Kā es varu atgriezties no grēkiem?

Kā es varu atgriezties no grēkiem?

Autors: Tim Conway
Video (angļu valodā): http://illbehonest.com/How-do-I-Repent-Tim-Conway

 

Šo vēstuli atsūtīja Brendons, kurā viņš raksta:

„Man ir vajadzīga palīdzība! Tikai vakar vakarā es sapratu, ko nozīmē patiesa kristietība, proti, dzīvot ar ticību jeb dzīvot un meklēt dzīvo Dievu it visā un nedzīvot personīgā grēkā. Man arī teica, ka grēcinieku lūgšana ir ceļš uz Debesīm, bet tā nepavisam nav taisnība. Pašlaik es dzīvoju personīgā grēkā un es vēlos zināt, kā atgriezties no grēka. Es gribu zināt, kā es sevi varu atbrīvot no sevis paša. Es patiesi ticu Dievam un Viņa Dēlam, un es patiešām ienīstu grēku, bet tas ir pārāk spēcīgi iesakņojies manī un man ir nepieciešams Kristus manā dzīvē. Kā es varu būt izglābts? Un kā es varu sasniegt tādu brīdi, kad varu pilnībā atlaist vaļā grēku?”

Es vēlos šo tēmu pacelt, jo es nešaubos, ka arī šodien šeit ir kādi, kuriem ir tas pats jautājums – kā es varu atgriezties no grēkiem?

Zināt, kas ir pārsteidzoši? Kad atnāca Jēzus Kristus, viņš to neizskaidroja. Viņš teica: „Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi.” (Mateja evaņģēlijs 4:17).

Atgriešanās. Lūkas evaņģēlija 13. nodaļā no pirmā līdz piektajam pantam Kristus teica, ka neatgriežoties no grēkiem jūs iesiet bojā.

Lūkas evaņģēlijs 13:1-5 „1 Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. 2 Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc ka tie to cietuši? 3 Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. 4 Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji? 5 Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.”

Kristus teiktais attiecas uz ikvienu šajā telpā. Ja jūs neatgriežaties no grēkiem, jūs iesiet bojā. Tad nu, lūk, atgriešanās ir kas tāds, kas tev ir obligāti jāveic. Kad nāca Jānis Kristītājs, arī viņš teica: „Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.” (Mateja evaņģēlijs 3:2) Tālāk viņš saka: „Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus.” (Mateja evaņģēlijs 3:8) Tas ir, nesiet darbus, kas ir saskaņā ar atgriešanos. Darbi, kas ir derīgi priekš atgriešanās, kuru saturs ir saistīts ar atgriešanos.  Un tā nu pie viņa pienāca kādi un teica: „Mēs esam kareivji, kas mums ir jādara? Mēs esam muitnieki, kas mums ir jādara? Mēs esam parasti ļaudis, kas mums ir jādara?” Un viņš neteica, lai viņi neko nedara, vai arī, ka viņi tur tāpat neko nevar izdarīt. Viņš teica, lai viņi novēršas no grēka, lai atstāj to, lai iet no tā prom.

Brendons vēstulē raksta, ka viņam ir vajadzīga palīdzība, viņš vēlas zināt, ko lai viņš dara, lai atgrieztos no grēkiem. Es tev, Brendon, saku – atgriezies! Mēs kaut kā esam palaiduši garām šī vārda nozīmi. Ko tad nozīmē atgriešanās? Bībele (2.Korintiešiem 7:10) saka, ka dievišķas skumjas ved pie atgriešanās. Vai jums, mīļie, ir skumji, ka grēkojat? Ja jūs neskumstat, ka grēkojat, tad jūs esat visai ļauni, visai paštaisni un jums ir visai netikla sirds, ja jūs nespējat nožēlot, ka grēkojat. Ja jums nav žēl, ka grēkojat, tad vispār nav nekādas jēgas runāt par atgriešanos. Ja tu mīli savu grēku, tad ej pa savu dzīvi un mīli savu grēku. Jā, un beigās dabūsi elli, ko būsi nopelnījis ar savu grēku. Grēka tosti ir pieejami visu laiku, ej un izdzer tos, ja tu tā vēlies un tava sirds ir tā uzstādīta, tad ej. Taču es kā evaņģēlija sludinātājs Jēzus Kristus vārdā esmu aicināts teikt – atgriezieties! Kā tas izskatās un kā es tam varu sagatavoties? Tev nav jāsagatavojas, tev ir jāatgriežas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē novērsties no grēka. Tā ir aizgriešanās. Tu teiksi, ka to nespēj? Bībele nekad nav teikusi, ka tu to vari. Bībele saka – dari to! Un Bībele nedod precīzu šī termina skaidrojumu, un vai zini, ko tas nozīmē? Ļaujiet man to izskaidrot.

Šeit viss ir saistīts ar uzticēšanos Kristum. Domājiet par tiem dažādiem notikumiem, kur Kristus cilvēkiem lika darīt kaut ko, kas viņiem pašiem nebija pa spēkam. Vai tad tas nav tas, ko viņš visu laiku vīriešiem un sievietēm lika darīt – darīt kaut ko, kas viņiem pašiem nebija iespējams? Piemēram, celies un staigā (Jāņa evaņģēlijs 5:8)! To viņš teica triekas ķertajam. Un ko viņš darīja? Viņš cēlās un staigāja. Jūs teiksiet, ka tas ir neiespējami. Tas noteikti ir neiespējami! Un ir neiespējami novērsties no grēkiem tavai sirdij, ja tā tos mīl. Bet tas, ko es tev saku – dari to! Vai saprotat, ko tas vīrs izdarīja – viņš dzirdēja, ka to viņam teica Kristus. Un tad viņš teica: „Labi, es ticu, ka Jēzus Kristus izdarīs kaut ko man, dēļ kā es varēšu to paveikt.” Un es to pašu saku tev. Viņš teica atgriezies, un es saku tev, lai uzticies Viņam, ka Viņš tev izdarīs kaut ko, lai tev būtu iespējams to izdarīt. Kas ir atgriešanās? Tā ir novēršanās no grēkiem. Ja tu neatgriezīsies, tu iesi bojā.

Kā tas izskatās praktiski – novēršanās? Jebkāds grēks, kas ir tavā dzīvē – apskaties uz savu dzīvi – vai tajā ir grēks? Novērsies no tā. Ja tev ir seksuāla rakstura kārdinājumi, novērsies no tiem. Ej prom un negrēko vairs – vai tad tas nav tas, ko Kristus teica? Tu teiksi, ka tu nevari, lai gan esi mēģinājis? Nu ja, tu esi mēģinājis paša spēkiem, bet tas ir jādara Kristus spēkā. Un kā tad tas izskatās? Tas izskatās tā – tu pazemīgi saki: „Kungs, es jūtu, ka tuvojas kārdinājums un es nevarēšu tam stāties pretim. Ja Tu man nepalīdzēsi, Kungs, es kritīšu. Es kritīšu!” Tas ir līdzīgi kā Pēteris laivā (Mateja evaņģēlijs 15:25-32) – vai tiešām tu domā, ka Pēterim piemita spēja staigāt pa ūdeni? Vai tad Pēterim bija spējas likt ūdenim tā pārveidoties, lai tas zem viņa kājām kļūtu ciets? Viņam nebija tādu spēju, viņam nebija nekādas kontroles pār ūdeņiem. Daba bija pāri viņa spēkiem. Kristus saka – nāc! Tas ir tas, ko Kristus arī tev saka. Vai tev liekas, ka kristus aicina tevi uz dzīvi, kur grēks ir uzvarēts? Jā, tieši to Viņš vēlas, Viņš sauc, lai tu ej pie Viņa. Pēterim nebija lielākas spējas par tavām attiecībā uz staigāšanu pa ūdens, bet viņš spēja to izdarīt. Taču, tiklīdz viņš novērsa savu skatienu no Viņa, Pēteris sāka grimt.

Mīļie, šis jautājums patiesībā nav sarežģīts. Taču cilvēki bieži uz šī jautājuma „uzkaras” dēļ viena iemesla – viņi meklē veidu, kā uzticēties sev pašiem un izveidot tādu kā atgriešanos un pasniegt to Dievam sakot: „Nāc, Dievs, redzi, ko es esmu izdarījis? Tagad glāb mani!” Taču tas nav pareizi. Pareizi ir darīt to, ko Kristus tev liek un liek darīt to Viņa spēkā.  Tu jautāsi, kā es varu saņemt spēku no Viņa? To sauc par uzticību. Tas ir līdzīgi kā – ja kāds cilvēks taisās lēkt no otrā stāva, kurā ir ugunsgrēks, un lejā stāv liela izmēra ugunsdzēsējs, kurš saka: „Lec un es noķeršu tevi!” Tāda veida uzticība. Ugunsdzēsējs saka, lai tu lec, bet tu saki: „Es nevaru! Kā tu taisies mani noķert?” Bet, kad tu sper soli un lec, viņš noķer tevi un tur tevi. Tāda veida uzticība, es jums to garantēju. Jēzus Kristus nāca šajā pasaulē, lai glābtu grēciniekus. Tu uzticies Viņam, Viņš neļaus tev nokrist.

Visneaptveramākās alkas un kaislības ir pēc tām lietām, par kurām mēs jau esam runājuši – seksuālās kārības. Teikšu tev tā, aizej tur, kur Viņa Vārds ir spēkā un saki: „Kungs, es grimstu, es grimstu! Ja tu mani nedabūsi laukā no tā visa, es kritīšu šajā grēkā!” Te var būt jebkāds grēks – ja esi atkarīgs no pornogrāfijas, naudas, kārībām savā prātā, ēdiena, narkotikām, zālēm, alkohola, lepnuma, aplausiem un atpazīstamības un vēl kas, lai kāda atkarība tā arī nebūtu; un arī ja tev ir nosliece uz homoseksuālismu. Draugi, es jums saku – lai kas tas arī būtu, atgriešanās ir novēršanās no tā. Kā to izdarīt? Tu aizgriezies. Teiksi, ka nevari? Kristus spēkā tu varēsi! Bet tev ir jāsper solis arī pašam. Līdzīgi kā Mozus situācijā (2.Mozus grāmatas 14:15) – tur nāk faraons un Mozus jautā Kungam, ko lai nu darām, jo mums ir nepatikšanas, un to kliedza visi cilvēki. Taču Dievs teica: „Kamdēļ jūs stāvat tur?”

Līdzīgi kā gadījumā ar priesteri Jordānas upē (Jozua grāmata 3:13-17), Viņš vienkārši neapturēja ūdeni. Viņš teica, ka priesterim ir jānoiet lejā un jāiemērc tajā kājas. Un vēl – romiešu karavīrs (Lūkas evaņģēlijs 3:14), kurš ir grēka varā un nāk pie Jāņa Kristītāja un jautā, ko lai viņš dara. Jānis neteica: „Nedari neko, sēdi un gaidi, kad Dievs kaut ko izdarīs, Dievs ir neatkarīgs.” Dievs ir neatkarīgs, to es necenšos noliegt, bet Jānis teica, lai šis karavīrs vairs neņem vairāk, nekā pienākas. Nedzenies vairs pēc naudas, neizmanto savu pārspēku un ieročus, ņem no cilvēkiem tikai tās lietas, pakalpojumus un naudu, kas jāņem, nevis ko papildus. Muitnieki jeb nodokļu iekasētāji (Lūkas evaņģēlijs 3:12-13) atnāca pie Jāņa un jautāja, ko lai viņi dara. Un Jānis teica ko līdzīgu – esiet godīgi!

Ja šodien esi šeit un tev ir kāds grēks – tu esi slikts cilvēks. Attiecības starp līdzcilvēkiem nav pareizas, tu esi skarbs, greizsirdīgs. Tev ir visas šīs dažādās lietas, kuras kontrolē tevi. Tu ienīsti cilvēkus, tu ienīsti kādu konkrēti. Tu esi ar kaut ko iesprostots. Apstājies! Atgriezies! Novērsies no tā! Nesaki Dievam: „Redzi, Dievs, ko esmu izdarījis, vai tu glābsi mani?” Tas tā nav. Dievs, es to nevaru izdarīt, ja vien Tu to neizdarīsi man. Redziet, tā ir uzticēšanās Kristum. Tā ir novēršanās no pašpaļāvības. Tev ir kaut kas jādara, bet tu to darot paļaujies uz Kristu, nevis sevi. Atgriezies! Novērsies! Ej prom no tā!

Pabeidzot, gribu teikt – cilvēki garāmejot jautā: „Kāpēc man būtu jāatgriežas, ja arī es to spētu?” Ko tu tur saki? Tu saki, ka nevari? Patiesībā tu man saki, ka nevēlies. Es tev varu skaidri un gaiši pateikt, ka ikviens, kurš ir novērsies no saviem grēkiem uzticoties, ka Kristus tos atbrīvos no tiem, ir ticis atbrīvots no tiem. Daudzi cilvēki šajā telpā ir bijuši atbrīvoti. Tu tomēr saki, ka nevari? Interesanti, jo Dievs tev to pavēl darīt. Dievs vēlas, lai tu to dari. Es un daudzi no jums to esam izdarījuši. Ko tu tur saki – nevaru izdarīt! Patiesībā tu saki, ka nevēlies to izdarīt. Vai arī patiesībā tu centies iztīrīt savu dzīvi, lai tā būtu skaista un Dievam būtu sasaistītas rokas un neatliktu nekas cits kā glābt tevi. Taču es jums cenšos pateikt ko citu. Līdzīgi kā triekas ķertais, kuram nebija spēju piecelties un staigāt, vienalga viņš mēģināja un cēlās kājās. Kristus tev saka, ka tev nav spēju uzvarēt grēku un iztīrīt savu dzīvi, bet Viņš tev saka – staigā! Gluži kā tam vīram Viņš to teica fiziskā nozīmē, tev Viņš to saka garīgā nozīmē – staigā! Tu nevari izdarīt vairāk par to vīru, bet šis vīrs izdarīja vairāk; taču ne jau savā spēkā. Vai spējat iztēloties to gadījumu, kad pirmo reizi pasaka – staigā! Tas vīrs taču ir triekas ķerts un nekustīgs! Un tad viņš mēģināja pakustināt kāju – un tā kustējās! Tad viņš tās pielika pie zemes un piecēlās. Kādēļ? Jo tajā brīdī Kristus viņam deva spēku.

Saproti, ka uzticot un paļaujoties uz Viņu, Viņš tev dos spēku darīt to, kas jādara. Tas pats attiecas arī uz masturbāciju, proti, ja tu teiksi: „Dievs, es Tev uzticos un šeit ir runa par Tavu Vārdu. Saki man, lai sekoju Tev un es ticēšu, ka Tu nenodarbojies ar masturbāciju. Es meklēšu to ceļu, kurš vedīs uz nevainojamu tīrību.” Līdzīgi kā Pēteris izkāpjot no laivas, tu uzturi skatu uz Kristu, jo citādi tu sāksi grimt. Tavam skatam ir jābūt tikai uz Kristu, Viņam ir jābūt tam, kuram tu uzticies, no kura tu ņem spēku, kuram tu lūdz un uz kuru tu raudot sauc: „Kungs, tu redzi manu grēku, Tu redzi, ka es grimstu un man nav spēka to uzvarēt, lūdzu, palīdzi man!” Tu sāksi teikt cilvēkiem, ka uzticies Kristum, kurš tev dos uzvaru. Tu saki: „Kungs, es uzticos Tavam Vārdam, es stāstu par Tevi cilvēkiem, es Tev uzticos!” Tā ir atgriešanās.

Atgriezies!

Tulkoja: Mārcis Rožkalns

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s