Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Zinātne.

Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Zinātne.

Autors: Joshua Joscelyn

Pēdējā zināmā atrašanās vieta: http://www.drdino.com

 

„Visiem piecelties!”, skan balss no appelējušas un blāvas tiesas zāles. „Tiesas sēde ir atklāta, Godājamais Tiesnesis Zinātne ir priekšsēdētājs lietā ‘Skeptiķis pret Bībeli’.” Zāles apmeklētāji atgriežas savās vietās, jo lieta sākas ar apsūdzības argumentiem. Skeptiķa advokāts izsaka savas piezīmes, norādot tiesnesim Zinātnei, ka pierādījumi skaidri norāda uz to, ka Bībele ir kļūdaina un nav uzticama. Zvērinātie savās sēdvietās ir satraukušies, gaidot, ko Bībeles advokāts liks pretī šādam satricinošam pierādījumam. Laikā, kad pļāpīgais skeptiķu advokāts ieņem savu sēdvietu, Bībeles stāvoklis liekas nav labs. Saskaņā ar izvirzītajām apsūdzībām, Zinātnei tagad būtu jālemj par sliktu Bībelei. Taču notiek kaut kas neparasts. Zinātne pieceļas un dodas taisni pie Bībeles sēdvietas. Bībele pieceļas. Zinātne kautrīgi nomurmina: „Piedodiet, bet viņš turpina mani saukt par ‘Tiesnesi’. Es esmu apsēdies nepareizā vietā, Tiesnesi Bībele!” Visapkārt tiesas zālē ir dzirdama kopēja elšana. Kad tiesnesis Bībele ir apsēdies Viņa likumīgajā vietā, Viņš paceļ āmuriņu un jautā Zinātnei: „Vai Jūs esat vainīgs šīs tiesas un manu likumu priekšā, vai arī Jūs pastāvat uz savu nevainību?” Visa telpa uzmanīgi klausās brīdī, kad jaunais apsūdzētais pieceļas un smaida: „Es uzstāju uz ‘Bez Sacensības’, Jūsu Augstība. Es rīkošos tikai tā, kā jūs teiksiet!”

 

Debatēs starp skeptiķiem un kristiešiem zinātne bieži vien tiek izmantota kā standarts, pēc kura mēs izvērtējam patiesību. Bieži vien kristieši piekrīt tam, meklējot vislabākos zinātniskos pierādījumus, kādi vien ir iespējami, tādējādi radot vairāk uzmanības zinātnei, ar nolūku – debatēs iegūt labvēlīgu pozīciju. Taču kristiešiem ir jāsaprot, ka tādejādi tie ievieto zinātni tiesneša krēslā. Ja mēs atsakāmies no Bībeles, lai noteiktu, kas ir patiesība, tad mēs nekad neuzvarēsim. Jo Bībele mums saka: „Tavs vārds ir patiesība” (Jāņa ev. 17:17). Mēs to visu esam apgriezuši otrādi, ja domājam, ka, apelējot pie zinātnes, varēsim aizstāvēt Svētos rakstus. Vēl vairāk, mēs paceļam sevi nepiemērotos augstumos, ja domājam, ka varam tiesāt Dieva vārdu. Dieva vārds ir suverēns, un zinātne aizstāv to. Zinātniskie pierādījumi tikai apliecina Bībeles absolūto patiesību. Faktiski, ja mēs turpinām tiesas procesa analoģiju, brīdī, kad Tiesnesis Bībele ir iecelts tronī, prasītājs un aizstāvis apmainās vietām. Tas ir skeptiķis, kurš tagad atrodas neapskaužamā stāvoklī! Dieva Vārds ir standarts, un skeptiķis ir neatbilstošs šim standartam (Romiešiem 3:23), un mēs šeit neredzam nekādas zinātnisko pierādījumu liecības, bet redzam šī apgalvojuma apliecinājumu. Mēs redzam, ka skeptiķu uzskati ir pilnīgi nepareizi un ka zinātnei nav vietas tiesneša krēslā.

 

Tagad palūkosimies dziļāk. Papētīsim skeptiķa vai neticīgā iepriekšpieņēmumus. Viņš cenšas atspēkot Bībeli vairākos veidos, viens no tiem ir zinātne. Taču ar zinātni ir viena fundamentāla problēma. Zinātne ir atkarīga no Dabas Vienveidīguma (Uniformity of Nature). Ja dabas likumi mainītos pēc nejaušības principa, nebūtu iespējas atbilstoši mērīt vai eksperimentēt. Ja gravitācija, piemēram, mainītos katru dienu, kā varētu pastāvēt zinātne? Acīmredzot nevarētu! Līdz šim zinātniskie likumi ir vienveidīgi un nemainīgi, jo Dievs tos tā izveidoja. Viņš izveidoja likumus un pateica mums, ka tie nemainīsies, mēs varam tiem uzticēties (1. Mozus 8:22)! Taču neticīgais atsakās ticēt Dievam, kaut arī saprot dabas vienveidīgumu tāpat kā ticīgie. Bet kādēļ? Tas taču pilnīgi nesaskan ar viņu uzskatiem, kuros viņi uzstāj, ka daba un tās likumi par tādiem, kādi tie ir šodien, attīstījās vienmēr mainīga un nejauša procesa gaitā. Redzat, neticīgajam ir jāaizņemas no kristiešu nemainīgajiem uzskatiem, lai veiktu zinātniskus pētījumus vai apelētu pie zinātniskajiem pierādījumiem. Viņš paņem Dieva eksistenci kā pašsaprotamu, lai mēģinātu apstrīdēt Viņu. Šādi skeptiski vai neticīgi evolucionisti sludina uzskatus, kas atspēko paši sevi.

 

Kristieti, kad tevi iepazīstina ar zinātniskiem „pierādījumiem” pret Bībeles Dievu, atceries divas lietas. Pirmkārt, nekad neapšaubi Bībeli un neļauj zinātnei ieņemt tiesneša vietu. Bībele ir Galīgā Autoritāte. Bībele ir Dieva vārds. Kad jūs izmantojat pierādījumus, izmantojiet tos kā liecību, ka zinātne saskan ar Bībeli. Otrkārt, izmanto zinātni, lai pierādītu, ka neticīgajam nav nekāda pamata, lai pierādītu dabas likumu vienveidīgumu bez Bībeles Dieva, kurš nekad nenonāk pretrunā ar sevi, un kurš radīja likumus, kuriem var uzticēties. Parādi skeptiķim, ja viņš patiešām tic evolūcijas teorijai, ka viņš vispār nekādā veidā nevarētu izmērīt un pārbaudīt savu teoriju. Jo bez Dieva nav nekādu iespēju kaut ko zināt. Dievs izveidoja dabas likumus un, ja tā nebūtu, mēs nevarētu tiem uzticēties. Ja mēs nevaram uzticēties likumiem, mēs nevaram uzticēties arī zinātnei. Bet, paldies Dievam, mēs varam uzticēties dabas un zinātnes nemainīgajiem likumiem, jo mūs varenais Dievs tos izveidoja „uz palikšanu”, kad radīja visu Visumu tikai sešās dienās.

 

 

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s