Ēdenes dārzs

Brahiozaurs bija apmēram 26 metrus garš un tā svars bija no 30 līdz 80 tonnām.

Taču pastāv kāda problēma. Nāsis bija apmēram tikpat lielas, cik mūsdienu zirgam.

Vai tādēļ tie nosmaka? Vai arī pirms 6000 gadiem bija citādāka atmosfēra uz Zemes?

Uzzini, cik ļoti sākotnējās radības vide atšķīrās no mūsdienu vides šodien un kā tā ļāva cilvēkam nodzīvot ilgāk par 900 gadiem.

Tā radīja milzīgus augus un dzīvniekus un nodrošināja perfektus apstākļus dinozauru augšanai.

Seminārs 2a – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – in Latvian – tulkoja Mārcis Rožkalns

Seminārs 2a – “ĒDENES DĀRZS”

Paldies, ka esat ieradušies. Mani sauc Kents Hovinds (Kent Hovind). Es 15 gadus vidusskolā mācīju zinātnes mācību;

un pašlaik jau 16 gadus es vadu seminārus par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Un šajā seminārā mēs runāsim par šādām tēmām: (1) kāds izskatījās Ēdenes dārzs.

(2) Kāpēc cilvēki pirms Plūdiem dzīvoja līdz 900 gadu vecumam?

(3) Kas bija atšķirīgs sākotnējā radībā, atšķirībā no tā, ko redzam šodien?

Un izstāstīšu, (4) kā tu vari pieņemt Dieva apsolījumu, ka Viņš atjaunos zemi, kāda tā reiz bija.

(Ja vien to vēlies, tu varētu būt tajā) Bet vispirms – šī nav mana sieva, tā ir tikai viņas bilde.

Mēs dzīvojam Pensakolā (Floridā), kartē kaut kur te, un kur nākamās stundas laikā būs tropiskā vētra.

Kopš dzīvoju tur, mums ir bijušas pāris viesuļvētras – nekas ārkārtējs.

Man ir trīs bērni, viens no katra. Viens no katra? Es esmu viņus izprecinājis un suns ir miris.

Esmu to paveicis un esmu brīvs savās mājās! Un līdz šim brīdim man ir četri mazbērni;

un tā ir Dieva atlīdzība par to, ka nenogalināji savus bērnus, kad par to domāji.

Cerams, ka būs vēl. Mums tur ir vesela cilts.

Viņi visi dzīvo netālu no mums un nāk ciemos katru dienu.

Tas ir brīnišķīgi, ka ir lieliska ģimene. Viņi visi ar savām dzīvēm vēlas kalpot Dievam.

Kolosiešiem 1:16 “Viņā (runa ir par Jēzu) radītas visas lietas

Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu.”  Jēzus radīja visu.

Un Jēzus teica: “Vai neesat lasījuši,

ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu?” (Mateja 19:4)

Vai tas tiešām bija iesākums? Jēzus teica, ka bija.

Bībele (Marka 10:6) saka, ka no radīšanas sākuma Dievs radīja viņus par vīrieti un sievieti.

Bībele (Romiešiem 5:12) māca, ka no viena cilvēka grēks ienāca pasaulē un no grēka – nāve.

Ar cilvēku ienāca grēks (1. Korintiešiem 15:21,22). Evolūcija māca, ka nāve ieveda cilvēku pasaulē;

Bībele saka, ka cilvēks ienesa grēku pasaulē. Šie abi skatījumi ir pilnīgi un galēji pretēji.

Bībele saka: Ādams bija pirmais cilvēks; un kad viņam bija 130 gadu, piedzima Sets (1 Mozus 5:3); un Setam bija 105 gadi, kad piedzima Ēnošs (1 Mozus 5:6)

Mēs to visu aplūkojām iepriekšējā seminārā.

Ja jūs ejat cauri Bībelei un pievienojat gadu skaitļus (tas nav tik grūti),

jūs nonāksiet līdz radīšanas gadam – radīšana bija apmēram pirms 6000 gadiem jeb 4000 pirms Kristus.

Tas ir vecums, ko varat dabūt no gadu skaitļiem, kas ir minēti Bībelē.

Tagad mēs aplūkosim pāris tēmas. Kā pirms Plūdiem tas viss bija?

Vai tas ir iespējams, ka cilvēks dzīvoja ilgāk par 900 gadiem? Tu varētu iemācīties ļoti daudz 900 gados.

Daudzi cilvēki nekad nav par to domājuši, bet vai jūs apzināties, ka Ādams runāja jebkurā valodā, kas bija uz pasaules?

Jo bija tikai viena. Pie tam apprecējās ar skaistāko meiteni uz pasaules.

Taču tad lietas bija pavisam citādās!

Skolas mācību grāmatas teiks jūsu bērniem, ka dinozauri dzīvoja pirms miljoniem gadu.

Vai tas tā ir? Nu, ja zeme ir tikai 6000 gadus veca, tad tā nevar būt.

Kur tad paliek dinozauri? To mēs aplūkosim mazliet vēlāk.

Vai dinozauri dzīvoja pirms miljoniem gadu vai arī tie ir dzīvojuši kopā ar cilvēkiem?

Tikai tiem bija cits nosaukums – tos sauca par drakoniem. Kāda bija sākotnējā radīšana?

Ko dinozauri ēda pirms Plūdiem?

Kā viss būs un notiks Kristus tūkstoš gadu valdīšanas laikā,

kad Kungs sakārtos lietas tā, kā tām jābūt?

No kurienes radās viss tas ūdens, kas bija Plūdos? Un kur tas palika?

Un vai patiešām bija milzīgi cilvēki (virs 3 metriem) uz šīs zemes?

Nu, tad turieties! Mēs mēģināsim aplūkot no tā visa, cik vien varēsim. Nu tad tā!

Bībele, Pētera 2. vēstule 3:3 “Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji,…”

Vai zinājāt, ka ir cilvēki, kas izsmej Bībeli?

Es ar viņiem saskaros regulāri. Es viņus pievelku kā zibensnovedējs. Smējēji, kas ir tur ārā – viņi ienīst mani!

Es cenšos izturēties jauki pret viņiem, bet es viņiem vienkārši nepatīku.

Viņi nenovērtē, cik es esmu jauks un brīnišķīgs cilvēks.

Smējēji, pēc Bībeles teiktā, dzīvos paši savās kārībās (Pētera 2. vēstule 3:3).

Vai ziniet, kāpēc cilvēki izsmej Bībeli? Tas nav viņu zināšanu dēļ par zinātni.

Viņi domā, ka ir, taču tā tas nav. Viņi izsmej Bībeli savu kārību dēļ.

Viņi negrib, ka Dievs norādītu viņiem, kas jādara. Tā ir tā būtība.

Smējēji teiks: “Kur ir apsolījums par viņa atnākšanu?” “kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, …

… viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. – ” (Pētera 2. vēstule 3:4)

Tā ir ļoti nozīmīga frāze; par to vairāk 4. video seminārā. Bet smējēji teiks:

tā, kā lietas notiek pašlaik, ir noticis vienmēr.

Uniformisms – mums nav laika, lai to aplūkotu – par to vairāk 4. video seminārā.

Bībele saka, ka smējēji ir nezinoši pašiem gribot (Pētera 2. vēstule 3:5).

Neizglītoti pašiem gribot! Grieķu valodā tas nozīmē “nejēgas ar nolūku”.

Smējēji ir nejēgas ar nolūku par divām lietām, un te tās ir.

Pirmkārt: “ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva Vārda spēkā.” (Pētera 2. vēstule 3:5)

Ievērojiet, ka vārds debesis ir daudzskaitlī (angliski: heavens). Ir vairāk nekā viena debess. Par to runāsim mazliet vēlāk.

Smējēji nezin to, ka Dievs radīja debesis ar Savu Vārdu.

“Un zeme bija ārpus ūdens un iekšpus ūdens”. (Karaļa Džeimsa Bībele (KJV), Pētera 2. vēstule 3:5)

Šī ir dīvaina frāze. Kā gan zeme var būt ārpus ūdens un ūdenī?

Bet skatieties, tā saka, ka debesis un zeme bija radīta ar Viņa Vārdu.

Vai zinājāt, ka Dievs radot visumu nepacēla pat vienu pirkstu?

Viņš neieskrūvēja pat vienu skrūvi un neiedzina kilogramu naglu. Viņš tikai teica, un ikviena molekula izvietojās pa vietām.

Tas liekas tik neticami, kad par to domāju. Kad Viņš runā, viļņi norimstas un vējš pārstāj pūst.

Kad Viņš runā, mirušais atdzīvojas. Kad Viņš runā, Visums ir radīts!

Viss pakļaujas Dieva balsij, izņemot mūs. Viņam tagad ir vairākas problēmas mūsu dēļ.

Bet Viņš sakārtos visu tajās dienās, kad “Manā priekšā locīsies visi ceļi un

atzīs ikviena mēle, un visas mēles apliecinās, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu” (Filipiešiem 2:10,11)

un drīz tas notiks arī jūsu pilsētā. Bet smējēji ar nolūku ignorē to, ka Dievs radīja debesis ar Viņa Vārdu,

Un arī to – ka zeme atradās iekšpus ūdens un ārpus ūdens.

Citiem vārdiem, viņi ignorē sākotnējo radīšanu. Kāda tā bija? Par to pēc mirkļa.

Otra lieta, ko tie ignorē, ir Plūdi. “Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos.” (Pētera 2. vēstule 3:6)

Šo pasauli izpostīja Plūdi, pilnībā iznīcināja.

Trešā lieta, ko tie ignorē, ir pastarās dienas tiesa, kas tuvojas.

Nākamais pants (Pētera 2. vēstule 3:7) saka: “Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un …

… uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai.”

Redziet, smējēji ignorē radīšanu. Viņi negrib atzīt, ka Dievs radīja pasauli,

jo tad tas nozīmētu, ka tā Viņam pieder. Viņi negrib atzīt, ka bija Plūdi, jo,

saprotiet, tas pierāda, ka Dievam ir pilnvaras tiesāt Viņa radīšanu. Viņiem šī doma nepatīk.

Un viņi noteikti negrib atzīt, ka pastāv pastarās dienas tiesa!

Man patīk tas uzraksts uz bufera uzlīmes: “Jēzus nāk un, nudien, viņš ir dusmīgs!” Tā ir patiesība!

Diemžēl daudzi kristieši ignorē arī sākotnējās radīšanas būtību,

un to, ko pasaulei nodarīja Plūdi. Un tāpēc, ka viņi ignorē radīšanu un Plūdus,

tas liek kristiešiem mācīt Dieva Vārdu ar kompromisiem.

Mozus 1. grāmata 1:1 “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”  Starp citu, šajā pantā,

ir debess, vienskaitlī. (KJV: ang.val. “heaven”). Vēlāk vienmēr ir debesis (“heavens”) daudzskaitlī. Kad Viņš pirmo reizi radīja to, tā bija debess, viena debess.

Vēlāk Viņš sadala tās trīs slāņos: pirmā debess, otrā debess, trešā debess.

Par to vairāk pēc mirkļa. Bet apskatiet piekto pantu.

Tur rakstīts (KJV versija), ka vakars un rīts bija pirmā diena (“the first day”). Iegaumējiet šo vārdu “the”.

Angļu valodā tas tiek saukts par noteikto artikulu, pirmā diena (“THE first day”).

Šī ir Karaļa Džeimsa (King James) versija (KJV), ko es lietoju un iesaku to lietot ikvienam, kas runā angļu valodā.

Es krāju arī citas Bībeles versijas. Es no tām nebaidos,

bet dažās versijās ir veiktas ļoti nopietnas izmaiņas.

Daudzās versijās tika izņemtas asinis, daudzās izņēma Kristus dievību.

Nopietnas izmaiņas. Daudzās ir izņemtas vairāk nekā 200 panti! Par to vairāk 7. video seminārā.

Tur mēs diskutējam, kāpēc Karaļa Džeimsa versija (KJV) ir labākā. Es dabūju savu Pārstrādāto Standarta Versiju (Revised Standard Version – RSV),

ko es dabūju ceturtajā klasē par teicamu apmeklējumu Metodistu Baznīcā.

Mani uzaudzināja ekstrēmi liberālā Metodistu baznīcā Peorijas (Ilionoisā) apkaimē.

Ne visi metodisti ir liberāli, bet manējie tiešām tādi bija.

Mūsu baznīcai bija divas kanceles, tas bija patiešām dīvaini! Viņiem bija viena kancele vietā, kur tie lasīja Bībeli,

un tad sludinātājs pārgāja uz otru kanceli, no kurienes viņš sludināja.

Pagāja ilgs laiks līdz es sapratu, kāpēc viņi tā darīja,

bet visbeidzot es sapratu: tas ir tādēļ, ka tas, ko viņš lasa tur

ir tik tālu no tā, ko viņš saka šeit, un viņiem bija jāsadala tas starp abām kancelēm.

Bet man bija perfekts apmeklējums ceturtajā klasē,

un viņi man iedeva Bībeles “Nonievāto nestandarta perversiju” (RSV, vārdu spēle).

Tā nu es paņēmu savu Bībeles kolekciju un gribēju ieraudzīt, kā tajās ir rakstīts Radīšanas stāsts (1. Mozus). Vai zināt, kāda tur ir atšķirība?

Un “apgrieztajā versijā” (RSV, vārdu spēle), “bija vakars un bija rīts, viena diena.”

Uzgaidiet mirklīti! Kas notika ar pirmo dienu (the first day)?

Cik daudz “pirmo dienu” ir vēsturē? Viena. Cik daudz vēsturē ir “vienu dienu”?

Visas, ikviena no tām, vai ne? Kāpēc viņi nosauca to par “vienu” dienu?

Tālāk, astotajā pantā nosauca “otra diena”, nevis “otrā diena”.

Es uzzināju, ka cilvēki, kas uzrakstīja “nonievāto versiju”, netic burtiskai sešu dienu radīšanai.

Un gandrīz ikkatrs cits pieejamais tulkojums nomaina šo “pirmā diena” uz “viena diena”.

Tu to pats vari pārbaudīt. Šie cilvēki (daudzi no viņiem) tic tā saucamajai Plaisas teorijai (Gap Theory).

Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par Plaisas teoriju? Plaisas teoriju izveidoja 1814. gadā,

skotu sludinātājs Tomass Čalmers (Thomas Chalmers). Viņš teica: “Pastāv plaisa starp pirmo un otro pantu,

un tajā ir miljoniem vai pat miljardiem gadu.” Neviens nemācīja par Plaisas teoriju līdz 1800. gadam,

līdz kļuva populāri mācīt, ka zeme ir miljoniem gadus veca.

Redziet, 1975. gadā izdotajā grāmatā bija rakstīts, ka zeme ir miljoniem gadus veca.

Un kristieši (daži no viņiem) ticēja tam un teica: “Oho, mums jāpanāk, ka Bībele saka to pašu.”

Un tā viņi aizsargājās ar pielāgotām pozīcijām: plaisas teoriju, dienas-gadsimta teoriju, progresīvo radīšanu…

Par to vairāk pēc mirkļa. Bet plaisas teorija bija viena no tām, kura nāca klajā 1814. gadā,

lai mācītu, ka varbūt ir miljoniem vai miljardiem gadu starp pirmajiem diviem pantiem.

Tas ir tas, ko man mācīja, kad apmeklēju Bībeles koledžu. To pašu māca Skofilda Izziņas Bībele (Scofield Reference Bible).

Tā māca, ka starp pirmajiem diviem pantiem 1. Mozus grāmatā ir pietiekami plašs lauks visām ģeoloģiskajām ērām.

Tā saka, ka ir bijusi sacelšanās starp cilvēkiem pirms Ādama un, ka ir bijusi Lucifera tiesa.

Uzgaidiet! Vai šeit ir kāds bijis pirms Ādama? Vai ir bijusi šī sacelšanās pirms Ādama?

Un kad tieši notiesāja un nometa no debesīm Luciferu? Labāk apskatīsimies, ko par to saka Raksti.

1. Mozus grāmata 1:2 “Bet zeme bija neiztaisīta un tukša.” Ebreju valodā: “tohu vabohu”,

tas nozīmē “neizveidota un nepiepildīta”. Neizveidota jeb bez formas nozīmē …”bez formas”.

Un tukšums nozīmē “tukšums”, nu ziniet – tukšs. Tas nenozīmē izpostīts, tas vienkārši nozīmē, ka tas vēl nav pabeigts.

Ārpusē uz galda ir laba grāmata. Ja gribat ļoti iedziļināties, tad iedziļinieties ilgi

lasot šo “Neizveidots un nepiepildīts” (“Unformed and Unfilled”). Vai arī, ja gribat īsu un kodolīgu versiju,

tad meklējiet “Plaisas teorija” (“The Gap Theory”).

Priekš manis plaisas teorija ir visbīstamākā ķecerība kristietības vēsturē; un tā ir ķecerība.

Šī māja, piemēram, ir neizveidota un nepiepildīta. Neviens tajā nedzīvo, taču tā nav izpostīta!

Neizveidota un nepiepildīta nebūt nenozīmē iznīcināta.

Lūk, šeit ir tas pats pants Jeremijas grāmatā 4:23 “tā ir izpostīta un tukša” (KJV: “without form and void.”)

Taču šoreiz Jeremija runā par pilsētu, kas ir tikusi izpostīta.

“Es uzlūkoju kalnus, (..), tie trīc, visi pakalni šķobās! (..), tur nav neviena cilvēka, un visi putni (..) ir aizlidojuši!” (Jeremijas 4:24-25)

Šeit nevar būt runa par radīšanu. Putni netika radīti līdz piektajai dienai.

Šeit nav runa par radīšanu. Šeit ir runa par pilsētu, ko sodīja.

Šai rakstvietai nav nekāda sakara ar radīšanu. Māja arī ir neizveidota un nepiepildīta.

2. Mozus grāmata 20:11 “Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams.”

Kā jūs domājat – ko Viņš ar to domāja? Šī ir Desmit Baušļu sastāvdaļa.

Viņš to uzrakstīja ar Savu pirkstu. Dievs nestostās!

Man tā izskatās, ka Viņš cenšas mums pateikt, ka Viņš to visu izdarīja sešās dienās.

Vai tas iekļauj arī Luciferu? Vai tas iekļauj arī eņģeļus?

Tas iekļautu visu, vai ne? Visu, kas debesīs un uz zemes.

Jautājums nav par to, kas tur rakstīts, bet jautājums ir – vai tu tici tam, kas tur rakstīts?

Ja kāds saka: “Lucifers nokrita no Debesīm pirms radīšanas”,

Viņš jau ir pretrunā ar šī panta (2. Mozus 2:11) turpinājumu: “un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās”

Ja ir plaisa starp pirmo un otro pantu, šī nav septītā diena.

Bet viscaur Rakstos tiek atkārtots “septītajā dienā”.

2. Mozus grāmata 31:17 “Starp Mani un Israēla bērniem tā lai ir zīme mūžīgi; …

…jo sešās dienās Tas Kungs radījis debesis un zemi, bet septītajā dienā Viņš atdusējies un atspirdzinājies.”

“Septītajā dienā”. Tas tiek pieminēts atkal un atkal – septītajā dienā. Ebrejiem 4:4 “septītajā dienā”.

Romiešiem 5:12 “..kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku – nāve..”

Nāve valdīja no Ādama līdz Mozum. Cilvēka vainas dēļ ienāca nāve. Bībele šajā ziņā izsakās skaidri.

Bet, ja Plaisas teorija ir patiesa un pastāvēja pirms-Ādama civilizācija, (un tā izmira), un

ja Lucifers nokrita no debesīm, tad nāve ir pirms grēka. Skaidri redzama ķecerība.

Tas nebūt nav tas, ko māca Bībele! Bībele saka, ka nāve ir ienaidnieks.

Cilvēki saka: “Vai tad augi nemirst! Ja Ādams apēda ābolu, vai tas nenomira?”

Nu, tad vispirms labāk pārbaudiet, vai augi patiešām ir dzīvi. Tiem nav asinis, nav elpa. Tie nokalst.

Tie novīst. Par to vairāk 7. video seminārā. Augi nav dzīvi bibliskajā lietu klasifikācijā.

Bībelē rakstīts, ka Dievs teica Ādamam piepildīt (angļu val.: replenish) zemi. Un plaisas teorijas piekritēji vienmēr saka:

“Redziet, tur ir rakstīts ‘replenish’ un vārds ‘replenish’ nozīmē piepildīt no jauna.”

Sameklējiet šo vārdu vārdnīcā. Un sameklējot šo vārdu vārdnīcā,

tur noteikti būs rakstīts “replenish: piepildīt no jauna”. Labāk apskatiet šī vārda nozīmi 1611. gadā,

kad viņi pārtulkoja šo Bībeles tekstu. Karaļa Džeimsa tulkotāji pārskatīja vārdu “male”, kas nozīmē piepildīt (fill),

un viņi izvēlējās vārdu “replenish”, jo 1611. gadā vārdam “replenish” bija tikai viena nozīme – piepildīt.

1650. gadā autors vārdā Bēkons (Bacon) pievienoja otro definīciju vārdam “piepildīt no jauna”.

Šis vārds nenozīmēja “piepildīt no jauna” līdz 1650. gadam. Paņemiet vecas vārdnīcas, piemēram, šo 1828. gada vārdnīcu.

Jūs paši redzēsiet, ka primārā nozīme šim vārdam ‘replenish’ ir piepildīt.

Otrā nozīme ir “piepildīt no jauna, atjaunot iepriekšējo pilnību”, ko pievienojis Francis Bēkons (Francis Bacon).

Šeit ir 1891. gada vārdnīca. Pirmā definīcija šim vārdam ir piepildīt.

Otrā definīcija ir “atjaunot iepriekšējo pilnību”. 1892. gadā vārdnīcas apmainīja vietām šīs definīcijas.

Pirmā definīcija ir “piepildīt”, kas noteikta 1891. gada vārdnīcā, bet 1892. gada vārdnīcā pirmā definīcija ir “piepildīt no jauna” un par otro definīciju kļūst “piepildīt”.

Hm, kas šeit notika? Mūsdienu vārdnīcas atkal to izmainīja. 1989. gada vārdnīcā ir tikai “piepildīt no jauna”.

Viņi vispār izņēma to definīciju, kurai bija jābūt pirmajai – “piepildīt”. Šeit ir 21. gadsimta vārdnīca.

“Replenish: vēlreiz piepildīt.” Redziet, vārdi visu laiku mainās angļu valodā. Kad es biju vēl tikai bērns,

“vēsi” (“cool”)  nozīmēja “nav karsts”. Un “gay” (latviski arī: homoseksuāls, gejs) nozīmēja “laimīgs”. Vai kāds atceras tās vecmodīgās dienas?

Kā jūs atšifrētu šo pantu Jēkaba 2:3 “un jūs uzlūkotu to, kas valkā grezno tērpu” (KJV: “ye have respect to him that weareth the gay clothing.”)?

Jūs taču piekrītat, ka vārdi ir mainījuši savu nozīmi pēdējos 30 gados?

Un, iespējams, jums nevajadzētu šodien kādam teikt: “Oho, tev šodien ir uzvilkts gejisks apģērbs!”

Tas nebūtu labākais teikums, ja gribat saglabāt savus zobus, vai ne?

Pāvils teica (Romiešiem 1:13): “(..)es jau daudzreiz biju apņēmies pie jums nākt, (..) bet līdz šim tiku aizkavēts.” (KJV: I would have come to you, but I was let hitherto.”)

Vai zinājāt, ka vārdam “let” bija nozīme “aizkavēt”? Tagad tas nozīmē “atļaut”. Vārdi angļu valodā mana savu nozīmi.

Jums jāsaprot – Dievs apsolīja saglabāt Savu Vārdu, bet Viņš neapsolīja saglabāt mūsu angļu valodu.

Ecēhiēla grāmatas 28. nodaļā ir teikts, kad Lucifers nokrita no Debesīm.

Ecēhiēla 28:13 “tu [Lucifer] biji Ēdenē, Dieva dārzā, visādi dārgakmeņi rotāja tavu tērpu: (..),

kas bija darināti tai dienā, kad tevi iecēla (KJV: radīja – created).”  Šeit ir runa par viņu tur ar dārgakmeņiem un visu pārējo.

Tur rakstīts: “tai dienā, kad tevi iecēla”,  “Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā.”

15. pantā Viņš saka: “Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu (KJV: radīja – created),

līdz kamēr atrada tevī noziegumu”. Mēs par Luciferu varam mācīties dažas lietas no šīs rakstvietas.

Pirmkārt, viņu radīja. Dievs tā saka divreiz. Viņš nav mūžīgs atšķirībā no Dieva. Viņu radīja!

Otrkārt, viņš bija Ēdenes dārzā. Un, treškārt, viņš bija Ēdenē līdz viņš sagrēkoja.

Tātad, Ēdenes dārzs nebija radīts līdz pat sestajai dienai (1. Mozus 2:8).

Nu jūs nevarat teikt, ka Lucifers nokrita no Debesīm starp pirmo un otro pantu,

jo Ēdenes dārzs vēl nebija radīts.

Lucifers bija labs puisis un, iespējams, diezgan ilgu laiciņu.

Ecēhiēls saka (Ecēhiēla 26:2) mums, ka Sātanam piemita lepnums, viņu paaugstināja. Viņš teica: “Es esmu Dievs.”

Viņš tika paaugstināts savas gudrības dēļ, bagātības un, protams, skaistuma un

varas dēļ (Ecēhiēla 26:3-5). Četras lietas, kas joprojām sabojā cilvēku: gudrība, bagātība, skaistums un vara.

Viņa sirds bija paaugstināta. Ījaba grāmatas 38. nodaļā (4. un 7. pants) ir rakstīts, ka viņš bija viens no Dieva dēliem.

“Dieva dēli” Vecajā Derībā ir pieminēti piecas reizes; tas vienmēr norāda uz eņģeļiem.

Dievs teica Ījabam: “Kur tu biji tolaik, kad Es zemi veidoju?…

… un visi Dieva dēli (eņģeļi) gavilēja?”

Acīmredzot, visi bija sajūsmā, kad Dievs veidoja zemes pamatus.

Lucifers arī bija šajā pulkā un viņš bija sajūsmā!

Oho, Dievs gatavojas kaut ko darīt ar šo planētu.

Kad tas notika? Tur rakstīts, kad Viņš veidoja zemes pamatus.

Ne tad, kad Viņš radīja zemi – bet tad, kad veidoja pamatus.

Es ticu, ka tā bija trešā diena, kad Viņš lika parādīties sausai zemei  (1. Mozus 1:9-13).

Kad tā bija pirmo reizi radīta, tā bija ūdens bumba bez formas un pildījuma,

un tad Viņš trešajā dienā lika parādīties zemei,

kas, savukārt, nozīmē – eņģeļiem vajadzētu būt radītiem pirmajā vai otrajā dienā.

Bībele mums tieši to nesaka, bet tam bija jābūt kādā no šīm divām dienām.

Jo sešās dienās tika radīts viss, tai skaitā Lucifers.

Sestās dienas beigās Dievs uzlūkoja visu un teica: “tas bija ļoti labi.” (1 Mozus 1:31)

Nebūtu visai labi, ja Velns būtu skrējis apkārt kā ļaundaris. Viss bija ļoti labi.

Cilvēki saka: “Vai tad vārdiem ‘radīts’ un ‘veidots jeb darīts’ nav atšķirīgas nozīmes?” Nē, tie ir savstarpēji aizstājami.

Dievs teica: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības;(..)” (1. Mozus 1:26)

Manā video seminārā Nr. 7 ir visdažādāko lietu saraksts, kas atrodamas Rakstos.

Koki ir ‘veidoti’, koki ir ‘radīti’. Kukaiņi ir ‘veidoti’, kukaiņi ir ‘radīti’.

Putni ir ‘izveidoti’, putni ir ‘radīti’. Es aplūkoju tāda veida pantus 7. video seminārā.

Plaisas teorijas piekritēji māca mums, ka “pirmā zeme” bija iznīcināta un Dievam bija “jāpārveido” zeme.

Džonam Hagī (John Hagee) ir skaists attēls kā priekšā viņš sludina.

Tur attēlota “pirmā zeme”, kad tā tika iznīcināta pēc tam, kad Sātans tika nogāzts no debesīm. Un “otrā zeme”.

Un viņš saka, ka kādu dienu Dievs veidos “trešo zemi”. Un tas ir labs sprediķis, un viņš labi sludina.

Un tas ir skaists attēls: viņam ir labs gleznotājs, bet attēls nav atbilstošs Bībelei.

Mēs joprojām stāvam uz pirmās zemes. Jāņa Atklāsmes 21:1 “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, …

… jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav.”  Šī joprojām ir pirmā.

Tā tika mazliet sagrozīta Plūdos, bet šī joprojām ir pirmā zeme!

Ebrejiem 1:14 ir teikts, ka Viņš veidoja eņģeļus kā garus – kalpotājus tiem, kas ir pestīšanas mantinieki.

Ja esi kristietis, tev ir sargeņģelis! Manējam būs ātri jāiet pensijā.

Apmēram ik pa sešiem mēnešiem viņi saka: “Kungs, vai tu vari man piešķirt kādu citu? Vai esi redzējis, kā viņš brauc?

Kungs, es gribētu citādu, lūdzu. Viņi, tur lejā, mani nobeigs.”

Lūk dažas lietas, kas jāņem vērā. Pirmkārt, viss tika radīts sešās dienās (2. Mozus 20:11).

Otrkārt, Sātanu radīja. Sātans bija Ēdenē līdz tas sagrēkoja (Ecēhiēla 28:13,14).

Ēdene tika radīta sestajā dienā (1. Mozus 2:8). Eņģeļi mums tika radīti kā kalpotāju gari (Ebrejiem 1:14 un Mateja 18:10),

tad kāpēc lai Dievs radītu viņus miljoniem gadu pirms mums.

Sātans līksmojās, kad zemes pamati tika likti (Ījaba 38:1-4), zemes pamati tika likti trešajā dienā (1. Mozus 1:9).

Viss bija ļoti labi līdz pat sestās dienas beigām (1. Mozus 1:31). Un Ādamam bija 130 gadi, kad piedzima Sets (1. Mozus 5:3).

Un pirms tam bija piedzimuši Kains un Ābels, bet nav doti nekādi dati. Nu, ja saliksiet to visu kopā,

jūs varat izdomāt, ka Sātanam bija jānokrīt no debesīm, iespējams, apmēram 100 gadus pēc radīšanas.

Viņš nevarētu nokrist no Debesīm pirms radīšanas. Tas nesakristu ar citām vietām Rakstos.

Pētera 2. vēstule 1:20 saka mums, ka neviens pareģojums Rakstos nav patvaļīgi interpretējams.

Jums jāsalīdzina Rakstu vieta ar citu Rakstu vietu, un tikai tā jūs varēsiet kaut ko salikt kopā.

Plaisas teoriju ieviesa skotu teologs Tomas Čalmers (Thomas Chalmers).

Teorija daudzviet ir pretrunā ar Rakstiem; tā noliek nāvi pirms grēka un Sātana nokrišanu pirms septītās dienas.

Ir ļoti daudz jautājumu, ko varat uzdot Plaisas teorijas piekritējiem.

Jūs varat dabūt manu mazo grāmatu par Plaisas teoriju, ja vēlaties par to uzzināt ko vairāk.

Plaisas teorijas argumenti ir vai nu ārkārtīgi vāji, vai nepareizi vai arī iesaista papildinājumus Dieva Vārdam.

Man nav zināmi nekādi argumenti par Plaisas teoriju, kas saturētu patiesi rūpīgu pārbaudi un salīdzināšanu ar Rakstiem.

Tā nu es paņēmu Dzīvo Bībeli (Living Bible) no savas Bībeļu kolekcijas, un tur bija pants:

“Lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, (..)…

tas notika trešajā dienā.”  (1. Mozus 11,13) Es teicu: “Jā, mums šeit ir ļoti labs pants”,

taču tad es izlasīju zemteksta piezīmi. Lejā Kens Teilors (Ken Taylor) ievietoja “tas ir laika periods.”

Atšķirībā no dienas, katra diena ir ilgs laika periods. Cik daudzi no jums ir dzirdējuši šo ideju?

Varbūt dienas Pirmajā Mozus grāmatā nav dienas: varbūt tie ir ilgi laika periodi.

Vienmēr tiek citēts Psalmu 90. nodaļas 4. pants “Jo tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena (..)”

Vai Pētera 2. vēstule 3:8 “(..) viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena.”

Ievērojiet, ka abi šie panti saka “tūkstoš”, nevis miljons.

Un nevienam no šiem pantiem nav nekāda sakara ar radīšanu.

Tie tikai saka, ka Dievam laiks neko nenozīmē. Redziet, Debesīs šis nav 2005. gads.

Tur nav tādas lietas kā laiks. Kad kāds saka: “Ko Dievs darīja pirms radīšanas?”

Uzreiz jums jāsaprot, ka viņi domā par kaut ko, kas nav Dievs.

Jo Bībeles Dievs nav laika, telpas un matērijas ietekmēts.

Mēs esam tie, kas ir ieslēgti laikā, telpā un matērijā. Dievs nav.

Ja Dievs ir ierobežots laikā, Viņš nav Dievs.

Tātad nav tādas lietas kā ‘laiks’ pirms radīšanas. Dievs radīja laiku. Vairāk par to mēs runāsim 7. video seminārā.

Redziet, kādā no nākamajām dienām tas atkal apstāsies. Debesīs nebūs laiks.

Mēs dziedam dziesmas: “Kad mēs tur būsim 10 000 gadus… ”

Tā ir lieliska dziesma, man tā ļoti patīk, bet tā nav saskaņā ar Bībeli. Mēs tur nebūsim 10 000 gadus.

Mēs vienkārši tur būsim. Nekāda laika vairs. Pirmā lieta, ko dari, kad tiksi Debesīs, ir noņem pulksteni un

pasvied to malā. Tev tas nebūs vairs vajadzīgs. Izņem ārā kabatas kalendāru, aizsvied to prom.

Tev tas nebūs vairs vajadzīgs. Nekad vairs nenokavēsi! Pirms radīšanas nebija laiks.

Un beigās nebūs laiks. Eņģelis palidoja garām un teica: “Tur vairs nebūs laika”.

Kas nozīmē, ja tā kārtīgi padomā: kādreiz bija laiks, kad nebija laiks.

Jūs varat censties domāt par to un jūsu smadzenes sāks sāpēt no pārpūles.

Šī ir 1903. gada Ferara Fentona (Ferrar Fenton) Bībele.

Viņš teica: “Periodos Dievs radīja to, kas izveidoja Saules Sistēmu, tad to, kas izveidoja Zemi.”

Vai tas jums izklausās pēc 1. Mozus grāmatas 1. panta? Un pēc 5. panta?

“Šis bija noslēgums un pirmsākums pirmajai ērai … Noslēgums un pirmsākums otrajai ērai.”

Viņš šausmīgi smagi cenšas likt Bībelei teikt, ka zeme ir miljoniem gadus veca!

Starp citu, šai Bībelei nebija visai labi pārdošanas apjomi. Apskatieties uz 11. pantu:

“Dievs teica, lai zeme izdod zāli, augus un augļu kokus trešajā dienā.”

Ceturtajā dienā Viņš radīja sauli. Ja šajās dienās ir miljons gadu,

tas būtu visai grūti augiem sagaidīt sauli, lai tie varētu sākt augt, vai ne!

Un piektajā dienā Viņš radīja kukaiņus, un tie apputeksnēja augus.

Nu, ja šie cilvēki māca, ka dienas ir ilgs laika periods, jums šeit ir ļoti nopietna problēma.

Jo tagad jums ir augi bez saules, bez kukaiņiem un putniem, kas tos apputeksnē, tomēr

tie pastāv miljoniem gadu. Tas ir brīnums, ļoti liels brīnums, es teiktu!

Neviens ebreju profesors jums neteiks, ka 1. Mozus grāmatā diena nozīmē kaut ko citu, nevis 24 stundu dienu.

Viņi tam varētu neticēt, bet viņi zina, ka tieši to māca šī grāmata.

Grāmata skaidri māca, ka dienas 1. Mozus grāmatā ir normālas dienas.

Viņi vienmēr saka: “Vai tad vārds ‘yom’ (ebreju val. “diena”) nenozīmē “Kunga diena”?”

Ir tikai viena norāde no 1800 reizēm, kad tiek lietots “yom”, tas vienmēr nozīmē diena.

Vārdam diena ir trīs nozīmes: (1) 24 stundu diena;

(2) Jēzus teica: “Vai dienai nav divpadsmit stundu?” (Jāņa 11:9)

Tā ir diennakts dienas gaismas daļa. (3) Un Bībelē “Tā Kunga dienā”

Vai šeit ir runa par garu laika periodu vai arī ir tikai par vienu dienu?

Es nezinu, Es domāju, ka tikai vienu dienu.

Bet, protams, kad Bībelē ir “vakars un rīts”, “pirmā diena” un “otrā diena”,

nav iemesla teikt, ka tās dienas ir kas cits, nevis 24 stundu dienas, kā tas ir šodien.

Nevienā Bībeles pantā vārds “yom” nav lietots, lai norādītu ko citu, nevis 24 stundu dienu!

Paņemiet grāmatu par plaisas teoriju vai manu mazo bukletu “Plaisas teorija”, ja jūs vēlaties iedziļināties.

Džeims Hatons (James Hutton) 1795. gadā sarakstīja grāmatu. Un cilvēki sāka domāt, ka zeme ir miljoniem gadu veca.

Tomas Čalmers (Thomas Chalmers) uzsāka Plaisas teoriju un mēģināja ievietot to Bībelē.

Un kopš tā laika kristieši šo ēsmu ir norijuši. Tā neatbilst Rakstiem. Un Darvina grāmata iznāca 1859. gadā.

Un ap to laiku kristieši jau bija pieņēmuši domu, ka zeme ir miljoniem gadu veca.

Un nebija tādas īsti efektīvas pretestības evolūcijas teorijai, kad tā parādījās.

Kristieši pat necīnījās pret Darvina teoriju,

jo viņi jau bija pieņēmuši, ka zemes vecums ir mērāms miljons gados.

Lūk, tāpēc es saku, ka tā ir bīstama, bīstama ķecerība!

Un šodien 75% no kristiešu bērniem, kuri apmeklē valsts skolas, noliegs kristieša ticību,

visbiežāk lielā zemes vecuma jautājuma dēļ, par ko mēs runājām vakar.

Kā pierādīt, ka zeme nav miljardiem gadus veca?

Hjū Ross (Hugh Ross), protams, māca, ka katra šī diena ir ilgs laika periods.

Viņam ir mājas lapa “Iemesli ticēt”. Es ar viņu debatēju trīs stundas “John Ankerberg” šovā.

Viņš to vairs nedarīs. Es ar viņu debatēšu jebkurā laikā, jebkur. Viņš ir ārkārtīgi zinošs cilvēks.

Esmu pārliecināts, ka viņš ir ļoti sirsnīgs cilvēks, kurš mīl Kungu. Es par to nešaubos.

Bet viņš kļūdās par to, kam tic. Un tikai tāpēc, ka kāds ir jauks, smaidīgs un

ļoti zinošs, nepadara šī kāda cilvēka viedokli par patiesu. Salīdziniet Rakstus ar Rakstiem. Meklējiet Rakstus,

un apskatiet vai šīs lietas tādas ir. 1. Mozus grāmatas 1:6 “Lai top velve ūdeņu vidū,

kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem.”  Kas šeit ir velve (angļu val. “firmament”)?

Daži cilvēki saka, ka tai ir jābūt augsnei, nu ziniet, jo augsne nošķir ūdeņus no ūdeņiem.

Nē, tā nav augsne. Lasiet 20. pantu (KJV), kas saka

“(..) putni lido virs zemes debess atvērtajā velvē.”

Putni lido velvē. Putni nelido augsnē. Putni lido pa gaisu.

Tātad pirmā debess (tas šeit rakstīts) ir tā, kurā lido putni.

Raksti skaidro paši sevi. Otrā debess ir tā, kurā ir saule, mēness un zvaigznes.

Dievs teica (1. Mozus 1:14) “Lai top spīdekļi debess velvē (..)” Pantā ir runa par sauli, mēnesi un zvaigznēm. Tā ir otrā debess.

Trešā debess ir tikai vienreiz pieminēta Bībelē, lūk, šeit 2. Korintiešiem 12:2.

Apustulis Pāvils stāsta stāstu par laiku, kad viņu noakmeņoja līdz miegam.

Es domāju, nomētāja ar akmeņiem līdz nāvei, un viņš teica, ka ticis aizrauts trešajās debesīs.

Trīs debesis, kas minētas Bībelē: pirmās debesis, kur putni lido;

otrā debess, kur ir zvaigznes; trešā debess, kurā dzīvo Dievs.

Kādu dienu mēs arī tur iesim, mēs dzirdēsim taures skanam.

Luterāņi pacelsies pirmie, ziniet: “(..) tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši.” (1. Tesaloniķiešiem 4:16)

Un tad mēs paņemsim nokosto kumosu no šokolādes “Milky Way” un visbeidzot nonāksim trešajās debesīs.

Mēs tur būsim drīz. Psalmi 19:2 “Debesis (daudzskaitlī) daudzina Dieva godu”; debesis.

Atcerieties 1. Mozus 1:1, tur bija debess vienskaitlī (KJV – “heaven”).

Tad Viņš sadala to trīs gabalos: pirmā debess, otrā debess un trešā debess. “Debesis daudzina Dieva godu” (Psalmi 19:2)

1. Mozus 1:7 “Un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus,

kas zem velves, no ūdeņiem virs velves.”

Uzgaidiet! Vai Viņš mums saka, ka ir ūdens virs vietas, kurā lido putni?

Psalmi 148:4 “Teiciet Viņu, (..) jūs ūdeņi, kas pāri debesīm augšā!”

Varbūt vēl joprojām ir ūdens Visumā. Bībele saka, ka Kungs ir pāri daudziem ūdeņiem (Psalmi 29:3).

Varbūt viss šis, ko mēs redzam, šis milzīgais Visums ar visām nesaskaitāmajām zvaigznēm

ir pārklāts ar ūdeni? Tas ir vienīgais pants, kas man ir, lai pamatotu šo teoriju.

Bet varbūt tas viss, ko redzam, ir iekšā mazā stiklā bumbā uz Dieva naktsgaldiņa,

ko var paņemt un pakratīt ik pa laikam, lai redzētu krītošās sniegpārsliņas.

Dievs saka: “Kā jums iekšpusē visiem tur iet?”

Pētera 2. vēstule (KJV) “(..) zeme atradās ārpus ūdens un ūdenī.”

Acīmredzot, kad sākumā Dievs veidoja zemi, bija ūdens vai ledus apvalks virs atmosfēras.

Tas tur vairs nav, tas viss nokrita lejā Plūdu laikā.

Jesajas 40:22 ir teikts, ka Kungs sēž virs zemes loka (“on the circle of the earth”).

Interesanti! Pirms trīs tūkstošiem gadu Bībelē ir teikts, ka zeme ir apaļa.

Kristieši nekad nav mācījuši, ka zeme ir plakana.

Daži pagāni ir ticējuši tam un cenšas vainot par to kristiešus.

Bet mēs esam vienmēr zinājuši, ka zeme ir apaļa.

Teikums “Viņš izstiepa debesis” (Jesajas 40:22) Bībelē ir pieminēts 17 reizes, kas nozīmē, ka Viņš izstiepa debesis.

Varbūt tāpēc mums astronomijā ir tā saucamā sarkanā nobīde.

Un cilvēki saka: “Kā tad gaisma no zvaigznēm nokļuva šeit?”

Tagad tas tiek pagriezts otrādi. Bībele saka, ka Dievs vispirms radīja zemi un tikai tad zvaigznes.

Tātad jautājums ir: kā zvaigznes nokļuva no šejienes uz turieni?

Nevis kā gaisma nokļuva no turienes uz šejieni.

Par to vairāk 7. video seminārā. Bet Viņš izstiepa debesis. Interesanti!

Šodienas atmosfērai, ko mēs ieelpojam, ir seši slāņi:

troposfēra, stratosfēra, mezosfēra, termosfērai, ekosfēra un jonosfēra. Bet bija jābūt vēl septītajam slānim.

Tas bija ūdens vai ledus slānis virs atmosfēras. Es nezinu, kas tas bija, jo tā vairs nav.

Visu, ko es varu piedāvāt, ir teorija par to. Šo sauc par debess pārsega teoriju (canopy theory),

kas saka, ka ir bijis ūdens vai ledus slānis, iespējams ledus, virs atmosfēras.

Man liekas, ka tas, iespējams, bija 25 līdz 50 centimetrus biezs ledus, ārkārtēji auksts ledus, kuru noturēja magnētiskais lauks.

Vai zināt, kā magnēts var slīdēt virs cita magnēta? To sauc par Meisnera (Meissner) efektu.

Par to vairāk 6. video seminārā. Bet zemei varēja būt ledus pārsegs, ko noturēja

magnētiskais lauks, kurš varēja slīdēt virs zemes.

Šis ledus vai ūdens aizturētu UV starus, vismaz dažus. Tas palielinātu gaisa spiedienu. Šodien gaiss ir apmēram 160 kilometrus biezs.

Tas saspiestu to visu līdz 15-30 kilometriem un dubultotu gaisa spiedienu uz zemes virsmas.

Starp citu, kad kosmosa kuģis uzsāk lidojumu un atstāj izplūdes gāzes aiz sevis, tad veidojas ledus mākoņi.

Un ledus mākoņi slīd uz ziemeļu un dienvidu polu un lido tur apmēram 8 kilometrus virs Arktikas.

Ledus mākoņi, kas slīd! Tie nenokritīs, acīmredzot iesprūduši magnētiskajā laukā, es nezinu.

Bet par to ir raksts. Flāvijs rakstīja savā grāmatā, ka ebreji ticēja tam, ka

Dievs izveidoja zemi otrajā dienā, Viņš nolika kristālisku debess velvi. Kristālisku debess velvi?

Iespējams, ārkārtēji aukstu ledu. Ap zemi nebija tikai ūdens pārsegs,

ūdens bija arī zemes garozā.

Psalmi 24:1-2 “Tam Kungam pieder zeme (..) Viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm.”

Redziet, vairums ūdeņu, kas pašlaik ir okeānos, reiz atradās zemes garozā.

Psalmi 136:6 “kas zemi pār ūdeņiem izplatījis (..)”. Šodien tā vairs nav.

Es ticu, ka sākotnēji tika radīts: augšējais ūdens slānis, varbūt 15-30 centimetrus biezs ledus; un

tad gaisa slānis elpošanai, iespējams, 15 līdz 30 kilometru platumā, bet to es nezinu. Un tad augsne un akmeņi uz kā stāvēt.

Jeb zemes garoza, kas mums joprojām ir. Bet zemes garozā bija ūdens.

Tas ir tas ūdens, kas izšāvās uz zemes virsmu, kad dzīles strūklas izlauzās uz āru (1. Mozus 7:11-12).

Starp citu, joprojām ir ļoti daudz ūdens zemes garozā.

Citādi nevarētu būt karstā ūdens atveres, kas izšaujas okeāna dzelmē.

Ja ir karstā ūdens strūklakas okeāna dzelmē, no kurienes tad tas ūdens nāk?

No zemākas vietas, vai ne? Joprojām ir milzīgi karstā ūdens atvari okeāna dzelmē!

Es domāju, ka tas ūdens joprojām ceļas augšā. Par to vairāk 6. video seminārā par ūdens plāksnes teoriju (hydro plate theory).

Bet es domāju, ka zemes garozai joprojām ir lūzuma vietas, kur tās pārlūza Plūdu laikā.

Es gadiem ilgi mācīju zinātni par zemi. Zeme ir salūzusi plāksnēs, nav jautājumu.

Esmu bijis San Andreas lūzumā (Fault), Hayward lūzumā, New Madrid lūzumā un Golden lūzumā.

Neviens no tiem nav mana vainas dēļ (vārdu spēle). Esmu dažos pabijis.

Nav jautājumu, zemes garozā ir lūzumi, un, kad tie kustas, tad brūk ēkas.

To sauc par zemestrīci vai cunami, kas rodas no zemūdens zemes slīdēšanas un dubļu straumēm.

Nav jautājumu, ka zeme ir salūzusi daļās un nav jautājumu, ka plāksnes joprojām kustas.

Jautājums ir – kad tas viss notika?

Evolūcijas piekritējs teiks jums, ka tas notika pirms miljoniem un miljoniem gadu.

Radīšanas teorijas saka – Nē, visa šī katastrofa, iespējams, sākās Plūdu laikā,

kad dziļumu strūklas izlauzās uz āru.

Strūklas izraisīja lūzumu līnijas, un ūdens šāvās uz zemes virsmas; un tā tas joprojām turpinās.

Es reiz debatēju ar vienu ateistu. Jautājumu un atbilžu laikā šis students piecēlās un teica:

“Hovind, kur tas viss ūdens no Plūdiem palika?” Es teicu: “Nu, tas joprojām ir šeit.”

Es teicu: “Okeāni ir milzīgi! Ūdens okeānos ir tik daudz, ka, ja jūs to izlīdzinātu uz visas pasaules,

tas visur apklātu zemi 2 kilometru dziļumā.”

Es lidoju atpakaļ no Austrālijas pāri Klusajam okeānam un birojā kādam no kolēģiem teicu:

“Vecīt, tas Klusais okeāns ir milzīgs!” Viņš teica: “Nu, tā ir tikai virspuse.” Kas par domu!

Karstā ūdens spraugas ir pierādījums, ka zemes garozas ūdens joprojām ceļas uz augšu.

Iespējams, lielākā ūdens daļa tur vairs nav – tā ir virspusē.

Bet šis ūdens kupols, kas bija sākotnēji radīts, padarītu visu zemi kā

lielu siltumnīcu. Cik daudzi zina, kas ir siltumnīca? Tām ir stikla sienas.

Jums jāpārģērbjas pagrabā, ja dzīvojat siltumnīcā!

Zinātnieki Visumā starp zvaigznēm joprojām atrod lielus ūdens daudzumus.

Visumā ir ļoti daudz ūdens. Interesanti. Par to vairāk mazliet vēlāk.

Tagad ir jauna teorija, kas apgalvo, ka, iespējams, skābekļa trūkums nogalināja dinozaurus.

Skābekļa trūkums? Kāpēc tā būtu jāsaka?

1993. gadā bija liels simpozijs. Zinātnieku bariņš sanāca kopā, lai izpētītu Apatozaurus.

Un viņi teica: “Ļaudis, mums ir problēma. 24 metrus lielajam Apatozauriem bija tāda paša izmēra nāsis kā zirgam.

Kā gan 24 metrus liels dzīvnieks dabūs pietiekami daudz gaisa caur nāsīm, kas ir tādā pašā izmērā kā zirgam?”

Šis dinozaurs tik spēcīgi censtos ievilkt elpu, ka nāsis aizdegtos no berzes,

kas rastos no vēja svilpieniem, un tāpēc nespētu paelpot!

Acīmredzot, tie elpoja, jo dinozauru kauli ir atrasti uz visas planētas,

pat Antarktīdā un Aļaskā. Es domāju, dinozauri dzīvoja visur.

Tad kā 24 metrus lielais dzīvnieks dabūja pietiekami daudz gaisa?

Nu šodien tas, iespējams, nevarētu. Ne jau 24 metrus liels!

Bet es domāju, ka pirms Plūdiem bija šis gaisa vai ūdens, vai ledus apvalks,

kas palielinātu gaisa spiedienu. Pie tam, skābeklis bija vairāk piesātināts.

Vai zinājāt, ka ieurbjot dzintarā… Cik daudzi no jums ir redzējuši filmu “Jūras laikmeta parks”?

To epizodi, kur viņi ieurba dzintarā, lai dabūtu ārā moskīta asinis?

Dažreiz dzintarā, kas pēc būtības ir pārakmeņojusies koka sula, tiek atrasti gaisa burbulīši.

Kad tika analizēti šie gaisa burbulīši, tika konstatēts, ka skābeklis tajos ir par 50% vairāk nekā šodien uz zemes.

Šodien mēs elpojam 21% skābekli. Dzintara burbuļos ir 32% skābeklis.

Ja jūs dzīvotu pasaulē ar dubultu gaisa spiedienu un papildus 50% skābekļa,

tad tikai elpošana vien būtu aizraujoša. Ādams ievilktu gaisu un teiktu: “Oho! Tas bija jautri!”

“Klau, Ieva, darām to vēlreiz. Gatava? Aiziet!”

Zemei pagātnē bija vairāk skābekļa nekā šodien.

Jums, bērni, mācību grāmatās būs teikts, ka sākumā, kad veidojās dzīvība,

zemei vispār nebija skābekļa, ko sauca par “ūdeņraža atmosfēru” (“reducing atmosphere”). Tās ir muļķības!

Par to vairāk 4. video seminārā, kur stāstīsim par dzīvības rašanos.

Dzīvība nevarēja izveidoties ar skābekli vai bez skābekļa!

Taču, ja tiek dubultots gaisa spiediens un piesātina skābekli, tad ne tikai tavs hemoglobīns uzņems skābekli,

kā tam būtu arī jābūt, bet arī tava plazma būs piesātināta ar skābekli, kas, savukārt, nozīmē – tu varētu skriet simtiem kilometru

bez noguruma! Ādamam un Ievai nevajadzēja mašīnu. Viņi varēja aizskriet pie vecmāmiņas.

Tikai viņiem nebija vecmāmiņas. Sievasmāte arī nebija. Starp citu, tāpēc tā ir paradīze, bet

patiesībā manas sievas māte bija lieliska sievasmāte.

Bet nu,.. Es domāju, ka pirms Plūdiem viss bija pavisam citāds.

Ar piesātinātāku skābekli varētu daudz ātrāk izārstēties.

Kurš atceras mazo meiteni Džesiku, kura iekrita šahtā Teksasas štatā?

Viņa bija 18 mēnešus veca, viņas kreisā kāja ieslīdēja caurulē uz leju, viņas labā kāja palika uz augšu – aiz muguras,

un tā viņa ieslīdēja 20 cm platā caurulē.

Viņa noslīdēja 6 metrus un palika tur iesprūdusi divas ar pus dienas!

Viņi izpostīja visu apkārtni mēģinot dabūt bērnu ārā no šahtas.

To rādīja ziņās ik pa 15 minūtēm, vai atceraties? “Mazā meitene Džesika ir joprojām dzīva!”

Kad visbeidzot viņi dabūja viņu ārā no šahtas, lielākā ķermeņa daļa nepietiekamas asins cirkulācijas dēļ bija kļuvusi melna.

Viņas labā kāja bija pilnībā melna, jo bija savijusies un iesprūdusi viņas sejā no aizmugures,

Viens no ārstiem teica, ka kāja nekavējoties ir jāgriež nost!

Cits ārsts teica: “Klau, pirms mēs griežam kāju, pamēģinām ielikt viņu

paaugstināta skābekļa kamerā (hyperbaric chamber).” Kur? Paaugstināts skābeklis!

Džesiku ielika vienā no kamerām, kas piepildīts ar tīru skābekli

un piepildīja to ar dubultu spiedienu salīdzinājumā ar normālu spiedienu.

Pēc pāris stundām viņas kāja kļuva rozā. Viņi atjaunoja asins cirkulāciju.

Viņi izglāba viņas kāju. Viņiem bija jāamputē puse no viņas mazā kājas pirksta. To viņi nespēja glābt.

Taču tas pārspēj kājas zaudēšanu! Starp citu, vai jūs ziniet, kā sauc meitenei, ja viena kāja ir īsāka

par otru? Ilene. Tikai tādi sīkumi.

Pensakolā, Floridā ir paaugstināta skābekļa kamera. Šī kamera Pensakolā nodarbina 30 cilvēkus.

Šīs kameras saņem ļoti daudzas slimnīcas.

Vai Tenesijas Universitātes Medicīnas Centram ir šāda kamera? Vai ir?

Vai jūs ziniet, cik tā ir liela? Vai tā ir kamera vienam, diviem vai trim personām? Ā, vienai personai.

Rietumvācijā insulta pacienti, kurus ārstē ar paaugstinātu skābekli, pārsteidzoši labi atgūstas no insulta.

Anglijā ārstē izkliedēto sklerozi. Ar šo kameru palīdzību ārstē dažādas slimības.

Indijā ārstē lepru un iegūst pārsteidzošus rezultātus.

Šeit bērnu ārstē no smadzeņu paralīzes ar paaugstinātu skābekli.

Ārsti ir atklājuši, ja operācijas laikā, kad pacienti ir narkozē, pievieno vairāk skābekli, tad

divreiz mazāk pacientu iegūst infekcijas un divreiz mazāk cilvēku izjūt nelabumu.

Tādi rezultāti dodot vairāk skābekļa gulošam pacientam. Interesanti!

Šī ir kamera, kas atrodas Ņujorkā – tā ārstē autismu ar paaugstinātu skābekli.

Raksta nosaukums: “Paaugstinātā skābekļa terapiju arvien vairāk lieto kā ārstēšanas līdzekli”. Šeit ir kamera vienai personai.

Vai zināt, ka amerikāņu futbola komandai Dallasas Kovboji (Dallas Cowboys) ir šāda kamera?

Kādēļ gan profesionālas sporta komandas gribētu paaugstināta skābekļa kameru?

Tādēļ, ka tās ir atklājušas – savainotie spēlētāji atkopjas divreiz ātrāk.

Saprotiet, ja jūs maksājat cilvēkam 1000 dolārus minūtē, lai tas spēlētu bumbu,

jūs gribat, lai viņš spēlētu bumbu un nopelnītu savus 1000 dolārus minūtē vai arī cik viņi tur saņem.

Šis ir Zaks Kautkāds no “Delfīniem”. “Apmēram trīs reizes nedēļā sezonas laikā,

Zaks atslābinās stundu paaugstināta skābekļa kamerā – 3,65m reiz 1,2m maiss, kas piepildīts ar tīru skābekli,

kas palīdz ķermenim veseļoties un uzlabo esošo pašsajūtu līdz lieliskai pašsajūtai.” Ja vēlies, tu pats arī vari dabūt savu paaugstināta skābekļa maisu!

Manam draugam Oregonā ir paaugstināta skābekļa kamera.

Šeit ir mans dēls (pašlaik stāv pie video kameras tur aizmugurē), viņa sieva un es “skābekļa bārā” Aļaskā.

Tas nav bārs, kur dzer alkoholu. Nekad savā mūžā neesmu lietojis alkoholu. Taču tu sēdi un ēd pusdienas

un ieelpo tīru skābekli. Maksā 5 dolārus un elpo tīru skābekli ēdot pusdienas.

Un kad esi pabeidzis, vecīt, tu jūties it kā būtu gatavs vēl vienam šopingam. Tā ir sazvērestība, to es jums tagad varu teikt!

Tā visa lieta ir sazvērestība, lai piespiestu tevi tērēt vairāk naudas. Bet tu jūties lieliski.

Manam draugam Oregonā ir paaugstināta skābekļa kamera. Es tur biju.

Viņš jautāja: “Brāli Hovind, vai gribi izmēģināt to?” Teicu: “Protams!” Viņš ielika mani tur iekšā,

iedeva man grāmatu, ko palasīt, un teica: “Es aizvēršu durvis un piepumpēšu kameru līdz trīskārtīgam spiedienam.”

Viņi lieto niršanas jēdzienus: tu ienirsi 30 metrus.

Tu sēdi, lūk, tur, kamerā un nekur neej. Bet tas ir kā ienirt 30 metros.

Viņš teica: “Es tevi izlaidīšu apmēram pēc stundas.” Es tur atrados apmēram stundu elpojot tīru skābekli,

lasot savu grāmatu zem trīskārša spiediena. Kad viņš mani izlaida laukā, prasīja: “Kā tu jūties?”

Es teicu: “Es jūtos kā skrienot apkārt pasaulei!” Tas bija neticami!

Senjori, cik daudzi no jums ir “piecelies-un-dodies” cilvēki; un cik ir tā arī darījuši – piecēlušies un gājuši?  Vai zināt, par ko es runāju?

Patīkamākā lieta, par ko jūs domājat, ir snaudiens svētdienas pēcpusdienā, vai ne?

Ja pirmsplūdu pasaulē viņiem bija dubults gaisa spiediens un paaugstināts skābeklis,

viņi visu laiku būtu enerģijas pārpilni!

Japānā ir puisis, kas sāka audzēt tomātu stādus ar saspiestu ogļskābo gāzi (CO2).

Augi elpo CO2, ne skābekli. Viņa tomāta stāds auga ātrāk nekā parasts stāds.

Kad tas bija divus gadus vecs, tas bija 4,9 metrus garš un saražoja 900 tomātus.

Stādu pārvietoja uz iepirkšanās centru un uzcēla sastatnes, lai noturētu zarus.

Viņi teica: “Ziniet, šis stāds varētu saražot 10000 tomātus.”

Šis ir viens tomātu stāds! Tas pārstāja augt, kad bija 12,2 metrus liels un saražoja 15000 tomātus.

Tas bija ķiršu tomātu stāds. Bet tomāti izauga beisbola bumbiņas lielumā (~7,6cm diametrā).

Puisis Aiovā bija ziņkārīgs. Vai jūs ziniet, kāpēc putni sāk čivināt stundu pirms saullēkta?

Viņš atklāja, ka putnu čivināšanai ir noteikta frekvence, kas atver atvārsnīti uz lapu šūnām.

Vai zinājāt, ka lapai, ja apskatīsiet to zem lupas,

ir šie mazie caurumiņi, kas atveras, lai CO2 varētu iekļūt. Čivināšana pamodina lapu no rītiem.

Viņš atklāja, ka šī frekvence diezgan bieži ir atrodama klasiskajā mūzikā.

Tā nu viņš sāka spēlēt Bēthovenu, Bahu un Šopēnu pret savu kukurūzas lauku.

Viņa kaimiņi droši vien domāja: “Viņš ir palicis traks!”

Nu ziniet, viņš ir pustraks vai kaut kā tā.

“Viņa siers izkrita no viņa sviestmaizes.” Lai nu kā, viņi domāja, ka viņš ir ķerts, līdz brīdim, kad viņa kukurūza sasniedza 4,5 metrus.

Viņš spēlēja uz gurķiem un uz vienas lapotnes viena gurķa vietā izauga pieci gurķi.

Viņš spēlēja uz viņa melnā rieksta koka un tas izauga divreiz ātrāk nekā normāli.

Viņa kartupeļi izauga divreiz vai trīsreiz lielāki nekā parasti.

Viņa melones bija futbola bumbas lielumā.

Viņi nosauca to par “Skaņas ziedu”. Ir labs žurnāls “Creation Illustrated” (Ilustrētā radīšana).

Man ir viens uz galda šeit. Ir divi radīšanas žurnāli: regulārs izdevums “Creation Magazine” (Radīšanas žurnāls),

kas ir labs, un šis “Creation Illustrated”, kuru varat apskatīt manā mājas lapā [www.drdino.com]

un vienkārši uzklikšķiniet uz punkta, lai atvērtu “Creation Illustrated”. Jums atsūtīs bezmaksas eksemplāru, lai apskatītos to.

Tas maksā 20 dolārus gadā, ja vēlaties abonēt, bet varat doties uz manu mājaslapu drdino.com un uzspiežot uz tā,

jūs saņemat bezmaksas eksemplāru. Vienā no iepriekšējiem izdevumiem bija raksts par “Skaņas ziediem”,

kas patiešām bija neticami; tas izdevums ir šeit uz galda. Piesakies izdevumam drdino.com. Es reiz debatēju ar Džīniju Skotu (Genie Scott).

Viņa ir Nacionālā Zinātnes Apmācības Centra prezidente Berserkelijā (Berserkely), Kalifornijā.

“Nacionālais” centrs ir tāda kā viena skatlogu ēka ar pieciem cilvēkiem tajā.

Nacionālais Zinātnes Apmācības Centrs. Tad nu es debatēju ar Džīniju Skotu.

Viņa teica: “Dr. Hovind, Ziemeļcentrālajā reģionā (Midwest) ir 80 nošķirti ogļu slāņi.”  Viņai ir taisnība.

Viņa teica: “Ja jūs šodien apskatāt ogļu daudzumu visā pasaulē, visu biomasu,

tad visus šodienas augus pasaulē nebūtu iespējams pārvērst tik lielā fosilā kurināmā.” Viņai atkal ir taisnība.

Ir tik daudz ogļu uz pasaules, ka – ja jūs paņemsiet jebkuru koku un nopļauto zāli un krūmus un tos saspiedīsiet,

jūs neiegūsiet tik daudz ogļu. Uz pasaules ir šausmīgi daudz ogļu.

Es teicu: “Džīnij, tev ir taisnība.”  Viņa teica: “Nu, vai tad jūs nesaprotat, Hovind,

ir jābūt milzīgam laika periodam, lai nogulsnētos visi ogļu slāņi.”

O, nē, nē, nē. Tieši šeit viņa kļūdās.

Redziet, viņa skatās uz šodienas pasauli un pieņem, ka tā tas ir bijis vienmēr.

Ogles, ko mēs šodien atrodam zemē, ir rezultāts tiem Plūdiem, kas apraka pirmsplūdu pasauli, kad bija daudz vairāk koku.

Šeit ir ogļu raktuves Montanā, kur ir 28000 kvadrātkilometru ogļu, līdz pat 61 metru biezumā.

Kāds man teica pirms dažiem mēnešiem, ka ir atrasts 90 metru biezs slānis.

Tur ir ļoti daudz, nu ļoti daudz ogļu! Dažreiz oglēs ir atrasti cilvēku artefakti jeb cilvēka darinājumi.

Šo zvanu atrada ogļu gabala iekšpusē. Šis dzelzs katliņš ir atrasts ogļu gabala iekšpusē.

Kurpes zole atrasta ogļu gabala iekšpusē! Mēs par to vairāk apskatīsim 6. video seminārā par ogļu veidošanos.

Bībele saka, ka augi bija visā pasaulē (1. Mozus 1:29)

Tas tā nav šodien. 70% pasaules taču ir zem ūdens.

Tā nav pārklāta ar augiem. Zeme bija pārklāta ar augiem, kad Dievs to radīja.

Vai zinājāt, ka Antarktikā ir atrastas lapas? 400km no Dienvidpola

tiek atrastas lapas! Šodien nav koku uz Dienvidpola. 70% pasaules ir zem ūdens.

Vai zinājāt, ka no visas zemes tikai 3% ir cilvēkam piemērota apdzīvošanai?

Ļoti daudz zemes ir zem tuksneša, ledus klučiem, tundras un kalnu grēdām, kur neviens nevar dzīvot.

Trīs procenti ir apdzīvojami. Tas, kas ir redzams šodien, to neredzēja Ādams un Ieva.

Bībele saka, ka Viņš veidoja to apdzīvojamu. (Jesajas 45:18) Tādēļ Viņš to izdarīja!

Iespējams, pirmsplūdu pasaulē bija (es tikai minu skaitli), teiksim, 80% zemes,

un tikai 20% ūdens. Okeānu nebija! Ūdens bija zemes garozā vai virsējā apvalkā.

Bet pirms atnāca Plūdi, koki bija no pola līdz polam.

Šis ūdens slānis virs zemes būtu kā barjera, kas bloķē ultravioletos starus, rentgena starus

un citas kaitīgas vielas, kas rodas no saules. Saule bez gaismas izdod ļoti daudz citu lietu.

Tā veido rentgena starus, gamma starus un beta starus, un visi šie stari nāk uz šejieni!

Un tie spēcīgi ietekmē jūsu ķermeni.

It sevišķi rentgena stari ir bīstami. Cik daudziem ir taisīts rentgens?

Kad augu, es salauzu 9 kaulus. Man brālis lauza 21! Mēs pagalmā spēlējāmies skarbi.

Viens no maniem kaimiņiem izšāva savam brālim cauri kājai ar arbaletu. Viņš teica: “Es nezināju, ka tas bija pielādēts.”

Kā tu vari zināt, ka arbalets ir pielādēts? Nu gan!

Lai nu kā, tu ej uz slimnīcu, un viņi liek novilkt drēbes un uzvelk tev šo mazo apģērba gabalu.

Tu uzvelc šo apģērbu, un ziniet, to tā īsti nevar aiztaisīt aizmugurē.

Tas ir mazliet apkaunojoši. Tad viņi saka: “Ej pa gaiteni 19 kilometrus

un tu redzēsi rentgena istabu.” Ja tik tālu tiksi, viņi teiks:

“O, mēs tā priecājamies, ka tev izdevās. Lūdzu, gulieties uz galda!”

Un viņi to galdu ir izvilkuši no saldētavas pāris minūtes pirms tavas atnākšanas.

Cik daudzi ir bijuši uz tā paša galda? Vai jūs ziniet par ko es runāju.

Tas ir ledus auksts. Un dakteris novieto šo dīvaino iekārtu virs tevis un saka:

“Ievelciet dziļi elpu… un turiet.” Un viņš izskrien no zāles.

Un viņš uzliek svina priekšautu. Tu saki: “Dakter, nāciet šurp. Vai šī iekārta ir bīstama?”

Viņš saka: “Nē, tā ir nekaitīga.” Viņš melo.

Tu saki: “Dakter, kā šī iekārta darbojas?”

Viņš saka: “Nu, kad es spiežu pogu, rentgena staru lodes izšaujas no iekārtas,

un tās izies cauri tavam ķermenim kā no automāta.

Un mēs saspridzināsim caurumus viscaur Jūsu ķermenī.

Miljardiem caurumu. Mazi sīki rentgena staru caurumiņi.

Patiesībā mēs veidosim ēnu tam, kas ir tavā ķermenī,

(kas, starp citu, ir par iemeslu daudzu radiologu negatīvam skatījumam uz dzīvi); mēs tevī sataisīsim caurumus!”

Bet viņš zina, ka rentgenu staru iedarbība ilgtermiņā ir bīstama.

Tāpēc viņš velk svina priekšautu un skrien aiz svina sienas.

Viņš negrib pakļauties šiem rentgena stariem!

Bet daudzi cilvēki neapzinās, ka katru dienu no saules nāk rentgena stari. Mēs esam pakļauti šiem stariem arī tagad!

Betons apturēs rentgena starus un ūdens apturēs šos starus, bet šīs baznīcas jumts neapturēs rentgena starus.

Tie pašlaik nāk caur jumtu un iziet cauri jūsu ķermenim.

Un tu esi apstarots ar rentgena stariem sēžot tur; un tur tu neko nevari darīt.

Nu es jums pateikšu pēc brīža, ko jūs varat darīt.

Bet tava āda jūt pilno rentgena staru spēku.

Un tavam ķermenim ir jāsalabo bojājums. Tu labo miljoniem caurumu savā ādā katru dienu.

Miljoniem. Un pēc 50 vai 60 gadiem… vai 70 vai 80 noteikti,

visi jums apkārt sāk pamanīt, ka tu zaudē cīņu ar bojājumu kontroli. Tava seja sāk krunkoties!

Tu teiksi: “Brāli Hovind, es negribu kļūt vecs un krunkains.”

Ja tu negribi krunkas, tad ir trīs lietas, ko tu vari darīt. Pirmkārt, tu vari nomirt jauns.

Otrkārt, tu vari nēsāt visu laiku svina vai betona lietussargu sev virs galvas. Nekad nebūsi pakļauts rentgena stariem.

Vai, treškārt, tu vari izdarīt to, ko izdarīja Elizabete Teilore (Elizabeth Taylor).

Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par kino zvaigzni Elizabeti Teilori?

Pirms vairākiem gadiem kāds man teica, ka viņai uz pieres ir caurums.

Katru rītu viņa piepilda to ar vasku un notušē to ar kosmētikas palīdzību.

To, patiešām, ir grūti ieraudzīt, bet … saprotiet. Patiesībā tas ir ļoti slepeni!

Reiz biju “Wal-Mart” lielveikalā – tāpat apskatīties, apskatīt Wal-Martu.

Bez manis tur bija arī visādi žurnāli un uz viena no šiem žurnāliem bija Elizabetes Teilores fotogrāfija.

Viņa gatavojās precēties četrdesmito vai kuro tur reizi.

Un es tā iedomājos, klau – man tas ir jāizdibina.

Es jau tad dzirdēju par caurumu pierē, bet nu saprotiet, es pats gribēju to redzēt.

Tā nu es izvilku savu Šveices armijas nazi, uz kura bija lupa, paņēmu žurnālu un

sāku blenzt uz viņas pieri. Cilvēki gāja man garām un skatījās uz mani.

Es teicu: “Kas tev kaiš? Es tikai apskatu žurnālu! Ej iepērcies!”

Es kādu laiku to apskatīju un visbeidzot sapratu, kas bija tas caurums. Es tā lepojos ar sevi.

Šai dāmai bija taisītas tik daudz sejas ādas pievilkšanas operācijas pa šiem gadiem, lai atbrīvotos no grumbām. Caurums, lūk tur, ir viņas naba!

Klau, aizej uz Wal-Mart veikalu (viņa, iespējams, gatavojas precēties arī šonedēļ); tu varēsi apskatīt viņas seju.

Tu teiksi: “Brāli Hovind, es negribu kļūt vecs un krunkains.”

Piedod. Ja tu būsi vecs, tev būs krunkas. Tev labāk būtu, ja tu tam sagatavotos.

Bet tā tas nebija pirms Plūdiem.

Bībele saka, ka pirms Plūdiem cilvēki dzīvoja vairāk kā 900 gadu (1. Mozus 5:5,11 u.c.) un, iespējams, viņiem nebija krunku.

Kāds cilvēks staigā apkārt un uzsver, ka ir Radīšanas teorijas piekritējs. Viņš saka: “Šie cilvēki nedzīvoja 900 gadus,

jo viņi katru mēnesi skaitīja kā vienu gadu. Viņi lietoja mēness kalendāru un šie skaitļi ir jādala ar divpadsmit.”

Oho, tas pat ir vēl lielāks brīnums. Ēnošam bija 65 gadi, kad viņam piedzima Metuzāls (1. Mozus 5:21).

Divi no šiem vīriem bija 65 gadus veci. Tātad tā, izdalot ar divpadsmit – sanāk, ka viņam bija pieci gadi, kad viņš kļuva par tēvu.

To es patiešām nopietni apšaubu. Man tam būtu tiešām grūti noticēt.

Nē, viņi dzīvoja 900 gadus. Un viņi bija lielāki!

Šeit esmu es blakus Robertam Vadlovam (Robert Wadlow), garākajam šī gadsimta cilvēkam – 2,74 metrus garš.

Viņam bija 37 kurpju izmērs (ASV skala; 58cm). Diezgan liels zēns!

Roberts Valdlovs bija tikai dažus centimetrus īsāks par Goliātu, kurš bija apmēram 2,87 vai 2,89 metrus garš.

Roberts Valdlovs 12 gadu vecumā bija pasaulē lielākais Skautu zēns (Boy Scout).

Lūk, šeit viņš ir 12 gados ar Skautu komandu.

Mēs ievērotu tik milzīgu, gandrīz 2,74 metrus garu, vai ne?

Bet es domāju, ka pirms Plūdiem cilvēki bija vēl lielāki.

Šis ir vīriešu skelets, kura garums ir 3.5 metri.

Nu, liels, ne garš. Viņš tagad ir guļus stāvoklī.

3,5 metri. Vai jūs negribētu šādu spēlētāju savā basketbola komandā?

Tenesijas Universitāte no šodienas jau būtu čempioni. 3,5 metri!

Dažreiz sievietes apvainojas uz mani.

Un viņas saka: “Tu, Hovind, teici, ka šis ir vīrieša skelets.

Varbūt tā bija sieviete!” Es mācīju bioloģiju un anatomiju.

Es zinu, kā noteikt atšķirību starp vīrieša un sievietes skeletu.

To nenosaka pēc ribu skaita. Tikai Ādamam trūka viena riba. Un tikai uz īsu laiku.

Jo ir tikai viens kauls cilvēka ķermenī, kas atkal izaugs, ja to izņem ārā.

Tava apakšējā riba izaugs atkal, ja to izņems.

Ķirzakas aste ataug, ja to nogriež.

Apakšējā riba izaugs atkal, ja to izņemsi ārā.

Varētu gandrīz domāt, ka Dievs zināja, ko viņš darīja, ja vien tu nezini labāk!

Lai nu kā, ir divi veidi, kā noteikt atšķirību starp vīrieša un sievietes skeletu.

Viens variants ir apskatīt pēdas. Ja tās ir virzienā uz lielveikalu rajonu, tā ir sieviete!

Otrais variants ir apskatīt galvaskausa un apakšžokļa savienojuma vietu pie deniņiem.

Ja tas savienojums ir vairāk izdilis, tā ir sieviete!

Viena dāma teica, ka tas ir tādēļ, ka sievietēm ir viss jāsaka vīriešiem divreiz.

Jūs neklausiet ar pirmo reizi! Labi, vainīgs, vainīgs!

Garākais cilvēks bija 2,5 metrus garš, kad šī bilde tika uzņemta.

Man teica, ka pašlaik viņš ir 2,61 metrus garš un dzīvo Ukrainā. Diezgan liela izmēra zēns.

2,61 metri, lielas plaukstas! Šeit viņš mēģina lietot mobilo tālruni. Tas būtu ļoti grūti, vai ne?

Romiešu imperators Maksimus (Maximus) bija 2,59 metrus garš – tas bija pirms 2000 gadiem. No turienes arī mums radies vārds “maksimums”.

Indianas štatā atrada 2.95 metrus lielu skeletu.

Virdžīnijā (Nevadas štats) ir atrasti 2,74 metrus lieli skeleti.

Ikkatrs skelets, kas atrasts šajā Luiziānas pilskalna apbedījuma vietā, ir 2,74 metrus garš – kopā 20 skeleti.

3,05 metrus liels skelets ir atrasts Humbolta ezerā, Nevadas štatā.

Guamā ir leģenda, ka milži lidoja uz Guamas salu,

kur tie uzcēla šos lielos “latte” akmeņus (“Latte” stones).

Indiānā tika atrasti astoņi milži, no 2,4 līdz 2,74 metriem gari.

Viņiem bija uzvilktas smagas vara bruņas. Muzejs par viņiem nebija ieinteresēts.

Kādēļ lai muzejs nebūtu ieinteresēts izstādīt 2,74 metrus lielus skeletus?

Vai varētu būt tā, ka ir tāda evolūcijas teorija, kas saka, ka mēs sākām kā mazi un kļūstam lielāki?

Šī teorija liek mums justies īpašiem, protams. Mēs attīstāmies.

“(..) jūs būsiet kā dievi (..)” (KJV: 1. Mozus 3:5) Tu kļūsti labāks! Vai tā varētu būt, ka patiesība ir tieši pretēja?

Cilvēki bija daudz lielāki pirms Plūdiem un nu mēs kļūstam sliktāki? Un varbūt viņi cenšas to slēpt!

Lompoka rančo, Kalifornijā (Lompoc Rancho, California) ir atrasts 3,65 metrus liels skelets. Vēl viens tikpat liels Tuksonā, Arizonā (Tucson, Arizona).

Viņam bija seši kāju pirksti. Seši rokas pirksti, seši kājas pirksti un galvassega putna formā.

Kad Kortess (Cortes) devās uz Meksiku un iekaroja daļu no tās, cilvēki, kas tur dzīvoja, teica:

“O, šeit bija jābūt milžiem, kas dzīvoja šajā kontinentā.”

Viņi atnesa vienu kaulu no tiem cilvēkiem.

Tikai augšstilba kauls vien bija tik liels kā Kortess! Tikai augšstilba kauls vien!

Un viņš teica: “Es esmu normāla izmēra cilvēks. Esmu normāla izmēra vīrietis, bet šis kauls bija tikpat liels cik es!”

Šis ir milzīgs akmens bluķis. Kurš uz zemes pārvietoja šīs lietas?

Ievērojiet, ka tur priekšā ir kamielis salīdzināšanai.

Kurš izcirta un pārvietoja šīs lietas? Šis ir 18 kg smags cirvja asmens.

Paviciniet kādu laiku 4.5 kg smagas kamanas un sapratīsiet, kāpēc es brīnos, kurš vicina 18kg smagu cirvja asmeni.

Šis akmens ir veidots, lai to turētu starp īkšķi un pirkstu dažādu lietu asināšanai.

Smitsona institūts (The Smithsonian) ir atbildīgs par daudzu milzīgo cilvēku atradumu slēpšanu.

Viņi negrib, ka cilvēki zina par šiem milžiem, jo tas ir pretrunā ar evolūcijas teoriju.

Šis skelets reiz bija izstādīts Vinnemukā, Nevadā (Winnemucca, Nevada), līdz to pirms pāris gadiem izņēma no apskates.

Tas ir pagrabā. Tev ir speciāli jāprasa atļauja to apskatīt. Milzīga cilvēka skelets!

Šeit ir normāla cilvēka īkšķa kauls, zem tā ir milzīga cilvēka īkšķa kauls.

Šī ir skeleta daļa, ko atrada kapā, kas atradās Turcijā, tieši blakus Ararata kalniem.

Turcijas valdība saka, ka viņi ir atraduši Noa kapavietu.

Skelets bija 3,66m garš. Tas taču padarītu olekti mazliet lielāku, vai ne? (Olekts: garuma mērvienība – attālums no plaukstas līdz elkonim)

Cilvēki saka, ka viens vīrs un trīs zēni nekad nevarētu uzcelt tāda izmēra laivu.

Bet jūs neredzējāt tos zēnus! “Ei, dēls, vai tu man neatnestu to koku.” “Protams, tēti, kur tev to aiznest?”

Mūsu muzejā ir augšstilba kaula modelis no kāda puiša skeleta, kas varēja būt 3,95m garš.

Ja satiekat tādu puisi, labāk uzrunājiet viņu ar “kungs”.

Ja gribat uzzināt par to vairāk, šeit lejā uz galda ir raksts par to.

Šie žokļa kauli ir izstādīti Turcijas viesnīcā; 16,5 cm no vienas temporomandibulārās locītavas līdz otrai (locītava starp apakšžokļa augšdaļu un deniņu kaulu).

Ikviens no jums var ielikt galvu šajā žoklī un lēkāt uz riņķi.

Vausaukijā (Wausaukee), Viskonsinā tika atrasts cilvēka skelets, kurš ir trīs reizes lielāks par parasta cilvēka skeletu.

Atrasts indiāņu apglabāšanas pilskalnā. “Tanīs dienās milži bija zemes virsū” (1. Mozus 6:4)

To saka Bībele. Tur bija milži.

Bībele saka, ka esam radīti pēc Dieva tēla (1. Mozus 1:26,27)

Ja esam radīti pēc Dieva tēla, kāpēc mēs maksājam, lai bērniem mācītu, ka šis ir vectēvs?

Kāda ir patiesība par alu cilvēku? Kur šajā visā bildē var ielikt alu cilvēku?

Es domāju, ja Bībele ir patiesa un zeme ir tikai 6000 gadus veca, kā tad ar alu cilvēku?

Mēs to aplūkosim pēc mazas pauzes. Turpinājumā par alu cilvēku.

Semināra 2a beigas – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – tulkoja Mārcis Rožkalns.

Semināra 2b sākums – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – tulkoja Mārcis Rožkalns.

Mēs turpinām tēmu par Ēdenes dārzu, kā tur varēja būt. Seminārā 2b mēs runāsim par alu cilvēku un vēl dažām citām tēmām.

1. Mozus grāmatā 1:26 Dievs teica: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības (..)”

Ja esam radīti pēc Dieva tēla, kāpēc mēs mācām bērniem, ka vectēvs ir pērtiķis?

Evolūcija māca, ka mēs kļūstam labāki un kādu dienu mēs kļūsim par dievu.

Fakti liecina, ka mēs kļūstam sliktāki. Lietas izjūk. Mums ir neticams ģenētiskais mantojums.

Mēs esam garīgi un fiziski atpalikuši salīdzinājumā ar Ādamu un Ievu.

Lietas nekļūst labākas, bet mācību grāmatas māca: “Šis ir vectēvs.” Kāda ir patiesība par alu cilvēku?

Vai ir iespējams, ka pērtiķveidīgs radījums pārtop par cilvēku?

Nu, tas ir atkarīgs no tā, ko jūs domājat ar jēdzienu “alu cilvēks”. Arī šodien ir cilvēki, kas dzīvo alās.

Mēs viņus nesaucam par puspērtiķiem un puscilvēkiem.

Šeit ir redzams pasaulē vismeklētākais alu cilvēks – Osama bin Ladens.

Šeit ir bijušais alu cilvēks. Es domāju, ka kāds cenšas no mums iztaisīt mērkaķi.

Vai tavs sencis bija pērtiķveidīgs radījums? Es tā nedomāju.

Mazliet parunāsim par tā saucamo alu cilvēku.

Mēs varētu stundām ilgi par šo tematu runāt, bet mums šeit ir jāapskata vēl citas tēmas.

Nebraskas cilvēks gadiem tika lietots kā pierādījums evolūcijai.

Visu, ko viņi atrada no Nebraskas cilvēka, bija viens zobs.

Tas ir viss Nebraskas cilvēks…lūk, tur. Viens zobs!

Un tad viņi uzbūvēja veselu vīrieti no viena zoba un vēlāk izveidoja viņam sievu.

Tev jābūt patiešām labam, lai no viņa zoba zinātu, kāda izskatās viņa sieva.

Bet šie ir profesionāļi, nejautājiet neko viņiem. Viņi zina, par ko viņi runā.

Vēlāk viņi atklāja, ka zobs, patiesībā, bija no cūkas.

Lūk, šeit ir īstais Nebraskas cilvēks!

Kā ar Piltdauna (Piltdown) cilvēku, kas tā nosaukts pēc tam, kad to atrada grants bedrē Piltdovnā, Anglijā.

Kāds paņēma cilvēka skeletu un pērtiķa žokli, ieraka to un piemuļķoja ikvienu.

Piltdaunas cilvēku atklāja 1912. gadā. Par to rakstīja laikraksts “New York Times”.

“Darvina Teorija ar Piltdovnas cilvēku ir pierādīta kā patiesa.” Arguments tika izmantots 1925. gadā

tā saucamajā Skoupa Mērkaķu lietā (Scopes monkey trial) kā viens no evolūcijas pierādījumiem, bet tiesnesis teica:

“Jautājums nav par to, vai evolūcijai ir pierādījums, bet jautājums ir – vai tas ir pretrunā ar mācību likumu?”

Viņš tika atzīts par vainīgu likuma pārkāpšanā. Skolotāja vārds bija John T. Scopes, kurš dzīvoja šeit Deitonā, Tenesijā.

Bet Pildovna cilvēks bija mānīšanās. Kāds paņēma pērtiķa žokļa kaulu un cilvēka skeletu,

nolauza temporomandibulāro locītavu, salika tos kopā un visus piemuļķoja!

Viņi ievietoja tur zobus! Mācību grāmatās 40 gadus tas tika minēts kā pierādījums evolūcijai.

Tā bija krāpšana. 1953. gadā izsludināta kā krāpšana.

Neandertālietis (Neanderthal man) joprojām ir jūsu mācību grāmatās šeit Knoksvilā, Tenesijā!

Bet jau pirms vairākiem gadiem tika pierādīts, ka tas nekādi nevar būt par trūkstošo ķēdes posmu.

Ir garš stāsts par Neandera Ieleju, nosaukta Joahima Neandera (Joachim Neander) vārdā, kurš sarakstīja dziesmu dziesmas grāmatā:

“Slavējiet to Kungu, Visvareno Radīšanas Ķēniņu.” Ļoti dievbijīgs vīrs.

1856. gadā tika atrasts pārakmeņojies skelets.

Vīrietis, kas pārakmeņojās šajā ielejā (saukta par Neandera Ieleju), tika nosaukts par Neandertālieti. Mugura bija saliekta.

Pērtiķi staigā uz četrām kājām un cilvēks uz divām; kad Darvina teorija kļuva populāra,

Neandertālieti atdzīvināja un paziņoja: “Oho, varbūt viņš lēnām attīstījās un izliecās uz augšu.”

Viņi jau no paša sākuma zināja, ka tas bija vecs vīrs ar artrītu, kurš lēnām saliecās.

Viņš vispār neiztaisnojās. Viņam ir galva uz leju; bet joprojām šis arguments ir mācību grāmatās.

Ir atrasti apmēram 300 Neandertāliešu. Smadzenes ir lielākas par mūsējām.

To kaulu uzbūve bija neticami spēcīga. Viņi teica, ka viņi bija tik ļoti muskuļoti,

ka vidējais Neandertālietis, iespējams, spētu paņemt vidēju Nacionālās Futbola Līgas aizsargu un

aizlidināt viņu pāri vārtu stabam. Fenomenāls spēks ir Neandertāliešos!

Deviņiem dažādiem māksliniekiem iedeva vienu un to pašu skeletu un teica: “Kā tas izskatījās dzīvē?”

Viņi saņēma deviņas dažādas atbildes. Viņi teica: “Kā jūs gribat, lai viņš izskatās? Mēs taču esam mākslinieki.

Jūs gribat to kā pērtiķveidīgo vai cilvēkveidīgo? Jūs mums pasakiet, ko vēlaties un mēs to izdarīsim.”

Džeks Kuozo (Jack Cuozzo), mans draugs no Ņūdžersijas, 32 gadus ir bijis zobārsts.

Viņš ieradās un uzstājās mūsu konferencē pirms dažām nedēļām Pensakolā, kur rīkojām nometni.

Viņš izpētīja patiesos Eiropas Neandertālieša skeletus.

Viņš teica: “Šie Neandertālieši ir tikai pilnīgi normāli cilvēki, kas ir dzīvojuši patiešām lielā vecumā.”

Redziet, pirms nāca Plūdi, cilvēki dzīvoja 900 gadus. Bet pēc Plūdiem,

dzīves mūžs samazinājās līdz 400, un tad 200, un tad 100 gadiem; bet tas joprojām ir ilgs laiks dzīvošanai.

Un tas ir vienkāršs fakts, ka uzacs velves kauls nekad nepārstāj augt.

Tātad, ja jūs varētu nodzīvot trīssimt vai četrsimt gadus, jūsu uzacs velve būtu ļoti izvirzījusies uz āru!

Šodienas cilvēkiem, kas bieži lieto žokļus, gluži kā aborigēni Austrālijā vienmēr lieto žokļus kā skrūvspīles,

(viņi nenēsā sev līdzi darbarīku kasti), uzacs velve izvirzās patiešām tālu, ko veicina košļāšanas muskuļi . Tie velk kaulu.

Neandertālieši ir pilnīgi normāli cilvēki, kas dzīvoja divsimt vai trīssimt gadus.

Un tas arī viss. Viņu smadzenes ir lielākas par mūsējām. Tie nav nekādi pirmcilvēki!

Viņi vienkārši ir patiešām veci cilvēki. Lūk, tur ir aborigēns tālāk pa kreisi.

Redziet, ka uzacs velve ir izvirzījusies uz āru. Tas ir no biežas košļāšanas jeb žokļa muskuļu lietošanas.

Galvas formas ir ļoti dažādas.

Jūs varat nostādīt Knoksvillas (Tenesija) ļaudis ierindā un pierādīt evolūciju tikai ar galvaskausa formu vien.

Aizbrauciet uz pilsētas centru, jūs redzēsiet, par ko es runāju.

Tur ir Cro-Magnons, kurš joprojām ir mācību grāmatās, bet joprojām tas ir pilnīgi normāls cilvēks.

Nu tad kādēļ tas tiek uzskatīts par trūkstošo ķēdes posmu?

Viņi ir ieguvuši tā saukto Homo sapiens jeb moderno cilvēku. Viņš tiek uzskatīts par Cro-Magnonu. Viņš nu nepavisam nav trūkstošais ķēdes posms!

Vēl viens atradums ir Australopithecus africanus. 1973. gadā tas tika pierādīts kā nepatiess.

Pirms trīsdesmit gadiem pierādīts kā nepatiess! Kādēļ tad tas tiek paturēts mācību grāmatās kā pierādījums evolūcijai?

Ir arī tāds Australopithecus afarensis, labāk zināms ar nosaukumu Lūsija (Lucy).

Cik daudzi no jums ir dzirdējuši par Lūsiju?

1974. gadā Donalds Johansons (Donald Johanson) Etiopijā atrada Lūsiju.

Viņš tur aizbrauca par subsīdijas līdzekļiem, lai meklētu trūkstošo ķēdes posmu.

Kāds viņam iedeva naudu un teica, lai nu iet un sameklē trūkstošo ķēdes posmu. Ja neatradīsi, naudu vairs nedabūsi.

Viņš atrada Lūsiju divas nedēļas pirms viņam izbeidzās nauda.

Ļoti laba motivācija, man būtu aizdomas. Un šis fakts, starp citu, būtu ar statusu – aizdomās turamais – tiesā.

Lūsija bija 92cm gara; tā, protams, bija kāds šimpanzes paveids.

Galvaskausa kauli bija pilnīgi sadauzīti.

Tu nevari neko pateikt par galvaskausu, bet saliekot to kopā bērnu mācību grāmatām,

tie to padara par puscilvēku, puspērtiķi. Viņi nosauca to par Lūsiju, jo tajā brīdī klausījās dziesmu

“Lucy in the sky with diamonds” (Lūsija debesīs ar dimantiem). Ļoti populāra dziesma tajā laikā.

Kurai, starp citu, ir iniciāļi LSD, un viņi droši vien bija tā ietekmē, kad atrada šo lietu.

Bet ceļa locītava, kas tika marķēta kā Lūsijas celis TV kanālā “National Pornographic…Geographic”,

patiesībā bija atrasta 2,4km tālāk un 60 metrus dziļāk.

“National Geographic” atzīmēja to kā Lūsijas celi. Tas nav Lūsijas celis!

To taču atrada 2,4km tālāk. Joprojām ir lieli strīdi par šo ceļa locītavu.

Bet šī ceļa locītava ir labākais pierādījums, ka Lūsija attīstījās par cilvēku.

Jo pērtiķim ir apakšstilbs un augšstilbs, kas atrodas uz taisnas līnijas.

Cilvēka kāja (sākot no ceļa virzienā uz augšu) novirzās uz sāniem, jo gurni ir platāki par ceļiem.

Lūsijas celis izliecās uz ārpusi. Augšstilba kauls izliecās.

Donalds teica: “Redziet, tas pierāda, ka viņa pārveidojas par cilvēku.”

Nē, jo mērkaķim, kas rāpo pa kokiem, ir izliekts augšstilba kauls.

Tas, ko viņš atrada, bija pa kokiem rāpojošs mērkaķis. Tas nav pierādījums, ka tas pārveidojas par cilvēku.

Viņš teica: “Kauli ir nedaudz lielāki par parasta pērtiķa kauliem.” Tā ir taisnība.

Tas nepierāda, ka tas kļūst par cilvēku.

Clydesdale zirga kauli ir mazliet lielāki nekā parastam zirgam. Tas nepierāda, ka tas kļūst par kravas mašīnu,

Un viss, ko viņš atrada, bija lieljaudas šimpanze.

Un, iespējams, pirmsplūdu šimpanzes un viss cits bija daudz jaudīgāks,

ja tie dzīvoja ilgāk un daudz veselīgāk. Tas ir viss, ko viņš atrada.

Starp citu, šodien ir lieli zirgi un mazi zirgi.

Saint-Louis zoodārzs pielika cilvēka pēdu pie Lūsijas statujas.

Neviens pēdas kauls vai rokas kauls nav atrasts. Neviens.

Jebkuram citam atrastajam Australopithecine ir savijušies kāju pirksti.

Profesors Mentons (Menton) no Vašingtonas Universitātes teica: “Statuja ir pilnīgs sagrozījums.”

Tas ir ļoti liels un smalks vārds meliem. Es dodu priekšroku mazākiem vārdiem. Tie ir meli.

Zoodārza direktors teica: “Zoodārza amatpersonas neplāno piekāpties.

Mēs nevaram atjaunot ikvienu izlikto elementu pamatojoties uz katru jaunu pierādījumu.

Mēs aplūkojam statuju pilnībā un mēģinām saprast, kādu iespaidu tā rada,

un mēs domājam, ka iespaids, ko rada šī statuja, ir pareizs.” Brūsa kungs, vai Jūs man sakāt, ka melotu bērniem,

kas apmeklē Jūsu zoodārzu, lai viņiem rastos iespaids, ka evolūcija ir patiesa?

Vai uzskatāt, ka Jūsu teorija ir svarīgāka par faktiem? Tieši tā arī izskatās.

Viņi melos bērniem, kas apmeklēs zinātnes centrus un zoodārzus,

lai liktu viņiem noticēt, ka evolūcijas teorija ir patiesa! Un mācību grāmatās ir apmēram 60 melu!

Par to vairāk stāstīsim 4. video seminārā “Meli mācību grāmatās”.

Āfrikā tika atrasti pilnīgi normāli pēdu nospiedumi pelnu slānī, kas bija pārakmeņojies.

Pilnīgi normāli cilvēka pēdu nospiedumi! Bet pēdu nospiedumiem pelnos būtu jābūt 3,75 miljonus gadu veciem.

Viņi izpētīja pēdu nospiedumus un teica: “Oho, šie pēdu nospiedumi ir tieši tādi paši kā šodien mums.”

Rasels Tutls (Russell Tuttle) no Čikāgas Universitātes pētīja pēdu nospiedumus ļoti uzmanīgi.

Viņš devās uz vietu, kur cilvēki nekad nevalkā apavus.

Viņi nekad nevalkā apavus! Un viņš pētīja viņu pēdu nospiedumus.

Viņš lika tiem skriet cauri dubļiem, iet cauri dubļiem, lēni skriet cauri dubļiem, ātrā gaitā un lēkājot.

Viņš teica, ka to cilvēku pēdu nospiedumi, kas nekad nevalkā apavus, ir

tieši tādi paši kā tie, kas atrasti Laetoli, Āfrikā. Identiski.

Un tad viņš teica: “Ja vien nebūtu zināms, ka Laetoli pēdu nospiedumi ir tik veci,

mēs nospriestu, ka tos atstāja mūsu ģints loceklis.” Citiem vārdiem, ja mēs nezinātu labāku izskaidrojumu,

tad mēs domātu, ka tās atstājis cilvēks! Kā tu vari zināt labāku versiju? “O, jo akmens ir pārāk vecs.”

Šis ir piemērs, kur evolūcijas teorija ir šķērslis veselajam saprātam un zinātniskai izpētei.

Šī teorija ir viens no lielākajiem šķēršļiem zinātnei. Tā nav zinātnes sastāvdaļa. Tā ir zinātnei neproduktīva.

Tad “National Geographic” pievienoja šiem radījumiem, kas iet caur pelniem, cilvēka/pērtiķveidīgā sajaukuma pazīmes.

Bet paturiet prātā, ka neviens kauls netika atrasts. Neatrada nevienu kaulu.

Ja tu atrodi pilnīgi normāla cilvēka pēdu nospiedumus, kas tev dod tiesības nolikt tur tumšādainus,

pērtiķveidīgus radījumus, kas staigā pa tavu zīmējumu? Un ja es būtu Afroamerikānis,

es būtu sarūgtināts, ka trūkstošajiem ķēdes posmiem vienmēr tiek lietota tumša āda!

It kā tumšāka āda būtu mazāk attīstījusies!

Tas ir tas, ko viņi šeit netieši cenšas norādīt. Un kāpēc viņi pievienoja šo kājas pirksta izvirzījumu?

Ievērojiet, ka šajā bildē lielais kājas pirksts ir nošķirts no pārējiem.

To viņi izdarīja ar nolūku, jo tā ir nopietna problēma, lai pērtiķveidīgā pēda pārveidotos par cilvēka pēdu.

Pērtiķiem ir kājas pirksts, kas novirzīts uz sāniem kā īkšķis.

Tas tā ir tādēļ, lai tie var sagrābt koka zaru un karāties ar aizmugurējo pēdu. Tu tā nevari!

Ja tu vēlies tam trenēties, es ieteiktu sākt trenēties ar zemu zaru.

Jo tā tu savai galvai nodarīsi sāpes. Bet šeit viņi to sauc par “bipedalismu četri ar pus miljonu gadu garumā”.

Un viņi pielika ikvienam no tā saucamajiem trūkstošajiem posmiem cilvēka pēdu.

Jo pēda evolūcijas piekritējiem ir nopietna problēma.

Čārlzs Oksnards (Charles Oxnard) pētīja Lūsiju un teica: “Lūsijas kauli ataino dzīvnieku, kas neatrodas uz cilvēka attīstības līnijas.”

Tas nav trūkstošais posms. Viņš veica datorizētu kaulu daudzfaktoru analīzi.

Tās radības, tās mazās pērtiķveidīgās radības, kas staigā stāvus, iespējams, joprojām ir dzīvas Sumatrā.

Lūsija varētu atainot dzīvnieku, kas joprojām ir dzīvs.

Pekinas cilvēks tika lietots kā pierādījums evolūcijai gadiem ilgi.

Viss pazuda Otrā pasaules karā laikā; bet tika atrasta ala

ar kaudzi salauztiem mērkaķa kauliem tajā. Galvaskauss bija sasists,

un vēl turpat tika atrasti vairāki cilvēka darināti darbarīki. Un kāds izcils zinātnieks teica:

“Oho, šie mērkaķi mācās taisīt darbarīkus.” O, jā – un viņi tos iemēģina uz savām galvām.

Šis ir labais. Parunāsim par šo mazliet vairāk.

Nu viņi neteica nevienam, ka viņi atrada 10 normālus cilvēkus tajā pašā alā. Cilvēka skeletus.

Saprotiet, dažās kultūrās cilvēki labprāt ēd mērkaķu smadzenes. Vai esat redzējuši filmu “Indianas Džons” (“Indiana Jones”)?

Viņi vienkārši atrada alu, kur tika ēsti mērkaķi. Tā bija vieta, kur notika viņu dzīres vai kaut kas tāds.

Tas nav trūkstošais posms. Homo erectus joprojām ir mācību grāmatās.

Homo erectus, ko pirms tam sauca par Java cilvēku, tad to pārsauca par Pithecanthropus erectus,

un tagad to sauc par Homo erectus. To atrada Dr. Dubois, holandiešu anatoms, kurš devās uz Indonēziju ar mērķi –

mēģināt atrast trūkstošo posmu. Viņš nolīga vairākus cietumniekus rakšanas darbiem.

Viņš pat nebija tur, kad to atrada. Atrada pērtiķa galvaskausa augšdaļu, trīs cilvēka zobus,

un augšstilba kaulu atrada pēc gada un 15 metrus tālāk. Dubois tos salika kopā un teica:

“Mums šeit ir trūkstošais posms.” Tu pat nezini, vai tie kauli sader kopā.

Trīs zobi, augšstilba kauls un galvaskausa augšdaļa no pērtiķa!

Un arī šo 1925. gada Skoupa Mērkaķu lietā izmantoja kā pierādījumu evolūcijai. Java cilvēku!

Slavens anatoms Virčovs (Virchow) teica: “Manuprāt, šis radījums ir dzīvnieks, patiesībā, milzīgs gibons.”

Augšstilba kaulam nav pat nenozīmīgākā saistība ar galvaskausu.”

Dubois noslēpa faktu, ka viņš atrada divus cilvēka galvaskausus tajā pašā vietā.

Viņš palika tos zem viņa gultas, zem grīdas, kā Edgara Allena Po stāstā “Denuncianta sirds” (“The Tell-Tale Heart”)

Tikai šoreiz tā bija “denuncianta galva”. Nav neviena pierādījuma par to, kā cilvēks attīstījās.

Fosilie pierādījumi cilvēka evolūcijai ir fragmentāri.

Fosilo šimpanzes evolūcijas pierādījumu vispār nav.

Nav nekādu pierādījumu par to, kā šimpanzes attīstījās.

Bet joprojām visu laiku ir raksti žurnālos par evolūciju.

“Kurp mēs ejam?”, to es jums varu teikt. Tu dodies pa tiešo uz Elli, ja tu nepieņem Kristu.

Tas ir patiešām vienkārši. Tas nav nekāds atjautības uzdevums. Spānijā gatavojās izstādīt lielu eksponātu par Orce cilvēku (Orce man).

O-r-c-e, Orce cilvēks. Viņi gatavojās lielām svinībām par atklāto Orce cilvēku.

Līdz tie atklāja, ka patiesībā tas ir gabals no 4 mēnešus jauna ēzeļa galvaskausa. Tas jau gatavojās kļūt par trūkstošo posmu.

Delfīna riba muzejā ilgu laiku ir bijusi marķēta kā “cilvēka atslēgas kauls”, līdz kāds teica:

“Klau, tā ir delfīna riba, ne cilvēka atslēgas kauls.”

2004. gadā šeit tika atrasti hobiti. Hobiti bija maz mazītiņi, sīki cilvēki.

Iespējams, sekundārās mikrocefālijas dvarfisma (secondary microcephaly dwarfism) rezultāts. Pavisam normāls cilvēks, apmēram 1 metru garš!

Ir tādi cilvēki, kā šie, un viņi dzīvo uz planētas.

Ir laba grāmata par tā saukto alu cilvēku, ja vēlies par to izlasīt.

Ja tev māca par šīm lietām skolā, dabū Marvina L. Lubenova (Marvin L. Lubenow) grāmatu “Strīda ābols” (“Bones of Contention”).

Teicama grāmata, tā tev ļaus labāk izprast šo tematu.

Vienīgais trūkstošais posms, ko es varu atrast, ir posms starp šo puišu ausīm. Saprotiet, kaut kas trūkst!

Daži no šiem profesoriem pavada savu brīvo laiku rokoties pa dubļiem meklējot kaulus.

Mans suns dara to pašu, bet mēs par to nodokļu maksātājiem neliekam viņam maksāt algu, kamēr viņš to dara.

Vairumā štatu ir likumi, kas pieprasa, lai mācību grāmatas būt precīzas.

Floridai ir tāds likums, Kalifornijai arī, Teksasai arī, Viskonsīnai un Alabamai arī.

Likums nosaka, ka mācību grāmatām ir jābūt precīzām.

Minesotas likums saka: “Skolotāji nedrīkst apzināti aizliegt vai sagrozīt tēmu.”

Bet Minesotas mācību grāmatas joprojām māca visu šo kā pierādījumu evolūcijai,

lai gan visi, kas šeit atzīmēti sarkanajā aplī, ir pierādīti, ka nevar būt trūkstošie posmi.

Starp citu, Minesotas mācību grāmata (un vairums mācību grāmatu pašlaik) mums pierasto “homo sapiens”

aizstāj ar “homo sapiens sapiens.”

Oho, ko tad tas nozīmē? Sapiens nozīmē “gudrs”. Tātad mēs esam gudri, gudri cilvēki.

Redziet, Bībele saka: “Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi.” (Romiešiem 1:22)

Un ja tu domā, ka tavs vectēvs nošūpojās ar savu asti no koka, tu esi muļķis un prasts.

Šī mācību grāmata saka: “Šis ir visu mūsu tētis.” Tas ir muļķīgi.

Tu nevari zināt, ka viņš ir jebkura tētis.

Ja atrodi dubļos kaulus, tu nezini, ka tas ir kāda tētis.

Tas saka: “Visu zīdītāju māte”, no Smitsonianas (Smithsonian).

Ja tu atrodi kaulus, ka tā var būt māte visam. Redziet, ja tu atrodi fosiliju dubļos,

visu, ko tu zini – tas ir miris. Tu nevari pierādīt, ka tam ir bijuši bērni, un tu noteikti nevari pierādīt, ka tam bija citādāki bērni.

Un kāpēc lai tu domātu, ka kauls, ko atradi dubļos, spēja darīt ko vairāk nekā šodienas dzīvnieki,

tas ir, radīt kaut kādu citu ģinti?

Neviena fosilija tiesā neskaitās kā pierādījums evolūcijai.

Nu, tad kur mēs varam ielikt Bībelē “Akmens laikmetu”? Vai vispār bija Akmens Laikmets?

Tieši pēc Plūdiem Noa nevarēja pateikt savam mazdēlam aiziet uz darbarīku veikalu un nopirkt lāpstu.

Nebija tādu darbarīku veikalu. Sabiedrība bija izpostīta.

Viņi izkāpa no šķirsta, un ārpusē viss bija iznīcināts.

Bija pilnībā jāatjauno civilizācija. Viņiem bija “Gilligan’s Island” (Džilianas sala) situācija. Ir vairāki gudri cilvēki.

Nu, “Gilligan’s Island” nebija vairāki gudri cilvēki. Varbūt viens. Viņi atrodas uz šīs izpostītās planētas.

Tā nu viņiem bija jāatjauno viss no nulles; un tu taisītu akmens rīkus,

jo tas ir daudz ātrāk nekā izrakt dzelzsrūdu, izkausēt to un izveidot dzelzs darbarīkus!

Laika izteiksmē tas aizņem trīs nedēļas, lai izgatavotu savu cirvi. Pa to laiku tu no bada nomirsi. Tāpēc viņi taisīja akmens rīkus.

Un cilvēki, kas izgāja no sabiedrības, ceļoja mazās grupās ar nedaudziem līdzpaņemtiem rīkiem, tā

sekojot migrējošiem dzīvniekiem. Un viņi negribēja nēsāt sev līdzi 22.7kg smagu akmens rīku komplektu.

Izgatavot savus akmens rīkus uz vietas ir daudz ātrāk.

Tu seko mamutiem (vai bifeļiem) līdz tu viņus panāc, un tad tu ātri izgatavo savus rīkus.

Nogalini bifeli vai mamutu, tad apstrādā to, atstāj savus rīkus turpat un ej uz citu vietu.

Un šodien mēs atrodam šos akmens rīkus un sakām: “Oho, apskati šo “Clovis” bultas galu!”

Oho, perfekti veidota forma, perfekts līdzsvarojums; šis cilvēks ir bijis gudrs, tā ir attīstīta civilizācija!

Un tad tiek atrasts cits bultas gals, kas izskatās mazliet paviršs. Tas nav nokalts tik gluds.

Un tad viņi saka: “Oho, šis pirmcilvēks nav bijis diez ko gudrs.”

Ziniet, varbūt jums ir pavisam nepareizs skatījums uz to.

Varbūt, ka to, kas izskatās pavirši apstrādāts, izgatavoja cilvēks, kurš mazliet steidzās,

jo mamuts bēg prom. Viņam vienkārši nav laika tur sēdēt un

stundu spēlēties ar savu bultas galu. Viņš grib nomedīt to radījumu tūlīt – pirms tas aizmūk.

Tātad tas varētu norādīt tikai uz to, cik daudz laika viņiem bija šo lietu izgatavošanai.

Bet nevis piemērs tam, cik augsts ir viņu inteliģences līmenis.

Ne tikai cilvēki pirms Plūdiem dzīvoja ilgāk, bet dzīvnieki arī.

Un viņi auga lielāki. Iespējams, daudz lielāki.

Šeit ir 5.5 metrus garš bezragu degunradzis (hornless rhinoceros). Tas ir liels degunradzis!

Cilvēki saka, ka tas ir aizvēsturisks dzīvnieks.

Nē! Vai zinājāt, ka vārds “aizvēsturisks” (“prehistoric”) pirms 100 gadiem nebija vārdnīcā?

Mēs krājam vecas vārdnīcas savā zinātnes centrā.

Ja jums ir vecas vārdnīcas no 1700. līdz 1800. gada, mēs labprāt tās pieņemtu.

Man ir 1766. gada vārdnīca. Vārds “aizvēsturisks” tur nav.

Man ir arī 1860. gada vārdnīca un arī tajā nav vārda “aizvēsturisks”.

Nav tāda jēdziena “aizvēsturisks” līdz pat 1860. gadam.

Šeit ir 1892. gada vārdnīca un joprojām vārds “aizvēsturisks” nav iekšā.

Ir tādi jēdzieni kā Pirmsplūdu laiks, bet nav tādas lietas kā “aizvēsturisks”.

Mums ir vēsture no pirmās dienas: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1)

Tu tālāk nevari aiziet. Tātad nav tādas lietas kā “aizvēsturisks”.

Bet pirms Plūdiem, šis ūdens ietvars palielinātu gaisa spiedienu,

kas lika lietām izturēties un uzvesties citādāk. Paaugstinātais gaisa spiediens liek kukaiņiem augt daudz lielākiem.

Kukaiņi ir ierobežoti izmērā, kam par pamatu ir skābekļa daudzums, ko tie var dabūt.

Kukaiņi, kas dzīvo ūdenī ar bagātīgu skābekļa daudzumu, kļūst 1000 reizes smagāki par tiem, kam nav tādu apstākļu.

Tam ir saistība ar virsmas laukuma un tilpuma attiecību.

Lai nevienu negarlaikotu pusstundas garumā – jo lielāks kļūst kukainis, tam paliek lielāks virsmas laukums.

Bet ne proporcionāli tā tilpumam. Virsmas laukums pret tā tilpuma attiecību samazinās.

Kā jūs to varat redzēt šajā attēlā. Tātad, kukainim augot, vienā brīdī sāk pietrūkt ādas.

Jo kukaiņi elpo caur savu ādu.

Taču  ir atrastas milzīgas kukaiņu fosilijas; kā šī spāre ar spārnu platumu – 1.3 metri.

Kā jums patiktos tādu notriekt ar ātrumu 110 km stundā?

Tā norautu kukaiņu aizsargu un motora pārsegu un pievienotos jums uz priekšējā sēdekļa.

Uz šīs planētas ir atrastas lielu spāru fosilijas.

Šodien ir 10 līdz 13 centimetru lielas. Nav diez ko lielas.

Pirms Plūdiem tās bija milzīgas. Tarakāni arī šodien izaug diezgan lieli.

Mēs tos audzējam savā muzejā Pensakolā; Madagaskaras šņācošie tarakāni.

Bet vai jūs zinājāt, ka ir atrasti milzīgi tarakāni?

45 centimetru garas tarakānu fosilijas. Tajās dienās nezvanīja uz Orkin (kukaiņu indētāji)!

Zvanīja Nacionālajai Gvardei…

Ir atrasta milzīga simtkāja fosilija, 2,6 metrus gara.

Ir atrasti 60 centimetru gari pārakmeņojušies sienāži. No tiem varētu pagatavot maltīti.

Tarantula fosilija, 90 centimetru platumā; 18 metrus garas vilkvālīšu fosilijas ir atrastas.

Ēzelis 2,75 metrus augsts, no Teksasas, protams. Viss Teksasā ir lielāks.

Acīmredzot, milzīgi sliņķi ir dzīvojuši uz šīs planētas. Tev teiks, ka tas bija pirms miljons gadiem.

Nē, tad tas nebija. Tas bija līdz brīdim, kad sākās Plūdi. Ir atrasts bifelis ar 3,7 metrus platiem ragiem.

Alnis ar 3,7 metrus platiem ragiem. Kāds no jums, medniekiem, domā: “Oho, tas izskatītos labi uz sienas!”

Cik daudzi no jums iet medīt Bembija tēti? Nu, nu – tikai esiet godīgi.

Te nu ir! Labi, labi, tikai apēdiet to arī.

3 metrus garas ķenguru fosilijas ir atrastas, un vombata fosilijas minivena automašīnas lielumā.

Šeit ir jūrascūciņas fosilija, kas bija 680 kilogramus smaga. Tā ir liela jūrascūciņa.

Ir atrasti 4 metrus gari putni.

Šī ir ziloņputna ola. Tā ola, kas ir aiz tās, ir strausa ola, kas arī ir milzīga.

Viņi atrada aizvēsturiskas zoss fosiliju, kas bija tikpat gara, cik zilonis; un svēra pus tonnu.

Kā tev patiktu tādu dabūt Pateicības dienas pusdienās? Pasakiet mazajam Timam par to zosi!

Ir atrastas bebru fosilijas 2,4 metru garumā.

Šis puisis rokās tur bebra žokli, kura paša augums ir apmēram 2,14 – 2,45 metri.

Ohaio ir atrasts 2 metrus garš bebrs.

Ja koki bija lielāki pirms Plūdiem un vajadzētu taču lielākus bebrus, lai tos nograuztu.

Dievs tajās dienās turēja visu līdzsvarā. Salamandra mūsdienās parasti izaug garumā no 12,7 līdz 20,3 centimetrus.

Vai jūs zinājāt, ka ir atrastas 2 metrus garas Salamandras fosilijas?

Palielinot gaisa spiedienu, vairāk gāzes nokļūst ūdenī; un zivīm ūdenī ir jāelpo ar žaunām.

Tātad, ja ūdenī ir vairāk izkliedētas gāzes no lielāka gaisa spiediena,

tad zivs var izaugt lielāka. Un uz kubikjūdzi būtu vairāk zivju.

Ja mūsdienu haizivij zoba lielums ir apmēram 2,5 centimetri,

tas norāda, ka haizivs ir apmēram 4,5 metrus gara.

Vai zinājāt, ka ir atrasta haizivs zoba fosilija,

kas norāda, ka haizivis uz šīs planētas reiz bija 25 metrus garas? Vai spējat iztēloties 25 metrus garu haizivi?

Filmā “Žokļi” (“Jaws”) bija 7,6 metrus gara haizivs.

Jums būtu jāizmanto šīs filmas haizivs par ēsmu, lai noķertu kādu no megalodona haizivīm.

Dr. Baugh audzē piraiju akvārijā, kam apkārt ir spēcīgāks magnētiskais lauks.

Tikai magnētiskā lauka palielināšana jau kaut ko ietekmē, jo viņa piraija ir 4 reizes lielāka par normālu.

Kad viņš audzēja augļu mušas paaugstināta gaisa spiediena kamerā, tās dzīvoja 10 reizes ilgāk. Tikai palielinot gaisa spiedienu!

Ja sakombinē gaisa spiedienu, filtrētu saules gaismu un spēcīgāku magnētisko lauku,

iespējams, tiek iegūti Ēdenes dārza nosacījumi. Mēs, iespējams, zaudējām vismaz šīs trīs lietas.

Varbūt no tā brīža ir zaudētas vēl vairāk lietu. Bruņurupuči izaug diezgan lieli. Tas pa kreisi ir liels bruņurupucis.

3,2 kilometrus virs jūras līmeņa ir atrastas austeres.

3,35 metrus lielas austeres, ar svaru 270kg, 3,2 kilometrus virs jūras līmeņa Andu kalnos!

Kāda ekspedīcija kāpa Everestā un atrada ēdamgliemenes Everesta virsotnē.

Interesanti ir tas, ka šo pārakmeņojušos ēdamgliemeņu vāki bija aizvērti ciet.

Es gribētu izcelt, ka, pirmkārt, Everests atrodas diezgan tālu no krasta.

Apmēram 700 kilometru līdz pludmalei un ēdamgliemenes diez ko labi neprot kāpt kalnos.

Un, kad ēdamgliemene nomirst, tā atveras! Staigājot gar krastu, jūs varat atrast miljoniem jūras gliemežu čaulas.

Grūti ir atrast divas vienādas, turklāt nekad neatradīsiet aizvērušos čaulu, ja ēdamgliemene būs mirusi.

Čaulas atveras uzreiz. Kā var dabūt pārakmeņojušās ēdamgliemenes Everesta virsotnē?

Es domāju, ka ar Plūdu palīdzību, bet es nedomāju, ka Plūdu ūdens nosedza Everestu.

Everests tur nebija. Psalmi (104:8) saka mums, ka Plūdu beigās pacēlās kalni.

kad beidzās Plūdi, izveidojās kalnu grēdas.

Iespējams, ka tās bija sekas, ko izraisīja zemes garozas pārlūšana un sadalīšanās gabalos.

Un gabali paceltos un atkal izlīdzinātos atpakaļ. Par to vairāk 6. video seminārā.

Rāpuļi nekad nepārstāj augt. Tas ir vienkāršs fakts. Vairums rāpuļu nekad nepārstāj augt, viņi aug visu savu dzīvi.

Cilvēki pārstāj augt. Kad tev ir 16 vai 18, tu pārstāj augt, vismaz vertikāli.

Daži pēc tam sāk augt horizontāli. Bet rāpuļi nepārstāj augt.

Kas notiktu ar rāpuli, ja tu to ievietotu Ēdenes dārzā un ļautu nodzīvot tam līdz 900 gadiem?

Tev būtu liela ķirzaka – ļoti liela ķirzaka!

Dinozauri bija lielas ķirzakas, kas dzīvoja kopā ar Ādamu un Ievu līdz Plūdu sākumam.

Jūs varat veikalā iegādāties (kaut vai tūlīt) šos Džeksona hameleonus.

Kāds viņš izskatītos, ja svēru 15 tonnas? Iespējams, kā dinozaurs – triceratops.

Dinozaurs nozīmē “šausmīga ķirzaka” un dinozauri dzīvoja kopā ar cilvēkiem visā vēstures gaitā.

Tikai viņiem bija cits nosaukums, par to vairāk runāsim 3. video seminārā.

Taču dinozauru un cilvēku kauli ir atrasti līdzās.

Dinozaura kauli ir atrasti tajā pašā akmens slānī, kurā atradās cilvēka roku fosilijas.

Dinozaura un zīdītāja kauli, atrasti līdzās!

Šeit ir viens no Ika akmeņiem (Ica stones), uz kura ir attēlots, ka cilvēks jāj uz dinozaura.

Dr. Baugh ir vairāki šādi akmeņi viņa muzejā. Mums mūsu muzejā ir astoņi no šiem Ika akmeņiem.

Man liekas, ka mums ir lielākā Peru Ika akmeņu kolekcija Amerikā.

Uz daudziem ir attēloti dinozauri. Par to vairāk 3. video seminārā – par dinozauriem un Bībeli.

Glenrouzā (Glen Rose), Teksasā ir atrasti dinozaura pēdu nospiedumi un cilvēku pēdu nospiedumi turpat līdzās.

Es zinu, ka par šo tēmu ir dažādi viedokļi. Esmu tur bijis piecas reizes.

Esmu dzirdējis visus argumentus pret to un pats esmu bijis tur, lai pats to pārbaudītu.

Dodaties uz Dallasu, Teksasā un dodaties uz dienvidiem 72 kilometrus līdz Glenrouzai.

Un jūs pamanīsiet, ka Paluksijas (Paluxy) upe tek cauri šai mazajai pilsētai. Un tajā ir ļoti daudz kaļķakmeņu.

Visa teritorija ir no kaļķakmens, līdzīgi kā šeit ap Knoksvillu.

Šī upe izlaužas cauri kaļķakmens slāņiem.

1908. gadā šeit bija plūdi. Upes kritums bija 5 metri uz jūdzi (1,6km); šie plūdi bija iespaidīgi.

Tie bija, manuprāt, 9 metri virs plūdu līmeņa. Tie bija vienkārši iespaidīgi plūdi 1908. gadā.

Tie uzlauza upes apakšu, sadragāja kaļķakmens slāni. 61 centimetrus biezs kaļķakmens tika uzlauzts.

Apakšā bija jauns kaļķakmens slānis, un kad upe izžuva nākamajā vasarā,

tika atklāti simtiem dinozauru pēdu nospiedumi. Dinozauru pēdu nospiedumi.

Šo vietu sauc par Dinozauru Ielejas Valsts Parku (Dinosaur Valley State Park). Lūk, tur ir grāmata uz galda,

ja vēlaties uzzināt par to vairāk. Viņi izkala plāksnes ar šo pēdu nospiedumiem

un aizveda to muzejiem, lai izglābtu tos no erozijas upē.

1930. gadā tika izņemti milzīgi bluķi un uzstādīti zem dinozauru skeletiem.

Pēdu nospiedumi ir lieli. Šeit mazs puika vannojas vienā no tiem.

Taču dažreiz šajā apkaimē tiek atrasti cilvēku un dinozauru pēdu nospiedumi.

Cilvēku pēdas un dinozauru pēdas līdzās! Mēs varētu pavadīt visu dienu runājot par šo tēmu.

Ir bijuši tūkstošiem ziņojumu par to. Daži tam tic, daži tam netic.

Šeit cilvēka pēdu ceļš krustojas ar dinozaura pēdu ceļu.

Un daži no cilvēku pēdu nospiedumiem ir diezgan liela izmēra.

Šad un tad šie nospiedumi ir atrasti dinozauru pēdu nospiedumu iekšpusē.

Ja tu skrien cauri dubļiem, lai bēgtu no Plūdiem, tā ir loģiska vieta, kur spert soli,

tieši tur, kur kāds jau ir iekāpis.

Tas ir tāpat kā iet pa dziļu sniegu. Man liekas, ka daudzi cilvēki nepareizi izprot šo tēmu.

Viņi domā, ka Noa iekāpa šķirstā, sākās lietus, un visi nomira pirmajās 10 minūtēs.

Iespējams, pagāja seši mēneši, lai nogalinātu ikvienu uz šīs planētas.

Viņi skrietu meklējot augstāku vietu. Ūdens turpināja celties.

Redziet, lietus lija 40 dienas (1. Mozus 7:12), bet Bībele saka, ka ūdens turpināja celties vēl 150 dienas (1. Mozus 7:24).

Jo lielākā daļa ūdens nāca no zemes garozas iekšpuses.

Uz augšu, cauri dziļuma avotiem (1. Mozus 8:2). Plūdos lietus īpaši neko neietekmēja.

Tas bija ūdens no iekšienes, kas izraisīja Plūdus. Iespējams, ka vajadzēja sešus mēnešus, lai iznīcinātu ikvienu.

Tāpēc viņi skrēja; ja straume iet uz leju, viņi skrietu uz augstāku vietu.

Un diezgan ātri viņi sāktu cīnīties par augstāku zemi, kas kļūst arvien vairāk un vairāk nepieejama.

Taču atrastie pēdu nospiedumi ir diezgan lieli.

Mēs pārdodam šī te nospieduma izlējumu, ja vien vēlaties to iegūt. To varat nopirkt mūsu mājas lapā http://www.drdino.com

Šeit jūs redzat 24. izmēra (kurpju mērvienība ASV) pēdu.

Reiz kāds liels puika centās tajā ievietot savu kāju, tā īsti nesanāca. Viņam bija 18. izmērs (kurpju mērvienība ASV).

Viņi izkala akmens plāksnes un atrada vēl vairāk pēdu nospiedumus zem neaiztiktā kaļķakmens.

Tad viens no pēdu nospiedumiem bija pārzāģēts šķērsām pāri.

Viņi paskatījās uz izgriezumu, un jūs varat redzēt, kur tas ir iegrimis un izkropļojis slāņu līnijas.

Es zinu, ka par šo ir diskusijas. Esmu izlasījis, manuprāt, visu par šo tēmu.

Es noteikti esmu izlasījis daudz. Es esmu ļoti pārliecināts, ka tie ir patiesi.

Pēdu nospiedumu soļa platums ir no 1.8 līdz 2.1 metrus plats.

Tam vajadzētu būt lielam vīram, lai katru reizi spertu tik lielu soli.

Man draugs bija tur uz vietas, kad tika izrakti šie pēdu nospiedumi.

Viņš man atrakstīja šo vēstuli. Pašlaik viņš ir mācītāja palīgs Arizonas Dienvidu Baptistu baznīcā.

Viņš teica: “Dr. Hovind, es uzaugu Glenrouzā. Izrakumos es biju kopā ar Dr. Carl Baugh,

mēs sekojām cilvēka pēdu nospiedumiem, kas atradās līdzās dinozaura pēdu nospiedumiem.

Izskatījās, ka cilvēks ir staigājis kopā ar dinozauru. NOVA televīzija bija šeit, lai filmētu izrakumus.

Tajā vietā bija arī evolūcijas piekritējs, kas strīdējās ar Baugh visu laiku.

NOVA diez ko daudz nefilmēja pēdu nospiedumus vai mūsu rakšanu, bet viņi intervēja šo evolūcijas piekritēju.

Viņiem viņš teica, ka neredzot neko tādu, kas būtu pretrunā ar evolūcijas teoriju.

Taču viņš filmēšanas laikā nepateica, ka viņš atteicās pagriezties un apskatīt pēdu nospiedumus, ar kurām mēs strādājām.”

“Kad viņi atrada šos nospiedumus, viņi uzsita viņam uz pleca un teica ‘Kungs, vai nevēlaties apskatīt šo?’

un viņš teica ‘Nē, es to nevēlos apskatīt.’

Viņš stāvēja ar muguru pret izrakumiem un pēdu nospiedumiem, kamēr viņš klāstīja savu nostāju.

NOVA zināja, ka šis cilvēks neapskatīja sliedes, bet par to neko neziņoja.”

Redziet, NOVA acīmredzot ir saistīta ar evolūcijas teoriju

un visu, kas ir pretrunā ar šo teoriju, vienkārši neparādīs televīzijā.

Punkts. Teorija ir jāaizsargā no kritikas.

Kāds vīrs teica: “Ja cilvēka un dinozaura pēdu nospiedumi tiek atrasti līdzās,

tad tas pierāda, ka bija tāds dinozaurs, kura pēda bija tāda pati kā cilvēkam.”

Vai šis nav spīdošs piegājiens, kā izskaidrot šo lietu?

Vēl viens piemērs, kur evolūcija ir šķērslis izpētei!

“Radīšanas teorijas piekritēji uzskata, ka cilvēki un dinozauri pastāvēja vienlaicīgi.

Ja šis nozīmīgais uzskats ir patiess, tad to atklājēju vārdi sadragātu laika koridorus tāpat kā

tās personības, kuras ir veikušas vienu no visizcilākajiem atklājumiem 20. gadsimtā.”

Nu tā ir taisnība, ja vien mēdiji to nebloķē. Par šo tēmu ir ļoti daudz labu grāmatu.

Ir atrasts āmurs, cilvēka āmura fosilija, cilvēka darināts āmurs.

Cilvēki saka: “Pirms plūdiem nebija dzelzs.” O, viņiem noteikti bija.

Bībele saka, ka Tubal-Kains bija visādu vara un dzelzs rīku kalējs (1. Mozus 4:22).

Jūs varat dabūt šī āmura paraugu, kas atrodas uz galda.

Apskatiet mūsu katalogu vai mājas lapu http://www.drdino.com. Šis zvaniņš ir atrasts ogles gabala iekšpusē.

Pirms Plūdiem cilvēki zināja par tēraudu un dzelzi. Viņi bija ārkārtīgi gudri.

Jūsu bērniem skolā mācīs, ka ģeoloģiskā tabula attēlo zemes vēsturi,

un karbona periods bija tad, kad veidojās ogles. Tās ir muļķības.

Ogles veidojās Plūdu laikā, jo pasaule tika aprakta.

1881. gadā Illionoisā atrada zelta ķēdīti, kas atradās ogles gabala iekšpusē.

Šis dzelzs podiņš arī ir atrasts ogles gabala iekšpusē.

Šo lietu atrada cietā akmenī, un tam būtu jābūt 600 miljonus gadus vecam.

Šeit es esmu Nampā (Nampa), Idaho turot to, ko sauc par Nampa tēlu.

Akas urbējs atrada šo mazo lelli 97 metru dziļumā, kamēr viņš urba aku. Iespējams, Pirmsplūdu lelle.

Šis, baterijai līdzīgais priekšmets ir atrasts Irākā, šķiet 2000 gadus veca baterija.

Cilvēki par elektrību zināja jau pirms ilga laika. Ēģiptieši zināja par elektrību. Viņi zināja, kā galvanizēt lietas.

Strādnieki ir atraduši sudraba dzīslā cilvēka kaulus un vara bultas galu.

Prasmīgi izstrādāti akmens rīki ir atrasti Kalifornijas zelta raktuvēs.

Viņi raka šī kalna vidū, raka šahtu šajā grants bedrē

zem lavas slāņiem, kam būtu jābūt 55 miljonus gadus veciem. Un viņi tur atrada cilvēku darinātus instrumentus!

Profesors Holmes no Smitsonianas bija visskaļākais kritiķis par Kalifornijas atradumiem.

Viņš teica: “Iespējams, ja profesors Vitnijs (Whitney) būtu pilnībā cienījis cilvēka evolūcijas stāstu,

kā tas šodien tiek saprasts, viņš vilcinātos paziņot secinājumus,

kas nesakrīt ar iespaidīgo liecību klāstu.” Vai viņš saka, ka viņam nevajadzēja atklāt šo atradumu,

jo tas ir pretrunā ar teoriju? Vai to viņš saka? Tieši to viņš arī saka.

Un ļaudis, es jums saku, ir cilvēki, kas ir tik ļoti saistīti ar to muļķīgo evolūcijas teoriju,

ka viņi norobežos savu prātu un nepieļaus (ja viņi to varēs) drukāt ko tādu, kas ir pretrunā ar to.

Viņi aizstāv to ar reliģisku dedzību.

Smitsoniana ir lielā mērā atbildīga par daudzu šo lietu, kas ir pretrunā ar evolūciju, slēpšanu.

1950. gadā Tomas Lī (Thomas Lee), no Kanādas Nacionālā muzeja, atrada prasmīgi izstrādātus akmens darbarīkus grants nogulsnē.

Problēma tāda, ka grants nogulsne ir datēta ar vecumu no 65 līdz 125 tūkstošs gadiem.

Tas Kanādas apdzīvotājiem ir pārāks sens periods.

Tā nu muzeja direktors tika atlaists par to, ka neatlaida atklājēju.

Artefaktu tonnas pazuda atkritumu tvertnēs. Atklājums bija jāiznīcina.

Tas spiestu pārrakstīt ikvienu grāmatu šajā biznesā.

“Mēs jums nevaram pieļaut atklāt kaut ko, kas ir pret mūsu teoriju,

jo visas grāmatas, ko esam izdevuši, stāsta mums, cik šī teorija ir brīnišķīga.

Un tagad jūs mums liksiet pārrakstīt visas šīs grāmatas; tātad esat atlaists.”

Šo monētu ir atradis akas urbējs Illionoisā, vairāk nekā 34 metru dziļumā.

Tā nekad nav analizēta. Plūdi apraka to pasauli.

Dievs teica viņiem ne tikai to, kā dzīvot līdz Plūdiem,

Viņš teica viņiem arī, ko ēst. Viņš deva viņiem ideālu diētu.

Dievs teica, Es gribu, lai jūs ēstu augus. Bērni, ēdiet dārzeņus, augļus un sēklas (1. Mozus 1:29).

Mēs diez ko daudz šīs lietas neēdam. Mēs ēdam hamburgerus, kartupeļus frī un kolu.

Dievs teica, lai ēdam augļus, dārzeņus un sēklas. Kad tu apēd augli, tev vajadzētu apēst arī sēklu.

Kad ēdat persiku, apēdiet sēklu. Teiksiet, ka tā lieta ir cieta. Sasitiet čaulu ar āmuru.

Sēkla atrodas čaulas iekšpusē. Par to ir arī ļoti laba grāmata, starp citu.

Kāda dāma redzēja manu semināru, bija sajūsmā un uzsāka Ēdenes dārza diētu, ar ko viņa pilnībā revolucionizēja savu veselību.

Viņa, ievērojot Ēdenes dārza diētu, sarakstīja labu grāmatu. Ja gribat to iegādāties – “Tavas tiesības būt skaistam” (“Your Right to Be Beautiful.”).

Jums vajadzētu ēst sēklas. Bet tikai pārliecinieties, ka lietojat dabiski izaudzinātas sēklas,

ne tās, kas audzētas ar steroīdu un pesticīdu palīdzību. Sēklas satur rūgtu vielu, ko sauc par cianīdu.

Šī viela izveidos jums krunku uz kādu pusotru stundu.

Daži no jums vecāka gada gājuma cilvēkiem teiks: “Krunka, krunka, tā ir.. – kam tas domāts? Nu gan, es taču zināju.”

Mans tēvs saka, ka tu paliec vecs tad, kad tu, šķērsojot visu istabu, lai iedotu sievai buču,

esi aizmirsis, kādēļ tu vispār atnāci. Jā, tu paliec vecs, tēti.

Taču šīs sēklas satur vitamīnu B-17, kas ir puse no cianīda.

Jūs teiksiet, ak, tā taču ir inde. O, nē – tas nav gluži tā!

Ūdeņradis ir sprāgstošs; pajautājiet to cilvēkiem, kas atradās uz “Hindenburg” dirižabļa. Viņi to atklāja. Un skābeklis veicina sadegšanu.

Nu tad, kurš, kas ir pie vesela saprāta, izsmidzinātu ūdeņradi un skābekli uz uguns liesmām, lai tās likvidētu?

Ikviens ugunsdzēsējs uz šīs planētas! Ko iegūst, kad sajauc ūdeņradi ar skābekli? Ūdeni.

Nātrijs ir indīgs un hlors ir indīgs.

Sajaucot tos abus kopā, jūs iegūstat sāli, kas ir pilnīgi brīnišķīga.

Tātad cianīds, kas atrodas sēklās, ir sajaukts ar benzaldehīdu. Abi ir indīgi, bet kopā tie ir nekaitīgi.

Līdz tie iekļūst vēža šūnā! Par šo tēmu ir grāmata “Pasaule bez vēža.” (“World Without Cancer”).

Par šo tēmu ir ļoti daudz interneta vietņu, ja par to vēlaties izlasīt vairāk.

Šeit uz ekrāna ir ducis adrešu un mana mājas lapa http://www.drdino.com.

Ziemeļpakistānā ir Hunzas cilts. Hunzas cilvēki nekad neslimo ar vēzi.

Kad pirmo reizi atklāja šo cilti, viņu vidējais vecums bija 160 gadi.

Šī ir viena no Himalaju kalnu ielejām. Tā aizveda līdz Shangri-La leģendai.

Cik daudzi no jums ir kādreiz dzirdējuši par Shangri-La ieleju – ieleju, kurā tu dzīvo mūžīgi?

Nu, viņi nedzīvoja mūžīgi, bet viņi dzīvoja ārkārtīgi ilgu laiku.

Hunzas iedzīvotāju iecienītākais ēdiens ir aprikožu sēklas.

Šodien viņi dzīvo vidēji līdz 90 gadiem.

Viņiem ir bijusi ļoti liela saskarsme ar ārējo pasauli. Taču aprikožu sēklas ir visai interesantas.

Viņi paņem aprikožu sēklas, saspiež tās un iegūst no tām eļļu.

Viņi uzliek eļļu un ādas un sievietei neveidojas krunkas.

Viņi patiešām labi izskatās 70 un 80 gadu vecumā. Hunzas cilvēki ēd aprikožu sēklas tāpat kā mēs zemesriekstus.

Viņiem tās vienkārši ļoti garšo un viņi nekad nedabū vēzi.

Vai zinājāt, ka cilvēkiem, kas lieto uztura terapiju, lai ārstētu vēzi, ir daudz labāks izdzīvošanas procents?

Vēl joprojām neizdzīvo visi, es saprotu. Bet ir apmēram 10 reizes lielāka iespēja dzīvot,

nekā tiem, kas lieto parastās terapijas. Par šo tēmu ir ļoti daudz labu grāmatu.

Džeisons Veils (Jason Vale) māca, ka vajag ēst aprikožu sēklas, lai ārstētu vēzi.

Un viņš teica: “Vēzis nespēj izdzīvot tāda cilvēka ķermenī, kurš lieto aprikožu sēklas.”

Džeisons Veils vienkārši ieteica cilvēkiem ēst aprikožu sēklas.

Un viņš tika arestēts un ieslodzīts cietumā. Viņš joprojām atrodas ieslodzījumā par to, ka stāsta cilvēkiem, lai tie ēstu aprikožu sēklas.

Jo ASV Veselības departamenta Pārtikas un Zāļu aģentūra (FDA) vēlas, lai cilvēki lietotu medikamentus, nevis sēklas.

Jo viņi nevar regulēt sēklas. Viņi nevar no tā izspiest naudu. Tas viss noved pie tēmas par naudu.

“Seko dzeltenajam ķieģeļu ceļam”, (zeltam) naudas takai.

Daudzus gadus jūrnieki mira no šausmīgas slimības, ko sauc par cingu. Britu flote cingas dēļ zaudēja miljoniem jūrnieku.

Vai kāds zina, kā viņi ārstēja cingu? Vitamīns C. Viņi tad pat nezināja par C vitamīnu.

Viņi zināja tikai to, ka ēdot laimus, cingu nevarēja dabūt. Vai viņus nesauca par “laimijiem” (limeys)?

Paņemiet laimus uz borta! Daudzas slimības, ar ko mēs saslimstam šodien, izraisa vitamīnu trūkums.

Nav gluži tā, ka – tas, ko tu ēd, nogalina tevi. Bet ir tā, ka – tas, ko tu neēd, nogalina tevi.

Ja tu neuzņem pietiekami daudz vitamīnu B, tu sirgsti ar avitaminozi, pelagru un rahītu.

Visas tās ir slimības, ko izraisa vitamīnu trūkums.

Bībele saka (KJV), ka Dievs deva augus dažādām cilvēku vajadzībām un maizi, lai stiprinātu cilvēka sirdi (Psalmi 104:14,15).

Vai zinājāt, ka maize stiprināja jūsu sirdi?

Bet paturiet prātā: “Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība (..)” (1. Timotejam 6:10). Pirms vairākiem gadiem tika atklāts,

ka izņemot vitamīnu E, lecitīnu un omega-3 taukskābes (izņēma no kviešiem;

un cepa maizi no baltiem miltiem), maize saglabājas mēnešiem ilgi.

Taču cilvēki sāka mirt no sirdslēkmēm, triekas un asinsrites problēmām.

Redziet, pastāv vienkārša formula: jo maize baltāka, jo nāve ātrāka.

Ne jau baltmaize ir tā, kas tevi nogalina. Tevi nogalina tas, kas tur nav iekšā.

Redziet, Dievs deva maizi, lai stiprinātu tavu sirdi.

Vai atceraties, ka Bībele stāstīja mums par “dienišķo maizi”. Bet cilvēki, kas gatavo maizi, lai to pārdotu,

nogura no tā, ka puse no sortimenta sabeidzās veikala plauktos un vairs nevarēja to tirgot.

Tā nu viņiem nācās izdomāt veidu, kā likt maizei saglabāties ilgāk, lai palielinātu peļņu.

Tas viss nonāk atkal līdz naudai. Seko dzeltenajam ķieģeļu ceļam. Pastāv divas veselības filozofijas.

Viena ir balstīta uz evolūciju, kas apgalvo, ka tavs ķermenis nav nekas cits kā vienīgi ķīmija, kas nejauši sakombinējās

miljardu gadu garumā. Tātad, lai ārstētu slimības, tev jāpievieno vairāk ķīmijas. To sauc par medikamentu terapiju.

Ja tev sāp galva, tu saki: “Dakter, man ir galvassāpes.” Viņš saka: “Ņem un iedzer aspirīnu.”

Uzgaidiet mazliet. Kas izraisīja tavas galvassāpes?

Vai tas bija aspirīna trūkums, kas izraisīja galvassāpes?

Vai tu sirgsti no aspirīna nepietiekamības? Vai tu ārstē simptomu nevis cēloni?

Padomājiet par to. Ja jūs braucat pa lielceļu un jūsu mašīnā iedegas eļļas lampiņa,

tad jums ir divas iespējas. Atrodi problēmu un salabo to vai arī izskrūvē lampiņu.

Teiksi, ka nekad neskrūvētu lampiņu. Tas būtu muļķīgi. Jā, es zinu, ka tas būtu muļķīgi.

Lampiņa nav problēma. Lampiņa tev cenšas paziņot par problēmu. Un ticiet vai nē,

jūsu galvassāpes nav jūsu problēma. Jūsu galvassāpes cenšas ziņot jums par problēmu.

Varbūt magnija vai olbaltumvielu trūkums, es nezinu.

Bet vairums zāļu, ko mēs šodien lietojam, ir domātas lampiņu izskrūvēšanai.

Tās nav domātas, lai salabotu problēmas. Tās salabo simptomus. Un dažreiz tas ir nepieciešams.

Ne jau vienmēr es esmu pret medikamentiem, bet es jums saku, ļaudis, ka esam zaudējuši prātu.

Medikamentu kompānijas negūst ienākumus, ja tev ir labi; un visa ļaunuma sakne ir mantas kārība (Timoteja 6:10).

Vairums slimību ir “kaut kā trūkuma” slimības. Tev nepietiek vitamīnu, minerālvielu vai eļļas.

Ir sešpadsmit vitamīnu, sešdesmit minerālvielu un trīs eļļas, kas nepieciešams tavam ķermenim katru dienu.

Vienkārši dod daudz. Bilam Sardi (Bill Sardi), manam draugam, kas dzīvo Kalifornijā, ir laba grāmata

“Dziedināšanas spēks, Dieva spēks” (The Power of Healing, The Power of God.) Mums tā nav šeit uz galda, bet jūs varat to pasūtīt,

ja vēlaties vairāk uzzināt par veselību vai arī dabūt citu Bila Sardi grāmatu “Bībeles recepte veselībai un ilgmūžībai”.

Un pirms tu priecājies par to, ka ūdenim tiek pievienots fluorīds,

tev vajadzētu izlasīt patiesību, kas slēpjas aiz fluorīda, kas tiek pievienots ūdens sistēmai, un cik tas ir bīstami.

1845. gadā Vīnē, Austrijā kāds ārsts bija paniski pārbiedēts,

jo slimnīcā 30% sieviešu dzemdībās nomira. Trīsdesmit procentu!

Tā nu šis ārsts pamanīja, ka ārsti pārbauda mirušo sieviešu ķermeņus un tad,

nemazgājot savas rokas, iet pārbaudīt nākamo topošo māmiņu.

Tajā laikā viņi neko nezināja par mikroorganismiem.

Taču atšķirībā no citiem ārstiem, doktors Semmelvais (Dr. Semmelweis) mazgāja savas rokas pēc mirušo ķermeņu pārbaudes.

Mirušo skaits samazinājās līdz diviem procentiem. Vai kāds zina, kas notika ar Dr. Semmelvaisu saistībā ar viņa lielo atklājumu?

Viņu atlaida. Trīs slimnīcas pēc kārtas atlaida viņu.

Visbeidzot viņš savu dzīvi izbeidza psihiatriskajā slimnīcā, kur kāds pacients noslepkavoja viņu. Tikai tāpēc, ka doktors uzstāja mazgāt viņam rokas!

Agrāk, pirms 3000 gadiem 3. Mozus grāmatā 17:15 Dievs teica Mozum,

lai viņš saka cilvēkiem, ka aizskarot mironi, cilvēks kļūst nešķīsts.

Un mazgājiet savas rokas un ķermeni pirms aizskarat kādu citu.

Dievs to teica jau pirms 3000 gadiem, pirms to atklāja zinātne.

Cita medicīnas filozofija ir balstīta uz radīšanu, kas apgalvo, ka tavu ķermeni ir veidojis Dievs.

Un Viņš deva mums ēdienu, lai apmierinātu mūsu vajadzības: vitamīnus, minerālvielas u.c. To sauc par uztura terapiju.

Par to daudz vairāk mēs stāstam mūsu video sērijā “Bībele un Veselība” (The Bible and Health).

Noskatieties to, ja jūs gribat uzzināt vēl vairāk par šo tēmu.

Redziet, vidējais cilvēku skaits (no 1983. līdz 1992. gadam), kas mirst katru gadu no augu lietošanas, ir nulle.

Katru gadu trīs cilvēki mirst no vitamīnu lietošanas.

Katru gadu apmēram 320 cilvēki mirst no bezrecepšu medikamentiem.

Apmēram 9000 cilvēku mirst no pārtikas izraisītām slimībām.

Un katru gadu no 90 000 līdz 110 000 cilvēku mirst no pareizi izrakstītiem medikamentiem.

Šeit netiek ieskaitīts mirušo skaits no nepareizi izrakstītiem medikamentiem!

Šīs ir tās, ko viņi lika lietot, un tu tās lietoji un tu nomiri.

Vjetnamas karā 10 gados nomira divreiz mazāk cilvēku nekā katru gadu mirst no pareizi izrakstītiem medikamentiem.

Pastāv arī divu veidu valsts pārvaldes filozofijas.

Par to vairāk 5. video seminārā. Taču viena ir balstīta uz evolūciju, kas apgalvo, ka likums tiek radīts saskaņā ar cilvēka viedokli.

Tiesības nodrošina valsts pārvalde un valsts pārvaldei būtu jābūt ekskluzīvai

labklājības un visa cita nodrošinātājam. To sauc par demokrātiju. Demokrātijas ir bīstamas valsts pārvaldes formas.

Tās vienmēr kļūst par diktatūrām; un tās gandrīz vienmēr runā par universālo veselības aprūpi.

70 līdz 80 procentu no visām veselības aprūpes izmaksām Amerikā ir no pašu cilvēku izraisītām problēmām.

Ja tu vēlies lietot medikamentus, lietot alkoholu un smēķēt, tā ir tava darīšana.

Bet, ja tu gribi, lai es maksāju par to, ka tu saslimsti, tā jau ir mana darīšana.

Ja mums būs universālā veselības aprūpe, tad kāpēc mums nevarētu būt universālā automašīnas aprūpe?

Es domāju, ja tu ieskrien kokā ar auto, valdība nopērk tev jaunu auto.

Tu kādam uztriecies ar aizmuguri stāvvietā un saskrāpē auto. Klau, tas nekas. Valdība to salabos.

Tu sabojā savu motoru, jo aizmirsi tajā ieliet eļļu. Tas nekas. Valdība to salabos.

Kāpēc mums nav universālā ēku uzturēšana? Ja jūsu īpašumā ir māja, un esat to kādam izīrējis, tad jūs to sapratīsiet.

Cik daudzi saprot, par ko es runāju? Īrnieki vienkārši neuztver to tā, kā to uztver paši īpašnieki, vai ne?

Un, ja par savu veselības uzturēšanu būtu jāatbild tev pašam, tu par to rūpētos.

Un, ja tu nopirktu auto, un ar aizmuguri ietriektos kokā, tu par to nesmietos.

Tu raudātu, kad ietriektos kokā. Otra valsts pārvaldes filozofija ir balstīta uz radīšanu,

kas apgalvo, ka likumi nāk no Radītāja, tiesības ir neatņemamas un valsts pārvaldei būtu jābūt ierobežotai.

To sauc par republiku. Vairāk par to 5. video seminārā. Mēs par to varētu runāt divas stundas.

1. Mozus 1:30 un ar to mēs arī beigsim. Dievs teica: “Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā,

un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemes virsu, kam dzīvība, Es dodu visu zaļo zāli par barību.”

Vai tu gribi teikt, ka visi, kas dzīvoja uz zemes, ēda augus līdz atnāca Plūdi? Tieši tā.

Tu teiksi, brāli Hovind, apskaties uz tiem zobiem. Tas taču ir gaļēdājs! Nē, tas ir panda.

Vai zinājāt, ka haizivs zobi nenorāda uz gaļas ēšanu? Šis ir briedis Ķīnā. To sauc par ūdens briedi.

Jūs to varat sameklēt internetā, ūdens briedis. Viņam zobi ir kā zobenzobu tīģerim.

Jūs paskatieties uz tiem zobenzobiem. O, tas ir gaļēdājs. Nē, tas ir veģetārietis.

Kā ar šo? Tas gan būs gaļēdājs! Paskaties uz šiem asajiem zobiem, Hovind.

Nē, piedod, tas ir augļu sikspārnis. Nu, kā tad ar to? Tas ir gaļēdājs! Nē, tas ir veģetārais mērkaķis.

Bija lauva, kas visu savu dzīvi atteicās ēst gaļu. Šī lauva nodzīvoja 11 gadus.

Viņa tika izmantota filmās kā aktieris. Šī lauva gāja bojā negadījumā uzņemšanas laukumā. Tā atteicās ēst jebkādu gaļu.

Pēc Plūdiem (1. Mozus 9. nodaļa) Dievs svētīja Noa un puikas, un teica, lai viņiem būtu bariņš bērnu. Un, debestiņ, viņi to paveica. Lūk, mēs esam šeit.

Viņš teica: “Bailes un izbīšanās jūsu priekšā lai pārņem visus zemes zvērus, visus putnus gaisā un visus tos, kas vien kust zemes virsū, un visas zivis jūrā. Jūsu rokās tie ir nodoti.” (1. Mozus 9:1-2)

Vai jūs zināt, kas bija pirmā izmaiņa pēc Plūdiem? Dzīvnieki sāka baidīties no cilvēka.

Pirms tam tie nebaidījās. Tagad tie sāka baidīties no cilvēka.

Otrā izmaiņa pēc Plūdiem, Dievs teica: “Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai jums ir par barību.(..)” (1 Mozus 9:3)

Tagad var ēst gaļu un tādēļ tagad pasaulē ir tik daudz ciešanu.

Dzīvnieki cieš, lai mēs varētu ēst. Un tas ir pilnīgi normāli ēst gaļu.

Dievs radīja pilnīgu pasauli un cilvēks to iznīcināja. Cilvēks ienesa nāvi un grēku šajā pasaulē.

Pāvils teica: “Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, (..)” (Romiešiem 8:18,22)

Vai šodien pasaulē ir ciešanas? Daudz. Visa pasaule ir pilna ar mocībām, vaidiem un sāpēm.

Čārlzs Darvins teica: “Es esmu apmulsis. Man nebija nolūku rakstīt ateistiski,

bet šķiet, ka tik daudz posta ir pasaulē.” Čārlzs nesaprata, kāpēc

Dievs radīja pasauli ar ciešanām. Čārlz, Dievs neradīja pasauli ar ciešanām!

Bet Čārlzs Darvins mācīja, ka “tādā veidā no kara, bada, dabas un nāves iznāk cildenākais objekts,

ko esam spējīgi iedomāties.” Uzgaidi mirklīti. Čārlz, vai tu saki, ka karš, bads un nāve ir

tas, kas paceļ mūs augstākā līmenī? Tas ir tieši tas, ko viņš saka un tas ir tieši tas, ko šodien māca evolūcija.

Nekas nemainījās. Evolūcijas piekritējiem nāve ir šī sižeta galvenais varonis.

Bībele saka, ka Dievs radīja pilnīgu pasauli. Cilvēks to izpostīja.

Viena cilvēka dēļ ienāca grēks pasaulē un ar grēku – nāve (Romiešiem 5:12)

Tā bija Ādama vaina. Tu nevari vainot ražotāju par sadragātu mašīnu.

Aizsūti ražotājam automašīnas vraku un saki: “Kāpēc tu izlaidi šādu mašīnu?”

Tā neizskatījās šādi, kad to izdzina no rūpnīcas. Šodien, ļaudis, mēs dzīvojam izgāztuvē.

Man patīk dzīvot uz šīs planētas zemes un Knoksvilla ir brīnišķīga vieta, bet es jums saku, ļaudis,

šis viss nav nekas salīdzinājumā ar to, ko redzēja Ādams un Ieva. Šī ir izgāztuve, bet Dievs to atkal salabos.

Kādu dienu “vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies pie kazlēna;

teļš un jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs.” (Jesajas 11:6)

Mazs bērns ganīs leopardu vai lauvu?

“Skat, mamma, kādu lielu kaķēnu es atradu. Vai es varu to paturēt?”

“Protams, mīļā, ieliec lielo kaķēnu sētā un iedod mazliet zāli.”

Tu saki: “Hovind, lauvas neēd zāli.” O, vienu dienu ēdīs. “(..) lauva ēdīs salmus kā vērsis.” (Jesajas 11:7)

Kāds vīrs no Kanādas man atsūtīja video, kur lāči divas stundas no vietas ēd zāli.

Neko citu kā tikai zāli. Bībele saka, ka visjaunākais mirs tikai 100 gadu vecumā (Jesajas 65:20).

Viņi kļūs dzīvi un valdīs kopā ar Kristu tūkstoš gadus (Atklāsmes 20:4)

Nav tik daudz Rakstu, lai būtu ļoti kategorisks, bet tā vien izskatās, ka būs tūkstoš gadu sprīdis,

kas nāks pēc šī laikmeta, kad – ja būsi izglābts – tu dzīvosi tur tūkstoš gadus.

Kur viss būs salikts atpakaļ pēc Ēdenes Dārza nosacījumiem!

Bērni, jums būs pašiem savi mājdzīvnieki dinozauri. Tas būs forši.

Tad Viņš veidos jaunas debesis un jaunu zemi. Jesajas 65:17, Pētera 2. vēstule 3:13, jaunas debesis un jaunu zemi!

Atklāsmes grāmata 21:1, jaunas debess un jauna zeme. Jūs pat iedomāties nevarat, kā tur būs. Es noteikti nevaru.

Bībele saka: “ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis,

to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.” (1. Korintiešiem 2:9)

Dievs ir ieplānojis tāds lietas Viņa bērniem, par kurām tu nevari iedomāties.

Es jums mēģināšu izstāstīt vienu piemēru pārdomām un tad mēs beigsim, lai ietu pusdienās.

Šis ir elektromagnētiskais spektrs. Es mācīju fiziku. Šo es dabūju kaut kur šeit.

Tas satur dažāda garuma viļņus: radio viļņus, mikroviļņus,

kā arī ļoti maziņu daļu, ko sauc par gaismu – krāsu spektrs:

Sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, zils, indigo un violets. Tavs acu ābols ir spējīgs redzēt šīs krāsas.

Bet tas ir tikai mazs gabals no milzīga spektra. Iedomājaties, ka Dievs mums iedod jaunas acis, kad mēs nokļūsim Debesīs.

Un mēs varēsim redzēt visu spektru. Tas nozīmē, ka būs pavisam jaunas krāsas.

Nevis jauni toņi no šīm krāsām; es runāju par pilnīgi jaunām krāsām.

Tāpēc debesīm ir jābūt tik lielām. Tās ir domātas sieviešu drēbju skapjiem.

Mana sieva teiks: “Mīļais, vai šis saskan ar šo?” Es teikšu: “Dārgā, es jau uz zemes to nevarēju izdomāt.”

Viņai ir jāsanumurē kaklasaites pēc atbilstošiem uzvalkiem, jo es nezinu, kas ar ko saskan.

Otrkārt, man vienalga. Es tikai vēlos apģērbties.

Vai tu nesaliktu priekš manis, lūdzu? Vai vēl kādam ir tāpat?

Tu saki: “Es nezinu, kas ar ko saskan. Vienkārši saliec priekš manis.”

Tava mamma vai tava sieva saka: “Tas nesaskan.”

Nu kā gan es lai zinātu? Kur par to ir noteikumu grāmata?

Iedomājaties, mēs nokļūstam Debesīs un Dievs mums dod jaunas acis, lai redzētu visu spektru.

Un mēs spēsim redzēt skaņas, kas nāk no mūzikas instrumentiem.

Pašlaik tu vari tās tikai dzirdēt. Kā būtu, ja tu tās varētu redzēt vai pat saost? Mmm.. C mažors dim akords. Nospēlē to atkal.

Un ja nu mēs iegūtu jaunas ausis, lai dzirdētu visu spektru?

Kā būtu, ja mēs dzirdētu krāsas vai saostu tās, vai pat sagaršot tās?

Oho, zils, oho! Mums ir tikai piecas maņas, ļaudis. Varbūt ir vairāk.

Bet, ja Dievs paņemtu šīs piecas un izstieptu līdz maksimumam, mēs varētu pavadīt mūžību staigājot pa debesīm

sakot: “Oho, vai tu to saodi? Nolaizi to. Oho.”

Mans pirmais dators bija IBM XV-8088. 4.77 megaherci.

Kad liku palaist programmu, varēju iet pusdienās, atvērt pastu

un nosnausties, jo tas aizņēma kādu laiciņu. Cik daudziem no jums ir bijuši šie veclaicīgie datori?

Mēs uzlabojām. Tagad mans dators ir Pentium 4, 3.4 gigaherci ar Hyper-threading tehnoloģiju un

60 gigabaitu cieto disku, 2 gigabaitu operatīvā atmiņa. Tās pašas programmas darbojas, bet tās strādā daudz ātrāk un tās ir krāsainas!

To sauc par sistēmas uzlabošanu. Ja tev patīk dzīvot tavā ķermenī ar šīs pasaules skatiem, skaņām un

garšām, pagaidi, līdz nokļūsi Debesīs. Tava sistēma tiks tā uzlabota,

ka nespēsi visu aptvert. Vienīgais jautājums ir – vai tu nokļūsi tur?

Pāvils teica: “Es pazīstu cilvēku iekš Kristus, priekš četrpadsmit gadiem (..) tas tika aizrauts trešajās debesīs.” (2. Korintiešiem 12:2,3)

Es domāju, ka viņš runā par sevi. Es domāju, ka viņš nomira un tika uzrauts uz trešajām debesīm,

un viņš dzirdēja tādas lietas, ko nevarēja aprakstīt vārdiem. Tu pat nevari to izskaidrot.

Klau, vai tu vari izskaidrot aklam cilvēkam, kas ir krāsa? Pamēģini kādreiz.

Vai tu vari kurlai personai izskaidrot skaņas? Vienkārši pamēģini kādreiz.

Vai tu vari izskaidrot Debesis zemes iedzīvotājam? To nevar izdarīt. Tu to nesaprastu.

Ārpus tavām spējām. Bet visā savā atlikušajā dzīvē, kad Pāvils nonāca atpakaļ,

viņš nemitīgi gribēja nokļūt atpakaļ Debesīs. Viņš filipiešiem teica: “(..) es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk,

bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā.” (Filipiešiem 1:23,24). Pāvils ietu uz pilsētu sludināt un viņi teiktu:

“Pāvil, ja tu nepārstāsi sludināt, mēs tevi nogalināsim.” Patiešām? Rādi ko māki, vecīt!

Aiziet! Viņš ļoti gribēja aiziet. Kā ar tevi? Esi gatavs aiziet?

Dievs radīja šo pasauli. Viņam tā pieder. Viņš izdod noteikumus un mēs visi pārkāpām Viņa noteikumus.

Viņš mums pavisam skaidri pateica: “Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku” (2. Mozus 20:16). Nemelo. Mēs visi esam melojuši.

Viņš teica mums – nezodziet! Mēs visi esam zaguši. Un šie ir tikai Desmit…

Vecajā Derībā ir vairāk nekā 600 pavēles. Tur ir tikai desmit.

Mēs no tiem esam ļoti daudz pārkāpuši, ļaudis. Nav jautājumu, mēs esam vainīgi un tiksim sodīti.

Vai arī mums ir jāatrod aizstājējs. Šajā vietā ienāk Jēzus.

Viņš vēlas un var aizstāt tavus grēkus.

1969. gada 9. februārī es teicu: “Kungs, es esmu grēcinieks un es esmu pelnījis doties pa taisno uz Elli,

bet es ticu, ka Tu nomiri par mani un es gribētu, lai Tu man piedod. Es vēlos, lai tu maksā par maniem grēkiem, Kungs.

Piedod man. Esmu pārkāpis tavus likumus un esmu bezcerīgi, bezpalīdzīgi pazudis.

Bet es ticu, ka tu to vari vērst par labu. Lūdzu, glāb mani!”

Bībele saka: “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13).

Tā nu es tanī dienā saucu uz Kungu un atdevu savu sirdi Viņam, un Viņš mani izglāba.

Un ja es šodien nomiršu, es došos uz debesīm. Ne jau tāpēc, ka esmu labs.

Tu joko? Ja es saņemtu to, ko esmu pelnījis, tad man ir nepatikšanas, un tev arī.

Reiz sludinātājs ar diakonu lūdza Dievu, un sludinātājs aizskrēja pa eju

iznesdamies ārā pa sētas durvīm. Un kāds viņu apturēja un teica: “Sludinātāj, sludinātāj, kurp tu skrien?”

Viņš teica: “Man no šejienes jātiek ārā.” Viņš teica: “Kāpēc? Kāpēc, sludinātāj?”

Viņš teica: “Es lūdzu Dievu kopā ar diakonu.” “Nu, un kas?”

“Diakons lūdza sakot ‘Kungs, dod man to, ko esmu pelnījis.’

Es negribu būt tuvumā, kad viņš to saņems. Es pazūdu no šejienes!”

Nudien, es negribu saņemt to, ko esmu pelnījis. Es vēlos Dieva žēlastību. Vai tev tā ir?

Ja tu šodien nomirsi, kurp tu dosies? Smēķētāju vai nesmēķētāju zonā?

Tu būsi miris uz patiešām ilgu laiku. Labāk padomā par to.

Ja esi izglābts, ko tu dari Debesīm? Ko tu dari tam Kungam?

Bērni, jūs varat iet gulēt. Jūs šo nesapratīsiet, bet, vecāki, jūs to sapratīsiet.

Mamma var izmazgāt drēbes, izžāvēt tās, salocīt tās un nolikt pie guļamistabas durvīm.

Bērns ejot iekšā istabā pat neredz tās drēbes.

Cik daudzi saprot, par ko es runāju? Vai tad tu neredzēji tās drēbes? Nē.

Es domāju, ka Dievs debesīs skatās uz kādu no Viņa bērniem un saka: “Vai tad tu neredzi, kas ir jāizdara?”

Labrīt, dari kaut ko? Izdaliet evaņģēlija vēsti. Palīdziet izglābt kādu.

Uzsāciet Svētdienas skolas stundas. Dari kaut ko. Ko tu dari Dievam?

Mēs ceram, ka jums patika šī video sērija par radīšanu, evolūciju un dinozauriem.

Daudz svarīgāk par zinātnes patiesību un faktiem,

ir zināt patiesību par to, vai tu tiksi uz Debesīm vai nē.

Ja tu nekad neesi ticējis Kristum kā savam Glābējam, ļauj man ātri izskaidrot, kas tev ir jādara, lai tiktu uz Debesīm.

Bībele saka, ka mēs visi esam grēcinieki. Mēs visi esam lauzuši Dieva likumus.

Mēs neesam paklausījuši Radītājam. Mēs esam izdarījuši ļaunas lietas. Mēs esam grēcinieki.

Daži ir sliktāki par citiem, vismaz cilvēka acīs; bet mēs visi esam lauzuši Dieva likumus.

Un Bībele saka, ka tev ir jānovēršas. Vārds novērsties nozīmē “pagriezties”.

Tas patiesībā nozīmē divas lietas: nogriezies no sava grēka un pagriezies pret Dievu”.

Dievs meklē izmaiņas tavā attieksmē, ar kuru tu saki:

“Kungs, es vairs negribu darīt nepareizi. Piedod man. Es esmu tevi aizvainojis. Es gribu darīt pareizi.”

Un tu novērsies no grēka un pagriezies pret Dievu un saki: “Dievs, vai tu man piedosi? Vai tu mani izglābsi?”

Vēstulē Romiešiem 3:23 “jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.”

Tev jāatzīst, ka tu esi grēcinieks. Otrkārt, Bībelē Romiešiem 6:23 “Tātad grēka alga ir nāve, (..)”

Mēs esam pelnījuši mirt un iet uz Elli mūsu grēku dēļ, bet Jēzus tevis dēļ nomira. Viņš tevi mīl.

Viņš grib, lai tu nāc uz Debesīm. Un ikviens, kas lūgs Viņam bezmaksas glābšanu,

Dievs tam dos mūžīgās dzīvības dāvanu, kā to saka Bībele Romiešiem 6:23. Tā ir bezmaksas dāvana.

Un tā saka Romiešiem 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.”

Ja tu tikai sauktu sakot: “Kungs, es esmu grēcinieks, vai tu man piedosi?” Un to lūdzot Viņam,

Viņš dos tev šo mūžīgo dzīvības dāvanu. Kādēļ tev gan nelūgt tagad kopā ar mani

un tu saņemsi Kristu kā savu Glābēju. Nav tādu “maģisko vārdu”.

Dievs uzlūko tavu sirdi, taču ja tu varētu pateikt šo un tā arī domāt, Dievs tev piedos.

Vienkārši saki: “Dārgais Kungs Jēzu, Es zinu, ka esmu grēcinieks. Esmu pārkāpis Tavus likumus. Es to nožēloju un, lūdzu, piedod man.

Lūdzu, pielīdzini Savas asinis man. Piedod manus grēkus un ņem mani uz Debesīm. Jēzus vārdā, Āmen”.

Bībele saka, ja tu sauksi uz Kungu, tu tiksi izglābts.

Ja esi lūdzis Kungam izglābt tevi, Viņš apsolīja, ka Viņš izglābs tevi. Tagad tavs pienākums ir augt.

Lasi savu Bībeli, lūdz, iesaisties labā baznīcā, kas tic Bībelei un sāc pieaugt, lai būtu labs Kristietis.

Liels jums paldies. Zvaniet vai rakstiet, ja mēs varam kā palīdzēt. Mēs ar prieku palīdzēsim.

Lai uzzinātu vairāk par Radīšanas Zinātnes Evaņģelizācijas garīdzniecību,

rakstiet mums uz adresi “Creation Science Evangelism, 29 Cummings Road, Pensacola, FL 32503 USA.”

Vai zvaniet mums uz 1-850-479-3466; jeb 1-850-479-DINO. Jūs varat arī apmeklēt mūsu mājas lapu http://www.drdino.com.

http://www.drdino.com.

Semināra 2b beigas – Dr. Kents Hovinds – http://www.drdino.com – in Latvian – Kontaktpersona – Paul: cse.pabramson@gmail.com

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s