekami ietilpīgs, lai visi pasaules iedzīvotāji tajā varētu noslīkt.

Tajā ietilptu visi zemeslodes iedzīvotāji. 6 miljardi iedzīvotāju.

1933. gadā klinšu sānā tika izveidots ceļš.

Pirms 1933. gada, ja jūs vēlētos redzēt ezeru, jums nāktos kāpt kalnos.

Vai arī doties 11 kilometrus augšup pa upi. Tas nav īpaši apdzīvots apvidus.

1933. gadā, kad tika izveidots ceļš, 52 reizes tika ziņots par Lohnesas briesmoni.

Šis autors apgalvo, ka līdz 1960. gadam, kad viņš sarakstīja savu grāmatu,  bijuši 9000 ziņojumu par redzēto briesmoni.

Šodien jau ir aptuveni 11 000 ziņojumu.

Protams ir arī falsificēti ziņojumi.

Es neuzticos vairākām šejienes avīzēm, tajās ir tik daudz dīvainas informācijas.

Pīters Skots, britu parlamenta loceklis, ziņoja, ka viņš redzēja pleziozauru.

Gandrīz visi, kas ziņoja, ka esot to redzējuši, uzstāj, ka tas bija pleziozaurs.

Garš kakls, četras lielas peldspuras. Kāds vīrs uzrakstīja grāmatu, kurā teikts:

“Daži cilvēki uzskata, ka Nesija ir pleziozaurs. Taču šajā teorijā ir viena kļūda.

Uzskata, ka pleziozauri izmira pirms 70 miljoniem gadu.”

Vai šis nav tas, kas ir nepareizi šajā teorijā? Viņu “ticība” evolūcijas teorijai.

Manuprāt, evolūcijas teorija ir vieslielākā nejēdzība, kas jebkad figurējusi zinātnē.

Jums ir jāņem vērā fakti, aizmirstiet teorijas!

Vispirms ņemiet vērā faktus, tad nāciet klajā ar saviem slēdzieniem.

Artūrs Grants kādu nakti gandrīz uzbrauca Nesijai ar motociklu.

Viņš stāstīja: “Man bija lielisks skats uz to radījumu”. Īstenībā, viņš gandrīz ietriecās tajā.

Tam bija garš kakls, milzīgas, ovālas acis mazā galvā.

Aste bija kādus 2 metrus gara. Kopumā tas bija kādus 6 metrus garš.

Viņš stāstīja, ka šo to saprot no dabaszinātnēm. Viņš bija veterinārmedicīnas students.

Viņš apgalvoja, ka dzīvē neko tamlīdzīgu neesot redzējis.

Šeit ir tā radījuma skice, kam viņš gandrīz uzbrauca virsū.

Tas izskatās pēc septiņmetrīga pleziozaura.

Aleksandrs Kempbels dzīvoja Lohnesa tuvumā 47 gadus.

Viņš sacīja, ka esot to redzējis 18 reizes. Šeit ir viņa skice.

Daudzi ir mēģinājuši notvert Nesiju.

Par ēsmu tie ir izmantojuši visu, ko varat un nevarat iedomāties.

Tiktāl neviens to nav notvēris. Ezers ir milzīgs.

Kāda ģimene stāstīja, ka esot redzējusi Nesiju ar aitu zobos.

Šeit ir fotogrāfija, ko uzņēma kāds vīrs, galva ir tālāk sānā.

Laikraksts „Reader’s Digest” apgrieza bildi, pirms publicēja to, tie nogrieza kakla daļu.

Makklouds stāstīja, ka esot ar binokli vērojis Nesiju 9 minūtes, viņš uzzīmēja skices.

Makklouds stāstīja: “Man liekas, ka briesmonis izskatījās šādi!”

Viss, kas jums ir jādara, ir jāskatās raidījumi, kuros ir runa par Lohnesas briesmoni.

Tūkstošiem cilvēku iet uz studijām un ziņo: “Es to redzēju!”

“World Book Encyclopedia” noīrēja divas zemūdenes un nogādāja tās Lohnesas ezerā.

Zemūdenes vadītājs stāstīja, ka ūdens esot tik tumšs, ka nevar saredzēt zemūdenes galu.

Lohness ir kā liela dubļu vanna. Redzamība ūdenī nepārsniedz pāris metrus!

Japāņi skenēja ezeru ar 24 laivām.

Tie noskenēja visu ezera dibenu ar sonāru.

Tie ziņoja, ka tas ir dziļš ezers un sakrokojies kā rozīne.

Tur ir alas, kas ieiet klints sānos, iespējams, ar gaisa kambariem.

Radījums var dzīvot, slēpties un elpot tādā alā.

Kāds vīrs nofotografēja rombveida peldspuras ūdenī.

Un atkal, uzskata, ka tas ir pleziozaurs. “Reader’s Digest” publicēja šo attēlu 1978. gadā.

Attēls atrodas šeit uz grīdas, un uz tā attēlota Nessija ar atvērtu rīkli.

Mēs varam veselu dienu runāt par Lohnesa briesmoni.

“Reader’s Digest” apgalvoja, ka 1933 attēli ir falsificēti, iespējams, ka tā varētu būt, es nezinu!

Interesanti ir tas, ka viņi pagaidīja, kamēr nomira pēdējais liecinieks un tad paziņoja, ka attēls ir viltots.

Kā jūs tagad pārbaudīsiet patiesību? Bez Lohnesa ezera ir vēl ducis citu.

Šeit ir Lohlokijs. Šeit Lohmorars. Un citi ezeri, no kuriem pienākuši ziņojumi par briesmoni.

Šeit ir viens, nosaukts par Morgauru, Kornvolas jūras čūska , netālu no Anglijas.

“English Channel” ir ziņojis daudz reižu par līdzīgiem atgadījumiem.

1749. gadā Anglijā tāds radījums tika noķerts, pēc izskata vairāk līdzinājās aligatoram.

Taču tam bija divas lielas peldspuras, ķermenis klāts ar ļoti izturīgu ādu un tam bija 5 rindas ar zobiem.

1934. gadā šo radījumu izskaloja Normandijas krastā.

Šeit vīrs skatās uz to, ievērojiet cilvēka un radījuma mēroga attiecību.

Grupa zinātnieku pagalvoja, ka 1905. gadā, Brazīlijā, šis radījums sekoja viņu laivai.

Tajā laikā tas tika rakstīts zinātniskos izdevumos.

Radījumam bija muguras spura 1,8 m garumā un 0,6 m augstumā, un maza galva uz kakla, kurš bija 2 līdz 2,5 m garš.

Divi pieredzējuši britu dabaszinātnieki pētīja dzīvnieka atliekas.

1977. gadā japāņu zvejas laiva atrada šo radījumu zvejas tīklos.

Tas bija 10 metrus garš un svēra 1800 kilogramus. Viņi jautāja viens otram: “Kas tas tāds?”

Kapteinis arī nezināja, taču ģindenis ļoti smirdēja. Kad tie nolika radījuma atliekas uz klāja, tas pārdalījās uz pusēm.

Komanda uzzīmēja skices un uzņēma piecus fotouzņēmumus, tad tie noskaloja mirstīgās atliekas atpakaļ jūrā.

1977. gadā tika izlaista marka par godu atrastajam radījumam.

Daži iebilda un apgalvoja, ka tā ir Milzu haizivs.

Es piekrītu, tā varētu būt haizivs.

Taču zvejnieki sacīja: “Mēs zinām, kā izskatās Milzu haizivs, taču, kas ir šis, mēs nezinām!”

Milzu haizivīm pūstot, to galvas mēdz karāties atpakaļ. Šī ir milzu haizivs.

Tā varētu būt Milzu haizivs, es nezinu un tas mani neuztrauc! Apgalvo, ka radījuma olbaltumvielas ir 96% līdzīgas.

Es zinu, taču neviens nav redzējis pleziozaura proteīnu, lai zinātu, kāds tas ir.

Cilvēki un pērtiķi ir līdzīgi, taču ir ļoti daudz atšķirību.

Par šo tēmu ir daudz diskusiju, taču man tas neko nenozīmē.

Taču cilvēki lien ārā no ādas, cenšoties man ieskaidrot, ko tieši noķēra japāņu zvejnieki.

No Krievijas 1994. gadā pienāca ziņas par izskalotu briesmoni.

Tas izskatās pēc dinozaura, kas tika izskalots Krievijā. Tas bija 12 metrus garš.

Šī acīmredzami ir viltota fotogrāfija.

Kāds ar fotogrāfiju rediģēšanas programmu izveidoja pleziozauram līdzīgu radījumu, taču tā acīmredzami ir viltota.

Esiet uzmanīgi, jo mēdz būt arī viltojumi!

Taču viltojumu un krāpšanu mēģinājumu eksistence neizslēdz oriģināla eksistenci.

2004. gadā grupa no Papupa Jaungvinejas ziņoja par dinozauram līdzīgu dzīvnieku.

Tas bija 3 metrus garš, ar krokodilam līdzīgu asti un sunim līdzīgu galvu.

Tas tika redzēts netālu no Kapoko pilsētas. Viena kundze stāstīja, ka esot to redzējusi, viņa bēga no tā, glābjot savu dzīvību…

Viņa redzēja trīsmetrīgu radījuma ar krokodila asti un suņa galvu.

Jūs varat atrast informāciju internetā par šo atgadījumu 2004. gadā.

No Japānas arīdzan pienāk ziņojumi par šiem radījumiem.

No Hokkaido salas Ziemeļu un Dienvidu daļas pienāk ziņojumi par tiem.

Tie sauc to par “Issi” Ikedas ezerā.

Ķīnā vienu identificēja kā NPO – Nezināms Peldošs Objekts.

Norvēģijā arī ir novēroti vairāki, kā arī Zviedru ezeros.

Tie sauc tos par “Storsjoodjuret” Storjonas ezerā.

Norvēģijā ir Lohnesas briesmoņa analogs.

Simtiem cilvēku ir to redzējuši. Par to tika rakstīts ziņās, tieši tāpat kā par Nesiju.

No Kanādas arī tiek ziņots par savādiem radījumiem ezeros. Nesijas Kanādas brālēns.

Kelouna pilsētas apkaimē ir ezers Okanagans. Tas ir milzīgs, 130 kilometrus garš.

Esmu tur bijis divreiz, es uzstājos Kelounas pilsētā. Vietējie iedzīvotāji to sauc par Ogopogo.

Mēs pārdodam grāmatu ar nosaukumu “The Ogopogo”.

Tas ir ļoti līdzīgs Lohnesas briesmonim. Tūkstošiem cilvēku ir ziņojuši, ka ir to redzējuši.

Šajā rakstā teikts: “Šie ir pēdējie no tūkstošiem, kas ir redzējuši kaut ko neparastu…

šajā 30 kilometrus šaurajā ezerā. Kāds vīrs pārpeldēja šo ezeru visā garumā.

Viņš stāstīja, ka kaut kas papeldēja zem viņa un nobiedēja līdz nāvei.

Man ir laikraksti, līdzīgi šim. Viņa stāstīja, ka esot redzējusi Ogopogo divreiz.

Intervija ar Džonu Kruso. Viņš un viņa ģimene gulēja uz ezera laivā.

Viņi atpūtās uz ezera, kad kaut kas ietriecās viņu laivas sānā.

Tas visus pamodināja tajā rītā. Kad tie izgāja laukā, tie ieraudzīja divus Ogopogo,

peldot pāri ezeram, viņš devās pakaļ kamerai.

Taču, kamēr viņš paņēma to un tika uz klāja, tie jau bija samērā tālu prom, man ir viņa ieraksta kopija.

Tie bija pārāk tālu, lai saskatītu, taču viņš sacīja: “Skatieties, brāli Hovind, es redzēju Ogopogo!”

Daudzi cilvēki dodas uz studijām un ziņo, ka ir to redzējuši.

Britu Kolumbijā ir Kadboro līcis. Šeit ir grāmata, ja gribat uzzināt vairāk par to.

Kašalota vēderā tika atrasts Kadboro līča briesmoņa mazulis.

Tam bija īsas, smailas pleznas un garš kakls, ar zirgveidīgu galvu.

Kāds vīrs bija notvēris radījuma mazuli. Viņš uzzīmēja skici un atlaida to.

Viņš nezināja, kas tas ir un atlaida to.

Es intervēju to vīru kādu stundu. Viņš ir zvejnieks no Kanādas.

Radījums sekoja manai laivai pie Keipseiblas salas, Jaunskotijā, kad es tur zvejoju.

Tas notika 1992. gadā, kad es viņu satiku. Viņš tad bija 67 gadus vecs.

Viņš zvejoja tajā apgabalā kopš pašas bērnības.

Tas 15 metrus garais radījums sekoja viņa laivai pāris kilometrus.

Tā kakls bija 3 metrus garš un tam bija 23 centimetrus lielas acis.

Tas notika 9.65 kilometrus uz dienvidiem no Keipseiblas.

Viņš teica, ka nevēlas to redzēt vēlreiz.

Šīs atliekas tika izskalotas Ņūfaundlendas piekrastē.

Dažreiz krastā tiek izskalotas lielu dzīvnieku mirstīgās atliekas. Dažreiz tā ir vaļa āda.

Kad valis nomirst, tā iekšas parasti apēd jūras dzīvnieki, taču biezā āda tiek izskalota krastā.

Dažreiz tā ir Milzu haizivs. Šis tika izskalots Pārkerkovā, Kanādā.

Es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, kas to redzējuši. Daudzi ir analizējuši to.

Nedomāju, ka tas ir kādreiz bijis konkrēti identificēts.

Tā varētu būt Milzu haizivs, neviens nezina droši, taču tagad tā ir prom.

Cilvēki nogrieza katrs sev gabalu. Skriemelis vairāk atgādina haizivs skriemeli.

Tas būtu interesanti, ja krastā tiktu izskalots kaut kas līdzīgs.

Mēs pārdodam grāmatu “Monster! Monster!”

par Ziemeļamerikas ezeru briesmoņiem.

Laurenam Kolemanam, kriptozoologam, ir laba grāmata. Starp citu, viņš ir arī evolucionists.

Es Kvebekā intervēju Žaku Boisvērtu trīs stundas.

Simtiem cilvēku ir ziņojuši, ka esot redzējuši ko līdzīgu Memfremagoga ezerā, Kanādā.

Šie radījumi ir redzēti arī Potomakas upē.

Šeit ir grāmata par Jaunanglijas jūras briesmoni.

Pie Konektikutas atrodas Rodas sala, saukta arī par Bloka salu.

No turienes daudz reižu cilvēki ir ziņojuši par kādu radījumu, kas tur peldot. Tie to sauc par Bloknesas briesmoni.

Viens tika izskalots krastā 1996. gadā. Cits tika izskalots 2004. gadā.

Tas nekad nav ticis identificēts. Es bieži intervēju cilvēkus.

Ēri ezerā neapšaubāmi ir viens.

Tas esot 11 metrus garš ar čūskveidīgu galvu.

Dažreiz laikrakstos parādās ziņojumi par briesmoņiem no Ēri ezera.

Miris radījuma mazulis tika izskalots Ēri krastā.

Kāds taksidermists to savāca un izbāza.

Viņš sacīja: “Jūs labāk pasakiet man, kas tas ir. Es nezinu!”

Tas nekad nav bijis identificēts. Viņi nav droši, vai tas nav viltojums.

Neviens nezina. Ļoti interesants, mazs radījums.

Es intervēju šerifu, kas pirmais ieraudzīja Sītuetas ostas briesmoni.

Tas bija 15 metrus garš, kad tas tika izskalots krastā.

Katrs gribēja sev nogriezt gabalu. Kad tika izdarīts pirmais fotouzņēmums, tas jau bija kārtīgi apgraizīts.

Cilvēki strīdas, vai tā bija Milzu haizivs vai arī jūras briesmonis.

Sanitārais dienests paziņoja, ka tiem neinteresējot, kas tas ir, tas smirdot un no tā vajagot atbrīvoties.

Tie uzspridzināja to ar dinamītu.

1925. gadā Kalifornijā tika izskalots cits radījums.

Šeit ir galva un šeit – kakls, pa labi.

Kakls vien bija 6 metrus garš.

Ikviens, kas to pētīja, nonāca pie slēdziena, ka tas ir pleziozaurs!

Kāds ateists atrakstīja man vēsutli: “Hovind tu esi tik stulbs, vai tad tu nezini, ka tas ir valis?”

Es atbildēju: “Kur tieši valim ir kakls?” Tam vajadzētu būt starp galvu un pleznām

Viņš atbildēja: “Tas ir rets valis”. Tiešām rets, ar sešmetrīgu kaklu.

Ikviens, kas to redzēja apgalvoja, ka tas bija pleziozaurs, kādēļ tam tik grūti noticēt?

Ziniet, kādēļ cilvēki pretojas šādiem apgalvojumiem? Tas nesaskan ar evolūcijas teoriju.

Viņiem patīk ideja par evolūciju, jo tā viņi atbrīvojas no Dieva.

Tādēļ, tie turas pie tās.

Mēs varam veselu dienu runāt par kriptozooloģiju. Es to studēju gadiem ilgi.

Esmu intervējis aptuveni simts cilvēku, kuri pagalvo, ka esot redzējuši dzīvu dinozauru.

1969. gadā Ņujorkas policija sekoja līdzi kaut kam lielākam par vali.

Tie to tā arī nenotvēra. Tas varēja būt basilozaurs. Es nezinu.

Taču par Baltās upes briesmoni Ņūportā, Arkanzasā, tika ziņots pat līdz 1973. gadam.

Tagad tas ir pazudis.

Arkanzasas štats deva rīkojumu,

kurā teikts, ka ir aizliegts nogalināt vai kā citādi aiztikt Baltās upes briesmoni.

Netālu no Floridas krastiem tika manīts kaut kas līdzīgs dinozauram,

par ko varat pārliecināties paši masas saziņas līdzekļos.

Mūsu mājaslapā http://www.drdino.com ir daudz materiāla par šo tēmu.

Starp Ņujorku un Vermontu atrodas Šampleina ezers.

Daudzi cilvēki ir ziņojuši par Šampleinas ezera briesmoni.

Es intervēju Sendiju, kas to nofotografēja. Es jautāju: “Sendij, vai jūs domājat, ka nofotografējāt dinozauru?”

Viņa atbildēja: “Nē, es zinu, ka redzēju dinozauru!” Viņa ar bērnu un vēl diviem bērniem to vēroja desmit minūtes

Kuģa “Ethan Allen” 58 pasažieri ziņoja, ka tie, iespējams, redzēja radījumu ezerā.

Es nezinu, varbūt tiem vienkārši rēgojās pēc ballītes.

Kapteinis, kas to redzēja 1998. gadā, sacīja:

“Ja jūs domājat, ka tas, ko es redzēju, bija zivs, tad tā svēra divas tonnas!”

Bībelē rakstīts par jūras pūķiem. (Psalmi 74:13-14)

(Jesajas 27:1-2) “(..) viņš nokaus lielo jūras pūķi.”

1962. gadā Pensakolā, kur es dzīvoju, pieci zēni devās nirt jūrā.

Viens atgriezās. Šeit ir viņa stāsts.

Mēs devāmies nirt pie nogrimušā kuģa “Masačūsetsa”.

“Mēs atradāmies uz Gaisa spēku plosta un peldējām virzienā uz kuģa vraku.

Drīz vētra izdzina mūsu plostu jūrā,

kad vētra beidzās, jūru klāja bieza migla.

Tad mēs dzirdējam savādus trokšņus, tādus kā ūdens šļakstus.

Un saodām reibīgu zivju smaku. Troksnis tuvojās plostam, un mēs dzirdējām skaļu, šņācošu skaņu.

Miglā mēs redzējam trīs metrus garus stabu.

Tas rēgojās ārā no ūdens, un tā galā bija apaļš veidojums.

Tas saliecās vidū un panira zem ūdens. Tas parādījās vairākas reizes un tuvojās plostam.

Tad atkal kaut kas pārtrauca klusumu miglā.

Es to varētu salīdzināt ar skaļu gaudošanu. Mēs kritām panikā.

Mēs, visi pieci, uzvilkām pleznas un ielēcām ūdenī. “Turieties kopā un peldiet uz kuģi!” es uzsaucu biedriem.

„Taču drīz vien miglā mēs pazaudējām viens otru.

Un vienu pēc otra, es dzirdēju savu biedru kliedzienus sev aiz muguras.

Es to redzēju tuvāk brīdī, kad manu pēdējo biedru tas parāva zem ūdens.

Tā kakls bija trīs metrus garš, zaļganbrūns un gluds.

Tā galva bija kā jūras bruņurupucim, tikai izstiepta. Tā acis bija zaļas un ar ovālām zīlītēm.

Nezinu, cik ilgi tas bija, pirms izdzirdēju kliedzienu. Tas, iespējams, notika kādu pusminūti.

Tad es dzirdēju Varenu kliedzam: “Palīdziet man! Tas notvēra Bredu! Man ir jātiek laukā no šejienes!”

Viņa balss tika pārtraukta ar īsu brēcienu.

“Bred, Voren! Kur jūs esat?” Es kliedzu, cik spēju.

Lerijs tagad peldēja kopā ar mani un Ēriku. Vorens un Breds netika vairs manīti.

Pa labi no Ērika tas telefona stabs šķēla ūdeni.

Es varēju redzēt radījuma mazās acis.

Tā mute atvērās un noliecās pār Ēriku. Tā no augšas parāva Ēriku zem ūdens.

Es iebrēcos un peldēju aiz kuģa vraka, manas iekšas nekontrolējami trīcēja.”

Viņš uzzīmēja skici tam, kurš apēda viņa draugus.

„Galu galā es tiku uz kuģa vraka un uzkāpu pašā virsotnē un paliku tur visu nakti.

Nākamajā rītā es aizpeldēju līdz krastam, kur mani atrada glābēji.”

Šeit ir skice, ko Braians Maklerijs uzskicēja. Tajā attēlots radījums, kas apēda viņa draugus.

Kad es uzstājos Fortvoltonbīčā, Floridā,

Valērija Billa pienāca un sacīja: “Hovinda kungs, mans padēls Lerijs Bills bija viens no tiem četriem bērniem.

Jūsu stāsts par to notikumu ir patiess.”

Taču “Pensacola News Journal” pēc intervijas ar Braienu paziņoja:

“Šī ir pludmales pilsēta, cilvēki dodas uz šejieni, lai peldētu,

mēs negrasāmies paziņot, ka jūsu dēlu jūrā apēda dinozaurs,

mēs paziņosim, ka tie noslīka. Tā laikrakstā tika paziņots, ka četri jaunieši noslīka.”

Kaut kas līdzīgs tika manīts Panamasitijā, Floridā.

Luterāņu baznīcas jauniešu grupas vadītājs ziņoja, ka tie atradās autobusā,

kad tie redzēja radījumu, kurš tika manīts ostā.

Daudzas reizes ir pienākuši ziņojumi par joprojām dzīviem dinozauriem. Iespējams, ka pāris pterodaktilu joprojām ir dzīvi.

Vietējie iedzīvotāji Kongo tos sauc par “Kongamato”.

Kenijā tos sauc par “Batamzinga”.

Stīvs Romonde bija Kenijas olimpiskās skrējēju komandas dalībnieks.

Kad viņš man piezvanīja, viņš mācījās Luiziānā.

Viņš sacīja: “Hovinda kungs, es redzēju tos radījumus. Tie dzīvo netālu no mūsu ciemata Kenijā.

To iecienīts ēdiens ir mirušu cilvēku gaļa. Tie izrok kapus un apēd tos.”

Daudzi runā par Kangamato jeb Batamzingu.

Mēs par to varētu runāt stundām. Ir saņemti daudzi ziņojumi par dzīviem pterodaktiliem.

Es bieži saņemu zvanus no cilvēkiem, kas ir redzējuši tos.

Tie ir manīti Papua Jaungvinejā, Indonēzijā un Venecuēlā.

Kaut mums būtu vairāk laika, lai apskatītu šīs liecības par pterodaktiliem.

Deivs Veitzels devās turp un dzirdēja iezemiešus runājam par “Ropinu”.

Tas spīdot naktī.

Jūs teiksiet: “Un kas par to, kur jēga?”

Es domāju, ka dinozauri joprojām ir dzīvi un kāds mums melo par dinozauriem.

Protams, es nesaku, ka to ir ļoti daudz, jūs mierīgi varat iet laukā.

Neuztraucieties, dinozauri jūs neapēdīs!

Nebaidieties, šodien visapkārt būs samērā droši.

Indiāņiem ir leģenda par Pērkonputnu.

Tie stāstīja, ka zibens trāpīja milzu ādas putnam.

Kad tie to atrada trīs dienas vēlāk, klijāni jau bija to apskrubinājuši līdz kauliem.

Taču tie stāstīja, ka tam bija septiņmetrīgi spārni un izcilnis uz pakauša.

Indiāņu lūgšanas nūju galā, līdz pat mūsdienām, ir attēlota pterodaktila galva.

Henrijs Fords izmantoja pērkonputna simbolu kā ērgli uz savu auto bākugunīm.

Tas ir pterodaktils, Henrij!

Franču ceļotāji Žaks Markette un Džuljeta apmetās netālu no tagadējās Sentluisas.

Tie ziņoja, ka esot redzējuši uz klints uzgleznotu lielu neglītu putnu.

Indiāņi stāstīja, ka tas esot Piasa purns. Un Lielais vadonis to nogalināja pirms daudziem gadiem.

Tie atjaunoja zīmējumu katru gadu, līdz uzlika metāla plātni.

Šeit, mērogam, esmu es, vēlāk tie to noņēma, baidoties, ka plātne varot nokrist.

Nesen tie uzlika Piasa putnu atpakaļ.

Ja jūs dosieties uz Altonu Ilinoisā, jūs redzēsiet vārdu Piasa visur.

Tas ir slavens vārds, lai arī kas tas “Piasa putns” būtu.

Cilvēki man jautā, kādēļ es runāju par dinozauriem?

Pirmkārt, Sātans tos lieto, lai novērstu cilvēkus no Dieva.

Ir laiks kristiešiem veidot aizsardzību. Kristieši nezin, kur likt dinozaurus.

Tas ir varens evanģelizācijas rīks. Bērni ir sajūsmā, kad tiem stāsta par dinozauriem.

“Viņš ir Dieva radības kronis.” (Ījaba 40:19) Tātad Dievs tos izmanto savai slavai.

Bībelē ir minēts leviatāns. (Ījaba 41:1)

Tas ir pilnīgi cits stāsts, mēs parunāsim par leviatānu citreiz.

Tā pamatā Dievs visu radīja sešās dienās. Dinozauri dzīvoja kopā ar cilvēkiem, cilvēki tos nogalināja.

Daži, iespējams, ir vēl dzīvi un kristiešiem nevajadzētu uztraukties par dinozauriem,

bet sākt tos izmantot Dieva slavināšanai.

Vairāk par to nākamajā sesijā.

Seminārs 3c – Dr. Kents Hovinds – in Latvian – Tulkoja Jurijs Dovgalecs

Intervijas ar cilvēkiem, kuri apgalvo, ka esot redzējuši dzīvu dinozauru. Sveiki, mans vārds ir Kents Hovinds!

Ir 1993. gada 23. augusts. Mēs atrodamies šovā “The Antique Quest” Vinčesterā, Ņūhempšīrā, ar Sendiju Mansi.

Prieks jūs atkal redzēt, Sendija! Es redzēju jūsu grāmatu 1992. gadā. Sendija ir lieciniece Čempleinas briesmonim.

Viņas uzņemtā fotogrāfija atrodas uz  Žozefa V. Zarinska grāmatas vāka.

Vai jūs mums nepastāstītu, kad tas notika un kā jūs nofotografējāt Čempleinas briesmoni?

Tas notika pie Čempleinas ezera, Vermontas pusē,

ar manu vīru un dēlu. Mēs pētījām ezeru.

Es uzaugu tajā apvidū. Un mēs vienkārši atpūtāmies pie ezera.

Mēs sēdējam un izbaudījām mieru un klusumu.

Mans vīrs devās uz auto pēc kameras.

Kad viņš bija prom, ezerā notika kustība.

Es ieskatījos un nodomāju, ka tas varētu būt kāds nirējs vai zivis.

Tad galva un kakls parādījās virs ūdens.

Galva un kakls pacēlās un atliecās atpakaļ, es sapratu, ka tā nav zivs.

Esmu dzirdējusi kādu sakām, ka tā bija pīle.

Tādā gadījumā, tā bija divtūkstoš mārciņu smaga pīle!

Kad es uzstājos Dublinā, jūs ieradāties uz manu lekciju.

Man uz galda bija izlikti dinozauri un jūs nekavējoties paķērāt Čempu.

Taču jūs teicāt, ka tas bija nedaudz citādāks.

Jā, tā bija, radījumam nebija tik garš kakls.

Galva tam bija līdzīga zirga galvai un kakls bija īsāks.

Šeit ir trīs no četriem peldošajiem dinozauriem, kuru kauli tika atrasti.

Šeit ir kronozaurs, tam ir milzīgs kakls, pleziozaurs, ko jūs turat,

tad elasmazaurs, tam ir īsāks kakls un tā galva ir taisnā leņķī pret ķermeni.

Nav īsti vienā līmenī ar ķermeni. Protams, daudzi vēl nav atklāti.

Tagad aplūkosim jūsu uzņemto fotogrāfiju.

Es domāju, ka tas varētu būt šis, tikai ar īsāku kaklu, vai arī tas nebija izbāzis no ūdens visu kaklu.

Labi, labi, tas bija 1977. gadā.

Cik cilvēku, bez jums, vēl ir redzējuši Čempu?

Esmu runājusi ar aptuveni sešiem.

Un visi stāsti ir tik līdzīgi, tātad mēs visi nevaram būt jukuši.

Mēs visi nevaram stāstīt ko tādu, ko neesam redzējuši. Taču stāsti ir ļoti līdzīgi.

Galvas un kakla forma un milzīgs ķermenis.

Cik ilgi jūs to vērojāt?

No viļņošanās sākuma ezerā līdz tas ienira atpakaļ ūdenī, kādas astoņas minūtes.

Pagājušo reizi jūs teicāt – astoņas līdz desmit minūtes, labi.

Apmēram pirms gada Jūs man teicāt – kad tas iznira pirmoreiz, tas palūkojās visapkārt.

Kad tas iznira, tas lūkojās uz mūsu pusi,

tad paskatījās apkārt un es uzņēmu pirmo uzņēmumu.

Es nedaudz piegāju tuvāk, tad tas pagrieza galvu atpakaļ.

Tieši tad, kad es uzņēmu kadru, tas aizgriezās un ienira.

Tas ienira šādi, un tad ar galvu panira zem ūdens.

Kad tas bija pilnīgi zem ūdens, es sadzirdēju motorlaivu.

Es dzirdēju laivu, taču es to vēl neredzēju.

Es zināju, ka tuvojas laiva ilgi pirms to ieraudzīju, jo es to dzirdēju.

Par līdzīgu dinozauru uzvedību cilvēki runā Āfrikā,

vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka tiem ir ļoti jūtīga dzirde.

Tie dzirdēs jūs tuvojamies un panirs zem ūdens.

Man ir draugi misionāri, kuri apgalvo, ka Āfrikas purvos mīt dinozauri.

Neapšaubāmi, Dievs radīja tos! Dievs radīja tādus daudz.

Tiem ir jābūt Dieva radītiem radījumiem.

Tas nav kaut kas, kas evolucionēja no zuša. Viņš radīja vienu, Viņš radīja daudzus.

Jūsu fotogrāfija ir tikusi publicēta daudzās vietās.

1981. gada jūlija “Times magazine”, jūs piedalījaties šovā “Neatrisinātie noslēpumi” pagājušo nedēļ.

To rādīja trīs reizes, pirmoreiz tas bija 1992. gadā.

Apmēram pirms nedēļas to rādīja vēlreiz. Tātad, jūs tagad esat kinozvaigzne.

Pastāv tik daudz apgalvojumu, ka evolūcija ir pierādīts fakts un dinozuri ir izmiruši.

Kā jūs zināt, es tā nedomāju, esmu 15 gadus pasniedzis zinātni vidusskolā,

un man ir stingra pārliecība, ka dinozauri ir dzīvi joprojām. Pasaule nav miljardiem gadus veca.

Kam jūs pielīdzinātu to, ko jūs redzējāt, dinozauram vai kādam citam ūdens dzīvniekam?

Es redzēju dinozauru. – Jūs domājat, ka var tā iedomāties, ka tajā brīdī tu redzi dinozauru? – Es to redzēju.

Es zinu, ka redzēju dinozauru.

Cilvēki bieži jautā, kādēļ jūs uzņēmāt tikai vienu uzņēmumu?

Es vienkārši negribēju neko palaist garām.

Es biju aizņemta to vērojot. Es to nofotografēju un turpināju vērot.

Es neko negribēju palaist garām, tas taču bija pilnīgi neticami.

Es biju pilnīgi pārsteigta, es pat nezinu, kādēļ uzņēmu tikai vienu uzņēmumu.

Tas bija instinkts, mans vīrs iedeva man kameru un es nofotografēju.

Viņš pirms tam devās pēc kameras, lai nofografētu bērnu.

Viņš pat nezināja, kas noticis pa to laiku, kamēr viņš atgriezās atpakaļ.

Viņš iedeva man kameru, tādā veidā izpalīdzot man.

Es trīcēju, pietupos un izdarīju uzņēmumu.

Es to nofotografēju un noliku kameru.

Es varēju to nofotografēt divdesmit reizes. Taču es gribēju to novērot.

Mans prāts mēģināja sakopot domas un saprast, kas tas ir?

Tad jūs nonākat līdz brīdim, kad jūsu prāts to nevar aptvert.

Labi, vai ir kādi jautājumi, ko jums bieži uzdod?

Vairums cilvēku, kas jūs intervē, tic evolūcijas teorijai, pareizi?

Un ko jūs domājat par to? Jums nepatīk, es jums pilnīgi piekrītu.

Pateicos jums, ka atļāvāt man izmantot jūsu fotogrāfiju, es to ievietoju plakātā.

Man ir tikai dažas fotogrāfijas no dažādiem cilvēkiem, mans mērķis ir stiprināt cilvēku ticību Bībelei.

Bībele ir Dieva vārdi. Šeit ir Sendijas foto.

Jūs esat piedalījusies daudzos šovos un intervēta dažādiem žurnāliem.

Cik ilgi jūs dzīvojat te, Vinčesterā? Divdesmit?

Divdesmit gadus, vai jūs nedomājat kļūt par slavenību?

Nē, es to foto slēpu divus gadus.

Tad es informēju zinātnes pasauli.

Mēdiji mani piespieda to publicēt, jo tie zvanīja visu laiku.

Un tie patiešām uzstāja, ja jau es esmu to redzējusi, tad lai publicēju to.

Tādēļ es autorizēju foto, lai varētu kontrolēt tā publicēšanu.

Tiem būtu vajadzīga mana atļauja, lai to publicētu.

Ļaudis jautā, ja jau ir tik daudz to radījumu, kādēļ ir tik maz foto?

Tādos gadījumos es tiem jautāju: “Vai jūs esat redzējis sadauzītu auto?”

“Parādiet man fotogrāfiju, uz kuras attēlots avārijas brīdis.”

Jūs neredzēsiet fotogrāfiju avārijas brīdī, kaut gan tās notiek tūkstošiem reižu.

Tas ir neparedzami, kamēr jūs domājat par fotografēšanu, mirklis ir jau garām.

Lai nu kā, ja tomēr jums tas izdodas, ziņojiet man!

Un nosūtiet man informāciju, pirms cilvēki nāks un teiks: “Es to redzēju!”

Jā. – Es gribētu to saglabāt savā failā. Atsūtiet man sarakstu. – Noteikti.

(Turpinās Dr. Hovinda intervija ar Sendiju Mensi.)

Lūk, uz sienas ir Čemps. Pastāstiet par veco kungu, kas ienāca un apskatīja to.

Es stāvēju šeit pie letes. Ienāca sirms kungs.

Un viņš uzkrītoši skatījās uz bildi, ļoti uzkrītoši. Un tad viņš man jautāja, kur tas bija?

Es viņam teicu, ka tas bija „Čemps” Čempleina ezerā (Lake Champlain).

Viņš teica man, ka viņš nekad par šo nevienam nav stāstījis, un viņam bija kādi astoņdesmit gadi.

Viņš teica, ka viņš bija astoņdesmit deviņus vai astoņdesmit septiņus gadus vecs.

Viņš stāstīja, ka būdams jauns vīrs, viņš ar savu vectēvu gāja makšķerēt Čempleinas ezerā.

Tas bija Bulvaga (Bulwagga) līča apkārtnē. – Vai viņš izauga pie ezera? – Jā, viņš izauga pie ezera.

Viņš un viņa vectēvs jau makšķerēja – un šī milzīgi lielā radība iznira no ūdens.

Un viņa vectēvs teica viņam, ka tas bija Čemps un lai viņš nevienam par to nesakot.

Cilvēki tikai smietos un uzskatītu, ka viņi ir jukuši.

Un visus šos gadus viņš nevienam par to nebija teicis. Es biju pirmais cilvēks, kam viņš to pateica.

Viņš man teica: „Es nebiju jucis un mans vectēvs nebija jucis, mēs redzējām dzīvu, elpojošu dinozauru.”

Es teicu, Aleluja! – Jā. – Vairāk liecību. – Noteikti.

Un kad citi cilvēki ir to redzējuši un nāk pie jums sakot…?

Jā, es to augsti vērtēju, jo tas man parāda, ka es neesmu traka.

Es to nesafabricēju. Šis ir tas, ko es redzēju un šis ir tas, ko redzēja viņi.

Un mēs visi redzējām kaut ko, un kādu dienu, iespējams, ezers atklās savu noslēpumu; nenogalināsim to.

Nenogaliniet gan. Liels jums paldies, jums šeit ir klienti, mēs jums labāk ļausim strādāt.

(Nākamo video uzņēma Lī Smits, skatoties uz Čempleina ezeru no Ņujorkas puses)

… pauze … (video sākas – sākumā nav skaņas) Tā ir haizivs!

Uz tās ir kaut kas balts!  Tā peld uz augšu – tā iznirst no ūdens.

Klau, tā ienirst. Tā seko savām pēdām. Tā ienira, lūk, tur, tēt.

Apskaties binoklī. – Ko? – Apskaties binoklī.

Vai tā bija haizivs? – Nē, tā nebija haizivs. – Kaut kas uzpeldēja tur, es redzēju, tēt.

Jā, tas ienira. Es domāju, ka mēs tikko redzējām „Čempu”. – Kas ir Čemps?

Čempleinas ezera jūras briesmonis. Bet nu tas ir prom, Kleiton!

Man nevajadzēja skatīties tik ilgi binoklī, man vajadzēja paņemt kameru.

Tas, iespējams, ienira tādā pašā veidā. – Tas sākās tur tālumā.

Tas tikko aizpeldēja garām tai bojai, kad tā laiva aizpeldēja. – Es zinu.

Es uz to skatījos ar binokli. Es domāju, ka tas bija tikai baļķis.

Tas nopeldēja visu ceļu no tās bojas uz krasta pusi, un tad tas ienira tajā vietā.

(Beidzas Lī Smita video; sākas zinātnisks video).

Šis ir milzu kalmārs no Architeythis Dux sugas.

Tas tika izskalots krastā 1979. gada 22. novembrī netālu no Brainerda Konūra (Brainerd’s Conurs) salas, Bon Vista līcī, Ņūfaundlendā.

Tā ir nenobriedusi mātīte. Tā ir maza mātīte, bet tā ir no Milzu kalmāru sugas.

Es ticu, ka Milzu kalmārs, sasniedzot savu maksimālo izmēru, ir apmēram 46 metru garš.

Ja šis ir 6 metrus garš, tad tas ir gandrīz astoņas reizes lielāks par šo visā tā garumā. Tas ir liels kalmārs.

(Dažādi videoieraksti no jūras briesmoņu aculiecinieku arhīviem).

1976. gadā, tikai 50 kilometru no Ķirzakas punkta (Lizard Point), Kornvolā, divi zvejnieki,

Džordžs Venikans un Džons Koks arī sastapās ar briesmoni.

Vienreiz tas parādījās 45 kilometru attālumā, 45-50 kilometru attālumā.

Es redzēju kaut ko, kas man likās otrādi apgriezusies laiva. – Mēs devāmies turp izpētīt.

Kad mēs pietuvojāmies, mēs varējām redzēt, ka tā nebija laiva, kas apgāzusies otrādi.

Tas bija kaut kas, ko jau citi ir redzējuši. Tumšā krāsā ar tādiem kā uztūkumiem uz muguras.

4 līdz 5 metrus garš. Pacēlies apmēram 1 metru virs jūras līmeņa.

Tā bija mierīga diena, jūra bija mierīga – kā spogulis. – Jūrā nebija nekādas kustības.

Mēs tuvojāmies, es atrados aizmugurē, un tas pacēlās virs ūdens.

Viņš bija apmēram 1 metra attālumā no laivas aizmugures.

Viņa galva parādījās no ūdens!

Es domāju, ka tas bija kaut kas, ko savos 40 darba gados jūrā ne reizi neesmu redzējis.

Un tas pamazām iegrima ūdenī; un tad tas pazuda.

Pēc mūsu sarunas, vienīgais, ko mēs varējām izdomāt – ka tas bija līdzīgs aizvēsturiskam dzīvniekam.

Tagad mums ir brīvā mikrofona programma… Terēze, kā Jums klājas?

Paldies, labi. – Mēs šodien runājam par Ogopogo. Daudzi cilvēki to ir redzējuši tajā apkārtnē.

Leģenda ir aktuāla jau gadiem ilgi un mēs runāsim ar dažiem ekspertiem.

Šodien pie mums būs Arlīna Gāla (Arlene Gaal). Arlīna sarakstīja par to grāmatu. – Tā ir.

Tagad mēs uzklausīsim zvanītājus.

Otrā līnija. Labrīt. – Sveicināti, šeit Palridža kungs. – Jā, lūdzu, stāstiet!

Jūs gribējāt uzzināt par Ogopogo? – Es noteikti vēlos.

Jā, labi. Es vadīju taksometru un paņēmu pasažieri, kuru vedu uz slimnīcu.

Es braucu pa Abotta ielu, un, tikdams, apmēram līdz šai vietai, es paskatījos uz ezera pusi.

Es biju pārsteigts. Es redzēju šo radību iznākam no ūdens.

Radībai bija tāda kā zirga galva, un uz galvas kaut kas līdzīgs ragiem.

Nu, tā radība bija milzīga. Stāvēja tur, gluži kā liela čūska.

Un tad cilvēks pieliecās un jautāja: „Uz ko jūs skatāties?”

Es atbildēju: „Es tur redzu Ogopogo.” Viņš jautāja: „Kur!? Kur?”

“Lūk, tur!” es teicu. Manai mašīnai bija atvērtas durvis.

Es mazliet izliecos no mašīnas un radība ieslīdēja atpakaļ ūdenī.

Viņš teica: „Apžēliņ, apskaties uz tiem lielajiem viļņiem.”

Un mēs redzējām tikai lielus viļņus, kas virzījās uz blakus esošo laivu piestātni.

Un tad viļņi rimās. Pēc tam es sāku uztraukties. Es iesēdos mašīnā.

Un es aizbraucu uz kafejnīcu „Willow Inn” un izstāstīju to cilvēkiem. Tajā brīdī viņi brokastoja.

“Es tikko redzēju Ogopogo!” Viņi teica: „Ko tu esi dzēris?”

Ceturtā līnija – lūdzu, runājiet. – Sveicināti Džon! – Kā jums klājas? – Nav slikti. – Labi.

Vai Jūs man pateiksiet savu vārdu? – Nē. – Nu labi.

Es redzēju Ogopogo Klarsenā pirms 4 gadiem. – Vai Jūs nevēlaties nosaukt savu vārdu ēterā?

Nē, es nevēlos. – Acīmredzot, jūs esat izstāstījusi dažiem cilvēkiem. – Jā.

Vai Jūs baidāties, ka viņi padomās, ka esat mazliet traka?

Vēlāk es saņēmu dīvainus telefona zvanus. – Es tādus saņemu katru dienu, un par to man tiek maksāts.

Nu, man gan neviens par to nemaksā; es vairs to nevēlos, paldies.

Mēs bijām pludmalē, un mums bija pikniks.

Mana meita šūpojās šūpolēs brīdī, kad es ieraudzīju šo „radījumu” zem tās laipas.

Kad es pagriezos, ieraudzīju to un sapratu, ka tas ir leģendārais Ogopogo, es izbijos.

Es pagrābu savu bērnu un skrēju prom no pludmales.

Un man liekas, kas es atkal un atkal kliedzu: „Tas ir viņš!”

Viņa skaļi kliedza. Es nespēju tam noticēt, viņas seja bija tik sarkana.

Tas ķēra zivis vai ko tādu. Tas tur atradās kādu laiku, pēc tam tas iztaisnojās.

Un tas peldēja gar tiem pāļiem. Kamēr tas peldēja gar pāļiem, bija redzami trīs izliekumi.

Un šie izliekumi stiepās no pirmā līdz pēdējam pālim; šie trīs izliekumi bija ar pārtraukumiem.

Tas peldēja gar pludmali apmēram līdz tam stūrim.

Un tad tas pagriezās un peldēja taisni pāri ezeram.

Labi, mēs tagad beigsim pieņemt zvanus.

Un mēs jūs iepazīstināsim ar kādu, kura ir ļoti labi pazīstama Okonoganas ielejā.

Arlīna Gāla. Arlīna ir sarakstījusi grāmatu par Ogopogo. Labrīt, Arlīna!

Labrīt, Džon! Labrīt, Terēze!

Labrīt! Cik daudz aculiecinieku liecības esat dokumentējusi?

Burtiski simtiem. – Kad bija pirmā aculiecinieka liecība? – Pati pirmā liecība bija 1852. gadā.

Pirmā dokumentētā liecība bija 1852. gadā un pašlaik ir 1980. gads.

Vai mums būtu jādomā, ka ir vēl kāds Ogopogo?

Izskatās, ka noteikti ir vairāk nekā viens.

Ir uzņemta filma, man liekas, 1968. gadā.

Ir diezgan grūti neticēt, ja tu šo radību redzi savu acu priekšā.

Pastāstiet mums par šo filmu.

Foldena filma tika uzņemta 1968. gadā, kuru veidoja kungs vārdā Arts Foldens (Art Folden).

Viņš no ceļojuma atgriezās Čeisijā (Chase), savās mājās.

Un kad viņš tuvojās piekrastes apkārtnei, viņš pamanīja ezerā objektu.

Viņš teica savai sievai: „Skaties, redz kur ir Ogopogo.” Viņa pasmējās par viņu.

Viņš izgāja laukā un sāka filmēt radību.

Mēs filmā redzam lielu kustīgu objektu, kas pārvietojas ūdenī.

Tas iznirst un ienirst ar dažādiem ātrumiem un dažādos laika periodos.

Ir redzams, ka radība uzņem ļoti lielu ātrumu un veido masīvas ūdens pēdas.

Un šis ir tas uzņemtais materiāls šajā filmā, kas man ļoti patīk, jo jūs redzat, ka radījums

ātri kustina ūdeni, un ar šīm masīvajām ūdens sliedēm rada milzīgus viļņus.

Man tas šķiet ticami. Vai ir bijušas kādas nesenas liecības?

Mums šogad ir apmēram septiņas vai astoņas liecības.

Mums ir liecība, kas ir bijusi vislabākā. – Kāpēc? – Tā bija Rīgeru (Rieger) ģimene.

Tā bija skaista diena un ūdens bija tik mierīgs kā stikla virsma.

Es paskatījos un redzēju lielu vilni, kas man tuvojas.

Tobrīd es tam īpaši nepievērsu uzmanību, taču tas turpināja tuvoties.

Un pie sevis es nodomāju, kāpēc man tuvojas vilnis, ja nav pat vēja?

Es pasaucu savu dēlu, lai tas nāk atpakaļ un apskatās.

Apskaties, vai tu zini, kas šajā ezerā mums tuvojas?

Viņš paskatījās uz to un atbildēja: „Es nezinu!” Mums blakus bija arī mans mazdēls.

Viņš teica: „Klau, vectēv, tas ir Ogopogo!”

Tas būtu ietriecies tieši mums laivā, taču mēs ar laivu nogriezāmies sānis.

Mēs tam sekojām apmēram 15 – 20 minūtes.

Es teiktu, ka briesmonis bija apmēram 4-5 metrus garš un ķermeņa augšdaļa atradās vienu metru virs ūdens.

Tam bija tāds kā kupris uz priekšējiem pleciem un arī pie astes tam bija kupris.

Es teiktu, ka aste bija apmēram 9-12 metrus gara, varbūt 13 metrus, tobrīd nevarēja redzēt astes galu.

Bet tam bija gara aste. Un tam bija četras kājas.

Es teiktu, ka briesmonis svēra apmēram 30 tonnas.

Un viņa galva kustējās no vieniem sāniem uz otriem.

Izskatījās, ka tas meklēja zivis, barību vai kaut ko tādu.

Viņš uzviļņoja milzīgu daudzumu ūdens. Ja es nebūtu redzējis to, es tam nekad neticētu.

Patiesībā man nerūp tas, vai man kāds tic vai nē.

Es redzēju šo dzīvnieku un zinu, ka tas ir šeit. Es zinu, ka tas ir milzīga izmēra dzīvnieks.

Tas bija kaut kas no „briesmoņu zivs”, ja vien nav labāks apzīmējums.

Taču tas bija apmēram 9-11 metrus garš.

It kā galva bija izvirzījusies ārpus ūdens un varēja redzēt astes virpuļveida kustības.

Un aiz tā veidojās viļņi. Es nofotografēju to 2 bildēs.

Tu teici, ka tas bija aptuveni līdzīgs šim? Kas bija atšķirīgs?

Līdzīgs šim, bet es nevarēju ieraudzīt šīs peldspuras sānos. – Labi.

Jo tā bija zivs vai kas tāds, ko es redzēju, bet peldspuras nebija redzamas.

Varēja redzēt tikai galvu, kaklu un ķermeņa augšdaļu.

Esmu Kents Hovinds no Pensakolas Floridā. Esmu šeit Kanādā, Hantleja ielā 100.

Pirms vairākiem gadiem, man liekas, 1994. gadā, kad es biju šeit šajā raidījumā,

es paņēmu līdz Dr. Roja Makela (Roy Mackel) grāmatu „Dzīvs dinozaurs” (A Living Dinosaur)

Esmu kopā ar Kelu (Cal), kurš sēž man līdzās.

Viņš teica: „Kad es biju Āfrikā, es redzēju kaut ko līdzīgu tam dinozauram.”

Es uzšķīru šo lapaspusi, 256. lapaspusi, Roja Makela grāmatā un, Kel, tu sacīji: „Klau, es redzēju šo te!”

Vai tu veltītu dažas minūtes un izstāstītu cilvēkiem, ko tu redzēji un kur tu pašlaik strādā.

Un ja nu viņi ar tevi varētu aprunāties – pastāsti, ko jūs redzējāt.

Tas bija viens no satraucošākajiem notikumiem manā dzīvē. Tas bija 1963. gadā.

Es braucu pa vecajiem Kenijas ceļiem atpakaļ uz Nairobi, lai paņemtu mašīnu.

Es paņēmu šo veco Chevrolet, kas, iespējams, bija gandrīz par lielu šiem bedrainajiem ceļiem.

Es braucu diezgan lēni. Tā bija kalnaina zeme blakus vietai, ko sauc par Muhoroni.

Tā atrodas Rifta ielejā, kas ir kalnainā Rifta ielejas daļa.

Un, kad mēs tuvojāmies malai… ak jā, mana sieva bija ar mani.

Pēkšņi tas parādījās mums priekšā – gulēja pāri ceļam, 2-3 metrus garš.

Pirmajā momentā es iedomājos, ka tas ir krokodils. Pēc tam gan iedomājos, ka tas nevar būt krokodils.

Šī ir zemes sausā daļa. Tad mēs, uz to skatīdamies, piebremzējām.

Patiesībā es apturēju mašīnu un sēdēju skatīdamies uz viņu apmēram 10 minūtes.

Kad es uz viņu skatījos, vārds „aizvēsturisks” bija tas apzīmējums, kas man ienāca prātā vispirms.

Es teicu: „Tas nevar būt īsts.” Esmu redzējis līdzīgas bildes, bet ne gluži kā šo.

Lai nu kā, no astes līdz galvai bija ādas izvirzījumu virkne.

Izvirzījumi, gluži kā trīsstūri, ideāli trīsstūri pa visu ķermeni no galvas līdz astei.

Un tas tur atradās tupēdams uz ceļa. Izskatījās, ka viņš sildās saulē.

Es skatījos uz šo radījumu 10 minūtes. Es varēju nošaut sevi par to, ka todien man līdzi nebija kameras.

Es gribēju, lai būtu, bet tur nu tas bija, es neko tādu līdz tam brīdim nebiju redzējis, ne arī pēc tam.

Un esmu jautājis cilvēkiem un gājis uz nacionālo vēstures muzeju.

Es teicu: „Vai esat redzējuši vai dzirdējuši kaut ko par šo radību Kenijā?”

Un man atbildēja: „Šodien vairs nekā tāda nav starp dzīvajiem.”

Es teicu: „Es redzēju kaut ko šādu.” Un es kādu brīdi diezgan uzmanīgi ar viņiem strīdējos.

Un viņi teica: „Tas noteikti bija jūsu izdomas auglis.” Mēs abi, mana sieva un es, to redzējām!

Mēs vairākus gadus jautājām ekspertiem, vai kāds nav kaut ko tamlīdzīgu redzējis.

Neviens, un es arī kopš tā brīža. Bet tas tur bija, nogūlies ceļmalā.

Apmēram pēc desmit minūtēm tas piecēlās. Tas nebija tik augsts, cik šajā bildē.

Viņš aizklejoja uz ļoti sausu tās zemes daļu, uz krūmāju zonu.

Tas vienkārši aizgāja un es ar Marionnu saskatījāmies un nobrīnījāmies, kas tas tāds bija par radījumu.

Kādā krāsā tas bija? – Putekļaini pelēks. – Vai tu varēji saskatīt acis?

Jā, tas mirkšķināja acis. Patiesībā tas pagrieza savu galvu un skatījās uz mums, izskatījās, ka tas no mums nebaidījās.

Vai varēji noteikt acs zīlītes formu – vai tā bija gareniska vai apaļa?

Es nedomāju, ka atrados pietiekami tuvu, lai to saskatītu. – Vai purna forma bija kā krokodilam?

Es teiktu, ka vairāk līdzīga krokodilam nekā nīlzirgam, tam bija iegarena galva.

Es jautāju dažiem vietējiem afrikāņiem un viņi teica, ka tas bija Varāns (Monitor Lizard).

Es teicu, ka tas nav iespējams. Esmu redzējis daudzus varānus.

Taču nekad neesmu redzējis 3 metrus garu; neviena ķirzaka nav bijusi tik gara.

Esmu nejauši ar automašīnu notriecis pāris varānus.

Tiem ir gluda ādu, uz muguras nav ādas izvirzījumu. Es atpazīstu varānu, kad to ieraugu.

Šis nebija varāns; šai radībai bija izvirzījumi pa visu muguru.

Vai tam bija gluda āda vai zvīņas? – Izskatījās vairāk grumbains, līdzīgi aligatoram.

Es nedomāju, ka tam bija zvīņas. Bet es neesmu pārliecināts.

Tas bija pirms daudziem gadiem. Tagad ir 1997. gads. – Es saprotu.

Esmu gadiem ilgi teicis, ka joprojām daži dinozauri ir dzīvi.

Un tava pirmā doma bija, ka tas ir kaut kas aizvēsturisks, vai ne?

Nu man tādu priekšstatu deva izglītība, kas man līdz tam laikam bija.

Tādas radības neeksistē. – Lai arī kas tas būtu, tas nevar būt dinozaurs.

Vairumam cilvēku tāda ir pirmā doma. – Es uzskatīju, ka tai vajadzētu būt kaut kādai ķirzakai.

Jo ir visāda izmēra ķirzakas sākot no gekona līdz pat varānam.

Tu strādā šeit Hantlija ielā 100.

Kāds šeit ir telefona numurs, ja nu kādam ir jautājumu, lai varētu piezvanīt un jautāt pēc  Kela Bombaija (Cal Bombay)?

Māns tālrunis ir 1-905-335-7100, paplašinājums 3206.

Zvaniet viņam, ja jūs neticat.

Es to redzēju. Kad es ieraudzīju šo attēlu, es nodomāju: „Tieši tas, ko es redzēju!”

Pietuviniet attēlu, ja varat un mēs ar to arī beigsim.

Ja jums ir jebkādi jautājumi, mēs priecāsimies palīdzēt.

Zvaniet mums, ja vēlaties vairāk informācijas par dinozauriem.

Dariet mums to zināmu, un mēs ar prieku nosūtīsim jums mūsu video materiālus par Radīšanu, Evolūciju un Dinozauriem.

Tad šo tu redzēji tajā 1962. gada dienā? – Tas ir vislīdzīgākais tam, ko redzēju.

Labi, liels tev paldies, brāli. Paldies, ka veltīji man laiku un lai Dievs tevi svētī.

Vienmēr laipni, paldies!

Mēs ceram, ka jums patika video materiāli par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Daudz svarīgāk par zinātnes patiesību un faktiem ir zināt patiesību par to, vai tu tiksi uz Debesīm vai nē.

Ja tu nekad neesi ticējis Kristum kā savam Glābējam, ļauj man ātri izskaidrot, kas tev ir jādara, lai tiktu uz Debesīm.

Bībele saka, ka mēs visi esam grēcinieki. Mēs neesam paklausījuši Radītājam.

Mēs esam izdarījuši ļaunas lietas. Mēs esam grēcinieki. Daži ir sliktāki par citiem, vismaz cilvēku acīs; bet mēs visi esam lauzuši Dieva likumus.

Un Bībele saka, ka tev ir jānovēršas. Vārds novērsties nozīmē “pagriezties”, tas patiesībā nozīmē divas lietas: nogriezies no sava grēka un pagriezies pret Dievu”.

Dievs meklē izmaiņas tavā attieksmē, ar kuru tu saki: “Kungs, es vairs negribu darīt nepareizi. Piedod man.

Es esmu tevi aizvainojis. Es gribu darīt pareizi.”

Un tu novērsies no grēka un pagriezies pret Dievu un saki: “Dievs, vai tu man piedosi? Vai tu mani izglābsi?”

Vēstulē Romiešiem 3:23 “Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.”

Tev jāatzīst, ka tu esi grēcinieks. Otrkārt, Bībelē Romiešiem 6:23 “Tātad grēka alga ir nāve, (..)”.

Mēs esam pelnījuši mirt un iet uz Elli mūsu grēku dēļ, bet Jēzus tevis dēļ nomira. Viņš tevi mīl. Viņš grib, lai tu nāc uz Debesīm.

Un ikviens, kas lūgs Viņam bezmaksas glābšanu, Dievs tam dos mūžīgās dzīvības dāvanu, kā to saka Bībele Romiešiem 6:23. Tā ir bezmaksas dāvana.

Un tā saka Romiešiem 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.”

Ja tu tikai sauktu sakot: “Kungs, es esmu grēcinieks, vai tu man piedosi?” Un to lūdzot Viņam, Viņš dos tev šo mūžīgo dzīvības dāvanu.

Kādēļ tev gan nelūgt tagad kopā ar mani un tu saņemsi Kristu kā savu Glābēju. Nav tādu “maģisko vārdu”. Dievs uzlūko tavu sirdi.

Taču, ja tu varētu pateikt šo un tā arī domāt, Dievs tev piedos. Vienkārši saki: “Dārgais Kungs Jēzu, Es zinu, ka esmu grēcinieks.

Esmu pārkāpis Tavus likumus. Es to nožēloju un, lūdzu, piedod man. Lūdzu, pielīdzini Savas asinis man.

Piedod manus grēkus un ņem mani uz Debesīm. Jēzus vārdā, Āmen”.

Bībele saka, ja tu sauksi uz Kungu, tu tiksi izglābts.

Ja esi lūdzis Kungam izglābt tevi, Viņš apsolīja, ka Viņš izglābs tevi. Tagad tavs pienākums ir augt.

Lasi savu Bībeli, lūdz, iesaisties labā baznīcā, kas tic Bībelei un sāc pieaugt, lai būtu labs kristietis.

Liels jums paldies! Zvaniet vai rakstiet, ja mēs varam kā palīdzēt. Mēs ar prieku palīdzēsim.

Tas, ko jūs dzirdēsiet, ir audio ieraksts:

Tā acīmredzot ir radījuma aurošana Kongo purvā.

Vietējie iedzīvotāji to sauc par Mokele-Mbembe, kas varētu būt viens no dažiem dzīvajiem dinozauriem.

Šajā skaņā ir dzirdamas arī plandošas vai plaukšķinošas skaņas neilgi pirms katras aurošanas beigām.

Daži domā, ka aurošana varētu būt līdzīga gekonam.

Tas auro klusi un tā āda, kas atrodas zem rīkles, plandās.

Āda atsitas pret rīkli, veidojot plaukšķinošu skaņu.

Tas ir labākais, kas mums pašlaik ir, ja jūs vēl kaut ko tādu dzirdat, dariet man to zināmu. Es ceru, ka jums patika.

AUROŠANA!!

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas un materiālu, ko piedāvā „Creation Science Evangelism” rakstiet mums uz:

Creation Science Evangelism P.O. Box 37338 Pensacola, FL 32526 USA

Zvaniet uz 1-850-479-DINO, tas ir 1-850-479-3466.

Vai apmeklējiet mūs internetā: http://www.drdino.com

Meli mācību grāmatās

Dr. Kents Hovinds – Seminārs Nr. 4 – Meli mācību grāmatās – in Latvian

Dr. Kents Hovinds ir 15 gadus pasniedzis zinātnes mācību stundas. Pēc tam ieguvis filozofijas doktora grādu pedagoģijā.

Viņam vienmēr ir paticis pasniegt. Bet ir viena lieta, ko viņš ir atklājis –

visā Amerikā daudzās zinātņu mācību grāmatās šodien

ir sastopami maldi; tiek pasniegta kļūdaina informācija.

Kāpēc šī informācija atrodas šajās mācību grāmatās? Ko viņi ar to grib pierādīt?

Sveiki! Es esmu Ēriks, un šajā seminārā, kas saucas “Meli mācību grāmatās”,

jūs uzzināsiet par dažiem no šiem meliem, kas tiek pasniegti, un ko jūs varat darīt lietas labā.

Radīšanas zinātnes evaņģelizācija – Seminārs 4a: Meli mācību grāmatās? – http://www.drdino.com

7. sesija (kopā 14) ar Dr. Kentu Hovindu – in Latvian – Tulkoja Oksana Dovgaleca

Laipni lūgti mūsu seminārā “Meli mācību grāmatās”. 4. seminārs, A daļa.

Esmu Kents Hovinds. 15 gadus esmu skolā pasniedzis zinātnes mācību stundas.

Un tagad, kopš 1989. gada, gatavoju seminārus par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Un mūsu mērķis ir stiprināt jūsu ticību Dieva vārdam.

Tā nav mana sieva, bet tikai tās fotogrāfija.

Mēs dzīvojam Pensakolā, Floridā. Dzīvojam tur jau 16 gadus.

Mums ir trīs bērni, tagad jau pieauguši un precējušies. Suns ir miris. Esmu to paveicis.

Kā jau minēju, mums jau ir 4 mazbērni.

Un mazbērni ir Dieva atlīdzība par to, ka iepriekš neesat nogalinājuši savējos, kad varbūt par to esat domājuši.

Viņi visi dzīvo tuvu mums un strādā mūsu kalpošanā Dievam. Tā ir ļoti liela svētība.

Dievs mums ir devis apbrīnojamu komandu Radīšanas Zinātnes Evaņģelizācijai (RZE).

Mūsu darbības nolūks ir palīdzēt cilvēkiem tapt izglābtiem. Mums tur ļoti patīk zinātne. Mums  ir “Dinozauru piedzīvojumu zeme”.

Mums ir zinātniskais centrs, tematiskais parks, muzejs un vēl daudz aizraujošu zinātnisku lietu.

Citi cilvēki izsakās: “Nu jūs kristieši esat pret zinātni.”

Nē! Man patīk zinātne. Bet esmu pret evolūciju, jo tā nav zinātnes daļa.

Evolūcija ir meli. Nav zinātnisku pierādījumu, kas to pamatotu.

Mēs to visu apskatīsim pēc mirkļa. Bībeles Desmit baušļos rakstīts:

“Tev nebūs nepatiesu liecību dot (..)” (2. Mozus 20:16) Tas nozīmē – nemelo.

Salamana pamācībās 19:5 teikts: “Nepatiess liecinieks nepalika nesodīts, un kas nekautrīgi stāsta saltus melus, neizbēgs sodam.”

Dievs necieš meļus. Bībele saka (Psalmi 62:5), ka “(..) viņiem patīk meli”.

(Salamana pamācības 6:16-19) “Šīs sešas lietas Tas Kungs ienīst, un septītā Viņam ir negantība:

(..) melīga mēle (..)” un dažus pantus tālāk, “Viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus (..)”

No septiņām lietām, ko Dievs necieš, divas no tām ir meļi.

Tik tiešām Dievs viņus necieš. Viņš piemin tos pat divas reizes.

Jāņa evaņģēlijā 8:44 Jēzus saka: “Jūs esat no sava tēva – velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārtības.

Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā.

Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.”

Man patīk zinātne, un es kolekcionēju skolu mācību grāmatas; man to ir simtiem.

Dažas no tām nāk no daudzām citām valstīm, to izdošanas datumi ir no 1880. gada līdz pat 2005. gadam.

Es neesmu pret zinātni. Mūsu muzejā ir daudz dažādu kolosālu izstāžu.

Apmeklējiet “Dinozauru piedzīvojumu zemi” un pārliecinieties par to!

Tomēr esmu pret melošanu bērniem. Iepriekšējos trijos video

mēs runājām, kā tiek melots studentiem. Lielais sprādziens – nekas tāds nav noticis.

Viņiem tiek melots par Zemes vecumu. Tā nav miljardiem gadu veca.

Viņiem melo arī par alu cilvēku. Tāds nekad nav dzīvojis.

Ja nu vienīgi jūs domājat Osama Bin Ladenu.

Viņiem melo arī par dinozauriem. Tie nedzīvoja pirms miljoniem gadu.

Šajā seminārā mēs apskatīsim vēl aptuveni 30 melus mācību grāmatās.

Ir simti, ko varētu apskatīt, bet pievērsīsimies pašiem izcilākajiem gadījumiem.

Šo melu apskats varētu turpināties dienām.

Mēģināšu jums parādīt vislielākos melus. Tos mazākos atstāsim uz kādu citu laiku.

Es nemēģinu izskaust evolūciju no publisko skolu mācību grāmatām.

Uzskatu, ka jebkuru teoriju drīkst mācīt – vienīgi, ja nav jāmelo, lai to atbalstītu.

Necenšos arī panākt, lai radīšanas teorija būtu skolās.

Domāju, ka kristieši, kas darbojas kādā no šīm lietām, velti izšķiež savu laiku.

Daudzi ir izšķieduši simtiem tūkstošu dolāru, mēģinot paveikt šos abus mērķus.

Tas nenotiks. Tomēr es mēģinu dabūt melus laukā no grāmatām.

Domāju, ka, izskaujot šos melus, mēs sapratīsim, ka nav palicis nekā, kas atbalstītu evolūciju.

Bet tā ir viņu problēma. Nevajadzēja izvēlēties tik muļķīgu teoriju, ar kuru sākt.

Tā nav mana vaina. Nepārprotiet, es neesmu pret skolotājiem.

Mana mamma bija godbijīga sieviete. Manu tēvu viņa veda pie Kunga jau pašā pirmajā randiņā.

Viņa beidza pasniegt, kad aizgāja pensijā. Jau septiņus gadus viņa atrodas Dieva valstībā.

Mans brālis, savukārt, veda mani pie tā Kunga. Pagājušajā gadā viņš devās pensijā, pēc trīsdesmit četriem skolotāja darbā nostrādātiem gadiem.

Ir daudz godbijīgu skolotāju sistēmā. Ir daudz labu un godbijīgu skolas direktoru.

Ir daudz godbijīgu locekļu pedagoģiskajā padomē. Es neesmu pret skolām. Neesmu arī pret pedagoģiskajām padomēm.

Neesmu pret pedagogiem, pret mācību grāmatām. Bet esmu pret meliem. Vienkārši paturiet to prātā.

Vai šeit ir kāds, kurš uzskata, ka skolotājiem vai mācību grāmatām ir ļauts apzināti melot skolniekiem?

Uzsveru, ka apzināti. Cilvēks var melot un nemaz nezināt to.

Bet ja viņi apzināti maldina – to nedrīkstētu pieļaut, vai ne?

Viskonsinas štata likums nosaka, ka mācību grāmatām jābūt precīzām. Tāpat arī Alabamas štatā.

“Mācību grāmatām jābūt adekvātām un aktuālām… ”

Tas nozīmē, ka informācijai tajās ir jābūt atjaunotai lietojot jaunāko informāciju.

Teksasas likums saka: “Izglītojošajiem materiāliem jābūt faktiskiem…” Jo labāk Teksasai.

Floridas likumdošana prasa, lai izglītošanas materiāli būtu pareizi.

Un pilnvarotais ir atbildīgs par nepareizo mācību līdzekļu izņemšanu no skolām.

Tātad, pilnvarotais, dariet savu darbu! Noskatieties šo video un aizvāciet nepareizās grāmatas! Tas ir tik vienkārši.

Kalifornijas likums saka, ka mācību grāmatām jābūt “precīzām faktos un jāatspoguļo pašreizējie un apstiprinātie pētījumi”.

Minesotas štats nosaka, ka “skolotājs nevar tīši noklusēt vai sagrozīt tematu”.

Bet problēma ir tāda, ka neviens no šiem štatiem nerealizē paši savus likumus.

Nezinu, vai Tenesī štatā ir likumi par grāmatu pareizību.

Vajadzētu, lai tādi būtu. Ja nav, tad pieņemiet kādu.

Šai mācību grāmatai ir jau kādi 100 gadi.

Tajā rakstīts, ka Dievs radījis debesis un Zemi sešās dienās.

Lūgšana ir pienākums. Bet ir velti lūgt, ja sirds nav patiesa.

Dievs valda pār pasauli ar neierobežotu gudrību. Vai jūs ticat, ka šī bija publiskās skolas mācību grāmata?

Šeit, savukārt, ir mūsdienu grāmata. “Evolūcijas ir fakts, nevis teorija.”

Tajā lasām: “Putni cēlušies no ne-putniem un cilvēki no necilvēkiem.”

“Neviens indivīds, kurš kaut cik izprot dabas pasauli, nenoliegs šos faktus.”

Kaut kas ir mainījies! Pirms pāris nedēļām es biju Čikaso, Oklahomā.

Tika paredzēts, ka tās būs debates, bet neviens no profesoriem negribēja ar mani debatēt.

Tāpēc viņi pārcēla seminārus par evolūciju par divām dienām vēlāk, kad es jau biju prom.

Viņi ļāva man runāt par radīšanu; kāda studentu grupa mani tur pieaicināja.

Lūk, ir plakāts, kuru viņi piekarināja tieši blakus manējam.

Šis plakāts bija aicinājums noklausīties un piedalīties semināros par evolūciju.

“Interesējaties par evolūciju? Tad nāciet šurp!”

“Lekcijas par evolūciju ar Dr. Meizeru (Mather) un Dr. Reigu (Reigh).”

Vēl rakstīts: “Noklausies ABAS puses šajā jautājumā!”

Aicinājām klātesošos uz debatēm. Viņi būtu vienlaicīgi noklausījušies abas puses.

Evolūcija bērniem tiek mācīta deviņus mēnešus, es atnācu uz divām stundām, un viņi jau krita panikā.

Un viņi raksta “noklausies abas puses”? Viņi nemaz netaisās prezentēt abas puses.

Viņi prezentēs tikai vienu uzskatu, tikai evolūcijas uzskatu.

Tas ir tas, kas viņiem bija veselus deviņus mēnešus. Viņi negrib par to dzirdēt.

Vēlāk uzzināju, ka ieradās kādi 20 cilvēki, 15 no tiem bija no Baptistu studentu apvienības.

Viņi gribēja dzirdēt, ko teiks šie skolotāji.

Viena ceturtdaļa mācību grāmatas, ko viņi lieto Čikaso, Oklahomā,

ir veltīta evolūcijas teorijai. Tajā nav nekā par radīšanu.

Evolūcija ir mirstoša reliģija, kas izdzīvo tikai pateicoties nodokļu dolāriem. Tā ir mirusi.

Šajā grāmatā evolūcija iztirzāta vairāk nekā 100 lappusēs.

Nav nevienas atsauksmes par radīšanu, tāpēc nestāstiet man, ka viņi vēlas dzirdēt “abas puses”.

Viņi grib stādīt priekšā tikai vienu viedokli. Tā saucas “ideoloģiskā apstrāde” nevis izglītošana.

Šī diagramma atspoguļo, kā jūtas ateisti, skatoties, kā dažādi štati tiek galā ar evolūcijas pasniegšanu.

Viņi domā, ka jūs, ļaudis, Tenesī štatā draņķīgi tiekat galā ar evolūcijas pasniegšanu saviem bērniem.

Uz priekšu, Tenesī! Bet pēc viņu domām ļaudis Ziemeļkarolīnā savu darbu dara labi.

Hei, ļaudis Ziemeļkarolīnā – kustieties! Līdz nākamajam pārskatam padariet šo štatu sarkanu.

Vai šeit ir kāds, kas domā, ka skolotājiem un grāmatām jāļauj

izmantot novecojušu vai nepareizu informāciju, lai tikai studenti ticētu viņu teorijai?

Vai tā būtu laba ideja? Nē! Tad ir labi.

Vai kāds šeit domā, ka skolotājus, kas tīši melo, būtu jāatlaiž no darba?

Vai šeit ir kāds, kas domā, ka grāmatas ar nepareizu informāciju būtu jāaizliedz?

Vai, ka meliem jābūt izplēstiem no grāmatas? Tad uzgaidiet! Aiziet!

Mani vienmēr ir pārsteidzis tas, kā divi cilvēki var skatīties uz vienu un to pašu lietu un nonākt līdz pretējiem secinājumiem.

Piemēram, divi cilvēki var skatīties uz Lielo kanjonu. Viens no viņiem tic evolūcijai.

Viņš skatās uz kanjonu un saka: “Skat, ko Kolorādo upe ir paveikusi!

Miljoniem un miljoniem gadu laikā.”

Bībelei ticošs kristietis stāv turpat un skatās uz to pašu kanjonu.

Skatās uz kanjonu un saka: “Paskaties, ko plūdi ir izdarījuši 30 minūšu laikā!”

Tad kā ir izveidojies kanjons? Šajā grāmatā lasām:

“Vairāku miljonu gadu laikā Kolorādo upe ir izkalusi Lielo kanjonu no cietas klints.”

Pagaidiet mirklīti! Tas ir fakts, ka Lielais kanjons eksistē.

Esmu tur bijis daudzas reizes. Esmu pasniedzis Zemes zinātnes 15 gadus.

Man patīk pētīt Lielo kanjonu. Ir divi izskaidrojumi, kā tas tur ir izveidojies.

Evolucionisti teiks, ka tas ir veidojies lēnām ar nelielu ūdens daudzumu, bet ilgā laika periodā.

Miljardiem gadu. Bet kreacionists teiks, ka tas ir veidojies ātri

ar lielu ūdens daudzumu un īsā laika sprīdī. Tieši kā lielajos Noasa plūdos.

Un ļaudis, kas tic evolūcijai, vienmēr cenšas dzēst šo līniju.

Līniju starp viņu interpretāciju un mēģinājumu to ietvert kā daļu no fakta.

Nē, nē, tā ir tikai jūsu interpretācija. Šajā grāmatā lasām:

“Kolorādo upe miljoniem gadu laikā grauzusies slāni pa slānim cauri klintij…”

Tagad pagaidiet mirklīti! Otrā grāmatā lasām:

“Kolorādo upe iegrauzās 2000 metru dziļi klintī,

atsedzot nogulumiežu slāņus kā lielas lappuses dzīves grāmatā.”

“Apskatiet kanjona sienu no malas līdz dibenam, un jūs skatīsieties atpakaļ cauri simtiem miljonu gadu.”

Es gan tā nedomāju. Vienās debatēs ateists man teica:

“Hovind, jūs esat tāds muļķis. Vai jūs nezināt, ka vajadzēja miljoniem gadu, lai izveidotu Lielo kanjonu?”

Es teicu: “Kungs, ir vairākas lietas, kuras jums būtu jāiemācās par Lielo kanjonu.”

Ja jūs uzbūvētu dambi šķērsām Lielajam kanjonam, aiz šī dambja izveidotos liels ezers.

Tas pārklātu vairākus štatus. Šādam dambim vajadzētu daudz materiālu.

Bet, ja jūs to uzbūvētu, izveidotos ļoti liels ezers.

Daļa no Vaiomingas ūdens sūcas cauri Lielajam kanjonam.

Tam ir lielas plūšanas kontūras. Šeit ir krāsains satelītuzņēmums.

Lielais kanjons ir kā dziļa brūce šķērsām kalnu grēdai.

Esmu lidojis gar to un gadu laikā uzņēmis ļoti daudz bilžu.

Vienu reizi pilotam vaicāju, kad devos uz rietumiem, vai mēs lidosim tuvu Lielajam kanjonam.

Viņš teica: “Jā, kādas simts jūdzes no tā.” “Vai jūs varētu iegūt atļauju novirzīties no kursa?

Vai varam tam nolidot garām, tikai nedaudz tuvāk?”

Viņš saņēma atļauju, un mēs lidojām tieši pāri Lielajam kanjonam!

Kā neprātīgs uzņēmu bildes. Man patīk pētīt Lielo kanjonu.

Patiesībā tas ir lērums nederīga nekustamā īpašuma. Ko jūs ar to iesāktu, ja tas jums piederētu?

Jūs varat to apskatīt un doties mājās. Un tas ir viss.

Jūs nevarat to uzart. Un jūs negribat, lai jūsu mājlopi draiskotos tuvu tā malai.

Es teicu profesoram: “Ir dažas lietas, kas jāapsver par šo kanjonu.”

Šīs divas sarkanās līnijas norāda tā saucamo “sniega līniju”.

Starp šīm divām sarkanajām līnijām ir grēda, kas ir 2100-2600 metru virs jūras līmeņa.

Tālāk pa labi ir vieta, kur upe ietek kanjonā. Tas ir 850 metru augstumā.

Tekot cauri kanjonam, upe sniedzas 435 kilometru garumā uz leju.

Tā iztek no otras puses. Ja jūs apskatāt to no sāniem, tas izskatīsies šādi.

Upe ietek 850 metru augstumā. Zeme paceļas, kamēr upe tek lejup 435 kilometrus.

Tātad ir dažas lietas, kas jāapsver par šo kanjonu.

Es teicu profesoram: “Vai jūs zināt, ka kanjona augša atrodas augstāk nekā apakša?”

Viņš atbildēja: “Nu tas ir acīmredzami.” Es teicu: “Kungs, vai jūs zinājāt, ka upe vienmēr tek tikai pa apakšu?”

Viņš teica: “Nu jā!” Es teicu: “Kungs, vai jūs zināt, ka kanjona virsotne atrodas par 1200 metriem

augstāk nekā vieta, kur upe ietek kanjonā?”

Viņš izskatījās nedaudz pārsteigts, blenza gluži kā bullis uz jauniem vārtiem. Es turpināju: “Kungs, vai jūs zinājāt, ka upes netek augšup pa kalnu?”

Un tur nav deltas. Kolorādo upei praktiski nav deltas. Kur ir visi tie dubļi?

Tā upe neizveidoja šo kanjonu! Lielais kanjons ir izskalota pārgāzne.

Šeit bija divi lieli ezeri: Grandezers un Hopi ezers.

Šie ezeri jau sen ir izzuduši. Bet senie liedagi tur vēl joprojām atrodas.

Jūs joprojām vēl varat saredzēt liedaga līniju. Viņi ir bijuši pārpildīti, un ezeru ūdens ir gājis pāri malām

un izskalojis šo kanjonu lielā ātrumā.

Jebkurš lauksaimnieks, kurš jebkad ir būvējis aizsprostu, lai uzkrātu ūdeni lopiem, jums to pastāstīs.

Kad ūdens iet pāri dambim, tas ir pagalam.

Tad tāpēc viņi sargā nodevas plūdu sezonai, vai ne?

Ejiet ārā ar smilšu maisiem. Jūs nevarat atļauties, lai tie pat sāktos.

Iesākusies augšā, šī upe sāka tecēt lejā; tas noteikti bija liels ezers.

Pat El Paso, Teksasas štatā tiek saukts par “El Paso”, tāpēc, ka tā ir liela pāreja.

Varu derēt, ka tur bija liels ezers aiz El Paso.

Vēlāk tas izžuva un atstāja aiz sevis baltās Ņūmeksikas smiltis.

Ja jūs skatāties uz Lielo kanjonu, ir acīmredzami, ka tas ir izskalots pārgāznes rezultātā.

Gandrīz visas upes pasaulē sanākot kopā veido leņķos, kas saukti par smailajiem leņķiem. Tie ir mazāki par 90 grādiem.

Upes saplūdīs un turpinās tecēt tajā pašā galvenajā virzienā.

Aplūkojot Lielo kanjonu, apakšējā kreisajā pusē patiešām ir saplūstošie šaurie leņķi, kas ir mazāki par 90 grādiem.

Bet, ja skatāmies labajā augšējā pusē,

upes tek atpakaļvirzienā. Kāpēc tām bija tā jādara?

Upes plūst atpakaļ, sastop galveno ūdensceļu un pagriež uz pretējo pusi.

Tas saucas “dzeloņainais” kanjons. Pasaulē nav daudz tādu vietu.

Tas ir pierādījums, ka ezers ir ticis nosusināts. Ūdens ietecēja un tad griezās atpakaļ.

Kolorādo upes tecēšana miljoniem gadu laikā nav izveidojusi Lielo kanjonu.

Tas ir viens no meliem, kurus jūs, bērni, sastapsiet jūsu grāmatās. (Meli Nr. 1)

Tas ģeofiziski vienkārši nav iespējams.

Vai kāds no klātesošajiem šeit ir veterinārs vai lauksaimnieks?

Vai atpazīstat šo aparātu? Jā, tas ir teļu vilcējs.

Dažreiz gadās, ka govij dzemdībās ir grūtības dabūt ārā mazuli, tad arī šis rīks tiek likts lietā.

Saite tiek apsieta ap teļa kājām un tas lēni tiek vilkts ārā.

Ar pietiekami lielu spēku teļš iznāk ārā bez problēmām.

Vienu dienu saimnieks vilka ārā telēnu. Šajās dzemdībās telēns nāca ārā ar pakaļējām kājām pa priekšu.

Tas nav labi, bet dažkārt tā gadās.

Saimnieks bija jau apsējis teļu vilcēja saites un mēģinājis dabūt teļu ārā.

Kāds pilsētnieks apstādināja savu auto, lai redzētu, kas tā par būšanu.

Saimnieks jautāja, vai esot kādreiz kaut ko tādu redzējis.

Pilsētnieks atbildējis, ka neko tādu savā mūžā nav redzējis.

Saimnieks jautāja, vai viņam ir kādi jautājumi.

Viņš atbildēja: “Jā, kungs, man ir viens jautājums, kas man neliek mieru jau 10 minūtes.”

Saimnieks teica, lai tik jautā.

Pilsētnieks atbildējis: “Kā jūs domājat, kādā ātrumā tas teļš skrējis, kad ietriecās tajā govī?”

Nē, nē, nē! Tā ir pavisam cita situācija.

Pilnīgi iespējams, ka, diviem cilvēkiem skatoties uz vienu un to pašu lietu, viens no viņiem sapratīs to nepareizi.

Bībele mūs brīdināja, ka tā tas notiks.

Pētera 2. vēstulē 3:3 rakstīts: “Vispapriekš ievērojiet to, ka pēdējos laikos nāks nikni smējēji (..)”

Vai zinājāt, ka ir cilvēki, kas izsmej Bībeli?

Es ar viņiem satiekos regulāri. Es pievelku viņus kā zibensnovedējs.

Viņi ņirgājas, Bībele saka, jo tiem ir daudz iekāru.

Viņiem nav zinātnisku pamatu, lai atraidītu Bībeli.

Viņiem tā grāmata nepatīk, jo tā sagrauj viņu slēpni.

Tāpēc viņi ņirgājas, jo tiem daudz iekāru, nevis savas zinātnes dēļ.

Pat Džulians Haksli atzina to. Viņš teica:

“Pieņemu, ka iemesls, kāpēc mēs pārlecām uz “sugu izcelšanos” ir tas, ka

ideja par Dievu traucēja mūsu seksuālajiem tikumiem.”

Citiem vārdiem: “Mēs negribam, lai Dievs nosaka, ko mums darīt.”

Sers Arturs Keiss teica: “Evolūcija ir nepierādīta un nepierādāma.

Mēs tai ticam tikai tāpēc, ka vienīgā alternatīva ir radīšana ar nodomu, un tas ir neiedomājami.”

Bībelē Romiešiem 1:28 teikts: “Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu (..)”

Pāvila 2. vēstulē tesaloniķiešiem 2:11 teikts: “Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem (..)”

Es teiktu, ka ikviens, kas tic, ka viņi ir attīstījušies no akmens pirms 4.6 miljardiem gadu, ir stipri maldināts.

Lai kļūtu par tik stulbu, noteikti vajadzēja palīdzību no malas.

Vajadzētu gadiem ilgi mācīties, lai noticētu šai muļķīgajai idejai.

Vai iespējams cilvēkam kļūt vājprātīgam? Jā, tas tā notiek, vai ne?

Vai iespējams veselai cilvēku grupai kļūt vājprātīgai?

Vai varat iedomāties 900 cilvēku dzeram „Kool-aid” un nogalinām sevi?

Viss pūlis kļuva neprātīgs.

Vai iespējams veselai nācijai kļūt vājprātīgai? Miljoniem un miljoniem cilvēku?

Ak, draugi, tas ir noticis. Vai ir iespējams visai pasaulei kļūt neprātīgai?

Lūk, Bībele saka (Jāņa atklāsmes grāmata 12:9): “Lielais pūķis, vecā čūska,

to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli (..)”

Es domāju, ka mēs dzīvojam laikā, kad gandrīz visa pasaule ir jukusi.

Viņi tic, ka izcēlušies no akmens pirms 4.6 miljardiem gadu. Cik jucis tad vēl var kļūt?

Pētera 2. vēstule 3:4: “Un sacīs: “Kur paliek viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā,

viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma.” Tā ir svarīga frāze.

Smējēji saka, ka viss, kas notiek tagad, vienmēr tā ir bijis.

Ilgs, lēns, pakāpenisks process. Bībele saka, ka smējēji ir labprātīgi nezinoši (2. Pētera 3:5)

Labprātīgi nezinoši grieķu valodā nozīmē – muļķis ar nolūku.

Viņi labprātīgi nezin, kā Dievs ir radījis debesis un zemi.

Viņi ir nezinoši par plūdiem. Pasaule (Pētera 2. vēstule 3:6) “gāja bojā ūdens plūdos”.

Par to runājam vairāk mūsu 2. Video seminārā.

Vienu no nesenās pagātnes smējējiem sauc Džeimss Hattons.

Viņš dzīvojis 18. gadsimta beigās. Viņš uzrakstīja grāmatu, kurā teikts, ka zeme ir miljoniem gadu veca.

Jums jāsaprot, ka 18. gadsimta beigās vairākums rietumu cilvēku ticēja Bībelei.

Vai vismaz bija stipri Bībeles un kristietības ietekmēti.

Un ļaudis pārsvarā ticēja, ka zeme ir kādus 6000 gadus veca.

Tajā laikā tā bija vispārīga mācība.

Publiskajās skolās mācīja, ka Dievs radījis pasauli sešās dienās.

Bet tas ir arī daudzo revolūciju laiks.

Amerikāņu revolūcija, franču revolūcija, poļu, spāņu, vācu utt.

Gandrīz katra valsts dumpojās pret karaļa varu.

Viņi gribēja nodibināt demokrātijas. Tāpēc viņi atbrīvojās no monarhijām.

Vēlāk šo laikmetu sāka saukt par anti-monarhijas laikmetu. Bībele māca, ka karalis jāgodina (1. Pētera 2:17).

Tāpēc daži Bībeli redzēja kā šķērsli saviem politiskajiem mērķiem.

Un viņi gribēja diskreditēt Bībeli.

Paturiet prātā, ka tas viss noticis laikā no 18. gadsimta beigām līdz 19. gadsimta sākumam.

Tātad laikā, kad ikviens domāja, ka zeme ir dažus tūkstošus gadus veca,

Džeimss Hattons izdeva savu grāmatu, pieņemot, ka zeme ir daudz vecāka, nekā domāts.

Un viņš paziņoja, ka tā šeit nokļuvusi “uniformitārisma” rezultātā.

Tas ir liels vārds, un tas noteikti būs skolas eksāmenā.

Uniformitārisms nozīmē, ka tagadne ir pagātnes izziņas atslēga.

Nē, es domāju, ka Bībele ir vienīgā, nevainojamā atslēga uz pagātni.

Tajos laikos kristieši necīnījās pret jauno mācību par “miljoniem gadu”.

Viņi neiebilda, bet vienkārši to pieņēma.

Kristieši pieņēma starplaiku jeb plaisas teoriju, „diena-laikmets” teoriju vai progresīvo radīšanu.

Bībelē viņi atrada vietu “miljoniem gadu”.

Ikvienam, kas patiešām lasa Bībeli, ir acīmredzami, ka tā nemāca par miljoniem gadu.

Bībele to nesaka. Tāpēc kristieši tajos laikos neizvirzīja efektīvu aizstāvību.

Viņi atļāva baznīcai ticēt šīm lietām.

Un, kad evolūcijas teorija nāca klajā 1859. gadā, viņi pieņēma arī to!

Kāda traģēdija! Šī vēsture apspriesta grāmatā “Lielais pagrieziena punkts”.

Džeimsa Hattona grāmata stipri ietekmēja jauno advokātu no Skotijas, kuru sauca Čārlzs Laiels.

Čārlzs Laiels, advokāts, nevarēja ciest Bībeli.

Ziniet, kāds vienreiz aprēķināja, ka, ja visus advokātus pasaulē saguldītu

apkārt ekvatoram gals pie gala, mums visiem būtu bijis labāk!

1830. gadā Čārlzs Laiels uzrakstīja grāmatu “Ģeoloģijas principi” (Principles of Geology). Šeit man viens eksemplārs.

Šajā grāmatā ikkatrā lappusē saredzams viņa naids pret Bībeli.

Viņš lietoja jēdzienu “senās doktrīnas”, kuras viņš izsmēja, “Svēto rakstu autoritāte”.

Viņš atsaucās uz “reliģiskajiem aizspriedumiem”. Viņš sacījis: “Vīri ar labākajiem talantiem, (kā viņš pats)

kas domāja paši un nebija autoritātes aptumšoti.”

Hattons izmantoja jebkuru iespēju izsmiet Svētos rakstus.

Koledžās šodien nav tālu jāiet,

lai ieskrietu profesorā ar izsmejošu attieksmi pret Dieva vārdu.

Cik daudzi no jums saskārās ar vienu vai vairākiem šādiem profesoriem, kad mācījāties skolā?

Liekas, it kā viņu vienīgais mērķis dzīvē ir iznīcināt jūsu ticību.

Manā skolā bija vairāki. Viņi vienkārši vēlas iznīcināt jūsu pārliecību.

Čārlzs Laiels teicis, ka viņa mērķis ir “atbrīvot zinātni no Mozus”.

Kā jums šķiet, ko viņš ar to domāja?

Pirms Laijela grāmatas izdošanas ikviens, lūkojoties uz kaut ko tādu kā Lielais kanjons,

teica: “Tik paskat’, ko plūdi ir izdarījuši!”

Viņam nepatika cilvēki, kas izskaidroja zemes vēsturi pamatojoties uz Bībeli.

Viņš vēlējās, lai viņi to izskaidrotu miljoniem gadu izteiksmē.

Laiels ir galvenais, kas ir atbildīgs par “ģeoloģiskās kolonnas” izgudrošanu.

Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par ģeoloģisko kolonnu?

Viņi sadalīja zemi slāņos un piešķīra tiem speciālu terminoloģiju.

Kainozojs, paleozojs, mezozojs – un vēl dažāda veida spēcīgus nosaukumus.

Varbūt jūs redzējāt filmu “Jūras laikmeta parks”, filma nosaukta pēc juras slāņa.

Katram slānim tika dots nosaukums, vecums un piedēvēta atskaites fosilija.

Paturiet prātā, ka tas viss ir noticis 1830. gadā, pirms bija pieejama oglekļa metode.

Kā arī kālija-argona metode, rubīdija-stroncija metode, svina 208, svina 206, urāna 235 un 238 metode;

par nevienu no šīm metodēm vēl pat netika domāts.

Tāpēc šos lielos vecumus nenoteica ar kādu radio-metrisku sabrukšanas metodi.

Viņi vienkārši paķēra skaitļus no zilām debesīm.

Zemei ir daudz nogulumiežu slāņu. Tas ir fakts.

Kā tie tur nokļuva? Ir divi skaidrojumi.

Viena daļa saka, ka slāņi ir veidojušies lēni vairāku miljonu gadu laikā.

Otra daļa saka, ka nē, tie veidojušies plūdu rezultātā Noasa dzīves laikā.

Viņi vienmēr cenšas izdzēst šo līniju starp otro un trešo aili, it kā savu skaidrojumu padarītu par daļu no faktiem.

Bet tas tā nav. Tas ir tikai viņu izskaidrojums un viss.

Ģeoloģiskā kolonna ir evolūcijas piekritēju Bībele.

Vienīgā vieta pasaulē, kur to var atrast, ir mācību grāmatas!

Tā neeksistē. Šajā grāmatā viņi to atzīst.

Autors raksta: “Ja būtu nogulumiežu kolonna…diemžēl šāda kolonna neeksistē.”

Vai jūs zinājāt, ka nepastāv reālas “ģeoloģiskās kolonnas”?

Ja būtu, tās biezumā sasniegtu 160 kilometru!

Tā neeksistē. (Meli Nr. 2) Tas ir viens no meliem mācību grāmatās.

Patiesībā, visa evolūcija ir balstīta uz tieši šiem meliem.

Es uzskatu, ka šie meli ir visnopietnākie.

Tā ir patiesība, ka zemei ir slāņi. Tas nav jautājums.

Bet kā šie slāņi tur nokļuva?

Ja tas slānis tur atradās 10 miljonus gadu, gaidot nākamo,

vai nedomājat, ka kādreiz bija arī jānolīst lietum? 10 miljonos gadu laikā?

Kāpēc nav erozijas pazīmju starp slāņiem?

Kāpēc tie viens uz otra precīzi sakrauti kā pankūkas?

Un starp citu, kāpēc nav augsnes slāņu starp šiem iežu slāņiem?

Augsne atrodas virs iežu slāņiem, vai ne? Vai tur nevajadzētu būt kādam augsnes slānim?

Ja jūs paņemtu burku un piepildītu to ar zemi, akmeņiem, granti, smiltīm, dubļiem un sakratītu to,

un tad noliktu to – dažās minūtēs viss nogulsnētos pa slāņiem.

Tam nav nepieciešams daudz laika.

Cik daudzi no jums ir redzējuši tās mantas ar diviem stikliem, ko var nopirkt tirdzniecības centrā?

Starp stikliem atrodas divi dažādi smilšu veidi, un tad jūs apgāžat to otrādi.

Pēc mirkļa izveidojas visādi slāņi. Tas neaizņem daudz laika.

Dažus gadus atpakaļ es sludināju Apvienības centrā, Dienvidu Dakotā.

Tagad Apvienības centrs atrodas šeit.

Tas ir tik mazs, ka nav pat uz kartes.

Un Dienvidu Dakota izvieto uz kartes daudz savu mazo pilsētu.

Visā pilsētā bija 40 cilvēki.

38 no viņiem tajā dienā atnāca uz baznīcu. (Pārējie divi, laikam, vilka teliņu.)

Mums bija lieliska tikšanās. Un šīs baznīcas mācītājs piedāvāja aizbraukt uz Rapidas pilsētu.

Viņš teica, ka viņiem tur esot muzejs ar daudziem dinozauru kauliem.

Labi, man patīk dinozauri! Nākamajā dienā mēs aizbraucām uz Rapidu.

Atbraucām uz muzeju, un galvenais gids sagaidīja mūs pie durvīm.

Viņš pajautāja, vai vēlamies, lai gids mūs pavadītu šajā apskatē.

Atbildējām, ka tas būtu lieliski.

Tātad, pirmā vieta, kurā mēs apstājāmies, bija “Ģeoloģiskā laikmeta tabula”.

Tā ir apgaismota un novietota īpašā vietā – drošībā aiz stikla.

Kamēr mēs tur stāvējām, gids stāstīja, ka konkrētajam slānim bija 70 miljoni gadu.

Viņa balsij bija tāds svētulīgs tonis. Žēlīgi: “70 miljonus gadu vecs.”

Manai meitai tad bija 12 gadu. Viņa pacēla roku.

Viņa jautāja: “Kungs, kā jūs zināt, ka šis slānis ir 70 miljonus gadu vecs?”

Viņš teica: “Mīļumiņ, tas ir labs jautājums.”

“Mēs nosakām slāņu vecumu, balstoties uz fosiliju tipu, kuru atrodam šajā slānī.”

Tās sauc par “atskaites fosilijām”. Un tas ir pareizi; tā māca mācību grāmatas.

“Zinātnieki izmanto atskaites fosilijas, lai noteiktu iežu slāņa vecumu.”

Viņa pateica: “Paldies, kungs!” Aizgājām uz otru muzeja galu.

Viņš teica, ka šie kauli ir 100 miljonus gadus veci.

Mana meita atkal pacēla roku.

Viņa jautāja: “Kungs, kā jūs zināt, ka šie kauli ir 100 miljonus gadu veci?”

Gids atbildēja: “Mēs nosakām kaulu vecumu pēc slāņa, kurā tie atradās.”

Viņa sacīja: “Bet, kungs, kad mēs stāvējām tur,

jūs teicāt, ka zināt slāņa vecumu, nosakot to pēc kauliem.

Tagad jūs man sakāt, ka zināt kaulu vecumu, to nosakot pēc iežu slāņiem.

Kungs, vai tā nav riņķveida argumentācija?”

Es nodomāju, jā – ābols no ābeles tālu nekrīt.

Tam puisim bija visdīvainākā sejas izteiksme.

Izskatījās, it kā viņš domātu.

Viņš palūkojās uz manu meitu, tad paskatījās uz mani, bet es netaisījos viņam palīdzēt.

Es nodomāju –  tūlīt būs interesantas lietas. Man jādzird viņa atbilde.

Viņš atkal palūkojās uz manu meitu un teica: “Tev taisnība. Tā ir riņķveida argumentācija.”

Viņš sacīja, ka nekad agrāk nav par to domājis.

Tas puisis tajā dienā nobrauca 80 kilometrus vienā virzienā, lai dzirdētu manu runu tajā mazajā pilsētā.

Pūlis pieauga no 38 uz 39 klātesošiem! Mēs nolikām krēslu ejā.

Pēc tam mēs kādu stundu runājām.

Viņš jautāja: “Dr. Hovind, vai viss, kam es ticu ģeoloģijā, ir nepareizi?”

Viņš arī pasniedza ģeoloģiju vietējā koledžā.

Es viņam teicu, ka man patīk ģeoloģija, man pat ir liela fosiliju kolekcija.

Man ir iežu kolekcija, minerālu kolekcija; es pasniedzu zinātni par zemi; man patīk pētīt ģeoloģiju.

Saistībā uz iežu slāņu atšķirīgo vecumu, es teicu: “Jā, kungs, man žēl, bet tās ir blēņas”.

Tās ir balstītas uz riņķveida argumentāciju. Es jums parādīšu.

Šeit ir teksts, kurā bērniem teikts: “Nosaki ieža vecumu pēc fosilijām.”

Tālāk, nākamajā lappusē teikts “Nosaki fosilijas vecumu pēc ieža”.

Nākamajā lappusē! Un viņi to nevar saprast.

Tie ir meli (Meli Nr. 3); tā ir riņķveida argumentācija.

“Prātīgs pasaulīgais cilvēks sen jau turēja aizdomās riņķveida argumentāciju

par iežu lietošanu, lai noteiktu fosiliju vecumu un fosilijas, lai noteiktu iežu vecumu.”

“Bet ģeologs nekad nav uztraucies par pienācīgu atbildi,

saprotot, ka paskaidrojums nav pūļu vērts, kamēr darbam ir rezultāti.”

“Nevar noraidīt to, ka stingri no filozofiskā viedokļa, ģeologi šeit strīdas pa riņķi.”

“Relatīvais iežu vecums tiek noteikts pēc organismu atliekām, ko šie ieži satur. ”

Vecumu iežiem nosaka pēc fosilijām un fosiliju vecumu pēc iežiem.

“Kopš 19. gadsimta sākuma

fosilijas bija un ir vislabākā un visprecīzākā metode,

kā noteikt iežu vecumu, kuros tie atrodas, un to savstarpējo saistību.”

“Nemaz nerunājot par “moderniem” piemēriem, kā arheoloģija,

es nevaru iedomāties gadījumus, kuros izmantota radioaktīvā sabrukšana fosiliju vecuma noteikšanai.”

Viņi fosiliju vecumu nenosaka pielietojot kālija-argona vai oglekļa-14 metodi.

Viņi tā nedara. “Radiometriskā datēšana nebūtu iespējama,

ja ģeoloģiskā kolonna nebūtu izveidota vispirms.”

“Nevar vienkārši paskatīties uz fosiliju un pateikt, cik veca tā ir,

ja vien jūs zināt iežu vecumu, kurā tas ir atrasts.”

Nailzs Eldridžs (Niles Eldredge) to teica!

Viņš ir viens no vispazīstamākajiem evolucionistiem mūsdienās.

Un viņš teica: “Un tas izvirza problēmu.”

Bez jokiem. Tas izvirza lielu problēmu!

“Ja mēs datējam iežus pēc fosilijām, tad kā mēs varam pagriezties apkārt un

runāt par evolūcijas izmaiņu modeli laika gaitā fosilajās liecībās?”

Riņķveida argumentācija. Šis cilvēks saka, ka “ieži datē fosilijas,

bet fosilijas datē iežus precīzāk”.

Es domāju, ka no viņa sviestmaizes ir izkritis siers.

Tas viss balstās uz riņķveida argumentāciju. Kāds cits vīrs teica:

“Ar riņķveida argumentācijas apsūdzību var tikt galā vairākos veidos.”

“To var ignorēt kā sabiedrībai nepiemērotu parādību.”

“To var noraidīt, noliedzot evolūcijas likumu.”

“To var atzīt kā vispār pieņemtu praksi vai arī izvairīties no tās ar pragmatisku spriešanu.”

Atkārtoju, tas viss ir balstīts uz riņķveida argumentāciju.

Skoupsa pērtiķa tiesas lietā 1925. gadā Deitonā, Tenesī štatā

viņi gribēja to izmantot kā pierādījumu evolūcijai.

“Zemākie slāņi acīmredzami ir vecāki.” No 275. lappuses stenogrammas atšifrējuma.

Nē, zemākie slāņi ne vienmēr ir visvecākie.

Vai zinājāt, ka mierīgos ūdeņos nogulšņu slāņi novietojas no augšas uz apakšu?

Tas ir pareizi. Bet kustīgos ūdeņos – 5 vai 10 slāņi var veidoties vienlaikus.

Viņi veidojas vienā galā un virzās pāri.

Tāpēc ir iespējams, ka fosilija apakšā ir jaunāka nekā fosilija virspusē.

Ja ūdeņi ir kustīgi.

Ir viens lielisks video, kas saucas “Noslāņošanās eksperimenti”, kas vairāk apgaismo šo tematu.

Iegādājieties arī mūsu Video Semināru Nr. 6 papildus informācijai.

Man patīk izjautāt evolūcijas piekritējus. Viņu ģeoloģiskā kolonna vairākās vietās satur kaļķakmeni.

Ja es jums iedotu kaļķakmens gabalu, kā jūs uzzinātu, vai tas ir 100 miljonus gadus vecs jūras laikmeta kaļķakmens,

vai 600 miljonus gadus vecs kembrija laikmeta kaļķakmens? Kāda tieši ir atšķirība?

Viņi teiks, ka vienīgā iespēja pateikt atšķirību ir atrodot fosilijas.

Par to tieši es arī runāju. Viņi slāņu vecumu nosaka pēc fosilijām.

Šajā grāmatā bērniem ir parādīts trilobīts.

Tajā teikts: “Meitenes un zēni, trilobīti ir labas atskaites fosilijas.”

“Ja trilobīts atrasts klinšainā iezī, tad šis slānis, iespējams, izveidojies

pirms 500 līdz 600 miljoniem gadu.” Es tā nedomāju.

Kāds bija atradis cilvēka pēdas nospiedumu, tajā redzams, ka šis cilvēks bija uzkāpis uz trilobīta.

Evolucionistiem visā pasaulē jautāja, kā cilvēks varēja uzkāpt uz trilobīta?

Ja trilobīti dzīvoja pirms 500 miljoniem gadu un cilvēks parādījās tikai pirms 3 miljoniem gadu,

un tas sāka valkāt apavus tikai pirms 10 000 gadiem.

Kā cilvēks varēja uzkāpt uz trilobīta?

Viens ateists izteicās, ka acīmredzot citplanētieši pabija uz zemes pirms 500 miljoniem gadu.

Ak, šie citplanētieši to darīs katru reizi!

Kāds cits teica, ka varbūt dzīvoja kāds lielāks trilobīts kurpes formā, kas uzkritis uz mazākā.

Jā, ir dzīvojuši lieli trilobīti.

Bet tie nebija kurpes formā.

Patiesībā, trilobītiem ir vissarežģītākā acs uzbūve.

Trilobītu acis ir neticamas!

Un viņi tic, ka tas bija viens no pirmajiem radījumiem, kas attīstījās?

Un tam jau ir vissarežģītākās uzbūves acis?!

Tikai acs vien ir viena no sarežģītākajām sastāvdaļām.

Nē, trilobīti nav “atskaites fosilijas” pilnīgi nekam.

Ir daudz trilobītu veidu,

un daži no tiem, iespējams, dzīvo vēl šodien. Baltijas izopods vēl joprojām ir dzīvs.

Nesen kāds puisis atsūtīja man burku pilnu ar trilobītiem no ūdens attīrīšanas stacijas Prudou līcī, Aļaskā.

Kad sūtījums nonāca Pensakolā, Floridā, viņi vēl joprojām burkā bija dzīvi!

Bet es nezinu, kā apieties ar trilobītiem, kā tie jābaro?

Viņi visi nomira. Tagad tie atrodas muzejā Pensakolā.

Kāds man atsūtīja vienu lielu, kaut kur no Karību salām.

Tas bija 40 centimetrus garš. Viņš atrada to uz klintīm, tas bija dzīvs.

Nosaukums tam bija saistīts ar jūras “tarakānu”.

Tarakāns? Man šķita, ka tas ir trilobīts!

Šajā grāmatā bērniem ir parādīts graptolīts.

Saka, ka tas ir 410 miljonus gadu vecs. Nē, es gan tā nedomāju.

Patiesībā dzīvus graptolītus atrada pirms 10 gadiem Klusā okeāna dienvidu daļā.

Tātad, ja jūs atrodat graptolītu, jūs nevarat to izmantot kā “atskaites fosiliju” vienalga kāda vecuma iezim.

Viņi stāsta bērniem skolās, ka daivspuru zivs ir devona perioda atskaites fosilija.

325 miljonus gadus veca. Meitenes un zēni, vai jūs redziet šo mazo kāju?

Tai ir maza kājele un tad spura.

Tas pierāda, ka kāja attīstās par spuru. Nē, tie ir meli (Meli Nr. 4).

Daivspuru zivis dzīvo vēl šodien, tās mīt Indijas okeānā.

Kad 1938. gadā noķēra pirmo eksemplāru, zinātnieki skatījās uz to un teica:

“Vienreizēji, tā ir izdzīvojusi 325 miljonus gadu garumā!”

Viņiem ne reizi nav ienācis prātā apšaubīt savu ticību ģeoloģiskai kolonnai.

Šī doma nekad nav ienākusi viņiem prātā.

Ģeoloģisko kolonnu nevar apšaubīt, tā ir svēta.

Jums vienkārši jāsaka: “Tā izdzīvoja pēc 325 miljoniem gadu.”

To var izlasīt grāmatās šodien. Vēl joprojām viņi saka, ka tā ir atskaites fosilija 325 miljonus gadus vecam akmenim,

lai gan viņi zina, ka tās peld okeānā.

Kā viņi var tik muļķīgi uzvesties? Šī lēdija uzrakstīja grāmatu par to – “Zivs, kas noķerta laikā.”

Meitenes un zēni, jā, tas ir “mūsu vecais tēvocis, kas pārvietojies 40 miljonus reižu.”

Tā izskatās nedaudz pēc zivs, vai ne? It īpaši šeit ap žaunām.

Jums teiks, ka daži dinozauri ir jūras perioda atskaites fosilijas.

Pirms 70 miljoniem gadu. Blēņas!

Nesen tika atrasti dinozaura kauli, kuros vēl bija asins šūnas.

Cik ilgi asins šūnas var pastāvēt?

Atrasti arī mīksti audu paraugi no kaulu iekšienes, kas joprojām bija elastīgi.

Tas bija 2005. gada martā.

Šeit ir atrastas pārakmeņojušās cilvēka plaukstas, kas atrastas tajā pašā noslāņojumā, kur dinozaura kauli.

Jums pateiks, ka šiem slāņiem ir dažāds vecums, bet tā nav patiesība.

Čārlzam Darvinam patika detalizēti skaitļi.

Tāpēc viņš paziņoja, ka Veldenas iegulas Anglijā ir 306 662 400 gadus vecas.

Kā viņš varēja izzināt tādas lietas?

Visapkārt zemeslodei atrasti pārakmeņojušies koki vertikālā stāvoklī savienojot iežu slāņu.

Faktiski tie savieno daudzkārtīgus akmens slāņus.

Pārakmeņojušies koki ir atrasti stāvus.

Cik ilgi nedzīvs koks  var nostāvēt, pirms tas nokrīt?

5 varbūt 10 gadus, vai ne? 5 miljonus gadus? Nē, tik ilgi noteikti nē.

Un tomēr, pārakmeņojušies koki vertikālā stāvoklī atrasti pa visu planētu.

Ātri pārskriešu pāri dažiem attēliem.

Šeit ir visāda veida pārakmeņojušies koki, kas atrasti stāvus.

Un tie šķērso daudzus slāņus.

Un bērniem māca, ka slāņiem ir dažāds vecums.

Un tomēr ir viens koks, kas tos visus savieno.

Man ir ļoti grūti noticēt, ka šiem slāņiem ir dažāds vecums.

Centrālajā Alabamā atrodas divas ogļu raktuves ar daudziem pārakmeņotiem kokiem vienuviet, kas stiepjas augšup cauri diviem ogļu slāņiem. Zilā pieteka un Mērija Lī.

Skolā jums pateiks, ka ogles veidojas, kad mežā izaug koki, kuri pēc tam nokrīt, pārvēršas purvā, kas pēc tam tiek aprakts.

Tad dubļi sakrājas virspusē, un lēnām mežs, kas ticis aprakts, pārvēršas oglēs.

Tad tūkstošus gadus vēlāk izaug cits mežs, un veidojas jauns ogļu slānis.

Ja jūs atrodat divus ogļu slāņus, ak, tas aizņēma tūkstošiem gadu. To jums pateiks skolā.

Tās vienkārši ir blēņas. Vairāk par ogļu veidošanos mēs runājam 6. Video seminārā.

Ja jūs skatāties uz dažiem no kokiem, kas atrasti ogļu raktuvēs, tad apskatiet tos visus.

Domāju, ka varu pierādīt, ka abas ogļu struktūras izveidojās vienā laikā un ļoti ātri, ar starplaiku dažas nedēļas vai mēnešus noteikti.

Iespējams, tie izveidojās plūdu laikā, kad dzīvoja Noas.

Kukvilā, Tenesī štatā…cik tālu no šejienes ir Kukvila?

Kukvilā, Tenesī štatā atrodas ogļu raktuve ar pārakmeņotiem kokiem.

Tas ir pārogļojies apakšā, pārakmeņojies pa vidu un atkal pārogļojies augšā, kur tas šķērsoja nākamo ogļu slāni!

Tas pats koks.

Starp citu, kāpēc ogļu slāņus parasti atrod virs akmens vai māla slāņa?

Vai tā būtu nepiemērota vieta, kur augt mežam? Tam vajadzētu būt virs augsnes, vai ne?

Fosilijas, kas šķērso vairākus slāņus, sastopamas visā pasaulē.

Džoginsā, Jaunskotijā atrodas daudzi stāvus pārakmeņojušies koki, kas savieno vairākus slāņus.

Zinātnieki atnāk, apskata tos un saka: “Paskat, tas ir neparasti!”

Nē, tas ir vairāk nekā neparasti. Tas, ka slāņi ir dažāda vecuma, ir graujoši viņu mācībai.

Par 2 dolāriem varat iegādāties pie mums brošūru ar 30 krāsainiem fosiliju attēliem, kas atrodas vairākos slāņos.

Šad un tad tiek atrasti pārakmeņojušies un otrādi stāvoši koki, kas iet cauri daudziem slāņiem.

Tagad gan viņiem ir liela problēma. Domāju par to, līdz man sāka sāpēt smadzenes.

Evolucionistiem ir divas iespējas, kā to atrisināt.

Viņi var pateikt, ka koki tā stāvējuši miljoniem gadu, kamēr slāņi veidojušies ap tiem.

Vai arī koki auguši cauri simtiem pēdu bieziem akmens slāņiem, tiecoties pēc saules gaismas.

Ir trešais veids – varbūt tie tikuši aprakti plūdu laikā.

Svētās Helēnas kalna izvirduma laikā 1980. gada 18. maijā tūkstošiem koku tika sagāzti ezerā Spirit.

Daudzi koki ir iestiguši dubļos ezera dibenā.

Tie pārakmeņosies stāvus.

Vairāk par to 6. Video seminārā.

Nevajag daudz laika, lai lietas pārakmeņotos.

Šeit ir pārakmeņojusies malka, kas sacirsta (pirms tā pārakmeņojusies).

Tas ir mumificēts suns, kas iestrēdzis kokā.

Acīmredzot tas uzdzinis jenotu kokā un tur iestrēdzis.

Šeit ir pārakmeņojies kovboja zābaks ar visu kāju tajā.

Sākotnēji zābaks izgatavots 1950. gadā. Kāja tajā ir pārvērtusies akmenī.

Šī ir pārakmeņojusies zivs, kurai ir dzemdības. Dzemdībām nevajag miljonus gadu (slavējiet par to Dievu).

Šī ir pārakmeņojusies cepure. Un pārakmeņojies marinēts gurķis, kas atrasts burkā.

Kāds puisis man atsūtīja burku un gurķi. Viņš teica, ka atradis to Montanas štatā.

Tā bija veca un pamesta māja. Viņš jautāja, vai man vajadzīgs pārakmeņojies gurķis mūsu muzejā.

Es teicu: “Protams! Kurš gan skaidri domājošs cilvēks negribētu pārakmeņotu gurķi!”

Apmeklējiet Dinozauru piedzīvojumu zemi un jūs ieraudzīsiet pārakmeņotus marinētus gurķus.

Šeit ir pārakmeņojušies maisi ar miltiem, kas atrasti vecās dzirnavās.

1910. gadā tās applūda. Dzirnavas atrodas Arkanzasā. Šī ir pārakmeņojusies suņusēne.

Uz dienvidiem no Blūmingtonas, Ilinoisā, atrodas lielisks dārgakmeņu un minerālu muzejs.

Mazā pilsētiņā Širli, Ilinoisā. Jums būs jāpacenšas to atrast, lai tur nokļūtu.

Bet Fanka dārgakmeņu un minerālu muzeju ir vērts apmeklēt.

Tās ir pārakmeņotas ozolzīles. Man tās atsūtīja kāds bērns.

Viņš teica, ka viņam bija 7 gadi, kad viņš tās ielicis spainī ar ūdeni.

Viņš domāja, ka tie dzīs asnus un izaugs koks. Bet viņš par tiem aizmirsa.

Līdz nākamajam pavasarim ozolzīles pārvērtās akmenī.

Viņš jautāja, vai mēs vēlamies tās mūsu muzejā. Es teicu: “Protams!”

Atnāciet un apskatiet pārakmeņotas ozolzīles!

Vairāk par pārakmeņošanos runājam 6. Video seminārā.

Lūk, bērni, kad jums kāds stāsta, ka slāņi ir dažāda vecuma, sakiet, ka Kents Hovinds teica,

ka viņi ir vai nu sajaukuši kaut ko, vai arī melo. Tas nav pareizi. (Meli Nr. 5).

Gandrīz visi šie slāņi izveidojās apmēram vienā laikā, kad Noasa laikā bija plūdi.

80-85% no Zemes virsmas neveido pat 3 ģeoloģiskie posmi, kas atrastos secīgā kārtībā.

Lai gan ģeoloģiskā kolonna pasaulē neeksistē, izņemot mācību grāmatās,

šī mācība ir tā, kas 19. gadsimta trīsdesmitajos gados izmainīja cilvēkus, novirzot ticību no Bībeles uz mācību par uniformismu.

Šī mācība īpaši ietekmēja jauno mācītāju.

Viņš bija tikko pabeidzis Bībeles koledžu, kurā viņš mācījās, lai kļūtu par mācītāju baznīcā.

Viņa vārds bija Čārlzs Darvins. Kāds ir dzirdējis par Čārlzu Darvinu?

Čārlzs Darvins beidza Bībeles koledžu, lai kļūtu par mācītāju.

Bet vispirms viņš devās 5 gadus ilgā ceļojumā apkārt pasaulei.

Viņam bija jāsavāc kukaiņi dažiem “kukaiņologiem” Anglijā.

Tāpēc viņš paņēma līdzi dažas grāmatas. Viņš, protams, paņēma arī Bībeli.

Viņš tikko bija pabeidzis Bībeles koledžu, un viņš paņēma līdzi šo jauno grāmatu “Ģeoloģijas principi”.

Darvins vēlāk ir teicis, ka tā grāmata bija mainījusi viņa dzīvi uz visiem laikiem.

Vēlāk viņš rakstīja draugam un teica: “Neticība [Bībelei] lēni pārņēma mani. Es nejutu ciešanas.”

Lēnām viņš zaudēja ticību Bībelei.

Kad Darvins kuģoja apkārt pasaulei, kuģis piestāja Galapagu salās.

Šajās salās viņš pamanīja 14 dažādu šķirņu žubītes.

Tie ir mazi putniņi ar maziem knābjiem, bet šo knābju formas bija dažādas.

Vēlāk ļaudis devās turp, lai tos izpētītu sīkāk.

Viņi uzzināja, ka sauso gadu laikā knābis ir par milimetra desmitdaļu biezāks.

Un mitro gadu laikā tas ir par milimetra desmitdaļu plānāks.

Milimetra desmitdaļa…vai jūs zināt, cik tas ir daudz? Pavisam nedaudz.

Darvins paskatījās uz putniem un teica: “Ziniet ko? Es domāju, ka visiem šiem putniem ir kopīgs priekštecis.”

Varu saderēt, Čārlz, tev ir taisnība, tas bija…putns.

Bet tad Čārlijs teica: “Varbūt tas pierāda arī to, ka putni un banāni ir saistīti.”

Jūs teiksiet: “Viņš nekad to nav teicis.” Bet viņš teica. Es zināju, ka jūs man neticēsiet, tāpēc atnesu šo grāmatu.

Tā ir tepat. Čārlzs Darvins “Sugu izcelšanās”.

170. lappusē Darvins saka: “Tas patiešām ir apbrīnojams fakts, ka visiem dzīvniekiem un visiem augiem

cauri visiem laikiem un telpai vajadzētu būt saistītiem vienam ar otru.”

Vai viņš nesaka, ka putni un banāni ir saistīti? Saka gan! Tie ir meli (Meli Nr. 6).

Tas, ko Čārlijs novēroja, dažkārt tiek saukts par mikroevolūciju.

Mikroevolūcija mums norāda, ka suņi rada suņu šķirnes. Tas ir fakts. Tā notiek, vai ne?

Un rozes rada rožu šķirnes. Neviens par to nestrīdas.

Jautājums ir, vai notiek kaut kas tālāk?

Jūs varat iegūt lielu vai mazu suni, bet katru reizi jūs iegūsiet suni.

Un iespējams, sunim, vilkam un koijotam bija kopīgs priekštecis.

Es par to nestrīdētos. Šodien no rīta mēs veicām testu.

Ar mums bija 5 gadus veca meitenīte. Mēs teicām, ka šeit mums ir suns, vilks, koijots un banāns.

Kurš nav tāds kā pārējie? Viņa uzreiz saprata un teica – banāns.

Mēs uzzinājām, ka koledžu profesori to nevar saprast.

Kā teikts National Geographic žurnālā – suņu evolūcija no vilkiem.

Neviens nestrīdas par to. Jā, suņi cēlušies no vilkiem.

Bībele saka, ka tie rada katrs pēc savas kārtas. Desmit reizes tas teikts Pirmās Mozus grāmatas pirmajā nodaļā.

Redziet, vārdam “evolūcija” ir 6 dažādas nozīmes.

Par to jau esam runājuši iepriekš, tāpēc izskatīsim diezgan veicīgi.

Vispirms “kosmiskā evolūcija” – Lielais sprādziens.

Otrkārt, “ķīmiskā evolūcija”, kurā visas ķimikālijas cēlušās no ūdeņraža. Tās ir blēņas.

Treškārt, “zvaigžņu evolūcija”, kurā visas zvaigznes izveidojās no putekļiem.

Jūs nevarat likt putekļiem sabiezēt cietā zvaigznē. Tas tā nevar notikt.

Pastāv Boila gāzu likumi, kas dzen tos atpakaļ.

Tur ārpusē atrodas ļoti daudz zvaigžņu – katram no mums pienākas 11 triljoni.

Tad vēl ir “organiskā evolūcija”, kurā dzīvība sākas no nedzīva materiāla.

Tad vēl ir “makroevolūcija”, kurā dzīvnieki mainās citas ģints dzīvniekos.

Neviens no šiem pieciem evolūcijas veidiem nekad nav bijis novērots!

Numur 6:  variācija sugās, dažkārt saukta par “mikroevolūciju”. Šī gan notiek.

Pirmās piecas ir reliģiskas. Kad vien jūs runājat par evolūciju, jums jānodefinē, par ko jūs runājat.

Ja jūs runājat par Nr. 6, tad esmu ar jums. Piekrītu, ka tā notiek.

Ja jūs runājat par pirmajām piecām – neviena no tām nenotiek. Tās ir lietas, kurām viņi tic, ka tās notiek.

Apskatiet, kā viņi priekš bērniem izmaina definīcijas.

Viņi saka: “Labi, meitenes un zēni, evolūcija ir maiņa laika gaitā.” Ak, vai tiešām tas ir tas, ko viņi domā?

Skatieties tagad uzmanīgi. Citiem vārdiem sakot, dzīvās būtnes ir mainījušās laika gaitā. Pagaidiet, pagaidiet!

Vai viņi grasās pārlēkt pāri pirmajām četrām?

Viņi grib apiet pirmos četrus posmus it kā tie nebūtu daļa no teorijas?

Nu tad viņu teorija nav saskaņota.

Tad viņi saka, ka “evolūcija var tikt definēta kā sugu izmaiņa laika gaitā”.

Tagad gan viņi ir nonākuši pie tā, kam es ticu. Es uzskatu, ka visas sugas var mainīties, un tās mainās.

Domāju, ka var iegūt patiešām dīvainas pasugas, bet tās joprojām paliek vienas ģints ietvaros.

Bērni, tie ir meli (Meli Nr. 7). Tas nav tas, ko viņi domā ar evolūciju.

Viņi grib jums parādīt tikai piemērus no Nr. 6 un likt domāt, ka visa teorija ir pierādīta.

Neļaujieties šai „smadzeņu izskalošanai”! Evolūcija ir nepatiesa.

Vairākums evolucionistu sacīs: “Makroevolūcija ir mikroevolūcija tikai ar ilgākiem laika periodiem.”

Nē, tā nav. Čikāgā norisinājās liela konference par šo jautājumu.

Viņi teica: “Centrālais Čikāgas konferences jautājums ir, vai mehānismi, kas ir pamatā

mikroevolūcijai, var paskaidrot makroevolūcijas fenomenu?”

Uz jautājumu var skaidri atbildēt – Nē. Tā tas nenotiek.

Mutācijas notiek, protams, bet tām ir savas robežas.

Vai zinājāt, ka lauksaimnieki ilgu laiku bija centušies izaudzēt pēc iespējas lielākas cūkas?

Jūs domājat, vai viņi kādreiz izaudzēs cūku tik lielu kā Teksasa? Varu derēt, ka šeit ir kāds apjoma ierobežojums, ne tā?

Tarakāni kļūst rezistenti pret insekticīdiem. Vai domājat, ka tie jebkad kļūs rezistenti pret uzsitējveseri?

Iespējams, ka nē. Redziet, šeit ir tīģeris un 3 tīģerēni, visi dažādās krāsās, tas pats metiens.

Tā ir variācija, bet tas joprojām ir tīģeris. Tā nav evolūcija.

Vienmēr tie rada tās pašas ģints pēcnācējus, tieši kā Bībelē teikts.

Lai radītu jaunu sugu, informācijai par sugu jau jābūt gēnu kodā, vai arī neko nevarēs radīt.

Jauna informācija nekad nav tikusi pievienota. Gēnu fonds jaunā sugā vienmēr ir vairāk ierobežots.

Kāds ir pavadījis gadus krustojot suņus, lai radītu Čivavu.

Viss tas naudas daudzums, lai radītu suni, kas ir 100% nelietderīgs. Nopietni, padomājiet par to.

Cik ilgi Čivava varētu izdzīvot reālā pasaulē? Palaidiet tos visus mežā.

Un skatieties, kas notiks. Viņi ieskries vilkam tieši nagos – jap, jap, jap, jap, jap, jap.

Kraukšķis un gēnu kodam beigas, vai ne? Ģenētiskā informācija tiek zaudēta, nevis pievienota, kad jūs iegūstat savādu sugu.

Īstai evolūcijai būtu nepieciešama ģenētiskās sarežģītības pieaugšana.

Es izaugu Ilinoisā, tā ir kukurūzas zeme.

Vai zinājāt, ka viņiem ir tik daudz kukurūzas šķirņu, ka tās ir jānumurē?

Braucot pa šoseju, jūs varat pamanīt zīmi, kurā rakstīts BX65.

Nejauciet ar XL29, kaut kas var eksplodēt.

Redziet, jūs varat krustot kukurūzu daudz un dažādi, bet vienmēr jūs iegūsiet kukurūzu.

Nekad neiegūsiet kāmi tomātu vietā vai vali augam jūsu kukurūzas stiebrā.

Tā tas nekad nenotiks, skaidrs?

Pasaulē ir daudz suņu šķirņu, un viņiem iespējams bija kopējs priekštecis – suns.

Lūk BBC ziņas: “Izskatās, ka 95% pašreiz dzīvojošo suņu ir cēlušies tikai no 3 pirmatnējām suņu mātītēm.”

Hei, viņi jau ir tuvāk! Tieši šeit ir teikts: “Šodien suņi ir dažāda izmēra un formas,

bet zinātnieki tic, ka tie cēlušies tikai no dažiem vilkiem, ko cilvēki bija pieradinājuši

pirms 15 000 gadu Ķīnā vai tās tuvumā.” Viņi jau ir tuvāk.

Ļaudis, ja viņi turpinās pētīt zinātni un Bībeli, viņi kļūs par neatkarīgiem baptistiem, kad būs pabeiguši.

Vai zinājāt, ka ja jūs beidzat kāpienu pa patiesības kalnu, tur tad arī nonākat.

Šajā īru grāmatā tā tiek saukta par atšķirīgu evolūciju. Nu, nu! Te parādīti 5 suņi apkārt vilkam.

Tā nav atšķirīgā evolūcija. Nevajag tai piedēvēt modernus nosaukumus. Tas joprojām ir suns. Tā ir tikai suņu šķirne.

Šajā meksikāņu grāmatā rakstīts, ka “zirgam un zebrai ir kopīgs priekštecis”. Piekrītu.

Tas izskatījās pēc zirga. Nu ziniet, viss zirga standarta ekipējums. Šodien ir arī mazi zirdziņi.

Pasaulē vismazākais zirgs apciemoja mūs Dinozauru piedzīvojumu zemē. Lekcija par nelietderīgumu.

Gribēju teikt, jūs nevarat uz tā jāt. Nu mana mazmeita varēja, bet arī kā suns tas nerej.

Ko jūs iesāksiet ar tādu zirgu? Ziniet, zirgus, zebras un ēzeļus var krustot.

Kalifornijā ir tādas sacensības – kurš var iegūt visdīvaināko dzīvnieku.

Viņi iegūst: z-ēzeļus, šebras, zorsus un zēonijus.

Lūk ir zebra, kas aizmirsusi uzvilkt pidžamu. Šeit ir zebroīdu ganāmpulks, kas skraida apkārt.

Ziniet, pēdējos simts gados Kentuki derbijā

vidējais sasniegtais skriešanas ātrums no 127 sekundēm samazinājies līdz 123 sekundēm.

Pat tajos laikos tika uzrādīti diezgan zemi rezultāti. Jautājums:

cik daudz naudas ticis iztērēts audzēšanai, mēģinot iegūt ātrāku zirgu Kentuki derbijam?

Miljoniem un miljoniem dolāru. Viņi to pašu dara arī šeit, vai ne?

Vai ļaudis netērē daudz naudas priekš Tenesī zirga Walker?

Cik izmaksāja visdārgākais Tenesī Walker zirgs, par kuru jebkad esat dzirdējuši?

Miljons dolāru par vienu zirgu? Trīs miljonus par vienu zirgu? Cik tas ir uz vienu mārciņu?

Kad bijām Itālijā, nogaršojām zirga gaļu. Tā bija laba. Garšoja kā vistas gaļa.

Nezinu, vai viņi jau ir sasnieguši absolūto zirga skriešanas ātrumu vai nē. Es nezinu.

Domāju, ka viņi jau ir nokļuvuši diezgan tuvu.

Ja jūs tiešām gribat uzvarēt Kentuki derbiju, kāpēc jums neizaudzēt zirgam spārnus

un nenolidot treku 12 sekundēs? Lieta tāda, jūs iegūstat variācijas, bet tās ir ierobežotas.

Pasaulē ir daudz govju šķirņu, un iespējams tām bija kopīga priekštece…govs.

Ir žurnāli, kuros jūs varat pasūtīt cāļus.

Tātad, meitenes un zēni, kādu cāļu šķirni mums pasūtīt?

Paskatieties, kas žurnālā teikts: “Džungļu vistiņa ir pirmatnējs putns, no kuras

iegūtas visas mājas cāļu pasugas un dzimtas.”

Vai zinājāt, ka visiem cāļiem ir kopīgs priekštecis?

Kāds grib uzminēt, kas tas ir? Cālis. Tagad jūs saprotat.

Pasaulē ir 8 lāču sugas, un tiem varētu būt bijis kopīgs priekštecis – lācis.

Ziniet, brokoļiem, kāpostiem, ziedkāpostiem un rožu kāpostiem –

visiem ir kopīgs priekštecis. Tas saucas augs.

Kalifornijā ir plaši lauki, kur angļu valriekstus potē klāt melnā valrieksta celmam.

Jo melnā valrieksta celma sakņu sistēma ir izturīga.

Tā var izturēt turienes laika apstākļus. Savukārt, melnais valrieksts nav tik garšīgs,

tas neienes tik daudz naudas un to ir grūti pāršķelt. Angļu valrieksts garšo labāk.

Tie ienes vairāk naudas un tos ir vieglāk pāršķelt, bet sakņu sistēma pūst.

Tāpēc tos nocērt un savieno kopā. Tā tur dara visu laiku.

Tā var darīt tāpēc, ka tie abi ir valrieksti.

Redziet, jūs nekad nevarēsiet piepotēt angļu valriekstu bruņurupucim uz muguras.

Tā tas nenostrādās. Cukurbietes tika lietotas daudzus gadus, kamēr cukurs bija kļuvis dārgs.

Bija vēlme dabūt cukuru no cukurbietēm.

Tāpēc mēģināja veikt selektīvo audzēšanu, lai palielinātu cukura saturu cukurbietēs.

Tas palielinājās no 6% līdz 17%, bet tas bija maksimums.

Neizdevās pārsniegt 17%; jo tālāk attālinājās no parastajām savvaļas cukurbietēm,

jo vairāk problēmu radās. Tagad jāsēž un jāauklējas ar lauku,

jāsmidzina pesticīdi un viss pārējais uz tā, jo tā rezistence pret slimībām mazinās.

Ļaudis jautā: “Vai baktērijas nekļūst rezistentas pret zālēm?”

Tas tāpēc, ka tās zaudē informāciju, nevis iegūst to. Es jums parādīšu.

Dr. Spetners norāda: “Tas balstās uz pārpratumu.

Jo mutācijas, kas izraisa antibiotiku rezistenci, tomēr ietver informācijas zudumus.

Piemēram, lai iznīcinātu baktēriju, antibiotiku streptomicīns pievienojas

baktērijas daļai šūnā, ko sauc par ribosomām.

Mutācijas dažkārt izraisa strukturālus izkropļojumus ribosomās.

Tā kā antibiotika nevar savienoties ar deformēto ribosomu, baktērija ir rezistenta.”

Lai gan šī mutācija izrādās izdevīga uz kādu brīdi,

tā vienalga rada informācijas zudumus, nevis guvumus.

Evolūcija nav notikusi. Baktērijas nav stiprākas.

Faktiski normālos apstākļos, bez antibiotiku klātbūtnes, tās ir vājākas nekā to nepārveidotie radinieki.

Parādīšu jums piemēru. Iedomājieties, ka ierodas kāds jūsu pilsētā un grib saslēgt visus roku dzelžos.

Tad viņi aizvedīs jūs uz cietumu un iznīcinās. Bet jums nav roku.

Tāpēc viņi nevar jūs saslēgt roku dzelžos. Ha, ha, ha. Vai tas, ka jums nav roku, nav izdevīga mutācija?

Uz kādu brīdi – jā, vai ne? Bet ilgam laika periodam tas nav izdevīgi, pareizi?

Tādēļ visi piemēri, kuri tiek minēti, ir par baktērijām, kuras kļūst rezistentas pret medikamentiem.

Tā ir informācijas zaudēšana, nevis iegūšana. Bībele ir korekta. Viņi rada pēc savas kārtas.

Džeims 1795. gadā uzrakstīja grāmatu, un cilvēki sāka apšaubīt, ka Zeme ir 6000 gadus veca.

Čārlzs Laiels uzrakstīja grāmatu 1830. gadā, un cilvēki sāka apšaubīt plūdus.

Un Čārlza Darvina grāmata lika cilvēkiem apšaubīt Radītāju.

Līdz 19.gadsimta vidum ļaudis brīnījās: “Ja Dievs to neizdarīja, kā tad mēs šeit nokļuvām?”

“Kurš pārzina pasauli?” Tas noveda līdz komunismam, marksismam, sociālismam un nacismam.

Par to vairāk 5. seminārā “Evolūcijas teorijas draudi”.

Darvins neradīja evolūcijas teoriju. Tā pastāvēja ilgi pirms viņa.

Viņš to vienkārši padarīja populāru. Pāvils brīdināja Timoteju 1. vēstulē Timotejam 6:20:

“Tu, Timotej, paglabā uzticēto mantu, novērsdamies no nesvētām izrunām un pretrunām, kas ceļas no nepareizas tā dēvētās atziņas.”

Evolūcija nav zinātne. Evolūcija ir reliģija visā tā vārda izpratnē.

Hitlers teicis: “Ļaujiet man kontrolēt mācību grāmatas, un es kontrolēšu valsti.”

Profesors E. O. Vilsons no Hārvardas Universitātes teicis: “Kā daudzi no Alabamas,

es biju no jauna piedzimis kristietis. Kad man bija 15, es pievienojos Dienvidu baptistu baznīcai

ar lielu kvēli un interesi par fundamentālo ticību.

Aizgāju es, kad man bija 17, jo iestājos Alabamas Universitātē un izdzirdēju par evolūcijas teoriju.”

Viņš zaudēja savu ticību koledžas pirmajā gadā. Tā notika arī ar Filipu Ventvorsu,

kurš studēja garīdzniecību Hārvardā; zaudēja ticību, pameta garīdzniecību.

Tā notika ar kādu jaunu cilvēku Skotu no Aiovas. Viņš gandrīz zaudēja ticību,

līdz kāds neparādīja viņam vienu no maniem video ierakstiem, un viņš teica:

“Jūs paglābāt manu ticību, brāli Hovind.”

Marti no Ontario, Kanādas, uzrakstīja man un teica: “Gribēju, lai jūs zinātu,

ka jūsu kalpošana bijusi man par svētību. Esmu viens no antropoloģijas studiju studentiem,

tas ir, upuris evolūcijas mācības draudiem.

Es zaudēju drosmi un apšaubīju Dieva eksistenci.

Klausījos jūsu seminārus, un tie mani pilnībā iedrošināja un bija man par svētību.”

Jā, viens ir glābts. Tas ir pārsteidzoši, cik daudzi tūkstoši cilvēku vēstures gaitā

ir zaudējuši ticību evolūcijas mācības dēļ.

Karls Markss studēja un teica, ka vēlas ar savu dzīvi kalpot Dievam.

Viņš iestājās koledžā, kur sāka studēt filozofiju un kļuva par evolucionistu.

Biedrs Josifs Staļins… Šodien pa TV rādīja speciālizlaidumu.

Cik no jums noskatījās to par Josifu Staļinu kanālā History Channel?

Viņš mācījās kristīgā skolā, bet viņš arī lasīja Darvina grāmatu.

Viņš kļuva par ateistu un nogalināja 60 līdz 100 miljonus cilvēku no savas tautas.

Endrjū Karnegi kļuva par evolucionistu, izlasot Darvina grāmatu.

Viņš teica, ka tā atbrīvoja to no reliģijas važām. “Gaisma nāca kā plūdi. Viss bija skaidrs.

Es ne tikai atbrīvojos no teoloģijas un visa pārdabiskā, bet arī atradu evolūcijas patiesību.”

Karnegi atstāja miljoniem dolāru, lai pārliecinātos, ka skolās tiek mācīta evolūcija kreacionisma vietā.

Viņš nodibināja “Nacionālo Zinātnes un izglītības centru”. Saraksts ir diezgan garš. Tagad mums būs jābeidz.

Bet 75% bērnu no kristiešu ģimenēm, kuri mācījās publiskajās skolās, zaudēja savu ticību pēc 1 mācību gada koledžā.

Kas tad tajās grāmatās tāds ir? Ko tādu viņi māca mūsu bērniem, ka viņi zaudē savu ticību?

Nākamajā sesijā mēs apskatīsim citus melus mācību grāmatās. (4a semināra beigas)

4b semināra sākums – Dr. Kents Hovinds – Latvian – Tulkoja Oksana Dovgaleca

Joprojām nav zināma pierādījuma, kas atbalstītu evolūcijas teoriju. Tā jau sen ir atspēkota.

Ja īsts pierādījums šai evolūcijas teorijai eksistē, es to gribētu redzēt.

Mēs esam piedāvājuši 250 000 dolāru par īstu zinātnisku evolūcijas pierādījumu.

Šāds piedāvājums mums bija vairāk nekā 10 gadus. Nav pierādījumu. Es jums parādīšu piemēru.

Pieņemsim, ka man ir teorija, ka Mēness ir veidots no zaļa siera.

Jā, tā ir muļķīga teorija, es zinu, bet, nu un, ka ir muļķīga teorija – tas ir labi.

Nav likumu pret muļķīgām teorijām. Bet tagad pieņemsim, ka es sāku studentiem mācīt:

“Bērni, vai zinājāt, ka NASA ir pierādījusi manu teoriju 1973.gadā, kad viņi tur nokļuva

slepenā misijā un izurba caurumu, un uzzināja, ka Mēness sastāv no zaļa siera?”

Tagad uzgaidiet mirklīti. Ir labi, ka ir muļķīga teorija.

Nav labi melot par maniem pierādījumiem šai teorijai.

Vissliktākais ir tas, ka man maksā ar nodokļu dolāriem, kamēr es meloju par savu teoriju.

Tāpēc man nekas nav pretī, ka viņi grib, lai būtu teorija, ka mēs izcēlāmies no akmens. Tas mani neuztrauc.

Mani uztrauc tas, ka viņi grib melot skolēniem par saviem pierādījumiem.

Un mani patiešām uztrauc tas, ka man jāmaksā viņiem alga, kamēr viņi melo, lai atbalstītu savu teoriju.

Šeit ir daži (iedomāti) pierādījumi, ko lieto evolūcijas teorijas labā.

Viņi saka: “Mums ir pierādījumi no fosilijām.” Es saku: “Zēni, jūs laikam jokojat!”

Neviena fosilija neskaitās evolūcijas pierādījums. Neviena. Ja jūs varat atrast kaulu dubļos, jūs zināt tikai to, ka tas ir miris.

Jūs nezināt, vai tā īpašniekam ir bijuši bērni. Neviena fosilija neskaitās pierādījums evolūcijai. Neviena.

Viņi saka: “Mums ir pierādījumi no formācijām, no molekulārās bioloģijas, no attīstības.”

Parunāsim par dažām no šīm lietām. Evolūcija ir mirusi.

Teorija ir mirusi. Nav pierādījumu, kas to atbalstītu.

Bet daži no piekritējiem ir tai nodevušies, un viņiem ir grūti no tās šķirties.

Viņi pat jums melo, lai jūs domātu, ka viss ir kārtībā.

Viņi saka: “Paskaties uz šo evolūcijas teoriju! Tā ir perfekta. Evolūcijai nav nekādu izaicinājumu.”

“Paskaties, tā nekad nav izskatījusies labāk. Pulss un sirds ritms ir labs.” Nē, piedodiet, viņš ir zudis cilvēks.

Neesiet pēdējie, kas atstās laivu. Tā slīkst. Evolūcija balstās uz 2 pieņēmumiem.

Pirmais: Viņi saka, ka mutācijas rada kaut ko jaunu. Tas nekad nav bijis novērots.

Otrais: Dabiskā izlase liek mums izdzīvot, un tā pārņem populāciju.

Evolūcija patiesībā ir nāves reliģija.

Lai evolūcija darbotos, vienam dzīvniekam jāattīstās mazliet labāk nekā pārējiem.

Kam jānotiek ar pārējiem, lai viss tā notiktu?

Viņiem jāmirst vai arī jaunam un uzlabotam gēnam jānokļūst gēnu kodā.

Jautājums ir tik vienkāršs un pilnīgs.

“Vai cilvēks atnesa nāvi pasaulē?” kā saka Bībele. Vai

“Vai nāve atnesa cilvēku pasaulē?” kā saka evolūcija. Kāds ir kļūdījies.

Grāmatās lasām, ka ir mutācijas, kas ir populāciju variāciju pamata avoti.

Es piekrītu. Mutācijas notiek, tas nav jautājums.  Bet mutācijas neizraisa evolūciju.

Mutācijas ir kulšanās jau pastāvošā ģenētiskajā kodā. Tās nerada neko jaunu.

Šeit ir pieckājains bullis, tas ir mutants. Šeit nav bijusi pievienota jauna informācija.

Viņā jau bija informācija, kā izveidot kāju. Tā vienkārši izauga nepareizā vietā un viss.

Tā nav jauna informācija. Tā ir juceklīga informācija. Šeit ir īskājaina aita.

Atkal nekādas jaunas informācijas. Un, starp citu, tas nav izdevīgi.

Šo vilks noķers pašu pirmo, vai ne? Ak, nē, skrienam!  Vilks!

Brrrr…ah-hah, Hermanam neizdevās, mmm. Šeit ir divgalvains jērs. Tas ir mutants.

Tas nav izdevīgi. Divgalvains bruņurupucis, tas ir mutants. Tā nav ņindza, bet mutants.

Tas nosals pašā pirmajā ziemā, jo neviens neada divkaklu bruņurupuču svīterus.

Viņš neizdzīvos. Sajaucot burtus vārdā “ziemassvētki”,

jūs iegūsiet daudz dažādu vārdu. Bet nekad nesaliksiet vārdu kserokss, zebra vai karaliene.

Burti nav pieejami. Šajā grāmatā bērniem parādīta muša ar 4 spārniem.

Starp citu, tā nevar palidot. Lasām: “Meitenes un zēni, normālai augļu mušai ir 2 spārni.

Šim mutantam ir četri. Šī retā mutācija, kā visas pārējās, ir kaitīga.”

Tad lasām: “Labvēlīgās mutācijas ir jēlviela priekš dabiskās izlases.”

Tagad uzgaidiet mirklīti. Kāpēc viņi nerāda mums labvēlīgas mutācijas piemēru?

Kāpēc viņi mums stāsta par labajām, bet nerāda to attēlus?

Jūs jau zināt, kāpēc viņi nerāda labvēlīgo mutāciju attēlus? Tāpēc, ka neviens tādas nav redzējis.

Nevienas labvēlīgas mutācijas nekad nav bijis.

Es to teicu kādā no debatēm, un ateists teica: “Hovind, jūs melojat.”

Viņš teica: “Es varu nosaukt labvēlīgu mutāciju tagad.”

Viņš teica: “Cilvēki Āfrikā, kas slimo ar sirpjveida šūnu anēmiju, mazāk pakļauti saslimšanai ar malāriju.”

Es teicu: “Izcili! Tas ir tāpat kā pateikt, ja nogriež nost kājas, nevar iegūt pēdu sēnīti.

Um-hmm.” Abas ir negatīvas. Tad viņi saka, ka evolūcija un dabiskā izlase iet roku rokā.

Šeit lasām: “Dabiskā izlase izraisa evolūciju.” Tie ir meli. Dabiskā izlase atlasa.

Tā neko nerada. Dabiskā izlase nav jaunradošs spēks.

Dabiskā izlase varētu būt stabilizējošs spēks, bet tas nav jaunradošs spēks.

Ikviens pat ar pusi smadzeņu to saprastu. Dabiskā izlase nevar radīt nekādas raksturīgas īpašības.

Tā var tikai atlasīt. Šajā grāmatā teikts: “Dabiskās izlases evolūcija radās tikai gada laikā.”

Ak, viņi melo. Tajā teikts: “Dabiskā izlase var novest līdz evolūcijai.” Tie ir meli (Meli Nr. 8).

Dabiskā izlase atlasa. Tā neko nerada.

Ja jūs strādātu mašīnu rūpnīcā…cik tālu no šejienes atrodas „Saturn” rūpnīca?

Diezgan tuvu, vai ne? Vai kāds no jums strādā „Saturn” rūpnīcā? Labi.

Pieņemsim, ka jūs strādājat kvalitātes kontrolē.

Jūsu darbs ir pārbaudīt mašīnu, kad tā ir uzbūvēta, jūs jau zināt, sist riepas,

cirst durvis un vizināties, lai redzētu, vai tā darbojas.

Ja jūs pamanītu katru kļūdu (starp citu, viņi tā nedara), bet, ja jūs pamanītu,

cik laika aizņemtu kvalitātes kontroles process, lai šo mašīnu pārvērstu lidmašīnā?

Jūs teiktu: “Hovind, kvalitātes kontrole nevar to pārvērst par kaut ko citu.”

Ak, es zinu. Vienīgi dizaina inženieri to var mainīt.

Un Dieva dabiskā izlase ir kvalitātes kontrole, kas nekad nepārvērtīs to kādā citā dzīvniekā.

Tā vienkārši pārliecinās, lai jūs iegūtu labu dzīvnieku, tas arī viss. Viņi tikai turpina runāt par “vispielāgotākā izdzīvošanu”.

Labi, es piekrītu, bet tas neizskaidro “vispielāgotākā ierašanos”. Pat vispielāgotākā izdzīvošana ir diezgan nedroša padarīšana.

Tas saucas tautoloģija – teikums, kas nozīmē neko. Es jums parādīšu.

Jūs teiktu: “Profesor, kāpēc tas izdzīvo?” Viņš teiks: “Ak, tāpēc, ka tas ir vispielāgotākais.

Nu saprotiet – vispielāgotākā izdzīvošana.” Kā jūs zināt, ka tas ir vispielāgotākais?

“Nu tāpēc, ka tas izdzīvoja. Kā citādāk vēl var pateikt?” Ak, es sapratu.

Redziet, ja valis iet cauri zivju skolai un apēd 80% no tām, tā nav pielāgotāko izdzīvošana.

Patiesībā tā ir veiksmīgāko izdzīvošana. Un tas ir tas, kas īstenībā notiek.

Bet dažiem no šiem zinātniekiem ir spējas veikt

apbrīnojamus pētījumus un tomēr nonākt līdz nepareiziem secinājumiem.

Kādu dienu bariņš pētnieku taisījās noskaidrot, cik tālu varde var aizlēkt.

Viņi nolika vienu lielu, vecu vardi un teica: “Lec, vardīt, lec!” Varde aizlēca 2 metrus tālu.

Viņi atnesa vardi atpakaļ, nogrieza tai vienu kāju un teica: “Lec, vardīt, lec!” Tā aizlēca tikai 1.78 metrus.

Atnesa vardi atpakaļ, nogrieza tai otru kāju un teica: “Lec, vardīt, lec!” Aizlēca 1.53 metrus.

Atnesa to atpakaļ, nogrieza vēl vienu kāju un teica: “Lec, vardīt, lec!” Aizlēca 1.27 collas.

Atnesa to atpakaļ, nogrieza pēdējo kājeli un teica: “Lec, vardīt, lec!”

Ziniet, viņi cerēja, ka tā aizlēks apmēram 1 metru tālu, balstoties uz datiem. Reālais lēciens bija 0.

Varde nekustējās. Viņi kliedza skaļāk. “Lec, varde!” Varde vairs nekustējās.

Zinātnieki bija apmulsuši. Viņi vēlreiz veica eksperimentu. Ar jaunu vardi. Katru reizi dabūja tos pašus rezultātus.

Izcilie pētnieki apkopoja datus un teica: “Ziniet ko, biedri?

Varde katru reizi lecot samazināja attālumu, kad tika nogriezta kāja.” Hei, tas ir labs novērojums.

Trāpīts naglai uz galvas. Tad viņi teica:

“Mums jāsecina, ka varde bez kājām kļūst kurla.” Slikts secinājums.

Ir iespējams, ka ir labi novērojumi, bet tomēr nonāk līdz nepareiziem secinājumiem.

Tā viņi izdarīja ar augļu mušiņām.

Viņi novietoja mušiņas laboratorijā, apstaroja tās ar mikroviļņiem un rentgenstariem.

Viņi darīja dažādas zemiskas lietas tām mušiņām un ieguva diezgan dīvaina paskata mušu mazuļus.

Ieguva mušas ar viļņotiem spārniem. Tās lidinājās riņķī – bzzzzz – un nevarēja nekur tikt.

Viņi ieguva mušas vispār bez spārniem. Hmm, kā jūs tās saucat? Rāpules vai staigātājas? Tās nevar lidot.

Viņi audzēja tās pārveidotās mušas laboratorijā un teica: “Ziniet, biedri?

“Augļu mušiņas atsakās kļūt par kaut ko citu, izņemot par augļu mušām.” Ak!

Tāpēc viņi teica: “Visas mutācijas radīja mušas, kuras sliktākas par sākotnējām mušām.” Labs novērojums.

Viņi teica: “Mums jāsecina, ka mušas ir sasniegušas maksimālo attīstības līmeni.” Ak, slikts secinājums.

Ziniet, varbūt jums jāsecina, ka Dievs tās radījis tādas, ar kurām tikai jāsāk,

bet jūs tikai maitājat tās savā laboratorijā.

Tām klājās labi, kamēr nepielikāt tām roku. Jā.

Tad viņi saka: “Evolūcija ir vēl joprojām spēcīga.”

“Ziemeļos augļu mušiņām spārni ir par 4% garāki nekā mušiņām dienvidos.”

Nu tas kādam kaut kur arī pierāda kaut ko, esmu pārliecināts. Bet tā joprojām ir muša.

Tad viņi bērniem stāsta, ka bērzu sprīžmeši ir evolūcijas pierādījums.

Viņi saskaitīja tauriņus uz kokiem un secināja, ka tur bija 95% gaišo un 5% melno sprīžmešu tauriņu.

Tad viņi dedzināja ogles rūpnīcā, un koki kļuva melni.

Tad viņi atkal saskaitīja tauriņus, tagad bija tikai 5% gaišo tauriņu un 95% melno.

Problēma tāda, ka viss stāsts ir meli. (Meli Nr. 9).

Viņi salīmēja mirušus tauriņus pie koka un nobildēja priekš bērnu grāmatas. Tā ir šeit.

Kur lieto šo grāmatu, brāli? To vairs nelieto?  Bērzu sprīžmetis.

Taču tas ir arī jaunajās grāmatās. Evolūcijas pierādījums.

Tie ir beigti tauriņi, kas salīmēti uz koka, jo pēc 40 gadu novērošanas

viņi saskaitīja kopsummā tikai 2 tauriņus sēžam uz koku stumbriem. Tikai divi tauriņi. Paskatīsimies, cik ir 95% no 2?

Jā, man nāksies papūlēties.

Viņi joprojām to ievieto grāmatās kā evolūcijas pierādījumu.

Ar ko nodarbojas Tulsas zooloģiskais dārzs, izrādot bērzu sprīžmešu izstādi?

Dieva dēļ, tas taču ir zooloģiskais dārzs! Kāpēc evolūciju iesprauc zooloģiskajā dārzā?

Varat iegādāties grāmatu “Evolūcijas ikonas”, ja vēlaties vairāk vēstures

par šo bērzu sprīžmešu ideju. Bet viņi bērniem stāsta, ka “mēs mācīsimies domāt kritiski”.

“Meitenes un zēni, kā jūs domājat, vai cilvēks joprojām attīstās?” Kas tas par jautājumu?

Tas ir kā jautājums “Vai tu jau esi beidzis sist savu sievu?”. Ļaujiet man padomāt.

Ja es teikšu, ka jā, es atzīstu, ka to darīju. Ja teikšu, ka nē, tad joprojām to daru.

Vai zinājāt, ka jautājumā jau var būt pieņēmums? Palūkojieties uz jautājumu.

Vai domājat, ka cilvēks joprojām attīstās? Kas ir piemītošais pieņēmums? Ka cilvēki attīstījās.

Kā lai kristīgs bērns atbild uz šo pirmdienas mājasdarbu, hmm?

Es teiktu: “Skolotāj, šis jautājums ir uzrakstīts neapdomāti. Tas pieņem, ka evolūcija ir notikusi, kad patiesībā tā nav notikusi.”

Tas ir kā jautāt: “Kāpēc ziloņi ir oranži?” Grūts jautājums.

Bet tomēr, kāpēc tie ir oranži? Ak, tie nav oranži. Tā nav kritiskā domāšana.

Tas ir padomju stila iedvešanas tipa smadzenes skalojošs jautājums.

Un kad bērns būs beidzis šo stundu, viņš domās, ka zina, kā jādomā.

Bet viņš nezina. Viņš zina, kā tiek stāstīts tas, kam jātic.

Un viņš nekad nesapratīs, kā tas ar viņu notika. Tā nav kritiskā domāšana.

Tad viņi bērniem stāsta: “Mums ir evolūcijas pierādījumi no homologām struktūrām.”

Ko tad tas nozīmē? Jā, meitenes un zēni, vai zinājāt, ka jums ir 2 kauli plaukstas locītavā?

Un tie saucas spieķa kauls un elkoņa kauls? Kolosāli.

Un, vai jūs zinājāt, ka aligatoram ir 2 kauli priekšējā ekstremitātē, un paskatieties, tos sauc spieķa kauls un elkoņa kauls?

Redziet? Tas pierāda, ka mēs esam saistīti. To viņiem arī stāstīs.

“Homologās struktūras sniedz pierādījumu, ka šie dzīvnieki attīstījušies no kopēja priekšteča.”

To var atrast gandrīz katrā grāmatā.

To var atrast arī šajās, kas atrodas šeit, esmu pārliecināts, vai ne, Stīv?

Homologās struktūras kā pierādījums evolūcijai.

“Tie izcēlās no kopēja priekšteča,” rakstīts grāmatā. Domā kritiski.

Kauli ir vienādi, meitenes un zēni. “Redziet, tas pierāda, ka esam saistīti.”

Attīstījās no kopīgā priekšteča priekšējām ekstremitātēm.

Šajā grāmatā rakstīts: “Salīdzinošā anatomija nodrošina papildus evolūcijas pierādījumus.

“Kopība uzvedina uz domu, ka šie un citi mugurkaulnieki ir saistīti.

Iespējams, viņi attīstījās no kopēja priekšteča.” Tie ir meli.

Iespējams, ka viņiem ir kopīgs Konstruktors.

Vai zinājāt, ka dažādi kauli dažādos dzīvniekos rodas no dažādiem gēniem hromosomās?

Iesākumam, tie nav homologi. Un, ja tie pat būtu, tas joprojām nepierādītu kopīgo priekšteci.

Tas pierāda, ka ir kopīgs Konstruktors. Tas pats Konstruktors radīja tos visus.

Vai zinājāt, ka riepu skrūves no Pontiaka derēs arī Ševroletam? Aizejiet uz autostāvvietu un izmēģiniet.

Tie derēs. Tas pierāda, ka abi radās no Hondas pirms 14 miljoniem gadu! Nē.

Tas ir pareizi – daudziem dzīvniekiem ir līdzīga priekšējo ekstremitāšu struktūra. Tas ir labs novērojums. Es piekrītu.

Viņi saka: “Viņiem noteikti bija kopīgs priekštecis.” Ak, slikts secinājums.

Tad viņi teiks: “Tas palīdz pierādīt, ka mēs visi esam cēlušies no akmens.”

Nu tagad patiešām esat nonākuši līdz sliktam secinājumam.

Tad viņi stāstīs bērniem: “Mums ir pierādījums no attīstības.” Šis padara mani dusmīgu.

Tāpēc mēģināšu palikt mierīgs, kamēr par to runāsim.

Šie, iespējams, ir visbīstamākie meli mācību grāmatās.

Ļaujiet man nomierināties. Labi, esmu gatavs.

Šajā grāmatā teikts: “Līdzība starp agrajām dažādu dzīvnieku attīstības stadijām

palīdzēja pārliecināt Darvinu, ka visām dzīvības formām bija kopīgs priekštecis.

Darvins uzskatīja to par visspēcīgāko faktu klasi par labu savai teorijai.”

Tas bija vislabākais pierādījums, kādu Darvins zināja, savai teorijai.

Puisi, kas izdomāja šo muļķīgo ideju, sauc Ernsts Hekels (Ernst Haeckel).

Hekels nosauca šo ideju, ko mēs apskatīsim, par “Bioģenētisko likumu”.

Tas nozīmē, kad dzīvnieki attīstās mātes iekšienē, tie iziet cauri evolūcijas pakāpieniem.

Viss, kas jums jāizdara, ir jāiegaumē burtu salikums Z-A-R-Z. Zivs; Abinieks; Rāpulis; Zīdītājs.

Tas ir veids, kā, viņi saka, tas ir noticis.

Izteiciens, kādu viņi tad izmantoja, bija “Ontoģenēze rekapitulē filoģenēzi.” Tas ir izcili!

Ko tas viss nozīmē? Nu, ontoģenēze ir bērna augšana. Tā iet cauri pakāpieniem, tā viņi saka.

Rekapitulēt nozīmē kaut ko atkal atkārtot. Filoģenēze ir evolūcijas rezultāts.

Šajā īru grāmatā rakstīts: “Zivīm līdzīgu struktūru klātbūtne dažādu sugu embrijos

parāda, ka šie dzīvnieki ir attīstījušies no zivīm un tiem ir kopīgi zivs attīstības modeļi.

It kā embrijs saglabātu atmiņu par saviem pirmavotiem un kopētu tos savas attīstības gaitā.”

Tas nozīmē “ontoģenēze rekapitulē filoģenēzi”.

Tagad, ideja, uz kuru balstījās Zigmunds Freids, bija, ka ontoģenēze rekapitulē filoģenēzi.

Tas ir, indivīda attīstība rekapitulē visu sugu evolūciju.

Tas ir muļķīgi un bīstami. Viņi bērniem stāsta, ka embrijam jeb mazulim, kas aug mātē,

ir žaunas kā zivij. Žaunas? Tie ir meli. Tās nav žaunu spraugas. (Meli Nr. 11).

Tās mazās ādas krokas, ko jūs redzat uz embrija, izaug par kauliem ausī un kakla dziedzeriem.

Tās nekad nav saistītas ar elpošanu. Manam tēvocim bija 5 vai 6 zodi.

Un viņš nevarēja paelpot ne caur vienu no tiem, izņemot pašu augšējo. Tās nav žaunu spraugas.

Ernsts Hekels teica, ka pagrieziena punkts viņa domāšanā iestājās, kad viņš izlasīja Darvina grāmatu 1860.gadā.

Redziet, Darvina grāmata angļu valodā iespiesta 1859. gadā. Nākamajā gadā tā iespiesta vācu valodā.

Hekels bija vācu embrioloģijas profesors.

Viņš izlasīja grāmatu un teica: “Kāda apbrīnojama teorija! Ja tik mums būtu kādi pierādījumi.”

9 gadus vēlāk joprojām pierādījumu nebija, tāpēc Hekels nolēma palīdzēt.

Viņš taisījās uztaisīt kādu pierādījumu. Hekels paņēma suņa un cilvēka embrija attēlus.

Viņš bija embrioloģijas profesors, un viņš meloja. Viņš viltoja zīmējumus.

Viņš tos pārveidoja, lai tie izskatītos līdzīgi, mēģinādams pierādīt, ka tie ir saistīti.

Tie ir salti meli. Hekels izveidoja milzīgus sava viltotā zīmējuma plakātus

un ceļoja pa Vāciju, pievērsdams cilvēkus evolūcijai.

Un tas noveda pie acīmredzama jautājuma: klau, ja evolūcija ir patiesa,

interesanti, kura cilvēku rase ir attīstījusies vistālāk?

Uzminiet, kura tad pēc vācu domām tā ir? Ak, jā, runāsim par to nedaudz vēlāk.

Augšā ir viltotie Hekela zīmējumi, apakšā ir īstās fotogrāfijas.

Viņš meloja. Viņa paša universitāte tiesāja un atzina viņu par vainīgu viltošanā.

Tiesā viņš teica: “Man vajadzētu justies pilnīgi nodotam, jo uz simtiem

izcilāko novērotāju un biologu gulstas tā pati vaina.”

Šis Bioģenētiskais likums ir pavisam beigts un pagalam.

Tas nav patiess, bet to kaut kāda iemesla dēļ nevar izņemt no mācību grāmatām.

1875. gadā šo likumu pierādīja kā nepareizu, taču joprojām tas atrodas mācību grāmatās.

To joprojām lieto šajā grāmatā – “Evolūcijas analīze” (“Evolutionary Analysis”), koledžas mācību grāmata, kas izdota 1998. gadā.

To lieto Rietumfloridas Universitātē ar tieši tādu pašu attēlu kā to uzzīmēja Ernsts Hekels.

Tātad 1875. gadā tas tika pierādīts kā nepareizs.

Es zinu, ka ir vajadzīgs laiks, lai atjaunotu mācību grāmatas, bet tas nu ir par ilgu.

Es domāju, ka 130 gadu laikā viņiem vajadzēja būt spējīgiem izņemt to laukā, vai ne?

Vairāk informācijas par žaunu spraugām grāmatā “Evolūcijas Ikonas” (“Icons of Evolution”).

1859. gadā tika izdota grāmata par Darvina teoriju. Viņš prognozēja, ka tiks atrasti pierādījumi.

1869. gadā Hekels uzzīmēja viltus attēlu.

1875. gadā pierādīts kā nepareizs, bet joprojām mācību grāmatās uz visas planētas lieto šo likumu. Pat 2004. gada izdotajā mācību grāmatā.

2005. gadā izdota mācību grāmata. Es tās nosaukumu iepriekš izrunāju nepareizi, tā ir pilsēta Čikešei (Chickasha), Oklahomā.

Mani izlaboja pārtraukumā; šī grāmata joprojām māca, ka mazulim ir žaunu krokas.

Ievērojiet, piemēram, žaunu krokas. Žaunu spraugas embrijam.

Mācību grāmatās visā pasaulē par to māca. 1875. gadā tas tika pierādīts kā nepareizs.

Dabūjiet ārā to no grāmatas! Izplēsiet to lapu. Nav nekā sarežģīta. Izplēs lapu. Tā nav patiesība.

Lūk, ir pamatskolas mācību grāmata, kura māca, ka embrijam ir žaunu spraugas.

Šeit rakstīts: “Cilvēka un zivs embriji līdzinās viens otram,

jo cilvēkiem un zivīm ir kopīgs priekštecis. Šīs līdzības ir pierādījums tam,

ka šie trīs dzīvnieki attīstījās no kopēja priekšteča.”

Mazas žaunu spraugas, kas atrodas uz cilvēka embrija. Zivs žaunas, mazas žaunas krunkas, kas minētas koledžu mācību grāmatās.

Šeit ir 2004. gada mācību grāmata, kurā rakstīts: “Evolūcijas pierādījums ir redzams embriju attīstībā.”

Jūs varat iegūt augstāko novērtējumu koledžu iestājeksāmenos (SAT test; ACT test), ja melojat sakot, ka mazulim ir žaunu krunkas.

Šo jautājumu mēs atradām ikvienā pārbaudījumā, ko varējām atrast. Ja tu netici evolūcijai,

tu nevari iegūt pietiekami daudz punktu, lai iestātos koledžā. Vai arī tev ir jādod atbilde, kas balstīta uz evolūciju.

Kāpēc gan viņiem tas būtu jāatstāj grāmatā 130 gadus no brīža, kad tika pierādīts, ka tie ir meli?

Ir tikai viena atbilde, kas man nāk prātā. To es drīz jums pateikšu.

Šeit ir attēlots 5-6 nedēļu vecs embrijs un apgalvojums “Līdz 7 mēnešu vecumam auglis no ārpuses izskatās

kā normāls mazs mazulis, bet tā tas nav.” Tas nav 7 mēnešus vecs mazulis? Labrīt? Tie ir meli. (Meli Nr. 12).

Tas ir cilvēks grūtniecības laikā; 34% mazuļu, kas piedzimst 5 ar pus mēnešos, izdzīvos.

Ir veikta ķirurģiska operācija mazulim, kas vēl nebija piedzimis.

Ārsti uzmanīgi pārgrieza mātes dzemdi, un mazulis

tur rokās ārsta pirkstu 5 mēnešu vecumā.

1. Mozus 16:11 „Un Tā Kunga eņģelis sacīja uz viņu: “Redzi, tu esi grūta, (..)”

Nē, es ticu, ka viņš teica – tu esi ar bērnu, vai ne? Tas ir bērns pirms viņš ir piedzimis.

Skots Pētersons (Scott Peterson) ir apsūdzēts par savas sievas un vēl nedzimušā bērna slepkavību. Paula Zāne (Paula Zahn), tu liekule.

Vai tu uzskati, ka aborts ir pieļaujams un tomēr tu sauc to par nedzimušu bērnu?

Skots Pētersons ir atzīts par vainīgu savas sievas un … dēla slepkavībā.

Tas ir tādēļ, ka Kalifornijā ir jāizdara dubultslepkavība, lai saņemtu nāves sodu.

Tādējādi uzturot apsūdzību, tas bija dēls jeb bērns.

Bet pārējā laikā ir citādi – ja tu vēlies izdarīt abortu, tas ir pieļaujami.

Tas jau nav bērns, tikai auglis. Ļaudis, būsim labāk konsekventi, labi? Kas tad tas ir?

Vairāk par embrioloģiju šeit, taču – kāpēc tas atrodas mācību grāmatās? Pavisam vienkārši.

Tas ir vienīgais veids, kā attaisnot abortu. Viņi vēlas, lai tu domā, ka tas vēl nav cilvēks.

Kāds vēlas samazināt šīs planētas populāciju.

Abortu veikšanas rezultātā 20% no visas planētas populācijas ir nogalināta ar abortiem.

Viens miljards iedzīvotāju. Apskatīsimies, Hitlers nogalināja 6 miljonus, Staļins – apmēram 100 miljonus, aborts – vienu miljardu.

Tas nostrādās. Par to vairāk skatieties 5. Video seminārā.

Annai Rosai (Ana Rosa) nocirta roku neveiksmīga aborta laikā. Viņa vienalga piedzima.

Viņi domāja, ka nogalināja viņu. Visi saka: “Tas ir šausmīgi!”

Un ja nu viņi rokas vietā nocirstu galvu? Mēs nekad neuzzinātu par Annu Rosu.

Es dzīvoju Pensakolā, Floridā. Jūs, iespējams, esat dzirdējuši par manu pilsētu.

Mums bija 2 ārsti, kas veica abortus un kurus sašāva un nogalināja.

Dažas klīnikas tika uzspridzinātas vai nodedzinātas.

Es nesašāvu nevienu ārstu un es neuzspridzināju nevienu klīniku.

Un es nedomāju, ka Jēzus rīkotos tādā veidā. Viņš uzauga romiešu pakļautībā.

Viņš nestaigāja apkārt spridzinot romiešu tankus un dedzinot tiltus.

Bet, kad pirmais ārsts tika sašauts, es sludināju Fortloderdeilā (Fort Lauderdale).

Nākamajā dienā, kad lidoju mājup, tieši man priekšā sēdēja divas dāmas.

Es atvainojos, 2 sievietes no NMSO – Nacionālās Mežonīgo Sieviešu Organizācijas.

Un viņas lidoja uz Pensakolu, kur viņām bija liels pasākums un gājiens pa pilsētu.

Kad mēs izkāpām no lidmašīnas, es pamanīju uzrakstu uz viņu krekliem ar lieliem burtiem “Izvēle pāri visam”.

Tā nu es savā maigajā manierē teicu: “Atvainojiet, kundze! Ko tas nozīmē – Izvēle pāri visam?”

Viņa teica: “Sievietei vajadzētu būt tiesības izvēlēties.” Es teicu: “Ko izvēlēties?”

Viņa teica: “Izvēlēties veikt abortu. Tas ir viņas ķermenis.” Es teicu: “Nu, jā, kundze.

Ja viņa vēlas abortēt savu ķermeni, es pieņemu, ka tas varētu būt pieņemami.

Bet man tā vien izskatās, ka viņa vēlas abortēt kāda cita ķermeni.” Hmm.

Ja tā padomā, tad puse no šiem ķermeņiem ir vīrieši. Padomājiet par to, tas nav viņas ķermenis. Hmm.

Es teicu: “Starp citu, kundze, mani māc ziņkāre par šo jautājumu. Man ir trīs bērni.

Vienu no maniem bērniem es aizsūtīju mājās. Es reiz audzēju kāmīšus.

Es mācīju bioloģiju un anatomiju. Es tā kā saprotu šo procesu.”

Es teicu: “Kāpēc sievietei ir tiesības apturēt grūtniecību?

Kāpēc mēs neļaujam mātei izvēlēties nogalināt bērnus pēc piedzimšanas? Tas būtu daudz drošāk un vienkāršāk.

Un ja tā, tad kāpēc mums nepagarināt aborta tiesības līdz bērnam paliek 2 gadi?”

Es zinu daudzas mātes, kurām ir divgadīgi bērni un kuras ir par to iedomājušās vienu vai divas reizes.

Es neprasīšu pacelt tev roku, bet es zinu, ka tu tur esi. Man ir ideja.

Pagarinām aborta tiesības līdz bērnam paliek 18. Varu derēt, ka viņi uzvedīsies daudz labāk.

“Dēls, vēl vienu reizi un es tevi abortēšu!” “Skolotāj, kāpēc šodien Džonijs nav skolā?”

“Viņš vakar neizpildīja savu mājasdarbu, tāpēc viņa mamma abortēja viņu.”

Atzīmes strauji uzlabotos, vai ne?

Starp citu, Pīters Singers (Peter Singer) uzstāj, ka aborts ir jāveic pēc bērna piedzimšanas.

Viņš vēlas normatīvajos aktos ieviest tādas tiesības, kas ļautu nogalināt mazuli

līdz 28 dienai pēc viņa piedzimšanas un joprojām to saukt par abortu.

Vai esat pamanījuši, ka ziņu mēdiji viņus sauc par “Par izvēli” (“pro-choice”) un tādus cilvēkus kā mani – par “Pret abortiem” (“anti-abortation”)?

Viņi lieto šo “Pret abortiem”, jo šis jēdziens skan negatīvi.

“Par izvēli” ir tik pozitīvi skanošs jēdziens.

Kā būtu, ja mani sauktu “Par dzīvību”, bet viņus “Par nāvi”, tad mēs abi būsim pozitīvi skanoši jēdzieni.

Tāpēc es atsakos lasīt tos laikrakstus. Es vienkārši nespēju normāli uztver viņu liberālos uzskatus par visu.

Ik pa laikam mums pazvana: “Vai nevēlaties Pensakolas Ziņu Žurnālu?”

Es saku: “Nē, kundze, mums nav papagaiļa!” Klik. To es viņiem arī saku.

Redziet, mēdiji ignorēs vairākuma vēlmes un uzspiedīs viņu pašu liberālos paziņojumus.

Par to vairāk runāsim 5. Video seminārā. Atceraties, kad tika sašauti bērni Kolumbainā, Kolorado?

Tūlīt pat mēdiji pievērsās ieroču kontroles jautājumam. Ja bērnus turpina sašaut

mūsu skolās, varbūt ir laiks apsvērt citus jautājumus, piemēram – vai būtu jābūt valsts skolām?

Vai arī – vai mums būtu jāmāca bērniem evolūcija? Tāpēc jau arī notika apšaude Kolumbainā.

Tie bērni bija patiesi spēcīgi evolūcijas piekritēji. Pirms apšaudes viņi ierakstīja video.

Viens no zēniem teica: “Viņš nav pelnījis tādu žokli, ko evolūcija ir viņam devusi. Meklējiet viņa žokli.

Tas vairs nebūs pie viņa.” Viņi bija spēcīgi evolūcijas piekritēji.

Viņi ar nodomu sarīkoja apšaudi Hitlera dzimšanas dienā.

Viņi sašāva Īzaku Šoelu (Isaiah Shoels) tikai tāpēc, ka viņš bija melnādainais. Uz Ērika krekla bija uzraksts: “Dabiskā Atlase”.

Un pēc tam Rouzija O’Donela (Rosie O’Donnell) teica: “Redziet, mums vajag pastiprināt ieroču kontroli!” Rouzij, Rouzij, Rouzij.

Uzraksts: „Vainot ieročus par Kolumbainu ir tas pats, kas vainot karotes par to, ka Rouzija O’Donela ir resna”.

Tā nav karotes vaina. Tā nav ieroču vaina. Varbūt dažus noziedzniekus būtu jāsoda publiski.

Varbūt ir laiks vēlreiz to visu pārdomāt.

Varbūt visiem likuma paklausīgiem iedzīvotājiem vajadzētu nēsāt ieročus, lai varētu sevi aizstāvēt? Hmm..

Iedomājaties, ka ikvienam valsts skolas skolotājam vajadzētu būt apbruņotam. Tikai iedomājaties.

Cik tālu pa koridoru šie bērni būtu tikuši? Kāds man atsūtīja šo pogu:

“LEPOJOS, JO ESMU NEAPBRUŅOTS”. Vai jūs nēsātu šādu pogu? Ko tā saka noziedzniekam?

Tā saka: “APLAUPI MANI”. Vai tad tieši to tā nesaka? Protams, ka saka.

Mūsu valstsvīri deva mums Otro labojumu, lai mēs varētu glabāt un nēsāt ieročus.

Un tas nebija, lai varētu medīt pīles.

Otrā labojuma doma bija, lai mēs varētu sevi aizstāvēt, ja valdība sāk rīkoties slikti.

Pēdējais aizsarggrāvis pret ļaunu valdību ir bruņoti iedzīvotāji.

Vai esat pamanījuši, ka daudziem dzīvniekiem, kas ēd zāli, ir ragi?

Vai jūs zinājāt, ka nav jābūt ragiem, lai ēstu zāli?

Ragu būtība ir ieskaidrot lauvai: “Turies pa gabalu. Es vienkārši gribu ēst zāli.

Liec mani mierā.” Es domāju, ka ikvienam vajadzētu būt bruņotam, taču ne jau tāpēc, lai nodarītu pāri.

Bet, lai mēs varētu paskaidrot cilvēkiem: “Liec mani mierā! Neņem manas lietas!

Neielauzies manās mājās! Nezodz manu mašīnu! Nedari pāri manai ģimenei! Labi?  Paldies tev!”

Es, iespējams, gaidīju pārāk ilgi. Es nesāku apšaut savus bērnus, kad viņiem bija 3 gadi.

Man, iespējams, vajadzēja sākt pie divu gadu vecuma. Šeit ir loģika, ko lieto, lai attaisnoto abortus.

Parasti saka: “Nu, tas nav cilvēks.” O, vecīt. Vai nu tu esi stulbs, vai arī tu melo.

Tas ir cilvēks grūtniecības laikā. Vēl teiks: “Nu, tas nav dzīvotspējīgs. Viņš pats nevar dzīvot.”

Tu pats arī neesi dzīvotspējīgs pilnīgi kails uz Ziemeļpola. Tas nevarētu dzīvot patstāvīgi?

Es zinu 25-gadīgus jauniešus, kas joprojām nāk aizņemties naudu no tēva!

“Klau, tēti, vai varu aizņemties mazliet naudas?” “Tev vajadzētu būt spējīgam dzīvot patstāvīgi, dēls.”

Vēl var teikt: “Bērns var būt negribēts.”

Ir bērni, kas ir jau piedzimuši un palikuši negribēti.

Kad es augu, mani vecāki pārcēlās četras reizes, taču es viņus atradu katru reizi.

Starp citu, šajā telpā ir, iespējams, pieci cilvēki, kuriem ir bijis aborts.

Tagad klausies uzmanīgi. Dievs tevi mīl. Viņš tev var piedot (1. Jāņa 1:9). Tas nav nepiedodams grēks.

Dievs tevi var lietot efektīvā veidā. Bet nedzīvo attaisnojot to.

Nesaki: “Tas bija normāli.” Nē, tas nebija normāli. Tā bija slepkavība.

Tāpēc atzīsti to, atmet to, esi ar Dievu un ej kalpot ar savu dzīvi Dievam.

Pusi no visas Bībeles uzrakstīja slepkavas. Tu esi labā sabiedrībā.

Attaisnotāji teiks: “Nu, bērns varbūt ir nevēlams.” Daudzi cilvēki ir nevēlami.

Gadu no gada cilvēku skaits, kuri gaida adopciju, ir tikpat liels, cik izdarītu abortu.

Mazuļi nav nevēlami. Kāds sacīs: “Bērns būs pārāk liels finansiāls slogs”.

Parādiet man bērnu, kurš tāds nav. Vai kādam, kuram ir bērns, viņš nav finansiāls slogs?

Vēl kāds teiks: “Bērns var būt izvarošanas vai incesta rezultāts.” Nu, tad ir jānogalina izvarotājs, nevis bērns.

Izpildiet sodu izvarotājam un atdodiet adopcijā bērnu. Tas nav tik sarežģīti.

Vai zinājāt, ka gandrīz visos štatos ir aizliegts nošaut briedi naktī ar prožektora palīdzību.

Vai Tenesijā ir aizliegts šaut briedi naktī ar prožektora palīdzību?

Tiem ir jādod sportiska iespēja izbēgt, vai ne? Dosim bērnam sportisku iespēju.

Izdodiet Tenesijā likumu, kurā teikts: ja sieviete gatavojas veikt abortu, medmāsai būs marmora krūka.

Un tad mums būs loterija. Pa vienai lozei mazulim, mātei un tēvam.

Un viena ārstam un vēl viena gubernatoram. Un vēl pieliksim dažas par iepriekšējo prezidentu.

Un tad mums patiešām būs izvēle. Ja viņš nav dzīvs, kāpēc viņš aug?

Ja viņš nav cilvēcīga būtne, kas tad viņš ir par būtni?

Viņa saka: “Kliedz, ja tu esi “Par izvēli”.” Viņai jau ir viegli būt “Par izvēli”. Viņa ir jau piedzimusi.

Es nezinu, vai esat kādreiz par to domājuši, bet vai visi,

kas ir balsojuši par abortiem, nav jau piedzimuši? Padomājiet par to.

Kāds teiks: “Aborts ir likumīgs.” Bet tas to nepadara pareizu.

1936. gadā Vācijas Augstākā Tiesa paziņoja, ka ebreji Vācijā nav personas.

Tas pavēra ceļu Hitleram nogalināt ebrejus. Vismaz seši miljoni ebreju tika nogalināti!

Esmu izlasījis daudz grāmatu par Hitleru. Arī Vācijā esmu bijis pāris reizes.

Hitlers teica: “Man ir tiesības iznīcināt sliktāku rasi, kas vairojas kā parazīti.”

Hitlers uzskatīja, ka ebreji bija sliktāka suga.

Viņš teica: “Vācieši ir pārāka rase, kas ir pelnījusi valdīt pār pasauli.”

Hitlers nogalināja ebrejus, lai atbrīvotu vairāk vietas vāciešiem.

Viņš centās ieviest tādu praksi Vācijā, kas atbilstu evolūcijas teorijai.

Hitlers teica: “Ja jūs vēlaties šo noziedzniekus, es jums viņus nosūtīšu ar luksusa kuģiem.”

1938. gadā ebrejus varēja izglābt. Bet Amerika atteicās uzņemt viņus.

Ikviena valsts, izņemot Zviedriju, atteicās uzņemt ebrejus.

Hitlera grāmatu un viņa prātu valdzināja evolūcijas vadīta domāšana, iespējams, jau tad, kad viņš bija puika.

Evolūcijas idejas gulstas pamatā uz visu ļaunāko, kas minēts viņa grāmatā “Mein Kampf”.

Hitlers uzskatīja, ka stiprā pienākums bija nomīdīt vājo.

Savā grāmatā Hitlers teica: “Daba nevēlas kopību starp vājākiem un stiprākiem indivīdiem,

pat vēl mazāk – tā vēlas sajaukt augstāku rasi ar zemāku.” Kura ir augstāka rase, Ādolf?

Viņš turpināja runāt par āriešu asins sajaukšanu savā grāmatā.

Viņš runāja par āriešu rasēm un par zemākiem cilvēkiem. Es atradu Hitlera Atbilstības sarakstu.

Hitlers domāja, ka blondi, zilacaini norvēģi bija ļoti tuvu āriešiem.

Vai jūs to visu sapratāt? Blondi, zilacaini norvēģi. “Jā, protams, varu saderēt.”

Viņš uzskatīja, ka vācieši ir visatbilstošākie ārieši. Vidusjūras iedzīvotāji nedaudz atbilst āriešiem.

Slāvi ir puse no ārieša, puse no pērtiķa. Austrumu zemju iedzīvotāji ir kaut kas nedaudz no pērtiķa.

Melnādainie Āfrikas iedzīvotāji ir visatbilstošākie pērtiķiem. Un ebreji ir tuvu vistīrākajam pērtiķim.

Hitlers nogalināja ebrejus, lai paātrinātu evolūcijas procesu. Iznīcināsim zemāko kārtu.

Vai kāds zina, kurā pilsētā notika 1936. gada Olimpiskās spēles? Berlīnē.

Vai kāds zina, kurš ieguva visvairāk zelta medaļu? Džess Ovens (Jesse Owens), melnādains Amerikas atlēts.

Hitlers bija tik ļoti nikns un teica, ka neesot godīgi viņu vīru rasei cīnīties ar šo dzīvnieku.

Hitlers teica: “Es atsakos no kristietības kā no visfatālākajiem un pavedinošākajiem meliem, kas jebkad ir pastāvējuši.”

Nu, tas tādēļ, ka viņš domāja – bioloģiskā evolūcija būtu ierocis

pret reliģiju, jo Bībele māca, ka visas tautas ir no vienām asinīm (Apustuļu darbi 17:26).

Ja tu domā, ka esi pārāks par kādu savas ādas krāsas dēļ, tad:

1.) Tu kļūdies. 2.) Tu esi stulbs. 3.) Tu neesi patiess ar Dievu.

Mēs vairāk apskatīsim rasu jautājumu 7. Video seminārā. Faktiski nav rasu iedalījuma, ir tikai dažādas ādas krāsas.

Pirms vairākiem gadiem Nurembergā es piedalījos tiesas sēdē.

Puiši tiesā teica: “Mēs neizdarījām neko nelikumīgu. Mēs tikai paklausījām pavēlēm.”

Un viņus vienalga atzina par vainīgiem, vai ne?

Redziet, par Vācijas likumu ir augstāks likums. To sauc par Dieva likumu.

1973. gadā Amerikas Augstākā tiesa teica: “Vārds “persona” sevī neiekļauj nedzimušos.”

Tas bija lēmums, kas Amerikā pavēra ceļu nogalināt nu jau 45 miljonus mazuļu.

Un vienu miljardu visā pasaulē.

2001. gada 11. septembrī teroristi nogalināja 3000 amerikāņu.

Mēs iztērējām miljardiem dolāru cenšoties noķert un nogalināt viņus, vai ne?

Vai zinājāt, kas vēl notika 2001. gada 11. septembrī?

4500 amerikāņu tika nogalināti abortos. Par 50% vairāk mirušo, bet neviens neteica ne vārda.

Tas pats atkal notika nākamajā dienā. Mums 11. septembra traģēdija notiek katru dienu.

Vai mēs esam zaudējuši prātu? Margareta Sangera (Margaret Sanger) izveidoja cilvēku grupu

ar nosaukumu “Plānota paternitāte”, lai likvidētu “zemākās sugas”.

Viņa gribēja izslaucīt melnādainos, ebrejus un austrumniekus. Viņa uzskatīja, ka viņi ir nezāles starp cilvēkiem.

Mēs varētu pavadīt visu dienu runājot par Margaretu Sangeru.

Bet tieši tā kā teica Hitlers: “Ebreji ir parazīti nāciju organismā.”

Margareta Sangera teica: “Nedzimis bērns ir parazīts sievietes ķermenī.”

Nē, tas ir bērns. Mēs varētu pavadīt visu dienu runājot par Margaretu Sangeru.

Mēs šim tematam tagad nepievērsīsimies. Šis ir 1952. gada dokuments, ko izdeva “Plānotā paternitāte”.

Dokumentā rakstīts: “Atbildes uz jūsu jautājumiem par dzimstības kontroli.” Kas ir dzimstības kontrole?

Vai tas nav aborts? Dokumentā rakstīts: “O, nē, tas tā noteikti nav. Abortam nepieciešama operācija.

Tā atņem mazuļa dzīvību pēc tā ieņemšanas.” Ak, jūs pulciņš liekuļu “Plānotajā paternitātē”!

Viņi ir lielākie abortu finansētāji valstī.

Sālamana pamācības 6:16-17  “Šīs sešas lietas Tas Kungs ienīst: (..) rokas, kuras izlej nevainīgas asinis.”

Dievs to ienīst.  5. Mozus grāmata 27:25  “Nolādēts, kas ņem uzpirkšanas dāvanas,

lai izlietu nenoziedzīgas asinis! – Un visa tauta lai saka: āmen.”

Mācību grāmatas jums, bērni, mācīs, ka apendikss ir rudimentārs (līdz galam neattīstījies) orgāns.

Jums tas vairs nav vajadzīgs. Tie ir meli. Tev ir vajadzīgs tavs apendikss.

Patiesībā, apendikss ir daļa no tavas imūnsistēmas. Meli Nr. 13.

Šis Čikāgas Universitātes raksts “Jautā zinātniekam” ir atrodams internetā.

Nensija jautā: “Kādas ir apendiksa funkcijas cilvēka ķermenī

pirms tas tiek ķirurģiski izņemts?” Šī dāma uzrakstīja šādu atbildi:

” Apendiksam nav zināmu funkciju.” Viņa ir par šo tematu spēcīgi atpalikusi laikā.

Viņa turpina: “Tiek uzskatīts, ka apendikss pakāpeniski pazudīs no cilvēkveidīgo ķermeņiem,

jo mūsu uzturā vairs nav iekļautas šķiedrvielas.”  Mūsu uzturā vairs nav šķiedrvielu?

Čikāgas Universitāte. Oho, laba vieta, kur iegūt izglītību. Acīmredzot, ne angļu valodā.

Pirmkārt, tā nav patiesība. Apendikss ir daļa no tavas imūnsistēmas.

Tev ir vajadzīgs tavs apendikss. Apendikss aktivizē B-šūnas gluži kā vairogdziedzeris aktivizē T-šūnas.

Tā ir taisnība, ka ir iespējams dzīvot bez apendiksa. Tas tiesa.

Tu varētu dzīvot bez abām kājām, abām rokām un acīm.

Un abām ausīm arī. Tas nepierāda, ka tev tās nav vajadzīgas.

Ja tu izņemsi savu apendiksu, tev būs daudz lielāks risks saslimt ar dažādām slimībām.

Šī mācību grāmata  apgalvo, ka valim ir rudimentārs iegurnis.

“Daudzos organismos ir palikušas evolūcijas attīstības pēdas. Piemēram,

valim ir palicis iegurnis un kāju kauli kā nevajadzīgi rudimentāri orgāni.”

“Nacionālais Zinātnes Izglītības Centrs” māca:

“Bosijas govs attīstījās par vali, kas izpūš ūdeni pa gaisa atveri.” Govs attīstījās par vali.

Un iegurnis ir pierādījums. “Vaļiem ir rudimentārs iegurnis un kājas kauls, kam nav pielietojuma.

Tiem ir aizmugurējie kāju kauli, kam nav funkciju.” “Iedomājieties tikai, ka vaļi staigā apkārt. Tas tiesa.”

Lūk, šie ir tie kauli, par kuriem ir runa. Iedomājieties, ka valis staigā apkārt.

Es esmu mēģinājis iztēloties vairākkārt, man vienkārši nesanāk.

Gandrīz visiem vaļu tipiem ir šie kauli tieši šeit – vēderdobumā.

Tie nav piestiprināti pie muguras. Tas ir pareizi.

Šajā mācību grāmatā ir rakstīts: “Vaļa iegurnis atrodas tālu no skriemeļa un tam nav uzskatāmas funkcijas.

Vaļa iegurnis ir pierādījums tā evolūcijai no četrkājaina

sauszemes zīdītāja.”  Šie ir meli Nr. 14.

Tie mazie kauli ir atbalsta punkti speciāliem muskuļiem, kas tiem piestiprināti, un ļauj vaļiem vairoties.

Vaļi ir diezgan lieli un bez šiem speciālajiem muskuļiem un kauliem

tie vairs nevar radīt vaļu mazuļus. Tātad, vai nu šie cilvēki ir neizglītoti vaļa anatomijā

vai viņi melo jūsu bērniem cenšoties izplatīt viņu teoriju. Bet tā nav patiesība, ka tie ir rudimentāri orgāni.

Nav vispār tādu rudimentāru orgānu. Un ja nu tomēr ir, tad padomājiet par to.

Tas būtu pretrunā ar evolūciju. Tas nozīmē zaudēt, nevis iegūt. Kā tas palīdzēs darīt kaut ko labāk?

Tu zaudē visu līdz brīdim, kamēr tev būs viss? Mēs varētu pavadīt 2 dienas runājot par vaļa evolūciju.

Ikviens no tiem, ieskaitot Ambulocetus un Pakicetus, ir pierādīts kā meli.

Tie nevar būt vaļu starpposma sugas.

Autori bija pārliecināti, ka pēda bija milzīga, par spīti tam, ka nekas netika atrasts.

Basilosaurus nekādi nevarēja būt jebkura modernā vaļa sencis.

Pakicetus izveidoja no viena maza žokļa gabala, maza gabala no galvaskausa un pāris zobiem.

Ja tu atrod mazliet no žokļa, mazliet no galvaskausa un dažus zobus,

tad kā gan tu vari zināt, ka tas ir pus-valis vai pus-kaut kas, kas dzīvo uz zemes? Izskatās pēc pārspīlējuma, vai ne?

Vairāk par to pēc brīža, bet par šo tēmu ir ļoti daudz materiālu mūsu mājas lapā.

Man manā muzejā ir 5 metrus gara pitona āda.

Ja jūs skatāties uz čūskas ādas dienvidgalu, redzat, ka tai ir dažas maigles, kas piestiprinātas pie

maza 5 centimetrus gara kaula, kurš atrodas čūskas ķermenī vertikālā pozīcijā. Tas atrodas mūsu muzejā.

Mācību grāmata teiks: “Redziet, zēni un meitenes? Tā ir rudimentāra struktūra.

Boa un pitonam ir šīs mazās maigles. Vaļiem vai čūskām ir pakaļkājas?

Jūs redzat, ka nav. Tomēr abiem šiem dzīvniekiem vēl ir gūžas kauls un kāju kauli,

kur kādreiz ir bijušas kājas.” Tie ir meli.

Šī mācību grāmata saka: “Samazinājās pakaļkājas, pitona rudimentārās pakaļkājas.”

Jūs droši vien jokojat. Tās mazās maigles tiek pielietotas pārošanās laikā.

Čūskai nav roku un tā nevar runāt sakot: “Klau, bīdies šurp, dārgā!”

Maiglēm nav nekāda sakara ar staigāšanu pa zemi. Tām ir saistība ar čūsku mazuļu radīšanu.

Tad nu vēlreiz, kāds ir patiešām stulbs čūskas anatomijā

vai arī jūsu bērniem tiek melots, lai izplatītu savu teoriju.

Šī grāmata attēlo “Discover” žurnālā esošo astes kaulu, cilvēka astes kaulu.

Un tur rakstīts: “Tas ir viss, kas palicis pāri no astes, ko joprojām lieto vairums zīdītāju.

Cilvēkiem ir astes kauls, kam nav acīmredzama pielietojuma.”

Es piedalījos debatē, kas notika Huntsvillā (Huntsville), Alabamā, kur debatēju ar Ziemeļalabamas Ateistu Asociācijas prezidentu.

Un viņš piecēlās Dieva un visu klātesošo priekšā un teica:

“Ļaudis, man ir pierādījums evolūcijai. Cilvēkiem ir astes kauls, kas viņiem vairs nav vajadzīgs.”

Es teicu: “Pattersena kungs, esmu mācījis bioloģiju un anatomiju.

Es zinu, ka 9 mazi muskuļi ir piestiprināti pie astes kaula,

bez kuriem Jūs nevarētu veikt dažas vērtīgas funkcijas.”

Es jums neteikšu par to nozīmi, bet ticiet man, jums šie muskuļi ir vajadzīgi.

Es teicu: “Ja Jūs domājat, ka astes kauls ir rudimentārs, tad es, Kents Hovinds, maksāšu par jūsu astes kaulu izņemšanu.

Noliecieties!”  Šī, 2005. gadā izdotā grāmata “Kritiskā domāšana” saka:

“Mugurkaula galā ir astes kauls, daži mazi kauli, kas ir savienoti kopā.

Vai astes kauls varētu būt rudimentāra struktūra vai arī tas ir jaunas struktūras evolūcijas sākums?”

Vai tā ir kritiska domāšana? Viņi dod bērniem divas atbildes, divas iespējas, taču abas ir nepareizas.

Vai ziniet, ir trešā iespēja. Varbūt, ka šis kauls jau ir labs tāpat.

Ievērojiet, ka šī netiek dota kā iespēja, vai ne?

Varbūt tas tika radīts, lai atbalstītu jūsu resno zarnu un noturētu muguras lejasdaļas pozu, kad sēžat.

Un vēl ir 5 vai 6 iemesli, par kuriem varat izlasīt grāmatā “Greja anatomija” (“Gray’s Anatomy”).

Parasti jautā: “Vai tad ik pa laikam nepiedzimst mazuļi ar astēm?” Nē! “Nu, lūk, tam mazulim ir aste.”

Nē, viņam nav. Tā nav aste. Tikai taukaudi. Tur nav kaulu, muskuļu vai skrimšļu.

Tas pat nav izvietots pie mugurkaula. Tas ir atkarīgs no mazuļa attīstības mātes ķermenī.

Tie ir tauki apkārt nervu sistēmai, lai aizsargātu to līdz ap to izaugs kauls.

Bērnam augot, pamatā tauki tiek absorbēti sistēmā un izveidojas kauls.

Bet ārkārtēji retos gadījumos tauki atrodas ārpus ķermeņa atgādinot lielu kārpu.

Ko tu dari, tu nogriez to, aizšuj to, uzvelc autiņus bērnam un sūti mājās.

Tas ir tikai kaut kas līdzīgs kārpai, nogriez to. Tā nav aste.

Šeit teikts: “Astes kauls ir mazs kauls, kas atrodas cilvēka mugurkaula apakšgalā.

Tam nav esošas funkcijas un tiek uzskatīts par atgādinājumu tiem kauliem,

kas reiz bija kā gara aste kokos dzīvojošiem senčiem.”

Kad biju vēl bērns, mani mācīja, ka cilvēkiem bija aste, bet viņi to pazaudēja, jo tā vairs nebija vajadzīga.

Es domāju: „Vairs nevajadzēja?” Vai esat kādreiz domājuši, cik aste varētu būt noderīga?

Vai esat kādreiz bijuši pie mājas durvīm ar pārtikas preču maisiņiem abās rokās?

Nu, vai tad nebūt jauki satvert durvju rokturi un vienkārši ieiet mājās?

Jūs varētu braukt pa šoseju un vienlaicīgi turēt kolas bundžu un regulēt radio pogu.

Pazaudēja, jo vairs nebija vajadzīga! Tie ir meli numur 15.

Jebkas, kas tika lietots kā pierādījums evolūcijai, ir pierādīts kā nepareizs.

Ja pastāv īsts pierādījums, es to gribētu redzēt. Mēs maksāsim 250 tūkstošus dolāru par īstu pierādījumu evolūcijas teorijai.

Bet nemelojiet man. Es domāju, jums vajadzētu pieprasīt savas skolas vadībai izplēst tās lapas, kurās ir meli.

Nesamierinieties ar to. Es uzstājos ar runu Rietumfloridas Universitātē un kāds bioloģijas skolotājs teica:

“Hovind, es nedomāju, ka mums vajadzētu sakropļot mācību grāmatas.” Es teicu: “Ko Jūs ar to domājat?”

Viņš teica: “Nu, šovakar Jūs teicāt, ka mums vajadzētu izplēst lapas ar attiecīgo tēmu.

Mums nevajadzētu sakropļot mācību grāmatas.” Es teicu: “Kungs, pieņemsim, ka Jūs mācat matemātiku

un Jūs atklājat, ka grāmatā ir apgalvojums, ka 2 plus 2 ir 5. Ko jūs ieteiktu darīt saviem studentiem?”

Viņš teica: “Es viņiem liktu nosvītrot nepareizo atbildi un uzrakstīt pareizo atbildi.”

“O, jūs sakropļosiet grāmatu?” Es teicu: “Kungs, Jūs taču mācāt bioloģiju, vai ne?”

Viņš teica: “Jā, es mācu.” Es teicu: “Pieņemsim, ka Jūs atrodat vienā no savām mācību grāmatām, kas māca,

ka embrijam ir žaunu krunkas vai ka čūskai ir rudimentārs iegurnis vai arī jebkura cita tēma, par kuru šovakar esmu stāstījis.

Vai Jūs teiksiet saviem bērniem, lai tie izplēš to lapu laukā?” Viņš teica: “O, nē, nē!”

Es teicu: “Vai Jūs liktu viņiem nosvītrot to un ierakstīt pareizu atbildi?”

Viņš teica: “Nē, nē, nē!” Es teicu: “Nu vai Jūs vismaz uzliktu brīdinājuma uzrakstu uz grāmatas vāka,

uz kura rakstīts: ‘Bērni, 85. lapaspusē ir kļūda’? Vai Jūs vismaz brīdinātu viņus?”

Viņš teica: “O, nē, nē!” Es teicu: “Jūs labotu matemātikas grāmatu, bet ne bioloģijas grāmatu?”

Es teicu: “Jūs, kungs, esat liekulis un ļaudīm šajā apgabalā vajadzētu atrast citu darbu priekš Jums, kurā jālasa persiki vai jāmaina riepas.

Bet Jums nevajadzētu par mūsu nodokļiem melot bērniem Jūsu mācību stundās.

Mēs maksājam par šo skolu. Jūs varētu būt godīgs un aiziet no šī darba vai arī pārstāt melot šiem bērniem.”

Viņš teica: “Hovind, jūs nebūt neesat taktisks.” O, man ar šo vīru bija spēcīgs kontakts.

Evolūcija ir nepierādīta un nepierādāma. Daži tai tic, jo vienīgā alternatīva ir radīšana.

Viņi vienkārši negrib tam ticēt. Viņi negrib ticēt radīšanai.

Un viņi vēlas labāk ticēt meliem, nevis patiesībai, lai varētu attaisnot savu slikto dzīvesveidu.

Psalmi 94:9 saka: “(..) Kas aci ir veidojis, vai tas neredz?” Dievs veidoja aci.

Acs āboli ir neticami komplicēti. Čārlzs Darvins teica: “Pieņemt, ka acs

varētu būt veidojusies dabiskās atlases ceļā, šķiet, man bail atzīt, absurds.”

Bet vienalga tālākajās 3 vai 4 lapās viņš turpina apsvērt, kā tas varēja notikt.

Tavs acs ābols ir pārsteidzošs. Acs aizmugurē ir 137 miljoni gaismas jutīgu šūnu uz katru kvadrātcollu (6,45 cm2).

To sauc par tīkleni, un visas šīs šūnas ir savienotas pa tiešo ar smadzenēm.

Kā jums patiktu pievienot 137 miljonus elektrisko savienojumu vienā kvadrātcollā?

Mans Debesu Tēvs to izdarīja. Viņš ir diezgan gudrs, vai ne?

Es debatēju ar kārtējo ateistu, un viņš teica: “Hovind, acs ir piemērs

evolūcijai, jo tā ir slikti plānota.” Es teicu: “Par ko tu tur runā?”

Viņš teica: “Gaisma ieplūst acī un tad tā plūst cauri asinsvadiem, kas atrodas tīklenes priekšpusē.”

Viņš teica: “Tie ir savienoti ačgārni.”

Viņš teica: “Astoņkājim ir daudz labāka acs, jo tā asinsvadi ir aiz tīklenes.”

Es teicu: “Kungs, ļaujiet man Jums ko izskaidrot.” Es teicu: “Mēs dzīvojam atmosfērā.”

Atmosfēra ir visai vājš ultravioletās gaismas izolators.

Tādēļ Jūsu ķermenis ir plānots ar asinsvadiem tīklenes priekšpusē.

Tā ir Jūsu ķermeņa pēdējā aizsardzība pret ultravioletajiem stariem. Taču astoņkājis dzīvo ūdenī.

Ūdens bloķē šos ultravioletos starus. Tāpēc tiem asinsvadi nav vajadzīgi tīklenes priekšpusē.

Mēs esam plānoti dzīvošanai atmosfērā. Un astoņkāji ir plānoti dzīvošanai ūdenī.

Nu, ja Jūs vēlaties apmainīt savas acis ar astoņkāja acīm, tad tikai uz priekšu, kungs,

bet Jūs kļūsiet akls pēc dažām dienām.

Jo tiem nav asinsvadu priekšpusē, kas bloķētu ultravioleto gaismu.”

Cik stulbs pierādījums evolūcijai.

To, ko viņi cenšas pateikt, ir: “Dievs to nedarītu tādā veidā, tāpēc tas attīstījās evolūcijas ceļā.”

Tas ir muļķīgs evolūcijas arguments. Varbūt tu vienkārši nesaproti, kāpēc tas bija plānots tieši tā.

Cilvēka saprašana par cilvēka ķermeni līdzinās piecgadīgam bērnam, kuru jūs noliekat zem mašīnas pārsega

un sakāt: “Klau, mazais, izņem ārā visu to, kas nav vajadzīgs.” Bērns nezina, kāda nozīme ir katrai detaļai.

Pat varētu izņemt visas detaļas, vai ne? Tavs acs ābols ir pārsteidzošs.

“Cray” datoram vajadzētu vismaz 100 gadus, lai attēlotu, kas notiek

tavā acī vienā sekundē. Acs āboli ir pārsteidzoši.

Bet šajā mācību grāmatā teikts: “Cilvēka acs kompleksā struktūra varētu būt

evolūcijas rezultāts miljons gadu garumā.” Kāpēc Dievs nesaņem slavu par to, ko Viņš ir izdarījis?

Šī mācību grāmata bērniem attēlo putna un rāpuļa aci.

Un turpat ir uzrakstīts: “Zēni un meitenes, jūs varat labāk saprast acs attīstību evolūcijas ceļā,

ja jūs iztēlojaties pārmaiņu posmus. Jums ir jāiztēlojas, kā tas notika. Vienkārši iztēlojaties acs izmaiņas.”

Tā nav zinātne. Iztēloties, kā tas notika. Kur ir pierādījums? Redziet, evolūcija atrodas iztēlē. Tā neatrodas realitātē.

Viņi jums melo. Meli numur 16.

Psalmi 94:8-9 “(..) Kas aci ir veidojis, vai tas neredz?”

Zinātne aplūko lietas, kuras mēs varam novērot, izpētīt un pārbaudīt.

Jūs neko nenovērosiet evolūcijā.

Ja jums ir kaut kas, kas ir plānots gluži kā acs ābols, tad ir jābūt Plānotājam.

Glezna ir pierādījums, ka ir bijis tās gleznotājs, pat ja jūs nekad neesat viņu redzējuši.

Ēka ir pierādījums, ka ir bijis celtnieks, un pulkstenis ir pierādījums, ka ir bijis pulksteņmeistars.

Un radītais ir pierādījums, ka ir bijis Radītājs. Redziet, lai būtu izskats, ir jābūt Plānotājam. Punkts.

Romiešiem 1:20-22 “bet neredzamais (..) tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas.

Tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties,” Nav attaisnojumu.

Psalmi 8:3-4 “Kad es redzu Tavas debesis…”

Dievs zina, ka īstas zinātnes mācīšanās mūs aizvedīs līdz Viņam. Un arī Sātans to zina.

Tad nu Sātans patiešām smagi ir pastrādājis zinātnes laukā, lai būtu drošs, ka tā novērš cilvēkus no Dieva.

Un mums ir vajadzīgi labi dievbijīgi zinātnes skolotāji, kas strādātu skolu sistēmā un pagrieztu lietas otrādi.

Starp citu, mēs varam pierādīt Dieva esamību ar pretējā neiespējamību.

Nav iespējams, ka nav Plānotāja. Tas vienkārši nav iespējams. Bija jābūt Dizaineram.

Man patīk evolūcijas piekritējiem rādīt šo Rušmoras kalna (Mount Rushmore) bildi.

Es saku: “Draugi, šeit mums ir, cik man zināms, pasaulē lielākā akmeņu kopa.”

“Vai jūs zināt lielāku akmeņu kopu? Es gribētu to redzēt.”

Es teikšu: “Vai jūs domājat, ka Džordža Vašingtona seja uz šīs klints uzradās nejauši?”

Viņi saka: “Nē, to izveidoja cilvēks vārdā Borglums (Borglum). Pagāja ilgs laiks līdz viņš to pabeidza.”

Ļoti labi. Ļaujiet man uzdot citu jautājumu.

Jūs sakāt, ka tas ir neiespējami, ka šī seja nejauši uzradās uz šīs klints.

Vai jūs neuzskatāt, ka vējš varētu noberzt, nolobīt, termiski izplest iezi vai ko citu?

“Nē, nē – to radīja ar izveidošanu”, viņi atbild. Labi, ļaujiet man uzdot vēl šo jautājumu:

Vai jūs uzskatāt, ka Džordžs Vašingtons pats – ar 50 triljoniem šūnu ķermenī un viņa komplekso uzbūvi –

radās nejauši pats no sevis. Viņi teiks: “Jā!” Uzgaidiet!

Jūs neuzskatāt, ka vienkāršs viņa sejas attēls varētu nejauši parādīties uz klints.

Bet tomēr jūs uzskatāt, ka visa viņa sarežģītā anatomija radās nejaušības rezultātā?

Vai jūs esat tikpat stulbi citās jomās vai arī tikai šajā?

Tad viņi teiks bērniem, ka augi ir pielāgojušies savai videi. Pielāgojušies?

Jā, zēni un meitenes, zivs žaunas ir pielāgošanās dzīvošanai ūdenī.

Kā tad tās dzīvoja pirms pielāgoja žaunas?

Redziet, Hovinda kungs, miljoniem gadu tās visas nomira, neviena nedzīvoja, līdz pielāgoja žaunas.

O, es saprotu… Kāpēc viņi nesaka, ka tā ir plānota iezīme?

Viņi izvairās lietot vārdu “plānots”, jo tad kāds bērns prasīs: “Kurš ir plānotājs?”

Teksts mācību grāmatā: Piemērošanās dzīvei uz zemes.

Kājas notur ķermeņa svaru tāpat, kā ļauj pārvietoties no vienas vietas uz otru.

Tas tiesa. Tomēr tas nepierāda, ka viņi paši tādējādi pielāgojās.

Plaušas. Smalki plānotā zivs žaunu struktūra ir atkarīga no ūdens.

Uz zemes plaušas veic gāzu apmaiņu. Tas tiesa.

Tomēr tas nav pierādījums, ka pirmais pārveidojās par otro.

Viņi tikai rada šo garīgo iztēles savienojumu bērnu prātos.

Man ir Casio Databank pulkstenis. Tajā ir 300 tālruņa numuru.

Tas ir kalkulators, hronometrs, modinātājs un taimeris. Tas nesaka laiku.

Man uz to ir jāpaskatās. Bet tā ir diezgan iespaidīga ierīce. 70 dolāri Walmart veikalā.

Pirms pāris gadiem es biju Japānā, bet es neredzēju to cilvēku, kurš izgatavoja šo Casio Databank pulksteni.

Es nekad neesmu viņu redzējis. Vai man ir jāredz tas cilvēks, kurš to izgatavoja, lai ticētu, ka viņš eksistē? Hmmm.

Vai tas nebūtu loģiski, ka es šeit, Tenesijā, uzstātos un teiktu:

“Es ticu, ka Japānā ir pulksteņmeistars, kurš izgatavoja šo lietu.” Vai tas ir loģiski?

Pat tad, ja neesmu viņu nekad redzējis? Protams. Vai tas būtu neloģiski, ja teiktu:

“Es nekad neesmu viņu redzējis, tāpēc neticu, ka viņš pastāv.” Tas būtu pilnīgi stulbi, vai ne?

Jums nav jāredz radītājs, lai ticētu, ka viņš pastāv.

Evolūcijas piekritēji iebilst pret plānojumu lietojot argumentus, ka viņi ir plānojuši. Hmmm… padomājiet par to.

Šeit ir lieliska grāmata, kurā ir aprakstīts par mazo lietu sarežģītību mikrolīmenī.

Mēs šo grāmatu pārdodam savā mājas lapā. Mihaēls Behe (Michael Behe) sarakstīja šo grāmatu ar nosaukumu “Darvina Melnā kaste”.

Viņš velta veselu nodaļu aprakstot matu uz baktērijas. Šis mats ir ļoti komplicēts.

Tas ir piestiprināts pie ļoti maza motora. Motors ir tik mazs, ka 8 miljoni tādu motoru ietilptu

cilvēka mata šķērsgriezumā, taču tas darbojas ar 100 000 apgriezieniem minūtē!

Redzēsim, kā jums izdosies uztaisīt tādu motoru. Diezgan iespaidīgi. Lietām kļūstot mazākām –

pasaule (kurā šīs lietas dzīvo) paliek lipīgāka, jo šķidruma viskozitāte kļūst lielāka.

Baktērijai peldēt cauri ūdenim ir apmēram tas pats, kas cilvēkam peldēt cauri zemesriekstu sviestam.

Un šis mazais motors ir tik jaudīgs un tas griežas tik ātri, ka baktērija var peldēt

apmēram kā cilvēks peldētu cauri zemesriekstu sviestam ar ātrumu 96.5 kilometri stundā.

Mums muzejā ir mazs tā modelis, ja vēlaties atbraukt un apskatīt, kā tas darbojas.

Mācību grāmata saka: “Cilvēki pirms 4 miljardiem gadu, iespējams, attīstījās no baktērijas.” Ko?

Ja tās var peldēt cauri zemesriekstu sviestam ar 96.5 kilometriem stundā, mums vajadzētu tās pieteikt Olimpiskajām spēlēm.

Mēs attīstījāmies no tām? Tad jau mēs kļūstam sliktāki, nevis labāki. Tie ir meli numur 17.

Nekas tik mazs un komplekss nevar rasties nejauši.

Šī mūsu grāmatnīcā ir lieliska grāmata – “Apgāzt Lielo Sprādzienu” (“Exploding the Big Bang”), kurā ir vienkāršas ilustrācijas.

Vai kaste varētu attīstīties? Vai tintes pildspalva varētu attīstīties? Vai saspraudīte varētu attīstīties?

Grāmatā ir apskatītas vairākas vienkāršas lietas, kas parāda, ka tas vienkārši nevar notikt.

Tad tiek runāts par dzīvības izcelšanos. Jā, zēni un meitenes, kā dzīvas būtnes radās no nedzīvas matērijas.

Šīs ir vistīrākās muļķības, kas tiek rakstīts mācību grāmatās. Mēs to aplūkosim pēc maza pārtraukuma.

Mēs vēl apskatīsim dažus melus, kas atrodas mācību grāmatās, un tad pateiksim, ko jūs varat darīt lietas labā.

Ir dažas praktiskas darbības, lai atrisinātu problēmu tieši pēc pārtraukuma.

Semināra Nr. 4b beigas – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – Latvian

Semināra 4c sākums – Dr. Kents Hovinds – Latvian – Tulkoja: Mārcis Rožkalns

Pēdējās divās šī semināra daļās mēs apskatījām vairāk nekā 15 melus, ko var atrast parastās mūsdienu mācību grāmatās.

Vidusskolā esmu mācījis zinātnes mācības 15 gadus. Es neesmu pret zinātni. Es neesmu pret skolām.

Tāpat es neesmu pret skolotājiem, taču es esmu pret meliem. Tikai nemelojiet bērniem.

Bībele saka Sālamana pamācībās 19:27 “Mities, mans dēls,

klausīties mācības, kuras novērš no gudrības vārdiem!”

Neklausies lietas, kas vienkārši neatbilst patiesībai. Izņemiet no grāmatām melus.

Bībele saka (Atklāsmes grāmata 4:10-11), ka Dievs radīja visas lietas, un vēl tā saka

Apustuļu darbos 7:49-50 “debesis ir Mans goda krēsls un zeme Manu kāju pamesls; (..) Vai Mana roka nav to visu darinājusi?”

Dievs radīja visu. Bībele saka, ka Dievs veidoja visu pasauli.

Bībele (King James versija) saka (1. Mozus 1:21), ka Dievs radīja lielus jūras zvērus un ikvienu dzīvu būtni.

Taču mācību grāmatas māca jūsu bērniem, ka ikviena dzīvā būtne radās pati no sevis.

Tās noteikti nemācīs, ka Dievs radīja ikvienu dzīvu būtni.

Šeit ir mācību grāmata, kas saka: “Dzīvības vēsture uz zemes aizsākās apmēram pirms 3.5 miljardiem gadu.

Tēmas – kā tā radās un kādā veidā tā turpināsies – pastāvēs mūžīgi.”

Ļaujiet man jums dot Hovinda tulkojumu par šo tekstu.

Tika pateikts: “Ir atbalstāmi jautāt KĀ tā attīstījās. Nav atbalstāmi jautāt VAI tā attīstījās.”

Bērni, jums ir atļauts izpētīt – kā veidojās evolūcija.

Un, ja kāds bērns saka: “Varbūt tā vispār nebija.” “Apklusti, mazais, ārā no manas klases!”

Vienīgais izpētes veids ir – kā tas notika.

Jūs pat nevarat uzdot jautājumu – vai tas notika? Tā nav izglītība.

Tā ir ideoloģiskā apstrādāšana. Man ir noriebies maksāt par to.

“Neviens nezina, kā nedzīvu ķīmisko elementu sajaukums

spontāni sakārtoja sevi par pirmo dzīvo šūnu.”, teica Pauls Deivs (Paul Davies).

Nevienam nav nojausmas, kā no nedzīva materiāla pati no sevis radās dzīvība.

Nav pat labu teoriju par to, kā tas varēja notikt.

Bet mācību grāmatas mācīs jūsu bērniem, ka “tas vienkārši notika”.

Tiek apgalvots viņiem: “Klau, tas notika.”

Un pat nedrīkst apsvērt iespēju, ka varbūt Dievs to visu radīja. Lūk, kas notika.

1950. gadā divi pētnieki, Millers (Miller) un Urejs (Urey), nolēma izdomāt – kā attīstījās dzīvība.

Viņi paņēma ķīmisko vielu sajaukumu un dzina cauri tām caurulēm

mēģinot radīt laboratorijā dzīvību.

Eksperiments tika atkārtots daudzas, daudzas reizes un visos gadījumos tas bija neveiksmīgs.

Un tas vienmēr radīja evolūcijas piekritējiem vairāk problēmu.

Šī mācību grāmata saka: “Lai gan viņš nepierādīja, kā izcēlās dzīvība,

viņš papildināja teoriju ar pierādījumu, ka dzīvība varēja sākties pati no sevis.” Tie ir meli.

Viņi tikai radīja vairāk problēmu idejai, ka dzīvība varēja sākties pati no sevis.

Šajā grāmatā teikts: “Okeānu ūdeņos ir virpuļojoša un burbuļojoša ķīmisko elementu zupa.

Progress no ķīmisko elementu kopuma līdz dzīvam organismam ir ļoti lēns.”

Nu gan, tas noteikti tā ir. Tas pat nenotika. Tik lēni tas notika.

Ir vairāki dažādi raksti, kas apgalvo, ka dzīvība sākās no māla.

Tieši tā, savāc kopā mazliet māla, tev ir pierādījums, ka tas atdzīvojās okeāna dzelmē.

Darvina grāmatā nav norādes par dzīvības rašanos.

Un līdz šim brīdim nav izdomāts – kā radās dzīvība.

Millers un Urejs paņēma 4 ķīmiskas vielas un ielika tās stikla caurulēs.

Cirkulēja tās uz riņķi un centās radīt dzīvību laboratorijas apstākļos.

Šī mācību grāmata saka: “Daudzi svarīgi notikumi norisinājās Arhaja ērā.

Un viens no vissvarīgākajiem – dzīvības evolūcija.

Progress no kompleksām molekulām līdz vienkāršiem dzīviem organismiem bija ļoti ilgs process.”

Es domāju, ka jā. Ja tu dod miljardiem gadu periodu, tas nez kāpēc izskatās daudz sakarīgāk, vai ne?

Šī grāmata saka: “Pirmā dzīvā šūna parādījās laika posmā no 4 miljardiem gadu līdz 3.8 miljardiem gadu.

Nav nekādu rakstisku piezīmju par šo notikumu.” Bet būtu labāk, ja tu tam ticētu un tev par to būs pārbaudes darbs.

“Pirmajām paškopējošajām sistēmām bija jāparādās šajā organiskajā zupā.”

Tātad vec-vec-vec-vec-vectēvs bija zupa.

Šie ir vieni no meliem, ar kuriem ir jāsastopas jūsu bērniem. Meli numur 18.

Nevienam nav nojausmas par to, kā dzīvība varēja rasties no nedzīva ķīmiska elementa.

Pat Hekels (Haeckel) atzinās (viņš ir tas cilvēks, par kuru mēs runājām iepriekš, un

kurš izdomāja, ka embrijam ir žaunu krunkas, lai attaisnotu abortu).

Hekels uzskatīja, ka autoģenēze ir patiesība.

Ne jau tāpēc, ka tas bija pierādīts laboratorijas apstākļos.

Bet tāpēc, ka savādāk būtu vien jātic, ka ir radītājs.

Ernst, piedod, bet tikai tā tas darbojas. Pastāv Radītājs – vai nu tev patīk, vai nē.

Vai viņi tiešām radīja dzīvību laboratorijā?

Viņi pat nebija tuvu tam. Lūk, ko viņi izdarīja.

Viņi izmantoja 4 gāzes: metāns, amonjaks, ūdens tvaiks un ūdeņradis.

Viņi tās dzina cauri šīm caurulēm un cauri dzirksteļuztveres kamerai,

kam bija jāimitē zibens, BOOM!

Un viņi teica: “Redziet, mēs to visu saliksim kopā un radīsim dzīvību laboratorijā.”

Kolbas apakšā veidojās sarkans lipeklis un viņi nepārtraukti nosusināja šo lipekli.

Jo, ja tas ietu vēlreiz cauri dzirkstelēm, dzirksteles lipekli iznīcinātu.

Tātad viņiem izveidoja lipekli un tad pasargāja šo lipekli no nākamās dzirksteles.

Mācību grāmatā viņi raksta: “Tajā bija ļoti daudz aminoskābju.” – runa ir par sarkano lipekli.

Tie ir meli. Viņi pat netika tuvu dzīvības izveidošanai.

Problēma tāda, ka viņiem bija ūdeņraža atmosfēra. Citiem vārdiem, viņi neiekļāva skābekli.

Paskatieties uz viņa 4 gāzēm. Starp tām nav skābekļa.

Viņš zināja, ja viņam tur būtu skābeklis, tas oksidētos neatkarīgi no sakombinētajiem ķīmiskajiem elementiem.

Pārgrieziet banānu un nolieciet to uz galda; tas paliek brūns. Tas oksidējas.

Ja tu nekrāso savu mašīnu, metāls ātri oksidējas. Tas rūsē.

Dzīvās šūnas skābeklī oksidēsies ātri, tādēļ viņš nepievienoja tur skābekli.

Tas rada nopietnu problēmu.

Jo, ja tev ir skābeklis, tu nevari dabūt dzīvību no nedzīviem ķīmiskiem elementiem.

Problēma tāda, ka ozons ir veidots no skābekļa. Un ozons bloķē ultravioletos starus.

Un ultravioletie stari iznīcina amonjaku. Un amonjaks ir viens no tiem četriem elementiem, ko viņš lietoja.

Tātad tu nevari dzīvību evolucionēt ar skābekli, un tu nevari dzīvību evolucionēt bez skābekļa.

Jo, ja nav skābekļa, nav ozona un amonjaks tiek iznīcināts.

Citādi tas nav iespējams. Un uz Zemes vienmēr ir bijis skābeklis, pat vairāk nekā pašreiz.

Šis cilvēks teica: “Kādi ir pierādījumi primitīvai metāna-amonjaka atmosfērai uz Zemes?

Atbilde ir tāda, ka tam nav apstiprinošu pierādījumu, bet pret to.”

“Pamatā, mēs neatrodam pierādījumu oglekļa, sēra, urāna un citu vielu nogulsnēs,

ka uz Zemes jebkad ir pastāvējusi bezskābekļa atmosfēra.”

Ja kāds jums saka, ka agrākajai Zemei bija “ūdeņraža atmosfēra”, tad sakiet,

ka Kents Hovinds teica, ka viņš ir maldināts vai tīši melo, jo tā nav patiesība.

Uz Zemes ir vienmēr ir bijis skābeklis. Šis raksts saka:

“No akmeņiem, kas datēti vēl pirms 3.7 miljardiem gadu, tiek pieņemts, ka uz Zemes bija skābekļa atmosfēra.”

Vienmēr ir bijis zināms, ka uz Zemes ir bijis skābeklis, pat vairāk, nekā tā mums ir šodien.

Par to mēs vairāk stāstām 2. Video seminārā, proti, ka Zemei, iespējams, bija pat vairāk skābekļa.

Tas padarīja dzīvi ilgāku. Mācību grāmatā teikts: “Uz Zemes nebija skābekļa.”

Tie ir meli. Un tad tā saka: “Akmeņi absorbēja skābekli.” Labrīt!

Kā tie varēja to absorbēt, ja tā tur nebija? Padomājiet par to.

Otrā problēma Millera eksperimentā bija –

viņi izfiltrēja produktu. Tas nav reāli dabā iespējams.

Viņi paglāba sarkano lipekli no pakļūšanas zem dzirkstelēm otrajā reizē, jo tās to iznīcinātu.

Šajā eksperimentā viņi patiesībā ieguva 85% darvas un 13% karbonskābes.

Turklāt abas šīs vielas ir indīgas jeb dzīvībai nāvējošas. Ja jūs izveidojat sajaukumu, kurā 98% ir nāvējoši pārējiem 2%,

tad es nedomāju, ka ir loģiski apgalvot, ka esi veiksmīgi radījis kaut ko, kas palīdz veidot dzīvību.

Pastāv arī citas problēmas. Viņš visbiežāk izveidoja tikai divas aminoskābes.

Ir 20 dažādas aminoskābes, kas ir vajadzīgas dzīvības radīšanai; 20 atšķirīgas aminoskābes.

Aminoskābes ir gluži kā alfabēta burti.

Angļu valodas alfabētā ir 26 burti, ar kuriem tiek veidoti vārdi.

Ir jābūt 20 dažādām aminoskābēm, lai izveidotu visus proteīnus, kas ir jūsu ķermenī.

Ar šīm 20 dažādām aminoskābēm jūsu ķermenis var izveidot daudz dažādu proteīnu.

Tas ir gluži kā veidot daudzus dažādus vārdus ar 26 burtiem.

Faktiski viņš izveidoja 2 alfabēta burtus kombinējot jau pieminētās gāzes.

Tas rada lielu problēmu kopš brīža, kad puse no tām bija uz kreiso pusi un puse – uz labo pusi.

Faktiski viņš izveidoja divas vienkāršas aminoskābes jeb tikai divus tipus, un puse no tām bija ačgārnas.

Proti, ja es izmestu alfabēta burtus, pastāv iespēja 50 pret 50, ka kāds no burtiem piezemēsies “ar kājām gaisā”.

Tādi nekam neder. Visiem būtu jābūt pareizā stāvoklī.

Mazākajiem proteīniem, kurus mēs zinām, ir apmēram 70-100 aminoskābes; visas atrodas pareizā stāvoklī.

Tas ļoti sarežģī problēmu. Visas DNS (dezoksiribonukleīnskābes) un RNS (ribonukleīnskābes) molekulas ir uz labo pusi.

Visi citi proteīni ir uz kreiso pusi. “Šis ir ļoti mulsinošs fakts, ka visi proteīni, kas ir atklāti

dzīvniekos, augos, sarežģītākos organismos un vienkāršos organismos kā baktērijas, pelējuma sēnes

un pat vīrusi ir veidoti no uz kreiso pusi esošām aminoskābēm.” Tā tas ir visiem.

Tad nu viņam patiešām radās problēma, kopš puse no viņa burtiem bija ačgārni.

Pastāv simtiem aminoskābju, kas ir jāsavieno pareizi, lai izveidotu proteīnu.

Un ūdenī tās atraisās ātrāk nekā savienojas, taču vienalga viņi uzskata, ka tas viss notika okeānu ūdeņos?

Okeāni ir pavisam pilni ar ūdeni no augšas līdz lejai.

Arī Brauna kustība tos sadalīs. Tā nesavienos kopā.

Viens no meliem mācību grāmatā ir – dzīvība tika radīta laboratorijā. (Meli Nr. 19).

Ikvienā eksperimentā viņi radīja problēmas evolūcijas piekritējiem.

Šī autoģenēze neuzradās ūdenī nejauši.

Tādā veidā dzīvība neradīsies.

Ir vēl vairāk aprakstu par šo tēmu grāmatā “Evolūcijas ikonas” (Icons of Evolution), ja vēlaties iedziļināties šajā tēmā.

Viņiem bija jocīga ideja, ka viss, kas viņiem ir jāizdara –

ir jāsaliek pareizās ķīmiskās vielas kopā un jāpievieno enerģija, tādējādi radot dzīvību.

Veiksim eksperimentu. Vardi ieliksim blenderī un ieslēgsim to.

Pēc pāris momentiem jums būs varžsula…

Un jums būs visas ķīmiskās vielas, kas nepieciešamas vardes izveidošanai blenderī, vai ne?

Tagad mēs pievienosim enerģiju. Tu vari no tā izgatavot biezeni 30 minūtēs.

Tu vari to ielikt mikroviļņu krāsnī, pielikt elektrības vadus.

Man vienalga, ko tu darīsi, kaut vai iemet rokas granātu un pievieno tik daudz enerģijas, cik vēlies.

Cik ilgā laikā atkal izveidosies varde? Tas nekad nenotiks.

Saprotiet, nav problēmu salikt kopā ķīmiskas vielas. Aizejiet uz morgu.

Tur būs guļoši līķi – tur būs visas nepieciešamās ķīmiskās vielas, lai radītu dzīvību.

Atgrieziet to pie dzīvības. Dzīvība ir kaut kas cits.

Es neuzskatu, ka zinātne jebkad to ir skaidri definējusi.

Bet tiek runāts par to, kā mēs visi radāmies no šīs agrākās dzīvības formas.

Brīdī, kad radās šī pirmā dzīvības forma – viena šūna, no tā brīža tā attīstījās par visu citu.

Gluži kā šī grāmata attēlo bērnam, kā baktērija lēni pārveidojās pa cilvēku.

Šie dzīvības koki ir absolūta propaganda. Nevienam no šiem kokiem nav pierādījuma.

Pat Marija Līkija (Mary Leakey) teica: “Šie dzīvības koki ar mūsu senču atzariem ir pilnīgas muļķības.”

Stefans Gulds (Stephen Gould) teica: “Evolūcijas koki, kas izpušķo mūsu mācību grāmatas, nav pierādījumi fosilijām.”

Tas tiesa. Nav neviena pierādījuma, ka jebkurš dzīvnieks ir saistīts ar citas ģints dzīvnieku.

Bet šī mācību grāmata saka: “Visas šis daudzās dzīvības formas uz Zemes ir izcēlušās

no kopīga senča, kas atrasts primitīvo vienšūņu organismu populācijā.”

Nav tāda primitīva vienšūņa organisma. Ja tas ir dzīvs, tad tas ir komplicēts.

Par to vairāk pēc mirkļa. Un tad tiek teikts: “Šo notikumu pēdas vairs nav.”

Viss, kas tiek bērniem teikts, ir: “Bērni,

mamutiem, putniem un krokodiliem bija kopīgs sencis.”

Grāmatās tiek zīmēti šie koki, un tie izskatās tik skaisti.

Un tad bērns saka: “Oho, viņiem ir pierādījums. Es to redzēju savā grāmatā.”

Nē, tas bija tikai zīmējums grāmatā. Viss, kas apvilkts ar šo apli, ir tīra reliģiska spekulācija.

Viņi domā, ka tas notika. Viņi cer, ka tas notika, bet nav neviena pierādījuma ikvienai tēmai, kas apvilktas ar apli.

Tas ir viens no meliem, ar kuru jums būs jāsastopas mācību grāmatās. (Meli Nr. 20)

Bībele (Marka 9:42) saka: “Un, ja kāds apgrēcina kādu no šiem mazajiem,

kas tic uz Mani, tam būtu labāk, ja tam dzirnu akmeni pie kakla piekārtu (..)” un ietu peldēt.

Šie cilvēki, kas māca evolūciju, ir nopietnās nepatikšanās, kad tie stāv Dieva priekšā.

Bērniem vēl tiek stāstīts, ka mēs radāmies no vienkārša primitīva vienšūnu organisma.

Klausieties! Tikai tāpēc, ka tas ir mazāks, nenozīmē, ka tas ir vienkāršāks.

Tupelīte (paramecium) ir daudz komplicētāka par kosmosa kuģi.

Un tūkstošiem tādas var salikt vienā ūdens pilienā. Mazāks nav vienkāršāks.

Tas ir viens no meliem mācību grāmatās. (Meli Nr. 21) Es jums nodemonstrēšu. Šis ir mikročips (integrālshēma) saspraudes iekšpusē.

Diezgan mazs. Nav vienkāršs. Šis mikročips atrodas skudras mutē.

Un tas mazais mikročips var apstrādāt ikvienu Bībeles burtu 200 reizes sekundē.

Mazāks nav vienkāršāks. Es jums parādīšu.

Salīdzināsim bites smadzenes ar NASA Cray datoru, kas ir viens no visjaudīgākajiem datoriem pasaulē.

Es domāju, ka tagad viņiem ir vēl jaudīgāks. Bites smadzenes ir diezgan mazas, taču Cray dators ir milzīgs.

Mēs taču visi saprotam, ka izmēri ir atšķirīgi, vai ne?

Cray dators var veikt 6 miljardus kalkulāciju sekundē.

Ir aprēķināts, ka bites smadzenes veic apmēram triljons kalkulāciju sekundē.

Tas ir miljards reiz tūkstotis. Tātad bites mazās smadzenes ir apmēram 133 reizes ātrākas par Cray datoru.

Cray dators izlieto daudzus megavatus. Tas ir ļoti “rijīgs”. Bite lieto 10 mikrovatus.

Vai jūs zinājāt, ka bites ne tikai taisa medu, bet arī lido pateicoties medum? Medus ir bišu enerģijas avots.

Un viena bite var nolidot miljoniem kilometru ar 3.8 litriem medus.

Vai jūs negribētu, ka jūsu mašīna varētu nobraukt miljoniem kilometru ar 3.8 litriem degvielas?

It īpaši pie mūsdienu degvielas cenām. Iepildi vienreiz un to nevajadzēs darīt visu atlikušo mūžu.

Cray dators izmaksāja 48 miljonus dolāru. Bites smadzenes ir diezgan lētas.

Jūs tās izšķaidāt un vējstikla.

Daudzi cilvēki sarosās, kad Cray datoram ir kāda ķibele.

Neviens neārstē biti, tā ir paš-ārstējošs dators.

Stīv, tu strādā ar datoriem, vai tu nevēlētos kaut ko tādu?

Kaut kas salūzt, bzzz, pārkonfigurē sevi, salabo kļūdas un nav problēmu.

Cray datora svars ir 1044 kilogrami. Bites smadzenes tik daudz gan nesver.

Tātad, ko mēs varam secināt? Paskatīsimies, superdators ir milzīgs.

Tas ir lēns. Tas ir ļoti neefektīvs. Tas patērē ļoti daudz enerģijas un tas bija jāuzkonstruē. Mēs visi to zinām, vai ne?

Par spīti tam, kad tiek apskatīta bite, tiek teikts: “Nu, tas notika nejauši.”

Uh… Un cilvēka smadzenes ir daudz komplicētākas par bites smadzenēm.

Jūsu smadzenes spēj uzglabāt daudz vairāk informācijas nekā britu bibliotēka. Cilvēka smadzenes ir fenomenālas!

Jums ir vairāk datu apstrādes spēju (biti sekundē) nekā visai nacionālajai telefonu sistēmai.

Kāds smadzeņu ķirurgs aprēķināja, ka viena cilvēka smadzenēs ir vairāk savienojumu

nekā visai elektrotīklu sistēmai Savienotajās Valstīs.

Cik daudz vadu ir savienoti kopā Savienotajās Valstīs?

Ar ikkatru datoru, iekārtu un ēku, ārprātīgi daudz.

Vienām smadzenēm ir vairāk. Kāds profesors teica man, ka ticot evolūcijai, uz ko es uzdevu jautājumu:

“Kungs, vai Jūs uzskatāt, ka Jūsu smadzenes nav nekas vairāk kā 1.3 kilogramu smags ķīmisku vielu kopums, kas radās nejauši?”

Viņš teica: “Protams!” Es jautāju: “Tad kā Jūs varat uzticēties saviem uzskatiem un secinājumiem?”

Varbūt Jums ir ačgārns ķīmisks elements! Starp citu, patiesībā viņam bija ačgārni vairāki elementi.

Un tad tie stāsta bērniem: “DNS ir diezgan maza, taču tas pierāda evolūciju.”

Tieši to arī māca šī mācību grāmata: “Mums ir evolūcijas pierādījums no molekulārās bioloģijas.

Darvins domāja, ka visas dzīvības formas ir saistītas. Šīs domas ir apstiprinājušās.”

Tiek melots jūsu bērniem. (Meli Nr. 22) DNS nekādi nav palīdzējusi evolūcijas teorijai.

DNS, kas sastāv no dezoksiribonukleīnskābes, ir viskomplicētākā molekula visā Visumā.

DNS ir neticami komplicēta molekula; šī mazā DNS molekula.

Vidēji cilvēka ķermenī ir 50 kvintiljoni šūnu, un katrā šajā šūnā ir 46 šo mazo molekulu.

Ikvienā jūsu ķermeņa šūnā ir 46 hromosomu virknes.

Ja tās visas ekstrahē, tās piepildītu tikai 2 ēdamkarotes.

Taču, ja atritinātu šīs DNS virknes, izstieptu un sasietu tās kopā,

tad viena cilvēka DNS stieptos no Zemes līdz Mēnesim un atpakaļ vairāk nekā 500 000 reižu!

Tie ir ļoti daudzi divvirzienu ceļojumi uz Mēnesi.

Tiek uzskatīts, ka DNS satur vairāk informācijas nekā visu cilvēku radītās programmas kopā.

IBM modelē savus jaunākos datorus pēc DNS.

Informācijas apjoms ir tik milzīgs, ka mums būtu jāievieš jauni skaitļi, lai to izmērītu.

Tagad ir: terabaiti, petabaiti, eksabaiti, zetabaiti un jotabaiti.

Visi vārdi – ko ikviens, kas ir dzīvojis, ir izteicis – būtu mērāmi 5 eksabaitos.

Un DNS jūsu hromosomā satur vairāk informācijas nekā šo izteikto vārdu. Tas ir neticami komplekss.

Ja jūs rakstītu kodu, kas atrasts DNS, tad beidzot izrakstīšanu,

jums būtu tik daudz grāmatu, lai piepildītu Lielo kanjonu 78 reizes. Tā ir instrukcija, lai izveidotu – TEVI.

Es pat teiktu, ka tu esi diezgan īpašs. Milzīgs instrukciju uzskaitījums, lai izveidotu tevi!

Dāvids teica (Psalmi 139:14): “Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.”

Viņam nebija mikroskopu, taču viņš to apzinājās.

No ieņemšanas brīža līdz piedzimšanai, mazuļa organismam pievienojas 15 000 šūnu katru minūti.

Katra no tām ir daudz komplicētāka par kosmosa kuģi.

Kā jums patiktos būt par atbildīgajiem preču piegādē rūpnīcai,

kas ražo 15 000 kosmosa kuģus minūtē?

Un jūsu darbs būtu pārliecināties, ka uzmavas, aizbīdņi, skrūves un viss cits, kas nepieciešams, būtu nodrošināts,

lai to kuģi saliktu kopā? Dažas sievietes saka: “Es to esmu darījusi. Tas ir grūti.

Dažreiz mazuļi vēlas marinētus dārzeņus nakts vidū.”

Vīrs jautātu: “Ko tu tur iekšā būvē?”

Aprēķinātā iespējamība, ka DNS radās nejauši, ir viens pret desmit 119 tūkstošajā pakāpē.

Tas ir liels skaitlis, ja apzinies, ka viss redzamais Visums ir apmēram 2.5 x 10 28-jā pakāpē centimetru.

DNS nepierāda neko, kas varētu palīdzēt evolūcijas teorijai.

DNS padarīja problēmu daudz, daudz, daudz nepatīkamāku.

Pieņemsim, ka hromosomu skaits kaut ko nozīmē, un ka tā attīstījās jeb evolucionējās.

Es veicu dažus pētījumus.

Es atklāju, ka penicilīnam ir 2 hromosomas. Tam bija jāattīstās pirmajam.

Un tad lēnām miljoniem gadu garumā radās klāt vēl hromosomas,

jo tās ir sarežģītas, līdz pārtapa par augļu mušiņu.

Jūs šeit varat redzēt līdzību. Tai ir tikai 8 hromosomas.

Un tad ļoti lēni tā papildinājās ar vēl dažām hromosomām un pārtapa par tomātu vai parasto mājas mušu.

Ir ļoti grūti noteikt atšķirību. Tie ir identiskie dvīņi.

Un vēl pēc miljoniem gadu tas attīstījās par zirni vai biti.

Jūs varat redzēt šeit līdzību. Zirni vai biti – skan līdzīgi.

Tas lēnām kļuva par salātu lapu un par burkānu. Visbeidzot, kad nonākam līdz 22 hromosomām – trīnīši:

oposumam, sarkankokam un kāršu pupai ir 22 hromosomas.

Vidējais zinātnieks nespēj tos atšķirt.

“Tā, paskatīsimies, kurš te ir kurš. Tātad, koks, oposums un pupa.. uhh..”

Mums cilvēkiem ir 46 un ja mēs varētu dabūt vēl divas – nākamais solis cilvēka evolūcijā –

mēs kļūsim par tabakas augu. Es zinu, ka daži jau ož kā šis augs.

Kaut kad es iekāpšu liftā un teikšu: “Vecīt, tu attīsties. Tu esi jau attīstījies daudz vairāk nekā es.”

Iespējams, tas nenotiks manas dzīves laikā, taču mēs varētu dabūt vēl pietiekami daudz hromosomu,

lai kļūtu par suni vai vistu. Redziet, tie arī ir dvīņi.

Un visbeidzot mēs kļūsim par karpu.

Tām ir divreiz vairāk hromosomu nekā mums. Kādu dienu, zvaigžņu datumā 349572, mēs kļūsim par papardi.

Es reiz biju kādā baznīcā, tur kāda dāma pienāca pie manis priekšā un teica:

“Hovinda kungs, es esmu Paparde.” Es paspiedu viņas roku ar, lūk, šo roku.

Kā tas nākas, ka evolūcijas piekritēji vienmēr salīdzina lietas, kas atbilst viņu teorijai?

Kāpēc viņi nerāda mums lietas, kas neiederas viņu teorijā?

Piemēram: teiksim, ka apskatīsim, kā lietas attīstās pamatojoties uz to mūža ilgumu.

Mēs varētu sarindot dzīvniekus pēc to mūža ilguma.

Mēs atklāsim, ka kāmis bija pirmais, kas lēnām pārtapa par kaķi, tad par kanārijputniņu un tad par suni.

Tad pēc kārtas par šimpanzi, aligatoru, ziloni, zirgu, bruņurupuci un cilvēku. Mēs esam to paveikuši, ļaudis, esam to paveikuši.

Sarindosim dzīvniekus pēc grūtniecības ilguma, pēc to grūtniecības perioda.

Šajā gadījumā oposums ar tikai 13 dienām. Kā jums, dāmas, tas patiktu?

Būt stāvoklī tikai uz 13 dienām, nav slikti, vai ne? Tad man būtu vesels lērums ar bērniem.

Lēnām attīstījās par kāmi, tad par žurku, trusi, ķenguru un tā pa sarakstu uz leju.

Un zilonis ar 640 dienām. Viņi ir uzvarētāji. Visvairāk attīstījusies būtne uz Zemes. Vai patiešām?

Šeit jūs redzat, ka kaķis un suns ir identiski dvīņi.

Varbūt mums būtu tie jāsakārto pēc to svara pieaugušā vecumā.

Cirslis sver tikai 4 gramus. Lēnām tas pārtapa par peli.

Un ļoti lēni, lēni pēc miljardiem gadu, tā pārtapa par vali.

Nu, pašlaik valis ir visvairāk attīstījies. Kādēļ gan mums nerāda šādas shēmas un attēlus?

Un kāpēc tad abiniekiem ir piecreiz vairāk DNS nekā zīdītājiem?

Un kaut kādai amēbai ir 1000 reizes vairāk DNS?

Par šīm lietām mums nestāsta, jo tās nesaskan ar viņu teoriju.

Ir neiespējami sakārtot jebkādā kārtībā evolūcijas attīstības posmus pamatojoties kaut vai tikai uz vienu mazu faktu.

Labāk atrodiet visus faktus. Jūs atklāsiet, ka šī evolūcijas teorija nožēlojami izgāžas.

Taču bērniem tiek teikts: “Mēs domāsim kritiski, zēni un meitenes.

Ir 20 veidu aminoskābes (tas ir fakts).

Paskaidrojiet, kā šis fakts atbalsta domu, ka visam dzīvajam ir kopīgs priekštecis.”

Kā lai kristīgs bērns atbild uz šī pirmdienas mājasdarba jautājuma? Hmmm?

Vai jūs pamanāt šajā jautājumā iebūvētu pieņēmumu? Tā nav mācīšana ar kritisku domāšanu.

Skolotāj, vai bērnam būtu atļauts paskaidrot, kāpēc ir šāds fakts – visām dzīvām būtnēm ir 20 aminoskābes.

Vai bērnam būtu atļauts teikt: “Varbūt tas pierāda kopējā Plānotāja gudrību.”

Varbūt Dievs deva visiem dzīvniekiem šīs 20 aminoskābes,

lai mums nebūtu vienam otru jāapēd.

Ja tie visi ir pilnībā atšķirīgi, ārkārtīgi atšķirīgas sugas, tad mēs varētu ēst tikai citus cilvēkus.

Taču Dievs radīja visu tā, ka brūnā govs var ēst zaļu zāli un dot mums baltu pienu,

no kā var pagatavot dzeltenu sviestu, un, man to ēdot, paliek blondi mati. Hmm.

Varbūt tāpēc visi uzbūves elementi pamatā ir vienādi.

Viens no meliem (Meli Nr. 23), kas atklājas mācību grāmatās, ir ideja, ka visas tās līdzības pierāda kopējo priekšteci.

Pieņemsim, ka tā ir taisnība. Šī mācību grāmata māca:

“Cilvēku un orangutānu līdzība ir 96%, kas pierāda, ka tiem pirms 15 miljoniem gadu ir bijis kopīgs sencis.”

Es tā nedomāju. Cilvēkiem un šimpanzēm ir tūkstošiem atšķirību.

“Kopumā,” kā šis cilvēks apgalvo “ģenētiskā atšķirība ir tikai 1.6%.”

Tā viņi domāja, bet tie ir meli.

Bārnijs Medoks (Barney Maddox) bija vadošais genomu pētnieks šajā projektā un viņš teica:

“Ģenētiskā atšķirība starp cilvēku un šimpanzi ir vismaz 1.6%.

Tas nešķiet daudz, bet izrēķinot sanāk, ka atšķirība absolūtos skaitļos mērāma 48 miljonos nukleoīdu.

Un, mainot šim dzīvniekam tikai 3 nukleoīdus, tas būtu nāvējoši.” Viņš teica, ka tas nenotiks.

Un tas tā bija brīdī, kad tika uzskatīts, ka atšķirība ir 1.6%. Taču vienalga tā ir pārāk liela atšķirība.

Vēlāk tika atklāts, ka patiesībā ir 95% līdzību. Kas nozīmē, ka ir 5% atšķirību.

Un pavisam nesen tika teikts: “Ak, nē, paskatieties – ir 7.7% atšķirību.”

Jo vairāk mēs pētām šo jautājumu, jo tā paliek par lielāku problēmu evolūcijas teorijas piekritējiem.

Patiesībā, problēma paliek lielāka ar katru dienu. Rezultāts ir balstīts tikai uz 1 miljonu DNS (no 3 miljardiem).

Izanalizēta ir tikai viena trīstūkstošā daļa no cilvēka DNS koda.

Ļoti mazs procents patiesībā ir izanalizēts.

“Franču un amerikāņu zinātnieki ir izkārtojuši 14-to hromosomu, kam uz šo dienu ir garākā secība.

Šajā hromosomā atrodas vairāk nekā 60 slimību gēnu.

Varoņdarbs piesaistīja gandrīz 100 pētniekus un izcēla ceturto no 24 cilvēku hromosomām, kas līdz šim apzinātas.”

Ja kāds jums saka, ka ir izkārtots viss cilvēka genoms,

sakiet viņam, ka Kents Hovinds teica, ka viņi kļūdās vai arī melo.

Izkārtota ir tikai maza daļa. Šeit teikts: “Franču Nacionālais Sekvencēšanas Centrs teica:

‘Hromosoma satur vairāk kā 87 miljonus DNS pāru,

un visas ir sakārtotas secīgi, tāpēc hromosomu kartē nav iztrūkumu.

Šis ir garākais gabals no saistītās DNS, kas ir ticis izkārtots virknē.’”

Astoņdesmit septiņi miljoni pāru – maza daļa no visiem 3 miljardiem pāru – ir atklāti cilvēka genomā.

Joprojām nav zināms, cik daudz vispār šo pāru ir, bet jau ir 7.7% neatbilstību. Šis pētnieks teica:

“Cilvēka genoms ir piegružots ar līdz pat 20 000 pseidogēniem. Tas pierāda evolūciju.”

Debatēs es dzirdu visu laiku šo argumentu. Viņi teiks: “Kā tad ar pseidogēniem?”

Es teikšu: “Nav tādu pseidogēnu.” Viņi teiks: “Nu, vispār jau ir.

Pastāv tūkstošiem pseidogēnu (kas nozīmē „neīsts gēns”, tas neko nedara).”

O, nē – šie pseidogēni kalpo vairākiem mērķiem.

Pirmkārt, tie kalpo kā pievilinātāji, lai noturētu indi tālāk no īstajiem gēniem.

Otrkārt, tie kalpo kā dublēšanas mehānismi. Gluži kā jūsu datoram ir automātiskā dublēšanas veidošana.

Ja daļa no atmiņas tiek iznīcināta, citi no šiem “pseidogēniem” aizstāj to un pārņem funkcijas.

Tika izņemti ārā daži pseidogēni, lai redzētu, kas notiks.

Viņi teica: “Pelei nemaz nevajag šos pseidogēnus. Izņemsim laukā.”

Un šeit jūs redzat, kas rezultātā notika. Tās šausmīgi deformējās. Nav tādu pseidogēnu.

“Pseidogēni funkcionē kā pievilinātāji, lai aizvilinātu destruktīvus enzīmus.” – žurnāls Discover, 2003. gada izdevums.

Mēs varētu pavadīt visu dienu pie DNS virknēm, bet jūs jau ziniet.

Tā varētu būt, ka mums ar dzīvniekiem ir līdzīgi DNS, jo mums ir tas pats Plānotājs.

Līdzīgiem tiltiem būtu līdzīgi rasējumi, vai ne?

Līdzīgām automašīnām ir līdzīgas instrukcijas par to uzbūvi, lai zinātu, kā tās saražot.

Vīrietim ir diezgan laba sapratne par automašīnas darbību.

Mans tētis sāka mūs – vēl kā 7 gadīgus zēnus – nodarbināt automašīnu remontā.

Man liekas, ka manā rīcībā bija 128 automašīnas. Es pārbūvēju motorus, ātruma kārbas, piedziņu vārpstas,

diferenciāļus, vārstus un gultņu trokšņa slāpētājus.

Man ir diezgan laba izpratne par automašīnas darbību.

Bet izpratne par automašīnas darbību neizskaidro automašīnas izcelšanos. Redziet, šeit ir liela atšķirība.

Pieņemsim, ka jūsu dēlam paliek 16 gadu. Maniem bērniem pirms dažiem gadiem arī palika 16.

Tavs dēls pienāk un saka: “Klau, tēti, man ir vadītāja apliecība.” “Apskatīsim to, mans dēls.

Parādi man savu apliecību. Oho, dēls, tā ir draņķīga bilde. Lai gan līdzība ir.”

Viņš saka: “Tēti, vai es varu braukt ar automašīnu?” “Nu, dēls, tava mamma un es, zinājām, ka šī diena pienāks.

Automašīna ir ļoti sarežģīta mašīna.

Vai tu zināji, ka automašīnas saturēšanai ir nepieciešami 3000 aizbīdņi un viena uzmava to var izjaukt braucot pa ceļu?

Dēls, mēs nedomājam, ka esi gatavs visai automašīnai. Mēs tev ļausim lēnām attīstīties par automašīnu.

Šogad mēs dosim 10%, nākamgad varbūt mazliet vairāk.”

Klau, kāda jēga ir no 10% automašīnas? Tik daudz tu atstāj automašīnu kapsētā.

Cik daudz automašīnas sastāvdaļām ir jābūt savā vietā, lai tā darbotos? Tūkstošiem lietu, vai ne?

Cik daudz sastāvdaļām būtu jābūt nepareizām, lai tā pārstātu darboties?

Ikvienai no šīm tūkstoš lietām, piemēram, atslēgu trūkums, degvielas trūkums..

Noņem sadalītāja vāciņu un padarbojies pa iekšpusi ar zīmuli, un atkal uzliec vāciņu.

To viņi nekad neatklās.

Izņem aizdedzes sveču vadu, tā vietā ieliec durvju zvana vadu, iebāz to atpakaļ lejā,

izvelc zvana vadu cauri uguns aizsargam un izvelc to cauri priekšējā sēdekļa audumam.

To dariet tad, kad kāds dodas medusmēnesī. Viņi iesēdīsies mašīnā, teiks – dodamies prom, dārgā!

Bam!  Kas tas bija? Ir tūkstošiem lietu, ko var izdarīt, lai mašīna nedarbotos.

Pastāv, iespējams, 10 000 veidu, kā likt mašīnai nedarboties.

Iestum kartupeli izpūtējā un skaties, kas notiks.

Es vairs negribu dot jums šādas idejas.

Starp cilvēkiem un šimpanzēm pastāv tūkstošiem atšķirību.

Bet, ja tu uzskati, ka līdzības procents pierāda saistību, tad ļauj man tev izklāstīt manu pētījumu.

Es atklāju, ka mākoņi ir 100% ūdens. Arbūzos ir 97% ūdens. Pastāv tikai 3% atšķirība.

Tas pierāda, ka šīs lietas ir saistītas. Medūza ir 98% ūdens – trūkstošais posms!

Un ledus saldējums arī, um-hmm, ideāli, mums ir pierādījums.

Vēl tiek apgalvots, ka fosilijas pierāda evolūciju. Es saku: “Cilvēki, jūs droši vien jokojat!”

Šī mācību grāmata māca: “Evolūcijas pierādījums no fosiliju jeb izrakteņu liecībām…” (Meli Nr. 24) Ak, nē – nemēģiniet man to iemānīt.

Tie ir meli. Nav tādu fosiliju liecību. Augsnē ir vesela kaudze ar kauliem. Tā nav liecība.

Tiem kauliem, kas tiek izrakti no zemes, tiek pievienota individuāla interpretācija.

Nevar būt tāda jēdziena “fosiliju liecība”. Šī mācību grāmata saka: “Evolūcija ir fakts.

Fosilās liecības nodrošina vienu no spēcīgākajiem pierādījumiem, ka sugas laika gaitā attīstījās.”

Tas ir muļķīgi. Nav tādu fosiliju liecību. Tu neskaties atpakaļ pagātnē.

Tu skaties uz kaudzi kaulu, ko esi izracis no zemes, un tad pieliec tiem savu interpretāciju.

Fosilijas eksistē tagadnē. Tās neeksistē pagātnē.

Proti, tu tās izroc, un ir 2005. gads.

Tu nevari teikt: “Oho, šī fosilija ir vairāk nekā 40 miljonus gadu veca!” Tu to nezini.

Mēs tikai pievienojam savu interpretāciju par fosilijām, taču bērniem tiek mācīts:

“Fosilijas veicina mūsu sapratni par evolūciju.”

Bērni, paturiet prātā, miruši dzīvnieki nerada pēcnācējus un neattīstās. Darvins teica:

“Ja mana teorija ir patiesa, vajadzētu būt atklātām neskaitāmām starpposmu sugām fosiliju liecībās.”

Piedodiet man, šis puisis teica: “Kopš Darvina laika ir atrasti daudzi šādi posmi.”

Viņi jums melo. Trūkstošie posmi nav atrasti.

Pat Deivids Raups (David Raup), kurš tic evolūcijai, teica: “Laika posmā no Darvina,

viņa aizstāvji cerēja atrast paredzēto attīstību. Taču nekas tāds nav atrasts.

Optimisms ir noplacis un vēl dažas fantāzijas ir ieliktas mācību grāmatās.”

O, jūs droši vien jokojat! Fantāzijas mācību grāmatās? Tas ir smalks apzīmējums… meliem.

Mēs varētu 2 dienas runāt par fosiliju liecībām.

Nav tādu fosiliju liecību, taču visapkārt ir daudz trūkumu.

Katrā vietā, kur viņi varētu kaut ko atrast, viņi neatrod neko…

nevienu pierādījumu par vaļa attīstību, putnu attīstību, ziedaugu attīstību.

Lai nu kā – pierādījumu nav. Ja tu atrodi zemē fosiliju, viss, ko tu zini – tas ir miris.

Tu nevari pierādīt, ka tam bija pēcnācēju. Un tu noteikti nevari pierādīt, ka tam bija citādāki pēcnācēji.

Un kādēļ gan tu domā, ka kauls zemē var ko tādu, ko nevar izdarīt dzīvnieki šodien?

Proti, radīt kaut ko citu – atšķirīgu no paša ģints!

Luters Sanderlands (Luther Sunderland) rakstīja vairumam evolūcijas piekritēju jautājot:

“Klau, kur ir pierādījums evolūcijai?” Tie atrakstīja atbildi: “Mums to nav.

Kādam citam tā ir.” Viņš rakstīja Kolinam Patersonam (Colin Patterson), jo Patersonam bija pieeja

lielākajai fosiliju kolekcijai pasaulē – Britu Dabas Vēstures muzejā.

Nevienam uz pasaules nav vairāk fosiliju kā Britu Muzeja kolekcijai.

Patersons uzrakstīja grāmatu par evolūciju, bet viņš neuzrādīja nevienu trūkstošo posmu.

Tā nu Sanderlands uzrakstīja viņam vēstuli: “Atvainojiet,

kādēļ jūs neuzrādījāt trūkstošos posmus savā grāmatā? Es gribētu redzēt trūkstošā posma attēlu.”

Patersons savā atbildē rakstīja:

“Es jūsu komentāriem par evolūcijas pāreju trūkumu manā grāmatā pilnībā piekrītu. Ja es zinātu jebkādu,

fosiliju vai dzīvu, es noteikti tos būtu iekļāvis grāmatā. Es to izliktu ķēdītē.

Tādu fosiliju nav.” Nav tādu trūkstošo posmu. Nav visas ķēdītes.

Tas nav posms, ko viņi meklē, ļaudis. Pat Stefans Gulds (Stephen Gould) teica:

“Fosilo pierādījumu neesamība ir sāpīga problēma evolūcijai.” Jā, tā noteikti ir.

Stefans Gulds nomira ar manu video komplektu viņa bibliotēkas plauktā, ko es pirms vairākiem gadiem viņam iedevu. Es ceru, ka viņš to noskatījās.

Cerams, viņš noskatījās tos, un tika izglābts.

Es nezinu. Nīls Eldredžs (Niles Eldredge) un Stefans Gulds savā veidā “atdzīvināja”

pārtrauktā līdzsvara ideju, kuru patiesībā izdomāja Ričards Goldsmits (Richard Goldschmidt). Goldsmits teica:

“Pirmais putns izšķīlās no rāpuļa olas.” Viņi tik ļoti vīlās meklējot trūkstošo posmu,

viņi to nespēja atrast un teica: “Tas pierāda, ka evolūcija notika ātri.”

Ah tā.. es saprotu. Un šis putns, kas izšķīlās no rāpuļa olas, eh, piedodiet, bet kurš to apprecēja?

Vai nebūtu jābūt diviem pretējā dzimuma pārstāvjiem vienā un tajā pašā vietā?

Un ja nu rodas divi vīriešu dzimtas radījumi? Un vai abiem nav jābūt vienā un tajā pašā laikā noteiktā vēstures posmā?

Un ja nu viens piedzimst 10 gadus pirms otra? Ak, palaidu garām!

Tiem ir jābūt tajā pašā vietā, pretējā dzimuma, vienlaicīgi tajā pašā laika posmā

un tiem ir jābūt ieinteresētiem. Nu jums ir vesela kaudze problēmu. Nopietnu problēmu.

Un pie tam, viņi liek bērniem domāt kritiski. Kura no teorijām labāk apraksta organismu evolūciju:

pakāpeniskā vai pārtrauktā līdzsvara teorija? Skat, ko viņi izdara.

“Bērni, kura teorija ir labāks izskaidrojums: lēna vai ātra evolūcija?”

Vai jūs redzat, kā bērniem tiek dotas divas iespējas, un abas ir nepareizas.

Kura ir pareiza, zēni un meitenes, ziloņi ir oranži vai ziloņi ir rozā? Uh…oh, nu gan.

“Mammu, ko man šeit rakstīt?” “Es nezinu, mīļā. Ej pildīt savu mājasdarbu.”

Nav ne viens, ne otrs. Vai jūs apzināties, cik tas ļoti pieviļ kristīgus bērnus?

Viņi mācās valsts skolās un par šo viņiem ir jāmācas dienu pēc dienas.

Tas iespaido viņu ticību. Un visbeidzot viņi sāk atbildēt ar evolūcijas atbildēm.

Un 75 procentiem bērnu (no kristiešu ģimenēm) tiek iznīcināta un pazaudēta ticība

mācoties šajās valsts skolās. Tā nav kritiska domāšana. Šī mācību grāmata saka:

“Zēni un meitenes, kas ir pareizi – vai evolūcija notika pakāpeniski vai īsiem lēcieniem un pārtrauktu līdzsvaru?”

Grāmata dod bērniem 2 iespējas: evolūcija notika lēni vai evolūcija notika ātri.

Šie cilvēki nav spējīgi domāt ārpus saviem noteiktiem rāmjiem. Evolūcijas vispār nemaz nebija. Vai tā ir iespēja?

Bet es jums galvoju, ja bērns uzrakstīs “Evolūcijas vispār nemaz nebija!”

savā eksāmenā, skolotājs šo atbildi ieskaitīs kā nepareizu.

Es debatēju ar Dr. Pigliuči (Pigliucci) no Tenesijas Universitātes Knoksvilā. Es teicu:

“Dr. Pigliuči, jūs esat studējis un mācījis augu evolūciju 10 gadus.

Jūs saņēmāt 650 000 dolārus lielu subsīdiju, lai studētu augu evolūciju.

Kāds ir labākais Jums zināmais pierādījums par evolūciju?” Tas bija mans jautājums.

Viņa atbilde bija: “Vaļa evolūcija.”

Es teicu: “Kas tieši par augu ir valis? Hmm?”

Viņš teica: “Nīlzirgs ir evolūcijas pierādījums, jo tas atrodas pielāgošanas procesā dzīvei ūdenī.”

Nīlzirgs ir pierādījums evolūcijai, jo tam patīk atrasties ūdenī? Oho… man arī patīk peldēties.

Ko tad tas nozīmē? Evolūcija ir noslēptās bumbiņas spēle.

Visi domā, ka pierādījumi ir kādam citam. Biologs saka:

“Mums tā nav. Ģeologiem ir pierādījumi.” Ģeologi saka: “Mums tā nav.

Antropologiem ir pierādījumi.” Tā ir apslēptās bumbiņas spēle ar vienu lielu atšķirību.

Jūs zināt apslēptās bumbiņas spēli, kur zem viena trauciņa paliek zirni un cenšas jūs ar roku veiklību apmulsināt,

lai būtu grūti uzminēt, zem kura atrodas zirnis. Evolūcijas atšķiras ar to, ka tai zirņa nav vispār!

Nevienam nav pierādījuma evolūcijai! Nevienam. Viņi visi melo.

Tiek jautāts: “Kā ar zirga evolūciju? Zēni un meitenes, vai jūs šo redzat?

Četrpirkstu zirgs ir attīstījies līdz vienpirksta zirgam.” (Meli Nr. 25) Tie ir meli un kā meli tie tika pierādīti pirms 55 gadiem.

Damans ir tā sauktais četrpirkstu zirgs. Tas joprojām dzīvo Āfrikā un Turcijā.

Tas ir mazmazītiņš dzīvnieciņš. Lūk, tanī tur vietā – damans.

Netiek jau teikts, ka senākam zirgam bija 18 ribu pāri. Nākamajam bija 15.

Šie dzīvnieki pat nav saistīti. Tika paņemti daži kauli un salikti kopā pēc patikas.

Nākamajam bija 19, tad atkal 18. Šī zirgu evolūcija tika pierādīta kā nepatiesa jau pirms ilga laika.

Šodien ir ļoti daudz zirgu variācijas, starp citu, lieli un mazi zirgi.

1950. gadā G.G. Simsons (G.G. Simpson), populārs evolūcijas piekritējs, teica: “Šī zirga evolūcija tika nejauši viltota.

Tā nav patiesība. Visa zirga evolūcija bija nepatiesa. Šī evolūcija nekad nav notikusi dabā.

Zirga evolūcija nav padziļināti pētīta.” Visu šo ideju radīja Otniēls Marš (Othniel Marsh) 1874. gadā.

Viņš izvēlējās dzīvniekus no visas pasaules un salika tos tādā attīstības secībā, kādā viņš vēlējās.

Viņš tos neatrada tādā secībā. Mūsdienu zirgi ir atrasti tajos pašos slāņos, kuros atrodas tā saucamie “senatnīgie zirgi”.

Senatnīgais zirgs ir vienkāršs dzīvnieks, kas joprojām dzīvo Turcijā un Āfrikas austrumos. Ribas, pirksti un zobi atšķiras.

Dienvidāfrikā fosilijas ir atrastas apgrieztā secībā! Tā ir īsta problēma.

Nevienā brīdī nav atrasta tāda secība, kāda ir attēlota mācību grāmatās.

Tulsas zooloģiskais dārzs visbeidzot izņēma vienu no eksponātiem, jo kāds mans draugs viņiem aizsūtīja vēstuli:

“Kāpēc jums apskatei ir izlikta zirgu evolūcija?” Man kaut kur ir jābūt šai vēstulei.

Stīv, vai tu to izņēmi laukā? Tā ir somā, nu labi. Jūs varat pienākt un izlasīt šo vēstuli.

Viņš savā vēstulē rakstīja: “Jūsu zirga evolūcija, kas attēlota eksponātā, ir pierādīta kā nepareiza pirms kādiem 50 gadiem.

Vai jūs noņemtu šo eksponātu?” Un viņi atbildēja: “Mums nav pietiekoši daudz līdzekļu, lai to noņemtu.”

Tā nu viņš aizgāja uz Zīmju veikalu un uzzināja cenu zīmei (apmēram 60 dolāri), uz kuras būtu uzraksts:

“Mēs noņemsim šo eksponātu tiklīdz mēs saņemsim finansējumu, jo eksponāts nav pareizs.”

Viņš aizgāja pie zooloģiskā dārza pārziņa un teica: “Ņem 60 dolārus zīmei. Šis cilvēks Jums uztaisīs zīmi.

Kad Jums būtu ērtāk to saņemt?” Viņš atteica: “Ko tas nozīmē? Mēs noņemsim šo eksponātu, kad saņemsim finansējumu.”

“Nu jā,” draugs teica, “Jums vismaz vajadzētu brīdināt cilvēkus, ka eksponāts nav pareizs.”

Viņi to nenoņēma. Visbeidzot (es piemirsu precīzu skaitu) 2000 cilvēku parakstīja petīciju: “Dabūjiet prom šo lietu no zooloģiskā dārza.”

Tas pat parādījās vakara ziņās pulksten desmitos vakarā: “Tulsas zooloģiskajā dārzā ir nepareizs eksponāts.”

Nākamajā rītā eksponāta vairs nebija. Viņi atrada finansējumu! Pēc sešiem mēnešiem eksponāts tika atkal uzlikts atpakaļ.

Jēlas Universitātē arī ir šī zirga evolūcijas eksponāts, kas 55 gadus jau pierādīta kā nepatiesa.

Vairāk par zirga evolūciju varat izlasīt grāmatā: “Evolūcijas ikonas”.

Tikai tas, ka vari sakārtot noteiktā kārtībā dzīvniekus, nepierāda neko.

Pat, ja tu atrodi tos apraktus attiecīgā secībā, tas neko nepierāda.

Ja es esmu apglabāts virs kāmja, vai tas pierāda, ka tas ir mans vectēvs? Nē! Aprakto kārtība nenozīmē neko!

Taču, ja tu uzskati, ka vari sakārtot lietas un ka tas kaut kādā veidā pierāda kaut ko… labi – tava darīšana. (Meli Nr. 26)

Esmu veicis daudzus pētījumus par dakšiņas evolūciju. Esmu ilgi licis kopā fragmentāros pierādījumus.

Pēc šīs ļoti uzmanīgās izpētes es ticu, ka nazis attīstījās pirmais.

Lēnām, miljoniem gadu laikā, liels ģeoloģiskais spiediens saspieda to ieliecot uz vienu pusi,

tad izlieca uz otru pusi, un saspieda to karotes formā. Un tad lēnām erozija izgrauza rievas pārtopot par dakšiņu.

Es zināju, ka esmu uz pareizā ceļa, bet man likās, ka ir jābūt trūkstošajam posmam, it īpaši starp karoti un dakšiņu.

Es vienkārši nevarēju to atklāt līdz vienu dienu es lidoju uz Konektikutu aviokompānijas “US Air” lidmašīnā.

Es lidoju 985 metru augstumā un stjuarte ejot pa eju izdalīja man trūkstošo posmu.

Es nedomāju, ka viņa zināja, kas viņai ir. Bet mana trenētā zinātnieka acs to uzreiz atklāja.

Es teicu: “Oho, šis ir īstais! Un man tas ir!” Es ieliku to savā kabatā. Vēlāk tajā pašā dienā es devos uz “Papaijas Vista” un atradu vēl vienu.

Šeit nu tie ir, ļaudis, trūkstošie posmi. Tā nu sudrablietu evolūcija ir gandrīz pabeigta.

Protams, mums ir bijuši daži mutanti, kas tā arī neizdzīvoja dažādu iemeslu dēļ.

Un, protams, cilvēki, uzzinot, ka par šo lietu veicu izpēti, gribēja kļūt slaveni.

Tā nu viņi centās gozēties slavas saulītē. Viņi atsūtīja man savus atklājumus. Šī, acīmredzot, ir dakšiņas augšdaļa uz karotes kāta.

Nu skatieties. Tā man garām nepaspruka. Es uzreiz to paķēru. Saprotiet, es uz tādām lietām neuzķeros.

Protams, rases arī mazliet ir attīstījušās laika gaitā.

Skatieties, ja jūs vēlaties sakārtot lietas, jūs varat pārveidot cepuri par policistu, punktu par suni reizē mainot vienu burtu (vārdu spēle).

Jūs tā varat spēlēties kādu laiku un padarīt sevi par muļķi, kad pabeigsiet. Viņi saka: “Dinozauri pārveidojās par putniem.”

Ir ļoti maz tik stulbu ideju kā šī. Bībele saka, ka Dievs piektajā dienā radīja putnus.

Un rāpuļus Viņš radīja sestajā dienā. Evolūcijas teorija saka, ka rāpuļi bija pirms putniem.

Redziet, viss Evolūcijā ir pretēji Bībelei… viss.

Bet šajā rakstā teikts: “Dinozauri dzīvo kā putni – saka zinātnieks.” O, oho, zinātnieks saka, tad jau tas to pierāda.

It kā vārds “zinātnieks” dod viņiem tādu kā autoritāti. Oho, zinātnieks teica. Tas ir absurds. (Meli Nr. 27)

Viss par putnu evolūciju ir blēņas. Archaeoraptor 1999. gadā tika iekļauts trūkstošo posmu sarakstā.

Jā, zēni un meitenes, karstās ziņas! National Geographic: Mēs atradām trūkstošo posmu!

Viņiem bija ļoti liels raksts par šo atklāto trūkstošo posmu.

Tad, dažus mēnešus vēlāk, ups, to pierādīja kā nepareizu.

Viss par šiem spalvainajiem dinozauriem ir pierādīts kā blēņas.

Bet ziniet ko – viņi joprojām māca to. Šeit ir grāmata: “Ķīnas spalvainie dinozauri.”

Vai neesat to saņēmuši pēdējā laikā? Kādēļ gan viņi māca kaut ko, kas pirms pieciem gadiem pierādīts kā nepareizs?

Viss par spalvainajiem dinozauriem ir blēņas. Viss ir blēņas. Par to vairāk mēs izklāstām vienā no manām debatēm.

Es aizmirsu, kurā tieši. Bet viņi saka: “Putni ir dinozauru pēcteči.”

Bērni, gadījumā, ja jūs nezināt – pastāv dažas atšķirības starp dinozauru un putnu.

Nevar vienkārši viņiem pielipināt spalvas un teikt: “Nu aiziet, vecīt, pamēģini. Tik ļoti jau nesāpēs.”

Tas nav tik vienkārši. Rāpuļiem ir 4 pilnīgi normālas kājas. Putniem ir 2 kājas un 2 spārni.

Ja viņa kājas pārveidosies par spārniem, tad kādā no attīstības posmiem tās būs pus-kājas un pus-spārni.

Kas nozīmē, tieši tajā brīdī viņš vairs nevarēja skriet un arī nevarēja palidot – tā viņam bija īsta problēma.

Nopietna problēma. Archaeopteryx tiek uzskatīts kā pierādījums evolūcijai. Vai tev ir viens no tiem Archaeopteryx uz galda, brāli?

Kad vien tu pērc somu ar dinozauriem, vienmēr uz somas tiek piestiprināts kāds no šiem.  Archaeopteryx. Oho.

Un tas kaut kādā veidā iegūst bērnu apbrīnu: “Oho, mums ir pierādījums, ka dinozauri pārvērtās par putniem.

Šeit viens ir ar spalvām.” Viņi melo. Un tas šodien joprojām ir mācību grāmatās, par Archaeopteryx.

Un tas ir pierādīts kā nepareizs pirms vairākiem gadiem, Archaeopteryx bija īsts putns.

Alans Feducija (Alan Feduccia), kurš tic Evolūcijas teorijai, saka, ka tas nav trūkstošais posms. Tam piemita nepieciešamās pazīmes, lai spētu lidot.

Visas smadzeņu iezīmes lidošanai. Archaeopteryx nozīmē “senatnīgs spārns” un viņam uz spārniem bija nagi.

Tas ir neparasti. Taču 12 putniem šodien uz spārniem ir nagi.

Lūk šeit ir gulbis, ibiss, goacīns… vairākiem putniem ir nagi. Tiek teikts: “Viņam knābī bija zobi.”

Nav daudz putnu ar zobiem, taču dažiem ir. Šis ir kolibri, kam knābī ir zobi.

Bet vairumam putnu zobu nav, es piekrītu. Patiesībā, dažiem zīdītājiem ir zobu, dažiem nav.

Dažiem putniem zobu ir, dažiem nav. Dažām zivīm ir zobu, dažām nav.

Kādiem no jums zobu ir, kādiem nav.

Trūkstošais posms! Ķīniešu dino-putns bija viltojums, bet mums nav laika to visu apskatīt šodien.

Taču par to mēs daudz vairāk stāstām vienā no debatēm, kurās es piedalījos.

Tā ir patiesība, ka gan spalvas, gan zvīņas ir veidotas no keratīna, tie paši uzbūves elementi, tas tiesa.

Bet tieši tur šī līdzība izbeidzas. Patiesībā putniem un rāpuļiem ir atšķirīgas plaušu sistēmas.

Un tiem ir atšķirīgas reproduktīvās sistēmas, ķermeņa segumi, smadzenes un asinsrites sistēmas.

Pastāv tūkstošiem atšķirību starp dinozauriem un putniem. Par to būtu atsevišķs seminārs.

Tas ir interesanti… ir divi dažādi dinozauru veidi – putna gūžas un ķirzakas gūžas dinozauri.

To gūžas ir ļoti atšķirīgas. Pajautājiet evolūcijas piekritējiem:

“Kurš dinozauru tips attīstījās par putnu? Vai tas bija putna gūžas vai ķirzakas gūžas dinozaurs?”

Un, iespējams, viņi nokaunēsies un klusi teiks: “Tas bija ķirzakas gūžas dinozaurs.”

Uh, tad nu arī gūžām tagad ir jāpārveidojas atpakaļ, ja neskaita vēl miljardiem citu izmaiņu, kas jums jāveic.

Nav neviena pierādījuma par to, ka dinozauri attīstījās par putniem. Neviens. Nulle. Tad kuram ir taisnība?

Ričards Davkins (Richard Dawkins) teica: “Ir pavisam droši teikt, ja jūs satiekat kādu, kurš netic evolūcijai,

ka šis cilvēks ir neizglītots, muļķis, vājprātīgs vai negodīgs.” Izklausās, ka viņš ir atvērts diskusijai.

Kad es devos un Angliju, mēs izmēģinājām visu, lai debatētu ar Ričardu Davkinsu. Viņš atteica.

Viņš nolika klausuli, kad zvanīja mana sekretāre. Viņa sekretāre nolika klausuli, kad es atzvanīju.

Jēzus teica (Mateja 22:37): „Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt (..) no visa sava prāta.” Nav garīgu iemeslu, lai noliegtu kristietību.

Ir loģiski secināt sakot: “Klau, bija jābūt Plānotājam.”

Tu redzi šo komplicēto pasauli un saki: “Klau, bija jābūt Plānotājam.”

Evolūcija nav fakts. Tā pat nav laba teorija. Tā pat nav hipotēze.

Tā ir metafizikas izpētes programma. Džuliāna Huksleja (Julian Huxley) teica:

“Es pieņemu, ka iemesls mūsu pāriešanai uz Sugu Izcelšanos bija doma, ka Dievs traucēja mūsu seksuālajiem tikumiem.”

Mēs negribam, ka Dievs saka, kas mums jādara. Evolūcija ir reliģija. Pat Mihaēls Rūss (Michael Ruse) to teica.

Viņš teica: “Esmu dedzīgs evolūcijas piekritējs un izbijis kristietis, bet man ir jāatzīst šis aizrādījums

(un Giša (Gish) kungam arī): burtiski uz to skatoties – tā ir pilnīga taisnība – evolūcija ir reliģija.

Tā bija taisnība par evolūciju sākumā un tā ir taisnība par evolūciju arī tagad.”

„Mēs ticam evolūcijai, jo tā ir vienīgā Radīšanas teorijas alternatīva.” Un tā arī ir, tā ir vienīgā alternatīva.

Kāds ateistisks krievu astronoms ieradās šeit Amerikā un uzstājās ar runu Universitātē sakot:

“Ļaudis, vai nu ir Dievs, vai nu nav.” Es domāju: “Oho, tas nu gan ir izcils secinājums!”

Bet tad viņš teica: “Abas iespējas ir biedējošas.” Es domāju: “Oho, tagad tas IR izcils paziņojums!”

Redziet, ja ir Dievs, mums labāk vajadzētu izzināt, kas Viņš ir, kā arī uzzināt, ko Viņš vēlas un ko Viņš saka.

Ja nav Dieva, mums ir nepatikšanas. Mēs brāžamies cauri izplatījumam ar ātrumu 41 000 kilometri stundā un nav neviena atbildīgā.

Tā ir baisa doma. Kāds slavens zinātnieks teica: “Šī evolūcijas transformēšanās ir pasaciņa pieaugušajiem.”

„Šī teorija nav nekādi palīdzējusi zinātnes progresam. Tai nav pielietojuma.”

Pat, ja Evolūcijas teorija ir patiesa, tā ir nelietojama. Jebkurā gadījumā, zinātnē tai nav vērtības.

“Evolūcija ir dogmas paveids, kurai pat tās priesteri vairs netic, taču aizstāv to cilvēku priekšā.”

Pat vairums zinātnieku tai netic, taču viņi baidās zaudēt savus amatus, savas subsīdijas izpētei

vai arī baidās no līdzīgo spiediena. Nekādu atšķirību no piektklasnieka, kurš baidās par to, ko par viņu domā citi piektklasnieki.

Mums ir koledžu profesori, kuri māca šos melus, un esmu atklājis, ka viņi to dara tikai tāpēc, ka tā viņiem jādara.

Jo tas ir viņu darbs. Mugeridžs (Muggeridge) teica:

“Esmu pārliecināts, ka Evolūcijas teorija būs viens no vislielākajiem jokiem nākotnes vēstures grāmatās.”

Sātans ir melis. Un viss šajā teorijā ir balstīts uz meliem.

Pat Tahmisians (Tahmisian) teica: “Cilvēki, kuri māca Evolūcijas teoriju, ir lieliski krāpnieki.

Stāsts, ko viņi stāsta, varbūt ir visu laiku lielākā mānīšanās. Mums nav pat mazumiņa no fakta, kas apstiprinātu Evolūcijas teoriju.”

Fredis Hoils (Fred Hoyle), slavens astronoms teica: “Dzīvība ir tik komplicēta, ka tā nevarēja attīstīties uz Zemes,

bet tai bija jāierodas no Visuma.”  Nu gan.. tas tikai atliek problēmu.

Kā tā veidojās ārpusē? Šis puisis saka: “Evolūcija ir gaisma, kas izgaismo visus faktus.

Tālākajām domām ir jābūt saskaņā ar šo atziņu. Tā ir Evolūcijas būtība.”

Pierre de Chardin kungs un katoļu priesteri, vairums šo katoļu tic evolūcijai, ieskaitot Pāvestu.

Un nu jau trīs reizes Pāvests ir teicis: “Mēs ticam evolūcijai.”

Pierre de Chardin ir viens no tiem, kas ir atbildīgs par Piltdovna mānīšanos. Viņš ir melis.

Absolūts melis, kas melo acīs skatīdamies. Dieva Vārds ir gaisma (Psalmi 119:105), evolūcija nav gaisma.

Bet, ja jūsu bērns 12 vai 15 gadus mācās jūsu skolu sistēmā, kādu viņš redzēs pasauli?

Iespējams, kā evolūcijas piekritējs. Kādēļ viņi māca šos melus?

Daži cilvēki domā – ja ikviens tic evolūcijai, tad tas šo teoriju padara par patiesu.

Nav nozīmes tam, vai tiešām visi tic. Vienalga tā nebūtu patiesa.

Daži cilvēki māca melus, lai saglabātu savu algas čeku.

Bērni, ir skolotāji, kas netic evolūcijai, taču vienalga to māca,

jo viņiem patīk katru piektdienu saņemt savu algas čeku. Un viņi jums melos, lai šos čekus saņemtu arī turpmāk.

Kāds uz to visu raugās plašāk. Evolūcija ir pamats Jaunajai Pasaules Kārtībai.

Par to vairāk mēs stāstam 5. Video seminārā. Evolūcija ir pamats Marksismam, Nacismam, komunismam un sociālismam.

Tāpēc es savas debates, kuras es organizēju, saucu “Radīšana pret Evolūciju”.

Tas viņu padara trakus. Jo viņi ir pieraduši pie “Ā, tā ir evolūcija pret kreacionismu”.

Viņi pieliek vārda galā “-isms”. Un, kad es uzlieku uzrakstu:

“Debates: Radīšana pret Evolūciju”, viņi ar apmulsušām sejām skatās uz to.

Viņi cenšas to izlasīt domājot: “Ziniet, kaut kas nav kārtībā ar to uzrakstu, bet es nevaru izdomāt, kas tieši.”

Tur ir apslēpta maza dunka. Kāpēc cilvēki tic evolūcijai?

Jūs gribētu dabūt šo grāmatu: “Lieta pret Darvinu”.

Izcila, plāna grāmata, viegli lasāma jūsu intelektuālajiem draugiem, lai ātri gūtu priekšstatu.

Dažiem cilvēkiem ir mācīta tikai evolūcija. Kad es Krievijā uzstājos kādā no Universitātēm,

mani klausīties bija ieradušies kādi 30 profesori, un, apmēram pēc stundas, viens profesors sāka raudāt.

Un es savam tulkam jautāju: “Par ko viņš raud?” Un viņa teica: “Viņš nekad nebija dzirdējis Radīšanas stāstu.

Viņš nezināja par tādu. Viņš zināja tikai par evolūciju. Viņš vēlas, lai Jūs turpinātu savu runu.”

Es turpināju vēl stundu. Es uzstājos kādā no Krievijas valsts skolām. Tajā telpā bija 400 sēdvietas bērniem.

Tur sanāca 700 vidusskolēni un klausījās mani 2 stundas.

Visu laiku bija tāds klusums, ka varētu dzirdēt nokrītam spraudīti. Es tam nevarēju noticēt.

Pirms es uzsāku runu, es jautāju skolas direktoram: “Vai ir kaut kādas lietas, ko man nevajadzētu teikt šiem bērniem?

Es zinu, ka šī ir valsts skola un varētu būt jūtīgas tēmas.” Viņš jautāja: “Ko jūs ar to domājat?”

Es teicu: “Es esmu kristietis. Vai būs labi, ja es pieminēšu Bībeli?”

Viņš teica: “O, jā, sakiet viņam, ko vien vēlaties.” Es teicu: “Vai būs labi, ja es teikšu viņiem, kā nokļūt debesīs?”

Viņš teica: “Protams, protams, lūdzu dariet tā. Šiem bērniem ļoti patiks klausīties par kristietību. Viņi nekad par to nav dzirdējuši.”  Oho!

Durvis, caur kurām varētu iebraukt ar smago auto, brāli. Taču Krievijas mācību grāmatās ir tie paši meli.

Šeit ir Krievijas mācību grāmata, kurā tiek apskatīta pleca josla kā pierādījums evolūcijai, dažādi ģeoloģiskās tabulas slāņi un

visas tās lietas, par kurām mēs pirmīt runājām. Kāpēc viņi tic šīm lietām? Daži tic, jo tā ir vienīgā lieta, kas viņiem mācīta.

Dažiem no tā ir atkarīgs viņu darbs. Daži cer, ka nav Dieva, kuram būs jāatbild.

„(..) tie nav uzskatījuši par pareizu paturēt prātā Dievu (..)”, saka Bībele Romiešiem 1:28 (jaunais tulkojums). Viņiem vienkārši šī doma nepatīk.

2. Tesaloniķiešiem 2:11 (jaunais tulkojums): “Tādēļ arī Dievs liek uz viņiem iedarboties maldiem, (..)”  Jo vairāk es par to domāju, jo patiesāk tas skan.

Jebkurš, kas tic, ka viņš ir radies no akmens pirms 4.6 miljardiem gadu, ir spēcīgi maldināts.

Padomājiet par to. Ir tikai daudz ko stāstīt par šo tēmu.

Daži cilvēki ir pārāk lepni, lai atzītu, ka visu dzīvi ir kļūdījušies.

Tātad – bērniem tiek mācīta evolūcija. Par to nav šaubu.

Bērniem tiek melots šajās mācību grāmatās. Par to nav šaubu. Ko mēs varam darīt lietas labā?

Ļoti detalizēti par to mēs vairāk stāstām mūsu Valsts Skolu Prezentācijā, ierakstītas Zaļās sērijas kasetēs.

Paņemiet sev Valsts Skolu Prezentāciju. Mēs izstāstīsim, kā soli pa solim rīkoties:

Kā no mācību grāmatas izņemt šos melus; kā Jūs varat kļūt par skolas mācību grāmatu izvērtēšanas komisijas locekli;

kā jūs varat atbrīvot no mācību stundas bērnu. Vecāki, ja jūsu bērni mācas valsts skolā,

jums vajadzētu aizsūtīt skolotājam mazu zīmīti: “Es nevēlos, ka manam bērnam māca par evolūciju.

Tas ir pret manu reliģisko pārliecību.” Parakstiet to, aplieciniet pie notāra, ja vēlaties, nododiet skolotājam un skolas direktoram.

Un, ja viņi uz jums sāk izdarīt spiedienu, sakiet: “Atvainojiet,

vai jūs diskriminējat cilvēkus viņu reliģiskās pārliecības dēļ?” Skatieties, kā iedegsies viņu acis.

Un, ja viņi turpina izdarīt spiedienu uz jums, dariet man to zināmu.

Man ir zināmi juristi, kas ar nepacietību gaida šādas lietas.

Virsraksts Nr. 42 – Diskriminācija reliģiskās pārliecības dēļ. Nākamajā nedēļā skolas direktors kļūs par sētnieku.

Es garantēju, ka skolas direktors zvanīs šim skolotājam un sacīs: “Izlaid šo bērnu no mācību stundas. Pārtrauc mācīt evolūciju.”

Pirms pāris gadiem man piezvanīja kāds puisis. Viņš teica: “Brāli, Hovind, mana meita mācās 2. klasē un viņas skolotājs man piezvanīja

un teica: ‘Džonsa kungs (es aizmirsu viņa vārdu), jūsu otrklasnieks ir manā mācību stundā, jūsu meita,

un viņa pārtrauc mani katru reizi, kad es sāku mācīt kaut ko no Evolūcijas.’

Un skolotājs turpināja: ‘Es izlēmu, ka es izlaidīšu tēmas par Evolūciju līdz gada beigām,

līdz jūsu meita vairs nebūs manās mācību stundās.'” Un mana pirmā doma bija – o, jā!

Un tad es domāju: “Pagaidiet, pagaidiet, pagaidiet… kāpēc mēs karā sūtām otrklasniekus?”

Šajā kaujā būtu jācīnās vecākiem, nevis bērniem. Mēs esam šīs zemes sāls. Sāls kairina.

Klau, ja neviens no tevis nav sakairināts, tu neesi labs kristietis. Jums nav jācenšas viņus kairināt.

Cenšaties būt sāļš… tas viņus kairinās. Sāls pasargā no samaitāšanās.

Kā tas nākas, ka šeit Tenesijā ir mācību grāmatas ar tik daudz meliem.

Amerikas dienvidu pašā vidū. Kur ir kristieši, kam būtu jāpasargā pasaule?

Kāpēc gan kāds no jums nevarētu iekļūt skolu valdē un darīt kaut ko lietas labā?

Kādēļ gan kādam no jums neiestāties komisijā sakot: “Izņemsim tās lapas no grāmatām ārā. Tajās lapās ir meli.”

Skolai tas neko neizmaksās. Tūlīt parādīšu.

Cik daudzi no jums būtu ar mieru brīvprātīgi izņemt lapas no grāmatām ņemot līdzi savas šķēres?

Tas skolai neizmaksās pat centu. Izdarīsim labāk.

Cik daudzi no jums gribētu maksāt 20 dolārus par iespēju būt komisijā, kas izgriež šīs lapas no grāmatām

un vienalga ņemtu savas šķēres? Mums tikko bija līdzekļu savākšanas kampaņa.

Mēs skolai savācām 1000 dolārus. Oho! Viņiem tas neizmaksās ne centa.

Ir ļoti daudz labu, patiesu un dievbijīgu skolotāju valsts skolās, un es par viņiem lūdzu Dievu.

Un viņi ir tikpat neapmierināti ar notiekošo, cik es.

Ja jūsu skolā ir labs skolotājs, kas vēlas darīt lietas pareizi, tad atbalstiet viņu.

Jo es galvoju, ja ir skolotājs, kurš cenšas pastāvēt par Radīšanu un nostāties pret Evolūciju,

ir liela iespēja, ka viņi par to tiks atlaisti vai vajāti.

Par to vairāk mēs runājam 7. Video seminārā – kā skolotāji tiek vajāti par to, ka viņi pastāv par to, kas ir pareizi.

Daudzi māca šo teoriju, jo viņiem pašiem nekas cits netika mācīts.

Daudzi nezina, ka ir normāli mācīt Radīšanu. Tas ir pilnīgi normāli. Ko mēs darām?

Ir ļoti gara vēsture par to, kā šī teorija nokļuva līdz mūsu skolām.

Un par to mēs stāstīsim Valsts Skolu Prezentācijā.

Ko mēs varam darīt lietas labā? Tas viss ir apskatīts 5. Video seminārā. Mēs jums parādīsim šī teorijas draudus.

Tā nav tikai muļķīga ideja. Evolūcija ir bīstama reliģija.

Es 5. Video seminārā jums parādīšu dažas praktiski īstenojamas darbības, lai to labotu. Paldies par jūsu uzmanību.

Mēs ceram, ka jums patika šī video sērija par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Ir kas svarīgāks par patiesību un faktiem, kas saistīti ar zinātni,

proti, zināt patiesību – vai tu nokļūsi Debesīs vai nē.

Ja tu nekad neesi ticējis Kristum kā savam Glābējam, ļauj man ātri izskaidrot, kas tev ir jādara, lai tiktu uz Debesīm.

Bībele saka, ka mēs visi esam grēcinieki. Mēs visi esam lauzuši Dieva likumus.  Mēs esam nepaklausījuši Radītājam.

Mēs esam darījuši ļaunas lietas. Mēs esam grēcinieki. Daži ir lielāki grēcinieki nekā citi, vismaz cilvēku acīs.

Bet mēs visi esam pārkāpuši Dieva likumus. Un Bībele saka, ka tev ir jānovēršas.

Vārds “novērsties” nozīmē pagriezties, kam patiesībā ir divas nozīmes, novērsties no sava grēka un pagriezties pret Dievu.

Dievs meklē izmaiņas tavā attieksmē, ar kuru tu saki:

“Kungs, es vairs negribu rīkoties nepareizi. Piedod, ka nepaklausīju Tev. Es gribu rīkoties pareizi.”

Un tu novērsies no grēka un pievērsies Dievam sakot: “Dievs, vai tu man piedosi? Vai tu glābsi mani?”

Bībele saka (Romiešiem 3:23): “jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.”

Tev ir jāatzīst, ka esi grēcinieks. Otrkārt, Bībelē Romiešiem 6:23 “Tātad grēka alga ir nāve, (..)”

Mūsu grēku dēļ mēs esam pelnījuši mirt un doties uz elli. Bet Jēzus nomira tevis dēļ.

Viņš mīl tevi. Viņš vēlas, lai tu dodies uz Debesīm.

Un ikviens, kurš lūgs Viņam bezmaksas glābšanu, Dievs dos mūžīgās dzīvības dāvanu, kā tas teikts Romiešiem 6:23.

Tā ir bezmaksas dāvana. Romiešiem 10. nodaļas 13. pantā ir teikts:

“Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.”

Ja tu tikai sauc sakot: “Kungs, es esmu grēcinieks. Vai tu man piedosi?” Un jautā viņam to.

Viņš tev dos šo bezmaksas mūžīgās dzīvības dāvanu. Kādēļ gan tev tagad nelūgt kopā ar mani?

Un tu varētu saņemt Kristu kā tavu Glābēju. Nav nekādu burvju vārdu. Dievs uzlūko tavu sirdi.

Bet ja tu to varētu teikt un to tā arī domātu, Dievs tev piedos.

Tikai saki: “Dārgais Kungs Jēzu, es zinu, ka esmu grēcinieks. Esmu pārkāpis tavus likumus. Es to nožēloju. Lūdzu, piedod man.

Lūdzu, pielīdzini Savas asinis man. Piedod manus grēkus un ņem mani uz Debesīm. Jēzus vārdā, Āmen.”

Bībele saka, ja tu sauksi uz Kungu, tu tiksi izglābts.

Tātad, ja esi lūdzis Kungam izglābt tevi, Viņš apsolīja, ka Viņš izglābs tevi. Tagad tavs pienākums ir pieaugt.

Lasi savu Bībeli, lūdz un iesaisties labā baznīcā, kas tic Bībelei.

Un sāc pieaugt, lai kļūtu par labu kristieti.

Paldies jums. Zvaniet vai rakstiet, ja mēs kā varam palīdzēt. Mēs būsim priecīgi palīdzēt.

Lai iegūtu vairāk informācijas un citus materiālus, ko piedāvā “Creation Science Evangelism”, zvaniet mums 850-479-DINO.

Jeb 850-479-3466. Vai arī apmeklējiet mūsu mājas lapu http://www.drdino.com.

Semināra 4c beigas -Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – in Latvian.