Category: Kāpēc tieši 6 dienas?

Ko var „cepties” par tiem dinozauriem un miljardiem gadu?

Ko var „cepties” par tiem dinozauriem un miljardiem gadu?

Pārdomu autors: Mārcis Rožkalns

 

„Kāda starpība, cik Zeme ir veca un vai evolūcija bija vai nebija? Galvenais, ka man kā kristietim ir ticība Jēzum Kristum. Vai tad es neesmu kristietis, ja neticu, ka Zeme ir aptuveni 6000 gadus veca? Un vai tad lielais sprādziens un pērtiķis-cilvēks process nevarētu būt, ja to ir darījis Dievs?” Es bieži dzirdu šādus apgalvojumus, kad saruna ievirzās par šo tēmu.

Protams, ka tas nav nosacījums, lai būtu kristietis, bet šī ir ļoti nopietna problēma evaņģēlija vēsts nodošanai tālāk. Jo – ko tu atbildēsi Dieva meklētājiem – draugiem, paziņām, kolēģiem, bērniem vai mazbērniem, kad viņi sāks jautāt skeptiķu jautājumus. Vai tu atbildēsi: „Evolūcija un lielais sprādziens varēja būt, ja vien to ir radījis Dievs. Galvenais – tici Jēzum Kristum!” Galvenais, ka mēs vēl nepapildinām teikto, ka Bībele ne vienmēr ir korekta un precīza.. Manuprāt, ir lieki jautāt, ka šāda atbilde viņus nemaz neapmierinās, un būtu liekulīgi, ja mēs teiktu, ka šādi izaicinoši jautājumi ir nepilnvērtīga garīgā brieduma pazīme.

Miljardiem gadus veca Zeme, lielā sprādziena un evolūcijas teorijas ir pretrunā un grauj Bībeles pamatus, jo notikumi šajās teorijās ir dziļā pretrunā ar 1. Mozus grāmatas pirmajām 12 nodaļām, kas faktiski ir pamats Jaunajai Derībai – Evaņģēlijam. Šīs teorijas apšauba un noraida Dieva klātbūtni radīšanas procesā un mazina (vai pat iznīcina) Bībeles autoritāti. Un mēģinājumi šīs pretrunīgās lietas ievietot Bībelē, manuprāt, ir visai nožēlojami. Kādēļ sabojāt labu grāmatu ar muļķīgām teorijām?

Tā problēma ir tajā, ka kristieši ir sākuši cilvēka idejas, teorijas un uzskatus „ielikt” Bībelē, nevis uzticoties, ka Dievs – kurš visu to ir saplānojis un radījis – varētu pateikt, kā tas viss notika. Pat apgalvojums, ka Bībele ir veca grāmata, norāda, ka evolūcijas filozofija ir labi iesakņojusies mūsu domāšanā, jo ar šādu apgalvojumu mēs faktiski pasakām, ka cilvēki senāk bija „ne tik gudri”. Bet faktiski ir otrādi, pat mūsu fiziskā kapacitāte būt gudriem ir daudz mazāka nekā pirmajiem cilvēkiem.

Ja ir grūti noticēt tam, kas rakstīts Bībelē, tas nenozīmē, ka tas nevarēja notikt. Piemēram, kāpēc ticam, ka Jēzus Kristus augšāmcēlās no miroņiem un jaunava Marija kļuva grūta, ja to zinātniski pierādīt nav izdevies un arī neizdosies pierādīt? Kāpēc to lasām un ticam kā rakstīts (jo tā taču ir Bībele), bet 1. Mozus grāmatu nespējam uztvert burtiski?

Bet, ja viss tas, ko Dieva Vārds saka, ir patiesība, tad kā tajā visā iekļaujas dinozauri, dažādas iežu un fosiliju datēšanas metodes, fosilijas, zvaigznes miljardiem gaismas gadu attālumā, evolūcijas attīstības starpposmi un daudzi citi jautājumi, kas izaicina kristiešu ticību un uzticēšanos Bībelei kā galējai autoritātei? Ja esi kristietis, tad lūdz, lai Dievs tev norāda, kur meklēt palīdzību šaubu brīžos (kas ir normāli) un uzticēšanos Viņa Vārdam.

Jo vairāk es iedziļinos šajā jautājumā, jo vairāk es ieraugu globālo garīgo cīņu starp pasauli un Dievu, kur cīņas lauks esam mēs – cilvēki. Vieni mēs šajā cīņā zaudēsim, tādēļ izlasi Jāņa Atklāsmes grāmatu, kura pasaka, kurš būs uzvarētājs. Tik daudz man prāta pietiek, lai nostātos uzvarētāja pusē un paldies Kristum par šādu iespēju :)

Esmu saņēmis bez maksas Kristus glābšanu un liecību par Dieva Vārda autoritāti, tādēļ uzskatu, ka ar savu kalpošanu man tā bez maksas ir jādod tālāk arī tev. Un to daru ar prieku, jo strādāt pie Priekšnieka, kurš gādā un ir uzvarētājs, ir privilēģija. Ceru un ticu, ka materiāli, kas ir šajā lapā (www.gribuzinat.com), tev palīdzēs pārvarēt šaubas par Dieva Vārda autoritāti.