Evaņģēlijs

Ellerslie Mission Society piedāvā:

 

Eric Ludy – Evaņģēlijs (The Gospel)

Avots (video): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nPIOkdNL-QQ

 

Es Jūs iepazīstināšu ar Evaņģēliju.

 

Tu esi dumpinieks. Vai nu tu vēlies šo apziņu, vai nē, es tev teikšu tieši – tu esi dumpinieks pret Dzīvo Dievu. Šī ir tava dabiskā tieksme. Kāpēc? Jo tu esi piedzimis grēkā. Mēs esam cietuma kamerā. Un šī kamera atņem atmodu un Dieva žēlastību. Tā ir Dieva žēlastība, ka mēs saprotam, ka esam pazuduši un netiekam laukā. Mēs ejam uz iznīcību. Ātri.

Tāpēc, ka esam sadumpojušies pret Dievu, mūsu ienaidniekam ir visas tiesības kaitēt mums un apspiest mūsu dzīves. Un tu tur esi – cietuma kamerā – un kliedz: „Palīgā! Es netieku laukā!” Tu nevari tikt laukā, jo cietuma kameras restes ir stiprākas par jebko. Nav nekādu iespēju tās pārzāģēt, jo tās ir stiprākas par dimantu. Nav nekādu iespēju izmukt. Tu esi nolemts. Kad beigās atnāks ienaidnieks, viņš tevi piebeigs. Viņam ir visas tiesības to darīt. Viņš izbaudīs ikkatru minūti.

 

Bet mums ir varens Aizstājējs, kurš nostājas starp tevi un tavu apsūdzētāju. Viņš saņem sitienus. Šie sitieni pienācās tev. Viņš saņem sitienu, kas bija paredzēts tev. Tā ir neparasta realitāte – Viņš kļuva par upuri un, patiesībā, Viņš nomira. Dievs nomira… tevis dēļ. Uz tavas kameras vienmēr ir bijis uzraksts – Nosodīts, mūžīgi atšķirts no Dieva. Vainīgs. Un pēkšņi viss mainās – kad esi sapratis, ko Jēzus Kristus ir paveicis: Attaisnots, Piedots, Atjaunots.

 

Bet, lūk, ir kāda problēma: vairums no mums ir apstājušies tieši pie Labajām Ziņām. Jēzus Kristus asinis ir tikušas izlietas un Viņš nogalināts. Es vēlos, lai tu apzinies, ka tās ir neticamas ziņas. Bet mēs joprojām esam cietuma kamerā. Un mēs cietuma kamerā slavējam Dievu un saucam: „Paldies, Dievs, ka piedevi mani, paldies, ka mainīji zīmi uz cietuma kameras!” Un Dieva Vārds saka: „Vai tu nepārbaudītu cietuma kameras durvis? Jo manas asinis tika izlietas kam vairāk, nevis tikai piedošanai. Piedošana bija aleja, caur kuru Viņš mums varēja dod izlaušanos. Viņš nav ieinteresēts tikai par grēka sekām vai sodu. Viņš arī atrisināja grēka problēmu. Pārbaudi durvis. Tās nav aizslēgtas. Cietuma kameras durvis nav aizslēgtas.

 

Izej laukā! Ieelpo svaigo svabadības un brīvības gaisu, ko sniedz dzīvē Jēzū Kristū. Kad esi izkļuvis no cietuma kameras, tad tāda kā kariete tevi gaida. Tev tiek iedots ielūgums, kur tu tiec uzlūgts pie viņa – Viņa klātbūtnē. Vai saprotat, cik tas ir savādi, kad iedomājies – ka biji dumpinieks un ka tu esi pilnībā necienīgs tam, ka Dzīvais Dievs atdeva savu dzīvību tevis dēļ. Un tagad Viņš tevi atbrīvo… un tagad esi tā paša Ķēniņa klātbūtnē. Vai tev nekad neienāk prātā jautājums: „Vai es esmu īstais cilvēks, kam te ir jābūt? Es taču esmu dumpinieks! Es taču nostājos pret Dievu, es spļāvu Viņam sejā! Kā Viņš mani var pieņemt?” Tas Kungs aicina tevi. Tu iekāp karietē un iebraucot Viņa valstībā tu sāc skatīties, kur viņi ir tevi grasās izlaist. Tu skaties uz nabadzīgo rajonu un jautā: „Kur jūs mani vedat?” Vedam tevi uz pašu vistuvāko klātbūtni tam Kungam. Viņš vēlas, lai tu dzīvo, kur Viņš dzīvo. Ne tikai sods, ne tikai problēma, bet ielūgums – būt tuvu klāt Viņam.

 

Nākot iekšā Aizstājējs saka, ka Viņš vēlas tevi pieņemt kā Savu bērnu. „Mani? Par Viņa bērnu!?” Mēs esam ievesti valstībā un ļoti tuvu Viņam, lai līdzdalītu Viņa sirdi. Tu pienāc Viņa klātbūtnē, pilnīgi salauzts apzinoties to patiesību, ko Viņš ir izdarījis tevis dēļ.

„Es neesmu to pelnījis, kādēļ Tu to esi darījis?”

„Es mīlu tevi! Man tev ir kāds uzdevums.”

„Uzdevums man!? Tu vēlies, lai strādāju pie Tevis?”

„Es vēlos, lai tu strādā pie Manis, es vēlos, lai tu reprezentē Mani.”

„Protams! Jebko, ko vien liksi!”

„Es vēlos, lai tu ej atpakaļ uz cietuma kameru, no kuras es tevi dabūju laukā, jo tur vēl ir daudz cilvēku, kuriem ir jāzina par Mani, Manu mīlestību un Maniem bērniem. Vai tu iesi manis dēļ?”

„Es ar prieku kalpošu Tev! Jebkādā veidā kādā Tu vēlies un kā Tu prasīsi!”

„Bet es vēlos tevi brīdināt. Es tevi sūtīšu tur laukā. Tu būsi kā avs vilku barā. Viņi nogalinās tevi, viņi iznīcinās tevi, viņi ienīdīs tevi un viņi sodīs tevi. Viņi darīs visu, lai darītu tev sāpes.”

„Labi, Dievs.. Es iešu, man ir vienalga, Tu izlēji Savas asinis manis dēļ, es ar prieku izliešu Savas asinis Tevis dēļ. Ņem manu miesu, ņem manas asinis un lieto mani visu kā vēlies. Es piederu Tev un esmu ar Tevi derībā. Ņem mani, Kungs Jēzu, sūti mani!”

 

Tas ir uzdevums, ne tikai sods, ne tikai problēma, ne tikai ielūgums būt Viņa klātbūtnē, ne tikai kļūšana par Viņa bērnu – Ķēniņu ķēniņa meitu vai dēlu. Bet mēs esam norīkoti reprezentēt Viņu un es vēlos, lai tu apzinies, ka tā ir privilēģija, kas ir pārāka par visām citā privilēģijām – nest Visvarenā Dieva Vārdu, Tēlu un Reputāciju. Un Viņš teica:

„Es, lūdzu, tevi, lai tu ej. Ej un dari par mācekļiem visus cilvēkus. Ej un nekaunies no Mana evaņģēlija un sludini to. Ej, glāb pazudušos Mana Vārda spēkā. Ne jau jērs tika nokauts, lai tas saņemtu atlīdzību par savām ciešanām!”

„Es iešu!”

Un tiklīdz grasies iet, Viņš saka: „Uzgaidi! Ir vēl kāda lieta.”

 

Ne tikai sods. Ne tikai problēma. Ne tikai ielūgums būt Viņa klātbūtnē, ne tikai kļūšana par Viņa meitu vai dēlu un ne tikai uzdevums. Šis ir stūrakmens. Vai tu domā, ka tu to visu varētu „salocīt vienā papīra bumbiņā” un būs labi? Taču ar to ir par maz šim pēdējam aspektam. Šis pēdējais ir tik patīkams tā Kunga aspekts. Tik mulsinoši, tik neparasti, tik apbrīnojami un šī ir tā patiesība, kas apgriež pasauli kājām gaisā.

„Pirms tu ej. Tas, ko es lieku tev darīt, sūtot tevi laukā, ir neiespējami.”

„Es zinu, neiespējami.”

„Ja tu to darīsi savā spēkā, tad tu cietīsi neveiksmi.”

„Man vienalga, ja Tu vēlies, es to darīšu! Ja man jāmirst, tad es to vēlos.”

„Es tevi sūtu laukā, lai tu būtu uzvarētājs. Mani bērni nezaudēs. Vai tu dosi man savu ķermeni? Es ienākšu tevī un padarīšu tās par Savām mājām. Un es ņemšu tavas rokas un padarīšu par Savām rokām. Es ņemšu tavas kājas un padarīšu tās par Savām kājām. Es ņemšu tavu muti un runāšu Manus Vārdus. Es ņemšu tavas acis un tās redzēs to, ko Es vēlos, lai tu ieraugi šajā pasaulē. Es ņemšu tavu cieto sirdi un darīšu to par svētījošu sirdi un tā pukstēs kopā ar Manām sāpēm un tai rūpēs tas, par ko Man rūp. Un tavas lūgšanas kļūs par Manām lūgšanām. Un tava dzīve, tava attieksme un uzvešanās – viss, katra tavas dzīves dienas minūte būs gluži Dieva rīcība. Vai tu man atļausi pārņemt tavu dzīvi?” Jo tad mēs iesim šajā pasaulē kā mazas avis ar lauvas izskatu.

 

Tāpēc, ka Dzīvā un Visvarenā Dieva spēks mājo Viņa bērnos. Un kad mūs ir ielenkuši nikni vilki, mēs stāvam ar Jēzus Kristus autoritāti un mēs neatkāpsimies, jo mēs neejam karā, lai zaudētu. Mēs ejam karā, lai uzvarētu. Dievs izsmej visas šīs pasaules un elles varu ar savām mazajām avīm, jo šīs mazās avis uzveic vilkus. TAS IR EVAŅĢĒLIJS. Evaņģēlijs triumfē pār zemes un elles varām un demonstrē visumam, ka cilvēks ar visa Dieva gudrību visu kontrolē. Pat ja mēs izskatāmies vāji, vai dabiski un fiziski esam vāji, garīgi Tas, kurš ir mūsos, ir lielāks par to, kas ir šajā pasaulē. TĀS IR LABĀS ZIŅAS. Un tās ir daudz labākas par tām, ko mēs dzirdam šodien baznīcās.

 

Mums ir jāpieceļas, jāpasludina evaņģēlijs un jāsaka, ka es no tā nekaunos. Dārgais Kungs Jēzu, ņem, kas Tev pienākas. Nesūti vienkārši mūs, sūti mūs ar Sevi mūsos. Mēs nevaram izdarīt Tavu darbu, mēs nevaram pienest Tev godu pat ja mēs to vēlamies. Lūdzu, ja Tu vēlies nākt ar mums, kāpēc gan mums to mēģināt pašiem?

 

Tev nav jāiet pašam. Tev nav jāizdara neiespējamais pašam. Tev vairs nav jāzaudē. Tavs Dievs ir gatavs to izdarīt tevī un caur tevi. Tu nevari to izdarīt. Tu nevari uzturēt disciplīnu, intelektu, spēku, neatlaidību un rakstura stingrību. Viņš var. Tu nespēj mīlēt pazudošo, tu nespēj mīlēt tos, kas tevi nelietīgi izmanto. Viņš var. Nelūdz Dievam, lai Viņš māca tev kā mīlēt kā Viņš mīl. Lūdz, lai Viņš piepilda tevi ar Sevi. Un Viņš mīlēs caur tevi. Nelūdz, lai Viņš iemāca tev priecāties. Lūdz lai priekpilnais Dzīvais Dievs piepilda tevi. Nelūdz, lai Viņš māca tev kā būt miera pilnam. Lūdz Miera Dievam, Miera Princim, lai piepilda tevi. Jo ja tu mēģināsi un darīsi savā spēkā, tu būsi nožēlojama kopija. Atļaujot Jēzus Kristus piedošanai pārņemt tevi, pēkšņi tas viss strādā.

 

Tāpēc, ka tas ir Viņš, kas atdarina Sevi. Un Viņš ir ļoti labs esot Dievs.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s