Ziemassvētku pārdomas 1. Mozus grāmatā

Ziemassvētku pārdomas 1. Mozus grāmatā

Autors:  Creation Science Evangelism, http://www.drdino.com

Originally published in English: CHRISTMAS THOUGHTS IN GENESIS,

http://www.drdino.com/christmas-thoughts-in-genesis?utm_source=Subscribers&utm_campaign=b2d168013c-12_22_10_Newsletter12_22_2010&utm_medium=email 

 

 

No kā Ādams un Ieva slēpās 1. Mozus grāmatas 3. nodaļā? Acīmredzot tas bija Dievs. Bet aplūkosim to mazliet detalizētāki. Vai, iespējams, ka tā bija viena no Trīsvienības personām? Trīsvienība jau no paša pirmā panta 1. Mozus grāmatā stāstā par radīšanu ir izsecināma kā klātesoša, lai gan skaidri tas nav pateikts.

Iesākumā Dievs radīja [..] (1. Mozus 1:1)

 

 

Vārds ir Jēzus

Vārdam, kas ir pārtulkots kā Dievs, ir daudzskaitļa forma, iekļaujot sevī trīs vai vairāk. 1. Mozus grāmatas konteksts parāda tikai trīs. Tomēr darbības vārdam, kas pārtulkots kā „radīja”, ir vienskaitļa forma. Paturot prātā, ko mēs zinām no citām vietām Bībelē, šis šķiet netieši norāda, ka ir viens Dievs, kurš radīja, bet kurš pastāv trīs personās. 1. Mozus grāmatā nav minēts Tēvs, bet mēs varam pieņemt, ka Viņš tur ir, jo neviens – pat ne unitārieši vai modālisti – nenoliedz, ka Tēvs ir Dievs. Gars bija klātesošs, lidinājās pār dziļumiem, zināmā mērā nodrošinot enerģiju jaunajai radībai. Bet, kad mēs lasām, ka „Dievs teica [..]”, Bībele atsaucas uz Dieva Vārdu, kā tas ir teikts Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā.

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. (Jāņa 1:1-3)

Jānis skaidri pasaka, ka Vārds bija un ir Dievs. Šis Vārds ir Jēzus. Tam ir jēga, ka mūsu cilvēku saziņa ar Dievu notiek ar Trīsvienības Otrās Personas starpniecību.

Tātad Dieva vēstījumi un jautājumi 1. Mozus grāmatas 3. nodaļā ir Jēzus vārdi. Es bieži vēlos, ka tie, kuri sevi sauc par „Sarkano Burtu Kristiešiem” (Red Letter Christians) – lai arī, ja tikai dažas sarkanā krāsā atzīmētās vietas mūsu Bībeles versijās ir inspirētas – izdrukātu arī šīs 1. Mozus grāmatas daļas.

Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. (1. Mozus 3:15)

 

Dievs iegāja vēsturē

Šie ir sprieduma vārdi čūskai un cerības vārdi Ādamam un Ievai. Dievs apsola Sievas Dzimumu (angļu valodā „Seed” – sēkla, dzimums). Ebreju valodā vārds „dzimums” norāda uz vīrieša pēcnācēju. Bioloģijā, sēkla nāk no vīrieša. Tātad, vai var būt Sievas Dzimums jeb Sēkla? No tā varētu secināt, ka kādu dienu bija jānāk vīrietim, kuram būtu bijusi laicīgās zemes māte, bet ne laicīgās zemes tēvs, un tādēļ šis vīrietis nepārmantos Ādama sākotnējā grēka lāstu. Tādēļ tas ir pirmais pravietojums par Jaunavas Dzemdībām un Sievietes Dzimums ir Jēzus. Tomēr, ja mūsu augstākminētais pieņēmums ir pareizs, tad šo apsolījumu nodeva pats Jēzus! Un tas, kas šo pirmo Evaņģēlija paziņojumu padara pat vēl vairāk aizraujošāku, ir – tas tiek dots uzreiz pēc pirmā grēka. Dievs negrasījās atstāt Viņa ļaudis bez pestīšanas līdzekļiem. Sākot no laika, kad bija izdarīts pirmais grēks, ir pastāvējis pestīšanas līdzeklis, par kuru Jēzus ir paziņojis un kuru Jēzus, Dieva dēls, ir piepildījis. Un notikums, kurš piepildīja pravietojuma pirmo daļu, ir tas, ko mēs svinam Ziemassvētkos jeb Jēzus Kristus piedzimšanas svētkos. Dievs ienāca vēsturē Pats – mūsu Glābēja, Jēzus Kristus personā.

Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais; Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu, bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā. Viņš ir Savas miesas, proti, draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. (Kolosiešiem 1:15-18)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s