Kad sātans krita no debesīm?

Kad sātans krita no debesīm?

 

Autors: Dr. Kent Hovind

In English: When did Satan fall from Heaven? (http://www.drdino.com/read-article.php?id=42&c=22)

 

Es ticu, ka 1.Mozus grāmata (Radīšanas stāsts) ir jāpieņem burtiski, tieši tā kā tas ir uzrakstīts. Tas māca ka pasaule tika radīta sešās, divdesmit četru stundu dienās aptuveni pirms 6000 gadiem; un nebija nekāda starplaika. Nebija laika periods pirms pirmatnējās radīšanas. Laika faktiski nebija. Dievs radīja laiku, tāpat kā matēriju un kosmosu. Es nedomāju, ka sātans krita no debesīm ātrāk kā apmēram simts gadus pēc radīšanas. Viņš nevarēja krist pirms Radīšanas, jo par viņu tiek sacīts Ecehiēla grāmatā kā par labu būtni vēl Ēdenes dārzā:

 

Ecehiēla 28: 13-15, „tu biji Ēdenē, Dieva dārzā, visādi dārgakmeņi rotāja tavu tērpu: sardions, topāzs, jaspiss, hrizolīts, berils, onikss, safīrs, rubīns un smaragds, no zelta bija tava tērpa apmales un izgreznojumi, kas bija darināti tai dienā, kad tevi iecēla. Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā, Es biju tevi iecēlis, svētajā Dieva kalnā tu staigāji degošu akmeņu vidū. Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu.”

 

Viņš bija Lucifers, labais eņģelis, jeb ķerubs, un viņš bija Dārzā. Ēdenes dārzs netika radīts līdz sestajai dienai – šis Bībeles fakts apgāž Plaisas Teoriju jau tieši šajā vietā. Ne tikai tas, bet arī Mateja 19:4 Jēzus teica, ka Ievas un Ādama radīšana bija sākums. Lasi kā tur ir teikts:

Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu.”

 

Romiešiem 5:12 teikts, ka līdz Ādama grēkā krišanai nebija nāves,

Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku – nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši;

 

Tie, kuri saka, ka sātans nokrita no debesīm un iznīcināja pirmsādamisko civilizāciju, ir ierindojuši nāvi pirms grēka. Viņi ir iznīcinājuši vajadzību pēc Kristus, kurš nomira pie krusta. Nāves nebija, pirms pasaulē ienāca grēks. 2. Mozus grāmatā 20:11 teikts,

Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams…”

Šis teikums atrodas pa  vidu starp desmit baušļiem.

 

Dievs radīja visu universu sešās, precīzi divdesmit četru stundu dienās, ieskaitot laiku, ieskaitot eņģeļus un visu, kas ir. Kurā dienā Viņš radīja eņģeļus, nav zināms, tā kā Radīšanas stāsts galvenokārt stāsta par notikumiem uz zemes. Eņģeļi, droši vien, tika radīti pirmajā dienā, pirms Dievs lika pamatus zemei (paskatieties Ījaba 38:4-7). 1.Mozus gr. 1:31 sacīts, ka viss bija ļoti labs līdz pat Radīšanas nedēļas beigām, līdz ar to Sātans vēl nebija kritis. Sātans nekrita ātrāk kā pēc Radīšanas, varbūt apmēram simts gadus vēlāk. Viss, ko mēs zinām, ir, ka Ādamam bija 130, kad piedzima Sets. Tas ir pirmais datējums, kas minēts Svētajos Rakstos. Pirms Seta viņiem bija Kains un Ābels, bet dati nav norādīti. Pirms viņam bija Kains un Ābels, viņi tika padzīti no dārza. Tādēļ, tas varēja notikt aptuveni simts gadu laikā, kurā Sātans varēja kļūt greizsirdīgs par sadraudzību, ko Ādams un Ieva baudīja ar Dievu. Sātans, iespējams, vēroja viņu attiecības simts gadus, un teica: „Hei, es gribu, lai viņi pielūdz mani! Es gribu valdīt pār cilvēci. Es gribu ar viņiem pastaigāties dārzā. Es uzkāpšu debesu augstumos. Es ieņemšu Visaugstākā vietu. Es, es, es. ” (skatieties Jesajas grāmatu 14)

 

Mana teorija ir, es gan to nevaru pierādīt, bet esmu diezgan pārliecināts, ka Sātans nekrita ātrāk kā simts gadus pēc radīšanas. Krišana nevarēja notikt radīšanas brīdī, jo viņš joprojām bija gaismas nesējs Ēdenes Dārzā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s