Kungs, Kungs? Es jūs nekad neesmu pazinis

Kungs, Kungs? Es jūs nekad neesmu pazinis

Autors: Paul Washer

Video (in English): http://www.youtube.com/watch?v=YSD7dvmTtzw&feature=relmfu (Lord Lord? I Never Knew You)

www.illbehonest.com

Vai tu vēlies zināt, cik vērta ir tava apliecināšana par savu ticību uz Jēzu Kristu? Vai arī cik vērta ir tava atzīšanās par ticību Viņam? Atbilde ir – tam nav absolūti nekādas vērtības.

Mateja evaņģēlijs 7:22
„Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?”

Šo cilvēku aizstāvība Svētā Kunga priekšā balstījās uz viņu pašu darbiem. Vai tiešām tu uzskati, ka patiess kristietis, kurš ir Svētā Gara apgaismots, zinot savas sirds dziļākās domas un attieksmi, savu aizstāvību balstīs uz saviem darbiem, lai tas Kungs ielaistu viņu Debesīs?

Mateja evaņģēlijs 7:23
„(..) Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis (..)”

Kad Viņš saka par tiem dažiem, kas atradīs mūžīgo dzīvību, Viņš runā par tiem, kas seko Viņa Vārdam. Starp tiem, kas saka – Jēzus Kungs – tikai daži no viņiem atradīs mūžīgo dzīvību. Tas, ko mēs varam atrast, ir, ka ne ikkatrs, kas teiks uz mani – Kungs – ieies Debesu valstībā. Nē!

Mateja evaņģēlijs 7:21
„Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, (..)”

Tas, ko Viņš saka, ir – ne visi, kas uzsvērti apgalvos, ka esmu Kungs, ieies Debesu valstībā. Šeit nav nekādas slepenas māceklības, nav nekā apslēpta. Šeit ir domāts cilvēks, kas uzsvērti apgalvos – jā, es esmu kristietis. Viņš saka, ka ne visi, kas šo saka, ieies debesu valstībā, kas ir sinonīms apgalvojumam – ne visi, kas saka šo, ir patiesi kristieši. Nav svarīgi, cik ļoti uzsvērti kāds cenšas sevi apliecināt par kristieti, jo tas nav pārbaudījums par to, vai viņa kristietība ir patiesa. Bet kas ir pārbaudījums? Lasot tālāk, mēs redzam šo:

Mateja evaņģēlijs 7:21
„(..)bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.”

Taču Viņš šeit nepavisam nerunā par glābšanas darbiem. Nepavisam nē.  Viņš nemāca, ka cilvēks ieies debesu valstībā pēc viņu spējas īstenot Dieva gribu. Tas nav tas, ko Viņš māca. Ja tu tā uzskati, tad tu karieti noliec priekšā zirgam. Tas, ko Viņš māca, vienkārši ir – ka tie, kuri patiesi ir ticējuši, dara Svētā Garā spēkā, ar kuru tie ir pārveidoti, kļūstot par jauniem radījumiem. Caur šo brīnumaino glābšanas darbu un nepārtrauktu Svētā Gara darbu viņu dzīvēs, viņu dzīves un dzīvesveids ir mainījies. Un tāpēc patiess kristietis ir kristietis, kurš tic Jēzum, bet tu zini, ka viņš tic Jēzum, jo viņa dzīve ir izmainījusies. Un šīs izmaiņas ir apzīmētas ar paļāvību uz Dieva gribu.

Ja kāds kādreiz nesaprot Evaņģēliju un Jauno Derību, tieši pie viņa kājām ir nolikta viņa vaina. Vai tu to saproti, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi? Mēs lasām:

Romiešiem 1:18
„Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību.”

Šajā rakstu vietā ir kas ļoti svarīgs – cilvēki apslāpē patiesību. Tie nospiež to, un tie nevēlas to saprast dēļ ienaida pret Dievu un vēlmes dzīvot neatkarīgi no Viņa noteikumiem.  Cilvēks ir atpazīstams kā kristietis pēc viņa augļiem. Un visas vēstures gaitā (nu vismaz kopš reformācijas sākuma noteikti) tika ļoti uzsvērts, ka mums var būt un mums ir jābūt pārliecībai un lielam priekam pārmaiņu brīdī. Bet šī tūlītējā pārliecība var būt neapšaubāma, taču ir arī nepieciešams saskatīt turpmākos augļus ticīgā dzīvē. Jo pierādījums, ka mēs esam Viņa mācekļi (ņemot vērā Jāņa evaņģēlija 8. nodaļu), ir mūsu nepārtrauktā sekošana Viņa Vārdam un paliekošie augļi, ko mēs nesam (ņemot vērā Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu).

Tātad nekādā veidā Jēzus mācībā netiek iekļauts, ka glābšana ir rezultāts tam, ka mums ir spēja pieskaņoties Dieva gribai. Tas, ko Viņš māca, vienkārši ir – cilvēks, kurš patiesi ir atgriezies, pārveidots Svētā Gara spēkā, kurš ir jauns radījums un kurš dzīvo citādi. Jūs redzēsiet atgriešanās pierādījumu viņu dzīvē.

Mazliet atgriezīsimies pie kā ļoti, ļoti svarīga. Ticīgā dzīve pēc būtības nav nepārtraukta uzlabošanās bez šķēršļiem tajā. Tā nevirzās tikai pa līkni uz augšu, bet patiesa ticīgā dzīve virzās pa līkni uz augšu ar periodiskiem kritumiem. Mēs cīnāmies ar grēku, mums ir neveiksmes un mēs varam pārdzīvot ļoti trauksmainu laiku. Bet ko Bībele patiesam ticīgam garantē?

Filipiešiem 1:6
„būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.”

To, ka Tas, kurš ir uzsācis labo darbu, pabeigs to.

Romiešiem 8:28
„Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.”

To, ka Tēvs konstanti disciplinē tos, ko Viņš mīl.

Vēl mēs varam atklāt, ka glābšana nav tikai Dēla un Svētā Gara darbs, bet arī Tēva darbs, īpaši attiecībā uz svētīšanu.

Jāņa evaņģēlijs 15:1-2
„ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu.”

Tēvs ir tas, kurš rūpējas par vīnakoku. Un kurš noņem zarus? Tēvs to dara. Bet uz kurieni tieši Tēvs tos nes?

Jāņa evaņģēlijs 15:6
„Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg.”

Pilnīgi noteikti nav tādas lietas kā – nepārtraukti miesisks kristietis, nepārtraukti neauglīgs kristietis vai vispār neauglīgs kristietis. Tādi neeksistē.

„Es pazīstu Kristu!” Tas ir brīnišķīgi, vai viņš pazīst tevi?

Visi vēlas nokļūt debesīs, bet ne visi vēlas tur sastapt Dievu, kad tur nokļūs. Bet es tev vēlos ko teikt – tu taču nevēlies doties uz to pretīgo veco elli? Vai tu centies glābt sevi pamatojoties uz pašsaglabāšanos?  Kad tu aizdedzini pļavu, ikviena čūska bēgs no uguns, bet vienalga tā joprojām ir čūska. Īstais jautājums nav, vai tu vēlies nokļūt debesīs vai arī izbēgt no elles; bet īstais jautājums ir – vai Dievs tavā sirdī ir tā darbojies, ka tu alksti pēc Viņa?

Vai Dievs caur evaņģēlija vēsti, ko esmu tev teicis, tavā sirdī ir tā darbojies, ka grēku, ko reiz mīlēji, tagad tu ienīsti? Jautājums nav, vai tu vēlies nokļūt debesīs, jo kā jau teicu, visi vēlas nokļūt debesīs. Arī velns vēlētos nokļūt atpakaļ debesīs, ja vien viņam nebūtu jāloka ceļi Dieva priekšā. Vai tu redzi, ka tevī nav nopelna un ka vienīgais ceļš pie Dieva ir caur Jēzus nevainīguma, Viņa nopelna un to, ko Viņš uz krusta izdarīja tevis dēļ? „Jā, es to saprotu!” Bet vai tu vari nodot sevi Viņam? Pametot visu? Nožēlojot pat labos darbus. Tu jautāsi, ko es domāju ar labiem darbiem? Nožēlot, novērsties no uzticēšanās uz paša labajiem darbiem un nodot visu sevi vienīgi Kristum.

Mateja evaņģēlijs 7:21 „Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! (..)” tiks izglābts..

Titam 1:16
„Tie apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet darbos to noliedz. Neganti un nepaklausīgi būdami, tie nav derīgi nevienam labam darbam.”

Tulkoja: Mārcis Rožkalns

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s