Aborts. Interesanta viktorīna. Ko par abortu saka Dieva Vārds

Interesanta viktorīna

Avots: http://www.evidencebible.com/witnessingtool/aninterestingquiz.shtml

 

Kā tu reaģētu šajās situācijās?

1. Mācītājs un viņa sieva ir ļoti, ļoti nabadzīgi. Viņiem jau ir 14 bērni. Tikko viņa ir atklājusi, ka gaida piecpadsmito. Viņi dzīvo ļoti, ļoti nabadzīgi. Ņemot vērā nabadzību un pārmērīgo pasaules populāciju, vai tu apsvērsi ieteikt viņai veikt abortu?
2. Tēvs slimo ar sifilisu un mātei ir tuberkuloze. No viņu četriem bērniem, pirmais ir akls, otrais nomira, trešais ir kurls un ceturtajam ir tuberkuloze. Viņa atklāj, ka atkal gaida mazuli. Ņemot vērā šo ārkārtējo situāciju, vai tu apsvērsi domu par aborta ieteikšanu?
3. Baltais vīrietis izvaroja 13 gadus jaunu melnādaino meitenīti un tagad viņa ir stāvoklī. Ja tu būtu viņas tēvs vai māte, vai tu apsvērtu ieteikt aborta veikšanu?
4. Pusaudze meitene ir stāvoklī. Viņa nav precējusies. Viņas līgavainis nav mazuļa tēvs un viņš par to ir apbēdināts. Vai tu ieteiktu veikt abortu?

 

Pirmajā gadījumā tu nogalinātu John Wesley, kurš bija viens no visizcilākajiem evaņģēlistiem 19. gadsimtā. Otrajā gadījumā tu nogalinātu Bēthovenu. Trešajā gadījumā tu nogalinātu Ethel Waters, kurš bija melnādains lielisku gospeļu dziesmu dziedātājs. Ja tu teiktu jā ceturtajā gadījumā, tu būtu pasludinājis nāvi Jēzum Kristum!

Dievs ir dzīvības autors un katrai vienai individuāli Viņš ir piešķīris vislielāko vērtību. Tādēļ katru dzīvību – neatkarīgi no tā, kurā pusē mātes miesās tā atrodas – mums būtu jānovērtē. Dievs zina plānus, kurus Viņš ir paredzējis priekš katra indivīda, un Savā grāmatā ir ierakstījis visas dienas, kas mums piešķirtas, pirms tās vēl ir sākušās. Ja mēs iedomājamies, ka zinām labāk par Dievu, kurš Pats dod dzīvību, mēs sevi novietojam Dieva vietā un esam vainīgi elkdievībā.

 

==

Ko par abortu saka Dieva Vārds

Autors: Lynn Copeland

Avots: http://www.evidencebible.com/witnessingtool/whatGodswordsaysaboutabortion.shtml

 

Dievs Bībelē ļoti skaidri runā par nedzimuša bērna vērtību. Dieva Vārds saka, ka Viņš personiski veidoja ikvienu no mums un ka Viņam ir plāns ikviena dzīvē:

“Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” (Jeremijas 1:5).

„Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un Savā žēlastībā aicinājis, labpatika” (Galatiešiem 1:15).

„Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. [..]Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” (Psalmi 139:13,16)

Tavas rokas ir mani veidojušas un ar apdomu radījušas, [..] Ar ādu un miesu Tu mani esi apģērbis, un ar kauliem un dzīslām Tu mani viscaur esi izstiegrojis. Dzīvību un žēlastību Tu man esi devis, [..].” (Ījaba 10:8-12)

„Tā saka Tas Kungs, kas tevi radījis un tevi veidojis no mātes miesām [..]” (Jesajas 44:2)

„Vai Viņš, kas mani mātes miesās radījis, nav darinājis arī viņus? Un vai Viņš nav mūs mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu?” (Ījaba 31:15)

 

Tādēļ, ka Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla (1. Mozus 1:27), Dieva „acīs” katrai dzīvībai ir milzīga vērtība: „bērni ir Tā Kunga dāvana” (Psalmi 127:4). Viņš pat sauc mūsu bērnus kā Savus paša: „Tu ņēmi arī savus dēlus un meitas, ko tu Man dzemdēji, un upurēji tos [..] tu nokāvi Manus bērnus [..]” (Ecēhiēla 16:20,21). Bībele par mūsu Radītāju saka: „Viņa rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars!” (Ījaba 12:10). Dievs, dzīvības devējs, pavēl mums neatņemt dzīvību nevainīgai personai: „[..] neizliesit nenoziedzīgas asinis [..]” (Jeremijas 7:6); „Nolādēts, kas ņem uzpirkšanas dāvanas, lai izlietu nenoziedzīgas asinis!” (5. Mozus 27:25). „Tev nebūs nokaut.” (2. Mozus 20:13). Dzīvības atņemšana nedzimušajam bērnam nepārprotami ir slepkavība – „Kāpēc Tu tomēr nenogalināji mani jau mātes miesās! [..]” (Jeremijas 20:17) – un Dievs apsolīja sodīt tos, kuri „[..] ir saplosījuši grūtas sievas [..]” (Āmosa 1:13).

 

Nedzimuša bērnam ar likumu bija nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības uz aizsardzību; ja viņš zaudēja savu dzīvību, tad tam, kurš izraisīja viņa nāvi, bijā jāzaudē savējā: „Bet, ja vīri kaujas un sagrūž grūtu sievu, ka viņas auglis noiet, bet pašai nenotiek nelaime, tad lai tiek uzlikts naudas sods tam, kas to sagrūdis, [..] Bet, ja notiek nelaime, tad būs likt dzīvību pret dzīvību.” (2. Mozus 21:22,23). Dzīvība ir dāvana, ko radījis Dievs, un to nevar atņemt veicot abortu. Dievs ir „par izvēli”, bet Viņš mums skaidri saka par vienīgo iespējamo izvēli: „[..] lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji,” (5. Mozus 30:19).

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s